s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1692-99


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699


1692

fol 1b
Kirsten Jespersdatter af Eg (begravet)
Michel Jensen af Egelund og Mette Poulsdatter (trolovet)
Dorthe Feld af Dejret (begravet)
Søren Houmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Mortensens hustru af Tved (introduceret)
Peder Mand af Dejret (begravet)
Mads Rungborg en søn i Eg - Søren
fol 2a
Peder Skrædder en datter i Dejret - Anne
Jacob Smed en søn i Dejret - Anders
Bertel Pedersen et barn i Torup - Maren
Peder Nielsen af Dejret (begravet)
Jens Degn et barn - Peder
fol 2b
Jens Pedersen Skårup og Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Mads Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Maren Nielsdatter af Dejret (begravet)
Jens Samuelsen og Maren Christophersdatter af Eg (copuleret)
Jacob Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Bertel Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Michel Ibsen af Tved (begravet)
Niels Madsens hustru af Dejret (begravet)
Degnens hustru af Tved (introduceret)
Jens Rasmussen af Torup og Anne Pedersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Niels Jensen et barn af Torup - Jens
fol 3a
Min avlskarl Jens Bentsen (begravet)
Niels Jensens hustru af Torup (introduceret)
Michel Jensen af Egelund og Mette Poulsdatter af Eg (copuleret)
Kirsten Pedersdatter (begravet)
Rasmus Koch af Landborup og Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Søren Lauritsen af Bjødstrup og Maren Jacobsdatter Mands af Dejret (trolovet)
Jens Jensen og Kirsten Sørensdatter begge fra Isgård (trolovet)
Begravet Rasmus Juels 2 dødfødte børn og inddøbt det tredie - Rasmus
En kvinde fra Samsø som flød i land ved Dejret (begravet)
fol 3b
Rasmus Lang af Blåkær et barn - Anders
Rasmus Juel af Eg læst over i kirken - Rasmus
Kirsten Skrædders uægte barn - Anne
fol 4a
Jens Jensen i Landborup et barn - Maren
Jens Samuelsen et barn - Kirsten
Hr Casper Saur Saxild Præsten en søn - Thomas
fol 4b
Laurits Andersen og Inger Andersdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Jensen og Kirsten Sørensdatter begge fra Isgård (copuleret)
Rasmus Juels hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Langs hustru af Blåkær (introduceret)
Velb Frue Ingeborg Krabbe på Qvelstrup (begravet)
Jens Lauritsen Foged er barn af Tved - Sidsel
Provsten Hr Jens Hatsteens hustru Johanne Thomasdatter (introduceret)
Laurits Simons af Tved (begravet)
fol 5a
Jens Samuelsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Rasmussen et barn i Bjødstrup - Maren
Jens Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Jens Røgter af Dejret et barn - Anne
Søren Juels datter af Bjødstrup (begravet)
Niels Andersen af Dejret og Anne Andersdatter ibid (copuleret)
Jens Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Lauritsen og Maren Mands af Dejret (copuleret)
fol 5b
Jens Lauritsen et barn af Tved - Anne
Jens Røgters hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Andersen og Inger Andersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Jens Rasmussens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Felds barn af Dejret - Anders
Rasmus Rasmussen Søgaard af Strands og Anne Lauritsdatter af Printzgård (trolovet)
Rasmus Juels hustru af Eg (begravet)
Rasmus Juel af Eg og Mette Rasmusdatter af Torup (trolovet)

