s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1780-89


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

fol 82b
Jens Svenskes hustru af Tved - 63 år
Niels Andersen og Mads Nielsens enke af Eg (trolovet)
Foged Rasses hustru af Neder Tved (introduceret)
Peder Basses enke af Tillerup - 67 år
Jens Hellesen Pedersen og Laurs Michelsens enke Mette Fiig af Eg (trolovet)
Erich Laursens hustru af Tved (introduceret)
Hr Oluf Marcussen til Isgårds kone, Johanne Marie Rhode Marcussen - 31 år
fol 83a
Jens Kjeldsen af Tved - 73 år
Hjul-Rasses og Maren Pedersdatters søn Jens af Dejret - år
Hans Christensen Trold og Karen Sørensdatter Winthers søn af Tillerup - Søren
Niels Michelsen Kruses og Anne Andersdatters søn af Tved - Michel
Rasmus Koch Skomager og Mette Jensdatter Farsens af Dejret (copuleret)
Søren Nielsens søn af Bjødstrup - Søren
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
Søren Nielsens søn Søren af Bjødstrup - 14 dage
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 83b
Jens Pedersen Bonde og Kirsten Andersdatters søn af Dejret - Laurs
Søren Clausen og Maren Nielsdatters søn af Dejret - Claus
Jens Pedersen Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Hellesen og Mette Rasmusdatter Fiig af Eg (copuleret)
Niels Andersen og Mads Nielsens enke Anne Rasmusdatter Koch af Eg (copuleret)
Søren Clausens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødker og hustru Karen Hovmands søn af Bjødstrup Christen
Præstens datter Mette Marie - 4 år
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Jensen Koch og Mette Jensdatter af Dejret en søn - Jens
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
fol 84a
Søren Andersen Clemensens søn af Dejret - (navn mangler)
Niels Fogeds og Anne Jensdatters søn af Dejret - Rasmus
Jens Bonde Bøgh og Mette Andersdatters søn af Eg - Peder
Jens Juels hustru af Torup - 58 år
Jørgen Laursen Høykarl og Maren Jensdatter Hovmand af Eg (trolovet)
Jens Bøghs Bondes hustru af Eg (introduceret)
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hvoll og (mangler) Knudsdatters datter af Dejret - Karen
fol 84b
Urmager Peder Møllers og Maren Laursdatters søn af Torup - Laurs
Niels Jensen Snedkers og Dorthe Nielsdatters datter af Dejret - Maren
Oluf Jørgensen Knøvls og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Jørgen
Christen Hvolls hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Hovmand og Eva Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Laursen Basses og Karen Pedersdatter Bondes søn - Laurs
Peder Møllers hustru af Torup (introduceret)
Niels Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
fol 85a
Jens Andersens og Bodil Jensdatters datter af Landborup - Mette Marie
Oluf Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Søren Danmands og (mangler) Jensdatter Hvolls tvillingebørn - Søren og Maren
Søren Danmands søn Søren - 10 dage
Søren Danmands datter Maren - 16 dage
Rasmus Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)

