s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1770-79


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

Døbt
fol 201a
Jens Sørensens datter af Stabrand - Mette
Peder Christophersens søn - Rasmus
Mads Skaarups søn af Kelstrup - Niels
Hans Præsts søn af Pederstrup - Peder
Jørgen Kroers datter af Pederstrup - Kirsten
Hans Slots søn af Pederstrup - Jens
Christen Hansens datter af Mårup - Margrethe
Peder Hansens søn af Ildbjerg - Jens
Jens Bachmands søn af Nødager - Peder
Laurs Smeds søn af Nødager - Søren
Jens Frandsens datter af Nødager - Mariane

Begravet
fol 201b
Hans Rasmussens broder af Ildbjerg
Hans Pedersens barn af Stabrand
Mads Bødkers broder af Stabrand
Laurs Madsens søn af Kelstrup
Jørgen Kroers hustru af Pederstrup
Peder Molbos datter af Mårup
Søren Christophersens barn af Stabrand
Søren Madsen af Stabrand
Peder Sørensen af Mårup
Peder Hansen af Skårup - 61 år
Søren Hansens dødfødte barn af Mårup
Peder Glarmersters hustru af Mårup
Anders Bertelsens dødfødte barn af Stabrand
den gl vejermøllerkone af Stabrand - 77 år
Rasmus Jensen af Mårup
Niels Smeds fader af Mårup - 84 år
Stor Madses moder - 76 år

Introduceret
fol 202a
Jens Sørensens hustru af Stabrand
Peder Christophersens hustru af Stabrand
Hans Præsts hustru af Pederstrup
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Hans Slots hustru af Pederstrup
Søren Krarups hustru af Mårup
Christen Hansens hustru af Mårup

Trolovet
fol 202b
Niels Jensen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Christen Nielsen og enke Mette Pedersdatter af Mårup
Niels Christensen og Anne Jensdatter af Nødager
Jørgen Kroer og enke Mette Nielsdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 202b
Niels Jensen og Maren Rasmusdatter
Christen Nielsen og enke Mette Pedersdatter
Peder Jacobsen og Birthe Nielsdatter

1771

Top


Døbt
fol 203a
Niels Poulsens søn af Mårup - Rasmus
Christen Sørensens søn af Kelstrup? - Søren
Jens Hansen?s datter af Pederstrup - Maren
Peder Pedersen Nissens søn af Stabrand - Niels
Anders Poulsens datter af Mårup - Anne
Jacob Møllers søn af Mårup mølle - Mads
Niels Ebbesens søn af Feldballe - Jens

Begravet
fol 203b
Laurs Sørensens barn af Nødager - 9 uger
Niels Poulsens søn af Mårup - 14 dage
Otto Lunds dødfødte datter
Skytte? Jenses datter - 23 år

Introduceret
fol 204a
Laurs Sørensens hustru af Nødager
Jens Bachmands hustru af Nødager
Jens Frandsens hustru af Nødager
Niels Poulsens hustru

1772

Top


Døbt
fol 204b
Laurs Hansens datter af Nødager - Birthe
Jens Pedersens søn af Nødager - Peder
Laurs Madsens søn af Kelstrup - Rasmus
Christen Krarups datter af Mårup - Margrethe
Peder Christophersens søn af Stabrand - Rasmus
Niels Elkjærs søn af Horstved - Søren
Hans Rasmussens søn af Pederstrup - Jens
Peder Hansens søn af Pederstrup - Jens
Jens Beens datter af Pederstrup - Maren

Begravet
fol 205a
Christen Krarups ene datter
Rasmus Jensen af Mårup - 65 år
Søren Krarups søn - 2 år
Niels Smed af Mårup - 57 år
Poul Hansens datter af Nødager
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg - 73 år
Hans Rasmussens søn af Pederstrup
Grev Rasmus' datter af Pederstrup
Niels Christensen af Mårup - 59 år

Introduceret
fol 205b
Laurs Hansens hustru af Nødager
Jens Pedersens hustru af Nødager
Laurs Madsens hustru af Kelstrup
Christen Krarups hustru af Mårup
Peder Christophersens hustru af Stabrand
Niels Elkjærs hustru af Horstved
Hans Rasmussens hustru af Pederstrup
Peder Hansens hustru af Pederstrup
Jens Beens hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 206a
Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter begge af Stabrand
enkemand Laurs Hansen og Mette Jensdatter af Mårup
enkemand Søren Rasmussen og Johanne Marie Christensdatter begge af Horstved

