s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1750-59


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759


1750

Døbt
fol 156a
Rasmus Jensens søn af Krarup - Jens
Søren Hansens datter af Nødager - Dorthe Christine
Jens Rasmussens søn af Horstved - Knud
Niels Nielsens tvillinger af Pederstrup - Jens og Rasmus
Rasmus Pedersens datter af Mårup - Karen
Jacob Nielsens søn af Nødager - Jens
Hans Hansens søn af Pederstrup - Niels
Søren Sørensens søn af Stabrand - Søren
Hans Sødrings datter af Mårup - Maren
Anders Gøttlers søn af Mårup - Jens
Peder Laursens søn af Mårup - Laurs
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Kirsten
Christen Lunds søn af Nødager - Niels Christ
Søren Kjærs datter af Stabrand - Maren
Søren Christensens datter af Mårup - Anne Kirstine

Begravet
fol 156a
Jens Pedersens barn af Mårup
Peder Skolemesters datter Maren af Nødager
Hans Sødrings hustru af Mårup
smedens barn af Stabrand
Oluf Lunds moder af Stabrand
Rasmus Pedersens datter Karen af Mårup
Peder Jacobsen af Mårup mølle
Jacob Nielsens søn af Jens af Nødager
Søren Skaarups hustru af Kelstrup
Smed-Hanses dødfødte søn af Nødager
gl Jens Pedersen af Nødager
Jens Kjærs barn af Stabrand
Peder Tolstrups dødfødte barn af Nødager
Rasmus Nielsen af Mårup

Introduceret
fol 156b
Søren Olufsens hustru af Pederstrup
Peder Skolemesters hustru af Nødager
Peder Jensens hustru af Krarup
Jens Pedersens hustru af Mårup
Søren Mejlbys hustru af Nødager
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Niels Ibsens hustru af Pederstrup
Søren Smeds hustru af Stabrand
Rasmus Pedersens hustru af Mårup
Jacob Nielsens hustru af Nødager
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Søren Sørensens hustru af Stabrand
Smed-Hanses hustru af Nødager
Hans Sødrings hustru af Mårup
Anders Gøttlers hustru af Mårup
Peder Laursens hustru af Mårup
Peder Tolstrups hustru af Nødager

Trolovet
fol 157a
soldat Jens Jensen og enke Johanne Pedersdatter begge af Mårup
Hans Jensen Sødring og Karen Nielsdatter begge af Mårup
Christen Terkildsen af Kejlstrup og Dorthe Michelsdatter af Stabrand
Mads Pedersen af Attrup og Kirsten Nielsdatter af Stabrand
Peder Andersen Dam af Allelev og Mette Christensdatter af Nødager

Copuleret
fol 157a
Christen Terkildsen af Kejlstrup og Dorthe Michelsdatter af Stabrand
Jens Jensen og J Anne Pedersdatter af Mårup
Hans Sødring og Karen Nielsdatter af Mårup
Mads Pedersen af Attrup og Kirsten Nielsdatter af Stabrand
Peder Andersen af Allelev og Mette Christensdatter af Nødager

1751

Top


Døbt
fol 158b
Peder Rasmussens datter af Ildbjerg - Dorthe
Laurs Michelsens søn af Krarup - Jens
Jens Kjærs datter af Mårup - Mette
Jens Pedersens datter af Mårup - Maren
Peder Hadstens datter af Nødager - Maren Buchtrup
Rasmus Tolstrups søn af Nødager - Jens
Rasmus Laursens datter af Kelstrup - Anne
Jens Skaarups datter af Kelstrup - Kirsten
Jens Nielsens søn af Pederstrup - Søren
Peder Hansens søn af Skårup - Jens
Peder Tolstrups datter af Nødager - Maren
Mads Skaarups datter af Kelstrup - Kirsten
Mads Svendsens datter af Mårup - Karen