1781

Top


fol 85b
Præstens hustru (introduceret)
Præstens søn - Oluf Falch
Jørgen Olufsen Knøvl af Torup - 45 år
Niels Pedersen Bentsens og Karen Clausdatters datter af Eg - Dorthe
Jens Hansens og Mette Jensdatters datter af Blåkær - Else
fol 86a
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Niels Pedersen Bentsens datter Dorthe - 8 dage
Anders Jensen Skrædders og Mette Rasmusdatter Kochs søn af Dejret - Jens
Jens Michelsen Færgemands og Mette Hvols datter af Dejret - Dorthe
Michel Sørensen af Handrup og Mette Jensdatter Færgemand af Eg (trolovet)
Niels Andersens og Anne Rasmusdatters tvillinger af Eg - Anne Marie og Maren
fol 86b
Anne Laursdatter Lysens af Dejret - 54 år
Niels Fiigs hustru Kirsten Sørensdatter af Dejret - 58 år
Søren Christensens og Anne Jensdatters datter af Dejret - Cathrine
Jens Michelsen Kruse af Præstegården og sl Jørgen Knøvls enke af Torup (trolovet)
Anders Jensen Skrædders søn Jens af Dejret - 14 dage
Laurs Pinds kones moder af Neder Tved - 63 år
Niels Bentsens hustru af Eg (introduceret)
Mejed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
Mejed-Jenses datter af Tved - Kirsten
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Jens Færgemands hustru af Dejret (introduceret)
Niels Andersens hustru af Eg (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 87a
Niels Fiig af Dejret og Anne Sørensdatter ibd (trolovet)
Niels Jensen Skaarup af Tved og Johanne Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Bødkers og Kirsten Sørensdatters datter af Bjødstrup - Kirsten
konfirmation
fol 87b
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Hovmand og Eva Pedersdatter af Eg (copuleret)
Jørgen Laursen Høykarl af Torup og Maren Jensdatter Hovmand af Eg (copuleret)
Erich Laursen af Tved - 31 år
Knud Michelsen af Dejret - 78 år
Jens Loumands og Anne Jensdatters datter af Torup - Dorthe Marie
Søren Laursens og Karen Jeppesdatter s datter af Tillerup - Anne (døde strax)
fol 88a
Jens Jensen Skrædder af Blåkær og Erich Laursens enke af Tved (trolovet)
Anne Laursdatter Hvolkens uægte søn af Tillerup - Laurs (Michel Andersen Ræv fra Isgård)
Anne Hvolkens uægte søn Laurs - 3 dage
Michel Sørensen af Handrup og Mette Jensdatter Færgemand af Lyngsbæk, født i Eg (copuleret)
Jens Loumands hustru af Torup (introduceret)
Søren Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Nielsens og Mette Sørensdatters datter af Bjødstrup - Mette Kirstine
Jens Kruse af Tved og Jørgen Knøvls enke af Torup (copuleret)
Niels Skaarup af Blåkær og Johanne Sørensdatter af Dejret (copuleret)
fol 88b
Jacob Nielsen Bondes datter af Dejret - Kirsten
Hans Fogeds og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Niels
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jacob Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Nielsen og Anne Laursdatters søn af Tved - Niels
Hjul-Rasses datter af Dejret - Anne
Jeppe Rytters datter af Dejret - Kirsten
Michel Knudsen af Dejret - 37 år
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
fol 89a
Anders Løystrups og Mette Pedersdatters søn af Bjødstrup - Mads
Jørgen Høykarls og Maren Jensdatters søn af Torup - Laurs
Hjul-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
Jeppe Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatters datter af Bjødstrup - Mette Marie
Jørgen Laursen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Hovmand af Eg - 58 år
Mette Thomasdatter af Dejret - 54 år
fol 89b
Jens Jensen Skrædder og Erich Laursens enke af Tved (copuleret)
Niels Fiig og Anne Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Sørensen Murermesters og Anne Rasmusdatters søn af Eg - Søren
Jens Jensen Farsen Junior og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Michel
Jens Pedersen Bøgh Bondes søn Peder af Eg - 1 år
Neder Anders Sørensen og Michel Knudsens enke Karen Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Michelsen Kruses og Maren Sørensdatters datter af Torup - Maren
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)

1782

Top


fol 90a
Jens Kruses hustru af Torup (introduceret)
Peder Andersens og Maren Jacobsdatters datter af Tved - Karen
Anders Pedersen Basse og Kirsten Rasmusdatter Koch af Tillerup (trolovet)
fol 90b
Rasmus Willumsens enke af Dejret - 75 år
Søren Rasmussen Ladefoged og Maren Jacobsdatter af Kvelstrup (trolovet)
Laurs Møllers og Mette Jensdatters søn af Tved - Niels
Niels Pedersen Bentsens og Karen Clausdatters søn af Eg - Claus
Anders Basses hustru af Dejret - 60 år
Niels Jensen Fiigs og Anne Sørensdatters søn af Dejret - Jens
Peder Andersens hustru Maren Jacobsdatter af Tved - 20 år
Jens Laursen Smed af Tved - 23 år
Michel Laursen og Sidsel Hansdatters datter af Dejret - Lisbeth
Jens Rasmussen Slot og Kirsten Jensdatter Lysens (trolovet)
fol 91a
Jens Bondes og Kirsten Andersdatters søn af Dejret - Jeppe
Niels Ulrichsens hustru af Bjødstrup - 78 år
Jep Rytters datter Kirsten af Dejret - 9 mdr
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Niels Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Olufs og Maren Jensdatters datter af Eg - Marie Cathrine
Peder Andersen og Anne Sørensdatter Bonde af Tved (trolovet)
Michel Laursens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Søren Ladefoged og Maren Jacobsdatter af Kvelstrup (copuleret)
Niels Bentsens hustru af Eg (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Eg - 62 år
Skoleholder gennem 58 år Peder Nielsen Skaarup - 88 år
fol 91b
Dorthe Sørensdatter Danmand af Dejret - 38 år
konfirmation
Jens Jensen Olufs hustru af Eg (introduceret)
Søren Clausens og Maren Nielsdatters søn af Dejret - Niels
fol 92a
Claus Jørgensens og Maren Andersdatters søn af Dejret - Jochum
Niels Skaarups og Johanne Sørensdatters dødfødte søn (begravet)
en betlerkone som døde i Dejret - Maren Pedersdatter fra Brabrand - 30-40 år
Anders Pedersen Basse og Kirsten Rasmusdatter Koch af Tillerup (copuleret)
Jens Slot og Kirsten Lysens af Torup (copuleret)
Søren Clausens hustru i Dejret (introduceret)
Claus Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Skaarups hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Laursen Høykarls og Karen Laursdatters datter af Torup - Maren
Søren Rasmussen Ladefoged af Kvelstrup og Maren Jacobsdatters søn - Rasmus
fol 92b
Søren Ladefogeds og Maren Jacobsdatters søn Rasmus - 11 dage
Jens Jensen Hovmands og Eva Pedersdatters søn af Eg - Jens
Johan Væver af Tved - 42 år
Peder Andersen af Tved og Anne Sørensdatter Bonde ibd (copuleret)
Erich Foged af Tillerup - 72 år
Niels Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Søren Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Laurs Pinds og Dorthe Pinds datter af Neder Tved - Mette
Laurs Pinds hustru af Neder Tved (introduceret)
Niels Kruses og Anne Andersdatters søn af Tved - Anders
Niels Kruses hustru (introduceret)
fol 93a
Jens Pedersen Bøgh Bondes og Mette Andersdatters søn af Eg - Anders
Hr Marcussen til Isgårds søn - Andreas Bjørn (født og døbt på Rask i Herring (= Hvirring) sogn)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Laursens og Karen Pedersdatters datter af Tillerup - Maren
Hr Thomas Behrs og Madame Egebergs søn - Niels
Madame Behr fra Kvelstrup (introduceret)
fol 93b
Rasmus Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Oluf Michelsens enke af Tillerup - 63 år
Hans Trolds dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Anders Pedersen Basses og Kirsten Kochs datter af Tillerup - Anne
Brok-Rasses moder af Dejret - 74 år
Jens Andersens og Bodil Jensdatters datter af Landborup - Karen
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Basses datter Anne af Tillerup - 13 dage
Neder-Anders Sørensen og Karen Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)

