s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1790-99


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799


1790

Døbt
fol 18b
Laurs Tolstrups søn af Nødager - Jens
Hans Hansens datter af Pederstrup - Dorthe
Jacob Skomagers datter af Stabrand (navn mangler)
Niels Ladefogeds søn af Stabrand - Jens
Laurs Kjærs datter af Pederstrup - Kirsten Schifter
Niels Rasmussens datter af Mårup - Karen
Niels Giødesens søn af Kelstrup - Mathias
Niels Hvols og Lene Laursdatters søn - Søren
Jens Prindses søn af Stabrand - Jens

Begravet
fol 19a
Laurs Hansens datter - 6 år
Rasmus Andersens moder - 65 år
Niels Giødesen af Kelstrup - 26 år

Introduceret
fol 19b
Niels Ladefogeds hustru af Stabrand
Laurs Tolstrups hustru af Nødager
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Jacob Skomagers hustru af Stabrand
Laurs Kjærs hustru af Pederstrup
Niels Rasmussens hustru af Mårup
Niels Giødesens hustru af Kelstrup

Trolovet
fol 20a
enkemand Laurs Rasmussen og Karen Marcusdatter af Horstved

Copuleret
fol 20a
enkemand Laurs Rasmussen og Karen Marcusdatter af Horstved

1791

Top


Døbt
fol 20b
Laurs Pedersens datter af Mårup - Kirsten
Laurs Hansens datter af Nødager - Marie
Jens Vesters tvillinger af Stabrand - Anne og Maren
Jørgen Rasmussens søn af Pederstrup - Rasmus
Søren Iversens datter af Stabrand - Anne
Søren Pedersens datter af Mårup - Anne
smedens datter af Stabrand - Ellen

Begravet
fol 21a
Mads Pedersens hustru af Mårup - 67 år
Peder Madsens hustru af Mårup - 48 år
Michel Laursens dødfødte søn
Søren Hjulmand af Mårup - 59 år
Søren Christophersens datter af Stabrand - 15 år
Niels Smeds hustru af Stabrand - 65 år

Introduceret
fol 21b
Laurs Pedersens hustru af Mårup
Laurs Hansens hustru af Nødager
Jens Vesters hustru af Stabrand
Jørgen Rasmussens hustru af Pederstrup
Søren Iversens hustru af Stabrand
Søren Pedersens hustru af Mårup

Trolovet
fol 22a
enkemand Peder Madsen af Mårup og Anne Sørensdatter af Nødager

Copuleret
fol 22a
enkemand Peder Madsen af Mårup og Anne Sørensdatter af Nødager

1792

Top


Døbt
fol 22b
Michel Laursens og Kirsten Sørensdatters søn - Søren
Michel Jensens og Maren Sørensdatters barn - Jens
Michel Bisps og Mette Marie Andersdatters barn - Anne
Poul Hansens og Nille Marie Hansdatters barn - Jens
Grev Jenses og Kirsten Nielsdatters søn - Hans
Christian Axels og Kirsten Nielsdatters søn - Jens
Knud Jensens og Kirsten Jacobsdatters tvillinger - Anne og Else
Niels Kejsers og Anne Nielsdatters datter - Anne
Jens Ibsens og Kirsten Nielsdatters datter - Maren

Begravet
fol 23a
Hans Sørensens datter - 0 år
Niels Kejsers datter - 2 år
Niels Smed af Pederstrup - 62 år
Poul Hansens hustru af Nødager - 46 år
Søren Jacobsen af Nødager - 34 år
Hans Hansens datter af Pederstrup - 14 år
Søren Greve af Kelstrup - 58 år
Jens Mortensens hustru af Nødager - 44 år
Knud Jensens tvillingepiger af Mårup
Jacob Ibsen af Stabrand

Introduceret
fol 23b
Michel Laursens hustru af Krarup
Michel Jensens hustru af Nødager
Michel Bisps hustru af Nødager
Grev Jenses hustru af Pederstrup
Christian Axels hustru af Mårup
Knud Jensens hustru af Mårup
Niels Kejsers hustru af Pederstrup
Jens Ibsens hustru af Pederstrup
Knud Jensens hustru af Mårup
Jørgen Homås hustru af Stabrand

