s
Stikord til Nødager sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1740-49


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1740

Døbt
fol 128a
Søren Bertelsens barn af Stabrand - Kirsten
Søren Bondes barn af Pederstrup - Laurs
Jacob Nielsens barn af Nødager - Niels
Rasmus Rasmussens barn af Pederstrup - Rasmus
Mads Michelsens barn af Mårup - Elle
Oluf Lunds barn af Stabrand - Niels
Rasmus Rasmussens barn af Mårup (navn mangler)
Hans Jensens barn af Mårup - Hans
Søren Jørgensens barn af Stabrand (navn mangler)
Laurs Hansens barn af Mårup - Anne Kirstine
Hans Hansens barn af Pederstrup - Karen
Peiter Skolemesters barn af Nødager (navn mangler)
Hans Skrædders barn af Pederstrup - Marie Kirstine
Søren Smeds barn af Stabrand - Laurs
Mads Svendsens barn af Mårup - Rasmus
soldatens barn af Nødager - Karen
Rasmus Pedersens barn af Mårup - Rasmus
Niels Jørgensens barn af Horstved - Søren
Hans Rasmussens barn af Ildbjerg - Peder
Jens Mogensens barn af Pederstrup - Inger
Jens Hjulmands barn af Stabrand - Søren
Jens Kjærs barn af Mårup - Maren
Oluf Michelsens barn af Stabrand - Søren
Hans Nielsens barn af Mårup - Søren
Søren Gregersens barn af Kelstrup - Gregers

Begravet
fol 128b
Rasmus Sørensen Elmose? af Mårup
Rasmus Jensens barn af Mårup
Rasmus Jensen af Horstved
Michel Jørgensens hustru af Pederstrup
Peiter Skolemesters barn af Nødager
Elle Nielsdatter af Stabrand
Jens Tolstrups søn Laurs af Nødager
Niels Sørensen af Stabrand
Peder Jacoobsens søn af Mårup mølle
Jørgen Rasmussens hustru af Mårup
Søren Smeds barn af Stabrand

Introduceret
fol 129a
Søren Christensens hustru af Mårup
Niels Basballes hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Mads Sørensens hustru af Pederstrup
korporal Carls hustru af Hedegård?
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Rasmus Laursens hustru af Pederstrup
Jacob Nielsens enke af Nødager
Rasmus Rasmussens hustru af Mårup
hyrden Laurs Hansens hustru af Mårup
Hans Jensens hustru af Mårup
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Peiter Skolemesters hustru
Hans Skrædders hustru af Pederstrup
Søren Smeds hustru af Stabrand
Mads Svendsens hustru af Mårup
Rasmus Pedersens hustru af Mårup
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
soldat Hans Rasmussens hustru af Ildbjerg
Niels Jørgensens hustru af Horstved
Jens Mogensens hustru af Pederstrup
Jens Hjulmands hustru af Stabrand

Trolovet
fol 129b
Søren Nielsen af Tirstrup og Dorthe Rasmusdatter af Stabrand
Jørgen Christensen af Albøge og Anne Christensdatter af Mårup
Rasmus Laursen af Kelstrup og Karen Sørensdatter
Rasmus Stub af Kolind og Karen Pedersdatter af Mårup

Copuleret
fol 129b
Søren Nielsen af Tirstrup og Dorthe Rasmusdatter

1741

Top


Døbt
fol 130b
Christopher Sørensens barn af Stabrand - Anne Marie
Peder Laursens barn af Mårup (navn mangler)
Søren Bertelsens barn af Stabrand - Birgitte
Anders Jensens barn af Tolstrup (navn mangler)
Mads ?sens barn af Nødager - Laurs
Peiter Skolemesters barn af Nødager - Laurs
Søren Smeds barn af Stabrand - Maren
Rasmus Nielsens barn af Stabrand (navn mangler)
Rasmus Jensens barn af Mårup (navn mangler)
Jens Hansens barn født i Essig (navn mangler)
Søren Madsens barn af Stabrand - Jens