1783

Top


fol 94a
Brok-Laurses og Mette Jensdatters datter af Tved - Anne
Slot-Jenses hustru (introduceret)
Slot-Jenses dødfødte barn (begravet)
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Niels Snedkers moder af Dejret - 72 år
Brok-Laurses hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Sørensen Skaarup af Strands og Maren Rasmusdatter Juel af Torup (copuleret)
Michel Nielsens hustru af Dejret - 63 år
Jens Madsens og Mette Jensdatters datter af Dejret - Anne
fol 94b
Niels Fogeds og Anne Jensdatters datter af Dejret - Karen
Jens Madsens datter Anne af Dejret - 3 uger
Knud-Annes uægte datter af Dejret - Maren (Michel Lauritsen af Vrinners)
konfirmation
fol 95a
Peder Møller Urmagers og Maren Lauritsdatters datter af Dejret - Anne
Niels Jensen Skaarups og Johanne Sørensdatters datter af Blåkær - Anne
Michel Grøns hustru Apelone af Neder Tved - 48 år
Anders Sørensen Skaarup Rytter af Dejret og Karen Pedersdatter Skomager af Tved (trolovet)
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Andersens og Karen Pedersdatters datter af Dejret - Mette Marie
Mette Jensdatter af Dejret - 73 år
Knud-Annes uægte datter Maren af Dejret - 4 uger
Jens Pedersens og Mette Nielsdatters dødfødte datter af Dejret (begravet)
Niels Snedkers og Dorthe Jensdatters søn af Dejret - Joen
fol 95b
Anders Sørensen Rytter og Karen Pedersdatter Skomager af Tved (copuleret)
Urmager Peder Møllers hustru af Dejret (introduceret)
Neder-Anderses hustru af Dejret (introduceret)
Niels Skaarups hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Karen Jepsdatter Fiigs uægte søn af Tillerup - Rasmus (Michel Andersen, tjenende på Isgård)
Ulv-Rasses datter Thore af Dejret - 15 år
Karen Skomagers uægte datter af Dejret - Mette (lille Laurs Hansen d.y. af Tillerup)
Rasmus Madsens enke af Torup - 62 år
Karen Skomagers uægte datter Mette af Dejret - 14 dage
fol 96a
Søren Ladefogeds af Kvelstrup og Maren Jacobsdatters søn af Dejret - Jacob
Jacob Bondes hustru Anne Pedersdatter af Dejret - 32 år
Jacob Bonde Nielsen og Foged-Dorthe Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
Søren Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Christensens og Anne Jensdatters søn af Dejret - Jens
Søren Danmands og Maren Jensdatters datter af Dejret - Dorthe
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Præstens dødfødte datter (begravet)
fol 96b
Laurs Rungborgs og Anne Andersdatters datter af Tillerup - Mette
Foged-Rasses og Birthe Spiærens søn af Neder Tved - Peder
Jacob Nielsen Bonde og Dorthe Jacobsdatter Foged af Dejret (copuleret)
Oluf Knøvls og Kirsten Kruses søn af Dejret - Michel
Jacob Pind og Johan Vævers enke af Tved (trolovet)
Søren Christensens søn Jens af Dejret - 6 uger
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Foged-Rasses hustru af Tved (introduceret)
Jørgen Høykarls og Maren Jensdatters datter af Torup - Maren
fol 97a
Jens Pebling af Torup - 65 år
Præstens hustru (introduceret)
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Oluf Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Jens Michelsen Kruses og Maren Sørensdatters søn af Torup - Jørgen
Jens Bødkers og Kirsten Sørensdatters datter af Bjødstrup - Anne
Niels Bentsens og Karen Clausdatters datter af Eg - Mette Marie
Jeppe Rytters søn af Dejret - Rasmus
Jacob Sørensen Pind og Johan Vævers enke af Tved (copuleret)
fol 97b
Niels Bentsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jeppe Rytters sidste søn, Rasmus af Dejret - 14 dage
Jens Kruses hustru af Torup (introduceret)
Jeppe Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Peder Andersens og Anne Sørensdatters søn af Tved - Anders
Jens Murmesters og Anne Bødkers søn af Eg - Rasmus
Kirsten Præsts, Rasmus Præsts hustru af Dejret - 46 år

