s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1770-79


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

fol 34a
Jens Pedersens datter af Blåkær (begravet)
konfirmation
fol 34b
Anders Nielsen af Torup og Karen Pedersdatter af Tillerup (trolovet)
Johannes Rasmussen af Tved og Dorthe Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Maren Skrædders af Dejret (begravet)
Michel Sørensens søn af Tved - Niels
fol 35a
Michel Sørensen spæde søn (begravet)
Laurs Laursens dødfødte barn af Neder Tved (begravet)
Claus Jørgensens datter af Dejret - Anne
Søren Andersens søn af Blåkær (begravet)
Erich Pedersen af Dejret - 61 år
Jens Pedersen af Dejret og Kirsten Andersdatter af Blåkær (copuleret)
Søren Andersens datter af Blåkær - Anne
Jens Feld Rasmussens datter af Tved - Inger
Rasmus Bondes dødfødte barn af Bjødstrup (begravet)
fol 35b
Claus Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Pinds hustru af Neder Tved (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Laurs Rasmussens søn af Blåkær - Rasmus
Jens Michelsen af Dejret og Mette Jensdatter ibd (trolovet)
Christen Jensen Hvol og Karen Knudsdatter af Dejret (trolovet)
Jens Stisens datter af Dejret - Karen
Jens Pedersens søn af Dejret - Peder-Rad
Rasmus Sørensen Høykarl af Knebel og Mette Nielsdatter af Tved præstegård (copuleret)
fol 36a
Christen Nielsens søn af Tillerup - Anders
Laurs Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Johan Rasmussen af Tved og Dorthe Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Friderichsens søn af Tved - Friderich
Hans Foged Rasmussens søn af Dejret - Rasmus
fol 36b
Dorthe Jensdatters uægte barn af Torup - Birthe
Anders Sørensen af Bjødstrup og Dorthe Andersdatter af Landborup (copuleret)
Terkild Sørensen af Tillerup og Birthe Andersdatter af Begtrup (trolovet)
Rasmus Pedersen af Bjødstrup og Karen Sørensdatter af Tved (copuleret)
Laurs Rasmussens søn af Blåkær (begravet)
Jens Pedersen af Strands og Anne Jensdatter af Torup (copuleret)
Niels Friderichsens hustru af Tved (introduceret)
fol 37a
Jens Michelsen og Mette Jensdatter af Dejret (copuleret)
Hans Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Jensen og Karen Knudsdatter af Dejret (copuleret)
Laurs Sørensens datter af Tillerup - Maren
Terkild Sørensen og Birthe Andersdatter af Begtrup (copuleret)
Jens Pedersen Bødkers søn af Bjødstrup - 3 år
Rasmus Sørensen Stubs søn af Tved - Søren (Lyng-Søren)
Laurs Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 37b
Jens Jensen Hovmands søn af Eg - Laurits
Rasmus Stubs hustru af Tved (introduceret)
Jens Pedersens dødfødte søn af Bjødstrup (begravet)
Niels Sørensens søn af Tillerup - Hans
Jens Loumands datter af Torup - Mette
Jens Amme Fasts datter af Eg - Karen
fol 38a
Niels Sørensens spæde søn af Tillerup (begravet)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Hansens søn - 0 år
Niels Jensen Snedkers datter af Dejret - Dorthe
Johan Vævers hjemdøbte søn af Dejret (begravet)
Niels Terkildsens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Fasts hustru af Eg (introduceret)
Jens Loumands hustru af Torup (introduceret)
mons Otte Guldman, Podemester ved Isgård, og sl Rasmus Laursens enke Maren Andersdatter (trolovet)
Jens Fogeds datter af Tillerup - Kirsten
Jens Feld af Tillerup og Karen Rasmusdatter af Tved (trolovet)
fol 38b
Niels Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Pedersens søn af Tved - Peder
Anders Nielsen og Karen Pedersdatter af Tillerup (copuleret)
Johan Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Pedersen Bødkers datter af Bjødstrup - Karen
Jens Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Tved (introduceret)
mons Otto Gulman, gartner ved Isgård, og enkekone Maren Andersdatter af Eg (copuleret)
fol 39a
Anders Bondes datter af Tved - Anne
Søren Christensens søn af Dejret - Christen
Rasmus Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)