Begravet
fol 158b
Laurs Ibsens hustru af Stabrand
hyrden i Pederstrup
Rasmus Hougesen af Stabrand
Mette Skrædders af Mårup
Michel Jørgensen af Pederstrup
Niels Ibsens yngste søn af Pederstrup
Jens Rasmussens ældste søn af Horstved
Søren Bechs barn af Mårup
Søren Bondes moder af Pederstrup
Peder Tolstrups dødfødte tvillingedatter af Nødager
Jens Ibsen af Stabrand
Peder Laursens hustru af Mårup - 62 år
Christophers moder af Stabrand - 86 år

Introduceret
fol 159a
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Søren Kjærs hustru af Stabrand
Christen Lunds hustru af Nødager
Søren Christensens hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Laurs Michelsens hustru af Krarup
Jens Kjærs hustru af Mårup
Jens Murmands hustru af Mårup
Peder Hadstens hustru af Nødager
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
Rasmus Laursens hustru af Kelstrup
Jens Skaarups hustru af Kelstrup
Søren Bechs hustru af Mårup
Jens Nielsens hustru af Pederstrup
Peder Hansens hustru af Skårup
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Mads Skaarups hustru af Kelstrup

Trolovet
fol 159b
Anders Pedersen af Skramsø Mølle og Inger Laursdatter af Pederstrup
Peder Kolind af Pederstrup og Johanne Sørensdatter af Mårup
Laurs Sørensen af Søby og Karen Pedersdatter af Pederstrup
Anders Sørensen Skytte og Bodil Rasmusdatter begge af Nødager
Rasmus Laursen og Maren Andersdatter af Mårup
Peder Laursen af Stabrand og Anne Sørensdatter af Tolstrup
Jens Sørensen af Skarresø og Karen Rasmusdatter af Ildbjerg

Copuleret
fol 159b
Peder Kolind og Johanne Sørensdatter af Mårup
Anders Pedersen af Skramsø mølle og Inger Laursdatter af Pederstrup
Rasmus Laursen og Maren Andersdatter af Mårup
Anders Skytte og Bodil Rasmusdatter af Nødager
Laurs Sørensen af Søby og Karen Pedersdatter af Pederstrup
Jens Sørensen af Skarresø og Karen Rasmusdatter af Ildbjerg
Peder Laursen af Stabrand og Anne Sørensdatter af Tolstrup

1752

Top


Døbt
fol 161a
Anders Jensens datter af Stabrand - Anne
Christen Olufsens søn af Pederstrup - Søren
Niels Giødesens søn af Stabrand - Michel
smedens søn af Pederstrup - Hans
Hans Nielsens søn af Mårup Hans
Jacob Nielsens datter af Nødager - Kirsten
Niels Ibsens søn af Pederstrup - Jens
Rasmus Pedersens søn af Mårup - Anders
Rasmus Jensens søn af Mårup - Jens
Peder Laursens søn af Stabrand - Laurs
underofficerens søn af Horstved - Philip Mejer
Søren Jacobsens datter af Pederstrup - Dorthe
Peder Kolinds datter af Pederstrup - Mette
Anders Skyttes søn af Nødager - Søren
Oluf Jørgensens søn af Pederstrup - Søren
Jens Rasmussens datter af Horstved - Mette Marie
Hans Sødrings tvillinger af Mårup - Søren og Hans
Peder Rasmussens tvillinger af Pederstrup - Rasmus og Hans

Begravet
fol 161a
Jens Madsens barn af Stabrand
Jens Madsens hustru af Stabrand
Peder Jensens hustru af Stabrand
Inger Jensdatter af Mårup
Jens Kjærs barn af Mårup
Niels Madsen af Pederstrup
smedens liden søn af Pederstrup
Laurs Michelsens søn af Krarup
Hans Nielsen af Mårup
Jørgen Jensen af Skårup
Peder Jensen af Stabrand
Peiters ældste søn af Stabrand
Jens Madsens dødfødte barn af Stabrand
Anders Skyttes søn af Nødager
Rasmus Laursens hustru af Mårup
Mads Marcussens søn af Nødager

