s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1810-13


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1810
1811
1812
1813
 


1810

fol 68a
Forpagter Kaysens hustru af Isgård (begravet)
Anders Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Sørensens /:Madsens/: hustru Dorthe Andersdatter af Bjødstrup - 64 år
Otto Guldmanns enke Maren Andersdatter af Eg - 84 år
Anders Andersen og Anne Andersdatter af Bjødstrup (trolovet)
fol 68b
Laurs Erichsens datter Anne Dorthe af Tved - 3 år
Jeppe Rasmus Rytter af Dejret - 76 år
Søren Jørgensen Loftmand af Ugelbølle og enken Brok-Anne Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Jensen Bøghs og Maren Høgh Micheldatters søn af Tillerup - Jens
Marie Jensdatter Farsen af Dejret - 25 år
geheimkonferensrådinde von Gersdorfs lig indsat i de Gersdorfers familiebegravelse i Tved Kirke
fol 69a
enkemand Claus Wilhelmsen af Kejlstrup og Dorthe Nielsdatter Svends af Torup (trolovet)
Peder Winthers første hustru af Dejret - 48 år
Jens Bøghs hustru Maren Høgh af Tillerup (introduceret)
Skoleholder Peder Ammes og Kirsten Jacobsdatters søn af Dejret - Jacob
Peder Laursen Smeds og Karen Jeppesdatters søn af Dejret - Jens
fol 69b
enkemand Peder Jensen Winther og Hjul-Anne Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
konfirmation
fol 70a
Laurs Laursen Pind af Tved og sl Søren Michelsens enke af Eg Dorthe Svends Jepsdatter (copuleret)
Jochum Smeds moder af Tved - 87 år
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Lisbjergs datter Mette Kirstine af Dejret - 11 mdr
Friderich Nielsens og Karen Pedersdatters søn af Dejret - Jacob
Jens Clausens og Marie Kirstine Pedersdatters søn af Torup - Claus
Skoleholder Peder Ammes hustru af Dejret (introduceret)
fol 70b
Jens Bøghs hustru Maren Høgh af Tillerup - 31 år
Christen Jensen Tyrris og Karen Andersdatter Løystrups søn af Bjødstrup - Jens
Hjul-Søren Rasmussens og Dorthe Margrethe Ammes datter af Dejret - Dorthe Marie
Smed-Jenses og Maren Danmands søn af Tved - Jens
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Clausens hustru af Torup (introduceret)
Juliane Marie fra Kvelstrups uægte barn - Lovise Marie (Hans Nielsen, avlskarl på Kvelstrup)
fol 71a
Anders Andersen og Anne Andersdatter Løystrup af Bjødstrup (copuleret)
Hjul-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Tyrris hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Jørgensen Loftmand af Ugelbølle og enken Anne Sørensdatter Brok af Bjødstrup (copuleret)
Michel Hansens søn Søren af Dejret - 1 år
Smed-Jenses hustru af Tved (introduceret)
fol 71b
Hans Jensens og Mette Laursdatter datter af Bjødstrup - Lisbeth
Neder-Poul Jensens og Lene Jensdatters søn - Niels
Jacob Andersen af Dejret - 77 år
enkemand Peder Jensen Winther og Hjul-Anne Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Neder-Poul Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Lyng-Søren Rasmussens og Maren Terkildsdatters søn af Tved - Terkild
fol 72a
Lyng-Søren Rasmussens søn Terkild af Tved - 3 uger
Søren Bagers og Lisbeth Sørensdatters søn af Eg - Søren
Peder Jensen Rads og Marie Cathrine Lysens søn af Tillerup - Jens
Lyng-Sørens hustru af Tved (introduceret)
Peder Rads hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Jacobsens og Anne Laursdatters datter af Dejret - Mette Marie
Rasmus Trolds datter Karen af Dejret - 13 år
Søren Bagers hustru af Eg (introduceret)
fol 72b
Niels Olufsen Skrædder og enke Maren Laursdatter Brok af Dejret (trolovet)
Brok-Rasmus Jensen af Tillerup - 35 år
enkemand Peder Kjeldsen af Torup og enke Sidsel Sørensdatter af Tillerup (trolovet)
Niels Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Pedersens og Maren Nielsdatters datter af Tved - Anne
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jepsens dødfødte barn af Dejret (begravet)
fol 73a
Søren Madsen af Strands og Anne Rungborg af Tillerup (trolovet)
Anders Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Niels Olufsen Skrædder og Brok-Maren Laursdatter af Dejret (copuleret)
Søren Michelsen Egelund af Landborup og Maren Jensdatter af Skrejrup (trolovet)
gartner fra Isgård Rasmus Andersen Brøgger og Karen Rasmusdatter Krarup af Eg (copuleret - i Ålsø kirke)
fol 73b
Peder Danmands datter Kirsten af Eg - 1 år
Jens Nielsens hustru af Tved (begravet)
Niels Rasmussen Rønnes og Maren Jensdatter Møllers søn - Rasmus Friderich
Niels Rasmussen Rønnes hustru (introduceret)