1693

Top


fol 6b
Laurits Nielsens barn af Tved - Jens
Laurits Nielsens barn Jens af Tved (begravet)
Karen Sørensdatter af Dejret (introduceret)
Christen Bendixen af Egens og Anne Rasmusdatter sl Peder Nielsens enke af Dejret (trolovet)
Maren Lovmands (begravet)
Laurits Andersens barn af Tved - Maren
Maren Sørensdatters uægte barn af Dejret - Karen
fol 7a
Jens Skaarups barn af Dejret - Søren
Peder Nielsen Fisker af Dejret (begravet)
Jens Mortensens barn - Dorthe
Michel Egelunds hustru af Tved (introduceret)
Meid Inger af Tved (introduceret)
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Skaarups liden søn - Søren (begravet)
Rasmus Jørgensens hustru Kirsten Pind af Dejret (introduceret)
Maren Rasmusdatter, Jens Skaarups af Dejret (introduceret)
Skiu Karen og Laurits Terkildsens datter af Bjødstrup (begravet)
fol 7b
Peder Hjulmands barn - Maren
Præstens liden søn - Thomas (begravet)
Rasmus Juel af Eg og Mette Sørensdatter af Torup (Rasmusdatter ved trol.) (copuleret)
Rasmus Kochs barn af Landborup - Karen
Christen Bendixen og sl Peder Nielsens enke af Dejret Anne Rasmusdatter (copuleret)
Jens Mortensens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Langs hustru af Blåkær (begravet)
Rasmus Kochs barn af Landborup (begravet)
Mette Sørensdatters uægte barn af Eg (begravet)
Søren Rungborgs søn af Bjødstrup (begravet)
Rasmus Lang af Blåkær og Kirsten Michelsdatter af Dejret (trolovet)
fol 8a
Peder Hjulmands hustru af Dejret (introduceret)
Væverens barn af Tved - Rasmus
Rasmus Langs søster af Blåkær (begravet)
Laurits Ruuses barn af Dejret - Anne
Anne Christensdatter sl Peder Nielsens af Dejret (begravet)
Hans Smeds barn af Dejret - Karen
fol 8b
degnens barn - Anne
Jens Skippers barn af Dejret - Dorthe
Mads Pedersen og Maren Mathiasdatter (trolovet)
Dreng af Dejret - Jørgen (begravet)
Johannes Vævers hustru af Tved (introduceret)
sl Laurits Ruuses (enke) af Dejret (introduceret)
Hans Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Degns hustru af Tved (introduceret)
Jens Skippers hustru af Dejret (introduceret)
fol 9a
Søren Møllers barn af Tved - Dorthe
Rasmus Søgaard af Strands og Anne Lauritsdatter af Printzgård (copuleret)
Rasmus Lang af Blåkær og Kirsten Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Jens Winther af Helgenæs og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jep Nielsen af Qvelstrup (begravet)
Oluf Grøn og hans hustru Ingeborg Castensdatter (public absolveret)
fol 9b
Mads Pedersen og Maren Mathiasdatter (copuleret)
Søren Clemensens barn af Blåkær - Dorthe
Jens Michelsen Dannemands barn af Dejret - Mette
Laurits Christophersens barn af Tillerup - Mads
fol 10a
Laurits Christophersens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Andersen Skrædder af Dejret (begravet)
Jens Bruun og Maren Lauritsdatter (copuleret)
Laurits Kudsks barn - Rasmus
Jens Winther og Maren Sørensdatter (copuleret)
fol 10b
Søren Bruuns barn af Tved (begravet)
Niels Juel af Eg (begravet)
Jens Skrædder af Bjødstrup (begravet)
Karen Skippers af Dejret (begravet)
Bertel Pedersens barn af Torup - Niels
Søren Bruuns hustru Karen af Tved (introduceret)

