s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1710-19


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719


1710

Døbt
fol 53b
Niels Jacobsens søn af Nødager - Søren
Søren Kruses søn af Pederstrup - Rasmus
Johanne Tolstrups uægte barn - Dorthe
Jens Tolstrups søn - Oluf
Søren Hiasens datter - Dorthe
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Oluf
Rasmus Madsens søn af Ildbjerg - Hans
Peder Skrædders søn af Pederstrup - Jens
Peder Rasmussens søn af Mårup - Rasmus
Laurs Rasmussens søn af Kelstrup - Rasmus

Begravet
fol 54a
gl Søren Plovmand af Stabrand
Jens Pedersens søn Niels af Mårup
Oluf Høghs hustru af Stabrand
Peder Skrædder af Nødager
Peder Rasmussens mindste søn af Mårup
Jens Hansens søn Gregers af Nødager
Otte Ebbesens datter Bodil af Stabrand
Peder Hemmedsens hustru af Nødager
Christen Sørensens søn Peder af Nødager
gl Jørgen Kræmmer af Horstved
Jørgen Vesters søn Rasmus af Pederstrup
Jens Mochs søn Michel af Pederstrup
Jens Hjulmands hustru af Pederstrup
Søren Jensens barn Karen af Stabrand
Rasmus Madsens datter Anne af Ildbjerg
Jens Ibsens datter Karen af Stabrand
Birgitte Michels søn af Mårup
Peder Skrædders barn af Pederstrup
Bodil Søren Christensens hustru af Stabrand
gl Maren Tonnelund
Johanne Tolstrups barn af Stabrand
Jens Hansens hustru af Nødager
sl Jørgen Kræmmers enke af Horstved

Introduceret
fol 54b
Rasmus Jensen Laursens hustru af Mårup
Peder Murmands hustru af Mårup
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Rasmus Madsens hustru af Ildbjerg
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Mårup

Trolovet
fol 55a
Oluf Pedersen Høgh og Elle Nielsdatter af Stabrand
Jens Hjulmand af Pederstrup og Karen Rasmusdatter
Anders Sørensen og Maren Joensdatter
Mogens Pedersen af Møllerupgård og Bodil Pedersdatter af Mårup mølle

Copuleret
fol 55a
Rasmus Laursen og Karen Nielsdatter af Stabrand
Oluf Høgh og Elle Nielsdatter af Stabrand
Rasmus Jensen og Sidsel Pedersdatter af Horstved
Jens Hjulmand og Karen Rasmusdatter
Anders Sørensen og Maren Joensdatter

Public absolveret
fol 55b
Johanne Tolstrups som udlagde Rasmus Christensen Soldat
Else Pedersdatter af Mårup for udeblivelse
Anne Pedersdatter af Mårup som udlagde Michel Lund Soldat

1711

Top


Døbt
fol 56a
Rasmus Smeds søn af Stabrand - Peder
Jens Mochs datter af Pederstrup - Anne
Søren Skaarups datters uægte barn - Søren (Johan Tajsen)
Hans Pedersens søn af Skårup - Peder
Rasmus Hemmedsens datter af Pederstrup - Mette
Jens Ibsens søn af Stabrand - Jacob
Michel Laursens datter af Krarup - Mette
Rasmus Christophersens søn af Stabrand - Mads
Jens Hjulmands søn af Pederstrup - Rasmus
Anders Sørensens datter af Mårup - Margrethe
Niels Hansens datter af Mårup - Birgitte
Søren Bondes søn af Pederstrup - Anders
Rasmus Jensens datter af Horstved (navn mangler)

Begravet
fol 56b
Michel Vesters svoger Rasmus Jensen af Horstved
hyrdekonen af Nødager
Rasmus Smeds barn af Stabrand
Rasmus Hansens mindste søn Hans af Stabrand
Maren Laursdatter af Skårup
Laurs Rasmussens søn Rasmus af Nødager
Søren Madsens hustru af Pederstrup
Bodil Ebbes af Kelstrup - 84 år
Niels Jensen af Pederstrup
Iver Winthersen af Mårup

