s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1710-19


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719


1710

fol 69a
Christen Bendixsens datter Sidsel (begravet)
Maren Esbens uægte barn - Jens
Hæderlige og velforstandige Terkild Nielsen sogne degn til Knebel og Rolsø menigheder og Kirsten Olufsdatter af Dejret (copuleret)
Anders Nielsen Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsens mindste barn af Dejret (begravet)
Willum Andersen af Tillerup en søn - Rasmus
Rasmus Lauritsen i Blåkær en datter - Mette
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Willum Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Sørensen Bøgh i Eg et barn - Anne
fol 69b
Dorthe Jensdatter af Dejret som udlagde Peder Rasmussen (public absolveret)
Dorthe Jensdatters uægte barn - Søren
Kirsten Rasmusdatter af Dejret som udlagde Jens Juel (public absolveret)
Maren Esbensdatter af Dejret som udlagde Jens Jensen Farsen (public absolveret)
Dorthe Gertsdatter Svittrings uægte barn
Rasmus Lauritsens hustru af Blåkær Kirsten Michelsdatter (introduceret)
Kirsten Rasmusdatters uægte barn - Rasmus
Søren Jensen af Landborup en datter - Maren
Niels Sørensen Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Peder Jensen og Dorthe Gertsdatter Svittring (public absolveret)
Højædle og Velb sl Frue Edel Margrethes lig indsat udi Kirken (begravet)
Søren Jensens hustru i Landborup (introduceret)
Søren Rasmussen Begtrup i Tillerup en datter - Karen
Jens Nielsen i Tved en søn - Niels
fol 70a
Laurits Juel i Dejret en datter - Maren
Søren Rasmussens hustru i Tillerup (introduceret)
Michel Clemensens barn af Dejret - Karen
Anne Pedersdatter af Tved - 84 år
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Laurits Juels hustru Anne Jensdatter af Dejret (introduceret)
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen, Forrider af Isgård (begravet)
Rasmus Jensen Nederby en datter - Maren
fol 70b
Mads Sørensen Rungborg en datter - Barbara
Mads Sørensen Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Jensen Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Anne Andersdatter sl Niels Skomagers - 70 år
Maren Lauritsdatter af Bjødstrup (begravet)
Anders Rasmussens hustru Karen Nielsdatter af Eg (begravet)
Dorthe Gertsdatter Svittrings uægte barn (begravet)
Kirsten Madsdatter Rungborg - 78 år
Dorthe Rasmusdatter af Dejret - 74 år
en søn for Kjeld Sørensen af Dejret - Jens

