s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1760-69


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769


1760

Døbt
fol 182b
Iver Sørensens barn af Pederstrup - Maren
Rasmus Smeds datter af Pederstrup - Ide Sophie
Niels Rasmussens datter af Horstved - Anne Johanne
Peder Tolstrups datter - Mette
Peder Sørensens søn - Peder
Jens Axelsens datter af Mårup (navn mangler)
Mads Skaarups datter af Kelstrup - Anne
Oluf Berings datter af Pederstrup (navn mangler)
Maren Jensdatters uægte barn - Anne
Jørgen Kroghs barn af Pederstrup (navn mangler)
Hans Jensens søn af Pederstrup - Laurs
Rasmus Greves søn af Pederstrup - Peder
Hans Posts datter af Pederstrup - Sidsel

Begravet
fol 182b
Rasmus Rasmussens søn af Mårup
Niels Pedersens hustru af Stabrand
Mette Nielsdatter af Nødager
Hans Pedersens hustru af Stabrand
Oluf Berings datter
Mads Skaarups datter af Kelstrup
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Peder Tolstrups datter Mette
Jørgen Kroghs datter af Pederstrup
Jacob Nielsen af Nødager

Introduceret
fol 183a
Søren Mejlbys hustru
Iver Sørensens hustru
Rasmus Smeds hustru af Pederstrup
Niels Rasmussens hustru af Horstved
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Peder Sørensens hustru af Mårup
Jens Axelsens hustru af Mårup
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Oluf Berings hustru af Pederstrup
Jørgen Kroghs hustru af Pederstrup
Rasmus Greves hustru af Pederstrup
Hans Jensens hustru af Pederstrup

Public absolveret
fol 183a
Maren Jensdatter af Nødager som udlagde den gl Søren Smed i Nødager
Mads Marcussen
Søren Smed

Trolovet
fol 183b
Rasmus Jensen af Albøge og Maren Jensdatter af Pederstrup
Søren Sørensen af Kolind og Sidsel Baltzersdatter af Mårup
Peder Hansen og Mette Marie Pedersdatter af Pederstrup
Niels Pedersen og Mette Christophersdatter

Copuleret
fol 183b
Rasmus Friis af Albøge og Inger Sørensdatter af Kelstrup (i Albøge kirke)
landsoldat Rasmus Glatved og Anne Helene Johansdatter af Stabrand
Rasmus Sørensen og Anders Frandsens enke
Rasmus Laursen og Maren Jensdatter
Søren Sørensen og Sidsel Baltzersdatter
Niels Pedersen og Mette Christophersdatter

1761

Top


Døbt
fol 184a
Marcus Jensens datter af Kelstrup - Nille Kirstine
Søren Olufsens datter af Stabrand - Anne
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Mette
Laurs Michelsens datter af Krarup - Mette
Søren Jacobsens søn af Pederstrup - Rasmus
Niels Pedersens søn af Stabrand - Christopher
Niels Rasmussens datter af Horstved - Inger Christine
Anders Poulsens datter af Mårup - Maren
Hans Pedersens datter af Stabrand - Kirsten

Begravet
fol 184b
Laurs Hansen af Pederstrup - 60 år
Niels Madsens hustru af Pederstrup
almisselem Laurs Lykke af Stabrand
Niels Laursens hustru af Krarup
Mads Skaarups hustrus moder af Kelstrup
Hans Pedersens stedsøn af Stabrand
Peder Rasmussens søn af Ildbjerg
Rasmus Tolstrups moder

Introduceret
fol 185a
Hans Posts hustru af Pederstrup
Marcus Jensens hustru
Søren Olufsens hustru af Stabrand
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Søren Jacobsens hustru af Stabrand
Laurs Michelsens hustru af Krarup

Trolovet
fol 185b
Inger Nielsdatter af Horstved og Søren Sørensen af Pederstrup
Søren Madsen og Mette Margrethe Jensdatter
Jens Laursen og Anne Sørensdatter af Nødager
Niels Sørensen og Karen Hansdatter af Ildbjerg
Niels Madsen og Bodil Rasmusdatter
Anders Sørensen og Maren Jensdatter af Feldballe

Copuleret
fol 185b
Søren Sørensen af Pederstrup og Inger Nielsdatter af Horstved
Jens Laursen og Anne Sørensdatter af Nødager
Niels Sørensen af Pederstrup og Karen Hansdatter