Introduceret
fol 57a
Laurs Rasmussens hustru af Kelstrup
Rasmus Smeds hustru af Stabrand
Jens Mochs hustru af Pederstrup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Jens Ibsens hustru af Stabrand
Michel Laursens hustru af Krarup
Christophers hustru af Stabrand
Jens Hjulmands hustru af Pederstrup
Anders Sørensens hustru af Mårup
Niels Hansens hustru af Mårup

Trolovet
fol 57b
Jacob Pedersen af Groulev og Johanne Andersdatter af Mårup
Laurs Smed og Magdalene Madsdatter af Pederstrup
Christen Skolemester og Maren Ingvorsdatter
Jens Molbo og Bodil Johansdatter

Copuleret
fol 57b
Mogens Pedersen af Møllerupgård og Bodil Pedersdatter af Mårup mølle
Jacob Pedersen af Groulev og Johanne Andersdatter af Mårup
Laurs Jensen og Magdalene Madsdatter af Pederstrup
Jens Molbo og Bodil Johansdatter
Christen Nielsen og Maren Ingvorsdatter

Public absolveret
fol 58a
Michel Lund af Mårup
Karen Skaarups som udlagde Johan Tajsen

1712

Top


Døbt
fol 58b
Laurs Knudsens søn af Stabrand - Jacob
Oluf Ibsens datter af Stabrand - Maren
Jørgen Giødesens datter af Nødager - Maren
Rasmus Smeds datter af Stabrand - Anne
Søren Kjeldsens datter af Nødager - Maren
Laurs Hansens søn af Mårup - Anders
Niels Jacobsens søn af Nødager - Anders
Jens Pedersens barn af Mårup - Anne
Maren Jensdatters uægte barn - Søren (ingen udlagt)
Søren Hia?sens søn af Pederstrup - Peder
Peder Skrædders barn af Pederstrup - Jens?
Jens Tolstrups søn af Nødager - Laurits
Rasmus Madsens datter af Ildbjerg - Kirsten
den kvindes barn af kaptajn Ramsharts gård i Pederstrup - Kirsten

Begravet
fol 59a
Søren Bondes mindste barn af Pederstrup
Jens Ibsens mindste barn af Stabrand
Rasmus Christophersens mindste barn af Stabrand
Jens Mochs gl moder af Pederstrup
Maren Sommers af Pederstrup
Peder Lauritsens hustru af Horstved
en gl studiosus Hans Ravn som døde på Mårup mark
Rasmus Svendsens søn Søren Laursen af Mårup
Søren Skaarups hustru af Pederstrup
Peder Laursen af Horstved
gl Søren Rytter af Stabrand
Mette Laursdatter af Mårup

Introduceret
fol 59b
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Jørgen Giødesens hustru af Nødager
Jens Bondes hustru af Pederstrup
Rasmus Smeds hustru af Stabrand
Søren Kjeldsens hustru af Nødager
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Laurs Hansens hustru af Mårup
Jens Pedersens hustru af Mårup
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Jensens hustru af Stabrand
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Rasmus Madsens hustru af Ildbjerg

Trolovet
fol 60a
Søren Jensen af Nødager og Anne Christensdatter af Mårup
Niels Jensen af Søby og Mette Sørensdatter af Nødager
Laurs Jacobsen af Kolind og Birthe Hansdatter af Kelstrup

Copuleret
fol 60a
Søren Hiasen og Maren Pedersdatter af Pederstrup
Søren Jensen og Anne Christensdatter
Niels Jensen af Søby og Mette Sørensdatter af Nødager
Laurs Jacobsen af Kolind og Birgitte Hansdatter af Kelstrup