Introduceret
fol 161b
smedens hustru af Mårup
Mads Svendsens hustru af Mårup
Anders Jensens hustru af Stabrand
Niels Giødesens hustru af Stabrand
smedens hustru af Pederstrup
Christen Olufsens hustru af Pederstrup
Hans Nielsens hustru af Mårup
Jacob Nielsens hustru af Nødager
Jens Axelsens hustru af Mårup
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Rasmus Pedersens hustru af Mårup
Niels Ibsens hustru af Pederstrup
underofficerens hustru af Horstved
Peder Laursens hustru af Stabrand
Søren Jacobsens hustru af Pederstrup
Peder Kolinds hustru af Pederstrup
Anders Skyttes hustru af Nødager
Oluf Jørgensens hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 162a
Anders Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Nødager
Hans Laursen og Anne Christensdatter begge af Pederstrup
Jens Nielsen og Bodil Christensdatter begge af Nødager

Copuleret
fol 162a
Anders Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Nødager
Hans Laursen og Anne Christensdatter af Pederstrup
Jens Nielsen og Bodil Christensdatter begge af Nødager

Public absolveret
fol 162b
Birthe Nielsdatter som tjener smeden i Pederstrup og udlagde Peder Jensen som tjener sst
Peder Jensen

1753

Top


Døbt
fol 163b
Søren Hansens datter af Nødager - Nille Marie
Hans Jensens datter af Mårup - Karen
Peder Jensens søn af Krarup - Hans
smedens søn af Stabrand - Peder
Jens Nielsens søn af Nødager - Christen
Søren Sørensens søn af Stabrand - Niels
Anders Nielsens datter af Nødager - Anne
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Anne Helene
Jens Axelsens søn af Mårup - Søren
Jens Kjærs datter af Stabrand - Anne
Laurs Michelsens søn af Krarup - Jens
Anders Andersens søn af Mårup - Jens
Rasmus Laursens søn af Mårup - Jørgen
Niels Jensens søn af Nødager - Laurs
Mads Skaarups søn af Kelstrup - Rasmus
Peder Rasmussens datter af Ildbjerg - Anne

Begravet
fol 163b
Hans Sødrings søn af Mårup
Jens Kjærs dødfødte barn af Mårup
Hans Sødrings tvillingesøn af Mårup
Peder Laursens barn af Mårup
Peder Rasmussens tvillingesøn af Pederstrup
Anders Gørtlers barn af Mårup
Søren Michelsen af Mårup
Niels Jørgensens søn Laurs af Horstved
Jens Lykkes barn af Stabrand

Introduceret
fol 164a
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Hans Jensens hustru af Mårup
Hans Sødrings hustru af Mårup
Jens Kjærs hustru af Mårup
Søren Mejlbys hustru af Nødager
Peder Jensens hustru af Krarup
smedens hustru af Stabrand
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
annexbondens hustru af Stabrand
Peder Jensens hustru af Krarup
Jens Nielsens hustru af Nødager
Anders Nielsens hustru af Nødager
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Jens Axelsens hustru af Mårup
Jens Kjærs hustru af Stabrand
Laurs Michelsens hustru af Krarup
Anders Andersens hustru af Mårup
Rasmus Laursens hustru af Mårup
Niels Jensens hustru af Nødager
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg

Public absolveret
fol 165a
Karen Rasmusdatter tjenende i Nymølle som udlagde sl Rasmus Snedkers søn Søren Rasmussen
Søren Rasmussen (NB hører til Feldballe sogn)

1754

Top


Døbt
fol 166b
Mads Jensens søn af Mårup - Jens
smeden?s datter af Pederstrup - Johanne
Peder Tolstrups søn - Jacob
Christen Skaarups søn - Christen
Peder Rasmussens barn af Ildbjerg - Maren
Hørnings datter - Anne Marie
Peder Hansens søn af Skårup - Rasmus
Rasmus Laursens datter af Mårup - Maren
Michel Gregersens søn af Mårup - Hans
Christen Lunds søn af Nødager - Søren
hyrdens datter af Nødager - Maren

Begravet
fol 166b
Jens Kjær af Mårup
Christen Bend af Nødager
Hans Sødrings hustru af Mårup
hyrdens datter af Mårup
Jens Christensen af Stabrand
møllerens hustru af Mårup
Laurs Hansen af Mårup
Peder Kolinds datter af Pederstrup
Christen Lunds barn af Nødager
hyrdens barn af Kelstrup