1811

Top


fol 74a
Feld-Jens Jensens og Maren Laursdatters datter af Dejret - Mette
Niels Rasmussen Ammes og Mette Marie Nielsdatters søn af Eg - Claus
Søren Laursen af Tillerup - 78 år
Jens Rasmussen Bødker af Bjødstrup - 33 år
Søren Michelsen Egelund af Tved og Maren Jensdatter Skrejrup af Tillerup (copuleret)
fol 74b
Neder-Poul Jensens søn Niels af Bjødstrup - 6 mdr
Laurs Erichsens og Anne Jacobsdatters datter af Tved - Anne Dorthe
Anders Rungborg og Mette Marie Madsdatters datter af Tillerup - Anne
Jens Hansens og Karen Jensdatter Murmands søn af Eg - Peder
Søren Pedersen Bondes hustru Maren Pedersdatter af Tillerup - 66 år
Feld-Jens Jensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 75a
Michel Nielsen Kruse af Tved og enken Anne Marie Nielsdatter af Eg (trolovet)
enkemand Søren Pedersen Bonde af Tillerup og Dorthe Hansdatter af Bjødstrup (trolovet)
Michel Nielsen Elkjær af Vrinners og Anne Rasmusdatter Basse af Eg (trolovet)
fol 75b
Peder Jensen Winthers og Anne Rasmusdatters datter af Dejret - Kirsten
Laurs Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Ammes hustru af Eg (introduceret)
Jens Hansens hustru af Eg (introduceret)
Skomager Rasmus Koch af Torup - 73 år
Søren Nielsen af Bjødstrup - 75 år
Niels Laursen Møller og Lisbeth Jensdatter Lisbjerg (trolovet)
fol 76a
Laurs Poulsens og Karen Andersdatter Skrædders datter af Dejret - Mette Marie
Jens Christiansens og Maren Pedersdatters datter af Tved - Anne Margrethe
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Niels Madsens og Mette Laursdatters søn af Eg - Mads
Søren Andersen af Tved - 78 år
Mads Lisbjerg af Dejret - 75 år
Jens Christiansens hustru af Tved (introduceret)
fol 76b
konfirmation
Peder Winthers datter Kirsten af Dejret - 8 uger
fol 77a
Søren Fiigs og Karen Hvols datter af Dejret - Karen
Peder Nielsen og Kirsten Rasmusdatter Basses datter af Eg - Dorthe Marie
Niels Madsens hustru af Eg (introduceret)
Laurs Poulsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Søren Sørensen af Knebel og Mette Laursdatter af Tved (trolovet)
Rasmus Bødker af Bjødstrup - 77 år
fol 77b
enkemand Peder Kjeldsen af Torup og enke Sidsel Sørensdatter af Tillerup (copuleret)
Michel Olufsen Knøvl og Anne Pedersdatter Blander af Dejret (trolovet)
Peder Nielsens hustru af Eg (introduceret)
Kong-Laurses søn Rasmus af Tillerup - 14 uger
enkemand Søren Sørensen af Knebel og Mette Laursdatter af Tved (copuleret)
Michel Elkjær af Vrinners og Anne Basse af Eg (copuleret)
Mejed-Jeppes hustru Inger Andersdatter af Tved - 81 år
fol 78a
Søren Madsen af Strands og Anne Rungborg af Tillerup (copuleret)
Claus Sørensens og Johanne Andersdatters søn - Anders
Michel Nielsen Kruse af Tved og enke Anne Marie Nielsdatter af Eg (copuleret)
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Hansens og Dorthe Jensdatters søn af Dejret - Søren
Niels Andersens hustru af Eg Anne Rasmusdatter - 74 år
Jens Bøghs søn Jens af Tillerup - 1 år
fol 78b
Michel Knøvl og Anne Blander af Dejret (copuleret)
Laurs Rungborg af Tillerup - 79 år
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Madsens søn Jens af Eg - 4 år
Bertel Møllers datter - Johanne Henriette
Bertel Møllers hustru i Tved Mølle (introduceret)
