s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1750-59


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759


1750

fol 116a
Jens Olufssen af Bjødstrup - 83 år
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Søren Rasmussen Greves søn af Dejret - Peder
Rasmus Sørensen Bødkes søn af Tved - Søren
Kirsten Rasmusdatter af Tillerup, som udlagde Laurits Sørensen (public absolveret)
Christen Hyrde af Dejret (begravet)
Rasmus Bødkers drengebarn af Tved (begravet)
Anders Jensens hustru af Landborup (introduceret)
fol 116b
Michel Nielsens søn af Dejret - Niels
Michel Kruses søn af Tved - Niels
Søren Rasmussen Greves hustru (introduceret)
Rasmus Bødkes hustru af Tved (introduceret)
Laurits Ladefogeds datter af Torup - Maren
Laurits Sørensen af Dejret (public absolveret)
fol 117a
Rasmus Andersen Fiig og Kirsten Sørensdatter begge af Dejret (copuleret)
Michel Juels hustru af Bjødstrup - 68 år
Søren Lønborgs hustru af Neder Tved - 75 år
Michel Olufsen af Tillerup - 82 år
Michel Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Laurits Ladefogeds hustru af Tved (introduceret)
Kirsten Rasmusdatters uægte søn af Tillerup - Rasmus
Jens Pedersens datter af Dejret (begravet)
Jens Kjeldsens datter af Tved (begravet)
Rasmus Andersen af Bjødstrup og Dorothea Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Niels Hansen af Dejret - 46 år
fol 117b
Peder Fogeds datter af Tved - Maren
Niels Ruuses datter af Dejret - Kirsten
Mads Sørensen Smed, Peder Jensens godefader i Tved - 67 år
Jens Danmands hustru af Dejret - 62 år
Søren Hovmands søn af Tved - Niels
Peder Ladefogeds hustru af Eg (introduceret)
Jens Lauritsens datter af Tved - Dorthe
fol 118a
Erich Sørensens datter af Dejret - Karen
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Niels Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
en fattig mand ved navn Rasmus Joensen som døde hos Erich Laursen i Tved (begravet)
Rasmus Jensens hustru af Dejret (begravet)
Søren Danmands datter af Dejret - Maren
Søren Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Claus Sørensens datter af Dejret - Karen
Rasmus Jensen og Maren Jensdatter af Bjødstrup (trolovet)
fol 118b
Rasmus Fiigs datter af Dejret - Karen
Jens Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Erich Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Bondes søn af Tved - Jacob
Kirsten Jensdatter af Dejret - 76 år
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Farsens datter af Dejret - Mette
fol 119a
Niels Bondes hustru af Tved (introduceret)
Jens Jensen Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Olufsdatter af Dejret - 82 år
Christen Ladefogeds søn af Dejret - Claus
Anders Clemensens datter af Blåkær - Maren
Laurits Færgemands datter af Bjødstrup - Helene
Rasmus Jensen Koch og Kirsten Hansdatter begge af Dejret (trolovet)
fol 119b
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Anders Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Dorothea Madsdatters fra Landborup, som udlagde Jens Foged (public absolveret)
Jens Ulstrups søn af Landborup - Laurits (Ulv-Laurs)
Rasmus Jensen og Maren Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Laurits Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Nielsen May af Tved og Anne Sørensdatter af Tillerup (trolovet)
Peder Jensens datter af Tved - Mette
Maren Sørensdatter af Dejret, som udlagde Rasmus Pedersen (public absolveret)
fol 120a
Jens Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
Niels Ulrichsen af Bjødstrup og Anne Jensdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Jensen Koch og Kirsten Hansdatter, begge af Dejret (copuleret)
Peder Jensen af Tved - 66 år
sl Christen Hyrdes enke i Dejret (begravet)
Jens Jensen Foged af Tillerup (public absolveret)
sl Peder Jensens hustru af Tved (introduceret)
Søren Pinds søn af Neder Tved - Jacob
Rasmus Lauritsen Greves søn af Eg - Laurits