Introduceret
fol 167a
smedens hustru af Pederstrup
Rasmus Basballes hustru af Stabrand
Christen? Olufsens hustru af Pederstrup
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Hørnings hustru af Horstved
Peder Hansens hustru af Skårup
Rasmus Laursens hustru af Mårup
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Jenses hustru af Mårup
Christen Lunds hustru af Nødager
hyrdens hustru af Nødager

Trolovet
fol 167b
Gregers Hansen og Maren Rasmusdatter af Mårup
Anders Frandsen og Maren af Pederstrup
Marcus og Maren Madsdatter af Stabrand
Niels Pedersen og Maren Jensdatter af Pederstrup
Christopher Rasmussen og Anne Jensdatter
Søren Olufsen og Maren Christophersdatter af Stabrand
Mads Pedersen og Anne Sørensdatter af Mårup
Jens Rasmussen af Tirstrup og Kirsten Nielsdatter af Pederstrup
Søren Sørensen og Mette Pedersdatter af Nødager
Niels Rasmussen og Maren Sørensdatter af Mårup

Copuleret
fol 167b
Gregers Hansen og Maren Rasmusdatter
Anders Frandsen og Maren Jørgensdatter
Niels Pedersen og Maren Jensdatter af Stabrand
Mads Pedersen og Anne Sørensdatter af Mårup
Christopher Rasmussen og Anne Jensdatter
Marcus Jensen og Maren Madsdatter
Søren Olufsen og Maren Christophersdatter af Stabrand
Jens Rasmussen og Kirsten Nielsdatter af Pederstrup
Søren Sørensen og Mette Pedersdatter af Pederstrup

Public absolveret
fol 168a
Maren Sørensdatter smedens pige af Pederstrup som udlagde Peder Jensen soldat

1755

Top


Døbt
fol 169b
Niels Ibsens datter af Pederstrup - Anne Marie
Marcusses datter af Kelstrup - Maren
Peder Kolinds datter af Pederstrup - Mette
Jens Rasmussens søn af Horstved - Rasmus
Søren Laursens datter af Mårup mølle - Dorthe
Søren Jacobsens datter af Pederstrup - Maren
Peder Slots søn af Pederstrup - Rasmus
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Maren

Begravet
fol 169b
Peder Tolstrups barn af Nødager
Jacob Skrædders hustru og 2 navnløse børn af Pederstrup
Peder Jensens yngste søn af Skårup
sl Oluf Jepsens hustru af Stabrand
Niels Ibsens tvillingebarn af Pederstrup
Hans Gregersen af Mårup
sl Laurs Jensens hustru af Pederstrup
Søren Skaarup af Kelstrup
Peder Laursens dreng af Stabrand
Anne Rasmusdatter af Stabrand
Hans Pedersen af Skårup
Laurs Vesters hustru af Pederstrup
Anders Jensens barn af Stabrand

Introduceret
fol 170a
Søren Sørensens hustru af Pederstrup
Niels Ibsens hustru af Pederstrup
Mads Pedersens hustru af Mårup
Marcusses hustru af Kelstrup
Peder Kolinds hustru af Pederstrup
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Søren Laursens hustru af Mårup mølle

Trolovet
fol 170b
Morten Rasmussen af Stabrand og Karen Jensdatter af Horstved
Niels Pedersen og Anne Jensdatter af Stabrand
Søren Nielsen og Maren Sørensdatter af Kelstrup
Peder Sørensen af Veje og Gertrud Sørensdatter af Mårup
Rasmus Jensen Friis af Søby og Maren Jensdatter af Pederstrup
Anders Jensen af Hallendrup og Dorthe Jensdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 171a
Niels Rasmussen og Maren Sørensdatter af Mårup
Søren Nielsen og Maren Sørensdatter af Kelstrup
Niels Pedersen og Anne Jensdatter af Stabrand
Morten Smed og Karen Jensdatter

