s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1720-29


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729


1720

Døbt
fol 78b
Peder Hares søn af Nødager - Søren
Peder Vesters datter af Pederstrup - Maren
Laurs Smeds barn af Pederstrup - Peder
kaptajn Ramsharts søn - Jørgen Fogh
Oluf Skaarups barn af Pederstrup (navn mangler)
Søren Jensens barn af Nødager - Jens
Peder Skrædders barn af Pederstrup - Maren
Rasmus Jensens barn af Horstved - Peder
Niels Smeds barn af Mårup - Mourits
Hans Pedersens søn af Skårup - Søren
Laurs Rasmussens barn af Pederstrup - Anne
Jacob Kruses søn af Pederstrup - Søren
Laurs Jørgensens datter af Horstved - Maren
Rasmus Christophersens barn - Anne

Begravet
fol 79a
Jens Hansen af Nødager
Søren Hiasens barn af Pederstrup
gl Oluf Høgh af Stabrand
Oluf Skaarups barn af Pederstrup
Marcus Jensen af Kelstrup
Jens Skaarups hustru af Kelstrup

Introduceret
fol 79b
Mogens Erichsens hustru af Kelstrup
Peder Vesters hustru af Pederstrup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
fru kapt. Ramshart
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Søren Jensens hustru af Nødager
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Niels Smeds hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Jacob Kruses hustru af Pederstrup
Laurs Rasmussens hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 80a
Michel Jørgensen og Maren Sørensdatter
Søren Pedersen og Anne Rasmusdatter af Stabrand

Copuleret
fol 80a
Michel Jørgensen og Maren Sørensdatter

Public absolveret
fol 80b
en soldat af Nødager som havde besovet Karen Laursdatter

1721

Top


Døbt
fol 81a
Karen Laursdatters uægte barn - Karen (en soldat)
Michel Laursens barn af Krarup - Jacob
Søren Hiasens barn af Pederstrup - Jørgen
Søren Rasmussens datter af Stabrand - Anne
Søren Jørgensens søn af Stabrand - Jørgen
Jens Prindses barn af Pederstrup - Søren
Hans Degns datter af Nødager - Kirsten
Laurs Smeds søn af Pederstrup - Mads
Jens Laursens datter af Krarup - Maren
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Rasmus
Jens Tolstrups barn af Nødager (navn mangler)
Søren Jensens datter af Kelstrup - Gertrud
Oluf Skaarups søn af Pederstrup - Søren
Laurs Hansens søn af Pederstrup - Jens

Begravet
fol 81b
gl Laurs Hansen af Kelstrup
Søren Michelsen af Stabrand
Søren Rasmussens barn af Stabrand
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Niels Vester af Stabrand
Kirsten Basballe af Stabrand
Rasmus Rasmussen af Mårup, dræbt af sin egen le
Jens Ibsens datter af Stabrand
gl Maren Fladstrups
Peder Jacobsens nyfødte barn af Mårup mølle
Christen Sørensens hustru af Mårup

Introduceret
fol 82a
Laurs Jørgensens hustru af Horstved
Michel Laursens hustru af Krarup
Søren Rasmussens hustru
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Jens Prindses hustru
Hans Degns hustru af Nødager
Jens Laursens hustru af Krarup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Peder Jacobsens hustru af Mårup mølle
Jens Tolstrups hustru af Nødager

Trolovet
fol 83b
Rasmus Hemmedsen af Pederstrup og Maren Friderichsdatter
Niels Basballe og Maren Nielsdatter af Stabrand

Copuleret
fol 83b
Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Stabrand

1722

Top


Døbt
fol 83b
Anders Sørensens barn af Mårup (navn mangler)
Christen Sommers barn af Pederstrup - Niels
Rasmus Madsens søn af Ildbjerg - Søren
Niels Jacobsens barn af Nødager
Anne Christophersdatters barn avlet ved soldat Hans Sødring - Maren
soldat Hans Voldbys barn (navn mangler)
Søren Hansens søn af Nødager - Hans