1751

Top


fol 120b
Anders Rasmussen af Landborup og sl Peder Jensens enke Anne Madsdatter af Tved (trolovet)
Peder Hjulmands datter af Dejret - Anne
konfirmation
fol 121b
Peder Bondes datter af Dejret - Karen
Jens Pedersen af Ørby og Anne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensen Smed af Esby og Kirsten Madsdatter af Eg (trolovet)
Michel Troelsen af Borup og Mette Jensdatter af Eg (trolovet)
Michel Juel af Bjødstrup - 62 år
Søren Pinds hustru af Neder Tved (introduceret)
Rasmus Lauritsen Soldats hustru af Eg (introduceret)
Peder Hjulmands hustru af Dejret (introduceret)
Niels Bondes moder af Tved - 86 år
Niels Ulrichsens datter af Tved - Dorothea
fol 122a
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Christensens datter af Dejret - Mette
Søren Rasmussen Greves datter - Maren
Rasmus Kochs søn af Dejret - Peder
Niels Ulrichsens hustru af Tved (introduceret)
Christen Hansens datter af Tillerup - Margrethe
Jens Nielsens tvillingepiger af Torup - Mette og Dorothea
fol 122b
Rasmus Lauritsens søn af Eg (begravet)
Rasmus Jensens datter af Bjødstrup - Kirsten
Jens Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Grev Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Peder Basses datter af Tillerup - Dorothea
Laurits Rasmussen af Bjødstrup og Mette Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Christen Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Torup (introduceret)
Jens Svenskes søn af Torup - Jens
fol 123a
Laurits Erichsen af Tved og Maren Pedersdatter af Tillerup (trolovet)
Rasmus Madsens søn af Torup - Jens
Knud Michelsens datter af Dejret (begravet)
Peder Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Madsens hustru af Torup (introduceret)
Jens Svenskes hustru i Dejret (introduceret)
Laurits Ladefogeds datter af Torup (begravet)
Anders Rasmussen og Anne Madsdatter af Tved (copuleret)
Laurits Erichsen af Tved og Maren Pedersdatter af Tillerup (copuleret)
Anne Nielsdatter af Dejret - 23 år
Jens Essendrups søn Jens - 22 år
fol 123b
Rasmus Kochs yngste søn Peder af Dejret (begravet)
Jens Pedersen af Borup og Kirsten Madsdatter af Eg (copuleret)
Laurits Rasmussen af Blåkær og Mette Sørensdatter af Dejret (copuleret)
mons Christen Jensens datter paa Isgård - Maren
Hans Glarmester fra Kristrup en søn født i Dejret - Hans
Michel Troelsen af Borup og Mette Jensdatter (copuleret)
Anne Mortensdatter af Dejret - 74 år
Christen Jensen Smed af Tved - 58 år
fol 124a
Niels Møllers søn af Tved - Laurits
Jens Pedersen af Ørby og Anne Andersdatter af Dejret (copuleret)
Søren Nielsen og Anne Sørensdatter af Tillerup (copuleret)
Laurits Erichsens søn af Tved - Erich
Forpagter sr Christen Jensens hustru ved Isgård (introduceret)
Niels Laursen Møllers hustru af Tved (introduceret)
Laurits Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Erich Pinds søn af Dejret - Jens
fol 124b
Peder Felds søn af Tillerup - Rasmus
Jens Lauritsen Peblings datter af Torup - Dorothea
Erich Pinds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Felds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Peblings hustru af Torup (introduceret)
Søren Andersen Soldats datter af Dejret - Anne
Søren Andersen Soldats hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Nielsdatter af Tillerup, som udlagde Søren Jensen Løystrup (public absolveret)
fol 125a
Karen Lydersdatter af Dejret - 74 år
Søren Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Kirsten Nielsdatters dødfødte uægte barn af Tillerup (begravet)
Søren Hjulmands datter af Dejret - Johanne
Søren Væver i Dejret - 86 år

