s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1800-09


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809


1800

Døbt
fol 60a
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Sidsel
gårdmand Hans Pedersens og Gertrud Hansdatters søn af Pederstrup - Peder
gårdmand Poul Hansens og Maren Andersdatters barn af Nødager - Nille Marie
husmand Morten Nielsens og Maren Pedersdatters barn af Stabrand - Niels
husmand Simon Sørensens og Birthe Jensdatters barn af Nødager - Gertrud
husmand Jens Pedersens og Bodil Pedersdatters barn af Pederstrup - Anne Marie
husmand Hans Sørensens og Karen Rasmusdatters barn af Mårup - Anne
fol 60b
gårdmand Peder Vesters og Birthe Laursdatters barn af Pederstrup - Maren
Jens Hjulmands og Anne Cathrine Jensdatters barn af Pederstrup - Mariane
gårdmand Søren Olufsen Stures og Else Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Anne
indsidder Rasmus Olufsen Stures og Anne Christensdatters barn af Stabrand - Birthe
gårdmand Hans Hansens og Karen Pedersdatters barn af Pederstrup - Hans
fol 63a
gårdmand Michel Laursens og Anne Sørensdatters barn af Krarup - Mette Marie
indsidder Hans Marcussens og Inger Rasmusdatters barn af Stabrand - Rasmus
gårdmand Jens Vesters og Maren Jensdatters barn af Stabrand - Johanne
fol 64a
husmand Christen Nielsen Smeds og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Pederstrup - Karen Elisabeth
gårdmand Knud Jensens og Mette Jacobsdatters barn af Mårup - Dorthe Marie
gårdmand Jens Bondes og Mette Rasmusdatters barn af Pederstrup - Peder

Begravet
fol 58b
Oluf Tolstrups datter Mariane - 5 uger
Søren Madsens datter Sidsel i Mårup - 11 dage
indsidder Jens Bachmand i Nødager - 79 år
Hans Rasmussens datter Anne Cathrine i Stabrand - 2½ år
Thomas Skomagers hustru Kirsten Christensdatter i Mårup - 84 år
Poul Hansens datter Nille Marie i Nødager - 12 dage
Hans Pedersens søn Peder af Pederstrup - 8 uger
gårdmand Oluf Lykkes hustru Karen Jensdatter i Mårup - 34 år
husmand Peder Madsen af Mårup - 72 år
sl Søren Jacobsens enkes søn Jens af Nødager - 12 år
gårdmand Knud Jensens steddatter Dorthe Pedersdatter af Mårup - 15 år
husmand Jørgen Skomager i Stabrand - 54 år
indsidder Anders Jensen i Nødager - 65 år
gårdmand Jens Bondes datter Mette i Pederstrup - 4 år
gårdmand Morten Smed i Pederstrup - 80 år
fol 63b
gårdmand Oluf Sørensen Lykke af Mårup - 52 år
indsidder Jens Laursen Krarups enke Mette Ludvigsdatter af Nødager - 46 år
Simon Sørensens søn Søren af Nødager - 6 år
gårdmand Hans Hansens datter Maren af Pederstrup - 6 år
indsidder Hans Marcussens søn Rasmus af Stabrand - 3 uger
omløber Niels Didrichsens søn Jacob død i Stabrand - 12 uger

Introduceret
fol 61b
Oluf Tolstrups hustru Mette Cathrine Jensdatter af Nødager
Søren Greves hustru Birthe Nielsdatter af Nødager
Hans Bødkers hustru af Stabrand
gårdmand Søren Madsens hustru Karen Hansdatter af Mårup
Poul Hansens hustru af Nødager
Simon Sørensens hustru af Nødager
Morten Nielsens hustru af Stabrand
Hans Sørensens hustru af Mårup
gårdmand Peder Vesters hustru af Pederstrup
gårdmand Jens Pedersens hustru af Pederstrup
gårdmand Hans Hansens hustru af Pederstrup
Jens Hjulmands hustru af Pederstrup
Søren Olufsen Stures hustru af Stabrand
Rasmus Olufsen Stures hustru af Stabrand
Michel Laursens hustru af Krarup
smedens hustru Mette Kirstine Nielsdatter i Pederstrup
Knud Jensens hustru Mette Jacobsdatter i Mårup
Jens Vesters hustru Maren Iversdatter af Stabrand
indsidder Hans Marcussens hustru Inger Rasmusdatter af Stabrand
gårdmand Jens Bondes hustru Mette Rasmusdatter af Pederstrup

Trolovet
fol 56a
Jens Sørensen af Kolind og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Laurs Nielsen af Kolind og Mette Laursdatter af Nødager
Poul Nielsen af Mårup og Karen Pedersdatter ibd
enkemand Rasmus Jensen af Drammelstrup og Anne Marie Laursdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 62a
Rasmus Nielsen af Grønfeld og Birthe Nielsdatter af Stabrand
Jens Sørensen af Kolind og Anne Rasmusdatter af Pederstrup (i Kolind kirke)
Laurs Nielsen af Kolind og Mette Laursdatter af Nødager
Poul Nielsen og Karen Pedersdatter begge af Mårup
enkemand Rasmus Jensen af Drammelstrup og Anne Marie Laursdatter af Nødager
fol 64b
enkemand Peder Kjeldsen af Egens og enke Anne Cathrine Sørensdatter af Mårup

