s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1800-09


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809


1800
Posterne under stregen findes i Kirkebog nr. 4.

fol 182b
Jens Laursens hustru af Bjødstrup - 58 år
fol 183a
Smed-Hanses hustru af Landborup (introduceret)
Rasmus Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
Oluf Hansen Høykarl af Tved - 62 år
Peder Andersen og Anne Sørensdatters datter af Tved - Mette Cathrine
Mette Sørensdatter Danmand af Dejret - 42 år
Jørgen Hansens søn Hans af Dejret - 1 år
Smed-Hanses søn Rasmus - 2 mdr
Peder Elkjærs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensen Skaarups og Maren Rasmusdatter Broks datter af Dejret - Kirstine Cathrine
Rasmus Bondes enke af Bjødstrup - 65 år
fol 183b
Niels Jepsens og Dorthe Danmands datter af Bjødstrup - Kirsten
enkemand Anders Andersen Løystrup og hans sl kones søster Anne Laursdatter (trolovet - kongebrev)
Niels Pedersen Bentsen af Eg - 48 år
Laurs Basse af Dejret - 72 år
Jens Knøvls søn Jens af Dejret - 3 år
Jørgen Hansen Fogeds og Mette Jensdatter Skomagers datter af Dejret - Marie
fol 184a
Erich Rungborgs nyfødte, udøbte datter af Tillerup (begravet)
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
Anders Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Søren Laursen Basses og Anne Rasmusdatter Broks søn af Tillerup - Laurs
Niels Jepsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
husholdersken på Isgård jomf Kirstine Drejer - 44 år
Søren Nielsen Fiigs og Karen Christensdatter Hvols søn af Dejret - Søren
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters søn af Dejret - Mads
fol 184b
Jørgen Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Erich Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Jensen Bonde og Karen Laursdatter Smed af Dejret (trolovet)
konfirmation
fol 185a
sl Jens Hovmands enke Eva Pedersdatter af Eg - 44 år
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrup og Anne Laursdatter af Tved (copuleret)
Jens Hansen Sparre af Dejret og Maren Jensdatter Winther af Isgård (trolovet)
Slot-Rasmus Jensen af Dejret - 11 år
Jens Skaarups hustru af Eg - 61 år
Slot-Jenses enke af Dejret - 42 år
Peder Jensen Winthers og Kirsten Sørensdatters søn af Dejret - Jens
fol 185b
Jens Andersen Løystrup og Marie Hansdatter Foged af Dejret (trolovet)
Peder Laursen Smeds og Karen Jeppesdatters datter af Dejret - Dorthe Johanne
Søren Rasmussen Bødkers og Anne Marie Laursdatter Møllers datter af Bjødstrup - Karen
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Anne Helles af Eg - 74 år
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Andersen Løystrup og Marie Hansdatter Foged af Dejret (copuleret)
fol 186a
Jens Jensen Hovmand og Anne Marie Nielsdatter af Eg (trolovet)
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Jensen Bonde og Karen Laursdatter Smed af Dejret (copuleret)
Anders Fogeds dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Hans Jensen Ammes og Kirsten Sørensdatter Sties søn af Dejret - Jens
fol 186b
Jens Jensen Hovmand og Anne Marie Nielsdatter af Eg (copuleret)
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Foged af Dejret - 65 år
Peder Andersen Løystrup og Maren Laursdatter Pinds datter af Tved - Mette Marie
Laurs Hansen og Dorthe Jensdatter Ammes datter af Neder Tved - Dorthe Marie
Jens Pedersen Bondes /:Bøghs/: og Mette Andersdatters søn af Eg - Peder
Peder Løystrups hustru af Tved (introduceret)
fol 187a
Niels Michelsen Bachs og Lisbeths søn af Landborup - Michel
Hr Jørgen Mørch Sechers og kone, født Wolfs søn af Kvelstrup - Thomas
Brok-Niels Rasmussens og Mette Johansdatters søn af Tillerup - Jacob
Laurs Hansens hustru af Neder Tved (introduceret)
Jens Andersen Løystrups og Marie Hansdatter Fogeds søn af Dejret - Anders
fol 187b
Rasmus Jepsens og Skipper-Dorthes datter af Dejret - Karen
Madame Secher fra Kvelstrup (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Niels Bachs hustru (introduceret)
Smed-Nielses datter Anne Marie af Tved - 5 år


fol 2b
Jens Hansen Sparre og Maren Jensdatter Winther af Dejret (copuleret)
Brok-Nielses hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Løystrups hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jepsens datter Anne Dorthe af Tved - 1 år
Peder Andersen Løystrups søn Anders af Tved - 3 år
Jens Kruses datter Anne af Tved - 14 år
Niels Skrædders og Maren Laursdatters datter af Dejret - Mette
Jens Friderichsens hustru Maren Jensdatter af Dejret - 64 år
Mejed-Jenses enke af Tved - 61 år
fol 3a
Anders Jepsen af Dejret og Anne Marie Johansdatter af Neder Tved (trolovet)
Jens Andersens søn Anders af Tillerup - 13 år
Niels Skaarups datter Mariane Christiane af Eg - 9 år
Peder Stubbes og Margrethe Møllers datter af Neder Tved - Anne Cathrine
fol 3b
Niels Skrædders hustru af Dejret (introduceret)