Begravet
fol 131a
sl Rasmus Jensens enke af Mårup
Niels Jacobsens datter af Nødager
Oluf Michelsens barn af Stabrand
Søren Kjær af Stabrand
Laurs Sørensens hustru af Kelstrup
Jens Henrichsen af Nødager
Niels Kjeldsen af Nødager
Jørgen Giødesens hustru af Nødager
Mads Møllers enke af Pederstrup
Hans Pedersens hustru af Skårup
Laurs Laursen af Nødager
Søren Hansens hustru af Nødager
Mads Svendsens hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Nødager
sl Rasmus Sørensens enke af Mårup
smedens barn af Stabrand
Else Madsdatter af Stabrand

Introduceret
fol 131b
Hans Nielsens hustru af Mårup
Jens Kjærs hustru af Mårup
Oluf Nielsens hustru af Stabrand
Christopher Sørensens hustru af Stabrand
Peder Laursens hustru af Mårup
Søren Smeds hustru af Stabrand
Oluf Tolstrups hustru af Nødager
Rasmus Nielsens hustru af Stabrand
Søren Madsens hustru af Stabrand
Niels Nymands hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 132a
Søren Pedersen af Bugtrup? og Søren Rasmussens datter af Mårup Anne? Gertrud
Laurs Sørensen af Kelstrup og Maren? Rasmusdatter?
Peder Hia?sen af Hallendrup og Kirsten Nielsdatter
Niels Nielsen af Albøge og Anne Jensdatter af Pederstrup
Oluf Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter af Pederstrup
Hans Sørensen og sl Laurs Laursens enke af Nødager
Søren Hansen af Nødager og Maren Rasmusdatter af Horstved
Jens Madsen af Pismølle og Maren Laursdatter

Copuleret
fol 132a
Jørgen Christensen af Albøge og Anne Christensdatter
Peder Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Nødager
Rasmus Laursen og Karen Sørensdatter
Hans Sørensen og Mette Poulsdatter af Nødager
Laurs Sørensen og Maren Rasmusdatter af Kelstrup
Søren Pedersen og Gertrud Sørensdatter af Mårup
Jens Madsen og Maren Laursdatter af Pismølle
Oluf Jørgensen og Sidsel Rasmusdatter af Pederstrup
Søren Hansen af Nødager og Maren Rasmusdatter

1742

Top


Døbt
fol 133a
Michel Jørgensens barn af Pederstrup - Maren
Oluf Lunds barn af Stabrand - Niels
Oluf Michelsens barn af Stabrand - Peder
Søren Pedersens barn af Mårup - Søren
Søren Hansens barn af Nødager (navn mangler)
Hans Sørensens barn af Nødager - Anne
Hans Pedersens barn af Pederstrup - Karen
Mads Bødkers barn af Stabrand - Hans
Søren Smeds barn af Stabrand - Mette
Mads Nielsens barn af Mårup - Niels
Rasmus Laursens barn af Kelstrup - Laurs
Rasmus Tolstrups barn af Nødager (navn mangler)

Begravet
fol 133b
Hans Jen?sens barn af Stabrand
sl ? Laursdatter af Nødager
Søren Bonde af Pederstrup
Jørgen Vester af Pederstrup
Søren Kræmmers enke af Horstved
Niels Hansen af Mårup
Rasmus Pedersen af Pederstrup
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Rasmus Smeds hustru af Stabrand
Mads Nielsens hustru af Mårup

Introduceret
fol 134a
Michel Jørgensens hustru af Pederstrup
Oluf Lunds hustru af Stabrand
Oluf Michelsens hustru af Stabrand
Søren Pedersens hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Hans Sørensens hustru af Nødager
Søren Hansens hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Mads Bødkers hustru af Stabrand
Søren Smeds hustru af Stabrand
Rasmus Laursens hustru af Kelstrup