1762

Top


Døbt
fol 186a
Anders Jensens søn af Horstved - Michel
Mads Møllers datter af Mårup mølle - Karen
Jørgen Sørensens datter af Pederstrup - Maren
Rasmus Basballes søn af Stabrand - Jens
Grev Hanses datters uægte barn af Pederstrup - Hans
hyrden Thomas Poulsens tvillinger af Nødager - Christian og Søren
Rasmus Sørensens datter af Pederstrup - Karen
Mads Skaarups søn af Kelstrup - Laurs
sl Peders datter af Mårup - Bodil
Spil Peders barn af Mårup (navn mangler)

Begravet
fol 186b
Niels Jørgensens datter af Stabrand
Jørgen Sørensens barn af Pederstrup
Rasmus Basballes søn af Stabrand
Rasmus Laursens dødfødte barn
Mads Skaarups søn af Kelstrup
Peder Hansens datter af Skårup
Søren Bachmand af Mårup

Introduceret
fol 187a
Hans Pedersens hustru af Stabrand
Anders Jensens hustru af Horstved
Jørgen Sørensens hustru af Pederstrup
Thomas Poulsens hustru af Nødager
Mads Møllers hustru af Mårup
Rasmus Basballes hustru af Stabrand
Rasmus Sørensens hustru af Pederstrup
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Peder Hansens hustru af Skårup
Peder Tolstrups hustru af Nødager

Trolovet
fol 187b
Søren Jensen og Karen Madsdatter af Nødager
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Nødager
Søren Laursen af Kolind og Sidsel Sørensdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 187b
Søren Laursen og Sidsel Sørensdatter
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter

1763

Top


Døbt
fol 188a
Christen Lunds datter af Nødager - Anne
Iver Sørensens søn af Pederstrup - Hans
Rasmus Hansens søn af Pederstrup - Laurs
Søren Hansens søn (navn mangler)
Jens Bachmands søn af Nødager - Oluf
Marcus søn af Kelstrup - Jens
Mads Skaarups datter af Kelstrup - Anne
Jens Skaarups datter af Kelstrup - Anne Kirstine
Søren Christophersens datter af Stabrand - Mette Marie
Rasmus Hansens søn af Pederstrup - Jørgen
Niels Laursens? datter af Horstved (navn mangler)
overstreget: Jørgen Sørensens barn af Pederstrup (navn mangler)
overstreget: Rasmus Skaarups barn af Tåstrup (navn mangler)
overstreget: Laurses datter af Krarup (navn mangler)
overstreget: Jacob Ibsens dødfødte barn

Begravet
fol 188b
Søren Iversen af Pederstrup
Søren Hares hustru af Nødager
Mads Ovesen af Stabrand
Søren Hansens barn af Nødager
Søren Skriver af Mårup
Rasmus Bach af Mårup
Søren Hares hustru af Nødager (præstens gentagelse)
Oluf Skaarup af Pederstrup
Oluf Lunds hustru
Rasmus Skriver af Stabrand
Niels Sørensens hustru af Mårup
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Anders Jensens hustru af Stabrand
Hans Jensens søn af Pederstrup
Søren Jacobsens fader af Pederstrup
Anders Poulsens 3 børn af Mårup
Jens Skaarups barn af Kelstrup
Mads Møllers 2 børn af Mårup mølle
Niels Axelsens barn af Mårup
overstreget: Niels Laursen af Horstved
overstreget: hyrdens hustru af Pederstrup

Introduceret
fol 189a
Spil Peders hustru af Mårup
Christen Lunds hustru af Nødager
Hans Ingvorsens hustru af Stabrand
Iver Sørensens hustru af Pederstrup
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Marcus Jensens hustru af Kelstrup
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Jens Skaarups hustru af Kelstrup
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Niels Ovesens hustru af Horstved

1764

Top


Døbt
fol 189b
Anders Jensens dødfødte barn af Horstved
Grev Rasmus' søn af Pederstrup - Hans
Jørgen Sørensens barn af Pederstrup (navn mangler)
Rasmus Skomagers søn af Tolstrup - Hans
Laurses datter af Krarup (navn mangler)
Jacob Ibsens dødfødte barn
Peder Kolinds barn af Pederstrup (navn mangler)
Spil Peders søn af Mårup - Søren
Anders Poulsens datter af Mårup - Mette Marie
Søren Olufsens søn af Stabrand - Niels
Søren Bondes søn af Pederstrup - Rasmus

Begravet
fol 190a
Hans Jensens barn af Pederstrup
Anders Jensens barn af Horstved
Peder Jensen af Nødager
den blinde kone i Stabrand
Mads Møller af Mårup mølle
Niels Jørgensen af Pederstrup