1801

Top


fol 4a
Søren Basses søn Laurs af Tillerup - 1 år
Michel Begtrups dødfødte datter (begravet)
Peder Winthers søn Jens af Dejret - år
Rasmus Kochs søn Jeppe af Torup - 6 år
Rasmus Kochs søn Rasmus - 1 år
Peder Danmands søn Anders af Eg - 1 år
fol 4b
sl Laurs Smeds enke Mette Nielsdatter af Tved - 69 år
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters datter af Blåkær - Dorthe Johanne
Lisbeth Michelsdatter af Dejret - 19 år
Anders Jensen Bondes og Karen Laursdatter Smeds datter af Dejret - Mette Kirstine
Peder Stubbes hustru af Neder Tved (introduceret)
Jens Andersen Løystrups hustru Marie Hansdatter Foged - 22 år
fol 5a
Anders Jensen Bondes datter Mette Kirstine af Dejret - 14 dage
Jens Pinds dødfødte søn af Dejret (begravet)
Jørgen Knøvls enke Anne Marie af Tillerup - 52 år
Jens Brodersens udøbte søn af Eg (begravet)
Peder Stubbes datter Anne Marie af Neder Tved - 9 år
Kirsten Stokholm, Rasmus Bondes enke af Dejret - 46 år
Søren Michelsen Degns og Dorthe Sørensdatters søn af Tillerup - Søren
Skoleholder Søren Feldballes datter Kirsten af Dejret - 1 år
fol 5b
Søren Fogeds søn Jens af Tillerup - 6 år
Jens Hansen Schering Sparres og Maren Jensdatter Winthers søn af Dejret - Hans
Søren Bødkers datter Karen af Bjødstrup - 9 mdr
Michel Begtrups hustru af Dejret (introduceret)
Anders Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pinds hustru af Dejret (introduceret)
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Michelsen Degns hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Brodersens hustru af Eg (introduceret)
Jens Sparres hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Jensdatter Egelund af Tved - 20 år
Jens Skrædders hustru Karen Fiig af Tved - 51 år
Lyse-Jenses søn Jens af Eg - 5 år
fol 6a
Søren Rasmussen Bondes og Karen Nielsdatters datter af Bjødstrup - Anne Marie
konfirmation
Søren Pedersen Lisbjergs og Anne Rasmusdatter Kjelds datter af Dejret - Maren
fol 6b
Poul Jensen Hovmands og Lene Jensdatter Færgemands datter af Bjødstrup - Dorthe Marie
Mette Rasmusdatter Bødkers uægte, udøbte datter af Neder Tved som pranger Mads Pedersen ved Kvelstrup var far til (begravet)
Laurs Jørgensen Høykarl af Torup og Mette Kirstine Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Skoleholder Søren Feldballes og Kirsten Sørensdatters søn af Dejret - Søren
Anders Jepsen af Dejret og Anne Marie Johansdatter af Neder Tved (copuleret)
fol 7a
Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Nederbys og Mette Egelunds datter af Tved - Dorthe
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurs Pind af Tved - 61 år
Skoleholder Søren Feldballes hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Niels Langballe Boserup af Kongsgårde paa Helgenæs og min datter Sabine Weyde Winding af Tved Præstegård (copuleret)
Peder Kjeldsen /:Rasmussens/: og Maren Sørensdatters søn af Dejret - Rasmus
fol 7b
Niels Jacobsen Bonde og Brok-Anne Laursdatter af Dejret (trolovet)
Jens Hansen Schering Sparres og Maren Jensdatter Winthers søn Hans af Dejret - 18 uger
Niels Jensen Skaarups og Johanne Sørensdatters datter af Eg - Mariane Christiane
Smed-Hans Jensens og Maren Jensdatter Skomagers datter af Landborup - Karen
Jochum Heydorn Smeds og Anne Sørensdatters datter af Tved - Dorthe Marie
Smed-Hans Jensen og Anne Hansdatters søn af Tved - Søren
fol 8a
Peder Kjeldsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Skaarups hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Jensen Felds og Dorthe Hvols datter af Dejret - Dorthe
Peder Fasts og Dorthe Juels datter af Torup - Anne Cathrine
fol 8b
Niels Jacobsen Bonde og Anne Laursdatter Brok af Dejret (copuleret)
Peder Laursen Kjelds og Karen Sørensdatters datter af Torup - Mette Kirstine
Smed-Hanses hustru af Landborup (introduceret)
Jochum Smeds hustru af Tved (introduceret)
Smed-Nielses hustru af Tved (introduceret)
Peder Danmands hustru Maren Udengaard af Eg - 41 år
Friderich Nielsens dødfødte tvillingebørn af Dejret (begravet)
Jørgen Hansens og Anne Ammes søn af Bjødstrup - Niels
Søren Michelsens og Dorthe Smeds søn af Eg - Michel
fol 9a
Anders Nielsen Kruse af Tved - 19 år
Rasmus Felds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Peder Kjeldsens hustru af Torup (introduceret)
enkemand Jens Skrædder af Tved og Sidsel Terkildsdatter (trolovet)
enkemand Peder Danmand af Eg og Kirsten Winther af Dejret (trolovet)
Jørgen Hansens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Laurs Erichsen af Tved og Anne Jacobsdatter Snedker af Dejret (trolovet)
fol 9b
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Tved - 63 år
Erich Rungborgs dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Søren Rasmussen Helbos og Anne Sørensdatters søn af Rogenshale (Balle)-huset - Søren
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters datter af Dejret - Christiane
Jens Pedersen Bøghs /:Bonde/: Pedersens søn - 1 år
Laurs Høykarl af Torup og Mette Kirstine Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
fol 10a
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Anne Jensdatter Winthers uægte datter af Dejret - Johanne Marie (soldat Christen Jensen af Gellerup ved Århus)
Søren Helbos hustru af Ballehus (introduceret)
Erich Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Jepsen og Anne Marie Johansdatters datter af Dejret - Marie
enkemand Peder Danmand af Eg og Kirsten Winther af Dejret (copuleret)
fol 10b
Søren Laursen Basses og Anne Rasmusdatter Broks søn af Tillerup - Laurs
Rasmus Nielsen Skrædder af Tved og Anne Sørensdatter Brok af Bjødstrup (trolovet)
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers søn af Dejret - Laurs