1801

Top


Blandede poster
fol 117a
gårdmand Rasmus Jensens pige Bodil Sørensdatter af Stabrand - 14 år
Christian Glarmesters søn Peder af Stabrand - 2 år
Christian Glarmesters datter Kirsten Marie af Stabrand - 5½ år
gårdmand Laurs Tolstrups søn Jens - 11 år
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Hans
skoleholder Peder Spendrups og Anne Jensdatters barn af Nødager - Helene
gårdmand Søren Madsens søn Hans af Mårup - 2 uger
gårdmand Hans Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Ildbjerg - Rasmus
fol 117b
gårdmand Søren Madsens hustru Karen Hansdatter af Mårup (introduceret)
skomager Thomas Knudsens hustru Magdalene Rasmusdatter af Mårup (introduceret)
gårdmand Jens Sørensens søn Peder af Stabrand - 1 år
husmand Jens Sørensen Greves datter Marie Kirstine af Pederstrup - 2 år
gårdmand Hans Pedersens hustru af Ildbjerg (introduceret)
skoleholder Peder Spendrups hustru Anne Jensdatter af Nødager (introduceret)
gårdmand Hans Pedersens og Gertrud Hansdatters barn af Pederstrup - Hans
husmand Peder Kjeldsen og enke Anne Cathrine Sørensdatter af Mårup (copuleret)
Hans Sørensens datter Dorthe af Nødager - 11 år
fol 118a
Peder Pedersen af Hallendrup og enke Anne Laursdatter af Pederstrup (trolovet)
indsidder Rasmus Wads hustru Anne Helene Johansdatter af Stabrand - 83 år
gårdmand Hans Pedersens hustru Gertrud Hansdatter af Pederstrup (introduceret)
Peder Pedersen af Hallendrup og enke Anne Laursdatter af Pederstrup (copuleret)
husmand Søren Sørensens og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Peder
gårdmand Hans Hansens søn Hans af Pederstrup - 9 mdr
Søren Sørensens hustru af Nødager (introduceret)
indsidder Rasmus Stubs datter Birthe af Stabrand - 9 mdr
gårdmand Oluf Tolstrups og Mette Cathrine Jensdatters barn af Nødager - Anne Marie
fol 118b
Oluf Tolstrups hustru af Nødager (introduceret)
Jens Møllers enke Dorthe Olufsdatter af Stabrand - 63 år
gårdmand Jens Hansen Vesters datter Mette af Stabrand - 4 år
Mette Pedersdatters vanføre søn Peder Christiansen af Nødager - 41 år
enke Dorthe Marie Kjeldsdatters barn Anne Dorthe Rasmusdatter af Stabrand - 7 år
husmand Thomas Skomagers hustru Magdalene Rasmusdatter af Mårup - 22 år
Rasmus Nielsen af Obdrup og Anne Kirstine Jensdatter af Stabrand (trolovet)
gårdmand Oluf Tolstrups datter Anne Marie af Nødager - 17 uger
Rasmus Nielsen af Obdrup og Anne Kirstine Jensdatter af Stabrand (copuleret)
fol 119a
enkemand Rasmus Sørensen af Stabrand og enke Anne Cathrine Sørensdatter ibd (trolovet)
Rasmus Nielsen af Obdrup og Anne Kirstine Jensdatter af Stabrand (copuleret)
enkemand Rasmus Sørensen og enke Anne Cathrine Sørensdatter begge af Stabrand (copuleret)
indsidder enke Maren Jensdatter Malers af Stabrand - 106 år

1802

Top


fol 119a
husmand Christen Nielsen Smeds hustru Mette Kirstine Nielsdatter af Pederstrup - 32 år
gårdmand Søren Madsens dødfødte datter af Mårup (begravet)
gårdmand Michel Nielsens og Inger Kirstine Nielsdatters barn af Nødager - Rasmus
enkemand Christen Nielsen Smed af Pederstrup og Maren Pedersdatter sst (trolovet)
fol 119b
Jens Rasmussen af Søby og Mette Laursdatter af Nødager (trolovet)
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Michel Nielsens hustru af Nødager (introduceret)
indsidder Hans Marcussens og Inger Rasmusdatters barn af Stabrand - Rasmus
Hans Marcussens hustru af Stabrand (introduceret)
omløber Niels Didrichsens og Kirstine Rasmusdatters barn - Mette Marie
Niels Didrichsens hustru (introduceret)
Jens Rasmussen af Søby og Mette Laursdatter af Nødager (copuleret)
enkemand Christen Nielsen Smed og Maren Pedersdatter begge af Pederstrup (copuleret)
gårdmand Michel Nielsens søn Rasmus af Nødager - 10 uger
fol 120a
gårdmand Jens Pedersens og Bodil Pedersdatters barn af Pederstrup - Maren
ungkarl Peder Rasmussen af Horstved - 82 år
ukendt omløbende betlerkvinde død i Mårup (begravet)
gårdmand Hans Hansen Vesters og Maren Pedersdatters barn af Pederstrup - Maren
Hans Vesters hustru Maren Pedersdatter af Pederstrup (introduceret)
fol 120b
gårdmand Jørgen Rasmussen Smeds og Inger Sørensdatters barn af Pederstrup - Mette Kirstine
gårdmand Jørgen Rasmussens hustru Inger Sørensdatter af Pederstrup (introduceret)
Jens Pedersens hustru Bodil Pedersdatter af Pederstrup (introduceret)
ungkarl Oluf Sørensen af Stabrand - 48 år
gårdmand og sognefoged Laurs Rasmussen Tolstrups og Dorthe Kirstine Sørensdatters barn af Nødager - Jens
indsidder Rasmus Sørensen Bertel af Mårup - 77 år
indsidder almisselem Niels Pedersen af Stabrand - 74 år
Jens Olufsen af Mårup - 18 år
fol 121a
gårdmand Niels Rasmussens og Dorthe Kirstine Rasmusdatters tvillinger af Mårup - Anders og Jens
gårdmand Niels Rasmussens søn Anders af Mårup - 7 dage
sognefoged Laurs Tolstrups søn Jens af Nødager - 7 uger
Laurs Tolstrups hustru Dorthe Kirstine Sørensdatter af Nødager (introduceret)
husmand og glarmester Hans Christian Olufsens og Anne Marie Pedersdatters barn af Stabrand - Kirsten
husmand Christen Glarmesters hustru Anne Marie Pedersdatter af Stabrand (introduceret)
gårdmand Niels Rasmussens hustru Dorthe Kirstine Rasmusdatter af Mårup (introduceret)
fol 121b
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Oluf
aftægtsmand Rasmus Hansen Bødkers hustru Dorthe Madsdatter af Stabrand - 67 år
Søren Olufsen Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Jens Rasmussens og Kirsten [mangler]s barn af Stabrand - Anne Kirstine
Jens Rasmussens hustru af Stabrand (introduceret)
aftægtsmand Mads Sørensen Skaarups hustru Karen Rasmusdatter af Kelstrup - 72 år
gårdmand Christen Hansen Krarups hustru Ellen Madsdatter af Mårup - 62 år
fol 122a
Jens Laursen af Trustrup og Sidsel Sørensdatter af Pederstrup (trolovet)
husmand Rasmus Olufsen Stubs og Anne Christensdatters barn af Stabrand - Birthe
gårdmand Peder Rasmussen Vesters og Birthe Laursdatters barn af Pederstrup - Laurs
Peder Vesters søn Laurs af Pederstrup - 7 dage
husmand Rasmus Olufsen Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
avlsmand i Århus Rasmus Bachs og Karen Nielsdatters barn født i Pederstrup - Nille Marie
fol 122b
indsidder Hans Sørensens og Karen Rasmusdatters barn af Mårup - Marie Cathrine
indsidder Hans Sørensens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Peder Rasmussen Vesters hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Laursen af Trustrup og Sidsel Sørensdatter af Pederstrup (copuleret)
husmand Christen Frandsens hustru Anne Rasmusdatter - 64 år