Trolovet
fol 24a
Søren Rasmussen af Albøge og Mette Nielsdatter af Pederstrup
Søren Andersen og enke Maren Hansdatter begge af Skårup
enkemand Poul Hansen af Nødager og Maren Andersdatter af Feldballe

Copuleret
fol 24a
Søren Rasmussen af Albøge og Mette Nielsdatter af Pederstrup
Søren Andersen og enke Maren Hansdatter af Skårup
enkemand Poul Hansen af Nødager og Maren Andersdatter af Feldballe

1793

Top


Døbt
fol 25a
Hans Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Nødager - Søren
Peder Madsens og Kirsten Sørensdatters barn af Mårup - Maren
Laurs Pedersens og Gertrud Madsdatters barn af Mårup - Mads
Laurs Jensens og Anne Johanne Nielsdatters barn af Horstved - Jens
Jens Tolstrups og Dorthe Pedersdatters barn af Mårup - Rasmus
Laurs Rasmussens og Dorthe Sørensdatters barn af Nødager - Niels?
Søren Pedersens og Karen Rasmusdatters søn af Mårup - Peder
Søren Borres og Maren Sørensdatters barn af Stabrand - Christen
Niels Kejsers og Anne Marie Sørensdatters barn af Pederstrup - Søren
landmåler Groulevs søn - Niels Nicolaj

Begravet
fol 25b
Hans Sørensens søn af Nødager - 0 år
Peder Madsens datter af Mårup - 0 år
Rasmus Svendsens moder af Mårup - 82 år
Christen Smeds datter af Pederstrup - 0 år
Jens Laursen af Pederstrup - 38 år
Mads Møller af Pederstrup - 92 år
Rasmus Hansen af Ildbjerg - 46 år
Jens Vesters søn Jens? af Stabrand - 3 år
Peder Christophersens søn Mads - 1½ år

Introduceret
fol 26a
Hans Sørensens hustru af Nødager
Peder Madsens hustru af Mårup
Laurs Pedersens hustru af Mårup
Laurs Jensens hustru af Horstved
Jens Tolstrups hustru af Mårup
Laurs Rasmussens hustru af Nødager
Søren Pedersens hustru af Mårup
Søren Borres hustru af Stabrand

Trolovet
fol 26b
Laurs Hansen og Bodil Jensdatter af Kelstrup
Søren Nielsen af Horstved og enke Magdalene Rasmusdatter af Pederstrup
Jens Sørensen af Tåstrup og Karen Sørensdatter af Nødager
Jørgen Rasmussens pige Anne Sørensdatter af Pederstrup og Rasmus Jensen af Søby

Copuleret
fol 26b
Laurs Hansen og Bodil Jensdatter begge af Kelstrup
Søren Nielsen og enke Magdalene Rasmusdatter af Pederstrup

1794

Top


Døbt
fol 28a
Simon Jensens og Birthe Rasmusdatters barn af Nødager - Søren
Grev Sørens og Birthe Jensdatters barn af Nødager - Søren
Rasmus Smeds og Karen Madsdatters barn - Dorthe
Hans Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Nødager - Nille Marie
Rasmus Bertelsens og Maren Rasmusdatters barn af Mårup - Laurs
Morten Andersens og Maren Pedersdatters søn af Stabrand - Peder
Jens Vesters og Maren Iversdatters barn af Stabrand - Maren
fol 28b
Peder Christophersens og Mette Rasmusdatters barn af Stabrand - Anne
Michel Andersens og Bodil Jensdatters barn af Stabrand - Anne
Søren Pallesens og Anne Marie Jensdatters barn af Krarup - Anne
Peder Madsens og Anne Cathrine Sørensdatters barn af Mårup - Mads
Søren Nielsens og Lene Laursdatters barn - Niels
overstreget: Hans Rasmussens og Kirsten Ladefogeds søn af Stabrand - Niels

