s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1780-89


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

intet noteret

1781

Top


Døbt
fol 226b
Pouls datter af Nødager (navn mangler)
Søren Agris søn af Mårup - Niels
Peder Fejrups datter af Pederstrup - Mette
Hans Hansens datter af Pederstrup (navn mangler)
Laurs Hansens søn af Nødager - Hans
Laurs Sørensens søn af Nødager - Peder
Peder Christophersens datter af Stabrand - Birthe Cathrine
Laurs Sørensens svogers datter af Nødager - Karen
Laurs Rasmussens datter af Nødager - Anne
hyrdens barn af Mårup (navn mangler)
Christen Sørensens datter af Mårup - Bodil
Niels Hares søn af Stabrand - Peder
Peder Hansens søn af Mårup - Peder
Peder Hansens søn af Ildbjerg - Otte
Johan Hestegilders barn af Stabrand (navn mangler)
smedens tvillinger af Pederstrup - Maren og Anne
Peder Greves søn af Pederstrup - Hans
Rasmus Friises søn af Horstved - Christen

Begravet
fol 227a
Søren Agris hustru af Nødager - 58 år
Niels Ibsen af Pederstrup - 65 år
Peder Rasmussens enke af Pederstrup - 78 år
Laurs Rasmussens datter af Nødager - 0 år
Peder Hansens hustru af Mårup - 36 år
Hans Krarup - 72 år
Hans Krarups hustru - 82 år

Introduceret
fol 227b
Peder Jensens hustru
Søren Agris hustru
Pouls hustru af Nødager
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Peder Fejrups hustru af Pederstrup
Laurs Hansens hustru af Nødager
Laurs Sørensens hustru af Nødager
Laurs Rasmussens hustru af Nødager

Copuleret
fol 228a
enke Mette Johansdatter og Niels Rasmussen begge af Stabrand
Christen Jensen og Anne Nielsdatter af Mårup

1782

Top


Døbt
fol 228b
Niels Kruses datter af Pederstrup - Maren
Peder Rasmussens datter af Mårup - Kirsten
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Laurs
Hans Jensens søn af Skårup - Hans
Rasmus Bertelsens søn - Peder
Rasmus Slots datter af Pederstrup - Kirsten
Oluf Lykkes barn af Mårup (navn mangler)
Hans Krarups søn af Mårup - Peder Nicolaj
Prindses datter af Stabrand - Karen
Jørgen Kræmmers søn - Oluf
Anders Præsts søn af Pederstrup - Niels
Rasmus Madsens søn af Mårup - Hans
Laurs Tolstrups søn af Nødager - Søren
Christen Hansens søn af Mårup - Hans

Begravet
fol 229a
Oluf Erichsens barn af Mårup
David Pedersens hustru af Pederstrup - 26 år
ungkarl Jens Pedersen af Skårup - 30 år
Christen Holcks svigermoder af Mårup mølle - 82 år
Oluf Lykkes dødfødte barn af Mårup
Ivers søn af Mårup - 9 år
Rasmus Jensens dødfødte søn af Stabrand
Anders Poulsen af Mårup - 56 år

Introduceret
fol 229b
Niels Kruses hustru af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Rasmus Nielsens hustru af Pederstrup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Rasmus Bertelsens hustru af Stabrand
Oluf Lykkes hustru af Mårup
Jørgen Kræmmers hustru af Stabrand
Anders Præsts hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 230a
enkemand Rasmus Laursen og Maren Sørensdatter af Pederstrup
enkemand Michel Sørensen Munk af Handrup og Maren Rasmusdatter af Mårup

Copuleret
fol 230a
enkemand Rasmus Laursen og Maren Sørensdatter
enkemand Michel Sørensen Munk af Handrup og Maren Rasmusdatter af Mårup