1771

Top


fol 39a
Anders Bondes hustru af Tved (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Laursen af Tved - 61 år
Mads Sørensen af Dejret - 37 år
Laurs Smeds søn af Tved - Søren
fol 39b
Laurs Sørensen Pinds datter af Neder Tved - Maren
Karen Erichsdatters uægte barn - Jens
Michel Lauritsen og enkekone Sidsel Hansdatter af Dejret (trolovet)
degnen Christian Lihme - 58 år
Anders Bondes barn af Tved - 7 uger
Feld Hans' elendige søn i Dejret - 7 år
Karen Erichsdatters uægte barn af Dejret - 4 uger
fol 40a
Laurs Smeds hustru i Tved (introduceret)
Laurits Bondes hustru i Neder Tved (introduceret)
Anders Sørensens datter i Bjødstrup - Maren
Christen Jensen Hvols søn - Jens
Laurs Møllers datter af Dejret - Dorthe
fol 40b
Laurs Basses to børn af Landborup - Jens og Anne
Rasmus Vævers hustru af Tved - 63 år
Erich Hvol i Dejret - 55 år
Rasmus Væver af Tved - 80 år
Laurs Ladefoged i Torup - 47 år
Michel Sørensens barn af Tved - Niels
Jens Bøgh Terkildsens barn af Eg - Jens
fol 41a
Jens Løystrup i Bjødstrup - 87 år
Laurs Fiskers enke i Dejret - 66 år
Laurs Basses søn af Landborup - 5 uger
Niels Rungborg af Tillerup og Maren Pedersdatter af Tved (trolovet)
Laurs Basses hustru af Landborup (introduceret)
Johan Vævers dødfødte barn af Dejret (begravet)
Rasmus Sørensens barn af Dejret - Maren
Michel Laursen og Sidsel Hansdatter af Dejret (copuleret)
Niels Rungborg og Maren Pedersdatter af Tved (copuleret)
Michel Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Terkildsens hustru af Eg (introduceret)
Søren Bondes barn af Tved - Søren
Jens Jensen og Karen Rasmusdatter af Tved (copuleret)
fol 41b
Jens Michelsens barn af Dejret - Mette
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Jens Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Basse af Neder Tved - 61 år
Peder Bonde i Torup - 46 år
Rasmus Ammes barn i Eg - Anne
Søren Danmands to børn - Søren og Maren
fol 42a
Michel Jensen af Dejret - 66 år
Jens Færgemands hustru af Eg - 37 år
Jens Hansens hustru af Blåkær - 34 år
Anders Løystrups barn af Bjødstrup - Peder
Anders Jochumsen i Dejret - 63 år
Jens Pedersens barn i Dejret - Mette
Ung Søren Danmands yngste datter Maren - 6 uger
Ung Søren Danmands yngste søn Søren - 6 uger
Jens Bødkers barn af Bjødstrup - Bodil
fol 42b
Christen Hvols søn Jens af Dejret (begravet)
Jens Færgemand af Eg og Marie Sørensdatter af Isgård (trolovet)
Jens Hansen af Blåkær og Mette Jensdatter af Tved (trolovet)
Michel Laursens barn af Dejret - Kirsten
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Bødkers barn af Bjødstrup, Bodil (begravet)
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bondes barn af Dejret - Anders
Bach Laurses datter Bodil i Tillerup - 8 år
Rasmus Sørensen i Dejret - 53 år
Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Blåkær (trolovet)
Laurs Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Michel Laursens hustru af Dejret (introduceret)
fol 43a
Søren Peblings barn af Torup - Kirsten
Jens Hellesens søn Peder af Eg (begravet)
Jens Olufsens datter Dorthe i Eg - 3 år
Niels Ulrichsens datter Karen i Eg (begravet)
Jens Terkildsens søn Jens af Eg - 28 uger

1772

Top


fol 43a
Anders Nielsen i Tillerup - 60 år
Jens Christensen af Dejret - 72 år
Søren Andersens barn af Blåkær - Peder
fol 43b
Jens Skomagers datter i Landborup - Anne Marie
Jens Christensens barn i Landborup - Christen Tyrri
Rasmus Christensen i Dejret - 60 år
Søren Andersens barn Peder i Blåkær - 8 uger
Niels Elkjær i Dejret - 60 år
Anders Møllers barn i Tved - Niels
Jens Skomagers hustru i Landborup (introduceret)
Jens Christensens hustru i Landborup (introduceret)
Søren Andersens hustru i Blåkær (introduceret)
fol 44a
Peder Rasmussen i Bjødstrup - 92 år
sl provst Christen Bagge (begravet)
fol 45b
Jens Jensen af Bjødstrup - 58 år
Rasmus Bødkers søn af Bjødstrup - Peder
Anders Møllers hustru af Tved (introduceret)
et dødfundet, ukendt menneske (begravet)
Mads Fogeds datter i Dejret - Maren
Mads Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Christen Hansens Svigermoder af Tillerup
fol 46a
Rasmus Hellesens hustru i Landborup - 57 år
Laurs Sørensen i Tillerup - 53 år
Søren Christensens datter Kirsten fra Dejret - 11 år
Jens Færgemand og Marie Sørensdatter af Eg (copuleret)
Jens Hansen af Blåkær og Mette Jensdatter af Tved (copuleret)
Jens Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Oluf Michelsen af Tillerup - 65 år
Rasmus Pedersen og enken Maren Nielsdatter af Torup (copuleret)
fol 46b
Claus Jørgensens søn af Dejret - Jørgen
Jeppe Rytters søn af Dejret - Rasmus
Rasmus Stubbe (begravet)
Claus Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Jeppe Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Rasmussen af Torup og Rasmus Stubbes enke (trolovet)
Søren May (begravet)
Degnen mons Friis i Tved et barn - Jochum Christian
fol 47a
Søren Laursen Jensen og Karen Pedersdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Madsens søn af Dejret - Jens
Degnens hustru Madame Friis i Tved (introduceret)
Jens Færgemands datter i Eg - Karen
Jens Bødkers søn i Bjødstrup - Peder
fol 47b
Rasmus Ammes søn i Eg - Niels
Jens Skrædder fra Dejret og Søren Mays enke fra Tillerup (trolovet)
Søren Danmands søn fra Dejret - Jens
Jens Færgemands datter Karen fra Eg - 3 uger
Jens Pedersen Hovmand fra Tved - 46 år