1802

Top


fol 11a
Søren Kudsks hustru Dorthe Sørensdatter af Eg - 50 år
Anders Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Rasmussen Bødkers og Anne Marie Laursdatters datter af Bjødstrup - Karen
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Anne Jensdatter Winthers uægte barn Johanne Marie - 12 uger
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
fol 11b
Smed-Niels Jensen af Tved - 42 år
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Bodil Skaarups af Dejret - 73 år
enkemand Jens Jensen Skrædder og Sidsel Terkildsdatter af Tved (copuleret)
Hans Jensen af Tved - 39 år
Niels Sørensen Smeds og Else Sørensdatters datter af Dejret - Sidsel
Rasmus Johansen Vævers og Mette Rasmusdatter Kjelds søn af Dejret - Rasmus
fol 12a
Neder-Søren Jensen og Karen Jepsdatters søn af Torup - Oluf
Rasmus Johansen Vævers søn Rasmus af Dejret - 10 dage
Peder Jensen Winthers og Kirsten Sørensdatters søn af Dejret - Jens
Niels Jacobsen Bondes og Anne Laursdatter Broks søn af Dejret - Jacob
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Andersen Løystrup og enken Anne Hansdatter Feld af Tved (trolovet)
fol 12b
Anders Jensen og Inger Kirstine Juel af Torup (trolovet)
konfirmation
Jens Jensen Lykkes og Dorthe Laursdatter Møllers søn af Dejret - Rasmus
fol 13a
Peder Nielsen Fogeds og Mette Jensdatters søn af Tved - Mads
Laurs Erichsen og Anne Jacobsdatter af Tved (copuleret)
Anders Løystrup og Anne Laursdatters søn af Tved - Laurs
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Niels Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Trolds enke Maren Trolds af Tillerup - 63 år
Michel Andersens dødfødte datter af Dejret (begravet)
Søren Helbos søn Søren af Ballehuset - år
fol 13b
Anders Nielsen Møller af Neder Tved - 62 år
Brok-Mads Jensen af Blåkær og Kirsten Jensdatter af Tved (trolovet)
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Lykkes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Stisens hustru Kirsten Skaarup af Dejret - 44 år
Rasmus Nielsen Skrædder og Anne Sørensdatter Brok (copuleret)
Michel Andersens hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Peder Sørensen Stisen af Dejret og Maren Jensdatter Kruse af Tved (trolovet)
Anders Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Brok-Mads og Kirsten Jensdatter af Tved (copuleret)
fol 14a
Peder Jensen Danmands og Kirsten Jensdatter Winthers søn af Eg - Jens
Niels Bentsens enke af Eg - 53 år
enkemand Jens Andersen Løystrup og enke Anne Hansdatter Feld af Tved (copuleret)
Niels Jacobsens søn Jacob af Dejret - 3 mdr
Oluf Hansen Høykarls enke Kirsten Pedersdatter af Tved - 64 år
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Rungborg af Tved - 41 år
fol 14b
enkemand Peder Sørensen Stisen af Dejret og Maren Jensdatter Kruse af Tved (copuleret)
Peder Nielsen Bentsen og Kirsten Rasmusdatter Basse af Eg (trolovet)
Laurs Sørensen /:Clemensen/: af Dejret og enke Maren Madsdatter af Tved (trolovet)
Laurs Møllers enke Maren Rasmusdatter af Dejret - 63 år
Jens Hansen Sparres og Maren Winthers søn af Dejret - Jens
fol 15a
Rasmus Nederbys hjemmedøbte datter Anne af Tved - 1 dag
Jens Laursen Rungborg af Tillerup - 36 år
Niels Michelsen Bach og Lisbeth Michelsdatters datter af Landborup - Anne Dorthe
Jørgen Hansens og Mette Jensdatter Skomagers datter af Dejret - Karen
Anders Sørensen Skaarups og Maren Rasmusdatter Broks datter af Dejret - Bodil
Laurs Jørgensen Høykarls og Mette Kirstine Sørensdatters søn af Bjødstrup - Søren
fol 15b
Søren Nielsen Fiigs og Karen Christensdatters datter af Dejret - Bodil Marie
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Jens Sparres hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Peder Sørensen Greve af Strands og Maren Jensdatter Brok fra Kvelstrup (trolovet)
Niels Bachs hustru af Landborup (introduceret)
Jørgen Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensen Skaarups datter Bodil af Dejret - 4 uger
fol 16a
Anders Jensen og Inger Kirstine Juel af Torup (copuleret)
Forpagter Michel Kaysens søn af Isgård - Wilhelm Christian
Hr Kaysens hustru af Isgård (introduceret)
Anders Sørensen Skaarups hustru Brok-Maren af Dejret (introduceret)
Laurs Høykarls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Mads Jensen Broks og Kirsten Jensdatters søn af Tved - Jens
Jeppe Skrædders hustru af Torup - 75 år
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
fol 16b
Peder Andersens og Anne Sørensdatters søn af Tved - Søren
Peder Jensen Danmands søn Jens af Eg - 8 år
Brok-Madses hustru af Tved (introduceret)
Peder Andersens søn Søren af Tved - 4 uger
Peder Jensen Bonde af Dejret - 33 år
Jens Pedersen Bondes og Mette Andersdatters datter af Eg - Anne
fol 17a
Rasmus Nielsen Skrædders og Anne Sørensdatters datter af Bjødstrup - Anne Marie
Laurs Hansens og Dorthe Ammes søn af Neder Tved - Jens
Jens Jensen Brok og Maren Jensdatter Bonde af Tillerup (trolovet)

1803

Top


fol 18a
Jens Jensen Hovmands og Anne Marie Nielsdatters datter af Eg - Eva
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
sl snedker Rasmus Kochs enke af Blåkær (begravet)
Jens Pedersen Bondes hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Skrædders hustru af Bjødstrup (introduceret)
Sognefoged Peder Stubbes og Margrethe Andersdatters datter af Neder Tved - Anne Marie
fol 18b
Smed-Jens Laursens og Maren Danmands søn af Tved - Erich
Peder Smeds og Karen Jepsdatters datter af Dejret - Mette Cathrine
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Skoleholder Søren Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Dejret - Peder
Laurs Hansens hustru af Neder Tved (introduceret)
Hr kammerråd Marcussens søn af Isgård, Hans Christian Nissen Marcussen - 18 år
fol 19a
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Niels Michelsen Bachs datter Anne Dorthe af Landborup - 20 uger
Peder Stubbes hustru af Tved (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
Jens Christensen af Landborup - 70 år
Laurs Erichsens og Anne Jacobsdatters søn af Tved - Erich
Anders Sørensen Skaarup /:Bitte-Anders/: af Dejret - 55 år
Mogens Sørensen af Dejret - 32 år
Mette Jensdatter fra Isgård (begravet)
Skoleholder Feldballes hustru af Dejret (introduceret)
fol 19b
Michel Hansen og Dorthe Jensdatter Færgemands af Dejret (trolovet)
Hans Jensen Ammes og Kirsten Sørensdatter Stisens datter af Dejret - Dorthe Marie
Peder Nielsen og Kirsten Basse af Eg (copuleret)
Anders Jensen og Inger Kirstine Juels søn af Tved - Jens
Søren Michelsens og Dorthe Sørensdatters søn af Tillerup - Jens
fol 20a
Rasmus Jepsens og Skipper-Dorthes søn af Dejret - Christen
Laurs Clemensen /: Sørensen/: og Maren Madsdatter af Tved (copuleret)
Peder Sørensen Basballes og Maren Pedersdatters søn af Landborup - Søren
Anders Jensens søn Jens af Tved - 5 uger
Laurs Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Basballes hustru af Landborup (introduceret)
fol 20b
konfirmation
Laurs Erichsens søn Erich af Tved - 10 uger
fol 21a
Poul Jensen Hovmands /:Neder-Poul/: og Lene Færgemands datter af Bjødstrup - Anne Marie
Niels Pedersen Møller /:Blander/: af Dejret og Anne Kirstine Sørensdatter af Ugelbølle (copuleret)
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Hr Erich Andersen Rugaard til Kvelstrup og Jomfrue Anne Cathrine Nissen (trolovet)
Hr Erich Andersen Rugaard til Kvelstrup og Jomfrue Anne Cathrine Nissen (copuleret)
enkemand Peder Sørensen Greve og Maren Jensdatter Brok af Tillerup (copuleret)
fol 21b
Laurs Bondes hustru Else Madsdatter af Tved - 40 år
Laurs Bondes nyfødte datter Anne Marie (begravet)
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters søn af Dejret - Christen
Mads Løystrup af Bjødstrup - 22 år
Niels Smeds datter Sidsel af Dejret - 1 år
Michel Andersens datter af Dejret - Maren
fol 22a
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Greves hustru Maren Jensdatter Brok af Tillerup - 36 år
enkemand Peder Sørensen Greves og sl Maren Jensdatter Broks datter af Tillerup - Maren
Peder Nielsen Bentsens og Kirsten Rasmusdatter Basses datter af Eg - Karen
Michel Hansen og Dorthe Jensdatter Færgemand af Dejret (copuleret)
enkemand Peder Sørensen Greve af Tillerup og Mette Bødkers af Tved (trolovet)
fol 22b
Jens Jensen Brok og Maren Jensdatter Bonde af Tillerup (copuleret)
Peder Sørensen Greves datter Maren af Tillerup - 4 uger
Jens Pinds søn Jens af Dejret - 4 dage
fol 23a
Peder Jepsens og Johanne Sørensdatters søn af Tved - Søren
Rasmus Johansen Vævers og Mette Kjelds søn af Dejret - Rasmus
Michel Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Pinds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Niels Rasmussen Broks og Mette Johansdatters søn af Neder Tved - Rasmus
Skoleholder Søren Feldballes søn Peder af Dejret - 9 mdr
fol 23b
Peder Sørensen Stisens og Maren Jensdatter Kruses datter af Dejret - Anne Kirstine
Rasmus Pedersen Nederbys og Mette Michelsdatters søn af Tved - Michel
Brok-Nielses hustru af Neder Tved (introduceret)
Niels Blanders og Anne Kirstines datter af Dejret - Maren
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Niels Rasmussen Amme og Mette Marie Nielsdatter af Eg (trolovet)
fol 24a
Peder Jensen Skaarup af Eg - 46 år
Peder Kjeldsens hustru Karen Sørensdatter af Torup - 42 år
Peder Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Blanders hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jepsens dødfødte barn (begravet)
Søren Rasmussen Bødkers hustru Anne Marie Møllers af Bjødstrup (begravet)
Søren Rasmussen Bødkers dødfødte søn (begravet)
Niels Bachs og Lisbeths udøbte datter (begravet)
fol 24b
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters søn af Blåkær - Christian
Niels Bachs hustru af Landborup (introduceret)
Anders Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Søren Rasmussen Bødker og Dorthe Marie Guldmand af Eg (trolovet)
Christen Sørensen Mand og Inger Jacobsdatters datter af Dejret - Anne
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)