1752

Top


fol 125b
Søren Hjulmands hustru af Dejret (introduceret)
Michel Kruses datter af Tved - Kirsten
Laurits Jørgensen af Tillerup - 52 år
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Knud Michelsens datter af Dejret - Karen
Rasmus Kochs datter af Dejret - Maren
fol 126a
Niels Pedersen Busse af Tillerup (begravet)
Laurits Sørensen Bach af Dejret og Kirsten Rasmusdatter af Tillerup (trolovet)
Laurits Ladefogeds søn af Torup - Niels
Hans Lauritsen af Tved og Mette Laursdatter af Tillerup (trolovet)
Laurits Rasmussens datter af Blåkær - Kirsten
Knud Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensens søn af Landborup - Jens
fol 126b
Søren Fiigs datter af Bjødstrup - Dorthe
Laurits Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
konfirmation
fol 127b
Laurits Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Fiigs hustru af Bjødstrup (introduceret)
Degnens Christian Lihmes datter i Tved - Karen
Hans Lauritsen af Tved og Mette Lauritsdatter af Tillerup (copuleret)
Søren Rasmussen Skaarup og Bodil Andersdatter begge af Dejret (trolovet)
Mads Rasmussens broder af Bjødstrup - 43 år
Jens Bøghs søn af Eg - Rasmus
fol 128a
Jens Lauritsens datter af Dejret - 23 år
Laurits Sørensen af Dejret og Kirsten Rasmusdatter af Tillerup (copuleret)
Michel Sørensen og Marie Jørgensdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Andersen af Tillerup og Dorothea Pedersdatter af Neder Tved (trolovet)
degnens hustru af Tved (introduceret)
Søren Danmands datter af Dejret - Mette
Jens Skrædders datter af Dejret - Anne
Anders Jensens søn Jens af Landborup (begravet)
Jens Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Søren Rasmussen og Bodil Andersdatter af Dejret (copuleret)
fol 128b
Jens Jensen Hovmand og Karen Sørensdatter af Eg (trolovet)
Rasmus Andersen af Tillerup og Dorothea Pedersdatter af Neder Tved (copuleret)
Michel Sørensen og Marie Jørgensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Jens Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
et fattig pigebarn fra Albøge som tjente til Pebling Jenses i Torup (begravet)
Rasmus Helbos datter af Eg - Dorothea
Mette Pedersdatter af Dejret (begravet)
Peder Nielsens søn af Eg - Niels
fol 129a
Rasmus Helbos hustru af Eg (introduceret)
Maren Ulrichsdatter af Blåkær (begravet)
Christen Ladefogeds søn af Dejret - Søren
Jens Jensen og Karen Sørensdatter af Eg (copuleret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret - 55 år
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Anders Skomagers søn af Tved - Peder
Jens Nielsen af Torup - 36 år
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Hovmands datter af Eg - Bodil
fol 129b
Peder Bruuns søn af Tillerup - Jens
mons Christen Jensens datter fra Isgård - Bodil
Erich Lauritsens hustru af Tved - 48 år
Søren Jensen af Tillerup og Kirsten Jensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Rasmussen Greves datter af Dejret - Kirsten
Rasmus Sørensen Stub af Tved for hor (public absolveret)
fol 130a
Laurits Sørensen Bachs datter af Tillerup - Maren
Anders Skomagers hustru af Tved (introduceret)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Sørensen og Karen Olufsdatter (trolovet)
Peder Bruuns hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Lauritsens datter Maren af Eg (begravet)
mons Christen Jensens hustru på Isgård (introduceret)
Hans Lauritsens søn af Tillerup - Laurits
Maren Andersdatter Basse af Tved for hor (public absolveret)

1753

Top


fol 130b
Rasmus Helbos pigebarn af Eg (begravet)
Søren Rasmussen Greves hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Bondes søn af Dejret - Søren
Hans Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Michel Sørensens søn af Dejret - Søren
Søren Rasmussens søn af Dejret - Rasmus
fol 131a
Jep Jensen fra Knebel og Karen Nielsdatter af Torup (trolovet)
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulrichsens datter af Eg - Karen
Søren Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Claus Sørensens søn af Dejret - Michel
Rasmus Andersen Basses søn af Neder Tved - Anders
Claus Sørensens søn Michel af Dejret (begravet)
Jens Svenskes søn Mads i Torup (begravet)
fol 131b
Niels Ulrichsens hustru af Eg (introduceret)
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Neder Tved (introduceret)
Jens Lauritsens datter af Tved - Maren
Christen Sørensen Hammershøj af Dejret og Kirsten Nielsdatter af Tillerup (trolovet)
konfirmation
fol 132a
Peder Ladefogeds datter af Eg - Maren
Jens Jensen fra Bjødstrup og Karen Jensdatter af Eg (trolovet)
Jens Lauritsens hustru i Tved (introduceret)
Claus Sørensen af Dejret - 37 år
Søren Hjulmand og Kirsten Farsens af Tillerup (copuleret)
Rasmus Pedersen fra Knebel (public absolveret)
Anders Bertelsen af Eg (begravet)
Peder Ladefogeds hustru af Eg (introduceret)
Laurits Ladefogeds søn af Torup - Søren
Søren Hovmands søn af Tved (begravet)
fol 132b
Peder Rasmussen Nederby og Dorothea Andersdatter af Dejret (trolovet)
Søren Jensen Farsen og Dorothea Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Laurs Færgemands søn af Bjødstrup - Niels
Jens Terkildsens datter af Dejret - Maren
Jens Jensen af Bjødstrup og Karen Andersdatter af Eg (copuleret)
Jep Jensen og Karen Nielsdatter af Torup (copuleret)
Jep Jensens steddatter Mette i Torup (begravet)
Laurits Ladefogeds hustru i Torup (introduceret)
Jens Laursens datter i Tved (begravet)
Søren Jensen og Dorothea Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Michel Rasmussen af Knebel og Mette Madsdatter af Tved (trolovet)
fol 133a
Jens Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Michelsens datter af Bjødstrup - Karen
Anders Jensens søn af Landborup - Jens
Jens Ulstrups datter af Landborup - Dorthe
Rasmus Michelsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Jens Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
fol 133b
konfirmation
fol 134a
Sidsel Jensdatter af Tillerup - 61 år
Peder Rasmussen Nederby og Dorthe Andersdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Jensens søn af Bjødstrup - Jens
mons Christen Jensens søn af Isgård Thomas
Niels Hjulmands datter af Tillerup - Dorthe
fol 134b
Mette Sørensdatter af Tillerup - 59 år
Peder Skolemesters søn Peder af Tillerup - 21 år
Laurits Erichsens søn af Tved - Peder
Jep Jensens søn af Torup - Jens
Christen Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
fol 135a
Jens Lauritsen af Eg - 79 år
Maren Bøghs af Dejret (begravet)
Laurits Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Jep Jensens hustru af Torup (introduceret)
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)