1803

Top


fol 122b
gårdmand Jens Olufsen Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Stabrand - Marie Cathrine
fol 123a
indsidder Jens Rasmussens datter Anne Kirstine - 15 uger
gårdmand Hans Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Ildbjerg - Anne Marie
avlsmand Rasmus Bachs hustru Karen Nielsdatter i Pederstrup (introduceret)
indsidder Rasmus Nielsen Hjulmands og Anne Kirstine Jensdatters barn af Mårup - Bodil
fol 123b
handskemager Peder Pedersen Salling af Ebeltoft og Anne Laursdatter af Horstved (trolovet)
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Hans
gårdmand Hans Pedersens hustru af Ildbjerg (introduceret)
gårdmand Jens Olufsens hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Rasmus Nielsen Hjulmands hustru af Mårup (introduceret)
husmand Christen Nielsen Smeds og Maren Pedersdatters barn af Pederstrup - Mette Kirstine
Christen Nielsen Smeds hustru af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Rasmus Svendsen Madsen af Mårup - 63 år
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Rasmus Bendts datter Dorthe af Mårup - 20 år
fol 124a
Jens Marcussen af Stabrand og Maren Laursdatter af Mårup (trolovet)
Søren Olufsens enke Maren Christophersdatter af Stabrand - 69 år
handskemager og enkemand af Ebeltoft Peder Pedersen Salling og Anne Laursdatter af Horstved (copuleret)
husmand Laurs Hansens og Bodil Jensdatters barn af Pederstrup - Jens
Laurs Hansens hustru af Pederstrup (introduceret)
Rasmus Bertels enke indsidder Maren Rasmusdatter af Mårup - 49 år
gårdmand Michel Laursens hustru Anne Sørensdatter af Krarup - 42 år
Søren Jensen af Stabrand og enke Dorthe Kirstine Rasmusdatter af Mårup (trolovet)
husmand Laurs Hansens søn Jens af Pederstrup - 8 uger
Iver Sørensens enke Mette Hansdatter af Pederstrup - 72 år
gårdmand Knud Jensens datter Dorthe Marie af Mårup - 2½ år
fol 124b
gårdmand Niels Rasmussen af Mårup - 47 år
Jens Marcussen af Stabrand og Maren Laursdatter af Mårup (copuleret)
Laurs Hellesens enke indsidder Bodil Rasmusdatter af Pederstrup - 73 år
gårdmand Søren Madsens søn Hans af Mårup - 22 uger
Thomas Mortensen Smed af Groulev og Jenne Hansdatter af Mårup (trolovet)
indsidder Michel Andersen Skovsens og Bodil Rasmusdatters barn af Nødager - Rasmus
aftægtsmand Mads Pedersen af Mårup - 84 år
Søren Jensen af Stabrand og enke Dorthe Kirstine Rasmusdatter af Mårup (copuleret)
Thomas Mortensen af Groulev og Jenne Hansdatter af Mårup (copuleret)
indsidder Jens Jensen Tolstrup af Mårup - 63 år
ungkarl Friderich Nielsen af Pederstrup - 40 år
fol 125a
indsidder Jacob Sørensens og Kirsten Christensdatters barn af Pederstrup - Jens Christian
Jacob Sørensens søn Jens Christian - 2 uger
aftægtsmand Søren Pedesen Hare af Nødager - 84 år
indsidder Jacob Sørensens hustru Kirsten Christensdatter af Pederstrup (introduceret)
indsidder Søren Sørensen Greves og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Rasmus
Søren Sørensen Greves hustru (introduceret)
landmåler Groulevs hustru af Pederstrup (introduceret)
landmåler Groulevs og Anne Marie Smollerups barn af Pederstrup - Niels Wisti
enke Birthe Normands af Mårup - 92 år