1756

Top


Døbt
fol 172b
Anders Frandsens datter af Pederstrup - Mette Marie
Morten Smeds søn af Stabrand - Jens
Rasmus Tolstrups søn af Nødager - Oluf
Peder Tolstrups datter af Nødager - Anne Kirstine
Peder Hansens søn af Krarup - Laurs
Søren Mejlbys søn af Nødager - Jens
Niels Pedersens datter af Lykkegården - Maren
Hans Pedersens datter af Stabrand - Mette
et uægte barn af Mårup - Rasmus
Hans Bechs datter af Pederstrup - Mette Kirstine
Anders Poulsens søn af Mårup - Poul
Peder Jensens søn af Krarup - Laurs
Jens Hovmands datter af Nødager - Anne Marie
Søren Olufsens søn af Stabrand - Oluf
Mads Pedersens datter af Mårup - Gertrud
Søren Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Mads Skaarups søn af Kelstrup - Søren
Rasmus Basballes datter af Stabrand - Karen
Iver Sørensens søn af Pederstrup - Hans
Christen Jacobsens datter af Tolstrup - Maren

Begravet
fol 172b
Jacob Ibsens datter? af Stabrand
Niels Basballes søn af Stabrand
Jens Madsens barn af Stabrand
Søren Hansens datter af Nødager
Hørnings barn af Horstved
smedens datter af Pederstrup
hyrdens søn af Kelstrup
Anders Tolstrups søn af Stabrand
Rasmus Jensens barn af Mårup
Christen Andersens enke af Pederstrup
skoleholderens barn af Nødager
Laurs Nielsen af Mårup
gl Hans Jensen af Nødager
Karen Pedersdatter af Pederstrup
Maren Pedersdatter af Mårup - 60 år
Maren Jensdatter af Mårup - 78 år
Hans Posts dødfødte barn

Introduceret
fol 173a
Søren Jacobsens hustru af Pederstrup
Peder Slots hustru af Pederstrup
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Anders Frandsens hustru af Pederstrup
Morten Smeds hustru af Stabrand
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Peder Hansens hustru af Skårup
Niels Lykkes hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru af Stabrand
Hans Laursens hustru af Pederstrup
Anders Poulsens hustru af Mårup
Peder Jensens hustru af Krarup
Jens Hovmands hustru af Krarup
Søren Olufsens hustru af Stabrand
Mads Pedersens hustru af Mårup
Søren Sørensens hustru af Pederstrup
Rasmus Basballes hustru af Stabrand
Ivers hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 173b
Iver Sørensen og Mette Hansdatter af Pederstrup
Søren Jensen af Løvenholm og Karen Andersdatter af Skårup
Rasmus Vester og Karen Sørensdatter
Mads Sørensen og Gertrud Pedersdatter af Nødager

Copuleret
fol 174a
Rasmus Hansen Friis og Maren Jensdatter
Anders Jensen af Hallendrup og Dorthe Jensdatter
Iver Sørensen og Mette Hansdatter
Peder Sørensen af Veje og Gertrud Jensdatter af Mårup
Søren Jensen af Løvenholm og Karen Andersdatter af Mårup
Mads Sørensen og Gertrud Pedersdatter af Nødager
Rasmus Vester og Karen Sørensdatter

Public absolveret
fol 174b
Sidsel Mårup som udlagde en naversvend Daniel af Århus
Hans Pedersens datter Kirsten som udlagde Søren Jensen, en soldat og gift mand fra Vrinners

1757

Top


Døbt
fol 175b
sergiant Hørnings barn af Nødager - Anne
Rasmus Laursens barn af Mårup - Niels
Jens Sørensens barn - Maren
Peder Rasmussens datter af Ildbjerg - Anne
Mads Sørensens søn af Nødager - Peder
Marcus Jensens søn - Jens
Johan Vejermøllers datter Edels uægte barn (navn mangler)
Iver Sørensens søn af Pederstrup - Søren
Søren Møllers barn af Mårup mølle - Rasmus
Rasmus Hansens datter af Pederstrup - Magdalene
Jacob Nielsens søn af Nødager - Laurs