1784

Top


fol 98a
Søren Danmands datter Dorthe af Dejret - 22 uger
Hans Jensen og Kirsten Madsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
Anders Løystrups datter af Bjødstrup - Anne
Jens Farsens søn Michel af Dejret - 2 år
Jens Kruses søn Jørgen af Torup - år
Rasmus Jacobsen Foged og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Niels Andersens og Anne Rasmusdatters datter af Eg - Mette Margrethe
fol 98b
Rasmus Koch Skomagers søn af Dejret - Niels
Jens Bondes datter af Dejret - Anne
Hans Jensen og Kirsten Madsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Niels Andersens hustru af Eg (introduceret)
Niels Møller af Tved - 80 år
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Basses og Kirsten Kochs datter af Tillerup - Mariane
konfirmation
fol 99a
Peder Ladefoged af Eg - 56 år
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Laurs Møllers og Mette Jensdatters søn af Tved - Jens
fol 99b
den vanvittige Maren Lysens af Dejret - 42 år
Jens Skomager af Landborup - 54 år
den vanvittige Smed-Rasmus af Dejret - 25 år
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Jacobsen Foged og Maren Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Anders Fisker, skrædder i Dejret - 46 år
Anders Basses datter Anne af Tillerup - 1 år
Maren Jensdatter Olufs, Anders Basses svigermoder af Tillerup - 63 år
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Jens Jensen Farsens og Kirsten Michelsdatters datter af Dejret - Marie
Anders Jensen Skrædders og Mette Rasmusdatters datter af Dejret - Karen
Jørgen Jensen Knøvls og Anne Marie Rasmusdatters søn af Dejret - Jens
fol 100a
Niels Andersens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup - Maren
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Karen Knøvls af Tillerup - 62 år
Hans Trolds og Karen Sørensdatters søn af Tillerup - Peder
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Hans Fogeds og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Michel
Jacob Nielsen Bondes og Dorthe Jacobsdatter Fogeds datter af Dejret - Anne
fol 100b
Mette Ulrichs af Eg - 82 år
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Karen Hansdatter af Dejret - 26 år
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Slot-Jens Rasmussens og Kirsten Jensdatter Lysens søn af Dejret - Jens
Jacob Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Niels Høykarls datter af Torup - Kirsten
Niels Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Slot-Jenses hustru af Dejret (introduceret)
Friderich Nielsens enke Karen Jensdatter af Dejret - 78 år
Fru kammerrådinde Marcussen af Isgård (introduceret)
Kammerråd Marcussens søn på Isgård hjemmedøbt - Hans Christian Nissen
fol 101a
Michel Olufsens dødfødte søn af Tillerup (begravet)
Michel Olufsens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Juel af Torup - 54 år
Hans Fogeds søn Michel af Dejret - 16 uger
Foged-Rasses søn Peder af Neder Tved - 1 år
Feld-Hanses hustru af Dejret - 63 år
Jens Michelsen Kruses og Maren Sørensdatters datter af Torup - Kirsten
fol 101b
Rasmus Fogeds enke af Landborup - 63 år
Neder-Søren af Eg - 56 år
Jens Pedersen Lisbjerg og Mette Laursdatter af Blåkær (trolovet)
Hjul-Sørens hustru af Dejret - 65 år
Hans Trolds søn Søren af Tillerup - 4 år
Laurs Jensen Juels af Strands og Anne Sørensdatter Hovmands af Tved (trolovet)
fol 102a
Niels Sørensen Hovmand af Tved og Maren Madsdatter af Dejret (trolovet)