1711

Top


fol 71b
Søren Bruuns datter af Tved (begravet)
Laurits Rungborg af Tillerup en søn - Rasmus
Søren Sørensen af Dejret - 21 år
Mads Juels hustru af Eg - 29 år
Jens Nielsens liden søn af Tved (begravet)
Mads Nielsen Juels barn af Eg - Michel
Rasmus Nederbys 2 sønner Jens og Peder (begravet)
Bertel Pedersens søster Maren fra Kallundborg - 70 år
Kjeld Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Maren Esbensdatters barn Jens (begravet)
Rasmus Nederbys datter Anne (begravet)
fol 72a
Mads Nielsen og Margrethe Terkildsdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Nederby en datter Maren (begravet)
Peder Nielsens datter af Tved Birgitte (begravet)
Søren Michelsen i Neder Tved en datter - Anne
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Poulsen i Eg en søn - Poul
Morten Ruuses barn af Dejret (begravet)
Jens Jensens barn af Landborup (begravet)
Laurits Juels barn af Dejret (begravet)
Grev Michel Lauritsen barn som døde i Randers (begravet)
Peder Jensens datter i Landborup (navn mangler)
fol 72b
Mads Rungborgs datter af Eg (begravet)
Anders Rasmussen og Johanne Sørensdatter Møller af Tved (trolovet)
Hylleborg Bendsdatter (begravet)
Søren Michelsens hustru i Neder Tved Karen Pedersdatter (introduceret)
Kirsten Bruun af Tved som var blind i mange år (begravet)
Søren Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Anders Nielsens søn Rasmus af Dejret (begravet)
Søren Pedersen Bruuns datter - Karen
Peder Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Michel Olufsen af Dejret en datter - Maren
Kirsten Rasmusdatters barn af Dejret (begravet)
Søren Bruuns hustru Maren Jensdatter af Tved (introduceret)
Laurits Rungborgs mindste søn af Tillerup (begravet)
Michel Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensen Ulstrup en søn - Anders
fol 73a
Morten Sørensen Ruuses hustru af Dejret Mette Olufsdatter (begravet)
Michel Olufsens datter af Dejret (begravet)
Mads Nielsen af Eg og Margrethe Terkildsdatter af Dejret (copuleret)
Niels Jensen Ulstrups hustru i Torup (introduceret)
Mads Nielsens søn af Eg (begravet)
Jep Pedersen en datter - Sidsel
Niels Simonsen af Eg en datter - Karen
Morten Sørensen af Dejret og Kirsten Sørensdatter Svane (trolovet)
Christen Bendixsen af Dejret en datter - Sidsel
fol 73b
Niels Nielsen af Begtrup datter som blev født på Isgård - Anne
Niels Simonsens hustru af Eg (introduceret)
Jep Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter af Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensen fra Isgård som nogen tid havde holdt sig fra Sakramentet (public absolveret)
Anders Rasmussen af Eg og Dorthe Svittring (trolovet)
Anders Rasmussen og Johanne Sørensdatter af Tved (copuleret)
Jens Rasmussen Koch i Dejret et barn - Anne
Rasmus Juel i Dejret et barn - Michel
Laurits Christophersens datter Maren (begravet)
Peder Nielsens hustru af Tved (begravet)
Cathrine Hansdatter som udlagde Laurits Andersen Markmand i Dejret (public absolveret)
Laurits Andersen af Dejret (public absolveret)
fol 74a
Cathrine Hansdatters uægte barn - Lene
Jens Rasmussens hustru af Dejret Maren Pedersdatter (introduceret)
Rasmus Sørensen Juels hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Nederby en søn - Claus
Søren Erichsen af Dejret en søn - Claus
Morten Sørensen af Dejret og Kirsten Sørensdatter (copuleret)
Kirsten Rasmusdatters uægte barn af Dejret som kaldtes Anne og var kommen fra Knebel sogn (begravet)
Jens Sørensen og Marie Terkildsdatter af Dejret (trolovet)

1712

Top


fol 74b
Søren Erichsens hustru Karen Lydersdatter (introduceret)
Rasmus Jensen Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Jens Michelsen barn af Dejret - Dorthe Marie
Søren Stisens hustru Maren Sørensdatter af Tved (begravet)
Michel Clemensen en søn ad Dejret - Peder
Jens Pedersen Kruus og Maren Jensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Cathrine Hansdatters uægte barn af Bjødstrup (begravet)
Rasmus Rasmussen Juel af Eg - 58 år
Anders Basses søn af Tillerup - Rasmus
Laurits Bondes hustru Maren Michelsdatter - 43 år
fol 79a
Mads Nielsen af Eg en søn - Niels
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Sørensen og Marie Terkildsdatter af Dejret (copuleret)
Jørgen Lauritsen og Anne Nielsdatter begge af Landborup (trolovet)
Niels Sørensen i Eg en søn - Søren
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsen en søn - Laurits
Søren Sørensen Møller af Tved - 79 år
Niels Jensen Bonde af Tillerup - 82 år
Jens Sørensen Hovmand og Mette Rasmusdatter sl Rasmus Juels enke af Eg (trolovet)
fol 79b
Michel Nielsen og Dorthe Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jørgen Lauritsen Lynge et dødfødt barn (begravet)
Anders Pedersen Basses hustru Dorthe Rasmusdatter af Tillerup (introduceret)
Anders Rasmussen af Eg og Dorthe Svittring (copuleret)
Rasmus Jensen Foged af Tved en søn - Jens
Anne Bondens Nielsdatter af Tved - 88 år
Mads Juels hustru af Eg Margrethe Terkildsdatter (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Eg (introduceret)
Anders Nielsen Skrædder et barn - Maren
fol 80a
Rasmus Nielsen og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Jensen af Landborup en søn - Jens
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Rasmussen i Tved en datter - Mette
Laurits Sørensen Rungborg i Tillerup en søn - Anders
Ingeborg Castensdatter sl Oluf Grøns (begravet)
Jens Pedersen Smed i Tved og Maren Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Mads Nielsens søn af Eg (begravet)
Anders Pedersen Basses søn af Tillerup (begravet)
Laurits Sørensen Rungborgs søn af Tillerup (begravet)
Jens Sørensens dødfødte datter af Dejret (begravet)
Ulrich Nielsens hustru i Blåkær (introduceret)
Jens Jensens hustru af Landborup Eva Andersdatter (introduceret)
Jørgen Lauritsen Lynges hustru i Landborup Anne Nielsdatter (introduceret)
Rasmus Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Michel Nielsen og Dorthe Sørensdatter Juel af Bjødstrup (copuleret)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Rasmussens hustru af Tved (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 80b
Jens Nielsen i Tved en datter - Dorthe
Jens Sørensens Hovmand og Mette Rasmusdatter sl Rasmus Juels af Eg (copuleret)
Rasmus Pedersen og Johanne Sørensdatter af Tved (trolovet)
Søren Rasmussen i Tillerup en datter - Anne
Ulrich Nielsen i Blåkær en søn - Anders
Jens Rasmussens datter Anne af Dejret (begravet)
Rasmus Nielsen og Maren Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Lauritsen Lynge og Anne Nielsdatter (copuleret)
Morten Sørensen Ruuss af Dejret en datter - Kirsten
fol 81a
Jens Nielsens hustru af Tved Dorthe Jensdatter (introduceret)
Søren Rasmussens hustru i Tillerup (introduceret)
Peder Jensen Gartner og Karen Hansdater af Dejret (trolovet)
Morten Sørensens hustru af Dejret Kirsten Sørensdatter Svane (introduceret)
Mads Sørensen Rungborg af Eg en datter - Barbara
Rasmus Lauritsen Kudsk af Dejret (begravet)
Michel Nielsen af Bjødstrup et barn - Søren
Rasmus Pedersen og Johanne Sørensdatter af Dejret (copuleret)
fol 81b
Mads Rungborgs hustru af Eg - Karen (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Pedersen i Tved en søn - Peder
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)