Begravet
fol 84a
Rasmus Hansen af Stabrand
Søren Rasmussens hjemmedøbte tvillinger sønner
Rasmus Madsens mindste søn af Ildbjerg
Michel Laursens barn af Krarup
Peder Vesters barn af Pederstrup
Søren Kruse af Pederstrup, kvalt i en brønd
gl Hjord-Christen af Pederstrup
Mads Jørgensen af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Jørgen Vesters barn af Pederstrup
Laurs Kruses søster Anne
Peder Hares barn Jens af Nødager
Rasmus Hemmedsens barn Henrich af Pederstrup

Introduceret
fol 84b
Søren Jensens hustru af Kelstrup
Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Anders Sørensens hustru af Mårup
Søren Rasmussens hustru af Stabrand
Peder Jacobsens hustru af Mårup mølle efter dødfødt barn
Christen Sommers hustru af Pederstrup
Rasmus Madsens hustru af Ildbjerg
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Hans Voldbys hustru af Mårup
Søren Hansens hustru af Nødager

Trolovet
fol 85a
Søren Pedersen og Anne Pedersdatter af Mårup
Rasmus Jørgensen og Anne Jacobsdatter af Nødager
Christen Been og Karen Nielsdatter
Hans Gregersen og Kirsten Christensdatter af Mårup
Rasmus Jørgensen Smed og Niels Jacobsens søster

Copuleret
fol 85a
Niels Basballe og Maren Nielsdatter
Rasmus Hemmedsen og Maren Henrichsdatter af Pederstrup
Christen Been og Karen Nielsdatter
Søren Pedersen og Anne Pedersdatter af Mårup
Hans Gregersen og Kirsten Christensdatter af Mårup
Rasmus Jørgensen og Niels Jacobsens søster

Public absolveret
fol 85b
Søren Iversens hustru af Mårup som udlagde soldat Hans Sødring

1723

Top


Døbt
fol 86a
Niels Basballes barn af Stabrand - Rasmus
Søren Pedersens barn af Stabrand - Gertrud
Jacob Skrædders barn af Pederstrup - Niels
Søren Jørgensens barn af Stabrand - Niels
Laurs Rasmussens barn af Pederstrup - Rasmus
Laurs Rasmussens barn af Kelstrup - Dorthe
Rasmus Jensens barn af Horstved - Søren
Peder Vesters barn af Pederstrup - Jørgen
Christen Beens tvillinger af Stabrand - Jens og Anders
Peder Jacobsens barn af Mårup - Jørgen
Søren Rasmussens barn af Stabrand (navn mangler)
Mads Mochs barn af Pederstrup - Christen
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Jacob
Hans Gregersens barn af Mårup - Gregers
Laurs Smeds barn af Pederstrup - Sejer?
Jørgen Giødesens barn af Nødager - Jens
Jens Jørgensens barn af Pederstrup - Kirsten
Jens Vesters barn af Stabrand - Christen

Begravet
fol 86b
Laurs Jensens hjemmedøbte barn af Pederstrup
Jørgen Smeds hustru af Pederstrup
Peder Skrædders mindste barn af Pederstrup
Laurs Kruses navnløse barn
Rasmus Madsens barn af Ildbjerg
Søren Pedersens hjemmedøbte tvillinger sønner
Søren Jensens hjemmedøbte tvillinger
stiftskirurg sl Hans Sundt af Pederstrup
Christen Beens barn Jens af Stabrand
Christen Sørensens datter Karen af Mårup
Søren Rasmussens barn af Stabrand
Søren Bachmand af Nødager

Introduceret
fol 87a
Peder Hares hustru af Nødager
Søren Pedersens hustru af Stabrand
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Niels Basballes hustru af Stabrand
Laurs Kruses hustru af Pederstrup
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Rasmus ?s hustru af Ildbjerg
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Laurs Rasmussens hustru af Pederstrup
Laurs Rasmussens hustru af Kelstrup
Søren Jensens hustru af Nødager
Peder Vesters hustru af Pederstrup
Christen Beens hustru af Stabrand
Peder Jacobsens hustru af Mårup mølle
Søren Rasmussens hustru af Stabrand
Mads ?sens hustru af Pederstrup
Hans Gregersens hustru af Mårup
Jens Rasmussens hustru af Tolstrup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Jens Jørgensens hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 87b
Jens Erichsen af Essig og Karen Beens af Stabrand
Jens Rasmussen og Mette Madsdatter af Mårup
Jens Rasmussen af Tolstrup og Anne Jensdatter af Stabrand
Christen Madsen Rytter og Kirsten Rasmusdatter af Feldballe
Niels Hansen og Karen Nielsdatter af Nødager