1785

Top


fol 102b
Søren Laursens datter Anne af Tillerup - 4 år
Jeppe Nielsens søn Peder af Bjødstrup - 23 år
Clauses søn Jochum af Dejret - 3 år
Jens Lisbjerg og Mette Laursdatter af Blåkær (copuleret)
Rasmus Fogeds og Maren Clausdatters [fejl for Sørensdatters] datter af Dejret - Kirsten
Jørgen Knøvls søn Jens af Dejret - 22 uger
Søren Clausens moder af Dejret - 67? år
Rasmus Fasts enke af Dejret - 73 år
Laurs Pinds datter Mette af Tved - 4 år
Hans Fogeds søn Niels af Dejret - 4 år
fol 103a
Jens Kruses hustru af Torup (introduceret)
Niels Kruses og Anne Andersdatters søn af Tved - Jens
Hans Jensen Amme og Dorthe Jensdatter af Eg (trolovet)
Mette Michelsdatter Grøn af Tved - 17 år
Rasmus Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Hovmands og Eva Pedersdatters søn af Eg - Peder
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
Niels Hovmand af Tved og Maren Madsdatter af Dejret (copuleret)
fol 103b
Oluf Hansen Høykarl af Tved og Kirsten Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Laurs Jensen Juels af Strands og Anne Sørensdatter Hovmands af Tved (copuleret)
Jens Hovmands hustru Eva Pedersdatter af Eg (introduceret)
Jeppe Rytters dødfødte datter af Dejret (begravet)
konfirmation
Hans Jensen Amme og Dorthe Jensdatter Hovmand af Eg (copuleret)
fol 104a
Jeppe Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Oluf Hansen Høykarl og Kirsten Pedersdatter af Tved (copuleret)
Mette Rasmusdatter Foged af Landborup - 35 år
Jeppe Rytters datter Marie af Dejret - 6 år
Mads Jensens hustru af Bjødstrup - 61 år
Anders Rytters datter Bodil af Dejret - 6 dage
Anders Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatters søn af Bjødstrup - Rasmus
fol 104b
Jens Andersens og Bodil Jensdatters datter af Landborup - Mette
Laurs Jensen og (mangler) Jensdatters datter af Tved - Mette
Rasmus Pedersen Bonde og Kirsten Sørensdatter Skaarup af Dejret (copuleret)
Feld-Maren Hansdatter af Dejret - 29 år
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Kirsten Hansdatter af Dejret - 78 år
Laurs Jensens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Sørensen Greve og Dorthe Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Kirsten Busses af Dejret - 62 år
Søren Nielsens datter af Bjødstrup - Anne
Grev-Rasmus Sørensen og Smed-Dorthe Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 105a
Urmager Peder Møllers og Maren Laursdatters søn af Dejret - Jens
Søren Friderichsen af Dejret og Maren Rasmusdatter Kochs fra Isgård (trolovet)
Jens Jepsen Pouls af Tillerup og Maren Rasmusdatter Clemens af Landborup (trolovet)
Urmager Peder Møllers hustru af Dejret (introduceret)
Søren Laursen Kudsk fra Isgård og Dorthe Sørensdatter Hjulmand af Tillerup (trolovet)
fol 105b
Jacob Pinds søn af Neder Tved - Søren
Jens Hansens datter af Dejret - Anne Marie
Kroer-Søren Friderichsen og Maren Rasmusdatter Koch af Dejret (copuleret)
Jens Jepsen Pouls og Maren Clemens af Tillerup (copuleret)
Søren Kudsk af Isgård og Dorthe Sørensdatter Hjulmand af Tillerup (copuleret)
Jens Bøghs datter af Eg - Maren
Jacob Pinds søn Søren af Neder Tved - 5 uger
Niels Busse og Maren Trolds af Tillerup (trolovet)
fol 106a
Jens Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Pinds hustru af Neder Tved (introduceret)