1804

Top


fol 25a
Jens Jensen Broks og Maren Jensdatter Bondes søn af Dejret - Søren
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Grev-Peder af Tillerup og Mette Andersdatter Møller af Neder Tved (copuleret)
fol 25b
Friderich Nielsens og Karen Pedersdatters søn af Dejret - Niels
Søren Jørgensen Greve og Karen Sørensdatter Wendels af Dejret (trolovet)
Smed-Søren Jensen af Dejret - 46 år
Mads Jensen Snedker af Tved - 66 år
Søren Hjulmands hustru af Tillerup - 73 år
Peder Rasmussen Kjeldsens og Maren Sørensdatter Fiskers datter af Dejret - Mette Cathrine
fol 26a
Hans Jensens hustru Kirsten Madsdatter af Bjødstrup - 40 år
Christen Jensen Hvol af Dejret - 56 år
Michel Hansens og Dorthe Jensdatters hjemdøbte søn Hans af Dejret - 4 dage
Jens Laursen og Mette Pedersdatter af Torup (trolovet)
Søren Jørgensen Greve og Karen Sørensdatter Wendels af Dejret (copuleret)
Anne Marie Nielsdatter Foged af Tved - 17 år
Peder Danmands og Kirsten Winthers datter af Eg - Maren
Brok-Jenses hustru Maren Jensdatter Bonde af Dejret - 33 år
fol 26b
Anders Pedersen Basse af Tillerup - 59 år
Hans Foged af Dejret - 73 år
enkemand Hans Jensen af Bjødstrup og Mette Laursdatter Rungborg af Tillerup (trolovet)
Anders Jensens og Inger Kirstine Madsdatters datter af Tved - Maren
Jens Lykkes og Dorthe Laursdatters søn af Dejret - Jens
fol 27a
Søren Laursen Basses og Brok-Annes datter af Tillerup - Karen
Jacob Sørensen Pind af Neder Tved - 53 år
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Jens Jensen Brok af Dejret og Mette Kirstine Jensdatter Amme af Eg (trolovet)
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Stubbes datter Anne Marie af Neder Tved - 1 år
fol 27b
konfirmation
Lyse-Jenses svigermoder af Eg - 86 år
Peder Danmands søn Jens af Eg - 2 år
fol 28a
Brok-Mads Jensens og Kirsten Jensdatters datter af Tved - Anne Marie
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Peder Kjeldsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Andersen af Tillerup - 51 år
Jens Lykkes hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Niels Rasmussen Amme og Mette Marie Bentsen af Eg (copuleret)
Michel Olufsens enke Karen Høgh - 58 år
Brok-Madses hustru af Tved (introduceret)
Grev-Søren Jørgensens og Karen Sørensdatters datter af Dejret - Maren
fol 28b
Jens Skrædder af Tillerup - 82 år
Peder Basse af Dejret og Marie Cathrine Lysens af Eg (trolovet)
Niels Jensen Skomagers og Mette Møller Laursdatters søn af Dejret - Jens
Grev-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Karen Nielsdatter Bentsen af Eg - 15 år
enkemand Hans Jensen af Bjødstrup og Mette Laursdatter Rungborg af Tillerup (copuleret)
fol 29a
enkemand Søren Rasmussen Bødker af Bjødstrup og Dorthe Marie Guldmann af Eg (copuleret)
Peder Foged af Tved - 47 år
Niels Jensen Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Peder Sørensen Greves og Mette Andersdatter Møllers søn af Tillerup - Anders
Jens Rasmussen Farsen af Torup - 24 år
enkemand Brok-Jens Jensen af Dejret og Mette Kirstine Jensdatter Amme af Eg (copuleret)
Anne Sypige Pedersdatter af Blåkær - 68 år
Laurs Erichsen seniors enke, Skole-Maren kaldet, Pedersdatter af Tved - 86 år
fol 29b
gamle Søren Hjulmand af Tillerup - 83 år
Peder Jensen Rad af Isgård og Marie Kirstine Lysens af Eg (copuleret)
Grev-Peders hustru af Tillerup (introduceret)
Jochum Smeds og Anne Peblings søn af Tved - Jochum
Laurs Erichsens og Anne Jacobsdatters datter af Tved - Karen
Jens Laursen Skrædder og Mette Pedersdatter Kjelds af Torup (copuleret)
Niels Jacobsens og Anne Laursdatter Broks datter af Dejret - Anne
fol 30a
Rasmus Jensen Brok fra Kvelstrup og enken Sidsel Sørensdatter Degns af Tillerup (trolovet)
Søren Peder Lisbjergs og Anne Rasmusdatter Kjelds datter af Dejret - Dorthe
Jochum Smeds hustru af Tved (introduceret)
Laurs Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Dorthe Nielsdatter Skaarup af Eg - 17 år
Niels Skomagers søn Jens af Dejret - 10 uger
Anders Jensen Bondes og Karen Laursdatter Smeds søn af Dejret - Peder
fol 30b
enkemand Søren Nielsen Smed af Ebeltoft og enken Bodil Jensdatter af Tillerup (trolovet)
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jacobsens datter Anne - 6 uger
Anders Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Sørensen Bondes og Mette Michelsdatters datter af Tved - Else
Søren Rasmussen Bondes og Karen Nielsdatters søn af Bjødstrup - Rasmus
fol 31a
sl Peder Fogeds enke Mette Jensdatters søn af Tved - Peder
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Søren Kudsk af Eg - 55 år
Søren Michelsens søn af Eg - Jeppe (døde strax)
fol 31b
Neder-Søren Jensens og Karen Jepsdatters søn af Torup - Peder
Erich Rungborgs og Karen Sørensdatters datter af Tillerup - Mette Kirstine
sl Peder Fogeds enke af Tved (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Eg (introduceret)
lille Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Jensen af Vistoft og enken efter Peder Foged, Mette Jensdatter (trolovet)
fol 32a
Søren Andersen Bager fra Isgård og enken Anne Lisbeth Sørensdatter af Eg (trolovet)
Degn-Søren Michelsens og Dorthe Sørensdatters søn af Landborup - Peder
Peder Jensen af Dejret og Maren Jensdatter Farsens af Dejret (trolovet)
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Erich Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Degn-Søren Michelsens hustru af Landborup (introduceret)
fol 32b
Peder Andersens datter Mette Cathrine af Tved - 5 år
Søren Pedersen Skipper af Tved og Maren Rasmusdatter Bødker af Bjødstrup (trolovet)
Anders Sørensen Rytters og Brok-Marens søn af Dejret - Søren
Rasmus Nielsen Skrædder af Bjødstrup - 24 år
Claus Sørensen af Dejret og Dorthe Marie Sørensdatter af Præstegården (trolovet)
fol 33a
Niels Jepsens og Dorthe Danmands datter af Bjødstrup - Inger Marie
Anders Sørensen Rytters og Brok-Maren Sørensdatters søn Søren af Dejret - 14 dage