Public absolveret
fol 60b
Knapper? Dorthe for letfærdighed med en omløbende mand af Nimtofte sogn
Jens Bonde og Mads Christensen for tyveri
Maren Terkildsdatter af kaptajnens gård i Pederstrup som udlagde Peder Rasmussen Skellerup, soldat
Maren Tærskers som udlagde en ukendt person ved navn Hans

1713

Top


Døbt
fol 61a
Søren Kruses søn af Pederstrup - Jens
Peder Murmands søn af Mårup - Rasmus
Peder Rasmussens søn af Mårup - Jørgen
Hans Pedersens datter af Skårup - Maren
Rasmus Jensens datter af Horstved - Karen
Laurs Rasmussens søn af Kelstrup - Jens
Anders Sørensens søn af Mårup - Søren
Jens Ibsens datter af Stabrand - Karen
Jørgen Vesters barn af Pederstrup - Jens?
Søren Laursens datter af Pederstrup - Kirsten
Laurs Smeds søn af Pederstrup - Jens
Frands Bjørnsens søn af Pederstrup - Peder
Rasmus Laursens datter af Mårup - Gertrud

Begravet
fol 61b
Maren Jacobsdatter af Krarup
Laurs Pedersens datter Maren af Skårup
Joen Jensens hjemmedøbte søn Søren af Nødager
Rasmus Jensens datter Karen af Horstved
gl Peder Hemmedsen
Hans Hansen Vester af Pederstrup
Christen Sørensens dødfødte barn af Mårup
Gertrud Jacobsdatter af Nødager

Introduceret
fol 62a
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Peder Murmands hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Hans Pedersens hustru af Skårup
Laurs Rasmussens hustru af Kelstrup
Søren Jensens hustru af Nødager
Anders Sørensens hustru af Mårup
Jens Ibsens hustru af Stabrand
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Søren Lauritsens hustru af Pederstrup
Christen Sørensens hustru af Mårup efter dødfødt barn
Frands Bjørnsens hustru af Pederstrup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 62b
Søren Andersen og Karen Sørensdatter af Pederstrup
Søren Jensen og Kirsten Madsdatter af Kelstrup
Seneca Mortensen og Mette Pedersdatter
Laurs Joensen og Anne Sørensdatter af Mårup

Copuleret
fol 62b
Søren Andersen og Karen Sørensdatter af Pederstrup
Søren Jensen og Kirsten Madsdatter
Seneca Mortensen og Mette Pedersdatter

Public absolveret
fol 63a
Rasmus Jensen og hustru af Horstved hvis barn døde hos dem

1714

Top


Døbt
fol 63b
Jens Mochs søn af Pederstrup - Christen
Søren Jensens barn af Stabrand - Karen
Hans Pedersens søn af Kelstrup - Peder
Rasmus Jensens datter af Horstved - Mette
Søren Hiasens søn af Pederstrup - Søren
Søren Jensens søn af Nødager - Hans
Michel Laursens datter af Krarup - Karen
Seneca Mortensens datter - Maren
Rasmus Smeds datter af Stabrand - Gertrud
Søren Jensens søn af Kelstrup - Jens
Oluf Skaarups søn af Pederstrup - Christen
Christen Sørensens? datter af Mårup - Karen

Begravet
fol 64a
Hans Pedersens navnløse datter af Skårup
Laurs Rasmussens søn Hans af Nødager
Søren Hiasens konemoder af Pederstrup
Søren Jensens mindste barn af Stabrand
Søren Hiasens mindste barn af Pederstrup
Hans Pedersens mndste søn af Kelstrup
Peder Skrædders enkes moder af Nødager
Rasmus Feldbereder? i Mårup?
Otte Ebbesen af Stabrand

Introduceret
fol 64b
Rasmus Laursens hustru af Mårup
Jens Mochs hustru af Pederstrup
Søren Jensens hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru af Kelstrup
Hans Pedersens hustru af Skårup efter dødfødt barn
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Horstved
Søren Jensens hustru af Nødager
Michel Laursens hustru af Krarup
Søren Jensens hustru i Kelstrup