1713

Top


fol 82a
Rasmus Nielsen af Dejret en datter - Dorthe
Anders Rasmussen af Eg en søn - Rasmus
Jens Pedersen Kruus i Tved en søn - Peder
En skibskarl ved navn Morten Pedersen som blev udsejlet ved Skærs Hoved d 17 November 1712 klokken 4 om eftermiddagen (begravet)
Michel Nielsen af Dejret en datter - Anne
fol 82b
Jens Jepsen af Agri og Mette Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Søren Michelsen og Maren Lauritsdatter Juel af Dejret (trolovet)
Rasmus Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Rasmussens hustru af Eg Dorthe Svittrings (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Hæderlig og Vellærde Peder Kjeldsen Lihme og dydig Gud elskede Møe Karen Jørgensdatter Ummestrup (trolovet)
Mads Juel i Eg en datter - Mette Margrethe
Mads Sørensen af Tillerup en datter - Mette
Jørgen Lauritsen Lynge et barn - Anne
fol 83a
Rasmus Nielsen af Landborup og Maren Jensdatter ibid (trolovet)
Peder Jensen Gartner ved Isgård og Karen Hansdater af Dejret (copuleret)
Jens Sørensen af Eg en datter - Dorthe
Willum Andersen en søn af Tillerup - Jens
Jørgen Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Koch Madses hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Poulsen et barn - Maren
Jens Olufsen af Bjødstrup en datter - Maren
Willum Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 83b
Jens Sørensen Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Pedersens barn af Dejret - Maren
Laurits Rungborg af Tillerup en søn - Peder
Søren Michelsen af Dejret og Maren Lauritsdatter Juel ibid (copuleret)
Rasmus Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Nielsen af Landborup og Maren Jensdatter af Landborup (copuleret)
fol 84a
Peder Kjeldsen Lihme sognedegn for Knebel og Rolsø menigheder og Karen Jørgensdatter Ummestrup på Isgård (copuleret)
Anders Pedersen Basse et barn - Anne
Michel Olufsens lidet pigebarn af Dejret (begravet)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Michel Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Sørensen Rungborg Minor og Maren Sørensdatter (trolovet)
Peder Jensen Nederby en datter - Edel Margrethe
fol 84b
Niels Jensen Ulstrup en datter - Mette
Jens Jepsen Høgh af Agri og Mette Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Peder Jensen Gartners hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Michel Jacobsen af Dejret - 88 år
Jens Mands Sørensens dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Søren Michelsen af Dejret en datter - Bodil