1786

Top


fol 106b
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Laurs Erichsen af Tved - 58 år
Peder Bondes enke Anne af Dejret - 62 år
Niels Busse og Maren Christensdatter Trold af Tillerup (copuleret)
Hans Jensen Ammes og Dorthe Jensdatter Hovmands datter af Eg - Dorthe Margrethe
Søren Laursen Kudsks og Dorthe Sørensdatter Hjulmands datter af Tillerup - Karen
Søren Clausen af Dejret - 42 år
fol 107a
Feld-Hans af Dejret - 56 år
Søren Jensen og Søren Clausens enke Maren Nielsdatter Møller (trolovet)
Peder Jensen Skaarup af Dejret og Dorthe Rasmusdatter af Landborup (trolovet)
Niels Pedersen Bentsens og Karen Clausdatters datter af Eg - Dorthe
Anders Skomagers enke Anne Madsdatter af Tved - 71 år
Hans Ammes hustru af Eg (introduceret)
Søren Kudsks hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Ladefogeds af Kvelstrup og Maren Jacobsdatters datter af Dejret - Marie Kirstine
Peder Stisen og Kirsten Skaarup af Dejret (copuleret)
fol 107b
Søren Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Jens Hvols enke af Dejret - 73 år
Peder Andersens og Anne Sørensdatters datter af Tved - Maren
Niels Bentsens hustru af Eg (introduceret)
Hans Fogeds og Kirsten Michelsdatters datter af Dejret - Karen
konfirmation
fol 108a
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
Niels Christensen Busses og Maren Christensdatters datter af Tillerup - Marie Kirstine
Søren Andersen Skaarup af Dejret - 62 år
Anders Andersen Basse af Tved - 53 år
Jens Madsen af Tillerup - 54 år
Jens Hansens datter Anne Marie af Dejret - 25 uger
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Jensen og Søren Clausens enke af Dejret (copuleret)
Neder-Sørens enke Margrethe Andersdatter af Eg - 66 år
Jens Fogeds hustru Kirstine af Tillerup - 61 år
Niels Busses hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Høykarls og Maren Jensdatters søn af Torup - Jens
fol 108b
Niels Hovmands og Maren Madsdatters datter af Tved - Anne
Hans Trolds og Karen Winthers søn af Tillerup - Søren
Jens Bødker af Bjødstrup - 53 år
Jens Bondes søn af Dejret - Niels
Jens Lisbjergs og Mette Laursdatters søn af Blåkær - Peder
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Jens Lisbjergs Peder af Blåkær - 10 dage
Hjul-Rasses hustru af Dejret - 46 år
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
fol 109a
Niels Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Anne Michelsdatter af Dejret - 74 år
Jens Bondes søn Niels af Dejret - 3 uger
Hr Thomas Behrs søn af Kvelstrup - Andreas
Madame Behr (introduceret)
Hjul-Rasmus Sørensen af Dejret og Dorthe Laursdatter af Landborup (trolovet)
Jens Lisbjergs hustru af Blåkær (introduceret)
fol 109b
Skoleholderen af Tillerup mons Peder Leegaard og jomf Engel Cathrine Knudsen af Isgård (trolovet og copuleret)
Jens Poulsens og Maren Clemens datter af Tillerup - Maren
Claus Jensen og Dorthe Jensdatter Færgemand af Eg (trolovet)
Jens Poulsens hustru af Tillerup (introduceret)
kammerråd Marcussens datter - Marie Kirstine Bolette
fol 110a
Fru Marcussen fra Isgård (introduceret)
Jens Farsen Senior af Dejret - 59 år
Niels Fiigs og Anne Sørensdatter Skaarups søn af Dejret - Søren
Niels Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Svensk af Tved - 71 år
Claus Jensen og Dorthe Jensdatter Færgemand af Eg (copuleret)
Hjul-Rasmus Sørensen og Dorthe Laursdatter Basse af Dejret (copuleret)
Jens Pouls barn Maren af Tillerup - 13 uger
Oluf Knøvls og Kirsten Kruses søn af Dejret - Peder
fol 110b
Thomas Henrichsen og Graver-Anne Rasmusdatter af Eg (trolovet)
Niels Jensen Smed og Feld-Anne Hansdatter af Dejret (trolovet)
Laurs Basse af Landborup hans søster Dorthe Andersdatter af Ebeltoft - 54 år
Oluf Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Niels Fogeds og Anne Jensdatter Skrædders datter af Dejret - Anne Marie

1787

Top


fol 111a
Thomas Henrichsen og Graver-Anne af Eg (copuleret)
Rasmus Pedersen Feld af Eg og Kirsten Sørensdatter Bonde Jens Bødkers enke af Bjødstrup (trolovet)
Smed-Niels Jensen og Feld-Anne Hansdatter af Dejret (copuleret)
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Madsens datter Anne af Tillerup - 4 år
Neder Jenses /:Juniors/: søn Peder - 2 år
Rasmus Pedersen Feld og Jens Bødkers enke af Bjødstrup (copuleret)
Jens Kruses datter af Torup - Anne
Neder-Søren Jensen af Torup og Karen Jeppesdatter af Eg (trolovet)
fol 111b
Jens Murmesters søn Rasmus af Eg - 4 år
Thomas Henrichsens og Graver-Annes søn af Eg - Andreas Christian
Laurs Møllers søn af Tved - Søren
Anders Løystrups søn af Bjødstrup - Jens
Jens Kruses hustru af Torup (introduceret)
konfirmation
fol 112a
Claus Jensens dødfødte datter af Eg (begravet)
Thomas Henrichsens hustru af Eg (introduceret)
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jacob Bondes søn af Dejret - Jacob
Neder-Clauses hustru af Eg (introduceret)
fol 112b
Peder Skaarups datter af Dejret - Anne
Smed-Niels Jensens søn af Dejret - Jens
Foged-Rasses datter af Dejret - Dorthe
Jacob Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Nielses hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Rungborgs datter Anne af Tillerup - 18 år
Jens Laursen Basse af Dejret - 20 år
Foged-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
fol 113a
Rasmus Kochs søn af Torup - Søren
Rasmus Bondes søn af Dejret - Peder
Jens Farsens søn af Dejret - Jens
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Sørens søn af Dejret - Søren
fol 113b
Niels Høykarls datter af Torup - Maren
Smed-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups søn Jens af Bjødstrup - 28 uger
Niels Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Felds søn af Bjødstrup - Jens
Jens Hellesens anden hustru af Eg - 78 år
Jens Jepsen Pouls søn af Tillerup - Jeppe
fol 114a
Laurs Rungborgs datter af Tillerup - Anne
Jørgen Knøvls søn af Dejret - Hans Christian
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Felds hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Pouls hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Bødkers enke af Tved - 81 år
Jørgen Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Anders Skaarup Rytters og Karen Skomagers datter af Dejret - Bodil
Anders Skaarups datter Bodil af Dejret - 13 dage
fol 114b
Niels Skaarups datter af Dejret - Dorthe
Præstens søn - Johan George
Præstens hustru (introduceret)