1773

Top


fol 48a
Christen Jensen Hvoll fra Dejret et barn - Dorthe
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Færgemands datter Karen af Eg (begravet)
Jens Bødkers søn Peder af Bjødstrup - 5 uger
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Ammes hustru af Eg (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Bondes moder i Tved - 78 år
Søren Danmands søn Jens af Dejret - 4 uger
Niels Snedker fra Dejret og Dorthe Nielsdatter en søn - Niels
fol 48b
Christen Hvolls hustru af Dejret (introduceret)
Søren Danmands hustru fra Dejret (introduceret)
Dorthe Johansdatters søn Jens Pedersen (fra Skødstrup) - 2 år
Niels Friderichsen og Johanne Nielsdatter i Tved en datter - Karen
Jørgen Knøvls hustru af Torup - 37 år
Anders Løystrups moder af Bjødstrup - 65 år
fol 49a
Søren Andersen og Maren Pedersdatter af Blåkær en søn - Laurs
Jørgen Knøvl af Torup og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Niels Snedkers hustru i Dejret (introduceret)
Niels Friderichsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Jacobsen af Dejret - 82 år
Karen Ulrichsdatter af Eg - 97 år
Søren Andersens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Christensens dødfødte søn af Dejret (begravet)
fol 49b
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatter af Bjødstrup en søn - Søren
Rasmus Rasmussen af Torup og Rasmus Stubbes enke af Tved (copuleret)
Jørgen Knøvl af Torup og Maren Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Juels moder af Dejret - 75 år
Anders Skomager af Tved - 53 år
Rasmus Sørensen Bødker - 55 år
fol 50a
Præstens datter - Magdalene Kirstine
Præstens hustru (introduceret)
Laurs Rasmussens dødfødte søn (begravet)
fol 50b
Jens Stisen og Maren Jensdatter i Dejret en søn - Peder
Søren Jensen af Blåkær og Maren Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Andersen og Maren Pedersdatter i Dejret en søn - Peder
Maren Basse af Tillerup - 52 år
Jens Hansen og Mette Jensdatter af Blåkær en datter - Karen (Trold)
Laurs Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
fol 51a
Anders Løystrup og Mette Pedersdatter af Bjødstrup en søn - Anders
Hans Foged og Marie Jørgensdatter af Dejret en datter - Anne
trolovede Brok-Søren Jensen Soldat af Landborup og Maren Nielsdatter en datter - Anne
Johan Væver og Dorthe Rasmusdatter fra Dejret en datter - Mette
Rasmus Kjeldsen og Karen Jensdatter fra Tved en datter - Mette
fol 51b
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Jensens fæstekvinde af Bjødstrup (introduceret)
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Johan Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kjeldsens hustru af Tved (introduceret)
Knud Michelsens hustru af Dejret - 57 år
Anders Løystrups søn Anders af Bjødstrup - 6 uger
Søren Laursen og Karen Pedersdatter af Tillerup (copuleret)
Michel Knudsen af Dejret og Karen Pedersdatter af Eg (trolovet)
Jens Lynge af Landborup - 67 år
Jens Bøgh fra Eg - 69 år
Rasmus Bødker og Karen Sørensdatter af Bjødstrup en søn - Søren
fol 52a
Laurs Jensen og Mette Sørensdatter af Tved en datter - Mette Kirstine
Søren Laursen og Karen Pedersdatter i Tillerup en datter - Sidsel
Rasmus Bødkers hustru i Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Skrædder og Søren Mays enke i Tillerup (copuleret)
Anders Jacobsen fra Ugelbølle i Mørke sogn - 18 år