1714

Top


fol 85a
Jens Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Juel af Dejret en datter - Kirsten
Jens Nielsen af Tved en datter - Mette
sl Anne Sørensdatter, Søren Lauritsen Fogeds hustru af Tillerup (begravet)
sl Laurits Rasmussen Mortensen af Blåkær - 77 år
sl Peder Jepsen af Tillerup - 87 år
Jens Nielsens mindste barn af Tved (begravet)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
sl Maren Sørensdatter, Jens Michelsens af Dejret - 58 år
Laurits Juels hustru af Dejret (introduceret)
fol 85b
Jens Lauritsen Lang af Blåkær - 48 år
Jens Lauritsen Hovgaard og Dorthe Jensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensen af Landborup et barn - Maren
Bach Jens Madsen af Landborup - 74 år
Jens Sørensen Rungborg og Maren Sørensdatter (copuleret)
Jacob Michelsen af Dejret et barn - Anne
Peder Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Erichsen af Dejret et barn - Anne
fol 86a
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nielsen af Dejret en datter - Elisabeth
Laurits Juels hustru af Dejret Anne Jensdatter - 41 år
Søren Erichsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen Færgemand af Bjødstrup - 77 år
Rasmus Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen i Bjødstrup en søn - Jens
Søren Erichsens søn Claus af Dejret - 2 år
Jens Lauritsen Hovgaard og Dorthe Jensdatter af Dejret (copuleret)
fol 86b
Kjeld Sørensen af Dejret en søn - Søren
Søren Jensen Ulstrup og Thore Rasmusdatter af Blåkær (trolovet)
Jens Jensens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Niels Ibsen og Kirsten Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Maren Jensdatter af Eg (begravet)
Kjeld Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Clemensen af Blåkær en søn - Laurits
Christen Bendixsen af Dejret en søn - Rasmus
fol 87a
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Sørensen Rungborg en søn - Søren
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter (introduceret)
Søren Nielsen af Dejret og Kirsten Sørensdatter ibid (trolovet)
Rasmus Nielsen i Landborup en søn - Niels
Ulrich Nielsen af Blåkær en søn - Jens
Søren Michelsen Pind en søn - Peder
fol 87b
Jens Sørensen Rungborgs hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Jensen Ulstrup og Thore Rasmusdatter Lang af Blåkær (copuleret)
Ulrich Nielsens hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Ibsen af Dejret og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
Søren Michelsens hustru af Neder Tved (introduceret)
Søren Nielsen og Kirsten Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Sørensen Juel af Torup en datter - Kirsten
Jens Lauritsen Hovgaard af Dejret en datter - Maren