Trolovet
fol 65a
Niels Madsen og sl Hans Vesters enke af Pederstrup
Niels Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter af Pederstrup
Oluf Rasmussen af Kolind og Christen Brochs datter af Mårup
Niels Pedersen af de svenske fanger? og Kirsten Jensdatter af Stabrand

Copuleret
fol 65a
Laurs Joensen og Anne Sørensdatter
Niels Madsen og Maren Terkildsdatter af Pederstrup
Niels Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter
Oluf Rasmussen af Kolind og Maren Christensdatter

Public absolveret
fol 65b
Søren Iversen af Mårup som var bortløben og udeblevet fra alterets sakramente

1715

Top


Døbt
fol 66a
Niels Jacobsens datter af Nødager - Maren
Rasmus Hemmedsens søn af Pederstrup - Hans
Laurs Smeds datter af Pederstrup - Anne
Peder Murmands datter af Mårup - Anne
Jørgen Giødesens datter - Maren
Jens Pedersens søn af Skårup - Rasmus
Jens Tolstrups barn af Nødager - Peder
Søren Jensens barn af Stabrand - Anne
Jens Pedersens datter af Mårup - Mette
Rasmus Christophersens barn af Stabrand - Hans
Niels Sørensens søn af Stabrand - Jens
Peder Rasmussens søn af Mårup - Peder
Rasmus Madsens barn af Ildbjerg (navn mangler)
Søren Hiasens søn af Pederstrup - Hans
kaptajn Ramsharts datter - Helle
Anders Sørensens datter af Mårup - Maren
Niels Madsens søn af Mårup - Jens
Rasmus Pedersens søn af ? - Peder?
Seneca Mortensens søn - Morten

Begravet
fol 66b
Rasmus Jensens datter Gertrud af Mårup
Anders Snedker af Nødager
en betlerkvinde død i Stabrand
Oluf Ibsens dødfødte barn af Stabrand
Søren Poulsens hustru af Mårup

Introduceret
fol 67a
Rasmus Smeds hustru af Stabrand
Seneca Mortensens hustru af Mårup
Christen Sørensens hustru af Mårup
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Rasmus Hemmedsens hustru af Pederstrup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Peder Murmands hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Jørgen Giødesens hustru af Nødager
Søren Jensens hustru af Stabrand
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Rasmus Christophersens hustru
Niels Sørensens hustru
Jens Pedersens hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Rasmus Madsens hustru af Ildbjerg
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Anders Sørensens hustru af Mårup
Niels Madsens hustru af Mårup
Rasmus Pedersens hustru af Pederstrup
Oluf Ibsens hustru af Stabrand efter dødfødt barn

Trolovet
fol 67b
Peder Christensen af Drammelstrup og Karen Nielsdatter sl Peder Skrædders

Copuleret
fol 67b
Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter af Stabrand

Public absolveret
fol 68a
Seneca Mortensens hustru hvis barn døde hos hende

1716

Top


Døbt
fol 68b
Hans Pedersens søn af Kelstrup - Hans
Jørgen Vesters søn af Pederstrup - Rasmus
Rasmus Jensen Laursens datter af Mårup - Anne
Laurs Rasmussens datter af Kelstrup - Bodil
Laurits Smeds barn af Pederstrup - Mads
Anne Koch?s uægte datter (navn mangler)
Søren Kruses søn af Pederstrup (navn mangler)
Søren Laursens datter af Pederstrup - Maren
kaptajn Ramsharts datter - ?stine
Oluf Ibsens søn af Stabrand - Søren
Oluf Skaarups søn af Pederstrup - Peder
Rasmus Christophersens søn - Anders
Mette Christiansdatters uægte barn - Jacob