Introduceret
fol 190b
Hans Jensens hustru af Pederstrup
Anders Jensens hustru af Horstved
Grev Rasmus' hustru af Pederstrup
Rasmus Skomagers hustru af Tolstrup
Laurses hustru af Krarup
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Peder Kolinds hustru af Pederstrup
Anders Poulsens hustru af Mårup

Trolovet
fol 191a
Jacob Esbensen og Gertrud Pedersdatter af Mårup mølle
Peder Jørgensen og Maren Nielsdatter af Stabrand

Copuleret
fol 191a
Jacob Esbensen og Gertrud Pedersdatter af Mårup mølle
Peder Jørgensen og Maren Nielsdatter af Stabrand

1765

Top


Døbt
fol 191b
Marcus' datter af Kelstrup - Karen
Anders Jensens søn af Stabrand - Mads
Otte Lunds søn af Nødager - Niels Nicolaj
Søren Christophersens datter af Stabrand - Anne
sergiant Hørnings søn af Stabrand - Laurs
Grev Rasmus' søn af Pederstrup - Hans
Jens Bachmands datter af Nødager (navn mangler)
Jens Kjærs datter af Pederstrup - Kirsten
Peder Greves datter af Pederstrup - Anne Marie
Hans Jensens barn af Stabrand (navn mangler)
Anders Jensens barn af Horstved - Anders

Begravet
fol 192a
Rasmus Jørgensen af Mårup
Christopher af Stabrand
Rasmus Jensens søn af Mårup
Peder Molbos hustru af Pederstrup
Christen Slot af Pederstrup
Laurs Rasmussens dødfødte søn af Horstved
skoleholderens moder
Søren Pedersen
Søren Jacobsens moder af Pederstrup
Laurs Rasmussens dødfødte søn af Horstved
Jens Axelsens barn af Mårup

Introduceret
fol 192b
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Søren Olufsens hustru af Stabrand
Marcus' hustru af Kelstrup
Peder Jensens hustru af Stabrand
Laurs Rasmussens hustru af Stabrand
Søren Christophersens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 193a
Peder Sørensen og Edel Nielsdatter af Pederstrup
Peder Christophersen og Birgitte Rasmusdatter af Mårup

Copuleret
fol 193a
Peder Christophersen og Birgitte Rasmusdatter af Mårup
Peder Sørensen og Edel Nielsdatter af Pederstrup

1766

Top


Døbt
fol 193b
Ivers barn af Pederstrup - Jens
Laurs Rasmussens datter af Horstved - Magdalene
Peder Hansens søn af Ildbjerg (navn mangler)
Søren Bondes datter af Pederstrup (navn mangler)
Anders Poulsens datter af Mårup - Maren
Hans Rasmussens barn af Pederstrup (navn mangler)
Jens Axelsens barn af Mårup (navn mangler)
Peder Christophersens datter af Stabrand (navn mangler)
hyrdens barn af Mårup (navn mangler)
Søren Krarups dødfødte barn
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Karen
Mads Rasmussens søn af Mårup - Rasmus
Anders Carlsens datter af Nødager - Anne Margrethe

Begravet
fol 194a
Niels Thuesen af Mårup
Søren Christensens hustru af Mårup
Søren Hansens dødfødte barn

Introduceret
fol 194b
Ivers hustru af Pederstrup
Laurs Rasmussens hustru af Horstved
Peder Hansens hustru af Ildbjerg
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Hans Rasmussens hustru af Pederstrup
Anders Poulsens hustru af Mårup
Jens Axelsens hustru af Mårup
Peder Christophersens hustru af Stabrand
hyrdens hustru af Mårup
Søren Krarups hustru

Trolovet
fol 194b
Anders Jensen og Hjor?Laurs enke

Copuleret
fol 194b
Anders Jensen og Hjor?Laurs enke

1767

Top


Døbt
fol 195a
Jens Axelsens søn af Mårup - Søren
skoleholder Otto Lunds søn af Nødager - Hans Windfeld
Mads Handrups søn af Kelstrup - Jens
Søren Jacobsens søn af Pederstrup - Hans
Grev Rasmus' søn af Pederstrup - Jens
Hans Jensens datter af Pederstrup - ? Birthe
Peder Hansens søn af Pederstrup - Peder
Hans Rasmussens datter af Pederstrup (navn mangler)
Laurs Vævers datter af Pederstrup (navn mangler)
Søren Christophersens barn af Stabrand (navn mangler)
Stor Madses søn af Mårup - Søren
Marcus søn af Stabrand - Mads