1805

Top


fol 33b
Jens Hansen Sparres og Maren Jensdatter Winthers søn af Dejret - Hans Wilhelm
Søren Jensen af Borup paa Helgenæs og Karen Jørgensdatter af Torup (trolovet)
Karen Rasmusdatter af Dejret - 82 år
Peder Fogeds søn Peder af Tved - 13 mdr
Anders Rytters hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jepsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Peblings enke af Tved, Karen Pebling - 73 år
fol 34a
Farver Joensen af Århus og jomf Else Hillerup Nissen af Kvelstrup (copuleret)
Søren Trold af Torup - 74 år
Peder Løystrups og Maren Pinds søn af Tved - Anders
Hans Jensens og Mette Laursdatters datter af Bjødstrup - Marie Kirstine
Knud Knudsen af Blåkær som tjente Søren Smed - 68 år
enkemand Gyde-Søren Hansen af Landborup og Sidsel Sørensdatter Laursens af Tillerup (trolovet)
fol 34b
Jens Sparres hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nielsens og Kirsten Basses søn af Eg - Niels
Søren Pedersen Skipper og Maren Bødker af Bjødstrup (copuleret)
Anders Sørensen Skaarup /:Rytter/: af Dejret - 50 år
Laurs Løystrup af Bjødstrup - 67 år
Brok-Rasmus og Degn-Sidsel af Tillerup (copuleret)
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Neder-Poul Jensens og Lene Jensdatters søn af Bjødstrup - Søren
fol 35a
Gyd-Søren Hansens og trolovede Sidsel Laursens søn af Tillerup - Hans
Jens Jensen Skaarup og enken Maren Rasmusdatter Brok af Dejret (trolovet)
Søren Bager og Anne Lisbeth Sørensdatter af Eg (copuleret)
Jens Jensen Broks og Mette Kirstine Jensdatter Ammes søn af Eg - Jens
Niels Pedersen Blanders og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Dejret - Søren
fol 35b
Skoleholder Søren Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Dejret - Friderich
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Skaarups datter Mariane af Eg - 3 år
Gyd-Sørens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Jensen Felds og Dorthe Hvol Seniors søn af Dejret - Christen
Brok-Jenses hustru af Eg (introduceret)
konfirmation
36a
Anders Løystrups dødfødte søn (begravet)
Rasmus Jensen Felds søn Christen - 11 dage
Claus Sørensen af Dejret og Dorthe Marie Sørensdatter af Præstegården (copuleret)
Laurs Jørgensen Høykarls og Mette Kirstine Sørensdatters søn af Bjødstrup - Jørgen
Peder Madsen Stubbes og Margrethe Andersdatters søn af Neder Tved - Anders
Skoleholder Søren Feldballes hustru af Dejret (introduceret)
Niels Blanders hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen og Maren Farsens af Dejret (copuleret)
Rasmus Felds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Høykarls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Søren Michelsens Jeppe af Eg - 32 uger
Erich Rungborgs Mette Kirstine af Tillerup - år
fol 36b
Jens Jensen Hovmand af Eg - 23 år
Peder Stubbes hustru af Neder Tved (introduceret)
Peder Stubbes søn Anders af Neder Tved - 4 uger
Søren Jensen fra Helgenæs og Karen Jørgensdatter Høykarl af Torup (copuleret)
Peder Jensen Foged Junior af Vistoft og enken Mette Jensdatter af Tved (copuleret)
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen af Tillerup - 26 år
Jens Jensen Skaarup og enken Brok-Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Hans Jensens datter Marie Kirstine af Bjødstrup - år
Niels Madsen af Eg og Mette Laursdatter Møller af Tved (trolovet)
fol 37a
enkemand Søren Nielsen Smed af Egsmark og enken Bodil Jensdatter af Tillerup (copuleret)
Søren Rasmussen Bødkers og Dorthe Marie Guldmans søn af Bjødstrup - Rasmus
Laurs Bondes datter Else af Tved - 10 mdr
Søren Rasmussen Bødker af Bjødstrup - 38 år
Gyd-Søren /:Jensen/: og Sidsel Laursens af Tillerup (copuleret)
fol 37b
Søren Bødkers enke af Bjødstrup (introduceret)
Michel Hansens og Dorthe Jensdatter Færgemands dødfødte søn af Dejret (begravet)
Søren Nielsen Fiigs og Karen Christensdatter Hvols søn af Dejret - Christen
Niels Madsen af Eg og Mette Laursdatter Møller af Tved (copuleret)
Rasmus Jepsen og Dorthe Christensdatters søn af Dejret - Jeppe
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Mads Bondes enke af Tved - 61 år
Jochum Smeds søster af Tved (begravet)
fol 38a
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen Winthers og Kirsten Sørensdatters datter af Dejret - Johanne Marie
Grev-Søren /:Jørgensens/: og Karen Sørensdatters søn af Dejret - Jørgen
Slot-Anders af Torup og Kirsten Lynge af Tved (trolovet)
Peder Rasmussen Bødker og enken Dorthe Marie Iversdatter af Bjødstrup (trolovet)
fol 38b
Peder Laursen Smeds og Karen Jepsdatters søn af Dejret - Jens
Grev-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Sørensen Bondes og Mette Michelsdatters søn af Tved - Michel
Jochum Smeds søn Jochum - 1 år
Rasmus Ammes af Eg - 80 år
Jørgen Hansen og Mette Jensdatters datter af Dejret - Anne Cathrine
fol 39a
Peder Jensens og Maren Jensdatter Farsens datter af Dejret - Karen
Slot-Anders og Lyng-Kirsten af Tved (copuleret)
gamle Jens Skaarup af Eg - 73 år
Gartner Otto Guldmann af Eg - 63 år
Grev-Sørens søn Jørgen af Dejret - 4 år
Jørgen Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)