Trolovet
fol 134b
Niels Jørgensen og Karen Michelsdatter af Krarup
Niels Laursen og Kirsten Hansdatter
Hans Jacobsen og Birgitte Pedersdatter
Peder Hansen og Maren Jensdatter af Krarup
Peder Jensen og Maren Hansdatter af Skårup
Laurs Michelsen af Krarup og Anne Jensdatter
Søren Pedersen og Anne Marie Rasmusdatter

Copuleret
fol 134b
Niels Jørgensen og Karen Michelsdatter
Peder Hansen og Maren Jensdatter af Krarup
Niels Laursen af Veje? og Kirsten Hansdatter
Peder Jensen af Krarup og Maren Hansdatter af Skårup
Søren Pedersen og Anne Marie Rasmusdatter af Pederstrup

Public absolveret
fol 135a
Karen Pedersdatter som udlagde en kræmmer
Søren Pedersen af Mårup og hustru

1743

Top


Døbt
fol 135b
Mads Svendsens barn af Mårup - Mette Marie
Rasmus Pedersens barn af Mårup - Christen
Hans Rasmussens barn af Ildbjerg (navn mangler)
Søren Bondes barn af Pederstrup - Rasmus
Peder Hansens barn af Skårup - Karen
Hans Skrædders barn af Pederstrup - Jens
Peder Rasmussens barn af Pederstrup - Mette Marie
Søren Gregersens barn af Kelstrup - Else
Jacob Nielsens barn af Nødager - Anne
Hans Christensens barn af Mårup - Christen
Søren Olufsens barn af Pederstrup - Bodil
Peder Laursens barn af Mårup - Laurs
Laurs Michelsens barn af Krarup - Anne
Søren Christensens barn af Mårup - Christen
Rasmus Jensens barn af Mårup (navn mangler)
Mads Kochs barn af Pederstrup (navn mangler)
Søren Hansens barn af Nødager - Rasmus
Søren Bechs barn af Mårup - Gertrud
Oluf Jørgensens barn af Pederstrup - Jørgen
Michel Holcks barn af Feldballe - Peder
Houge Sørensens barn af Kejlstrup - Søren

Begravet
fol 136a
Søren Madsens moder af Stabrand
Hans Jensen af Nødager
Mads Svendsens barn af Mårup
Søren Plovmands hustru af Pederstrup
Jens Rasmussens dødfødte barn af Horstved
en fattig fremmed mands barn død i Nødager
Søren Bertelsens barn af Stabrand

Introduceret
fol 136b
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
Rasmus Pedersens hustru af Mårup
Hans Rasmussens hustru af Ildbjerg
Hans Christensens hustru af Mårup
Peder Hansens hustru af Skårup
Hans Skrædders hustru af Pederstrup
Mads? ?s hustru af Nødager
Søren Olufsens hustru af Pederstrup
hyrdens hustru af Mårup
Peder Laursens hustru af Mårup
Frandses hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Horstved
Laurs Michelsens hustru af Krarup

Trolovet
fol 137a
Søren Nielsen og Anne Henrichsdatter begge af Nødager

Copuleret
fol 137a
Søren Nielsen og Anne Henrichsdatter af Nødager

1744

Top


Døbt
fol 138a
Mads Svendsens barn af Mårup - Kirsten
Jens Mogensens barn af Pederstrup - Mogens
Niels Laursens barn af Pederstrup - Niels
Jens Glads barn af Stabrand - Anne
Laurs Nielsens barn af Tolstrup - Niels
Jens Kjærs barn af Mårup (navn mangler)
Christophers barn af Stabrand (navn mangler)
Søren Jørgensens barn af Stabrand (navn mangler)
Peiter Skoleholders barn - Peiter Severin
Søren Smeds barn af Stabrand (navn mangler)
Hans Sørensens barn af Nødager - Laurs
Hans Jensens barn af Mårup - Mette
Peder Krarups barn - Karen
Oluf Lunds barn af Stabrand - Rasmus