1774

Top


fol 52b
Jens Lauritsen og Maren Nielsdatter af Bjødstrup en søn - Laurits
Jørgen Jensen Knøvl og Anne Marie Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Peder Rasmussen Mand af Dejret - 74 år
Jens Pedersen Foged og Anne Nielsdatter af Tved (trolovet)
Søren Laursens hustru fra Tillerup (introduceret)
fol 53a
Laurs Rungborgs hustru fra Tillerup - 37 år
Jens Laursens hustru fra Bjødstrup (introduceret)
Laurs Rungborg fra Tillerup og Maren Andersdatter Skomager fra Tved (trolovet)
Michel Lauritsen og Sidsel Hansdatter en datter - Dorthe
Laurs Jensens hustru af Tved (introduceret)
Søren Danmand og Maren Jensdatter i Dejret en søn - Jens
Jens Loumand og Anne Jensdatter i Torup en søn - Peder
Jeppe Rytters moder i Dejret - 73 år
Laurs Møller og Maren Rasmusdatter i Dejret en datter - Mette
fol 53b
Jens Bødker og Kirsten Sørensdatter en søn - Søren
Michel Laursens hustru i Dejret (introduceret)
Søren Danmands hustru i Dejret (introduceret)
Jens Loumands hustru i Torup (introduceret)
Laurs Møllers hustru af Dejret (introduceret)
konfirmation
fol 55a
Madame Marcussen på Isgård - 19 år
Hr Marcussen til Isgård og sl Madame Marcussen en søn - Clemen
Rasmus Foged af Landborup - 59 år
fol 55b
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurs Rungborg af Tillerup og Maren Andersdatter af Tved (copuleret)
Laurs Pind i Neder Tved og Dorthe Sørensdatter en søn - Laurs
Jens Skomager i Landborup og Karen Rasdatter en datter - Mette
Jørgen Knøvl og Maren Sørensdatter i Torup en søn - Søren
Michel Knudsen af Dejret og Karen Pedersdatter af Eg (copuleret)
fol 56a
Erich Hvolls enke i Dejret - 66 år
Jens Pedersen Foged og Anne Nielsdatter af Tved (copuleret)
Søren Jensen Brok og Maren Nielsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Søren Danmands søn i Dejret - 13 uger
Laurs Pinds hustru (introduceret)
Rasmus Koch Skomager og Karen Erichsdatter Hvoll af Dejret (trolovet)
Michel Sørensen og Anne Nielsdatter i Tved et barn - Mette
Mads Rasmussen i Dejret - 62 år
Niels Essendrup i Neder Tved - 46 år
Laurs Smed og Mette Nielsdatter i Tved en datter - Dorthe Johanne
fol 56b
Michel Sørensens hustru i Tved (introduceret)
Claus Jørgensen og Maren Andersdatter i Dejret en søn - Anders
Jens Skrædders hustru i Tillerup - 72 år
Smedens hustru i Tved (introduceret)
Claus Jørgensens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Junior og Mette Nielsdatter af Dejret en søn - Peder
Jens Pedersens hustru i Dejret (introduceret)
Mads Nielsen Juels enke af Eg - 91 år
Jørgen Knøvls hustru i Torup (introduceret)
Jens Skomagers hustru i Landborup (introduceret)
fol 57a
Michel Knudsen og Maren Pedersdatter af Dejret en datter - Dorthe Marie
Jacob Nielsen Bonde og Anne Pedersdatter Fast af Dejret (trolovet)
Skoleholder i Dejret Hans Rasmussen og Mette Nielsdatter en søn - Rasmus
Jens Amme og Mette Hansdatter i Eg to børn - Peder og Kirsten
Michel Knudsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 57b
Jens Jensen Feld og Karen Rasdatter i Tved en datter - Karen
Jens Bondes og Kirsten Andersdatter i Dejret en søn - Søren
Skoleholderens hustru i Dejret (introduceret)
Brok-Søren og Maren Nielsdatter af Bjødstrup en søn - Jens
Jens Bondes hustru i Dejret (introduceret)
Jacob Nielsen Bonde og Anne Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Nielsen Bonde og Anne Pedersdatter af Dejret en søn - Peder
Jørgen Jensen Knøvl og Anne Marie Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Jens Ammes hustru af Eg (introduceret)
Brok-Sørens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Koch Skomager og Karen Erichsdatter Hvoll af Dejret (copuleret)
fol 58a
Anders Løystrup og Mette Pedersdatter af Bjødstrup en søn - Anders
Jens Ammes tvillingedatter - 9 uger
Præstens hustru (introduceret)
Præstens søn - Anders
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 58b
Jacob Nielsen Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Felds datter - 12 uger