1715

Top


fol 88a
Jens Jensen af Landborup en datter - Maren
Rasmus Juels hustru af Torup (introduceret)
Søren Michelsen Pind - 64 år
Søren Jensen og Maren Jensdatter Nederby (trolovet)
Rasmus Sørensen Juel i Dejret en datter - Anne
Jens Lauritsen Hovgaards hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensens hustru Eva Andersdatter af Landborup (introduceret)
Jens Nielsen af Tved en datter - Mette
fol 88b
Jens Olufsen i Bjødstrup en søn - Oluf
Samsing Jens Lauritsen af Dejret - 70 år
Anne Jensdatter Nederby som udlagde til barnefader Peder Nielsen af Dejret (public absolveret)
Rasmus Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Jensen af Tved og Karen Pedersdatter sl Søren Michelsens enke (trolovet)
Anders Nielsen Skrædder af Dejret en søn - Niels
Jens Nielsens hustru af Tved Dorthe Jensdatter (introduceret)
Maren Nielsdatters uægte barn - Rasmus
Peder Jensen Nederby i Bjødstrup en datter - Anne Marie
fol 89a
Hjul Karen Pedersdatter - 70 år
Jens Olufsens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Mortensen i Dejret en datter - Anne
Rasmus Foged i Tved en datter - Maren
Søren Rasmusen Bødker og Dorthe Rasmusdatter brygger pige af Isgård (trolovet)
Søren Pedersen Stisen af Tved - 88 år
Peder Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Maren Nielsdatter som udlagde Michel Rasmussen kudsk ved Isgård (public absolveret)
Mads Sørensen Rungborg af Eg - 60 år
Jens Sørensen Fast af Knebel og Maren Lauritsdatter af Blåkær (trolovet)
Rasmus Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Mortensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 89b
Søren Jensen Ulstrup af Landborup en datter - Birgitte
Morten Sørensen af Dejret en datter - Anne
Niels Pedersen og Karen Jensdatter sl Mads Rungborgs af Eg (trolovet)
Anne Jensdatter Nederbys uægte barn - Jens
Maren Lauritsdatter Hovgaard - 66 år
Niels Michelsens hustru af Dejret Karen Sørensdatter - 66 år
Søren Jensen og Maren Jensdatter Nederby (copuleret)
Rasmus Pedersen i Dejret en søn - Peder
Søren Ulstrups hustru i Landborup (introduceret)
Morten Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Anne Hovmand (trolovet)
fol 90a
Jens Sørensen Fast af Knebel og Maren Lauritsdatter af Blåkær (copuleret)
Niels Simonsen af Eg en søn - Niels
Niels Ibsen af Dejret en søn - Peder
Peder Nielsen af Dejret (public absolveret)
Mads Sørensen af Tillerup en søn - Søren
Rasmus Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensens hustru af Bjødstrup Karen Sørensdatter - 58 år
fol 90b
Anders Jensen Nederby og Mette Jensdatter af Landborup (trolovet)
Niels Ibsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Simonsens hustru af Eg (introduceret)
Mads Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Nielsen Væver af Dejret et barn - Niels
Anders Rasmussen af Eg en datter - Karen
Søren Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Rasmusen Bødker og Dorthe Rasmusdatter (copuleret)
Jacob Jensen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Søren Poulsen af Eg en søn - Jens
fol 91a
Jørgen Lauritsen Lynge af Tved en søn - Laurits
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Anne Jensdatter af Tved (copuleret)
Anders Rasmussens hustru Dorthe Svittrings af Eg (introduceret)
Michel Knudsen af Dejret en datter - Maren
Niels Ulstrup af Torup en datter - Maren
Niels Pedersen og Karen Jensdatter sl Mads Rungborgs af Eg (copuleret)
Søren Lauritsen Foged og Karen Andersdatter af Eg (trolovet)
fol 91b
Niels Jensen og Dorthe Lauritsdatter (trolovet)
Søren Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Jørgen Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Maren Michelsdatter sl Knud Skrædders af Dejret - 79 år
Anders Jensen af Bjødstrup og Mette Jensdatter af Landborup (copuleret)
Søren Jensen i Dejret en søn - Jens
Kjeld Sørensen af Dejret en søn - Laurits
Anders Pedersen Basse en søn - Rasmus
Laurits Juel af Dejret en datter - Anne
fol 92a
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Karen Pedersdatter Johannes Vævers af Tved - 65 år
Søren Rasmussen Begtrup i Tillerup en søn - Rasmus
Laurits Sørensen Rungborg af Tillerup en datter - Maren
Niels Jensen og Dorthe Lauritsdatter (copuleret)
Laurits Pedersen af Tved en datter - Mette
Søren Nederbys hustru af Dejret (introduceret)