Begravet
fol 138b
Jens Tolstrup af Nødager
Rasmus Ibsen af Stabrand
sl Michel Vesters enke af Horstved - 102 år
Jens Hjulmand af Stabrand
Peder Jacobsens hustru af Mårup mølle
Søren Rasmussen af Mårup

Introduceret
fol 139a
Søren Christensens hustru af Mårup
Søren Bechs hustru af Mårup
Oluf Jørgensens hustru af Pederstrup
Mads Sørensns hustru af Pederstrup
Søren Hansens hustru af Nødager
Rasmus Rasmussens hustru af Mårup
Jens Glads hustru af Stabrand
Jens Kjærs hustru af Mårup
Hans Jensens hustru af Mårup
Christopher Sørensens hustru af Stabrand
Søren Jørgensens hustru af Stabrand
Oluf Tolstrups hustru af Nødager
Peder Krarups hustru af Krarup
Oluf Lunds hustru af Stabrand

Trolovet
fol 139b
Bertel Hermandsen og Mette Jørgensdatter
Hans Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Stabrand

Copuleret
fol 139b
Peder Tolstrup og Kirsten Hansdatter af Nødager

1745

Top


Døbt
fol 140a
Oluf Michelsens barn af Stabrand (navn mangler)
Søren Olufsens barn af Pederstrup (navn mangler)
Jens Rasmussens barn af Horstved - Laurs
Peder Rasmussens barn af Pederstrup - Rasmus
Mads Nielsens barn af Mårup - Margrethe
Hans Pedersens barn af Pederstrup - Jens
Rasmus Jensens barn af Mårup - Birgitte
Rasmus Laursens barn af Kelstrup - Ebbe
Peder Tolstrups barn af Nødager - Jens
Laurs Michelsens barn af Krarup - Michel
Søren Christensens barn af Mårup - Jens
Søren Bechs barn af Mårup - Anne
Jens Nielsen Sl?s barn af Stabrand - Anne Kirstine
Peder Hansens barn af Skårup (navn mangler)
Niels Jørgensens barn af Nødager - Jacob

Begravet
fol 140b
Mads Svendsens datter af Mårup
Rasmus Bechs dødfødte barn af Stabrand
Hans Jensens barn af Mårup
Søren Gregersens barn af Kelstrup
Niels Pedersen af Nødager
Niels Jacobsen af Nødager
sl Rasmus Jacobsens to børn som druknede d 18 juli
Peder Laursens ældste datter af Mårup
Anders Jensens hustru af Stabrand
Søren Christensens barn af Mårup

Introduceret
fol 141a
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Søren Olufsens hustru af Pederstrup
Oluf Michelsens hustru
Rasmus Bechs hustru af Stabrand
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Mads Nielsens hustru af Mårup
Hans Pedersens hustru af Pederstrup
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Rasmus Laursens hustru af Kelstrup
Rasmus? Tolstrups hustru af Nødager
Laurs Michelsens hustru af Krarup
Søren Christensens hustru af Mårup
Oluf Tolstrups hustru af Nødager

Trolovet
fol 141b
Hans Pedersen og Kirsten Sørensdatter
Peder Ebbesens søn Niels og Kirsten Pedersdatter
Jens Christian Nielsen og Anne Laursdatter af Horstved

Copuleret
fol 141b
Rasmus Sørensen og Bodil Nielsdatter af Mårup
Hans Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Stabrand
Jens Christian Nielsen af ?gård og Anne Laursdatter af Horstved