1775

Top


fol 58b
Jens Fisker fra Helgenæs og Marie Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Brok-Sørens søn af Bjødstrup - 13 uger
fol 59a
Rasmus Bødkers søster i Bjødstrup, Maren - 57 år
Neder-Sørens stedsøn Anders Rasmussen - 15 år
Claus Jørgensens søn Anders - 29 uger
Jacob Bondes søn Peder af Dejret - 12 uger
Jørgen Knøvl af Dejret og Anne Marie Rasmusdatter en datter - Karen
Rasmus Stubbe og Maren Andersdatter af Tved en datter - Maren
Laurs Clemensens hustru af Eg - 64 år
Unge Rasmus Stubbes datter Maren af Tved - 10 dage
Niels Jensen Snedker og Dorthe Nielsdatter af Dejret en datter - Anne
fol 59b
Jens Laursen og Maren Nielsdatter af Bjødstrup en datter - Lene
Jens Jensen Skrædder af Tillerup og Sidsel Sørensdatter (trolovet)
Jørgen Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Stubbes hustru af Tved (introduceret)
Niels Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Laursens hustru af Bjødstrup (introduceret)
konfirmation
fol 60a
Laurs Basse og Maren Jensdatter i Landborup en datter - Mette
Dorthe Skrædders af Dejret - 67 år
Mads Nielsen af Tved og Anne Rasmusdatter af Eg (trolovet)
Niels Pedersen af Eg og Karen Clausdatter af Dejret (trolovet)
Søren Christensen og Anne Erichsdatter af Dejret en søn - Jens
fol 60b
Jeppe Rytter og Maren Andersdatter af Dejret en datter - Maren
Thomas Sørensen af Vrinners og Maren Pedersdatter af Tved (trolovet)
Søren Nielsen og Mette Sørensdatter af Bjødstrup en søn - Niels
Anders Bondes hjemmedøbte søn Peder af Tillerup - 3 dage
Laurs Basses hustru (introduceret)
Søren Christensens hustru (introduceret)
Jeppe Rytters hustru (introduceret)
Jens Laursen af Helgenæs og Marie Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Niels Pedersen Bensen af Eg og Karen Clausdatter af Dejret (copuleret)
Anders Bondes hustru af Tillerup (introduceret)
Thomas Sørensen af Vrinners og Maren Pedersdatter af Dejret (copuleret)
fol 61a
Jens Michelsen Færgemand og Mette Jensdatter af Dejret en søn - Niels
Rasmus Jensen Koch og Karen Erichsdatter af Dejret en søn - Jens
Mads Nielsen af Tved og Anne Rasdatter af Eg (copuleret)
Jens Jensen Skrædder og Sidsel Sørensdatter af Tillerup (copuleret)
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Færgemands hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Koch Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Søren Sørensen Danmand og Maren Jensdatter af Dejret en datter - Maren
fol 61b
Foged Jenses hustru af Neder Tved - 40 år
Foged Jenses dødfødte barn (begravet)
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatter af Bjødstrup en søn - Anders
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Rungborg og Maren Andersdatter af Tillerup en søn - Anders
Jens Andersen af Bjødstrup og Bodil Jensdatter af Eg (trolovet)
Rasmus Sørensen Skaarup og Maren Jensdatter af Torup (trolovet)
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Madsen og Mette Jensdatter af Dejret en søn - Rasmus
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
fol 62a
Mads Ladefoged på Isgård og Dorthe Jensdatter af Tved (trolovet)
Søren Andersen af Blåkær og Maren Pedersdatter en søn - Peder
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensen Skaarup og Maren Jensdatter af Torup (copuleret)
Laurs Rungborgs søn Anders - 5 uger
Laurs Michelsen af Eg - 91 år
Søren Clemensen Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødker og Karen Sørensdatter af Bjødstrup en søn - Jens
Madame Falch, min sl svigermoder - 70 år
Jens Terkildsen af Eg - 39 år
fol 62b
Anders Sørensens søn Anders af Bjødstrup - 16 uger
Claus Jørgensen og Maren Andersdatter af Dejret en datter - Karen

1776

Top


fol 63a
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Hansen og Mette Jensdatter af Blåkær en søn - Jens
Brok-Søren og Maren Nielsdatter af Bjødstrup en søn - Jens
Niels Fogeds hustru af Dejret - 84 år
Claus Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Claus Jørgensens datter Karen af Dejret - 7 uger
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Brok-Sørens hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 63b
Mads Nielsens dødfødte søn af Eg (begravet)
Niels Rasmussen Foged og Anne Jensdatter Skrædder af Dejret (trolovet)
Christen Jensen Hvol og Karen Knudsdatter af Dejret en datter - Dorthe
Laurs Smed og Mette Nielsdatter af Tved en datter - Karen
Jens Nielsen og Anne Laursdatter af Tved en datter - Kirsten
Rasmus Laursen Basse af Tillerup og Karen Pedersdatter Bonde af Dejret (trolovet)
Mads Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Jørgen Savmand af Eg - 68 år
Christen Hvolls hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Smeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
fol 64a
Jens Stisen og Maren Jensdatter af Dejret en datter - Anne
Jacob Nielsen Bonde og Anne Pedersdatter af Dejret en datter - Kirsten
konfirmation
fol 64b
Johan Væver og Dorthe Rasmusdatter af Tved en søn - Rasmus
Brok-Sørens søn Jens af Bjødstrup - 18 uger
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Nielsen Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Mads Nielsen Ladefoged af Blåkær og Dorthe Jensdatter af Tved (copuleret)
Jens Andersen af Dejret - 59 år
Johan Vævers hustru af Tved (introduceret)
Michel Laursen og Sidsel Hansdatter en datter - Karen
Søren Laursen og Karen Pedersdatter af Tillerup en datter - Kirsten
Jens Andersen af Landborup og Bodil Jensdatter af Eg (copuleret)
fol 65a
Hjul-Rasmus Sørensen og Jens Andersens enke af Dejret (trolovet)
Jens Ammes datter af Eg - 6 år
Søren Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
Michel Laursens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Laursen Basse af Tillerup og Karen Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Mads Nielsen Ladefoged og Dorthe Jensdatter af Blåkær en søn - Friderich
Laurs Basses datter Mette af Landborup - 1 år
Hjul-Rasmus Sørensen og Jens Andersens enke af Dejret (copuleret)
Michel Olufsen og Karen Nielsdatter Høg af Tillerup (trolovet)
Mads Ladefogeds hustru af Blåkær (introduceret)
fol 65b
Præstens datter - Mette Marie
Præstens hustru (introduceret)
Jens Terkildsens enkes søn af Eg - Jens
Jens Bonde af Eg og Anne Rasmusdatter Bødker af Bjødstrup (trolovet)
Jens Andersen og Bodil Jensdatter en søn - Anders
Laurs Rungborg og Maren Andersdatter af Tillerup en datter - Mette
fol 66a
Hans Christensen Trold af Tillerup og Karen Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Terkildsens enke af Eg (introduceret)
Hans Vejlby Skoleholder og Mette Nielsdatter en søn - Niels
Jens Bonde og Kirsten Andersdatter af Dejret en datter - Ane
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Clausen af Dejret og Maren Nielsdatter Møller af Tved (trolovet)
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatter en datter af Bjødstrup - Mette Marie
Laurs Nielsen Møller og Mette Jensdatter af Tved (trolovet)
Anders Pedersen Skaarup og Margrethe Christensdatter Trold af Tillerup (trolovet)
fol 66b
Jens Pedersen Bonde af Dejret og Jens Terkildsens enke af Eg (trolovet)
Skolemesterens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Rasmussen Foged og Anne Jensdatter Skrædder af Dejret (copuleret)
Michel Olufsen og Karen Nielsdatter Høgh af Tillerup (copuleret)
Jens Andersens søn Peder af Dejret - 3 år
Jens Bødkers søn af Bjødstrup - Christen
Anders Løystrup og Mette Pedersdatter af Bjødstrup en datter - Karen
Laurs Rungborgs datter Mette - år
Skoleholder Hans Vejlbys søn Niels - 14 uger