Begravet
fol 69a
Michel Kruses enke af Pederstrup
Peder Laursens hustru af Nødager
Peder Møller af Mårup
en gl betler Laurs Knudsen
soldat Hans Tolstrup
Rasmus Christophersens mindste barn
sl Anders Snedkers enke af Nødager
gl Karen Hansdatter af Stabrand
Jørgen Vesters mindste søn af Pederstrup
Gertrud Olufsdatter af Nødager
kaptajn Ramsharts moder sl Johanne Teylgaard
kaptajn Ramsharts søn Mathias
Rasmus Hansens hustru af Stabrand
Rasmus Jensens mindste barn af Mårup
Søren Jensens hustru af Stabrand
Anne Pedersdatters uægte datter af Mårup
Oluf Skaarups nyfødte barn Peder af Pederstrup

Introduceret
fol 69b
Seneca Mortensens hustru af Mårup
Jens Nielsens hustru af Kelstrup
Rasmus Rands? hustru af Kelstrup
Hans Pedersens hustru af Kelstrup
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Laurs Rasmussens hustru af Kelstrup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Søren Kruses hustru af Pederstrup
Søren Laursens hustru af Pederstrup
kaptajn Rasmharts frue af Pederstrup

Trolovet
fol 70a
Laurs Koch? og Mette Sørensdatter af Pederstrup
Peder Pedersen af Pederstrup og Maren Jørgensdatter af Horstved
Jonas Thorsen Svartmand og Anne Jensdatter af Stabrand
Peder Jacobsen og Anne Pedersdatter af Mårup mølle
Jens Jensen og Maren Andersdatter af Nødager
Mogens Erichsen og Johanne Pedersdatter
Jens Christensen af Hallendrup og Maren Michelsdatter af Horstved
Peder Jensen Hare? og Karen Sørensdatter af Nødager
Christen Sommer og Mette Pedersdatter af Pederstrup
Søren Jørgensen og Anne Jensdatter af Stabrand
Hans Pedersen og Anne Jacobsdatter af Nødager

Copuleret
fol 70a
Peder Christensen og Karen Nielsdatter
Laurs Michelsen og Mette Sørensdatter af Pederstrup
Jonas Svartman og Anne Jensdatter
Peder Pedersen og Maren Jørgensdatter
Peder Jacobsen og Anne Pedersdatter af Mårup mølle
Mogens Erichsen og Johanne Pedersdatter af Stabrand
Jens Møller og Maren Andersdatter af Nødager

Public absolveret
fol 70b
Anne Michelsdatter af Pederstrup som udlagde Oluf Svenske
Oluf Svenske

1717

Top


Døbt
fol 71a
Karen Ibsdatters uægte barn - Jep (Esben Pedersen)
Maren Kjærs uægte barn - Peder
Jonas Thorsens barn - Jens
Niels Jacobsens datter af Nødager - Karen
Søren Jensens datter af Nødager - Karen
Søren Vesters søn af Pederstrup - Hans
Peder Vesters søn af Pederstrup - Peder
Laurs Michelsens søn af Pederstrup - Søren
Peder Skrædders søn af Pederstrup - Niels
Hans Pedersens datter af Kelstrup - Karen
Rasmus Jensens søn af Horstved - Jens
Rasmus Sørensens søn af Mårup - Rasmus
Mogens Erichsens datter af Stabrand - Sophie
Niels Sørensens datter af Mårup - Johanne
hyrdens søn af Pederstrup - Hans
Peder Jacobsens søn af Mårup mølle - Peder
Laurits Smeds barn af Pederstrup - Dorthe
Søren Jørgensens søn af ? - Jens
Jørgen Giødesens datter (navn mangler)
Christen Sommers datter (navn mangler)
Peder Hares datter af Nødager - Maren

Begravet
fol 71b
Karen sl Peder Møllers af Mårup mølle
Laurs Michelsen af Nødager
Jonas Thorsens hustru af Stabrand
Maren Kjærs uægte barn
Jonas Thorsens barn
Karen Jepsdatters barn Jep
Skibs Rasmus af Stabrand
Mads Snedkers søn Peder af Pederstrup
Rasmus Ibsens søn Peder af Stabrand som kom syg fra Norge
Laurs Smeds søn Mads af Pederstrup
Søren Jørgensens søn Jens af Stabrand
kaptajn Ramsharts ældste datter Johanne Dorthe
Peder Nielsen af Mårup - 84 år
Jens Laursens hustru af Pederstrup