1804

Top


fol 125b
enkemand Christian Olufsen Glarmester af Stabrand og Kirsten Nielsdatter ibd (trolovet)
gårdmand Michel Jensen Hares og Maren Sørensdatters barn af Nødager - Mariane
gårdmand Hans Pedersen Greves og Gertrud Hansdatters barn af Pederstrup - Jens
Hans Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Michel Hares hustru af Nødager (introduceret)
husmand Hans Christian Glarmesters hustru Anne Marie Pedersdatter af Stabrand - 34 år
gårdmand Peder Christophersens datter Birthe Marie af Stabrand - 21 år
gårdmand Jens Pedersen Bondes hjemmedøbte søn Rasmus af Pederstrup - 2 uger
fol 126a
indsidder Michel Andersen Skovsens søn Rasmus af Nødager - 9 mdr
gårdmand Jens Bondes hustru Mette Rasmusdatter af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Laurs Rasmussen Smed af Horstved - 68 år
enkemand gårdmand Mads Andersen af Albøge og Maren Sørensdatter af Mårup mølle (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Jensdatter begge af Kejlstrup (trolovet)
almisselem Marcus Jensen af Stabrand - 79 år
gårdmand Jens Pedersens og Bodil Pedersdatters barn af Pederstrup - Kirsten
fol 126b
gårdmand Hans Hansen Vesters og Maren Pedersdatters barn af Pederstrup - Mette Marie
Hans Hansen Vesters hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Rasmussen af Kolind og Bodil Christensdatter af Mårup (trolovet)
almisselem Anne Jensdatter af Stabrand - 80 år
enkemand Jens Rasmussen af Tirstrup og Karen Jensdatter af Stabrand (copuleret - i Tirstrup kirke)
gårdmand Jens Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
fol 127a
indsidder og almisselem Simon Sørensen af Pederstrup - 40 år
Søren Mortensen og Kirsten Nielsdatter begge af Mårup (trolovet)
gårdmand Michel Nielsens og Inger Kirstine Nielsdatters barn af Nødager - Rasmus
Jens Rasmussen af Kolind og Bodil Christensdatter af Mårup (copuleret)
sl Simon Sørensens og Birthe Jensdatters barn af Pederstrup - Cecilie
Simon Sørensens enke Birthe Jensdatter af Pederstrup (introduceret)
fol 127b
gårdmand Michel Nielsens hustru Inger Kirstine Nielsdatter af Nødager (introduceret)
husmand Søren Andersens hustru Bodil Jacobsdatter af Pederstrup - 71 år
enkemand og glarmester Hans Christian Olufsen og Kirsten Nielsdatter begge af Stabrand (copuleret)
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Sidsel
Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
enkemand Mads Andersen af Stabrand og Maren Sørensdatter af Mårup mølle (copuleret)
Rasmus Laursen Tolstrup af Nødager og enke Sidsel Andersdatter af Horstved (trolovet)
Peder Sørensen af Fladstrup og Mette Cathrine Nielsdatter af Pederstrup (trolovet)
fol 128a
husmand Jens Marcussens hjemmedøbte datter Dorthe af Stabrand - 8 dage
ungkarl Rasmus Laursen Smed af Horstved - 36 år
Søren Mortensen og Kirsten Nielsdatter begge af Mårup (copuleret)
gårdmand Peder Rasmussen Vesters og Birthe Laursdatters barn af Pederstrup - Laurs
husmand Jens Marcussens hustru Maren Laursdatter af Stabrand (introduceret)
gårdmand Peder Rasmussen Vesters hustru Birthe Laursdatter af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Hans Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Stabrand - Anne
fol 128b
gårdmand Hans Pedersens hustru Maren Pedersdatter af Stabrand (introduceret)
gårdmand Michel Nielsens datter Bodil af Nødager - 13 år
borger i Ebeltoft Jørgen Kolding og Kirsten Laursdatter af Horstved (trolovet)
husmand Christen Frandsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Mårup - Niels
fol 129a
Christen Frandsens hustru Anne Marie Rasmusdatter af Mårup (introduceret)
gårdmand Hans Pedersens datter Anne af Stabrand - 13 uger
indsidder Jacob Sørensens og Kirsten Christensdatters navnløse søn af Pederstrup - 2 dage
Peder Sørensen af Fladstrup og Mette Cathrine Nielsdatter af Pederstrup (copuleret)
indsidder Anders Rasmussen Madsens og Maren Rasmusdatters barn af Nødager - Søren
smed og indsidder Søren Mortensens og Kirsten Nielsdatters barn af Mårup - Anders
Søren Mortensens hustru af Mårup (introduceret)
fol 129b
indsidder Anders Rasmussen Madsens hustru Maren Rasmusdatter af Nødager (introduceret)
gårdmand Oluf Rasmussen Tolstrups og Mette Cathrine Jensdatters hjemmedøbte barn Ide Margrethe af Nødager - 6 dage
Rasmus Laursen Tolstrup af Nødager og enke Sidsel Andersdatter af Horstved (copuleret)
indsidder Jacob Sørensens hustru Kirsten Christensdatter af Pederstrup (introduceret)
Hans Andreasen Skytte af Lyngsbæk og Maren Knudsdatter af Stabrand (trolovet)
gårdmand Oluf Rasmussen Tolstrups hustru Mette Cathrine Jensdatter af Nødager - 37 år