Public absolveret
fol 141b
Erich Mogensen Svane for udeblivelse fra sakramentet

1746

Top


Døbt
fol 142b
Hans Jensens barn af Mårup - Maren
Morten? Pedersens barn af Pederstrup - Rotkjær?
Søren Hansens barn af Nødager - Sidsel
Hans Pedersens barn af Stabrand - Anne Marie
Michel Nielsens barn af Mårup - Anne Margrethe
Søren Bechs barn af Mårup - Peder
Niels Ibsens barn af Pederstrup (navn mangler)
hyrdens barn af Kelstrup (navn mangler)
Rasmus Tolstrups barn af Nødager - Dorthe?
Michel Jørgensens barn af Pederstrup - Maren
Peder Laursens barn af Mårup (navn mangler)
Peder Jensen Skoleholders barn af Nødager - Anne
Hans Sørensens barn af Nødager - Poul

Begravet
fol 143a
Niels Basballes hustru af Stabrand
Oluf Tolstrup af Nødager
Dorthe Mortensdatter af Nødager
Birgitte Brogner af Nødager
Mads Nielsens barn af Mårup
Mads Nielsens barn af Mårup
Søren Rasmussens datter af Pederstrup
Peder Jensen Skoleholders barn af Nødager
Niels Madsens hustru af Pederstrup
Michel Laursen af Krarup
Anders Sørensen af Mårup

Introduceret
fol 143b
Peder Hansens hustru af Skårup
Hans Jensens hustru af Mårup
Søren Hansens hustru af Nødager
Hans Pedersens hustru af Stabrand
Mads Nielsens hustru af Mårup
Niels Ibsens hustru af Pederstrup
hyrdens hustru af Kelstrup
Mads Svendsens hustru af Mårup
Michel Jørgensens hustru af Pederstrup
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
Peder Jensen Skoleholders hustru af Nødager
Hans Sørensens hustru af Nødager

Trolovet
fol 144a
Niels Basballe og Anne Michelsdatter af Stabrand
Jacob Jensen og Bodil Sørensdatter
Jens Jørgensen og Malene Christensdatter af Nødager

Copuleret
fol 144a
Niels Rasmussen og Anne Michelsdatter
Jacob Jensen og Bodil Sørensdatter
Jens Jørgensen og Malene Christensdatter af Nødager

1747

Top


Døbt
fol 145a
Jacob Nielsens barn af Nødager - Søren
Rasmus Rasmusens barn af Mårup - Jens
Peder Jensens barn af Krarup - Karen
Peder Tolstrups barn af Nødager - Anne
Jacob Jensens barn af Stabrand - Søren
Hans Rasmussens barn af Ildbjerg - Rasmus
Hans Pedersens barn af Stabrand (navn mangler)
Frands Sørensens barn af Mårup - Anders
hyrdens tvillinger af Stabrand - Niels og Karen
Hans Hansens datter af Pederstrup - Maren

Begravet
fol 145b
Søren Rasmussens hustru af Stabrand
Christen Andersen af Stabrand
Peder Hares hustru af Nødager
Michel Laursen af Krarup
Anders Jensens hustru af Stabrand
Christen Sørensen af Mårup
Søren Jørgensen af Stabrand
Oluf Ibsen af Stabrand
Oluf Andersen af Horstved
sl Rasmus Laursens enke af Pederstrup
Niels ? af Nødager
Anders Sørensens enke af Mårup
Jacob Ibsens barn af Stabrand
Laurs Hansens hustru af Mårup
Hans Pedersens barn af Stabrand
en ungkarl af Pederstrup som var slagen ihjel af en sandgrav som faldt ned på ham
Frandses barn af Mårup

Introduceret
fol 146a
sl Jens Mogensens enke af Pederstrup
Søren Olufsens hustru af Pederstrup
Jacob Nielsens hustru af Nødager
Peiter ?s hustru af Mårup
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Jens Rasmussens hustru af Horstved
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Hans Pedersens hustru af Stabrand
Mads Nielsens hustru af Mårup
Frandses hustru af Mårup