1754

Top


fol 135a
Michel Rasmussen af Knebel og Mette Madsdatter af Tved (copuleret)
Michel Nielsens søn af Dejret - Laurits
Jens Christensens søn af Dejret - Rasmus
fol 135b
Peder Rasmussen Nederbys datter af Dejret - Karen
Jens Poulsens datter af Eg - Mette
Michel Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Mette Jensdatters uægte barn af Dejret - Jens
Søren Pedersen Ladefoged ved Qvelstrup og Anne Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Jensens datter af Eg - Dorothea
Christen Sørensen Hammershøjs datter af Dejret - Kirsten
fol 136a
Michel Nielsens liden Laurits (begravet)
Rasmus Kochs søn af Dejret - Peder
Jens Jensen Færgemands datter af Eg (begravet)
Jens Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nederbys hustru (introduceret)
Niels Madsen af Eg og Anne Pedersdatter af Tved (trolovet)
Degnen Christian Lihmes søn af Tved - Bagge
Søren Ulstrup af Landborup (begravet)
fol 136b
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Felds hustru af Tillerup (begravet)
Jens Jensen Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Jørgen Jensen af Eg (begravet)
Rasmus Stubbes stedsøn Søren Jørgensen af Tved (begravet)
Degnen Christian Lihmes hustru af Tved (introduceret)
Mette Jensdatter af Dejret, som udlagde Jens Jensen i Balle, Mørke sogn (public absolveret)
Peder Felds datter af Tillerup - Karen
Jens Skrædders søn af Dejret - Jens
fol 137a
Jens Jensen af Vrinners og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Michel Kruses søn - Peder
corporal Søren Pedersen Lønborg - over 70 år
Niels Madsen og Maren Pedersdatter i Tved (copuleret)
Jens Svenskes datter af Torup - Kirsten
Søren Pedersen Ladefoged og Anne Pedersdatter (copuleret)
fol 137b
Jens Skrædders hustru i Dejret (introduceret)
Peder Felds hustru af Tillerup (introduceret)
konfirmation
Jens Jensen Suder af Vrinners og Maren Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Skaarup af Dejret - 70 år
Oluf Jensens datter af Tved (begravet)
fol 138a
Maren Sørensdatter af Neder Tved - 45 år
Jens Svenskes hustru af Torup (introduceret)
Laurits Rasmussens datter af Blåkær - Mette
Søren Jensen Bøgh af Eg - 6?4 år
et ilanddrevet lig, sandsynligvis Mads Jensen fra Århus (begravet)
Elisabeth Møller af Bjødstrup - 94 år
Peder Rasmussen Hjulmand af Dejret - 39 år
Laurs Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Hovmands søn af Eg - Jens
fol 138b
Anne Marie Stæhr - 57 år
et fattigt barn fra Ugelbølle (begravet)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Laursens søn af Tillerup - Laurits Junior
Jens Jensen Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Peder Bruuns søn af Tillerup (begravet)
Jens Rasmussen af Blåkær og Dorthe Jens?datter (trolovet)
Peder Fogeds datter Dorthe - 17 år
fol 139a
Hans Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
sl Peder Hjulmands datter af Dejret - Johanne
Peder Jensen Foged af Tved - 60 år
Niels Madsens hjemmedøbte datter Dorothea (begravet)
sl Peder Hjulmands enke af Dejret (introduceret)
Rasmus Rasmussen Fast af Vrinners og enkekone Maren Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Laurs Sørensens dødfødte barn af Tillerup (begravet)