Skoleholder Boserups og Gertrud Jochumsdatters søn af Tillerup Skole - Jochum Henrich
Skoleholder Boserups hustru i Tillerup (introduceret)
Niels Møller og Lisbeth Lisbjerg af Tved (copuleret)
Anders Jensen Bondes og Karen Laursdatters søn af Dejret - Jens
fol 79a
Laurs Høykarls og Mette Kirstine Sørensdatters tvillinger af Bjødstrup - Kirsten og Maren
Capellan Oluf Windings og Susanne Møldrups datter - Sophie Magdalene
Capellan Oluf Windings hustru (introduceret)
Hr Michel Jacob Kaysen og provst Windings datter Hedvig Cathrine Winding (trolovet)
fol 79b
Søren Ladefogeds og Kirsten Michelsdatters søn af Torup - Michel
Hjul-Sørens og Dorthe Margrethes søn af Dejret - Rasmus
Lyng-Sørens og Maren Terkildsdatters datter af Tved - Birthe Marie
Michel Hansens søn af Dejret - 3 mdr
fol 80a
Gartner Rasmus Brøggers og Karen Rasmusdatters datter af Eg - Else Cathrine
Rasmus Brøggers hustru Karen Rasmusdatter Krarup (introduceret)
Oluf Michelsen Høghs og Kirsten Jensdatters søn af Eg - Michel
Anders Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Hjul-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Lyng-Sørens hustru af Tved (introduceret)
Søren Loftmands og Anne Sørensdatters datter af Bjødstrup - Kirsten
fol 80b
Anders Jensens og Inger Kirstine Madsdatters datter af Tved - Inger Marie
Søren Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
Peder Rasmussen Bødkers og Dorthe Marie Guldmanns datter af Bjødstrup - Mette Cathrine
Neder-Poul Jensens hustru Lene Jensdatter af Bjødstrup (begravet)
Peder Laursen Kjelds datter Mette Kirstine af Torup - 10 år
Peder Jensens /:Farsen/: og Maren Farsens søn af Dejret - Jens
fol 81a
Laurs Bondes og Mette Michelsdatters datter af Tved - Anne
Oluf Høghs hustru af Eg (introduceret)
Laurs Høykarls tvillingedatter Maren af Bjødstrup - 8 uger
Laurs Høykarls hustru Karen Sørensdatter af Bjødstrup - 38 år
Michel Nielsen Kruses datter Anne af Eg - 4 dage
Ulv-Jens Laursen af Bjødstrup og Anne Marie Rasmusdatter Foged af Dejret (trolovet)
fol 81b
Laurs Bondes datter Anne af Tved - 10 dage
Hr Michael Jacob Kaysen af Tved Møllegård og præstens datter Hedvig Cathrine Winding af Tved (copuleret)
Niels Michelsen Bachs og Lisbeth Michelsdatters datter af Landborup - Mette
Anders Jensens hustru af Tved (introduceret)
Peder Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Loftmands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Farsens hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Poul Jensen af Bjødstrup og Mette Andersdatter sammesteds (trolovet)
fol 82a
enkemand Laurs Jørgensen Høykarl af Bjødstrup og Dorthe Nielsdatter Bentsen af Eg (trolovet)
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Michel Kruses hustru af Eg (introduceret)
Skoleholder Peder Boserups søn Christian Redlich af Tillerup - 4 år
enkemand Niels Andersen af Eg og enke Karen Knudsdatter af Dejret (trolovet)
Friderich Madsens datter Mette af Blåkær - 2 år
fol 82b
det strandede lig, hvis navn ikke kendes, men formodes at være en tømmermand fra Århus (begravet)
Niels Bachs hustru af Landborup (introduceret)
Søren Pedersen Bondes og Dorthe Hansdatters søn af Dejret - Peder
Jens Brodersens og Mette Marie Andersdatters datter af Tillerup - Dorthe Margrethe