Copuleret
fol 206b
Rasmus Jensen og Maren Sørensdatter
enkemand Laurs Hansen og Mette Jensdatter
enkemand Søren Rasmussen og Johanne Marie Christensdatter

1773

Top


Døbt
fol 207a
Jørgen Nielsens søn af Stabrand - Oluf
Christen Hansens søn af Mårup - Mads
Anders Poulsens søn af Mårup - Hans
Laurs Hansens datter af Nødager - Birthe
Mads Skaarups datter af Kelstrup (navn mangler)
Peder Greves søn af Pederstrup - Peder
Søren Christensens søn af Mårup - Rasmus
Niels Bachs datter af Horstved - Marie Kirstine
Søren Hares piges uægte barn (navn mangler)
Grev Rasmus' datter af Pederstrup - Kirsten

Begravet
fol 207b
Mads Bødker af Stabrand - 72 år
Søren Skriver af Mårup - 64 år
Jens Andersen af Pederstrup - 66 år
Søren Hare af Stabrand - 56 år
Jens Laursens søn af Nødager - 16 år
Niels Poulsens dødfødte barn
Peder Christophersens hustru af Stabrand

Introduceret
fol 208a
Hans Slots hustru af Pederstrup
Jens Møllers hustru af Stabrand
Laurs Sørensens hustru af Nødager
Christen Hansens hustru af Mårup
Laurs Hansens hustru af Nødager
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Peder Greves hustru af Pederstrup
Christen Sørensens hustru af Mårup
Anders Poulsens hustru af Mårup
Niels Poulsens hustru af Horstved

Trolovet
fol 208b
Joen Jensen og Maren Rasmusdatter af Kelstrup
Peder Christophersen og Kirsten Rasmusdatter af Mårup
Ebbe Jensen og Karen Sørensdatter af Mårup
Hans Mathiasen Haber og Ellen Hansdatter af Ildbjerg
Ebbe Rasmussen og Kirsten Jacobsdatter af Nødager

Copuleret
fol 208b
Joen og Maren Rasmusdatter
Peder Christophersen og Kirsten Jacobsdatter
Ebbe Jensen og Karen Sørensdatter
Hans Mathiasen Haber og Ellen Hansdatter
Ebbe Rasmussen og Kirsten Jacobsdatter

1774

Top


Døbt
fol 209a
Laurs Hansens datter af Nødager - Mette
Søren Pedersens datter af Nødager - Karen
Mads Sørensens datter af Kelstrup - Kirsten
Søren Hansens datter af Mårup - Else
Anders Poulsens søn af Mårup - Hans
Peder Rasmussens søn af Mårup - Rasmus
Søren Krarups søn af Mårup - Hans
Jens Sørensens datter af Stabrand - Anne
Søren Olufsens datter - Mette
Rasmus Bødkers søn af Stabrand - Hans
Marcus Jensens søn af Kelstrup - Hans
Oluf Stubs søn af Stabrand - Rasmus
Hans Rasmussens søn af Pederstrup - Rasmus
Rasmus Hansens datter af Pederstrup - Kirsten
Peder Hansens søn - Peder
Mads Sørensens datter - Anne Marie

Begravet
fol 209b
Peder Engelhart af Mårup - 69 år
hyrdens søn af Stabrand - 7 år
Laurs Rasmussens datter - 3 år
Niels Poulsens søn af Horstved - 1½ år
Christen Slot af Pederstrup - 78 år
Peder Glarmester af Mårup - 82 år
Søren Krarups dødfødte datter af Mårup
Niels Poulsens hustru - 33 år
Smed Hans af Nødager - 67 år
Jens Bachmands søn af Nødager - 9 år
Mads Skaarups datter af Kelstrup - 2 år
fol 110a
ungkarl Jens Pedersen af Kelstrup - 29 år

Copuleret
fol 111a
Ebbe Rasmussen og Karen Jensdatter af Mårup
Søren Bonde og Ellen Jørgensdatter af Pederstrup