1805

Top


fol 130a
gårdmand Rasmus Nielsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Pederstrup - Niels
gårdmand Knud Jensens og Mette Jacobsdatters barn af Mårup - Jens
Knud Jensens hustru af Mårup (introduceret)
indsidder og almisselem Iver Paarbecks hustru Anne Marie Nielsdatter - 62 år
gårdmand Rasmus Nielsens hustru Kirsten Rasmusdatter af Pederstrup (introduceret)
Hans Andreasen Smith af Lyngsbæk og Maren Knudsdatter af Stabrand (copuleret)
fol 130b
Jacob Sørensen af Nødager og Maren Hansdatter af Skårup (trolovet)
indsidder Peder Sørensen Smed af Mårup - 57 år
indsidder Terkild Hansens og Birthe Marie Jensdatters barn af Stabrand - Jens
Terkild Hansens hustru af Stabrand (introduceret)
almisselem Iver Faarbeck af Mårup - 84 år
Jørgen Skomagers enke Sidsel Rasmusdatter af Stabrand - 66 år
sl Rasmus Bertels søn Laurs - 10 år
gårdmand Jørgen Rasmussens og Inger Sørensdatters barn af Pederstrup - Søren
fol 131a
gårdmand Jørgen Rasmussen Smeds hustru af Pederstrup (introduceret)
Søren Sørensen og Bodil Christiansdatter begge af Nødager (trolovet)
gårdmand Michel Laursens datter Karen af Krarup - 8 år
husmand Niels Poulsens steddatter Inger Jørgensdatter - 29 år
gårdmand Jens Sørensen Olufsens og Mariane Thomasdatters barn af Stabrand - Peder
Jacob Sørensen af Nødager og Maren Hansdatter af Skårupgården (copuleret)
fol 131b
Søren Sørensen og Bodil Christiansdatter begge af Nødager (copuleret)
indsidder Jens Laursen og Sidsel Sørensdatters barn af Pederstrup - Anne Cathrine
Jens Laursens hustru af Pederstrup (introduceret)
enkemand Peder Sørensen af Fladstrup og Maren Nielsdatter af Pederstrup (trolovet)
indsidder Jens Nielsen Hjulmands og Kirsten Pedersdatters barn af Mårup - Hedvig Marie
husmand Jens Krarups datter Kirsten Jensdatters uægte barn af Mårup - Birthe (Peder Stæhr af Feldballe)
fol 132a
gårdmand Jens Sørensen Olufsens hustru Mariane Thomasdatter af Stabrand (introduceret)
indsidder Jens Nielsen Hjulmands hustru af Mårup (introduceret)
indsidder skomager Emmert Carlsen af Nødager som druknede i sundet - 60 år
indsidder Mads Sørensens søn Jens af Pederstrup - 20 år
husmand Hans Sørensen Bendts og Karen Rasmusdatters barn af Mårup - Søren
fol 132b
Hans Bendts hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jensen Tolstrups og Dorthe Kirstine Rasmusdatters barn af Mårup - Inger Marie
Søren Jensen Tolstrups hustru (introduceret)
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Dorthe Kirstine
husmand Jens Marcussens og Maren Laursdatters barn af Stabrand - Laurs
fol 133a
Jens Marcussens hustru (introduceret)
Christen Christensen Holcks og Inger Frandsdatters barn af Mårup mølle - Frands Christian
Christen Christensen Holcks hustru (introduceret)
gårdmand Søren Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
Søren Jørgensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Stabrand (trolovet)
indsidder og almisselem Hans Krarups og Mette Kirstine Nielsdatters tvillinger af Mårup - Peder og Anne
fol 133b
Hans Krarups hustru (introduceret)
landmåler Groulevs og Anne Marie Smollerups barn af Pederstrup - Christian
landmåler Groulevs hustru (introduceret)
indsidder Anders Nordmands enke Maren Madsdatter af Mårup - 70 år
gårdmand Søren Stubs datter Dorthe Kirstine - 12 uger
indsidder Hans Krarups datter Anne af Mårup - 10 uger
husmand Søren Andersens hustru Anne Kirstine Nielsdatter af Pederstrup efter navnløst barn (introduceret)
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup Karen Hansdatter efter navnløst barn (introduceret)
fol 134a
enkemand Peder Sørensen af Fladstrup og Maren Nielsdatter af Pederstrup (copuleret - i Lyngby kirke)
Søren Jørgensen og Kirsten Rasmusdatter af Stabrand (copuleret)
indsidder enke Johanne Sørensdatter af Pederstrup - 96 år

1806

Top


fol 134a
indsidder Stie Nielsens og Anne Sørensdatters barn af Pederstrup - Anne Dorthe
indsidder Stie Nielsens hustru (introduceret)
skolelærer Peder Spendrups og hustru Anne Jensdatters barn af Nødager - Rasmus
fol 134b
indsidder Jacob Sørensens hjemmedøbte datter Dorthe Kirstine - 14 dage
gårdmand Laurs Jensens avlskarl Christen Hansen af Horstved - 32 år
gårdmand Hans Pedersen Ildbjergs og Maren Pedersdatters barn af Stabrand - Mariane
indsidder Søren Sørensen Greves og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Hans
Søren Sørensen Greves hustru (introduceret)
indsidder Jacob Sørensens hustru af Pederstrup (introduceret)
skolelærer Peder Spendrups hustru af Nødager (introduceret)
fol 135a
almisselem Søren Jensen Agri af Nødager - 84 år
indsidder Hans Marcussens og Inger Rasmusdatters barn af Stabrand - Marcus
gårdmand Hans Pedersen Ildbjergs hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Hans Marcussens hustru af Stabrand (introduceret)
møller Christen Holcks søn Frands Christian af Mårup mølle - 8 mdr
husmand og smed Terkild Hansens søn Jens af Stabrand - 1 år
almisselem Hans Krarup af Mårup - 70 år
indsidder Søren Jørgensen Homaas hjemmedøbte søn af Pederstrup - Hans
fol 135b
indsidder Søren Jørgensen Homaas søn Hans af Pederstrup - 4 uger
gårdmand Jacob Sørensens og Maren Hansdatters barn af Nødager - Anne Dorthe
gårdmand Jacob Sørensens hustru (introduceret)
indsidder Peder Sørensen Smeds enke Martha Cathrine Rasmusdatter af Mårup - 49 år
gårdmand Hans Pedersen Greves hjemmedøbte søn Peder af Pederstrup - 3 uger
gårdmand og sognefoged Oluf Tolstrups og Anne Sophie Jensdatters barn af Nødager - Mette Marie
fol 136a
gårdmand Hans Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Jens Pedersen Greves og Bodil Pedersdatters barn af Pederstrup - Peder
Jens Pedersen Greves hustru (introduceret)
husindsidder Søren Laursens og Bodil Cathrine Christiansdatters barn af Nødager - Søren Christian
fol 136b
Søren Laursens hustru af Nødager (introduceret)
husmand Laurs Palles stedsøn Jens Sørensen af Krarup - 11 år
husmand Jens Krarups datter Kirsten Jensdatters uægte barn Birthe af Mårup - 1 år
Søren Jensen Høgh af Tåstrup død i Mårup - 34 år
indsidder Jens Rasmussens og Kirsten Nielsdatters barn af Horstved - Elisabeth
fol 137a
Jens Rasmussens hustru (introduceret)
Jens Olufsen af Stabrand - 22 år
indsidder Hans Christian Olufsen Glarmesters og Kirsten Nielsdatters dødfødte barn af Mårup (begravet)
Niels Jensen af Nimtofte og Margrethe Christensdatter af Mårup (trolovet)
gårdmand Hans Sørensens datter Nille Marie af Nødager - 12 år
indsidder Hans Christian Olufsens hustru af Mårup (introduceret)
indsidder Niels Andersens og Karen Jensdatters barn af Stabrand - Maren
fol 137b
indsidder Niels Andersens hustru (introduceret)
Niels Jensen af Nimtofte og Margrethe Christensdatter af Mårup (copuleret)
husmand Jens Bendixens datter Anne Marie af Mårup - 4½ mdr
gårdmand Søren Olufsen Stubs og Else Birthe Jensdatters barn af Stabrand - Rasmus