1694

Top


fol 11b
Laurits Felds barn af Dejret - Mette
Laurits Terkildsens barn af Bjødstrup - Søren
Jens Michelsen af Dejret og Kirsten Olufsdatter Bentsen ibid (trolovet)
Smed Jenses barn af Blåkær - Jens
fol 12a
Rasmus Røgters barn af Eg (begravet)
Rasmus Juels barn af Eg - Søren
Laurits Michelsens barn af Tillerup - Kirsten
Laurits Juels barn af Dejret - Jens
Laurits Juels hustru af Dejret (begravet)
Laurits Nielsens barn i Tved - Niels
fol 12b
Lisbeth Møllers som udlagde Søren Rasmussen Bødker af Tved (public absolveret)
Mads Pedersens barn af Bjødstrup - Anne
Laurits Terkildsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Pedersen Balle og Karen Pedersdatter begge af Isgård (trolovet)
Laurs Juel af Dejret og Anne Jensdatter ibid (trolovet)
Mette Lauritsdatter af Bjødstrup som udlagde Rasmus Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Lisbeth Møllers uægte barn - Maren
Jens Jacobsens hustru (introduceret)
Grev Lauritses hustru af Tillerup (introduceret)
fol 13a
Rasmus Jensens barn af Landborup - Karen
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Mette Lauritsdatters uægte barn - Mette
Jens Pedersen Balle og Karen Pedersdatter (copuleret)
Laurs Pedersens barn af Dejret - Peder
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Michelsens barn af Dejret - Søren
fol 13b
Rasmus Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Kirsten Pedersdatter af Dejret (begravet)
Laurits Kruus af Dejret (begravet)
Niels Smed af Dejret (begravet)
Niels Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Sørensen og Anne Nielsdatter af Dejret (trolovet)
Præstens barn - Sidsel
fol 14a
Laurits Juel og Anne Jensdatter (copuleret)
Peder Skrædders barn af Dejret - Niels
Søren Rungborgs søn af Bjødstrup som blev slagen ihjel ved Qvelstrup af det gamle hus (begravet)
Rasmus Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Præstens hustru (introduceret)
Peder Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rasmussen og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Jens Bruuns barn af Tved - Peder
fol 14b
Jens Hellesens barn af Eg - Maren
Anders Andersens barn i Dejret - Karen
Søren Bondes barn i Tved - Laurits
Terkild Jensens barn i Dejret - Anne
fol 15a
Jens Hellesens hustru af Eg (introduceret)
Anders Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Sørensen sl Søren Jacobsens søn af Dejret (begravet)
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Terkild Jensens hustru i Dejret (introduceret)
sl Laurits Ruusis barn - Laurits
Niels Sørensen og Anne Nielsdatter af Dejret (copuleret)
Mads Rungborgs barn af Eg - Jens
Jep Nielsen og Marie Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
fol 15b
Søren Christensens barn i Torup - Christen
Sidsel Ruuses af Dejret (introduceret)
Michel Rasmussen af Dejret og Kirsten Jensdatter ibid (trolovet)
Mads Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Christen Rasmussen af Helgenæs og Karen Lauritsdatter af Tved (copuleret)
Michel Pind af Dejret (begravet)
Søren Christensens hustru i Torup (introduceret)
Rasmus Juels barn af Eg - Jens
fol 16a
Sidsel Ruuses barn af Dejret (begravet)
Søren Bruuns barn af Tved - Jens
Jens Fogeds barn af Tved - Jens

1695

Top


fol 16b
Rasmus Juels hustru af Eg (introduceret)
Laurits Juels barn - Bodil
Søren Houmands barn - Mette
Jens Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Bruuns hustru Karen af Tved (introduceret)
Jep Nielsen og Marie Jacobsdatter af Dejret (copuleret)
Laurits Juels hustru af Dejret (introduceret)
Jens Skaarups barn af Dejret - Peder
fol 17a
Jens Jensens barn af Landborup - Mette
Søren Houmands hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Langs dødfødte barn af Blåkær (begravet)
Jacob Smids barn - Niels
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Jep Nielsens barn af Dejret - Rasmus
Jacob Smids inddøbte barn (begravet)
Jens Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Rasmus Jørgensens barn af Dejret - Dorthe
Jacob Smed af Dejret (begravet)
Niels Thors af Dejret (begravet)
Rasmus Langs hustru Kirsten Michelsdatter af Blåkær (introduceret)
fol 17b
Erich Skrædder af Tved (begravet)
Jacob Smeds enke af Dejret (introduceret)
Jep Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Pedersens barn af Dejret - Jens
Rasmus Michelsen af Dejret og Maren Sørensdatter ibid (trolovet)
Michel Rasmussen af Dejret og Kirsten Jensdatter ibid (copuleret)
Laurits Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
fol 18a
Jens Winthers barn Søren (begravet)
Jens Winthers andet barn - Anne
Anders Nielsen Skrædder af Dejret og Maren Rasmusdatter ibid (trolovet)
Laurits Andersen af Dejret og Jacob Smeds enke Dorthe (trolovet)
Michel Egelunds barn - Søren
Jens Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Provstens broder Hr. Niels Hutfeld til Holme og Tranbjerg og Ingeborg Thomasdatter Helsing (trolovet)
Jens Smeds barn i Eg - Peder
fol 18b
Maren Andersdatters uægte barn af Dejret - Anders
Anders Skrædder og Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Michel Egelunds hustru af Tved (introduceret)
Laurits Andersen og Dorthe Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jens Smeds hustru af Eg (introduceret)
Maren Andersdatter af Dejret som udlagde Rasmus Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Maren Andersdatters uægte barn af Dejret (begravet)
Hr Niels Hutfeld sognepræst til Holme og Tranbjerg sogne og Ingeborg Thomasdatter (copuleret)
fol 19a
Jens Rasmussens barn af Bjødstrup - Søren
Jens Smeds barn af Eg (begravet)
Jens Mortensens barn af Tved - Rasmus
Laurits Juels barn af Dejret (begravet)