1806

Top


fol 39b
Søren Trolds enke af Torup - 86 år
Peder Blanders hustru af Dejret - Maren Laursdatter - 51 år
Jens Hansen af Dejret - 70 år
Michel Andersen Begtrups og Mette Nielsdatters søn af Dejret - Jens Nicolay
fol 40a
Kirsten Sørensdatter Laursens uægte søn af Tillerup - Søren (Smed i Vrinners Søren Juel)
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers datter af Dejret - Dorthe Marie
Michel Andersens hustru af Dejret (introduceret)
konfirmation
fol 40b
Hans Ammes dødfødte søn af Dejret (begravet)
Erich Fogeds enke af Eg - 88 år
Slot-Anders Rasmussens og Kirsten Lynges søn af Tved - Rasmus
Peder Nielsen Stubbes og Margrethe Møllers datter af Neder Tved - Anne Marie
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
fol 41a
Smed-Jens Laursens og Maren Danmands søn af Tved - Jens
Feld-Jens Nielsen af Tved og Marie Clausdatter af Præstegården (trolovet)
Peder Sørensen Stisens og Maren Jensdatter Kruses søn af Dejret - Søren
Maren Michelsdatter Høghs uægte søn af Tved - Laurs (Laurs Laursen Pind af Tved)
fol 41b
Hus-Jens af Skrejrup - 70 år
Niels Skomagers datter Dorthe Marie af Dejret - 8 uger
Peder Stubbes hustru af Neder Tved (introduceret)
Slot-Anderses hustru af Tved (introduceret)
Peder Sørensen Basballes og Maren Pedersdatters søn af Landborup - Peder
Jens Jensen Lykkes og Dorthe Laursdatter Møllers søn af Dejret - Svenning
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
Grev-Peders og Mette Andersdatter Møllers datter af Tillerup - Mette Marie
Peder Basballes hustru af Landborup (introduceret)
Jens Lykkes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Stisens hustru af Dejret (introduceret)
fol 42a
Peder Rasmussen Bødker og Dorthe Marie Iversdatter Guldmann af Bjødstrup (copuleret)
Peder Greves hustru af Tillerup (introduceret)
Feld-Jens Nielsen af Tved og Marie Clausdatter af Præstegården (copuleret)
Feld-Jens Nielsens og Marie Clausdatters søn af Tved - Niels
Anders Andersen Løystrups og Anne Laursdatters søn af Tved - Anders
Laurs Bondes søn Michel af Tved - 9 mdr
fol 42b
Feld-Jens Nielsens hustru Marie Clausdatter af Tved (introduceret)
Feld-Lisbeth Nielsdatters uægte søn af Tved - Niels (Jens Kræmmer af Holsten)
Karen Nielsdatter Fogeds uægte datter af Tved - Anne Marie (Søren Løystrup af Tved)
Smed-Jens Lauritsens søn Jens af Tved - 18 uger
Anders Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Maren Høghs søn Laurs af Tved - 18 uger
Niels Rasmussen Ammes og Mette Marie Nielsdatters datter af Eg - Anne Cathrine
fol 43a
Claus Sørensens og sl Dorthe Marie Sørensdatters datter af Dejret - Anne Cathrine
Claus Sørensens hustru Dorthe Marie Sørensdatter - 32 år
Brok-Madses datter Anne Marie af Neder Tved - 2 år
Michel Hansens og Dorthe Jensdatters søn af Dejret - Hans
Niels Ammes hustru af Eg (introduceret)
enkemand Claus Sørensen af Dejret og Maren Jensdatter Fast af Vistoft (trolovet)
fol 43b
Søren Jørgensen Greves og Karen Sørensdatters søn af Dejret - Jørgen
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters datter af Blåkær - Anne
Hr amtslæge Ernst Peter Weyse fra Århus og velædle jomf Marie Kirstine Bolette Marcussen fra Isgård (copuleret)
fol 44a
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Michelsen Bachs og Lisbeth Michelsdatters søn af Landborup - Jacob
Anne Marie Pedersdatters uægte søn af Tved - Jens (Søren Løystrup af Tved)
Peder Løystrup af Tved - 35 år
Laurs Erichsens og Anne Jacobsdatters datter af Tved - Anne Dorthe
fol 44b
Grev-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nederbys og Mette Egelunds hjemmedøbte søn Rasmus af Tved (begravet)
Gyd-Søren Hansens og Sidsel Laursens søn af Tillerup - Søren
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)
Jørgen Hansens datter Anne Cathrine af Dejret - 1 år
Feld-Lisbeth Nielsdatters uægte søn Niels af Tved - 16 uger
Peder Smeds søn Jens af Dejret - 1 år
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Laurs Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Niels Bachs hustru af Landborup (introduceret)
fol 45a
Rasmus Felds enke Dorthe Feld af Tved - 82 år
Gyd-Sørens hustru af Tillerup (introduceret)
Brok-Nielses og Mette Vævers søn af Neder Tved - Johan
Jens Løystrups steddatter Maren Nielsdatter af Tved - 9 år
Jens Hansen af Bjødstrup og Karen Jensdatter Murmands af Eg (trolovet)
Søren Fiskers enke Thore af Dejret - 74 år
Kirsten Laursens uægte søn Søren af Tillerup - 10 mdr
fol 45b
Niels Jepsens datter Inger Marie af Bjødstrup - 2 år