1807

Top


fol 138a
husmand Laurs Hansens hustru Bodil Jensdatter af Pederstrup - 43 år
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters dødfødte barn af Mårup (begravet)
landmåler Groulevs og Anne Marie Smollerups barn af Pederstrup - Peter Nicolaj
landmåler Groulevs hustru (introduceret)
almisselem Mette Rasmusdatter Husmands af Pederstrup - 97 år
gårdmand Søren Stubs hustru af Stabrand (introduceret)
fol 138b
enkemand Laurs Hansen af Pederstrup og Mette Pedersdatter af Horstved (trolovet)
enkemand Jens Iversen af Stabrand og Mette Poulsdatter af Nødager (trolovet)
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
indsidder Hans Christian Olufsen Glarmesters hustru Kirsten Nielsdatter af Mårup - 46 år
enkemand Jens Iversen af Stabrand og Mette Poulsdatter af Nødager (copuleret)
Niels Christensen af Mårup og Karen Ebbesdatter af Kelstrup (trolovet)
fol 139a
gårdmand Oluf Tolstrups datter Mette Marie af Nødager - 10 mdr
enkemand husmand Laurs Hansen af Pederstrup og Mette Pedersdatter af Horstved (copuleret)
husmand Søren Mortensen Smeds og Kirsten Nielsdatters barn af Nødager - Morten
Søren Mortensen Smeds hustru af Nødager (introduceret)
husmand Søren Andersens og Anne Kirstine Nielsdatters barn af Pederstrup - Anne
fol 139b
husmand Søren Andersens hustru Anne Kirstine Nielsdatter af Pederstrup (introduceret)
aftægtsmand Peder Jensen Tolstrup af Nødager - 92 år
gårdmand Oluf Tolstrups og Anne Sophie Jensdatters dødfødte søn af Nødager (begravet)
Niels Christensen af Mårup og Karen Ebbesdatter af Kelstrup (copuleret)
indsidder Søren Sørensen Greves og Birthe Nielsdatters barn af Nødager - Laurs
Søren Sørensen Greves hustru af Nødager (introduceret)
fol 140a
husmand Søren Jørgensen Homaas og Kirsten Rasmusdatters barn af Krarup - Anne Sophie
Hans Rasmussen og Birthe Jensdatter begge af Mårup (trolovet)
gårdmand Ebbe Rasmussen af Kelstrup - 62 år
ungkarl Niels Jacobsen af Nødager - 68 år
gårdmand Oluf Tolstrups hustru af Nødager efter dødfødt barn (introduceret)
husmand Thomas Knudsen Skomager af Mårup - 81 år
husmand Søren Jørgensen Homaas hustru af Krarup (introduceret)
fol 140b
Hans Christensen og Mette Andersdatter begge af Mårup (trolovet)
Rasmus Sørensen og enke Karen Jensdatter begge af Mårup (trolovet)
Hans Christensen og Mette Andersdatter begge af Mårup (copuleret)
boelsmand Hans Rasmussen Bødkers og Anne Marie Johansdatters barn af Stabrand - Rasmus
husmand Søren Andersens datter Anne af Pederstrup - 14 uger
fol 141a
gårdmand Hans Hansen Vesters og Maren Pedersdatters barn af Pederstrup - Hans
Hans Hansen Vesters hustru af Pederstrup (introduceret)
boelsmand Hans Rasmussen Bødkers hustru af Stabrand (introduceret)
Otte Pedersen af Ildbjerg og Anne Mathiasdatter af Kelstrup (trolovet)
Hans Rasmussen og Birthe Jensdatter begge af Mårup (copuleret)
gårdmand Jens Sørensen Olufsens hustru Mariane Thomasdatter af Stabrand - 40 år
indsidder Michel Sørensens hustru af Mårup efter navnløst barn (introduceret)
enkemand Jens Pedersen Ildbjerg af Søby og Mette Marie Pedersdatter af Stabrand (trolovet)
fol 141b
indsidder Jacob Sørensen Kochs og Kirsten Christensdatters barn af Pederstrup - Søren
Jacob Sørensen Kochs hustru (introduceret)
enkemand Hans Christian Olufsen og Birthe Marie Rasmusdatter begge af Mårup (copuleret)
enkemand Jens Pedersen Ildbjerg af Søby og Mette Marie Pedersdatter af Stabrand (copuleret)
Rasmus Sørensen og enke Karen Jensdatter begge af Mårup (copuleret)
Peder Pedersen Greve af Pederstrup og Maren Rasmusdatter af Horstved (trolovet)
indsidder Niels Skrædders enke Mette Christensdatter - 66 år
indsidder Jacob Sørensen Kochs søn Søren - 4 uger
fol 142a
Otte Pedersen af Ildbjerg og Anne Mathiasdatter af Kelstrup (copuleret)
indsidder enkemand Hans Jensen af Kelstrup - 79 år
Peder Pedersen Greve af Pederstrup og Maren Rasmusdatter af Horstved (copuleret)
husmand Jens Laursens og Bodil Sørensdatters barn af Pederstrup - Jens
Jens Laursens hustru af Pederstrup (introduceret)
indsidder Jens Nielsen Hjulmands og Kirsten Pedersdatters barn af Pederstrup - Niels
indsidder Jens Nielsen Hjulmands hustru (introduceret)