Introduceret
fol 72a
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Rasmus Christophersens hustru af Stabrand
Oluf Ibsens hustru af Stabrand
Søren Jensens hustru af Nødager
Niels Jacobsens hustru af Nødager
Jørgen Vesters hustru af Pederstrup
Peder Vesters hustru af Pederstrup
Laurs Michelsens hustru af Pederstrup
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Hans Pedersens hustru af Kelstrup
Rasmus Sørensens hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Kelstrup
Mogens Erichsens hustru af Stabrand
hyrdens hustru af Pederstrup
Peder Jacobsens hustru af Mårup mølle
Niels Smeds hustru af Mårup
Laurs Smeds hustru af Pederstrup
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Jørgen Giødesens hustru af Nødager
Christen Sommers hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 72b
Søren Jensen af Stabrand og Anne Hansdatter
Hans Friis af Albøge og Karen Rasmusdatter af Mårup
Oluf Svenske og Anne Krus? af Pederstrup
Niels Ibsen af Kolind og Anne Ibsdatter af Mårup
Jens Andersen Soldat og Søren Kruses datter
Oluf Jensen og Maren Andersdatter af Pederstrup
Peder Jensen Lykke og Karen Jensdatter af Pederstrup
Laurs Jørgensen af Horstved og Johanne Rasmusdatter af Stabrand

Copuleret
fol 72b
Jens Christensen af Hallendrup og Maren Michelsdatter af Horstved
Christen Sørensen og Maren Pedersdatter af Pederstrup
Peder Jensen og Karen Sørensdatter af Nødager
Søren Jørgensen og Anne Jensdatter af Stabrand
Hans Friis af Albøge og Karen Rasmusdatter af Mårup
Hans Pedersen og Anne Jacobsdatter af Nødager
Søren Jensen og Anne Hansdatter af Stabrand
Niels Ibsen af Kolind og Anne Ibsdatter af Mårup
Jens Andersen og Rasmus Kochs datter Maren

Public absolveret
fol 73a
Maren Kjærs som udlagde Hans Pedersen
Hans Pedersen
Maren Christiansdatter som udlagde en ubekendt Niels Pedersen

1718

Top


Døbt
fol 73b
Oluf Skaarups søn af Pederstrup - Søren
Michel Laursens søn af Krarup - Laurits
Maren Jensdatters uægte barn - Jens (ingen udlagt)
Christen Sørensens datter af Mårup - Anne
Hans Pedersens datter af Skårup - Maren
Søren Jensens datter af Stabrand - Maren
Hans Pedersens tvillingesøn af Nødager - Peder
Jens Mochs datter af Pederstrup - Maren
Jens Tolstrups datter - Maren
Søren Lauritsens søn af Pederstrup - Jens
Søren Hiasens datter af Pederstrup - Anne
Jens Prindses søn af Pederstrup - Anders
Rasmus Madsens søn af Ildbjerg - Peder

Begravet
fol 74a
kaptajn Ramsharts hjemmedøbte søn Palle
Peder Hansen af Ildbjerg
ung Maren Lunds af Mårup
Jørgen Giødesens mindste barn af Nødager
Kaptajn Ramsharts søn Peter
Oluf Svenske
Hans Pedersens tvillinger af Nødager
Mogens Svanes? barn
Søren Hiasens datter Mette af Pederstrup
Søren Jensens barn af Stabrand som døde hos forældrene om natten
Jørgen Vesters mindste barn
Jørgen Vesters datter af Pederstrup
Oluf Skaarups mindste søn af Pederstrup
Christen Sommers datter af Pederstrup
Rasmus Hemmedsens mindste datter af Pederstrup
Hans Pedersen Hyrde af Kelstrup
Rasmus Sørensens søn af Mårup
Maren Laghøghs? af Mårup