1777

Top


fol 67b
Anders Sørensens datter Mette Marie - 12 uger
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Møllers og Anne Marie Rasmusdatters datter - Mette
Jens Bødkers søn Christen af Bjødstrup - 6 uger
Niels Foged og Anne Skrædder en datter - Karen
Anders Møllers hustru af Tved (introduceret)
Søren Bonde af Tved - 46 år
Anders Skaarup af Pgrd og Margrethe Trold af Tillerup (copuleret)
fol 68a
Niels Snedkers søn af Dejret - Peder
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Jensens to hjemmedøbte sønner af Tved, Jens og Søren (begravet)
Peder Nederbys datter Karen af Dejret - 22 år
Mads Pedersen Skomager og sl Søren Bondes enke Anne Sørensdatter af Tved (trolovet)
Friderich Nielsen af Dejret - 77 år
Laurs Jensen Brok og Mette Jensdatter af Landborup (trolovet)
Niels Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
fol 68b
konfirmation
fol 69a
Peder Sørensen af Tillerup - 76 år
Maren Sørensdatter Brok af Præsteg - 24 år
Rasmus Skrædder af Dejret - 42 år
Hjul-Rasmus og Maren Pedersdatter en datter af Dejret - Karen
Laurs Møller og Mette Jensdatter af Tved (copuleret)
Jens Bonde af Dejret og Jens Terkildsens enke af Eg (copuleret)
Hans Trold af Tillerup og Karen Winther af Dejret (copuleret)
Mads Skomager og Søren Bondes enke af Tved (copuleret)
Laurs Jensens hustru af Tved (introduceret)
Brok-Laurs og Mette Jensdatter af Landborup (copuleret)
Christen Trold af Tillerup - 68 år
gl Søren Danmand af Dejret - 69 år
fol 69b
Hjul-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
Niels Fogeds datter Karen af Dejret - 12 uger
Unge Jens Pedersens søn af Dejret - Niels
Jens Smeds hustru af Dejret - 43 år
Jens Smed af Dejret - 46 år
Jens Smeds moder af Dejret - 82 år
Hans Fogeds hustru af Dejret - 48 år
Unge Jens Pedersens søn Niels af Dejret - 8 dage
Søren Clausen af Dejret og Maren Møller af Tved (copuleret)
Michel Knudsen og Maren Pedersdatter af Dejret en søn - Knud
Jørgen Jensen og Anne Marie Rasmusdatters datter Karen af Dejret - 2 år
fol 70a
Jens Sørensen Bonde af Eg og Anne Rasmusdatter Bødker af Bjødstrup (copuleret)
Unge Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Madsens svigermoder af Dejret - 63 år
Michel Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Tved - Søren
Michel Sørensens enke af Tved (introduceret)
Claus Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Claus Jørgensen og (mangler) Andersdatters søn af Dejret - Jochum
fol 70b
Peder Bruun af Tillerup - 72 år
Michel Sørensen af Tved - 33 år
Michel Olufsens og Karen Høghs søn - Ole
Rasmus Laursen Basse og Karen Pedersdatter Bonde af Tillerup - Kirsten
Mejed-Jens Andersen og Michel Sørensens enke Anne Nielsdatter af Tved (trolovet)
Michel Knudsens søn Knud af Dejret - 8 uger
Rasmus Willumsen af Dejret - 67 år
Rasmus Laursen Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Michel Olufsens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 71a
Søren Peblings søn af Torup - Jens
Søren Peblings hustru af Torup (introduceret)
Laurs Møllers og Mette Jensdatters datter af Tved - Mette
Laurs Jensen og Anne Jensdatter af Landborup (trolovet)
et drengebarn tilhørende et par omløbende fra Tebstrup By i Ousted sogn ved Skanderborg (faderen Qvist Knudsen) - Knud
Laurs Sørensen Pind og Dorthe Sørensdatter af Neder Tved en datter - Anne
fol 71b
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Jens Jensen Feld og Karen Rasmusdatters datter af Tved - Dorthe
Laurs Pinds hustru af Tved (introduceret)
Jens Jensen Felds hustru af Tved (introduceret)
Jens Sørensen Murermand og Anne Rasmusdatters søn af Eg - Laurs
Jørgen Olufsen Knøvl og Maren Sørensdatter en datter af Torup - Kirsten
Jacob Bondes og Anne Pedersdatters datter Kirsten af Dejret - 3 år
Jørgen Knøvls hustru af Torup (introduceret)
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Pedersen Bødker og Karen Sørensdatter en søn af Bjødstrup - Christen
Rasmus Madsen af Torup - 72 år
fol 72a
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Nielsen og Mette Sørensdatter af Bjødstrup en datter - Kirsten