1755

Top


fol 139b
Niels Madsens hustru af Tved (introduceret)
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Christen Ladefogeds dødfødte søn (begravet)
Peder Ladefogeds datter af Eg (begravet)
Peder Bondes datter af Dejret - Kirsten
Søren Andersens datter af Dejret - Kirsten
fol 140a
Laurits Jensen Smed og Mette Nielsdatter af Tved (trolovet)
Knud Michelsens søn af Dejret - Jens
Peder Nielsens søn af Eg - Laurits
Jens Jensen af Bjødstrup og Anne Laursdatter af Eg (trolovet)
Søren Skaarups søn af Dejret - Anders
Jens Jensen Færgemands datter af Eg - Mette
fol 140b
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen af Lynge og Inger Jensdatter af Tillerup (trolovet)
Søren Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jørgensen af Tillerup (begravet)
Jens Rasmussen af Blåkær og Dorthe Jensdatter af Strands (copuleret)
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Knud Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Søren Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Anders Skomagers datter af Tved - Maren
fol 141a
Anders Jensen af Landborup - 52 år
Anders Skomagers hustru af Tved (introduceret)
Michel Sørensens datter af Dejret - Kirsten
Michel Sørensen af Dejret - 37 år
Michel Nielsens datter af Dejret - Kirsten
Jens Jensen og Anne Lauritsdatter af Eg (copuleret)
Jens Rasmussen af Lynge og Inger Jensdatter af Tillerup (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Dejret og enken Maren Pedersdatter af Landborup (trolovet)
sl Michel Sørensens enke af Dejret (introduceret)
mons Christen Jensens datter af Isgård - Antoinette
fol 141b
Laurits Jensen Smed af Tved og Mette Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Søren Stisens datter af Dejret - Kirsten
Michel Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nielsens søn af Eg (begravet)
Rasmus Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
mons Christen Jensens hustru ved Isgård (introduceret)
Rasmus Rasmussen af Dejret og Maren Pedersdatter af Landborup (copuleret)
Peder Basses ældste søn af Tillerup (begravet)
fol 142a
Christen Hammershøjs datter Anne af Dejret (begravet)
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Farsens datter af Dejret - Karen
Jens Poulsens datter af Eg (begravet)
Eva Andersdatter af Landborup - 76 år
Søren Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Jensen af Torup (begravet)
Jens Nielsen og Karen Sørensdatter af Tved (trolovet)
Laurits Sørensens datter af Tillerup (begravet)
Rasmus Helbos datter af Eg - Maren
fol 142b
Hans Rasmussen og Marie Jørgensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensen Skaarup af Dejret - 62 år
Rasmus Helbos hustru af Eg (introduceret)
Peder Basses datter af Tillerup (begravet)
Michel Knudsens søn af Tved (begravet)
Jens Olufsens datter af Eg - Kirsten
Niels Ulrichsens tvillingedøtre - Mette og Maren
fol 143a
Laurits Sørensens søn af Tillerup - Søren
Peder Bondes datter af Dejret (begravet)

1756

Top


fol 143a
Christen Hammershøjs dødfødte barn af Dejret (begravet)
Søren Rasmussen Greves datter af Dejret - Anne
Søren Rasmussen Greves pigebarn af Dejret (begravet)
Laurs Færgemands søn af Bjødstrup - Laurits
fol 143b
Jep Jensens søn af Torup (begravet)
Niels Ulrichsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Olufsens hustru i Eg (introduceret)
Christen Hansens søn i Tillerup - Rasmus
Rasmus Madsens datter af Torup (begravet)
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsen af Dejret - 83 år
Niels Ulrichsens datter Karen af Eg (begravet)
Peder Ladefogeds datter af Eg - Eva
fol 144a
Jacob Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Greves hustru i Dejret (introduceret)
Laurits Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Christen Hansens hustru af Tillerup (introduceret)
Christen Ladefogeds søn af Dejret - Peder
Niels Ulrichsens datter af Eg (begravet)
Rasmus Helbos datter af Eg (begravet)
Jep Jensens søn af Torup - Jens
Jens Svenskes datter af Torup (begravet)
fol 144b
Niels Madsens søn af Tved - Mads
Peder Ladefogeds hustru af Eg (introduceret)
Anders Fiigs hustru af Dejret - 58 år
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Madsens søn af Torup (begravet)
Kirsten Svane af Dejret (begravet)
Rasmus Rasmussens datter af Landborup - Maren
Søren Stisens datter af Dejret (begravet)
Laurits Smeds datter af Tved - Maren
fol 145a
konfirmation
Anders Jensen af Bjødstrup - 77 år
Jørgen Olufsen Knøvl af Torup og Kirsten Jensdatter af Eg (trolovet)
Niels Madsens hustru af Tved (introduceret)
Jeppe Jensens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Fogeds hustru af Landborup (introduceret)
Rasmus Pedersen Bødkers søn af Bjødstrup - Niels
fol 145b
Rasmus Michelsens datter af Bjødstrup (begravet)
Jens Sørensen Smed og Elisabeth Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Peder Bondes søn af Dejret (begravet)
Knud Jensen Amme af Dejret - 66 år
Christen Hammershøjs datter af Dejret (begravet)
Jacob Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Dejret (copuleret)
mons Christen Jensens søn af Isgård - Christian
Jørgen Olufsen fra Torup og Kirsten Jensdatter af Eg (copuleret)
Jens Farsens søn af Dejret (begravet)
Rasmus Michelsens datter af Bjødstrup (begravet)
fol 146a
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Poulsens datter af Eg - Mette
Hans Rasmussen og enkekone Marie Jørgensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Nielsen og Karen Sørensdatter af Neder Tved (copuleret)
sl Peder Skaarups enke af Dejret - 46 år
Søren Fogeds hustru af Tillerup - 76 år
Knud Michelsens søn af Dejret (begravet)
Jens Sørensen Smed og Elisabeth Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Bødkers søn af Bjødstrup (begravet)
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)
fol 146b
Rasmus Madsens datter af Torup - Mette
Jens Pedersen Skaarup af Dejret og Anne Nielsdatter af Tved (trolovet)
Jens Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Terkildsens datter af Dejret - Maren
Rasmus Madsens hustru af Torup (introduceret)
Jens Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Hovmands søn af Tved - Niels
fol 147a
Peder Jensen og Karen Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Jens Pedersen Skaarup og Anne Nielsdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Sørensen af Blåkær og Karen Sørensdatter af Gåsekjær, Feldballe sogn (trolovet)
Henrich Thomasen og Anne Jørgensdatter af Eg (trolovet)
Jens Skrædder af Dejret - 60 år
Rasmus Kochs datter af Dejret - Anne