1696

Top


fol 19b
Niels Sørensen Saufmands barn af Dejret - Lisbeth
Jens Degns barn - Hans
Bertel Pedersens barn af Torup - Karen
Grev Rasmus og Maren Thorsens (copuleret)
fol 20a
Jens Mortensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Røgters barn af Dejret - Dorthe
Grev Anne af Dejret (introduceret)
Thore Nielsdatter (begravet)
Jørgen Lauritsen af Tillerup og Anne Sørensdatter ibid (trolovet)
Degnens hustru Maren Pedersdatter (introduceret)
Morten Ruus og Mette Olufsdatter (trolovet)
Karen Pedersdatter Jeeg udlagde Ulrich Øxendriver ved Qvelstrup (public absolveret)
Jens Michelsens barn af Dejret (begravet)
fol 20b
Jens Røgters hustru (introduceret)
Bertel Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Christen Bendixens hustru Anne Rasmusdatter (begravet)
Michel Ladefogeds barn af Dejret - Rasmus
Præstens søn - Jesper Hutfeld
Else Nielsdatter af Dejret (begravet)
gl Søren Olufsen på Qvelstrup (begravet)
Bach Jens af Landborup (public absolveret)
Rasmus Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Christen Bendix og Sidsel Jensdatter Bentsen af Eg (trolovet)
Jens Skippers barn af Dejret - Anne
Kirsten Bentsen Jens Michelsens af Dejret (introduceret)
fol 21a
Michel Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Smed Jenses barn af Blåkær - Jacob
Jens Skippers hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Nielsens barn af Tved - Søren
Præstens hustru (introduceret)
Karen Hellesdatter af Eg (begravet)
Jens Jacobsens hustru af Blåkær (introduceret)
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
fol 21b
Michel Clemensen af Dejret og Dorthe Lauritsdatter Hovgaard (trolovet)
Morten Sørensen Ruus og Mette Olufsdatter af Dejret (copuleret)
Johannes Vævers tvillinger af Eg (begravet)
Jørgen Lauritsen og Anne Sørensdatter af Tillerup (copuleret)
Jens Nielsen af Tved og Dorthe Lauritsdatter af Tillerup (trolovet)
Søren Jensen Degn og Sidsel Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Laurits Christophersens barn af Tillerup - Maren
Jens Mortensen af Tved (begravet)
Væverens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Juels barn af Dejret - Jeppe
fol 22a
Christen Bendixsen og Sidsel Jensdatter (copuleret)
Rasmus Langs barn af Blåkær - Laurits
Christopher Jensen af Dejret - 79 år
Laurits Christophersens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Juels hustru af Dejret (introduceret)
Henrich Bertelsen Fryensteen og Karen Terkildsdatter Friis på Isgård (trolovet)
Rasmus Langs hustru af Blåkær (introduceret)
Laurits Nielsens hustru af Tved som barnet blev død hos i sengen (public absolveret)
fol 22b
Niels Andersens barn hos Jens Jensen i Landborup som straks døde - Dorthe
Rasmus Kochs barn i Landborup - Mette
Niels Andersens barn - Dorthe (begravet)
Niels Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Jens Jensen Nymand af Tved (begravet)
Rasmus Kochs hustru af Landborup (introduceret)
Pebling Maren Lauritsdatter af Bjødstrup (begravet)
inddøbt Anders Skrædders barn - Anne
fol 23a
Michel Rasmussen og Dorthe Lauritsdatter af Dejret (copuleret)
Anders Skrædders barn i kirken - Anne
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Neder Bygård (trolovet)
Degn Søren Jensen og Sidsel Sørensdatter (copuleret)
inddøbt Jørgen Lauritsens barn af Tillerup - Laurits
Jens Nielsen af Tved og Dorthe Lauritsdatter (copuleret)
Niels Juels enke af Eg (begravet)
Jørgen Lauritsens barn af Tillerup - Laurits (begravet)
Jens Michelsen af Egelund (begravet)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Morten Sørensen Ruusis barn af Dejret - Kirsten
fol 23b
Peder Skrædders barn af Dejret - Joen
Peder Hjulmands barn af Dejret - Anne
Jens Rasmussens barn af Eg - Anne
Laurits Terkildsens barn i Bjødstrup - Jens