1716

Top


fol 92b
Anders Pedersens hustru af Tillerup (introduceret)
Kjeld Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Juels hustru Anne Michelsdatter af Dejret (introduceret)
Willum Andersen af Dejret en datter- Anne
Søren Rasmussen hustru i Tillerup (introduceret)
Laurits Sørensen Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Johannes Nielsen Væver af Tved og Dorthe Sørensdatter af Agri (trolovet)
Jens Lauritsen Hovgaard af Dejret en datter - Dorthe
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Willum Andersens hustru af Dejret (introduceret)
fol 93a
Mads Nielsen Juel af Eg en datter - Kirsten
Rasmus Nielsen på Bakken i Dejret en datter - Karen
Jens Rasmussen Ulstrup af Torup - 77 år
Niels Jensen af Eg en søn - Jens
Jens Hovgaards hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rungborg Sørensen af Tillerup - 51 år
Rasmus Nielsens mindste barn af Dejret (begravet)
Michel Juel i Bjødstrup en søn - Niels
fol 93b
Søren Ulstrup i Landborup en datter (begravet)
Mads Nielsens hustru af Eg Margrethe T (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Dejret på Bakken (introduceret)
Søren Sørensen May og Kirsten Rasmusdatter sl Laurits Rungborgs i Tillerup (trolovet)
Søren Erichsen af Dejret en søn - Claus
Johannes Nielsen og Dorthe Sørensdatter af Agri (copuleret)
En svensk?? fra Isgård Anders ?? (begravet)
Michel Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Lauritsen af Tillerup og Karen Andersdatter (copuleret)
Søren Erichsens hustru Karen Lydersdatter af Dejret (introduceret)
Niels Pedersen af Eg en søn - Peder
fol 94a
Søren Sørensen May af Tillerup og Kirsten Rasmusdatter ibid sl Laurits Rungborgs (copuleret)
Niels Pedersens hustru i Eg (introduceret)
Søren Rasmussen Bødkers dødfødte datter (begravet)
Rasmus Nielsen Greve af Dejret en søn - Søren
Hans Jørgensen af Eg en datter - Bodil
Anders Jensen i Bjødstrup en søn - Jens
Rasmus Nielsen Greves søn Søren (begravet)
Anne Clemens Rasmusdatter - 37 år
Søren Rasmussen Bødkers hustru (introduceret)
Rasmus Nielsen Greves hustru (introduceret)
Hans Jørgensens hustru Maren Andersdatter af Eg (introduceret)
fol 94b
Anders Jensens hustru af Bjødstrup Mette Jensdatter (introduceret)
sl Peder Jepsens enke af Tillerup Karen Rasmusdatter - 70 år
Peder Jensen Gartner af Bjødstrup en søn - Joachim
Rasmus Lauritsens barn af Blåkær - Anne
Rasmus Lauritsens hustru Anne Jensdatter af Blåkær - 34 år
Rasmus Nederbys søn - Peder
fol 95a
Anders Willumsen - 16 år
Peder Jensen Gartners hustru af Bjødstrup Karen Hansdatter (introduceret)
sl Søren Lauritsens enke af Tillerup Maren Madsdatter - 94 år
Søren Jensen Smed i Dejret og Anne Terkildsdatter ibid (trolovet)
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Laurits Jensen af Torup og Anne Pedersdatter (trolovet)
Søren Ulstrups søn af Landborup - Jens
Anders Jensens liden søn af Bjødstrup (begravet)
Jens Samuelsen af Eg - 58 år
Grafløf konen Maren Nielsdatter - 95 år

1717

Top


fol 95b
Søren Ulstrups hustru Thore Rasmusdatter af Landborup (introduceret)
Anders Jensen og hustru af Bjødstrup som barnet døde i sengen hos (public absolveret)
Søren Jensen Smed i Dejret og Anne Terkildsdatter ibid (copuleret)
Rasmus Nielsen på Bakken 2 børn en dreng og en pige begge døde udøbt (begravet)
Michel Jensen Egelund af Tved - 54 år
Laurits Jensen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Jens Sørensen Rungborg af Bjødstrup en datter - Maren
Jens Sørensen Hovmand og Dorthe Sørensdatter af Blåkær (trolovet)
Jens Olufsens datter Maren af Bjødstrup (begravet)
Laurits Sørensen Bonde af Dejret - 51 år
Rasmus Nielsens hustru Mette Michelsdatter af Dejret - 30 år
fol 96a
Jens Sørensen Hovmand af Eg - 31 år
Anders Nielsen Skrædder af Dejret - 50 år
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Dejret (trolovet)
Laurits Michelsen Juel og Maren Lauritsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Frands Christensen fra Torup og Maren Zachariasdatter fra Isgård (trolovet)
Jens Sørensen Lisbjerg og Kirsten Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Kirsten Michelsdatter Michel Pedersens af Dejret - 64 år
Rasmus Jensens søn Claus af Tved - 5 år
Søren Pedersen Bruun en søn - Jens
fol 96b
Jens Nielsens datter af Tved (begravet)
Laurits Jensen af Torup en søn - Jens
Jacob Jensen af Neder Tved en datter - Anne
Jens Sørensen Rungborgs hustru af Bjødstrup (introduceret)
sl Laurits Rungborgs søn Søren af Tillerup - 11 år
Jens Sørensen Hovmand af Eg og Dorthe Sørensdatter af Blåkær (copuleret)
Søren Pedersen Bruuns hustru af Tved Maren Jensdatter (introduceret)
Laurits Jensens hustru af Torup (introduceret)
Jens Sørensen Lisbjerg og Kirsten Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Jensens hustru af Neder Tved (introduceret)
et barn - Vibeke
fol 97a
Jens Pedersen Smed i Tved en datter - Maren
Hans Jørgensen af Dejret et barn (begravet)
Laurits Michelsen Juel og Maren Lauritsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Jacob Michelsen af Dejret en datter - Maren
Jens Kruses hustru af Tved (introduceret)
Skiv Peders hustru Anne Michelsdatter - 35 år
Laurits Michelsen Juel en datter - Mette
Maren Jensdatter, Kjeld Sørensens af Dejret - 31 år
Grev Laurits Lauritsen - 20 år
Anne Nielsdatter, Jens Clemensens af Dejret - 84 år
fol 97b
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Kruus af Tved - 40 år
Maren Lauritsdatter af Dejret - 26 år
Jens Sørensens dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Laurits Michelsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Hovmand af Eg en søn - Jens
Kirsten Jensdatter af Dejret - 20 år
Kjeld Sørensen og Karen Sørensdatter (trolovet)
Frands Christensen og Maren Zachariasdatter (copuleret)
Rasmus Nielsen af Dejret og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Rasmus Nielsen Greve af Dejret en søn - Søren
Jens Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 98a
Jens Sørensen Hovmands hustru af Eg Dorthe Sørensdatter (introduceret)
Rasmus Nielsen Greves hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensen Ulstrup et barn - Peder
Kjeld Sørensens fæstemø af Dejret - 25 år
Michel Rasmussen af Borup og Sidsel Hutfeld (trolovet)
Jens Sørensen Lisbjerg af Dejret en datter - Dorthe
Anders Jensen i Bjødstrup en søn - Jens
Koch Madses datter Kirsten - 14 år
fol 98b
Sigvert Skyttes barn som var inddøbt Kirsten (begravet)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Jens Sørensen Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Nielsen af Landborup en søn - Anders
Jens Jensen Færgemand en søn - Laurits
Sigvart Skyttes hustru Marie Bertelsdatter af Eg (introduceret)
Michel Rasmussen af Borup og Sidsel Christensdatter Hutfeld (copuleret)
Rasmus Nielsens hustru af Landborup (introduceret)
Jens Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)