1808

Top


fol 142b
indsidder Marcus Jensens enke Maren Madsdatter af Stabrand - 80 år
husmand Jens Rasmussen Bendixens og Mette Laursdatters barn af Mårup - Laurs
Jens Rasmussen Bendixens hustru (introduceret)
mølleren Christen Holcks og Inger Frandsdatters barn af Mårup mølle - Frands Bay
Christen Holcks hustru (introduceret)
husmand Terkild Hansen Smeds hustru Birthe Marie Jensdatter af Stabrand (introduceret)
husmand Terkild Hansen Smeds og Birthe Marie Jensdatters barn af Stabrand - Mette Kirstine
fol 143a
gårdmand Hans Pedersen Greves og Gertrud Hansdatters dødfødte datter af Pederstrup (begravet)
gårdmand Hans Pedersen Ildbjergs og Maren Pedersdatters barn af Stabrand - Peder
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Hans
husmand Laurs Hansens og Mette Pedersdatters hjemmedøbte barn Bodil af Pederstrup (begravet)
fol 143b
enkemand Søren Henrichsen af Kolind og Kirsten Madsdatter af Kelstrup (trolovet)
gårdmand Peder Rasmussen Vesters og Birthe Laursdatters barn af Pederstrup - Jens
gårdmand Peder Rasmussen Vesters hustru (introduceret)
gårdmand Hans Pedersen Ildbjergs hustru af Stabrand (introduceret)
husmand Søren Johansen Skomagers og Mariane Jensdatters barn af Mårup - Christian
fol 144a
husmand Søren Johansen Skomagers hustru af Mårup (introduceret)
husmand Laurs Hansens hustru af Pederstrup (introduceret)
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Hans Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
enkemand Hans Rasmussen Slot af Pederstrup - 79 år
indsidder Jens Rasmussens datter Anne Elisabeth af Horstved - 1½ år
Niels Poulsens enke Karen Jensdatter af Mårup - 52 år
enkemand Søren Henrichsen af Kolind og Anne Kirstine Madsdatter af Kelstrup (copuleret)
gårdmand Søren Jensen Tolstrup af Mårup - 36 år
fol 144b
husenke Dorthe Marie Kjeldsdatter Anders Jensens enke af Stabrand - 52 år
gårdmand Jens Pedersen Greves og Bodil Pedersdatters barn af Pederstrup - Jens
Jens Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
indsidder Hans Marcussens og Inger Rasmusdatters barn af Stabrand - Mariane
Hans Madsen af Kelstrup og Dorthe Cathrine Sørensdatter af Nødager (trolovet)
indsidder Hans Marcussens hustru Inger Rasmusdatter af Stabrand (introduceret)
fol 145a
aftægtsmand gårdmand Peder Christophersen af Stabrand - 80 år
Hans Madsen af Kelstrup og Dorthe Cathrine Sørensdatter af Nødager (copuleret)
indsidder Hans Andreasens og Maren Knudsdatters barn af Stabrand - Andreas
skolelærer Peder Spendrups og Anne Jensdatters barn af Nødager - Hans
husmand Jens Marcussens og Maren Laursdatters barn af Stabrand - Marcus
fol 145b
Jens Marcussens hustru af Stabrand (introduceret)
indsidder Hans Andreasens hustru af Stabrand (introduceret)
selvejergårdmand Oluf Tolstrups hustru Anne Sophie Jensdatter af Nødager - 30 år
Oluf Tolstrups og sl Anne Sophie Jensdatters barn af Nødager - Maren
indsidder Anders Sørensen Gaardsteds og Mette Poulsdatters barn af Mårup - Marie Kirstine
skolelærer Peder Spendrups hustru af Nødager (introduceret)
indsidder Anders Sørensen Gaardsteds hustru af Mårup (introduceret)
fol 146a
husmand Peder Pedersen Greves og Maren Rasmusdatters barn af Pederstrup - Sidsel
husmand Peder Pedersen Greves hustru (introduceret)
gårdmand Rasmus Christensens og Maren Rasmusdatters barn af udflyttergården Mårup Nørlund - Mariane
Rasmus Christensens hustru (introduceret)
husmand Hans Christensen Krarups hustru Mette Andersdatter af Mårup - 28 år
husmand Hans Christensen Krarups og sl Mette Andersdatters barn af Mårup - Anders
fol 146b
landmåler Groulevs dødfødte tvillingesøn (begravet)
gårdmand Søren Jørgensens hustru Maren Hansdatter af Skårup - 60 år
husmand Søren Andersens og Anne Kirstine Nielsdatters barn Anders - 4 dage
Hans Rasmussen Svendsens og Birthe Jensdatters barn af Mårup - Rasmus
fol 147a
gårdmand Hans Rasmussen Svendsens hustru af Mårup (introduceret)
husmand Hans Christensen Krarups søn Anders - 10 uger
aftægtsenke Mette Rasmusdatter sl Peder Christophersens enke af Stabrand - 56 år
enkemand Søren Jørgensen af Skårup og Maren Sørensdatter af Nødager (trolovet)
landmåler Groulevs og Anne Marie Smollerups tvillingesøn - Carl
gårdmand Jens Sørensen Olufsens og Maren Bertelsdatters barn af Stabrand - Bertel
fol 147b
landmåler Groulevs hustru af Pederstrup (introduceret)
Jens Sørensen Olufsens hustru af Stabrand (introduceret)
husmand Søren Andersens hustru af Pederstrup (introduceret)