1812

Top


fol 83a
Søren Bondes søn Peder af Dejret - 18 dage
Laurs Høykarls tvillingedatter Kirsten - 12 uger
Peder Danmands og Christiane Andreasdatters datter af Eg - Anne
fol 83b
Niels Laursen Vendelbo fra Kvelstrup og Karen Jensdatter Trold af Torup (trolovet)
Christen Jensen Tyrris søn Jens af Bjødstrup - 1 år
Jens Brodersens datter Dorthe Marie af Tillerup - 4 uger
Peder Madsen af Dejret og Mariane Andersdatter Basse af Tillerup (trolovet)
fol 84a
Anne Laursdatter af Tillerup - 55 år
Søren Michelsens søn Laurs af Landborup - 6 år
Søren Michelsens og Dorthe Basballes datter af Landborup - Anne Kirstine
Michel Elkjærs og Anne Rasmusdatter Basses datter af Eg - Dorthe Cathrine
Søren Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Brodersens hustru af Tillerup (introduceret)
enkemand Laurs Høykarl af Bjødstrup og Dorthe Bentsen af Eg (copuleret)
fol 84b
Søren Michelsens datter Anne Kirstine af Landborup - 17 dage
Niels Skomagers datter Nicoline af Dejret - 4 år
Niels Laursen Vendelbo af Kvelstrup og Karen Trold af Torup (copuleret)
Jens Rasmussen af Vrinners og Mette Marie Jensdatter af Tillerup (trolovet)
Peder Basballes og Maren Pedersdatters datter af Landborup - Dorthe Marie
fol 85a
Søren Michelsens hustru af Landborup (introduceret)
Niels Laursen Møllers og Lisbeth Lisbjergs datter af Tved - Anne Marie
Michel Elkjærs hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Bødkers enke af Bjødstrup - 68 år
Anne Marie Pedersdatters 3die uægte barn af Tved - Maren (Jeppe Jensen Pouls, Tved)
Skoleholder Peder Boserups søn Jochum Henrich af Tillerup - 8 mdr
Degneenken Madame Anne Pedersdatter Friis af Tved - 83 år
fol 85b
Niels Møllers datter Anne Marie af Tved - 12 dage
Niels Laursen Vendelbos og Karan Jensdatter Trolds datter af Torup - Anne Lisbeth
Grev-Rasmus Sørensen af Dejret - 67 år
konfirmation
fol 86a
Anders Rasmussen Koch af Dejret - 52 år
Kong-Laurs Pedersens søn Niels af Tillerup - 8 år
fol 86b
Jørgen Hansens og Mette Jensdatter Skomagers søn af Dejret - Rasmus
Niels Møllers hustru af Tved (introduceret)
Peder Basballes hustru af Landborup (introduceret)
enkemand Smed-Niels Michelsen af Strands og Kirsten Jensdatter Kruse af Tved (trolovet)
Niels Vendelbos hustru af Torup (introduceret)
Sognefoged og lægdsmand Laurits Erichsen af Tved - 32 år
Rasmus Basses enke af Eg - 64 år
fol 87a
Jørgen Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Olufsen Knøvls og Anne Pedersdatter Blanders søn af Dejret - Oluf
Urmager Peder Jensen Møller /:Blander:/ af Dejret - 77 år
Søren Laursen Møller af Tved og enke Anne Jacobsdatter sst (trolovet)
Michel Laursens enke Sidsel Hansdatter af Dejret - 69 år
Michel Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 87b
enkemand Poul Jensen og Mette Andersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Rasmus Jørgensen af Strands og Karen Nielsdatter af Dejret (trolovet)
Ulv-Jens Laursen af Landborup og Anne Marie Rasmusdatter Foged af Dejret (copuleret)
almissekone Maren Winther af Dejret - 78 år
Anders Jepsens datter Dorthe Marie af Dejret - 2 år
enkemand Niels Michelsen Smed af Strands og Kirsten Jensdatter Kruse af Tved (copuleret)
Hr Søren Ask til Kongsgård og jomf Mariane Christiane Marcussen fra Isgård (copuleret)