1757

Top


fol 147a
Anders Jacobsens hustru af Dejret - 68 år
Jens Ulrichsen af Blåkær og enkekone Karen Andersdatter af Dejret (trolovet)
Peder Nielsen af Knebel og Anne Rasmusdatter af Landborup (trolovet)
fol 147b
Jacob Andersen af Dejret og Karen Andersdatter af Blåkær (trolovet)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Søren Stisens søn af Dejret - Peder
Rasmus Helbos søn af Eg - Anders
Hans Sørensen og Maren Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Jacob Rasmussen Fogeds søn af Dejret - Rasmus
fol 148a
Laurits Erichsens søn af Tved - Niels
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Rasmussens søn af Dejret (begravet)
Christen Hammershøjs dødfødte søn (begravet)
Peder Nederbos søn af Dejret - Rasmus
Jens Kjeldsens datter i Tved - Maren
Rasmus Helbos hustru af Eg (introduceret)
Jens Kjeldsens datter af Tved (begravet)
fol 148b
Jacob Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nederbys hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Henrich Thomasen og Anne Jørgensdatter af Eg (copuleret)
Oluf Jørgensen af Torup - 57 år
konfirmation
Jens Kjeldsens hustru af Tved (introduceret)
fol 149a
Peder Jensen Felds søn af Tillerup - Jørgen
Rasmus Sørensen af Blåkær og Karen Sørensdatter af Gåsekjær (copuleret - i Feldballe kirke)
Jens Jensen Hovmands datter af Eg - Maren
Jens Færgemands datter af Eg - Karen
Knud Michelsens søn af Dejret - Jens
fol 149b
Peder Jensen Bondes datter af Dejret - Kirsten
Jens Jensens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Pedersens datter af Bjødstrup - Anne
Peder Jensen Felds hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Olufsens søn af Torup - Oluf
Jens Pedersen Fast af Eg og Mette Hansdatter ibd (trolovet)
Peder Jensen og Karen Sørensdatter af Dejret (copuleret)
fol 150a
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Pedersdatter af Dejret som udlagde Jep Jensen Skrædder (public absolveret)
Peder Nielsen af Knebel og Anne Rasmusdatter af Landborup (copuleret)
Knud Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jacob Andersen af Dejret og Karen Andersdatter af Blåkær (copuleret)
Jeppe Jensen af Dejret (public absolveret)
Hans Sørensen og Maren Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Jens Pedersen Fast og Mette Hansdatter (copuleret)
fol 150b
Jens Ulrichsen og Karen Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jørgen Olufsens hustru af Torup (introduceret)
Peder Bondes datter af Dejret (begravet)
Jens Færgemands datter af Eg (begravet)
Knud Michelsens søn af Dejret (begravet)
Peder Felds søn af Tillerup (begravet)
Anders Skomagers datter af Tved - Anne
Jens Laursens datter af Tved - Maren
fol 151a
Laurits Rasmussens datter af Blåkær - Anne
Jens Sørensen af Eg - 42 år
Jens Sørensen Smeds søn af Dejret - Rasmus
Anders Skomagers hustru af Tved (introduceret)
Jens Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
sl Peder Hjulmands datter af Dejret (begravet)
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jeppe Jensen af Dejret og enkekone Karen Olufsdatter af Eg (trolovet)
fol 151b
Laurs Færgemands datter af Bjødstrup - Maren
Laurits Ladefogeds datter af Torup - Anne
Laurits Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Pedersen Skaarups søn af Dejret - Peder
Jens Pedersen Fasts datter af Eg - Maren
fol 152a
Laurits Ladefogeds datter af Torup (begravet)
konfirmation
fol 152b
Laurits Andersen og Maren Jensdatter af Landborup (trolovet)
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Eg (trolovet)
Laurits Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
Jens Andersens hustru Sidsel Nielsdatter af Dejret - 61 år
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Fasts hustru af Eg (introduceret)
Kirsten Pedersdatters uægte barn - Peder
fol 153a
Laurits Sørensens dødfødte søn af Tillerup (begravet)
Præstens søn - Oluf Worm
Jens Andersen af Dejret og Anne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Lauritsens søn af Eg - Laurits
fol 153b
Hans Lauritsens søn af Tillerup - Jørgen
Laurits Andersen og Maren Jensdatter (copuleret)
Præstens hustru (introduceret)
Jens Sørensen Hovmands hustru af Eg (begravet)
Laurits Sørensen Bachs hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Lauritsens hustru af Eg (introduceret)
Hans Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Jacob Andersens datter af Dejret - Maren