1697

Top


fol 24b
Jørgen Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Morten Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Møllers barn - Dorthe
Peder Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Anne Sørensdatter af Dejret - 62 år
Peder Hjulmands hustru af Dejret (introduceret)
Mads Rungborgs hustru af Eg (begravet)
Smed Jenses hustru af Eg (introduceret)
Jens Pedersen Skaarups barn af Dejret - Søren
Mads Rungborg og Karen Jensdatter af Landborup (trolovet)
Søren Møllers hustru af Tved (introduceret)
fol 25a
Laurits Terkildsens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Jep Nielsens barn af Dejret - Karen
Rasmus Juels barn af Eg - Søren
Karen Andersdatter af Dejret som udlagde Rasmus Madsen (public absolveret)
Kirsten Lauritsdatter af Tillerup som udlagde Peder Rasmussen
Søren Clemensens barn af Blåkær - Rasmus
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
fol 25b
Kirsten Lauritsdatters uægte barn - Niels
Jep Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Juels hustru Mette Rasmusdatter af Eg (introduceret)
Karen Andersdatters uægte barn - Anders
Karen Andersdatters uægte barn (begravet)
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Jensens barn af Landborup - Maren
Laurits Felds barn af Dejret - Karen
fol 26a
Søren Christensens barn af Torup - Anne
Mads Pedersens barn af Bjødstrup - Kirsten
Rasmus Madsen (public absolveret)
Jens Fogeds barn af Tved - Erich
fol 26b
Jens Michelsens barn af Dejret - Kirsten
Laurits Felds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Christensens hustru af Torup (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Michelsens barn af Tillerup - Laurits
Jens Fogeds hustru af Tved (introduceret)
fol 27a
Jens Michelsens hustru Kirsten Bentsen af Dejret (introduceret)
Niels Andersens dødfødte af Tillerup (begravet)
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Tved (copuleret)
Niels Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Nielsens barn af Tved - Maren
Laurits Michelsens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Sørensen og Karen Christensdatter af Tved sl Jens Nymands (copuleret)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
fol 27b
Peder Rasmussen af Tillerup (public absolveret)
Niels Sørensen Skytte og Marie Albertsdatter (trolovet)
Rasmus Jensen og Dorthe Pedersdatter Kruus (trolovet)
Jens Bruuns barn af Tved - Søren
Niels Madsen og Sidsel Sørensdatter af Dejret sl Laurits Ruuses enke (trolovet)
Peder Pind af Tved (begravet)
Laurits Nielsens barn af Tved - Erich
fol 28a
Jens Lauritsens barn af Tved - Kirsten
Niels Sørensen Skytte og Marie Albertsdatter (copuleret)
Niels Madsen og Sidsel Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Hans Smeds barn - Jacob
Store Anderses barn - Maren
Jens Winthers barn - Kirsten
fol 28b
Rasmus Jensens barn af Nederbygård - Mette
Jens Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Bruuns hustru af Tved (introduceret)
Søren Bruuns hustru af Tved Karen Jensdatter (begravet)
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
inddøbt Christen Bendixsens barn af Dejret - Jens
Rasmus Jensen og Dorthe Pedersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Anders Ulstrup (begravet)
Christen Bendixsens barn (begravet)
Hans Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Christen Bendixsens hustru Sidsel Bentsen (begravet)
Anders Lauritsen af Tillerup - 104 år
Christen Bendixsen og Mette Jensdatter Nymand (trolovet)