fol 88a
enkemand hr Mathias Christen Preisler fra Ebeltoft og jomf Kirstine Taarup fra Isgård (copuleret)
Meje-Jeppe Rasmussen af Tved - 72 år
Peder Jensen Winther og Anne Rasmusdatters datter af Dejret - Kirsten Marie
Rasmus Jepsens og Dorthe Christensdatters datter af Dejret - Maren
Skolelærer Peder Ammes og Kirsten Jacobsdatters søn af Dejret - Peder
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
fol 88b
Christen Jensen Tyrris og Karen Andersdatter Løystrups søn af Bjødstrup - Jens
Christen Jensen Tyrris søn Jens - 10 dage
Peder Jensen Danmands datter Anne af Eg - år
Søren Laursen Møller og enke Anne Jacobsdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen Else fra Vrinners og Mette Marie Jensdatter af Tillerup (copuleret)
Skoleholder Peder Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Christen Tyrris hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Ammes enke Mette Tyrris af Eg - 79 år
fol 89a
Jens Clausens og Marie Kirstine Bolettes datter af Torup - Karen
Laurs Sørensen Bondes søn Michel af Tved - 3 år
Jens Laursen Skrædders og Mette Pedersdatter Kjelds søn af Torup - Laurs
Jens Laursens hustru af Torup (introduceret)
Jens Clausens hustru af Torup (introduceret)
Michel Olufsen Knøvls søn Oluf af Dejret - 18 uger
Peder Winthers datter Kirsten Marie af Dejret - 14 uger
Niels Rasmussen Rønnes og Maren Møllers datter af Tved - Anne Kirstine
Niels Rasmussen Rønnes hustru af Tved (introduceret)
fol 89b
Peder Jensen Strands søn Jens af Dejret - 11 mdr
Gyd-Søren Hansens søn Søren af Tillerup - 2 år
Ulv-Jens Laursens og Anne Marie Fogeds søn af Landborup - Laurs
Anders Sørensen Rytter Ørbys og Marie Kirstine Basses søn af Landborup - Søren
Peder Rasmussen Bødkers datter Mette Cathrine af Bjødstrup - 1 år
Peder Rasmussen af Strands og Maren Høykarl af Torup (trolovet)
fol 90a
Peder Madsens og Mariane Basses søn af Tillerup - Anders
Jens Høykarl af Torup og Mette Skomager af Dejret (trolovet)
Peder Laursen Smeds og Karen Jepsdatters søn af Dejret - Jeppe
Ulv-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Anders Sørensen Rytters hustru af Landborup (introduceret)
Maren Rasmusdatter Spjærs uægte datter Anne Kirstine af Tved - 3 år
fol 90b
Kong-Laurs Pedersens og Anne Nielsdatters datter af Tillerup - Dorthe Marie
Anders Løystrups og Anne Laursdatters søn af Tved - Anders
Søren Møllers og Anne Jacobsdatters datter af Tved - Dorthe
Laurs Høykarl Jørgensens og Dorthe Nielsdatters datter af Bjødstrup - Mette Kirstine
Peder Madsens hustru Mariane Basse af Tillerup (introduceret)
fol 91a
Niels Friderichsens hustru Johanne Nielsdatter af Dejret - 66 år
Niels Olufsen Skrædders og Maren Laursdatter Broks søn af Dejret - Laurs
Laurs Møllers hustru Mette Jensdatter af Tved - 65 år
enkemand Niels Andersen af Eg og enke Karen Knudsdatter af Dejret (copuleret)
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bondes og Dorthe Hansdatters datter af Dejret - Maren
fol 91b
Rasmus Jørgensen og Karen Nielsdatter Foged af Dejret (copuleret)
Kong-Laurses hustru af Tillerup (introduceret)
Laurs Høykarls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Løystrups hustru af Tved (introduceret)
Søren Møllers hustru af Tved (introduceret)