1758

Top


fol 154a
Jacob Andersens datter af Dejret (begravet)
Rasmus Kochs datter af Blåkær - Mette
Michel Kruses søn af Tved - Jens
mons Christen Jensens datter af Isgård - Anne
fol 154b
Maren Rasmusdatter af Tved - 44 år
Maren Rasmusdatter Hjulmands af Tillerup - 69 år
Jacob Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Basses datter af Landborup - Karen
Søren Jensen Hjulmands søn af Tillerup - Jens
Bertel Jensen af Eg - 21 år
Mette Nielsdatter af Tved - 15 år
Rasmus Kochs hustru af Blåkær (introduceret)
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
fol 155a
Hans Rasmussen Fogeds søn af Dejret - Michel
Søren Rasmussen Foged af Tillerup - 99 år
Søren Farsens datter af Dejret - Maren
Laurits Rasmussens datter af Blåkær (begravet)
Laurits Basses datter af Landborup (begravet)
Jens Skomagers søn af Landborup - Rasmus
Laurits Smeds hjemdøbte søn af Tved (begravet)
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)
fol 155b
sl Niels Simonsens enke af Eg - 83 år
Søren Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Basses hustru af Landborup (introduceret)
Jens Rasmussens søn af Landborup (begravet)
Niels Bondes datter af Tved - Maren
Søren Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Landborup (introduceret)
Hans Sørensens datter af Dejret - Anne
fol 156a
mons Christen Jensens ældste datter af Isgård (begravet)
Peder Mannens hustru af Tved (begravet)
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Eg (copuleret)
Jeppe Jensen og Karen Olufsdatter (copuleret)
Peder Sørensen af Tved og Anne Mortensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Hovmands hustru af Eg - 58 år
Niels Bondes hustru af Tved (introduceret)
Hans Felds hustru af Dejret (introduceret)
mons Christen Jensens søn Christian af Isgård (begravet)
Maren Bertelsdatter af Torup - 60 år
Hans Joensen Ladefoged af Qvelstrup - 32 år
Jens Andersen og Anne Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Rasmussen Fogeds datter af Dejret - Dorthe
fol 156b
Peder Jensen Lisbjergs søn af Dejret - Jens
Jens Pedersen Hellesens datter af Eg - Maren
Jens Jensen Færgemands søn af Eg - Peder
Henrich Thomasens søn af Eg - Thomas
fol 157a
Peder Bondes søn af Dejret - Søren
Jacob Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Peder Felds søn af Tillerup - Niels
Niels Madsens søn af Tved - Peder
Jens Hellesens hustru af Eg (introduceret)
Henrich Thomasens hustru af Eg (introduceret)
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Peder Felds hustru af Tillerup (introduceret)
fol 157b
Peder Sørensen og Anne Mortensdatter af Tved (copuleret)
Niels Madsens hustru af Tved (introduceret)
Christen Hammershøjs datter af Dejret - Kirsten
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensens søn af Eg - Jens
Jens Fogeds søn af Tillerup - Jens
fol 158a
Rasmus Pedersens søn af Bjødstrup - Søren
Jep Farsens søn af Eg - Jens
Christen Hansens datter af Tillerup - Maren
Rasmus Michelsens datter af Dejret - Anne
fol 158b
Jens Jensens hustru af Eg (introduceret)
Jens Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Pedersens søn af Bjødstrup (begravet)
Christen Ladefogeds søn af Dejret - Niels
Rasmus Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Christensen af Torup og Karen Pedersdatter af Landborup (trolovet)
Rasmus Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Andersens søn af Dejret - Anders
Jens Andersens søn af Dejret (begravet)
Christen Ladefogeds søn af Dejret (begravet)
Christen Hansens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 159a
Jeppe Jensens hustru af Eg (introduceret)
Jens Smeds søn af Dejret - Søren
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulrichsens datter af Eg - Karen
Bach Laurses datter af Tillerup - Maren
Jacob Andersens hjemmedøbte søn Anders (begravet)
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Christensen af Torup og Karen Pedersdatter af Landborup (copuleret)
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulrichsens hustru af Eg (introduceret)
fol 159b
Knud Michelsens søn af Dejret - Laurits