1718

Top


fol 99a
Niels Ibsen en søn - Michel
Niels Jensen af Eg en datter - Dorthe Marie
Ulricch Nielsen en datter - Maren
Mads Sørensen af Tillerup en datter - Kirsten
Rasmus Juels dødfødte barn af Torup
Søren Michelsen af Dejret en søn - Michel
fol 99b
Christen Jensen Smed i Tved og Maren Jensdatter sl Jens Kruses (trolovet)
Niels Ulstrups barn - 22 uger
Søren Smed i Dejret en datter - Mette
Niels Jensens hustru af Eg (introduceret)
Niels Ibsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Nielsen i Tved en datter - Dorthe
Mads Sørensens hustru i Tillerup (introduceret)
Ulrich Nielsens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Olufsen af Bjødstrup en datter - Maren
Rasmus Juels hustru af Torup (introduceret)
Skifve Peder Jensen af Dejret - 45 år
fol 100a
Søren Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Jensen Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Clemensen - 80 år
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Rasmussens søn af Eg (begravet)
Rasmus Nielsen på Bakken af Dejret en datter - Kirsten
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter sl Anders Nielsens enke af Dejret (trolovet)
Christen Bendixsen af Dejret en datter - Karen
fol 100b
Mads Vogensen Huas datter - Anne Marie
Rasmus Nielsens hustru på Bakken (introduceret)
Kirsten Bertelsdatter som udlagde Laurits Sørensen som var Mark Mand i Torup (public absolveret)
Kirsten Bertelsdatter af Torup en søn - Jens
Christen Jensen Smed i Tved og Maren Jensdatter sl Jens Kruses ibid (copuleret)
Christen Bendixsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Farsen og Karen Jensdatter Winther (trolovet)
Ingeborg Marie Jensdatter i Tved Mads Hvasses (introduceret)
Søren Rasmussens dødfødte barn af Tved (begravet)
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter sl Anders Skrædders af Dejret (copuleret)
Jens Jensen Farsen og Karen Jensdatter Winther (copuleret)
Søren Rasmussens hustru af Tved (introduceret)
Kjeld Sørensens liden søn af Dejret (begravet)
Hans Jørgensens dødfødte barn af Dejret (begravet)
Kjeld Sørensen af Dejret en datter - Maren
fol 101a
Hans Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Kjeld Sørensens hustru af Dejret Anne Pedersdatter (introduceret)
Jens Lisbjergs barn af Dejret (begravet)
Søren Erichsen af Dejret en søn - Jens
Jens Jensen Farsen en datter - Kirsten
Morten Ruus i Dejret et barn inddøbt - Mette
Christen Jensen Smed i Tved en datter - Anne
fol 101b
Jens Farsens barn af Dejret (begravet)
Søren Erichsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Lauritsen Lynge en søn - Niels
Anders Andersen af Dejret en datter - Maren
Jens Sørensen Rungborg af Tillerup og Inger Pedersdatter ibid (trolovet)
Christen Smeds hustru af Tved (introduceret)
Morten Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Søren Vævers søn af Dejret (begravet)
Rasmus Nielsen på Bakken et barn (begravet)
Jens Sørensen af Tillerup et barn (begravet)
Jens Jensen og Mette Knudsdatter (trolovet)