1813

Top


fol 92a
Anders Sørensen Ørby /:Rytter/: hans søn Søren af Landborup - 13 uger
Søren Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Niels Olufsen Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jacobsen og Anne Laursdatters datter af Dejret - Anne
Peder Madsen og Mariane Andersdatter Basse af Tillerup (copuleret)
Skoleholder Peder Boserups og Gertrud Jochumsdatters søn af Tillerup - Christian
Skoleholder Peder Boserups hustru (introduceret)
fol 92b
Anders Sørensen Ørby /:Rytter/: og Marie Kirstine Busse af Landborup (copuleret)
Terkild Juels hustru Anne Christensdatter af Dejret - 88 år
Thomas Henrichsen af Blåkær - 56 år
Kong-Laurs Pedersens datter Dorthe Marie af Tillerup - 16 uger
Peder Rasmussen af Strands og Maren Jørgensdatter Høykarl af Torup (copuleret)
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters datter af Dejret - Karen
Søren Rasmussen Bonde af Bjødstrup - 45 år
fol 93a
Rasmus Jørgensens og Karen Nielsdatters datter af Dejret - Mette
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Kristiansens søn Peder af Tved - 4 år
Michel Hansens og Dorthe Jensdatters datter af Dejret - Marie
Gyd-Søren Hansens og Sidsel Laursens tvillingedatter af Tillerup - Dorthe
Friderich Nielsens og Karen Pedersdatters søn af Dejret - Peder
fol 93b
Anders Laursen Rungborgs og Anne Marie Madsdatters søn af Tillerup - Laurs
Gyd-Søren Hansens hjemdøbte tvillingedatter Marie Cathrine - 7 dage
Christen Rasmussen Bødker og enke Karen Nielsdatter Willums af Bjødstrup (trolovet)
konfirmation
fol 94a
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Hansens hustru af Dejret (introduceret)
Gyd-Sørens hustru af Tillerup (introduceret)
Marie Sørensdatter sl Jens Færgemands enke af Eg - 80 år
Dorthe Rasmusdatter Fogeds uægte hjemdøbte søn Peder af Dejret - 8 dage
Capellan Oluf Windings og Else Susanne Windings datter af Tved - Mette Marie
Oluf Windings hustru (introduceret)
fol 94b
Neder-Poul Jensens og Mette Andersdatters datter af Bjødstrup - Lene
Gyd-Søren Hansens tvillingedatter Dorthe af Tillerup - 7 uger
Rasmus Rasmussen Juel af Tved - 76 år
Mads Rasmussen Fogeds enke Karen Sørensdatter af Dejret - 80 år
Peder Jensen Rad og Marie Cathrine Jensdatters søn af Tillerup - Jens Nicolay
Anders Andersens og Anne Andersdatter Løystrups søn af Bjødstrup - Anders
fol 95a
Anders Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Andersens hustru Anne Andersdatter Løystrup - 29 år
Niels Madsens og Mette Laursdatters søn af Eg - Laurs
Peder Jensen Rads hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jørgensen Høykarl af Torup og Mette Rasmusdatter Skomager af Dejret (copuleret)