Begravet
fol 29b
Knud Jensens søn Jens af Mårup - 2 år
Oluf Lykkes hustru af Mårup - 54 år
Niels Rings datter af Mårup - 3 år
Poul Hansens datter af Nødager - 0 år
Knud Jensens datter af Mårup - ½ år
Anders Beens hustru af Nødager - 48 år
Søren Nielsen af Horstved - 54 år
Niels Ibsens søn af Pederstrup - 17 år
Jens Ibsens datter af Pederstrup - 18 år
Jens Laursen af Pederstrup - 48 år
landmåler Groulevs nyfødte datter
Jacob Skomagers datter af Stabrand
Jens Bondes hustru af Pederstrup - 60 år
Hans Rasmussens søn Jens af Pederstrup - 23 år
Morten Smeds pige af Pederstrup - 15 år

Introduceret
fol 30a
Rasmus Smeds hustru af Mårup
Hans Sørensens hustru af Nødager
Rasmus Bertelsens hustru af Mårup
Morten Andersens hustru af Stabrand
Jens Vesters hustru af Stabrand
Peder Christophersens hustru af Stabrand
Michel Andersens hustru af Stabrand
Jacob Skomagers hustru af Stabrand
Søren Pallesens hustru af Krarup
Peder Madsens hustru af Mårup
Søren Nielsens hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 30b
Rasmus Jacobsen og Karen Madsdatter af Mårup
Peder Rasmussen og Birthe Laursdatter af Nødager
Jens Sørensen og Mette Marie Sørensdatter

Copuleret
fol 30b
Rasmus Jacobsen og Karen Madsdatter af Mårup
Peder Rasmussen og Birthe Laursdatter af Nødager
Jens Sørensen og Mette Marie Sørensdatter af Pederstrup

1795

Top


Døbt
fol 32a
Hans Rasmussens og Kirsten Jensdatters barn af Stabrand - Niels
Søren Nielsens og Sidsel Jørgensdatters barn af Mårup - Mariane
Michel Andersens og Bodil Jensdatters barn af Stabrand - Anne
Michel Nielsens og Inger Nielsdatters barn af Nødager - Niels
Knud Jensens og Mette Jacobsdatters barn af Mårup - Karen
Oluf Lykkes og Kirsten Jensdatters barn af Mårup - Gertrud
Jens Olufsens og Mariane Thomasdatters barn af Stabrand - Niels
Hans Christian Glarmesters og Anne Maries barn - Kirsten Marie
fol 32b
Bodil Cathrine Christiansdatters uægte barn af Nødager - Christian Peter (en tjener i Århus ved navn Pedersen)
enke Mette Balles uægte barn af Pederstrup - Søren (Søren Pedersen af Pederstrup)
Laurs Hansens barn af Kelstrup - Hans

Begravet
fol 33b
Hans Vesters datter af Pederstrup - 15 år
Jens Beens hustru af Pederstrup - 65 år
Grev Rasmus af Pederstrup - 72 år
smedens datter af Pederstrup - 7 år
Poul Hansens søn af Nødager - 6 dage

Introduceret
fol 34b
Hans Rasmussens hustru af Stabrand
Søren Madsens hustru af Mårup
Michel Andersens hustru af Stabrand
Michel Nielsens hustru af Nødager
Poul Hansens hustru af Nødager
Knud Jensens hustru af Mårup
Oluf Lykkes hustru af Mårup
Jens Olufsens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 35a
Søren Jørgensen og Mette Andersdatter begge af Stabrand

Copuleret
fol 35a
Søren Jørgensen og Mette Andersdatter af Stabrand

1796

Top


Døbt
fol 36b
Michel Jensens og Maren Sørensdatters barn - Anne Kirstine
Oluf Tolstrups og Cathrine Jensdatters barn af Nødager - Bodil Cathrine
Søren Sørensens og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Anne
Laurs Pedersens og Karen Madsdatters barn af Mårup - Peder
Oluf Lykkes og Karen Jensdatters barn af Mårup - Dorthe Sophie
Jens Greves og Birthe Pedersdatters barn af Pederstrup - Søren
fol 37a
Rasmus Nielsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Pederstrup - Maren
Hans Christian Glarmesters og Anne Marie Andersdatters barn af Horstved - Cathrine Sophie
landmåler Groulevs datter - Nicoline Christine