Introduceret
fol 74b
Peder Hares hustru af Nødager
Oluf Skaarups hustru af Pederstrup
Michel Laursens hustru af Krarup
kaptajn Ramsharts frue
Christen Sørensens hustru af Mårup
Rasmus Bondes hustru af Kelstrup
Søren Jensens hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru af Nødager
Jens Mochs hustru af Pederstrup
Jens Tolstrups hustru af Nødager
Søren Hiasens hustru af Pederstrup
Søren Laursens hustru af Pederstrup
Jens Prindses hustru af Pederstrup
Rasmus Madsens hustru af Ildbjerg

Trolovet
fol 75a
Laurs Jensen og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Laurs Rasmussen og Bodil Pedersdatter af Pederstrup
Jens Laursen og Karen Joensdatter af Krarup

Copuleret
fol 75a
Oluf Sørensen og Anne Michelsdatter
Peder Lykke Soldat og Karen Jensdatter
Oluf Jensen og Maren Andersdatter af Pederstrup
Jens Laursen og Karen Joensdatter af Krarup
Hans Madsen og Anne Christensdatter af Stabrand
Laurits Jørgensen og Johanne Rasmusdatter
Laurs Jensen og Anne Rasmusdatter af Pederstrup
Laurs Rasmussen og Bodil Pedersdatter af Pederstrup

Public absolveret
fol 75b
Anne Krus? som lå kaptajn Ramsharts barn til døde
Maren Jensdatter af Stabrand som udlagde en ukendt
Søren Jensen og hustru af Stabrand

1719

Top


Døbt
fol 76a
Søren Jensens barn af Kelstrup (navn mangler)
kaptajn Ramsharts søn - Peter Fogh
Rasmus Smeds søn af Stabrand - Jens
Seneca Mortensens søn af Mårup - Hans
Jørgen Giødesens barn af Nødager (navn mangler)
Søren Jørgensens barn af Stabrand - Jens
Peder Rasmussens barn af Mårup (navn mangler)
Peder Lykkes søn - Jens
Jens Pedersens søn af Krarup - Peder
Christen Sommers barn af Pederstrup - Maren
Peder Møllers barn af Mårup - Jacob
Peder Møllers barn af Ulstrup mølle - Anne
Mogens Erichsens søn af Kelstrup - Anne?

Begravet
fol 76b
sl Søren Skaarup af Pederstrup
Søren Hiasens barn af Pederstrup
Smedens mindste barn af Stabrand
Søren Kruses barn af Pederstrup
Laurs Knudsen af Stabrand
Krog-Christen af Stabrand
Rasmus Andersen af Stabrand
kaptajn Ramsharts søn Peder Fogh
gl Niels Nielsen af Pederstrup
Søren Hiasens barn af Pederstrup
Rasmus Smeds barn af Stabrand
Søren Kruses barn af Pederstrup
Christen Rasmussen af Stabrand
Laurs Knudsen af Stabrand
Rasmus Basballe af Stabrand
Jens Vesters dødfødte barn
Apelone af Pederstrup
Jens Laursen af Pederstrup

Introduceret
fol 77a
Søren Jensens hustru af Kelstrup
kaptajn Ramsharts frue
Jørgen Giødesens hustru
Seneca Mortensens hustru af Mårup
Rasmus Smeds hustru af Stabrand
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Peder Rasmussens hustru af Mårup
Peder Lykkes hustru
Jens Laursens hustru af Krarup
Christen Sommers hustru af Pederstrup
Jens Vesters hustru af Stabrand efter dødfødt barn
Peder Møllers hustru af Mårup

Trolovet
fol 77b
Peder Sørensen af Obdrup og Karen Sørensdatter af Horstved
Jacob Sørensen og Maren Sørensdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 77b
Peder Sørensen af Obdrup og Karen Sørensdatter af Horstved
Jacob Sørensen og Maren Sørensdatter af Pederstrup


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c