Begravet
fol 195b
Mads Michelsen af Nødager
Anders Carlsen af Nødager
Jens Axelsens barn af Mårup
Laurs Smeds dødfødte barn af Nødager
Mads Marcussen?s datter
Jens Axelsens søn af Mårup
Peder Laursens søn af Mårup
Jens Marcussen af Kelstrup
Morten Peber og hustru af Kelstrup
Anders Poulsens hustru
Jens Marcussen af Kelstrup
Hans Jensen af Mårup
Anders Carlsens datter af Nødager
sergiant Hørnings søn af Stabrand
Rasmus Laursens søn af Kelstrup
Smed Hans af Nødager
Hans Posts hustru af Pederstrup
Johan Vejermøller af Stabrand
Otto Sørensen af Stabrand
Rasmus Hansen af Pederstrup

Introduceret
fol 196a
Anders Carlsens hustru af Nødager
Jens Axelsens hustru af Mårup
Laurs Smeds hustru af Nødager
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Søren Jacobsens hustru af Pederstrup
Grev Rasmus' hustru af Pederstrup
Hans Jensens hustru af Pederstrup

1768

Top


Døbt
fol 197a
Søren Hares datter af Nødager - Maren
Laurs Rasmussens datter af Horstved - Nille Kirstine
Jens Kroghs søn af Pederstrup - Rasmus
sl Otte Sørensens datter af Stabrand (navn mangler)
Peder Christophersens barn af Stabrand (navn mangler)
Oluf Slot?s søn - Søren
Hans Krarups datter - Mette Marie
Anders Jensens datter af Horstved (navn mangler)
Anders Hansens søn af Ildbjerg - Hans
Jens Rasmussens barn af Nødager (navn mangler)
Søren Olufsens søn af Stabrand - Jens

Begravet
fol 197b
Søren Bonde af Pederstrup
Morten Smeds hustru af Pederstrup
Rasmus Vesters gl hustru af Pederstrup
Jens Kroghs barn af Pederstrup
Anders Andersen af Pederstrup
Jens Frandsens gl hustru af Nødager
sl Søren Bondes dødfødte barn
Anders Jensens barn af Horstved
Søren Olufsens barn af Stabrand
Laurs Rasmussens barn af Pederstrup

Introduceret
fol 198a
Marcus Jensens hustru af Stabrand
Søren Hares hustru af Nødager
Laurs Rasmussens hustru af Horstved

Trolovet
fol 198b
Jens Hansen og enke Inger Laursdatter af Pederstrup
Morten Rasmussen og Anne Laursdatter af Krarup
Christen Sørensen og Maren Rasmusdatter af Nødager

Copuleret
fol 198b
Jens Hansen og Inger Laursdatter
Morten Rasmussen og Anne Laursdatter
Christen Sørensen og Maren Rasmusdatter

1769

Top


Døbt
fol 199a
Jens Hansens søn af Pederstrup - Rasmus
Niels Poulsens datter af Horstved - Else
Laurs Rasmussens søn - Rasmus
Peder Hansens datter af Pederstrup - Kirsten
Søren Agris søn af Nødager - Jens
Peder Molbos datter af Nødager (navn mangler)
Anders Poulsens søn af Mårup - Poul
Laurs Madsens søn af Kelstrup - Mads
Oluf Rasmussens søn af Stabrand - Søren

Begravet
fol 199b
Niels Poulsens datter af Horstved
Christen Hansens barn af Mårup
Anders Poulsens barn af Mårup
Rasmus ?auer af Stabrand
Søren Bertelsens hustru af Stabrand
Vejermølleren af Stabrand

Introduceret
fol 200a
Jens Hansens hustru af Pederstrup
Niels Poulsens hustru af Horstved
Laurs Rasmussens hustru af Horstved
Peder Hansens hustru af Pederstrup
Søren Agris hustru af Nødager
Peder Molbos hustru af Nødager
Anders Poulsens hustru af Mårup
Laurs Madsens hustru af Kelstrup
Oluf Rasmussens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 200b
Peder Jacobsen og Birthe Nielsdatter af Pederstrup
Niels Poulsen og Kirsten Rasmusdatter af Mårup
Søren Olufsen og Kirsten Sørensdatter af Pederstrup
Jens Pedersen og Mette Rasmusdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 200b
Peder Jacobsen og Birthe Nielsdatter
Niels Poulsen og Kirsten Rasmusdatter
Søren Olufsen og Kirsten Sørensdatter
Jens Pedersen og Mette Rasmusdatter


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c