Trolovet
fol 146b
Søren Lykke af Stabrand og Dorthe Sørensdatter af Nødager
Stig Nielsen af Hatrup? og Kirsten Rasmusdatter
Michel Jensen af Søby og Dorthe Laursdatter
Søren Sørensen og Mette Nielsdatter af Stabrand
Rasmus Hansen Friis af Albøge og Inger Laursdatter af Pederstrup

Copuleret
fol 146b
Søren Jensen af Stabrand og Dorthe Sørensdatter
Anders Jensen af Stabrand og Anne Rasmusdatter
Stig Nielsen og Kirsten Rasmusdatter
Michel Jensen af Søby og Dorthe Laursdatter
Søren Sørensen og Mette Nielsdatter begge af Stabrand
Rasmus Hansen Friis af Albøge og Inger Laursdatter af Pederstrup

1748

Top


Døbt
fol 147b
Oluf Jørgensens søn af Pederstrup - Rasmus
soldat Jens Nielsens søn af Pederstrup - Jens
Søren Bondes datter af Pederstrup - Anne
Peder Hansens søn af Skårup - Niels
Anders Jensens barn af Stabrand - Christen
Laurs Hyrdes barn af Kelstrup - Maren
Peder Rasmussens datter af Pederstrup - Kirsten
Jørgen Nielsens datter af Pederstrup - Sidsel
Laurs Michelsens datter af Krarup - Kirsten
Søren Christensens barn af Mårup - Jens
Hans Nielsens datter af Mårup - Maren
Peder Skolemesters datter af Nødager - Anne Marie
Jacob Ibsens søn af Stabrand - Jens
Rasmus Laursens barn af Kelstrup - Maren

Begravet
fol 148a
sl Anders Præsts datter af Mårup
Rasmus Hansens hustru af Pederstrup
Søren Ingvorsens datter af Mårup
Jens Marcussens moder af Kelstrup
gl Jens Pedersen af Mårup
Rasmus Tolstrups søn Jens af Nødager
Peder Rasmussens datter Kirsten af Pederstrup
Oluf Jørgensens moder af Pederstrup
Jens Skrædder af Mårup
Mads Svendsens datter af Mårup
Oluf Michelsens datter af Stabrand
en fattig af Stabrand
en fattig af Nødager
Søren Laursen af Pederstrup
Hans Pedersens barn af Stabrand
Jens Madsens datter af Stabrand
Jørgen Giødesen af Nødager
Jens Skaarups søn af Kelstrup
Anne Jensdatters barn af Stabrand

Introduceret
fol 148b
hyrdens hustru af Stabrand
Hans Hansens hustru af Pederstrup
Oluf Jørgensens hustru af Pederstrup
soldat Jens Nielsens hustru af Pederstrup
Peder Hansens hustru af Skårup
Søren Bondes hustru af Pederstrup
Anders Jensens hustru af Stabrand
Laurs Hyrdes hustru af Kelstrup
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Jørgen Nielsens hustru af Pederstrup
smedens hustru af Stabrand
Søren Christensen af Mårup
Hans Nielsens hustru af Mårup
Laurs Michelsens hustru af Krarup
Peder Skolemesters hustru af Nødager
Jacob Ibsens hustru af Stabrand
Rasmus Laursens hustru af Kelstrup
Hans Pedersens hustru af Stabrand

Trolovet
fol 149a
Jørgen Nielsen og Dorthe Christensdatter af Pederstrup
Niels Christensen af Albøge og Maren Pedersdatter af Pederstrup
Peder Rasmussen af Ildbjerg og Dorthe Marie Sørensdatter af Stabrand
Erich Christensen af Albøge og Anne Olufsdatter af Stabrand
Rasmus Smed af Pederstrup og Inger Laursdatter af Horstved
Jens Pedersen og Anne Sørensdatter begge af Mårup