1788

Top


fol 115b
Mads Andersen af Strands og Dorthe Hansdatter af Torup (trolovet)
Anders Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Høykarls og Maren Jensdatters datter af Torup - Karen
Niels Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Svan-Anne, sl Peder Vægters enke af Tillerup - 78 år
Hans Fogeds søn Michel af Dejret - 3 år
Rasmus Bondes søn Peder af Dejret - 33 uger
fol 116a
Niels Kruses og Anne Andersdatters søn af Tved - Peder
Jens Andersens og Bodil Jensdatters søn af Landborup - Anders
Mads Andersen af Strands og Dorthe Hansdatter af Torup (copuleret)
Jens Farsens søn Jens af Dejret - 32 uger
Præstens søn Johan Georg Winding - 19 uger
Neder-Sørens og Karen Jepsdatters søn af Torup - Jens
fol 116b
konfirmation
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Hr Kammerråd Marcussens søn af Isgård - Oluf Johannes
fol 117a
Jeppe Fiig af Tillerup - 59 år
Fru Marcussen af Isgård (introduceret)
Jens Sørensen Hjulmand og Karen Jepsdatter Fiig af Tillerup (trolovet)
Niels Bonde af Dejret - 84 år
Anders Sørensen /:Madsens/: datter af Bjødstrup - Mette
fol 117b
Peder Andersen Hovgaards søn af Tved - Anders
Dorthe Kjelds af Neder Tved - 85 år
Jens Liisbjergs hustru Mette Laursdatter af Blåkær - 34 år
Anders Sørensen /:Madsens/: hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Liisbjergs datter af Blåkær - Mette
Peder Trold af Dejret - 57 år
Jørgen Elkjær af Bjødstrup - 69 år
Peder Hovgaards hustru af Tved (introduceret)
Søren Smeds hustru af Dejret - 54 år
fol 118a
Jens Rasmussen Koch og Anne Sørensdatter Skaarup (trolovet)
Rasmus Jensen Skomager af Landborup og Mette Laursdatter Møller af Dejret (trolovet)
Hans Jensen Smed af Landborup og Maren Jensdatter Skomager ibd (trolovet)
Peder Nielsen af Eg - 72 år
Niels Jensen Kirri af Dejret - 24 år
Jens Liisbjerg af Blåkær og Maren Nielsdatter Bonde af Ebeltoft (trolovet)
Jens Liisbjerg af Blåkær og Maren Nielsdatter Bonde (copuleret)
Forpagter Behrs søn af Kvelstrup - Poul
fol 118b
Madame Behr af Kvelstrup (introduceret)
Jens Hjulmand og Karen Fiig af Tillerup (copuleret)
Rasmus Skomager og Mette Møller af Dejret (copuleret)
Smed-Hans og Maren Skomager af Landborup (copuleret)
Jens Koch og Anne Skaarup af Dejret (copuleret)
Peder Andersen Skomagers datter af Tved - Anne Marie
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
fol 119a
Anne Jensdatter Ammes uægte barn af Eg - Jens (Jørgen Hansen af Tillerup)
Søren Rasmussen Koch, Smed i Blåkær, og Anne Mortensdatter stuepige ved Kvelstrup (trolovet)
Søren Ladefogeds datter af Kvelstrup - Maren
Søren Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Urmager Peder Blanders og Maren Laursdatters datter af Dejret - Dorthe Johanne
Hans Jensens datter af Bjødstrup - Dorthe
fol 119b
Maren Andersdatter af Bjødstrup - 18 år
Anders Basses søn af Tillerup - Peder
Anders Madsen /:Sørensens/: søn af Bjødstrup - 3 år
Hans Ammes søn af Eg - Jens
Søren Rassen Koch, smed i Blåkær, og Anne Mortensdatter af Kvelstrup (copuleret)
Michel Laursens datter Karen af Dejret - 13 år
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Clemensens /:Andersens/: søn Anders af Dejret - 21 år
fol 120a
Peder Blanders hustru af Dejret (introduceret)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Hans Ammes hustru af Eg (introduceret)
Søren Clemensen /:Andersens/: søn Søren af Dejret - 8 år