1698

Top


fol 29b
Anders Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Winthers hustru i Dejret (introduceret)
Niels Sørensen Skyttes barn af Dejret - Sidsel
Mads Rungborgs barn af Eg - Dorthe
Peder Jensen og Karen Pedersdatter Vogns (trolovet)
Rasmus Jensens hustru af Nederbygård (introduceret)
Mette Jepsens uægte barn - Anne, udlagt ved fødslen Peder Jensen
Morten Ruuses barn af Dejret - Maren
Niels Sørensens hustru af Dejret Marie Albertsdatter (introduceret)
fol 30a
Mette Jepsens uægte barn af Bjødstrup (begravet)
Mads Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Jens Jensens hustru Dorthe Sørensdatter af Landborup (begravet)
Jens Bøghs hustru af Eg (begravet)
Rasmus Jensens barn af Nederbygård (begravet)
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Niels Madsens barn af Dejret - Anne
Laurits Nielsens barn af Tved (begravet)
Dorthe Michelsdatter af Dejret udlagde Michel Olufsen ibid (som med Ed befriede sig - public absolveret)
Morten Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Tved - Peder
Jens Jensen af Landborup og Eva Andersdatter af Tved (trolovet)
fol 30b
Jørgen Lauritsens moder af Tillerup (begravet)
Søren Jensens hustru af Landborup Kirsten Jensdatter (begravet)
Søren Bruuns søn Peder af Tved (begravet)
Søren Jensens barn af Landborup - Karen
Karen Andersdatter af Dejret som udlagde Rasmus Madsen (public absolveret)
Søren Jensens barn af Landborup (begravet)
Jens Jacobsens barn af Blåkær - Niels
Sidsel Sørensdatter Niels Madsens af Dejret (introduceret)
Jens Bruuns barn (begravet)
Jørgen Lauritsens barn af Tillerup - Maren
fol 31a
Bertel Pedersens barn af Torup - Rasmus
Mette Lauritsdatter af Bjødstrup (public absolveret)
Peder Olufsen Grøn og Birgitte Pedersdatter Bruun (trolovet)
Terkild Jensens hustru Kirsten Sørensdatter af Dejret (introduceret)
Jens Sørensen Bøgh og Maren Andersdatter af Isgård (trolovet)
Rasmus Jensens hustru af Tved Dorthe Pedersdatter (introduceret)
Søren Clemensens barn af Blåkær (begravet)
Dorthe Michelsdatters uægte barn af Dejret (begravet)
inddøbt Johannes Vævers tvillinger af Eg - Peder og Maren
Johannes Vævers tvillinger af Eg (begravet)
Jens Jacobsens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Andersens mindste barn af Dejret (begravet)
Christen Bendixsen af Dejret og Mette Jensdatter Nymand (copuleret)
fol 31b
Jørgen Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Bertel Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Kirsten Jensdatter af Eg udlagde Peder Jensen (public absolveret)
Johannes Vævers hustru af Eg (introduceret)
Oluf Jensen Skipper af Dejret (begravet)
Rasmus Jørgensen af Dejret (begravet)
Peder Jensen af Dejret (public absolveret)
Jens Sørensen Bøgh og Maren Andersdatter (copuleret)
sl Ramus Jørgensens barn af Dejret - Mette
Laurits Juels vanføre søn af Dejret (begravet)
Peder Olufsen Grøn og Birgitte Pedersdatter Bruun (copuleret)
Peder Jensen og Karen Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Jens Jensen af Landborup og Eva Andersdatter (copuleret)
fol 32a
sl Rasmus Jørgensens enke Kirsten Pind (introduceret)
Peder Hjulmand af Dejret (begravet)
Rasmus Mortensen og Birgitte Samsing (trolovet)
Michel Pedersen Fisker og Kirsten Pind af Dejret sl Rasmus Jørgensens enke (trolovet)
Laurits Andersens barn af Tved - Anders
Jens Kochs barn af Dejret - Rasmus
fol 32b
Meid Inger Laurits Andersens af Tved (introduceret)
Peder Jensens barn af Dejret - Jens
Laurits Fogeds hustru af Tillerup (begravet)
Peder Jensens barn af Dejret (begravet)
Laurits Sørensen Rungborg og Kirsten Rasmusdatter (trolovet)
Jens Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rungborgs uægte barn - Rasmus
Michel Egelunds barn - Dorthe
fol 33a
Søren Christensens barn af Torup - Anne
Laurits Juels barn af Dejret - Karen
Michel Pedersen Fisker og Kirsten Michelsdatter (copuleret)
Søren Houmands barn af Eg - Niels
Laurits Sørensen Rungborg og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
Michel Egelunds hustru af Tved (introduceret)
Christen Bendixsens barn af Dejret - Anne
Laurits Juels hustru Anne Jensdatter af Dejret (introduceret)