1807

Top


fol 46a
Niels Pedersen Blanders og Anne Kirstine Sørensdatters datter af Dejret - Sidsel
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters søn af Dejret - Christen
Brok-Nielses hustru af Neder Tved (introduceret)
Niels Madsens og Mette Møllers datter af Eg - Anne
fol 46b
Hans Jensens og Mette Rungborgs datter af Bjødstrup - Marie Kirstine
Anders Bondes og Smed-Karens datter af Dejret - Mette Kirstine
Petersen af Tveds Mølle - 76 år
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters datter af Dejret - Maren
Jens Laursen Skrædders og Mette Kjelds Pedersdatters datter af Torup - Karen
fol 47a
Friderich Nielsens datter af Dejret - Johanne Marie
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Niels Blanders hustru af Dejret (introduceret)
Jens Laursens enke af Tved - 89 år
Jochum Smeds og Anne Peblings datter af Tved - Kirstine Marie
Anders Jensens dødfødte datter af Tved (begravet)
fol 47b
Rasmus Jensen Felds og Dorthe Hvols datter af Dejret - Karen
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Rasmussen Bødkers og Dorthe Marie Iversdatter Guldmanns søn af Bjødstrup - Søren
Neder-Poul Jensens og Lene Jensdatters datter af Bjødstrup - Pouline
Niels Madsens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Bjødstrup - 58 år
fol 48a
Jens Hansen af Bjødstrup og Karen Jensdatter Murmands af Eg (copuleret)
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Laursen Skrædders hustru af Torup (introduceret)
Degn-Søren Michelsen og Dorthe Sørensdatters søn af Landborup - Laurs
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Brodersen af Tillerup og Mette Marie Andersdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jochum Smeds hustru af Tved (introduceret)
fol 48b
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Felds hustru af Dejret (introduceret)
konfirmation
fol 49a
Christen Mands søn Christen af Dejret - 11 uger
Laurs Sørensen Bondes og Mette Michelsdatters datter af Tved - Else
Peder Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Degn-Sørens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Lisbjergs og Anne Rasmus Kjelds datter af Dejret - Anne Cathrine
Gyd-Søren Hansens søn Søren af Tillerup - 5 mdr
Mogens Madsens og Malene Jensdatters datter af Tved - Lisbeth
fol 49b
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Maren Pedersdatters uægte datter af Tved - Mette Cathrine (Søren Løystrup af Tved)
Mogens Madsens hustru af Tved (introduceret)
Søren Ladefogeds og Kirsten Michelsdatters dødfødte datter af Torup (begravet)
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Jens Hansens og Karen Jensdatters søn af Eg - Niels
fol 50a
Neder-Pouls datter Pouline af Bjødstrup - 14 uger
enkemand Claus Sørensen og Johanne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Christiansen og Maren Pedersdatter af Tved (trolovet)
fol 50b
Feld-Jens Jensens og Maren Laursdatter Pinds søn af Dejret - Jens
Søren Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
Jens Brodersen og Mette Marie Andersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Niels Jacobsens og Anne Laursdatters datter af Dejret - Anne Dorthe
Jens Hansens hustru af Eg (introduceret)
Claus Sørensen og Johanne Andersdatter af Dejret (copuleret)
Hjul-Rasmus af Dejret - 65 år
fol 51a
Smed-Jens Laursens og Maren Danmands datter af Tved - Mette
Jens Christiansen og Maren Pedersdatter af Tved (copuleret)
Jens Clausen af Eg og Marie Kirstine Bolette Pedersdatter af Torup (trolovet)
Peder Nielsen Kruse af Tved - 20 år
Peder Kjeldsens udøbte datter (begravet)
Feld-Jenses hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Kjeldsens hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
fol 51b
Peder Andersen af Kvelstrup - 47 år
Laurs Bondes datter Else - 20 uger
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers datter af Dejret - Nicoline
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
fol 52a
Jørgen Nielsen Søndergaard og Maren Rasmusdatter af Tillerup (trolovet)
Christen Jensen Tyrri og Karen Andersdatter Løystrup af Bjødstrup (trolovet)
Jens Clausen af Eg og Marie Kirstine Bolette Pedersdatter Kjelds af Torup (copuleret)
Peder Jensen Elkjær af Dejret - 52 år
Peder Jensen Amme og Kirsten Jacobsdatter Snedker af Dejret (trolovet)
fol 52b
Oluf Michelsen Høgh og Kirsten Jensdatter Lysens af Eg (trolovet)
Jens Brodersens og Mette Marie Andersdatters søn af Tillerup - Broder
Rasmus Johansen Vævers og Mette Rasmusdatter Kjelds datter af Dejret - Dorthe Johanne
Søren Nielsen Smed af Bimpelsø- eller Kringelbækhuset - 57 år
Brok-Niels af Neder Tved - 43 år
fol 53a
Niels Jacobsens datter Anne Dorthe af Dejret - år
Jørgen Søndergaard og Skav-Maren Rasmusdatter af Tillerup (copuleret)

1808

Top


fol 53b
Rasmus Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Brodersens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Jepsens og Dorthe Christensdatter Hvols søn af Dejret - Michel
Laurs Poulsen fra Isgård og Karen Andersdatter sst (trolovet)
Anders Christian og Mette Kirstine Lisbjerg af Blåkær (trolovet)
fol 54a
Peder Nielsens og Kirsten Rasmusdatters datter af Eg - Anne Cathrine
Peder Andersen af Tved - 56 år
Skoleholder Søren Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters datter af Dejret - Karen
Brok-Laurses hustru Mette Jensdatter af Dejret - 61 år
Jens Brodersens søn Broder af Tillerup - 8 uger
Peder Amme og Kirsten Jacobsdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
fol 54b
Rasmus Nederbys og Mette Michelsdatters datter af Tved - Anne Cathrine
Søren Laursen Basses og Anne Rasmusdatter Broks søn af Tillerup - Rasmus
Gyd-Søren Hansens og Sidsel Sørensdatter Laursens søn af Dejret - Peder
Laurs Jørgensen Høykarls og Mette Kirstine Sørensdatters datter af Bjødstrup - Mette Marie
fol 55a
Peder Jensen Ammes og Kirsten Jacobsdatters søn af Dejret - Jens
Skoleholder Søren Feldballes hustru af Dejret (introduceret)
fol 55b
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Gyd-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Claus Sørensens og Johanne Andersdatters datter af Dejret - Dorthe Marie
Niels Rasmussen Ammes og Mette Marie Nielsdatters datter af Eg - Mette Cathrine
Anders Rungborgs og Anne Marie Madsdatters datter af Tillerup - Mette Marie
fol 56a
Peder Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Høykarls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Jensens hjemmedøbte søn Jens af Tved - 9 dage
konfirmation
fol 56b
Jens Hansens enke af Dejret - 63 år
Niels Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Laursen Ladefogeds og Kirsten Michelsdatters datter af Torup - Anne Dorthe
Anders Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
fol 57a
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Søren Nielsen Fiigs og Karen Christendatter Hvols datter af Dejret - Kirsten
Brok-Mads Jensens og Kirsten Jensdatters søn af Neder Tved - Niels
Christen Jensen Tyrri og Karen Andersdatter Løystrup af Bjødstrup (copuleret)
Andreas Christian Thomasen og Mette Kirstine Jensdatter Lisbjerg af Blåkær (copuleret)
Søren Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Brok-Madses hustru af Neder Tved (introduceret)
Laurs Poulsen og Karen Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jørgen Hansens og Mette Skomagers søn af Dejret - Jens
fol 57b
Lyng-Søren Rasmussens og Maren Terkildsdatters søn af Tved - Rasmus
Neder-Søren Jensens og Karen Jepsdatters søn af Torup - Laurs
Peder Essendrups dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Jørgen Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Lyng-Sørens hustru af Tved (introduceret)
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Nielsen Ibsen af Fuglslev og Birthe Pedersdatter fra Isgård (trolovet)
fol 58a
Rasmus Nielsen Ibsen af Fuglslev og Birthe Pedersdatter fra Isgård (copuleret)
Jens Clausens og Marie Kirstine Bolettes søn af Torup - Peder
Peder Essendrups hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Clausens hustru af Torup (introduceret)
Oluf Michelsen Høghs og Kirsten Jensdatter Lysens datter af Eg - Mette Cathrine
Søren Bagers dødfødte søn af Eg (begravet)
Oluf Michelsen Høghs hustru af Eg (introduceret)
Jens Clausens hustru af Torup (introduceret)
Peder Jensen Strands og Maren Jensdatter Farsens datter af Dejret - Kirsten
fol 58b
Peder Madsen Stubbes og Margrethe Andersdatters datter af Neder Tved - Anne Margrethe
Bertel Møllers hustru af Tved Mølle (introduceret)
Bertel Møllers hjemdøbte datter - Kirstine
Søren Bagers hustru af Eg
Neder-Poul Jensens og Lens Jensdatters tvillingebørn af Bjødstrup - Niels og Pouline
fol 59a
Peder Stubbes hustru af Neder Tved (introduceret)
Peder Jensen Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Erichsens og Anne Jacobsdatters datter af Tved - Kirsten
Neder-Pouls søn Niels af Bjødstrup - 17 dage
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
enkemand Peder Jensen Danmand af Eg og Kristiane Andersdatter fra Isgård (trolovet)
fol 59b
Niels Madsens og Mette Møllers søn af Eg - Jens
Laurs Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Laurs Tambour af Hornslet - 71 år
Peder Rasmussen Bødkers og Dorthe Marie Guldmanns søn af Bjødstrup - Peder
Jeppe Skrædder af Torup - 83 år
Kirsten Laursens anden uægte søn af Tillerup - Søren (Jens Stæhr, gift husmand i Fuglsø)
fol 60a
Skoleholder Leegaards hustru af Tillerup - 61 år
Jens Pedersen Bonde /:Bøgh/: af Eg - 75 år
Niels Madsens hustru af Eg (introduceret)
Niels Jacobsens og Anne Laursdatter Broks datter af Dejret - Mette Kirstine