1719

Top


fol 102a
Rasmus Lauritsens datter af Blåkær (begravet)
Rasmus Pedersens datter af Dejret (begravet)
Anders Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Lynges hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Skomagers barn af Landborup (begravet)
Jens Sørensens hustru i Tillerup (introduceret)
Mette Rasmusdatter Basse som udlagde Søren Pedersen Hjulmand (public absolveret)
Jens Rasmussen Koch af Dejret - 44 år
Mette Basses datter - Dorthe
Jens Jensen i Bjødstrup og Mette Knudsdatter (copuleret)
Niels Jensen Ulstrup en datter - Karen
Rasmus Jensen Koch af Dejret og Anne Jensdatter af Tved (trolovet)
Anne Nederbys søn af Dejret (begravet)
Jørgen Lynges hustru af Tved (begravet)
fol 102b
Jørgen Lauritsen Lynge af Tved og Anne Jensdatter Nederby (trolovet)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Laurits Pedersen af Tved en datter - Maren
Niels Simonsen en datter - Anne
Rasmus Juel af Torup en datter - Maren
Jens Sørensen Rungborg af Eg og Inger Pedersdatter af Tillerup (copuleret)
Søren Ulstrup en søn - Rasmus
fol 103a
Jens Terkildsen - 37 år
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Niels Simonsens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Nederbys søn Jens - 20 år
Rasmus Juels hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Rasmussen Øster Alling og Kirsten Johansdatter af Tved (trolovet)
Søren Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
Jacob Jensens stedsøn Peder af Neder Tved (begravet)
Søren Rasmussen Begtrup en søn - Simon
Peder Jensen Gartner af Bjødstrup en søn - Jens
Søren Nielsen Væver af Dejret en datter - Kirsten
fol 103b
Givet Rasmus Rasmussen og Kirsten Johansdatter tilladelse til at lade sig copulere i Nimtofte (copuleret)
inddøbt Laurits Michelsen af Eg en datter - Mette
Søren Rasmussen Bødker en søn - Rasmus
Anders Rasmussen Møller en datter - Kirsten
Mads Nielsen Juel af Eg en datter - Birgitte
Laurits Michelsens barn Mette (begravet)
Søren Rasmussens hustru i Tillerup (introduceret)
Jens Christophersen af Neder Tved - 68 år
Jens Jensen Bjødstrup den yngre en søn - Niels
fol 104a
Peder Jensen Gartners hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Søren Rasmussen Bødkers hustru af Tved (introduceret)
Anders Rasmussens hustru af Tved (introduceret)
Mads Vogensen Huas og Ingeborg Marie Jensdatter i Tved (trolovet)
Mads Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Nielsens datter Mette af Tved som døde meget hastig - 19 år
Jens Jensens hustru Mette Knudsdatter (introduceret)
Niels Madsen af Dejret - 95 år
Rasmus Jensen af Dejret og Anne Jensdatter af Tved (copuleret)
Søren Sørensen Rungborg af Tillerup en datter - Karen
fol 104b
Anders Bertelsen af Eg en datter - Margrethe
Rasmus Pedersen af Dejret en søn - Søren
Rasmus Basses hustru Dorthe Rasmusdatter - 50 år
Søren Sørensen Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Lauritsen Lynge af Tved og Anne Jensdatter Nederby (copuleret)
Anders Bertelsens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensen i Bjødstrup en søn - Rasmus
fol 105a
Hans Jørgensen af Dejret en søn - Jørgen
Rasmus Nielsen på Bakken i Dejret en søn - Rasmus


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c