Begravet
fol 175b
Rasmus Hansens datter Lene - 7 år
Hans Pedersens datters uægte dødfødte barn af Pederstrup
Jens Pedersens dødfødte barn af Mårup
Jens Madsens dødfødte barn af Stabrand
Jens Madsens hustru
Anders Rasmussens barn af Pederstrup
Jørgen Pedersens hustru af Stabrand
Søren Hares hustrus moder af Stabrand
Jacob Ibsens gl moder af Stabrand
en fattig kone som døde i Mårup
Mette Henrichsdatter af Stabrand - 78 år
Jens Axelsens svigermoder Bodil Sørensdatter - 80 år
Mads Sørensens barn af Nødager
Hans Pedersen af Nødager
Peder Sørensen af Mårup
Mads Ottesen af Stabrand

Introduceret
fol 176a
Jens Axelsens hustru af Mårup
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Hans Posts hustru
korporal Hørnings hustru af Nødager
Rasmus Laursens hustru af Mårup
Jens Pedersens hustru af Mårup
Jens Sørensens hustru af Kelstrup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Mads Sørensens hustru af Nødager
Marcus Jensens hustru af Kelstrup

Trolovet
fol 176b
Peder Hansen og Anne Jensdatter af Mårup
Peder Laursen og Kirsten Laursdatter af Nødager
Hans Jensen og Birthe Laursdatter af Pederstrup
Jørgen Pedersen og Bodil Rasmusdatter
Jørgen Sørensen og Kirsten Hansdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 177a
Peder Hansen og Anne Jensdatter af Mårup
Peder Laursen og Kirsten Laursdatter
Hans Jensen og Birthe Laursdatter
Jørgen Pedersen og Bodil Rasmusdatter

1758

Top


Døbt
fol 178a
Søren Sørensens datter af Pederstrup - Mette
Søren Jacobsens datter af Pederstrup - Anne
Jens Pedersens dødfødte barn af Mårup
Anders Poulsens datter af Mårup - Mette Marie
Hans Gregersens søn af Nødager - Rasmus
Laurs Michelsens søn af Krarup - Jacob
Anders Jensens datter af Horstved - Anne Kirstine
Anders Frandsens søn af Pederstrup - Rasmus
Maren Jensdatters uægte barn - Jens
Anne Jørgensdatters uægte barn (navn mangler)
Hans Nielsens datter af Pederstrup - Bodil
Jens Hyrdes søn af Nødager - Niels
Jørgen Sørensens datter af Pederstrup - Bodil
Jacob Ibsens datter af Stabrand - Kirsten
Peder Kolinds søn af Pederstrup - Peder
Rasmus Basballes søn af Stabrand - Niels
Jens Rasmussens datter af Horstved - Mette
Marcus Jensens datter af Kelstrup - Anne
Mads Svendsens datter af Mårup - Anne

Begravet
fol 178a
Marcus Jensens barn Jens af Kelstrup
Jens Pedersens dødfødte barn af Mårup
Søren Hansen af Nødager
Jørgen Pedersen af Mårup
Niels Lykkes barn af Stabrand
Peder Vester af Pederstrup
Peder Sørensens barn af Pederstrup
skoleholderen Niels Mogensen Lund af Nødager
Hans Gregersens hustru af Nødager
Hans Gregersens søn
Karen Bends af Nødager
Peder Rasmussens datter af Ildbjerg
Peder Rasmussens anden datter af Ildbjerg
Laurs Michelsens søn Jacob af Krarup
Laurs Michelsens moder Mette Jacobsdatter
Anders Sørensen af Nødager
stor Peder af Mårup
Rasmus Jensens datter Anne af Mårup (gift i København med en fodgarder) - 27 år
Rasmus Jensens datter Annes dødfødte barn
Søren Nielsens hustru af Nødager