Copuleret
fol 87b
Jens Rasmussen og Mette Madsdatter
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter
Niels Hansen og Karen Nielsdatter af Nødager

1724

Top


Døbt
fol 88b
Laurs Jørgensens barn af Horstved - Anne
Rasmus Pedersens barn af Pederstrup - Sidsel
Søren Hansens barn af Nødager - Mads
Niels Smeds barn af Mårup - Anne
Michel Laursens barn af Krarup - Anne
Laurs Jensens barn af Pederstrup - Birgitte
Jens Skrædders barn af Mårup - Rasmus
Jens Prindses barn af Pederstrup - Maren
Jens Laursens barn af Krarup - Laurits
Rasmus Madsens barn af Ildbjerg (navn mangler)
Søren Hiasens barn af Pederstrup - Anne
Søren Rasmussens barn af Stabrand - Anne
Hans Pedersens barn af Pederstrup - Kirsten
Peder Hares barn af Nødager (navn mangler)

Begravet
fol 89a
Anders Væver af Nødager
Rasmus Jensen af Mårup
Johannes barn af Pederstrup
hyrdekonens barn af Kelstrup
Maren Laursdatter af Mårup
Peder Vesters moder af Pederstrup
Laurs Rasmussens barn af Pederstrup
Jacob Degn af Nødager
Jens Prindses hustru af Pederstrup

Introduceret
fol 89b
Jens Vesters hustru af Stabrand
Laurs Jørgensens hustru af Horstved
Rasmus Pedersens hustru af Pederstrup
Søren Hansens hustru af Nødager
Niels Smeds hustru af Mårup
Michel Laursens hustru af Krarup
Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Jens Skrædders hustru af Mårup
Jens Prindses hustru af Pederstrup
Rasmus ?s hustru af Ildbjerg
Jens Lauritsens hustru af Krarup
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Rasmussens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 90a
Rasmus Vester og Karen Sørensdatter af Pederstrup
Hans Pedersen og Maren Rasmusdatter af Pederstrup
Hans Sødring og Maren Hansdatter af Mårup

Copuleret
fol 90a
korporal G?ellgaard og Ingeborg Hansdatter
Hans Pedersen og Maren Rasmusdatter af Pederstrup
soldat Hans Sødring og Maren Hansdatter af Mårup

Public absolveret
fol 90b
Christen Sørensens tjenestekarl som blev udlagt
Christen Sørensen af Mårup

1725

Top


Døbt
fol 91a
Søren Jørgensens barn af Stabrand (navn mangler)
Laurs Smeds barn af Pederstrup - Bodil
Søren Iversens barn af Mårup - Johanne
Jens Christensens barn af Pederstrup - Christen
Oluf Skaarups tvillinger af Pederstrup - Gertrud og Kirsten
Hans Pedersens barn af Skårup - Anne
Christen Bruuns barn af Stabrand - Anne
Søren Jensens barn af Kelstrup - Bodil
Hans Sødrings barn af Mårup - Kirsten
Anders Sørensens barn af Mårup - Anne
Laurs Slots barn af Pederstrup - Kirsten
Søren Jensens barn af Nødager - ?gian
Jens Jørgensens barn af Pederstrup - Jørgen
soldat Jens Voldbys barn - Anne
Hans Gregersens barn af Mårup - Christen
Jens Mochs barn af Pederstrup - Apelone
Peder Møllers barn af Mårup mølle - Karen?
Rasmus Hemmedsens barn af Stabrand - Kirsten

Begravet
fol 91b
Mads Snedkers hustru af Pederstrup
Hans Greves barn af Pederstrup
Rasmus Kelstrups hustru af Stabrand
Søren Pedersens små tvillinger af Stabrand
Christen Been?s moder af Stabrand
Jørgen Jensen af Horstved
Rasmus Jensens barn af Horstved
Søren Iversens moder af Mårup
Jens Hansens hustru af Mårup
Oluf Skaarups tvillinger af Pederstrup
Willum Jensens hustru af Stabrand
sl Søren Bachmands enke af Nødager
sl Peder Sørensens enke af Nødager
Mette Olufsdatter af Nødager
Jens Jacobsen af Nødager
sl Knud Langbergs enke af Stabrand
Anders Sørensens barn af Mårup
Jens Jørgensens barn af Pederstrup
Laurs Smeds datter
Jens Mochs barn af Pederstrup
Søren ? af ?strup
Jens Hvitved? af Mårup
Rasmus Hemmedsen