1783

Top


Døbt
fol 2a
Niels Poulsens søn af Mårup - Jens
Peder Christophersens søn af Stabrand - Christopher
Niels Sørensens søn af Stabrand - Søren
Søren Jacobsens søn af Nødager - Laurs
Oluf Erichsens søn og datter af Mårup - Rasmus og Bodine
Hans Pedersens datter af Skårup - Marie Anne
Peder Jensens datter af Mårup - Anne
Rasmus Jensens søn af Stabrand - Jacob
Rasmus Laursens søn af Pederstrup - Søren
Maren Nielsdatters uægte søn af Mårup - Peder (Peder Rau?sen)
Bodil Trolds uægte datter - Maren (Jens Sørensen Bødkersvend fra Eb?drup)
Peder Greves datter af Pederstrup - Anne Marie
Rasmus Friises datter af Horstved - Maren
Jens Rasmussens datter af Mårup - Bodil
Laurs Hansens datter af Nødager - Anne Kirstine
Kirsten Laursdatters uægte barn af Pederstrup - Anne Kirstine (Anders Karetmager af Ebeltoft)
Mads Sørensens datter af Pederstrup - Anne
Jens Peiters søn af Nødager - Niels
Poul Hansens søn af Nødager - Hans
Niels Kejsers datter af Pederstrup - Ellen Cathrine
Hans Pedersens søn af Skårup - Hans
Johan Hestebeskærers søn af Stabrand - Hans

Begravet
fol 2b
Jørgen Nielsen af Stabrand - 46 år
Søren Kræmmers moder af Horstved - 84 år
Niels Hares søn af Stabrand - 0 år
Mads Sørensens søn af Pederstrup - 3 år
Søren Olufsen i Stabrand - 76 år
Rasmus Laursens søn - 0 år
David Pedersen af Pederstrup - 36 år
Johan Hesteskærers dødfødte datter af Stabrand
Søren Ageris søn af Nødager - 7 år
Sidsel Rasmusdatter af Mårup - 97 år
Jens Peiters søn af Nødager

Introduceret
fol 3a
Niels Poulsens hustru af Mårup
Peder Christophersens hustru af Stabrand
Niels Sørensens hustru af Stabrand
Oluf Erichsens hustru af Mårup
Søren Jacobsens hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Skårup
Peder Jensens hustru af Mårup
Rasmus Jensens hustru af Stabrand
Rasmus Laursensn hustru af Pederstrup
Peder Greves hustru af Pederstrup
Rasmus Friises hustru af Horstved
Jens Rasmussens hustru af Mårup
Laurs Hansens hustru af Nødager
Mads Sørensens hustru af Pederstrup
Poul Hansens hustru af Nødager

Trolovet
fol 3b
Michel Laursen og Anne Sørensdatter af Stabrand
Jesper Sørensen og Maren Jensdatter af Mårup
enkemand Niels Poulsen og enke Karen Olufsdatter af Stabrand

Copuleret
fol 3b
Michel Laursen og Anne Sørensdatter af Stabrand
Jesper Sørensen og Maren Jensdatter af Mårup

1784

Top


Døbt
fol 4b
Hans Hansens søn af Pederstrup - Hans
Anders Præsts datter af Pederstrup - Anne Marie
Ebbe Rasmussens tvillinger af Kelstrup - Anne og Gertrud
Johan Bødkers søn af Nødager - Hans Mathias
Mathias' datter af Kelstrup - Anne
Hans Pedersens datter af Skårup - (navn mangler)
Michel Laursens datter af Krarup - Anne
Peder Hansens datter af Mårup - Dorthe Marie
Niels Hares datter af Stabrand - Anne Margrethe
Anne Terkildsdatters uægte barn af Randers - Anne (købmandskarl Sighof af Randers)
Peder Fejrups datter af Stabrand - Inger Marie

Begravet
fol 5a
Mads Rasmussen af Mårup - 72 år
gl Elle Sørensdatter af Pederstrup - 83 år
Ebbe Rasmussens tvillingepiger - 0 år
Rasmus Murmands enke af Stabrand - 76 år
Rasmus Andersens datter af Stabrand - 22 år
Jens Skomagers hustru af Mårup

Introduceret
fol 5b
Niels Kejsers hustru af Pederstrup
Jens Peiters hustru af Nødager
Jesper Sørensens hustru af Mårup
Ebbe Rasmussens hustru af Kelstrup
Mathias Rasmussens hustru af Kelstrup

Trolovet
fol 6b
Jens Andersen og enke Maren Jørgensdatter begge af Pederstrup
enkemand Rasmus Olufsen og Sidsel Jensdatter af Horstved

Copuleret
fol 6b
Jens Andersen og enke Maren Jørgensdatter af Pederstrup
enkemand Rasmus Olufsen og Sidsel Rasmusdatter af Horstved