enkemand Anders Andersen af Bjødstrup og Kirsten Nielsdatter Kruse af Tved (trolovet)
fol 95b
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters søn af Blåkær - Niels
enken Anne Henrichs Jørgensdatter af Eg - 80 år
Christen Rasmussen Bødker og enke Karen Nielsdatter Willums af Bjødstrup (copuleret)
Niels Madsens hustru af Eg (introduceret)
Neder-Pouls hustru af Bjødstrup (introduceret)
Friderich Nielsens søn Peder af Dejret - 11 uger
Grev-Søren Rasmussen og Karen Nielsdatter Skomager af Dejret (trolovet)
fol 96a
Feld-Søren af Bjødstrup - 47 år
Søren Jørgensen Loftmands datter Kirsten af Bjødstrup - 1 år
enkemand Anders Andersen af Bjødstrup og Kirsten Nielsdatter Kruse af Tved (copuleret)
Neder-Poul Jensens datter Lene af Bjødstrup - 11 uger
Laurs Sørensen Bonde og Mette Michelsdatters søn af Tved - Michel
Brok-Mads Jensen af Neder Tved - 46 år
Niels Madsens søn Laurs af Eg - 9 uger
fol 96b
sognefoged Niels Møllers og Lisbeth Jensdatters søn af Tved - Laurs
Jens Jensen Skaarup af Dejret - 51 år
Anders Bøgh af Blåkær og Marie Sørensdatter Smeds af Eg (trolovet)
Jens Clausens datter Karen af Torup - 1 år
fol 97a
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Laurs Sørensen Bonde af Tved - 46 år
Niels Møllers hustru af Tved (introduceret)
Michel Nielsen Kruses og Anne Marie Nielsdatters datter af Eg - Anne
Niels Pedersen Blanders og Anne Kirstine Sørensdatters søn af Tved - Mogens
Peder Rasmussen Bødkers og Dorthe Marie Guldmands datter af Bjødstrup - Anne Marie
fol 97b
Michel Olufsen Knøvls og Anne Pedersdatter Blanders søn af Dejret - Oluf
Søren Fiigs og Karen Christensdatters datter af Dejret - Sidsel Cathrine
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Michel Kruses hustru af Eg (introduceret)
Niels Blanders hustru af Tved (introduceret)
Peder Rasmussen Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Claus Sørensens og Johanne Andersdatters tvillingesønner af Dejret - Niels Friderich og Søren
fol 98a
Peder Winthers og Anne Rasmusdatters datter af Dejret - Dorthe Marie
Jens Høykarls og Mette Skomagers søn af Torup - Jørgen
Claus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Terkildsen af Begtrup og enke Mette Michelsdatter af Tved (trolovet)
fol 98b
Peder Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Grev-Søren Rasmussen af Dejret og Karen Jensdatter Pouls af Tillerup (trolovet)
Rasmus Jensen Pouls af Tillerup og Dorthe Laursdatter Møller af Tved (trolovet)
fol 99a
Hjul-Søren Rasmussens og Dorthe Margrethes datter af Dejret - Mette Marie
Jens Brodersens og Mette Marie Andersdatters datter af Tillerup - Dorthe Margrethe


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c