Introduceret
fol 92a
Peder Hares hustru af Nødager
Hans Greves hustru
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Søren Pedersens hustru af Stabrand
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Søren Iversens hustru af Mårup
Mads Mochs hustru af Pederstrup
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Hanses hustru af Skårup
Christen Bruuns hustru af Stabrand
Søren Jensens hustru af Kelstrup
Anders Sørensens hustru af Mårup
Frands Sødrings hustru af Mårup
Laurs Slots hustru af Pederstrup
Jens Jørgensens hustru af Pederstrup
Søren Jensens hustru af Nødager
sl Rasmus Hemmedsens hustru af Stabrand
fol 92b
Hans Gregersens hustru
Hans Voldbys hustru af Mårup
Jens Slots hustru af Pederstrup
Rasmus Hemmedsens hustru

Trolovet
fol 92a
Rasmus Kelstrup og Anne Pedersdatter af Stabrand
Niels Christensen og Karen Pedersdatter af Stabrand
Erich Jensen Luft? af Århus og Maren Rasmusdatter af Stabrand

Copuleret
fol 92a
Rasmus Kelstrup af Stabrand og Anne Pedersdatter
Erich Jensen Luft? af Århus og Kirsten Rasmusdatter
Niels Christensen og Karen Pedersdatter af Stabrand

1726

Top


Døbt
fol 93a
Niels Christensens barn af Stabrand - Mette
Søren Pedersens barn af Stabrand - Inger
Laurs Michelsens barn af Kelstrup (navn mangler)
Peder Vesters barn af Pederstrup - Anne
Hans Greves barn af Pederstrup - Rasmus
Laurs Jensens barn af Pederstrup - Peder
Jørgen Vesters barn af Pederstrup - Anne
Niels Smeds barn af Stabrand - Dorthe
Hans Sødrings barn af Mårup - Maren
Hans Pedersens barn af Nødager - Margrethe
Søren Hansens barn af Nødager - Anne
Anders Sørensens barn af Mårup - Jørgen
Laurs Smeds barn af Pederstrup - Niels

Begravet
fol 93b
Jens Andersens barn af Pederstrup
Rasmus' barn af Stabrand
Peder Jacobsens søn af Mårup mølle
Hans Sødrings barn af Mårup
Rasmus Jensens barn af Horstved
Søren Dolmer af Nødager
Jens Vesters barn af Stabrand
Jens Mochs barn af Pederstrup
Peder Vesters barn af Pederstrup
Laurs Smeds barn af Pederstrup
Jens Vesters barn af Pederstrup
hyrdens barn af Pederstrup
Peder Hares barn af Nødager
Jens Jørgensens moder af Pederstrup
Peder Vesters barn af Pederstrup
Jens Jørgensens barn af Pederstrup

Introduceret
fol 94a
Niels Christensens hustru af Stabrand
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Søren Pedersens hustru af Stabrand
Laurs Michelsens hustru af Pederstrup
Peder Vesters hustru af Pederstrup
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Niels Smeds hustru af Stabrand
Hans Sødrings hustru af Mårup
Søren Hansens hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Nødager
Anders Sørensens hustru af Mårup

Trolovet
fol 94b
Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Jørgen Sørensen af Ugelbølle og Anne Marcusdatter
Søren Nielsen af Essig og Anne Pedersdatter af Stabrand
Peder Jensen af Allelev og Maren Hansdatter af Kelstrup
Laurs Sørensen af Kelstrup og Maren Jensdatter
Oluf Michelsen af Horstved og Kirten Rasmusdatter af Stabrand

Copuleret
fol 94b
Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Søren Nielsen af Essig og Karen Pedersdatter af Stabrand
Jørgen Sørensen af Ugelbølle og Anne Marcusdatter af Kelstrup
Peder Jensen og Maren Hansdatter af Kelstrup
Oluf Michelsen og Kirsten Rasmusdatter af Stabrand
Laurs Sørensen og Maren Jensdatter af Kelstrup