1785

Top


Døbt
fol 7b
Christen Vendelbos søns datter af Mårup - Marie Cathrine
Ebbe Rasmussens søn af Kelstrup - Jacob
Jens Ibsens søn af Pederstrup - Thomas
Niels Kejsers datter af Pederstrup - Mette Cathrine
Jens Rasmussens søn af Mårup - Anders
Rasmus Olufsens datter af Stabrand - Sidsel Marie
Laurs Rasmussens datter af Nødager - Bodil
Rasmus Bertelsens datter af Stabrand - Anne Kirstine
Rasmus Nielsens datter af Pederstrup - Kirsten
Peder Christophersens søn af Stabrand - Søren
Hans Hansens søn af Pederstrup - Hans
Oluf Lykkes søn af Mårup - Jens
Peder Hansens datter af Ildbjerg - Inger Kirstine
Peder Rasmussens søn af Mårup - Mads
Rasmus Jensens søn af Stabrand - Jens

Begravet
fol 8a
Peder Kolinds hustru af Pederstrup - 61 år
Rasmus Laursen af Pederstrup - 59 år
Rasmus Frandsens hustru - 33 år
Peder Kolind af Pederstrup - 70 år
Jacob Laursens søn - 0 år
Peder Fejrups datter - 0 år
Niels Poulsens søn af Stabrand - 3 år
Hans Rasmussen af Pederstrup - 60 år
Hans Pedersens datter af Skårup - 3 år
? Hansens hustru af Stabrand - 62 år
enke Mette Hares - 67 år
enke Maren Skippers - 57 år
Jens Peiter søn - 6 år
Niels Poulsens stedsøn Jens af Mårup - 32 år

Introduceret
fol 8b
Niels Hares hustru af Stabrand
Peder Fejrups hustru af Stabrand
Hans Vendelbos hustru af Mårup
Jens Ibsens hustru af Pederstrup
Niels Kejsers hustru af Pederstrup
Ebbe Rasmussens hustru af Kelstrup
Jens Rasmussens hustru af Mårup
Rasmus Olufsens hustru af Stabrand
Rasmus Nielsens hustru af Pederstrup
Peder Christophersens hustru af Stabrand
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Oluf Lykkes hustru af Mårup
Peder Hansens hustru af Ildbjerg

Trolovet
fol 9a
Niels Jacobsen af Vejlby og Anne Laursdatter af Pederstrup
Rasmus Andersen og Bodil Sørensdatter begge af Pederstrup
enkemand Søren Hansen af Ebdrup og Kirsten Jacobsdatter af Stabrand
enkemand Rasmus Boesen af Kolind og enke Kirsten Jensdatter af Krarup

Copuleret
fol 9a
Niels Jacobsen af Vejlby og Anne Laursdatter af Pederstrup
Rasmus Andersen og Bodil Sørensdatter begge af Pederstrup
enkemand Søren Hansen af Ebdrup og Kirsten Jacobsdatter af Stabrand
enkemand Rasmus Boesen af Kolind og enke Kirsten Jensdatter af Krarup

1786

Top


Døbt
fol 10a
Søren Jacobsens søn af Nødager - Jens
Jens Peiters søn af Nødager - Niels
Morten Nielsens datter - Anne Kirstine
Peder Kolinds datter af Pederstrup - Johanne
Jacob Feldbereders? datter af Stabrand - Maren
Jens Ingvorsens søn af Stabrand - Peder
Rasmus Svendsens datter af Mårup - Birthe
Poul Hansens søn af Nødager - Hans
Laurs Rasmussens datter af Nødager - Bodil
Laurs Jensens søn af Horstved - Niels
Rasmus Slots datter af Pederstrup - Bodil
Laurs Hansens datter af Nødager - Inger
Jens Tolstrups søn af Nødager - Anders
Rasmus Olufsens datter af Horstved - Sidsel

Begravet
fol 10b
Mette Skomagers af Stabrand - 70 år
Jens Axel af Mårup - 66 år
Laurs Jensens moder af Horstved - 70 år
Rasmus Laursens hustru af Mårup - 72 år
Laurs Rasmussens hustru af Horstved - 56 år
Knud Bødker af Mårup - 43 år

Introduceret
fol 11a
Søren Jacobsens hustru af Nødager
Jens Peiters hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Skårup
Peder Kolinds hustru af Pederstrup
Jacob Laursens hustru af Stabrand
Jens Ingvorsens hustru af Stabrand
Rasmus Sørensens hustru af Mårup
Rasmus Slots hustru af Nødager
Laurs Hansens hustru af Nødager