Begravet
fol 38a
Christen Smeds datter af Pederstrup - 1½ år
Jens Laursens moder af Nødager - 86 år
Hans Sørensens datter Anne af Nødager - 2 år
Rasmus Nielsens datter Mette af Pederstrup - ½ år
husmand Bro Søren af Mårup - 59 år
husmand Anders Normand af Mårup - 62 år
Hans Jensens hustru af Kelstrup - 66 år
Morten Smeds kones søster Mette af Pederstrup - 25 år
Laurs Michelsen af Krarup - 76 år

Introduceret
fol 39a
Michel Jensens hustru af Nødager
Oluf Tolstrups hustru af Nødager
Søren Sørensens hustru af Nødager
Laurs Pedersens hustru af Mårup
Oluf Lykkes hustru af Mårup
Jens Greves hustru af Pederstrup
Rasmus Nielsens hustru af Pederstrup
Hans Christian Glarmesters hustru af Horstved

Trolovet
fol 39a
skomagersvend Jens Nielsen og Cathrine Sørensdatter begge af Mårup
Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter begge af Stabrand

Copuleret
fol 39a
skomagersvend Jens Nielsen og Cathrine Sørensdatter begge af Mårup
Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter begge af Stabrand

1797

Top


Døbt
fol 40b
Jens Vesters og Maren Jensdatters barn af Stabrand - Mette
Søren Madsens og Sidsel Jørgensdatters barn af Mårup - Mads
Morten Nielsens og Mette Pedersdatters barn af Stabrand - Jens
Hans Rasmussens og Kirsten Nielsdatters barn - Mette
Søren Pedersens og Kirsten Rasmusdatters barn - Rasmus
Jens Sørensens og Marie Anne Jensdatters barn af Stabrand - Christen
Peder Spendrups søn - Jens

Begravet
fol 41b
Rasmus Hansen af Pederstrup - 75 år
Anne Nielsdatter af Nødager - 17 år
Søren Nielsens datter af Horstved - 2 år
Rasmus Jensen af Stabrand - 58 år
Niels Vesters hustru af Stabrand - 66 år

Introduceret
fol 42b
Jens Vesters hustru af Stabrand
Søren Madsens hustru af Mårup
Jens Sørensens hustru af Stabrand
Morten Nielsens hustru af Stabrand
Hans Rasmussens hustru af Stabrand
Michel Nielsens hustru af Nødager

Trolovet
fol 43a
Hans Pedersen og Gertrud Hansdatter af Pederstrup
Jens Pedersen og Mette Pedersdatter af Pederstrup
enkemand Søren Laursen og Kirsten Jacobsdatter af Nødager
Hans Iversen og Anne Sørensdatter af Mårup
Giøde Svendsen af Tåstrup og Birthe Mathiasdatter af Kelstrup
enkemand Niels Vester og Maren Nielsdatter af Stabrand

Copuleret
fol 43a
Hans Pedersen og Gertrud Marie Hansdatter af Pederstrup
Jens Pedersen og Mette Pedersdatter af Pederstrup
enkemand Søren Laursen og Kirsten Jacobsdatter af Nødager

1798

Top


Døbt
fol 45a
Jens Bondes og Maren Rasmusdatters barn af Pederstrup - Mette
Rasmus Jensens og Anne Jacobsdatters barn af Stabrand - Rasmus
Peder Rasmussens og Inger Laursdatters barn af Pederstrup - Rasmus
Rasmus Olufsens og Maren Jensdatters barn af Stabrand - Oluf
Søren Greves og Bodil Sørensdatters barn af Nødager - Niels
Jens Hjulmands og Karen Sørensdatters barn af Pederstrup - Kirsten Marie
Jens Pedersens og Marie Hansdatters barn af Pederstrup - Mette
fol 45b
Poul Hansens og Maren Andersdatters barn af Nødager - Anders
Knud Jensens og Mette Jacobsdatters barn af Mårup - Bodil
Søren Madsens og Karen Laursdatters barn af Mårup - Bodil
Michel Laursens og Karen Olufsdatters barn af Stabrand - Bodil
Søren Olufsens og Maren Andersdatters barn af Stabrand - Oluf
fol 46a
gårdmand Søren Stubs og Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Jens
gårdmand Rasmus Christensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Pederstrup - Rasmus