Copuleret
fol 149b
Jørgen Nielsen og Dorthe Christensdatter begge af Pederstrup
Niels Christensen af Albøge og Maren Pedersdatter af Pederstrup
Rasmus Hansen af Pederstrup og Inger Laursdatter af Horstved
Peder Rasmussen af Ildbjerg og Dorthe Marie Sørensdatter af Stabrand
Erich Christensen af Albøge og Anne Olufsdatter af Stabrand
Jens Pedersen og Anne Sørensdatter af Mårup

Public absolveret
fol 149b
Anne Jensdatter af Kelstrup som udlagde Peder Olufsen

Døbt
fol 150b
Hans Pedersens søn af Stabrand - Peder
Niels Nielsens datter af Pederstrup - Anne
Jens Axels søn af Mårup - Axel
Jens Madsens barn af Stabrand - Anne (døde strax)
Søren Kjærs datter af Stabrand - Anne
Jens Skaarups søn af Kelstrup - Hans
Anne Jensdatters uægte barn af Kelstrup - Jens

Introduceret
fol 150b
Jens Axels hustru af Mårup
Niels Nielsens hustru af Pederstrup
Søren Kjærs hustru af Stabrand
Jens Madsens hustru af Stabrand
Jens Skaarups hustru af Kelstrup
Søren Mejlbys hustru af Nødager

1749

Top


Døbt
fol 152a
Søren Sørensens datter af Stabrand - Anne
Rasmus Tolstrups datter af Nødager - Anne
Hans Jensens søn af Mårup - Peder
Peder Rasmussens søn af Pederstrup - Jens
Mads Svendsens datter af Mårup - Kirsten
Niels Jørgensens tvillinger af Nødager - Jørgen og Mette
Søren Bechs datter af Mårup - Anne
Peder Rasmussens datter af Ildbjerg - Karen
lille Stor-Rasses søn af Mårup - Mads
Anne Bends uægte barn af Nødager - Niels Christian (barnet avlet i Ebeltoft)
Peder Tolstrups søn af Nødager - Hans
sl Oluf Michelsens datter af Mårup - Johanne
Christen Olufsens søn af Nødager - Jens
Rasmus Jensens søn af Mårup - Mads
Rasmus Smeds datter af Pederstrup - Malene
Jens Madsens datter af Stabrand - Anne
Søren Olufsens søn af Pederstrup - Peder
Peder Skolemesters datter af Nødager - Maren

Begravet
fol 152b
Jens Jørgensens datter Kirsten af Pederstrup
Niels Ibsens barn af Pederstrup
Søren Sørensens barn af Stabrand
Peder Skolemesters datter af Nødager
gl Søren Jensen af Nødager
Christen Slots datter af Pederstrup
Søren Ingvorsen af Mårup
Søren Christensens barn af Mårup
Jens Kjærs dødfødte barn af Mårup
Peder Skrædders hustru af Pederstrup
Jens Malers barn af Stabrand
Peder Tolstrups søn Hans af Nødager
Søren Bechs hustru af Mårup
Laurs Jensen af Pederstrup
Søren Ingvorsens hustru af Mårup

Introduceret
fol 153b
Søren Sørensens hustru af Stabrand
Rasmus Tolstrups hustru af Nødager
Hans Jensens hustru af Mårup
Mads Svendsens hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Pederstrup
Niels Jørgensens hustru af Nødager
Søren Kjærs hustru af Mårup
Søren Bechs hustru af Mårup
lille Stor-Rasses hustru af Mårup
Peder Rasmussens hustru af Ildbjerg
Jens Malers hustru af Stabrand
sl Oluf Michelsens enke af Mårup
Peder Tolstrups hustru af Nødager
Christen Olufsens hustru af Nødager
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Jens Madsens hustru af Stabrand
Rasmus Smeds hustru af Pederstrup

Trolovet
fol 154b
hyrden Peder Nymand og enke Karen Pedersdatter begge af Nødager

Copuleret
fol 154b
Jens Pedersen og Anne Sørensdatter begge af Mårup
Peder Nymand og Karen Pedersdatter af Nødager


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c