Trolovet
fol 11b
Morten Nielsen og Maren Pedersdatter begge af Horstved
Knud Jensen og enke Mette Jacobsdatter begge af Mårup
Niels Pedersen og enke Karen Hansdatter af Mårup
enke Maren Jørgensdatter og enkemand Niels Jensen begge af Pederstrup

Copuleret
fol 12a
Morten Nielsen og Maren Pedersdatter begge af Horstved

1787

Top


Døbt
fol 12b
Jens Hansens søn af Pederstrup - Peder
Rasmus Slots søn af Pederstrup - Michel
Peder Rasmussens datter af Mårup - Maren
Knud Jensens datter af Mårup - Kirstine
Søren Jacobsens søn af Nødager - Jens
Peder Kolinds søn af Pederstrup - Peder
Poul Hansens søn af Nødager - (navn mangler)
g?verens datter af Nødager - Marie Cathrine

Begravet
fol 13a
Bodil Trolds datter - 12 år
Johan Bødkers søn af Stabrand - 8 år
Peder Rasmussen af Ildbjerg - 69 år
Jens Ingvorsen af Stabrand - 39 år

Introduceret
fol 13b
Jens Greves hustru af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Knud Jensens hustru af Mårup
Søren Jacobsens hustru af Nødager

Trolovet
fol 14a
Jens Hansen og Maren Iversdatter begge af Pederstrup
Jørgen Rasmussen og Mette Nielsdatter begge af Pederstrup
Hans Sørensen af Nødager og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Niels Ladefoged og Karen Jensdatter begge af Stabrand

Copuleret
fol 14a
Jens Hansen og Maren Iversdatter af Pederstrup
Jørgen Rasmussen og Mette Nielsdatter begge af Pederstrup
Hans Sørensen af Nødager og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Niels Nielsen og Karen Jensdatter begge af Stabrand

1788

Top


Døbt
fol 14b
Christen Sørensens datter af Mårup - Anne Kirstine
Jens Laursens søn af Stabrand - Rasmus
Peder Christophersens datter af Stabrand - Mette Kirstine
Jens Prindses søn af Stabrand - Jens
Jens Christensens søn af Mårup - Jens
Niels Poulsens søn af Mårup - Jens
Michel Laursens søn af Krarup - Søren
Jens Ibsens datter af Pederstrup - Marie Kirstine
Jens Hansens søn af Stabrand - Hans

Begravet
fol 15a
Stor Peders moder Karen Jensdatter - 79 år
Poul Hansens søn af Nødager

Introduceret
fol 15b
Christen Sørensens hustru af Mårup
Jens Laursens hustru af Stabrand
Jens Prindses enke af Stabrand

1789

Top


Døbt
fol 16b
Rasmus Olufsens datter af Mårup - (navn mangler)
Jens Vesters datter af Stabrand - (navn mangler)
Hans Hansens datter af Pederstrup (navn mangler)
Hans Sørensens søn af Nødager - Søren
Jens Tolstrups datter af Mårup - Bodil
Michel Nielsens søn af Nødager - Jens
Niels Hvols barn af Horstved - Søren
Søren Smeds barn af Stabrand - Niels Christian
Mortens datter af Stabrand - Maren
Michel Jensens datter af Nødager - Mette
Laurs Hansens datter af Nødager (navn mangler)
Peder Kolinds søn - ?
Søren Iversens søn af Stabrand - Iver
Jens Sørensens søn af Stabrand - Søren
Rasmus Bents datter af Mårup (navn mangler)

Begravet
fol 17a
Hans Hansens datter af Pederstrup - 3 år
Jørgen Been af Pederstrup - 72 år
Poul Hansens datter af Nødager - 2 år

Introduceret
fol 17b
Rasmus Olufsens hustru af Mårup
Jens Vesters hustru af Stabrand
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Hans Sørensens hustru af Nødager
Jens Tolstrups hustru af Mårup
Michel Nielsens hustru af Nødager
Niels Hvols hustru af Horstved
Søren Smeds hustru af Stabrand
Morten Andersens hustru af Stabrand
Michel Jensens hustru af Nødager
Laurs Hansens hustru af Nødager
Rasmus Bents hustru af Mårup
Søren Iversens hustru af Stabrand
Peder Kolinds hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 18a
Laurs Pedersen og Maren Marcusdatter af Stabrand
Søren Iversen og Anne Laursdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 18a
Søren Iversen og Anne Laursdatter
Laurs Pedersen og Maren Marcusdatter


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c