1778

Top


fol 72b
Laurs Rungborgs og Maren Andersdatter en søn af Tillerup - Anders
Præstens datter - Hedvig Cathrine
Præstens hustru
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 73a
Hans Trold og Karen Winther en søn af Tillerup - Christen
Brok-Laurs og Mette Jensdatter af Tved en datter - Maren
Jeppe Rytter og Maren Andersdatter af Dejret en datter - Marie
Jeppe Rytters datter Marie af Dejret - 14 dage
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Brok Laurses hustru af Tved (introduceret)
Maren Trold af Tved - 76 år
Jens Loumand og Anne Jensdatter af Torup en søn - Jens
fol 73b
Jeppe Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Søren Stisen af Dejret - 69 år
Niels Foged og Anne Skrædder en søn af Dejret - Jens
Jens Bødker og Kirsten Sørensdatter af Bjødstrup en datter - Anne Marie
Jens Loumands hustru af Torup (introduceret)
Unge Jens Farsen og Kirsten Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Hans Foged og Kirsten Michelsdatter Færgemand af Dejret (trolovet)
konfirmation
fol 74a
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Jensen Knøvl og Anne Marie Rasmusdatter af Dejret en datter - Karen
fol 74b
Jens Bonde og Kirsten Andersdatter af Dejret en datter - Karen
Mejed-Jens og Michel Sørensens enke af Tved (copuleret)
Ulv-Laurs Jensen og Anne Jensdatter Skomager af Landborup (copuleret)
Anders Clemensen af Dejret - 72 år
Søren Clausen og Maren Nielsdatter af Dejret en datter - Dorthe
Jørgen Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Hans Foged og Kirsten Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Søren Clausens hustru af Dejret (introduceret)
Unge Jens Farsen og Kirsten Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Niels Friderichsen og Johanne Nielsdatter af Tved en søn - Niels
fol 75a
Anders Sørensen og Dorthe Andersdatter af Bjødstrup en søn - Anders
Jens Hansen og Mette Jensdatter af Blåkær en søn - Jacob
Peder Houmand af Tved - 32 år
den yngre Christen Hvoll af Dejret - 25 år
Niels Fridrichsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Bentsen og Karen Clausdatter en søn af Eg - Peder
Søren Laursen og Karen Pedersdatter en datter af Tillerup - Mette
Niels Bentsens hustru af Eg (introduceret)
fol 75b
Oluf Knøvl af Torup og Kirsten Michelsdatter af Tved (trolovet)
Jeppe Rytters og Maren Andersdatters datter Marie - 14 dage
Jens Andersen og Bodil Jensdatter en søn af Landborup - Jens
Urmager Peder Møller og Maren Lauritsdatter af Tved (trolovet)
Søren Danmand og Maren Jensdatter en søn af Dejret - Søren
Søren Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Andersens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
gl Jens Pedersen af Dejret - 72 år
Oluf Knøvl af Torup og Kirsten Michelsdatter af Tved (copuleret)
Jacob Nielsen Bonde og Anne Pedersdatter en søn af Dejret - Niels
fol 76a
Foged-Ras' og Birthe Spiærens dødfødte datter af Neder Tved (begravet)
Niels Michelsen Kruse og Anne Andersdatter af Tved (trolovet)
Urmager Peder Møller og Maren Laursdatter af Tved (copuleret)
Brok-Søren og Maren Nielsdatter af Bjødstrup en datter - Kirsten
Oluf Knøvl og Kirsten Michelsdatter en datter af Dejret - Kirsten
Unge Jens Farsen og Kirsten Michelsdatter af Dejret en datter - Maren
Jacob Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Bak-Rasmus og Karen Pedersdatter en datter af Tillerup - Anne