1809

Top


fol 60b
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters søn af Dejret - Christen
Peder Rasmussen Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Jacobsens datter Mette Kirstine af Dejret - 19 dage
Christen Smeds og Maren Pedersdatters datter af Dejret - Dorthe Marie
Anders Christians og Mette Kirstine Lisbjergs datter af Blåkær - Anne Marie
Niels Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 61a
Sr Legaard af Tillerup og jomf Kirstine Friis af Tved (trolovet)
Mads Nielsen Ladefoged af Blåkær - 73 år
Anders Møllers enke af Neder Tved (begravet)
Kirsten Laursens uægte søn Søren - 8 uger
Neder-Pouls datter Pouline af Bjødstrup - 3 mdr
fol 61b
Lille Søren Bondes dødfødte søn af Bjødstrup (begravet)
Jens Laursen Skrædders og Mette Pedersdatter Kjelds datter af Torup - Maren
Jens Juels enke Maren Jensdatter af Dejret - 76 år
Michel Andersens dødfødte datter af Dejret (begravet)
Søren Michelsen af Tillerup - 57 år
Christen Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Maren Rasmusdatter Spjærens uægte datter af Tved - Anne (Christen Trold af Tillerup)
fol 62a
Jens Hansens og Karen Jensdatters udøbte søn af Eg (begravet)
Anders Pedersen af Tved og Maren Nielsdatter af Eg (trolovet)
Anders Andersen Løystrup og Anne Laursdatters datter af Tved - Mette Kirstine
Hjul-Johanne af Dejret - 59 år
Jens Christensens og Maren Pedersdatters søn af Tved - Peder
Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Laursen Skrædders hustru af Torup (introduceret)
fol 62b
Rasmus Johansen Vævers datter Dorthe Johanne af Dejret - 1 år
Søren Laursen Basse af Tillerup - 55 år
Peder Kjeldsens udøbte søn af Dejret (begravet)
Anders Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Jens Christiansens hustru af Tved (introduceret)
Jens Hansens hustru af Eg (introduceret)
Niels Michelsen Bachs og Lisbeth Michelsdatters søn af Landborup - Peder
Peder Stubbes datter Anne Margrethe af Neder Tved - år
Jens Laursen Møller af Tved og sl Søren Basses enke Anne Rasmusdatter Brok af Tillerup (trolovet)
fol 63a
konfirmation
Søren Christensen Mand af Dejret - 76 år
Andreas Christians hustru af Blåkær (introduceret)
Michel Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Hjul-Søren Rasmussen og Dorthe Margrethe Hansdatter Amme af Dejret (trolovet)
fol 63b
Anders Jensens og Inger Kirstine Juels søn af Tved - Jens
Ulv-Dorthe af Eg (begravet)
Anne Marie Pedersdatters uægte datter af Tved, Anne Mette (begravet)
Feld-Jens Nielsens og Marie Clausdatters datter af Tved - Anne Marie
fol 64a
Niels Bachs hustru af Landborup (introduceret)
Anne Jensdatter Bondes dødfødte og uægte søn af Tillerup (landværns soldat Peder Jensen) (begravet)
Søren Jørgensen Greves og Karen Sørensdatters datter af Dejret - Anne Marie
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Feld-Jenses hustru af Tved (introduceret)
Anders Løystrups søn Anders af Tved - 3 år
Lyse-Jens Jensen af Eg - 28 år
fol 64b
Sr Peder Leegaard, sognedegn for Tved sogn, og jomf Kirstine Friis af Tved (copuleret)
Neder-Søren Jensens søn Laurs af Torup - 1 år
Rasmus Pind af Tved - 76 år
enkemand Peder Jensen Danmand af Eg og Christiane Andreasdatter fra Isgård (copuleret)
Grev-Søren Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 65a
Søren Pedersen Lisbjergs og Anne Rasmusdatters datter af Dejret - Mette Kirstine
Søren Michelsens og Dorthe Sørensdatters søn af Landborup - Mads
Degnen af Tved, Sr Niels Friis - 78 år
Jens Amme af Eg - 76 år
Jens Laursen Møller af Tved og Søren Basses enke af Tillerup Anne Rasmusdatter Brok (copuleret)
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
fol 65b
Jens Jensen Bøgh af Tillerup og Maren Michelsdatter Høgh, kokkepige i Præstegården (trolovet)
Hjul-Søren Rasmussen og Dorthe Margrethe Hansdatter Amme af Dejret (copuleret)
Michel Hansens og Dorthe Jensdatters søn af Dejret - Søren
Søren Michelsens hustru af Landborup (introduceret)
Brok-Maren Laursdatters datter Mette Nielsdatter af Dejret - 9 år
Peder Kjeldsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 66a
Laurs Laursen Pind af Tved og sl Søren Michelsens enke Dorthe Jepsdatter af Eg (trolovet)
Laurs Rasmussen Basse af Tillerup og sl Jens Pedersen Bøghs enke Mette Andersdatter af Eg (trolovet)
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Sørensen Bondes og Mette Michelsdatters søn af Tved - Michel
fol 66b
den yngre Søren Danmands enke Maren Jensdatter Hvol - 64 år
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters datter af Blåkær - Mette
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Peder Essendrups og Mette Sørensdatter Laursens søn af Tillerup - Søren
Peder Danmand og Christiane Andreasdatters datter af Eg - Kirsten
fol 67a
Claus Sørensens og Johanne Andersdatters søn af Dejret - Søren
Peder Essendrups hustru af Tillerup (introduceret)
Laurs Rasmussen Basse af Tillerup og Jens Pedersen Bøghs enke Mette Andersdatter af Eg (copuleret)
Jens Jensen Bøgh af Tillerup og Maren Michelsdatter af Tved (copuleret)
Degnen Sr Peder Leegaards og Kirsten Frises søn af Tved - Peder Nicolay
Degnen Sr Peder Leegaards og Kirsten Frises søn af Tved, Peder Nicolay (begravet)
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Anders Jepsens og Anne Marie Johansdatters datter af Dejret - Dorthe Marie
fol 67b
Claus Jørgensen af Dejret (begravet)
Degnen Sr Leegaards hustru af Tved (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c