1727

Top


Døbt
fol 95b
Christen Berns barn af Stabrand - Bodil
Jens Jørgensens barn af Pederstrup - Jørgen
Oluf Skaarups barn af Pederstrup - Jens
Jacob Skrædders barn af Pederstrup - Maren
Dorthe Madsdatters uægte barn af Stabrand - Karen
Jens Vesters barn af Stabrand - Bodil
Michel Krarups barn - Kirsten
Peder Hares barn af Nødager - Rasmus
Hans Nielsens barn af Pederstrup - Maren
Hans Pedersens barn af Skårup - Niels
Hans Greves barn af Pederstrup - Kirsten
Laurs Laursens barn af Nødager - Poul
Jens Laursens barn af Krarup - Jørgen
Søren Jørgensens barn af Stabrand - Jørgen

Begravet
fol 96a
Maren Randrup af Pederstrup
Anne Michelsdatters barn af Pederstrup
Anders Sørensens datter af Mårup
sl Rasmus Hemmedsens barn af Stabrand
Jens Skrædders barn af Mårup
Anders Sørensens barn af Mårup
Søren Jensens datter af Nødager
Søren Jørgensens barn af Stabrand
Peder Rasmussens dødfødte barn af Mårup
Mads Jensens datter af Pederstrup
Hans Pedersens barn af Nødager
Else Smeds af Mårup
Hans Madsen af Stabrand
Anne Knudsdatter af Stabrand
Dorthe Madsdatters barn af Stabrand
Peder Bonde af Pederstrup
Laurs Hansens datter af Mårup
Laurs Laursens barn af Nødager
Rasmus Pedersens hustrus fader? af Pederstrup
Laurs Rasmussens hustru af Pederstrup

Introduceret
96b
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Christen Berns hustru af Stabrand
Jens Jørgensens hustru af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Jacob Skrædders hustru af Pederstrup
Jens Vesters hustru af Stabrand
Michel Karups hustru
Jens Vesters hustru af Stabrand
Hans Nielsens hustru af Pederstrup
Peder Hares hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Skårup
Hans Greves hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 97a
Søren Sørensen af Følle og Mette Rasmusdatter af Mårup
Søren Rasmussen af Albøge og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Jens Marcussen og Maren Rasmusdatter
Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter af Horstved

Copuleret
fol 97a
Søren Sørensen af Følle og Mette Rasmusdatter af Mårup
Jens Marcussen og Maren Rasmusdatter af Kelstrup
Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter af Horstved
Søren Rasmussen og Karen Rasmusdatter af Albøge

Public absolveret
fol 97b
Anders Sørensen og hustru af Mårup hvis barn døde hos dem
sl Rasmus Christophersens enke som udlagde Jens Marcussen
Rasmus Dam og hustru for udeblivelse
Jens Marcussen af Kelstrup

1728

Top


Døbt
fol 98a
Mads Jensens barn af Pederstrup - Christen
Laurs Jørgensens barn af Horstved - Inger
Jens Marcussens barn af Kelstrup - Anne
Søren Rasmussens barn af Stabrand - Rasmus
Peder Rasmussens barn af Mårup - Mads
Laurs Michelsens tvillinger af Pederstrup - Michel og Inger
Peder Jacobsens barn af Mårup mølle - Jørgen
Søren Nielsens barn af Pederstrup - Dorthe
Oluf Michelsens barn af Stabrand - Rasmus
Hans Gregersens barn af Mårup - Ebbe
Jens Skrædders barn af Mårup - Mads
Jens Vesters barn af Stabrand - Rasmus
Søren Jensens barn af Nødager - Maren
Søren Iversens barn af Mårup - Iver
Laurs Laursens barn af Nødager - Hans