1779

Top


fol 77a
Rasmus Fogeds hustru af Neder Tved (introduceret)
Brok-Sørens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Oluf Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Unge Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Urmager Peder Møller og Maren Lauritsdatters søn af Tved - Niels
Erich Lauritsen af Tved og Karen Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Laurs Basses søn af Landborup - Rasmus
Urmager Peder Møllers hustru af Tved (introduceret)
Michel Laursen og Sidsel Hansdatters søn af Dejret - Mads
fol 77b
Søren Christensen og Anne Jensdatters datter - Anne Dorthe
Degnens moder af Tved, Mette Nielsdatter Friis - 83 år
Rasmus Rasmussen Fast af Dejret - 55 år
Jeppe Rytter og Maren Andersdatter af Dejret en datter - Marie
Rasmus Kochs moder, Mette Rasdatter af Blåkær - 77 år
Jens Pedersen Bøgh og Maren Jensdatter af Eg en søn - Peder
Laurs Basses hustru af Landborup (introduceret)
konfirmation
fol 78a
Michel Laursens hustru (introduceret)
Jeppe Rytters hustru (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Møllers datter af Dejret - Ane
Jens Pedersen Bøghs hustru Maren Jensdatter af Eg - 46 år
Mads Nielsen og Anne Rasmusdatter af Eg en søn - Niels
fol 78b
Jens Sørensen Murmester og Anne Rasmusdatters datter af Eg - Karen
Niels Michelsen Kruse og Anne Andersdatter af Tved (copuleret)
Jens Pedersen Bøgh og Mette Andersdatter af Tved (trolovet)
Anders Jensen Løystrup og Mette Pedersdatter af Bjødstrup - Søren
Rasmus Koch Skomager og Karen Erichsdatter en datter - Karen
Laurs Jensen og Mette Sørensdatters datter af Tved - Anne
Jens Stisen af Dejret - 62 år
Mads Nielsens hustru (introduceret)
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
Jens Pedersen Bøgh af Eg og Mette Andersdatter af Tved (copuleret)
fol 79a
Jens Færgemands Niels af Dejret - 4 år
Mads Lisbjergs datter Maren - 7 år
Erich Lauritsen af Tved og Karen Rasmusdatter Fiig af Dejret (copuleret)
Peder Andersen af Tved og Maren Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
Peder Andersen af Tved og Maren Jacobsdatter af Dejret (copuleret)
Jens Pedersen Bøghs søn Peder af Eg - 3 mdr
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Tved (introduceret)
Laurs Møllers hustru af Dejret (introduceret)
fol 79b
Vor lille datter - Sabine Weide
Præstens hustru (introduceret)
Jens Ammes datter Maren af Eg - 22 år
Skomager Rasmus Kochs hustru Karen Erichsdatter af Dejret - 29 år
Claus Jørgensens søn Jochum af Dejret - 2 år
Søren Danmands søn Søren af Dejret - 1 år
Rasmus Koch Skomagers og Mette Jensdatter Farsens af Dejret (trolovet)
Jens Pedersen Juniors datter af Dejret - Dorthe Marie
Søren Christensens og Anne Jensdatters datter Anne Dorthe af Dejret - 1 år
fol 80a
Jens Jensen Felds og Karen Rasmusdatters datter Dorthe af Tved - 2 år
Søren Clausen og Maren Nielsdatter Møllers datter Dorthe af Dejret - 1 år
Unge Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
jomf Margrethe Lentz Tygesen fra Isgård - 18 år
Degnen Hr Frises søn Jochum Christian af Tved - 6 år
Laurs Møllers datter Anne af Dejret - 3 mdr
Oluf Knøvels og Kirsten Kruses datter Kirsten af Dejret - år
Laurs Smeds datter Dorthe Johanne af Tved - 5 år
Jens Madsens og Mette Jensdatters dødfødte datter af Dejret (begravet)
Niels Snedkers datter af Dejret - 8 dage
Laurs Basses søn Rasmus af Landborup - 25 uger
Hjul-Rasmus og Maren Pedersdatter en søn af Dejret - Jens
fol 80b
Michel Knudsens og Karen Pedersdatters datter af Dejret - Kirsten
Claus Jørgensen og Maren Andersdatters datter af Dejret - Marie
Jens Skomagers moder Anne Jensdatter af Landborup - 80 år
Laurs Møllers og Mette Jensdatters datter af Tved - Anne Marie
Niels Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Olufsens og Karen Høghs datter af Tillerup - Maren
Mads Juels datter af Torup - Inger Kirstine
Hjul-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Clauses hustru af Dejret (introduceret)
fol 81a
Anders Jensen Skrædder og Mette Rasdatter Koch af Blåkær (trolovet)
Anders Sørensens søn af Bjødstrup - Søren - 6 år
Rasmus Koch Skomagers datter Karen af Dejret - 20 uger
Hans Fogeds og Kirsten Michelsdatters datter af Dejret - Marie
Jens Bøghs enke af Eg - 68 år
Niels Bøgh af Eg - 40 år
Dorthe Helbo af Eg - 23 år
Ellen Pedersdatter af Eg - 12 år
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Michel Olufsens hustru af Tillerup (introduceret)
Mads Nielsen af Eg - 24 år
Søren Fiig af Bjødstrup - 73 år
Jens Olufsen af Eg - 53 år
Rasmus Ammes søn af Eg - 8 år
Brok-Sørens datter Kirsten af Bjødstrup - 1 år
Jens Pedersens datter Dorthe Marie af Dejret - 14 uger
fol 81b
Mads Rasmussens hustru af Torup (introduceret)
Anders Skrædder af Dejret og Mette Koch Rasmusdatter af Blåkær (copuleret)
Jens Hellesens hustru af Eg - 57 år
Rasmus Bødkers søn Christen af Bjødstrup - 2 år
Peder Basse af Tillerup - 76 år
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Erich Laursens og Karen Fiigs søn af Tved - Laurs
Foged-Rasses og Birthe Spiærens datter af Neder Tved - Maren
Karen Lysens af Eg - 72 år
Jens Svenskes hustru af Tved - 63 år


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c