1789

Top


fol 120b
Anders Pedersen Basses søn Peder af Tillerup - 10 uger
den gamle Lyng-Anne af Tillerup - 79 år
Neder-Jenses /:Jensens/: søn af Eg - Peder
Neder-Clauses /:Jensens/: søn af Eg - Jens
Jens Christensens hustru af Landborup - 54 år
Jens Liisbjergs datter Mette af Blåkær - 9 mdr
Maren Skaarup af Dejret - 56 år
Anne Sørensdatter Peblings uægte søn af Tved - Søren (Peder Christensen, tjener på Wosnæsgård)
fol 121a
Rasmus Jensen Koch af Dejret - 23 år
Michel Olufsen af Tillerup - 42 år
Neder-Jenses hustru af Eg (introduceret)
Neder-Clauses hustru af Eg (introduceret)
Hjul-Rasmusses /Sørensens/: søn af Dejret - Søren
Jens Jensen Feld af Tved - 56 år
Peder Jensen Danmand af Eg og Maren Andersdatter Udengaard af Tillerup (trolovet)
Peder Jensen Danmand af Eg og Maren Andersdatter Udengaard af Tillerup (copuleret)
Peder Nederby af Dejret - 77 år
fol 121b
Niels Hovmands og Maren Madsdatters søn af Tved - Søren
Niels Busses og Maren Christensdatter Trolds søn af Tillerup - Christen
Hjul-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
Jens Kochs og Anne Sørensdatter Skaarups datter - Maren
Smed Hanses og Maren Jensdatter Skomagers søn af Landborup - Jens
fol 122a
konfirmation
fol 122b
Hans Trolds og Karen Winthers søn af Tillerup - Søren
Jens Jensen Farsens og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Jens
Niels Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Niels Busses hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensen Farsens søn Jens af Dejret - 10 dage
Jens Jensen Felds enke Maren Væver af Tved - 46 år
Smed-Hanses hustru af Landborup (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret (introduceret)
fol 123a
Mette Svane af Dejret - 73 år
Hans Trolds hustru (introduceret)
Jens Farsens hustru (introduceret)
Peder Jensen Danmands og Maren Udengaards datter af Eg - Mette Marie
Maren Pedersdatter Bruun af Tillerup - 42 år
Rasmus Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers søn af Dejret - Rasmus
Mette Laursdatter Møller af Dejret - 21 år
fol 123b
Rasmus Skomager og Dorthe Møller af Dejret (trolovet)
Slot-Jenses og Lyse-Kirstens søn af Dejret - Rasmus
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
fru kammerrådinde Marcussen af Isgård (introduceret)
Kammerråd Marcussens hjemmedøbte datter af Isgård - Mariane Christiane
fol 124a
Præstens hustru Sophie Magdalene født Falch (introduceret)
Præstens dødfødte barn (begravet)
Niels Snedkers søn af Dejret - Niels
Niels Bentsens og Karen Clausdatters datter af Eg - Karen
Foged-Rasmusses og Maren Sørensdatters datter af Dejret - Anne Marie
fol 124b
Anders Løystrup og Mette Pedersdatters datter af Bjødstrup - Mette Marie
Anders Løystrups datter Mette Marie - 10 dage
Jens Murmesters og Anne Rasmusdatters søn af Bjødstrup - Søren
Niels Bentsens hustru (introduceret)
Niels Snedkers hustru (introduceret)
Foged-Rasses hustru (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Skomager og Dorthe Møller af Dejret (copuleret)
Jens Sørensen Hjulmands og Karen Jeppesdatter Fiigs søn af Tillerup - Jeppe
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
fol 125a
Peder Jensen Skaarup og Dorthe Rasmusdatters søn af Dejret - Rasmus
Rasmus Basses og Maren Bondes datter af Dejret - Bodil
Jens Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Lisbjergs og Maren Bondes datter af Blåkær - Mette Kirstine
Peder Fogeds hjemdøbte barn Anne af Tved - 5 dage
Jens Pedersen Bondes og Mette Andersdatters søn af Eg - Peder
fol 125b
Smed-Nielses /:Jensens/: og Anne Hansdatter Felds datter af Dejret - Lisbeth
Peder Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Basses hustru af Dejret (introduceret)
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Lisbjergs hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Niels Høykarls datter af Torup - Marie Cathrine
Smed-Nielses hustru af Dejret (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c