1759

Top


fol 159b
Jacob Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Rasmussen Fiig af Eg (begravet)
Knud Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
konfirmation
fol 160a
Rasmus Jensen Kochs datter af Dejret - Sidsel
Peder Rasmussen Danmand af Eg - 98 år
Jeppe Andersen Fiig og Kirsten Laursdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Rasmussen Skomagers datter af Landborup - Anne
fol 160b
Søren Jensen Foged af Dejret - 55 år
Rasmus Fogeds søn af Landborup - Rasmus
Jens Christensens datter af Landborup - Maren
Præstens søn - Søren
fol 161a
Dorthe Vævers i Tved - 95 år
Rasmus Helbo af Eg - 51 år
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter af Dejret (trolovet)
Laurits Smeds søn af Tved - Jens
Søren Jensen og Margrethe Andersdatter af Eg (trolovet)
Jens Skomagers hustru af Landborup (introduceret)
fol 161b
Rasmus Kochs datter af Dejret (begravet)
Provstinde Bagge (introduceret)
Hans Bastian på Isgård (begravet)
Rasmus Fogeds hustru af Landborup (introduceret)
Jens Christensens hustru af Landborup (introduceret)
Mette Jensdatter af Eg - 75 år
Niels Ulrichsens datter af Eg (begravet)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Peder Jensen Essendrup og Karen Jensdatter begge tjenende i præstegården (trolovet)
Jens Nielsen Bruun af Neder Tved - 43 år
Jeppe Andersen og Kirsten Lauritsdatter af Tillerup (copuleret)
fol 162a
Jens Pedersens Fasts søn af Eg - Jens
Michel Pedersen og Mette Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Skaarups søn af Dejret - Niels
Peder Jensen Essendrup og Karen Jensdatter af præstegården (copuleret)
Jens Pedersen Fasts hustru af Eg (introduceret)
Michel Pedersen af Blåkær og Mette Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Søren Jensen og Margrethe Andersdatter af Eg (copuleret)
Mads Sørensen af Dejret og Sidsel Hansdatter af Blåkær (trolovet)
fol 162b
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Hansen af Blåkær og Karen Rasmusdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Basses datter af Landborup - Karen
Mads Sørensen af Dejret og Sidsel Hansdatter af Blåkær (copuleret)
Jens Hansen af Blåkær og Karen Rasmusdatter af Tillerup (copuleret)
Laurits Basses hustru af Landborup (introduceret)
Jeppe Fiigs datter af Tillerup - Karen
fol 163a
Jeppe Jensens søn af Torup - Niels
Rasmus Sørensen af Stødov og Mette Nielsdatter af Dejret (trolovet)
Jeppe Fiigs hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Michelsen Egelund af Tved - 66 år
mons Christen Jensens datter af Isgård - Maren
Laurits Michelsen og Karen Andersdatter af Dejret (trolovet)
Jeppe Jensens hustru af Torup (introduceret)
Jens Svenskes datter af Torup - Kirsten
fol 163b
mons Christen Jensens yngste datter af Isgård (begravet)
Jens Pedersen Feld af Tillerup - 65 år
Peder Essendrups søn af Tved - Jens
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)
Jens Michelsen og Maren Christensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Svenskes hustru af Torup (introduceret)
Peder Essendrups hustru af Tved (introduceret)
Søren Hovmands datter af Tved - Anne
Rasmus Michelsens gode moder af Dejret (begravet)
Søren Stisens dødfødte barn af Dejret (begravet)
fol 164a
Rasmus Bødkers søn af Bjødstrup - Niels
Laurs Basses datter af Landborup (begravet)
Jens Hovmands søn af Eg - Søren
Rasmus Laursens datter af Eg - Dorthe Marie


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c