Begravet
fol 47a
Niels Friderichsen af Pederstrup - 76 år
Hans Pedersens datter Karen af Pederstrup - 1 år
Morten Nielsens søn Niels af Stabrand - ½ år
Poul Hansens søn Anders af Nødager - 14 dage
Jacob Skomager af Stabrand - 59 år
Jens Frandsens søn Anders af Nødager - 23 år
Hans Sørensens datter Bodil af Nødager - 2 år
Hans Vesters hustru af Pederstrup - 48 år
gårdmand Hans Bødkers hustru Marie Cathrine Jensdatter af Stabrand - 29 år
gårdmand Jens Tolstrup af Mårup - 46 år
husmand Peder Jensen Krarup af Nødager - 85 år
Søren Madsens hustru Sidsel Jørgensdatter af Mårup - 37 år

Introduceret
fol 48a
Jens Bondes hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Stabrand
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Rasmus Olufsens hustru af Stabrand
Søren Greves hustru af Nødager
Jens Hjulmands hustru af Pederstrup
Jens Pedersens hustru af Pederstrup
Poul Hansens hustru af Nødager
Knud Jensens hustru af Mårup
Søren Madsens hustru af Mårup
Michel Laursens hustru af Krarup

Trolovet
fol 48b
Hans Sørensen og Maren Rasmusdatter af Mårup
enkemand Hans Hansen og Kirsten Pedersdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 48b
Hans Sørensen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Hans Hansen og Kirsten Pedersdatter af Pederstrup

1799

Top


Døbt
fol 49a
indsidder Christian Olufsen Glarmester barn i Horstved - Peder
husmand Søren Nielsens og Anne Laursdatters barn - Laurs
fol 49b
gårdmand Jens Pedersens og Bodil Rasmusdatters barn - Mette Marie
gårdmand Jens Sørensens og Mariane Thomasdatters barn af Stabrand - Peder
gårdmand Michel Jensens og Maren Sørensdatters barn af Nødager - Søren
fol 50a
husmand Laurs Pedersens og Gertrud Madsdatters barn af Krarup - Mariane
gårdmand Hans Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Ildbjerg - Dorte Marie
fol 50b
husmand Hans Hansens og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Mårup - Inger
husmand Peder Madsens og Anne Cathrine Sørensdatters barn af Mårup - Mariane
husmand Laurs Hansens og Bodil Jensdatters barn af Pederstrup - Birthe
fol 51b
Oluf Tolstrups og Mette Cathrine Jensdatters hjemmedøbte barn - Mariane
Jørgen Rasmussens og Inger Sørensdatters barn af Pederstrup - Mariane
Søren Greves og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Jens

Begravet
fol 51b
Peder Hansens enke i Skårup - 79 år
husmand Laurs Pedersens dødfødte datter i Stabrand
gårdmand Jens Pedersens datter Mette Marie i Pederstrup - 10 uger
husmand Laurs Christensen i Mårup - 59 år
husmand Søren Olufsens søn Oluf i Stabrand - 1 år
Hans Bødkers dødfødte søn i Stabrand

Introduceret
fol 54a
Jens Pedersens hustru af Pederstrup
Hans Vesters hustru i Pederstrup
Jens Olufsens hustru i Stabrand
Laurs Pedersens hustru i Stabrand
Laurs Pedersens hustru i Krarup
Michel Jensens hustru i Nødager
Hans Pedersens hustru i Ildbjerg
Hans Hansens hustru Mette Kirstine Nielsdatter i Mårup
Peder Madsens hustru af Mårup
husmand Laurs Hansens hustru Bodil Jensdatter af Pederstrup
Jørgen Rasmussens hustru Inger Sørensdatter af Pederstrup

Trolovet
fol 48a
enkemand Søren Madsen af Mårup og Karen Hansdatter af Ildbjerg
fol 55b
Rasmus Nielsen af Grønfeld og Birthe Nielsdatter af Stabrand

Copuleret
fol 48a
enkemand Søren Madsen af Mårup og Karen Hansdatter af Ildbjerg (i Ebdrup kirke)
fol 55b
Niels Didrichsen af Staustrup og Kirstine Rasmusdatter fra Randers


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c