1699

Top


fol 33b
Søren Christensens hustru af Torup (introduceret)
Laurits Foged af Tillerup (begravet)
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter af Dejret (introduceret)
Søren Houmands hustru af Eg (introduceret)
Søren Andersen af Dejret (begravet)
Anders Skrædders barn af Dejret - Dorthe
Søren Christensens hustru af Torup (begravet)
Jens Hansen Degns barn - Elisabeth
fol 34a
Rasmus Jensens barn af Tved - Jens
Søren Andersen af Dejret (begravet)
min dreng Frands Sørensen fra Vrinners (begravet)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Søren Jensens barn af Landborup (begravet)
Kirsten Rasmusdatter udlagde Michel Pedersen Fisker (public absolveret)
Jens Skaarups søn Søren af Dejret (begravet)
degnens hustru Maren Pedersdatter (introduceret)
Jens Rasmussens barn af Eg - Kirsten
Rasmus Jensen Ulstrup (begravet)
Rasmus Jensens hustru i Tved (introduceret)
fol 34b
Juel Madses moder af Bjødstrup (begravet)
Peder Hjulmands søn Søren af Dejret (begravet)
Søren Bruuns barn af Tved - Karen
Jens Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Søren Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Mette Ulstrup af Dejret (begravet)
Jens Sørensen Skipper af Dejret (begravet)
Anders Andersens barn af Dejret - Maren
Søren Lauritsen Mand af Dejret (begravet)
Søren Erichsen og Anne Poulsdatter af Dejret (trolovet)
Søren Bruuns anden hustru Maren (introduceret)
fol 35a
Michel Clemensens barn - Rasmus
Rasmus Kochs barn af Landborup - Laurits
Søren Clemensens barn af Blåkær - Rasmus
Anders Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Pedersen Fisker af Dejret (public absolveret)
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Mads Sørensens barn af Eg - Rasmus
Rasmus Kochs hustru af Landborup (introduceret)
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
fol 35b
Mads Sørensens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Pedersen af Dejret (begravet)
Jens Rasmussens søn Laurits af Bjødstrup som druknede - 24 år
sl Laurits Pedersens barn af Dejret - Dorthe
Peder Jensens barn af Dejret - Jens
Jens Nielsen af Landborup (begravet)
Jens Michelsens barn af Dejret - Michel
fol 36a
Peder Grøns barn af Tved - Karen
Pebling Lauritses hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Langs barn - Dorthe
Peder Grøns hustru af Tved (introduceret)
Maren Andersdatter af Tved som udlagde Søren Jensen Ulstrup af Torup (public absolveret)
Jens Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Lauritsens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Jensen Ulstrup af Torup (public absolveret)
Søren Erichsen og Anne Poulsdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Snedkers barn af Dejret (begravet)
Jens Røgters barn af Dejret - Maren
fol 36b
Morten Sørensen Ruuses barn - Søren


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c