Introduceret
fol 178b
Rasmus Smeds hustru af Pederstrup
Iver Sørensens hustru
Mårup møllers hustru
Jacob Nielsens hustru af Nødager
Søren Sørensens hustru af Pederstrup
Søren Jacobsens hustru af Pederstrup
Jens Pedersens hustru af Mårup
Anders Poulsens hustru af Mårup
Laurs Michelsens hustru af Krarup
Anders Jensens hustru af Horstved
Anders Frandsens hustru af Pederstrup
Hans Nielsens hustru af Pederstrup
Jens Hyrdes hustru af Nødager
Jørgen Sørensens hustru af Pederstrup
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Peder Kolinds hustru af Pederstrup
Rasmus Basballes hustru af Stabrand
Jens Rasmussens hustru af Horstved

Public absolveret
fol 178b
Maren Jensdatter tjenende Søren Mejlby i Nødager som udlagde Hans Jæger, uvist hvor
Anne Jørgensdatter af Pederstrup som udlagde en feldberedersvend ved navn Jacob som nu er i Tyskland

Trolovet
fol 179a
Rasmus Hansen og Bodil Laursdatter af Pederstrup
Niels Sørensen og Maren Sørensdatter af Mårup
Peder Sørensen og Maren Mortensdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 179a
Jørgen Sørensen og Kirsten Hansdatter af Pederstrup
Rasmus Hansen og Bodil Laursdatter
Peder Sørensen og Maren Mortensdatter af Pederstrup
Niels Sørensen og Maren Sørensdatter af Mårup

1759

Top


Døbt
fol 180a
Rasmus Greves barn af Pederstrup - Anne
Peder Hansens datter af Skårup - Maren
Søren Olufsens søn af Stabrand - Christopher
Jens Pedersens datter af Mårup - Maren
Niels Pedersens datter af Stabrand - Birthe
Hans Laursens søn af Pederstrup - Jens
Mads Sørensens søn af Nødager - Søren
Søren Jensens datter af Stabrand - Maren
Mads Skaarups datter af Kelstrup - Gertrud
Peder Rasmussens tvillinger af Ildbjerg - Søren og Rasmus
Hans Hansens søn af Pederstrup - Peder
Mads Pedersens datter af Mårup - Maren
Anders Jensens søn af Horstved - Jens
Jørgen Pedersens søn af Pederstrup - Hans
Søren Mejlbys datter af Nødager - Dorthe Kirstine

Begravet
fol 180a
Peder Tolstrups dødfødte barn af Nødager
Anders Rasmussen af Pederstrup - 79 år
Anders Andersens svigermoder af Mårup
Søren Jensens datter af Stabrand
Mads Skaarups barn af Kelstrup
Johanne Rasmusdatter af Horstved
Jørgen Væver af Mårup
Frands Rasmussens hustru af Mårup
Jens Laursen af Kelstrup
Jørgen Pedersens søn af Pederstrup

Introduceret
fol 180b
Marcus Jensens hustru af Kelstrup
Mads Sørensens hustru af Mårup
Rasmus Greves hustru af Pederstrup
Peder Tolstrups hustru af Nødager efter dødfødt barn
Peder Hansens hustru af Skårup
Søren Olufsens hustru af Stabrand
Jens Pedersens hustru af Mårup
Hans Laursens hustru af Pederstrup
Niels Pedersens hustru af Stabrand
Mads Sørensens hustru af Nødager
Søren Jensens hustru af Stabrand
Mads Skaarups hustru af Kelstrup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Mads Pedersens hustru af Mårup
Anders Jensens hustru af Horstved
Jørgen Kroghs hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 181a
Søren Nielsen af Trustrup og Anne Marie Laursdatter af Horstved
Søren Nielsen af Nødager og Anne Mortensdatter af Pederstrup
Jens Madsen og Sidsel Rasmusdatter af Stabrand
Niels Rasmussen af Horstved og Inger Sørensdatter af Nødager
Rasmus Sørensen og Anders Frandsens enke af Pederstrup
Rasmus Hansen Friis af Albøge og Inger Sørensdatter af Kelstrup

Copuleret
fol 181a
Søren Nielsen og Anne Marie Laursdatter
Søren Nielsen og Anne Mortensdatter
Niels Rasmussen og Inger Sørensdatter
Jens Madsen og Sidsel Rasmusdatter af Stabrand


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c