1775

Top


Døbt
fol 211b
Jørgen Nielsens datter af Stabrand - Anne Kirstine
Søren Jacobsens søn af Nødager - Jacob
enke Anne Maries søn af Nødager - Claus
Christen Krarups søn af Mårup - Mads
Søren Agris datter af Mårup - Maren
Ebbe Hansens søn af Nødager - Hans
Peder Hansens datter af Ildbjerg - Maren
Jens Møllers datter af Stabrand - Anne
Søren Nielsens søn af Horstved - Niels
Peder Christophersens datter af Stabrand - Christiane
Niels Poulsens datter af Mårup - Maren
smedens søn af Pederstrup - Niels
Mads Sørensens søn af Pederstrup - Søren

Trolovet
fol 212a
Laurs Tolstrup og Mette Nielsdatter
Søren Nielsen og Kirsten Sørensdatter begge af Nødager
Christen Broch og Birthe Nielsdatter af Mårup
Søren Jensen og Maren Sørensdatter af Nødager

Copuleret
fol 212a
Laurs Rasmussen og Mette Nielsdatter
Søren Jacobsen og Kirsten Sørensdatter af Nødager
Christen Broch og Birthe Nielsdatter af Mårup

1776

Top


Døbt
fol 213b
Laurs Hansens datter af Nødager - Anne
Laurs Sørensens datter af Nødager - Mette
Christen Frandsens søn af Nødager - Frands
Jens Frandsens søn - Anders
Laurs Rasmussens søn af Nødager - Rasmus
Søren Pedersens datter af Kelstrup - Anne
Laurs Madsens søn af Kelstrup - Mads
Christen Brochs søn af Mårup - Søren
Peder Rasmussens datter af Mårup - Karen
Søren Krarups søn af Mårup - Rasmus
Christen Sørensens søn af Mårup - Søren
Peder Hansens datter af Mårup - Maren
Peder Pedersens søn af Mårup - Rasmus
Jørgen Nielsens datter af Stabrand - Inger
Jens Sørensens søn af Stabrand - Søren
Jens Ingvorsens datter af Stabrand - Anne
Jens Møllers datter af Stabrand - Anne
Oluf Stubs søn af Stabrand - Jens
Hans Rasmussens datter af Pederstrup - Gertrud
Mads Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Jens Greves søn af Pederstrup - Michel

1777

Top


Døbt
fol 215b
Laurs Rasmussens søn af Nødager - Peder
Anders Poulsens datter af Mårup - Dorthe
Jens Ibsens datter af Pederstrup - Anne
Rasmus Olufsens datter af Pederstrup - Kirsten
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Rasmus
Jens Møllers datter af Stabrand - Else
Niels Elkjærs søn af Horstved - Jens
Peder Hansens datter af Pederstrup - Maren

1778

Top


Døbt
fol 217b
Rasmus Laursens søn af Pederstrup - Laurs
Laurs Sørensens søn af Nødager - Søren
Mathias datter af Kelstrup - Dorthe
Peder Hansens søn af Mårup - Hans
Søren Agris datter af Mårup - Dorthe
Knud Bødkers søn af Mårup - Hans
Peder Christophersens søn af Stabrand - Mads
Niels Hares søn af Stabrand - Jens
Jens Prindses søn af Horstved - Søren
Jens Ibsens datter af Pederstrup - Anne
Hans Hansens datter af Pederstrup - Maren

Trolovet
fol 218a
enkemand Anders Poulsen og Dorthe Rasmusdatter
Niels Poulsen og Karen Jensdatter af Skårup

Copuleret
fol 218a
Anders Poulsen og Dorthe Rasmusdatter
Niels Poulsen og Karen Jensdatter

1779

Top


Døbt
fol 220b
Rasmus Nielsens søn af Pederstrup - Niels
Laurs Hansens datter af Nødager - Maren
Laurs Madsens søn af Kelstrup - Jens
Christen Sørensens datter af Mårup - Bodil
Niels Poulsens søn af Mårup - Poul
Peder Rasmussens søn af Mårup - Søren
Christen Krarups søn af Krarup - Niels
mølleren Christen Holcks datter af Mårup mølle - Mariane
Rasmus Bødkers søn af Stabrand - Mads
Peder Stisens søn af Stabrand - Jens
Niels Sørensens søn af Stabrand - Søren
Hans Pedersens søn af Skårup - Peder

Trolovet
fol 226a
Knud Bødker og enke Anne Rasmusdatter af Kelstrup
Laurs Rasmussen og Dorthe Sørensdatter af Nødager

Copuleret
fol 226a
Knud Bødker og Anne Rasmusdatter
Laurs Rasmussen og Dorthe Sørensdatter


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c