1809

Top


fol 147b
Peder Spendrups søn Hans af Nødager - 27 uger
gårdmand Niels Kejsers datter Christiane Nielsdatters uægte barn af Pederstrup - Mette Marie (spansk soldat Remitius)
Rasmus Rasmussen af Groulev og Anne Michelsdatter af Stabrand (trolovet)
husmand Søren Mortensen Smeds og Kirsten Nielsdatters barn af Nødager - Dorthe Kirstine
fol 148a
Søren Mortensens hustru (introduceret)
glarmester Hans Christian Olufsens tvillingesønner af Mårup en dødfødt og hjemmedøbte Laurs - 2 dage
gårdmand Jacob Sørensens og Maren Hansdatters barn af Nødager - Søren
gårdmand Jacob Sørensens hustru Maren Hansdatter (introduceret)
fol 148b
gårdmand Christen Rasmussen Friises og Maren Rasmusdatters dødfødte datter af Horstved (begravet)
Jens Rasmussen Tolstrups enke Dorthe Pedersdatter af Mårup - 58 år
gårdmand Michel Jensen Hares og Maren Sørensdatters barn af Nødager - Ide Margrethe
Michel Jensens Hares hustru (introduceret)
enkemand Søren Jørgensen af Skårup og Maren Sørensdatter af Nødager (copuleret)
gårdmand Jens Pedersen Bondes og Mette Marie Rasmusdatters barn af Pederstrup - Rasmus
fol 149a
Jens Pedersen Bondes hustru (introduceret)
indsidder Christen Jensen Bertels hustru Birthe Sørensdatter af Stabrand - 68 år
husmand Søren Jørgensen Homaas og Kirsten Rasmusdatters barn af Krarup - Hans
Rasmus Rasmussen af Groulev og Anne Michelsdatter af Stabrand (copuleret)
gårdmand Christen Friises hustru Maren Rasmusdatter af Horstved (introduceret)
glarmester Hans Christian Olufsens hustru Birthe Marie Rasmusdatter af Mårup (introduceret)
husmand Søren Jørgensen Homaas hustru af Krarup (introduceret)
fol 149b
Søren Christensen og enke Sidsel Jensdatter begge af Stabrand (trolovet)
Andreas Trues og Maren Pedersdatter Bisps hjemmedøbte søn Marcus Peder - 11 dage
Andreas Trues hustru Maren Pedersdatter Bisp af Pederstrup (introduceret)
husmand Morten Nielsens datter Anne Cathrine af Stabrand - 23 år
Bro Sørens enke indsidder Anne Mortensdatter af Pederstrup - 72 år
indsidder Jacob Sørensen Kochs og Kirsten Christensdatters hjemmedøbte barn af Pederstrup - Maren
Jacob Sørensen Kochs datter Maren af Pederstrup - 11 dage
Jacob Sørensen Kochs hustru Kirsten Christensdatter af Pederstrup (introduceret)
fol 150a
indsidder Simon Tygesens enke Birthe Simonsdatter af Nødager - 75 år
husmand Christen Frandsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Mårup - Frands
Christen Frandsens hustru af Mårup (introduceret)
husmand Laurs Hansens og Mette Pedersdatters barn af Pederstrup - Peder
Laurs Hansens hustru af Pederstrup (introduceret)
Anne Margrethe Nielsdatters uægte barn af Stabrand - Anne Margrethe (Hans Christian Høgh af Horstved)
fol 150b
Anne Margrethe Nielsdatter af Stabrand - 25 år
Anne Margrethe Nielsdatters uægte barn Anne Margrethe af Stabrand - 4 dage
gårdmand Jens Sørensen Olufsens hustru Maren Bertelsdatter af Stabrand - 26 år
aftægtsmand Morten Thomasen Smeds hustru Kirsten Sørensdatter af Krarup - 60 år
Søren Christensen og enke Sidsel Jensdatter begge af Stabrand (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen Slot af Pederstrup - 61 år
gårdmand Hans Vesters søster Karen Hansdatter af Pederstrup - 73 år
gårdmand Søren Madsens og Karen Hansdatters barn af Mårup - Anne
fol 151a
gårdmand Søren Madsens hustru af Mårup (introduceret)
gårdmand Niels Christensen Krarups hustru Karen Ebbesdatter af Mårup - 30 år
gårdmand Niels Christensen Krarups og sl Karen Ebbesdatters barn af Mårup - Else Marie
enkemand Niels Christensen Krarup af Mårup og Bodil Jensdatter ibd (trolovet)
møller Christen Holcks søn Frands Bay af Mårup mølle - 1½ år
Søren Christensen af Mårup og Maren Laursdatter af Nødager (trolovet)
fol 151b
indsidder Niels Andersens og Karen Jensdatters barn af Stabrand - Anders
indsidder Niels Andersens hustru (introduceret)
aftægtsmand Christen Nielsen Holck af Mårup mølle - 78 år
husmand Rasmus Jacobsen Smed af Mårup - 43 år
gårdmand Søren Jørgensens og Maren Sørensdatters dødfødte datter af Skårupgården (begravet)
indsidder Niels Nielsen Smeds og Anne Jensdatters barn af Pederstrup - Niels
fol 152a
indsidder Niels Nielsen Smeds hustru af Pederstrup (introduceret)
Søren Christensen af Mårup og Maren Laursdatter af Nødager (copuleret)
gårdmand Oluf Rasmussen Tolstrups og Anne Nielsdatters barn af Nødager - Rasmus
Oluf Rasmussen Tolstrups hustru (introduceret)
gårdmand Søren Jørgensens hustru af Skårupgården (introduceret)
Thomas Laursen og Christiane Sørensdatter begge af Stabrand (trolovet)
gårdmand Jens Bondes søn Rasmus af Pederstrup - 9 mdr
gårdmand Otte Pedersens og Anne Mathiasdatters barn af Ildbjerg - Marie Kirstine
fol 152b
gårdmand Hans Pedersen Greves og Gertrud Hansdatters barn af Pederstrup - Mariane
gårdmand Otte Pedersens hustru af Ildbjerg (introduceret)
Hans Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
enkemand og gårdmand Niels Christensen Krarup af Mårup og Bodil Jensdatter ibd (copuleret)
Thomas Laursen og Christiane Sørensdatter begge af Stabrand (copuleret - i Lyngby kirke)
husmand Peder Pedersen Greves og Maren Rasmusdatters barn af Pederstrup - Mette Marie
fol 153a
Peder Pedersen Greves hustru af Pederstrup (introduceret)
husmand Peder Pedersen Greves datter Mette Marie - 7 uger
Knud Johansen Bødker og Anne Sørensdatters begge af Stabrand (trolovet)
Gertrud Christensdatters uægte tvillinger af Nødager - Anders og Christen (Anders Skaaning af Albøge)


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c