Begravet
fol 98b
Peder Laursen af Nødager
Søren Jørgensens barn af Stabrand
Jacob Skrædders barn af Pederstrup
Rasmus Laursen af Stabrand
en fattig fremmed kvinde, Peder Pedersens hustru Karen Thomasdatter som døde i Stabrand
Rasmus Laursens hustru af Pederstrup
Søren Madsens dødfødte barn af Stabrand
Laurs Smed af Pederstrup
Søren Madsens hustru af Stabrand
Peder Vesters barn af Pederstrup
Inger Sørensdatter sl Jørgen Jensens af Horstved
Ingeborg Jensdatter af Horstved
Michel Vester af Horstved
Laurs Michelsens barn af Pederstrup
Søren Kræmmer af Horstved
Søren Pedersens dødfødte barn af Stabrand
Niels Jensens hustru af Stabrand
Niels Jensen af Stabrand
Søren Rasmussens hustru af Stabrand
Peder Hares barn af Nødager
Jens Skrædders barn af Mårup
Peder Hares datter af Nødager
Rasmus Kelstrup af Stabrand

Introduceret
fol 99a
Laurs Laursens hustru af Nødager
Jens Laursens hustru af Krarup
Søren Rasmussens hustru af Stabrand
Laurs Jørgensens hustru af Horstved
Peder Vesters hustru af Pederstrup
Laurs Kochs hustru af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Peder Møllers hustru af Mårup mølle
Søren Nielsens hustru af Pederstrup
Søren Pedersens hustru af Stabrand
Oluf Michelsens hustru af Stabrand
Hans Gregersens hustru af Mårup
Jens Skrædders hustru af Mårup
Jens Vesters hustru af Stabrand

Trolovet
fol 99b
Laurs Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Pederstrup
Søren Nielsen og Mette Pedersdatter af Pederstrup
Hans Jacobsen og Anne Rasmusdatter
Christopher Sørensen og Mette Marie Justsdatter af Stabrand
Laurs Rasmussen og Birgitte Rasmusdatter af Stabrand
Jens Madsen og Anne Rasmusdatter af Stabrand

Copuleret
fol 99b
Laurs Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Pederstrup
Søren Nielsen og Mette Pedersdatter af Pederstrup
Hans Jacobsen og Anne Rasmusdatter
Christopher Sørensen og Mette Marie Justsdatter af Stabrand

1729

Top


Døbt
fol 100b
Anders Sørensens barn af Mårup (navn mangler)
Niels Jørgensens barn af Horstved - Jørgen
Jens Jørgensens barn af Pederstrup - Kirsten
Laurs Jensens barn af Pederstrup (navn mangler)
Rasmus Jensens barn af Horstved - Karen
Hans Pedersens barn af Pederstrup - Peder
Karen Laursdatters uægte barn af Stabrand - Mette
Christopher Sørensens barn af Stabrand - Søren
Peder Hares barn af Nødager - Gertrud
Søren Hansens barn - Inger Kirstine
Jens Marcussens barn af Kelstrup - Marcus

Begravet
fol 101a
Jens Andersen Prinds af Pederstrup
Søren Kræmmer af Nødager
Jens Pedersens hustru af Mårup
Oluf Michelsens barn af Stabrand
Rasmus Laursen af Pederstrup
Laurs Jensens barn af Pederstrup
Birgitte Jørgensdatter af Pederstrup
Jens Madsens hustru af Stabrand
Jens Skaarup af Kelstrup

Introduceret
fol 101b
Søren Jensens hustru af Nødager
Søren Iversens hustru af Mårup
Laurs Laursens hustru af Nødager
Anders Sørensens hustru af Mårup
Niels Jørgensens hustru af Horstved
Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Jens Jørgensens hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Christopher Sørensens hustru af Stabrand
Peder Hares hustru af Nødager

Trolovet
fol 102a
Rasmus Hansen og Magdalene Madsdatter af Pederstrup
Søren Madsen af Stabrand og Karen Rasmusdatter af Pederstrup
Frands Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Jens Rasmussen af Mårup og Anne Rasmusdatter
Søren Pedersen og Anne Rasmusdatter af Stabrand
Jens Madsen af Stabrand og Kirsten Rasmusdatter

Copuleret
fol 102a
Jens Madsen og Anne Rasmusdatter af Stabrand
Laurs Rasmussen og Birgitte Rasmusdatter af Stabrand
Søren Madsen af Stabrand og Karen Rasmusdatter
Rasmus Hansen og Magdalene Madsdatter af Pederstrup
Frands Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Mårup
Søren Pedersen og Anne Rasmusdatter af Stabrand

Public absolveret
fol 102b
Karen Laursdatter af Stabrand som udlagde soldat Jacob Christensen af Ildbjerg


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c