s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1730-39


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739


1730

fol 24b
Kirsten Jensdatters datter Anne i Dejret (begravet)
Jens Lauritsen Olufsens barn i Dejret - Maren
Anders Basses datter i Tillerup - Dorthe
Peder Michelsen i Begtrup og Dorthe Jensdatter af Dejret (trolovet)
Michel Jensen i Dejret og Dorthe Rasmusdatter ibm (trolovet)
Jep Juels barn af Dejret - Anne
fol 25a
Peder Rasmussens barn af Eg - Anne
Johanne Winthers i Dejret (introduceret)
Karen Christensdatter Hovmands i Tved (begravet)
Jens Bruuns hustru i Tved (begravet)
Maren Christophers i Eg (begravet)
Sidsel Basses (introduceret)
Laurits Andersens hustru af Tved (begravet)
Jens Hovmands barn i Eg - Søren
Jep Juels hustru i Dejret (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Niels Bøghs hustru i Eg (begravet)
Rasmus Juels søn i Torup - Jens
fol 25b
Christen Smeds barn i Tved - Jens
Jens Hovmands hustru i Eg (introduceret)
Rasmus Hjulmand i Dejret (begravet)
Anders Andersens barn i Dejret - Kirsten
Anders Lauritsen af Tved og Kirsten Jensdatter af Dejret (trolovet)
Jørgen Lynges hustru i Tved (begravet)
Søren Nielsen i Dejret og Johanne Sørensdatter (trolovet)
Friderich Nielsen og Karen Jensdatter af Dejret (trolovet)
fol 26a
Jens Jensens søn Jens i Landborup (begravet)
Christen Smeds hustru i Tved (introduceret)
Rasmus Juels hustru i Torup (introduceret)
Store Anderses hustru i Dejret (introduceret)
Jørgen Lynge af Tved og Anne Lauritsdatter Ruuses af Dejret (trolovet)
Søren Madsen og Anne Jensdatter i Tved (copuleret)
Peder Jensens søn i Tved - Michel
Søren Sørensen Bonde i Tved (begravet)
Michel Jensen Suder i Dejret og Dorthe Rasmusdatter (copuleret)
Rasmus Kochs barn af Dejret - Jens
fol 26b
Jens Kochs mindste barn i Dejret (begravet)
Peder Jensens hustru i Tved (introduceret)
Friderich Nielsen i Dejret og Karen Jensdatter (copuleret)
Jens Færgemands datter i Bjødstrup - Karen
Peder Skrædders hustru i Dejret (begravet)
Rasmus Kochs hustru i Dejret (introduceret)
Anders Jacobsens søn - Jacob
Store Anderses moder, Anne Andersdatter (begravet)
Søren Kjeldsen (begravet)
Jens Farsens tvende nyinddøbte børn Jens og Kirsten af Dejret (begravet)
fol 27a
Peder Ladefogeds barn ved Kvelstrup - Johanne
Jens Færgemands hustru i Bjødstrup (introduceret)
Peder Ladefogeds spæde barn ved Kvelstrup (begravet)
Rasmus Skomagers pigebarn i Landborup (begravet)
Søren Felds søn af Dejret - Jens
Hr Christens Kæreste og nafnløse barn (begravet)
Søren Bondes hustru i Bjødstrup, Maren Madsdatter (begravet)
Jens Farsens hustru i Dejret (introduceret)
Peder Ladefogeds hustru ved Kvelstrup (introduceret)
Anders Jacobsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 27b
Søren Nielsen og Johanne Sørensdatter i Dejret (copuleret)
Erich Lauritsens barn i Tved - Anne
Søren Rasmussen i Bjødstrup og Anne Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Søren Felds hustru i Dejret (introduceret)
Madame Bagge (introduceret)
Laurits Sørensen Bonde i Tved og Anne Pedersdatter (trolovet)
Peder Michelsen i Begtrup og Dorthe Jensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Clausen og Birthe Sørensdatter i Eg (trolovet)
Anders Lauritsen i Tved og Kirsten Jensdatter (copuleret)
Søren Madsens hustru i Tved (introduceret)
fol 28a
Jørgen Lynge og Anne Lauritsdatter (copuleret)
Jens Pedersen i Dejret og Mette Sørensdatter (trolovet)
Søren Rasmussen Bonde i Bjødstrup og Anne Michelsdatter (copuleret)
Erich Lauritsens hustru i Tved (introduceret)
Niels Jensen i Knebel og Dorthe Christensdatter i Dejret (trolovet)
Søren Lauritsen Fast i Dejret og Kirsten Lauritsdatter ibm (trolovet)
Søren Clausen og Birthe Sørensdatter (copuleret)
Jens Bruun i Tved (begravet)
Søren Skippers i Dejret (begravet)

1731

Top


fol 28a
Søren Clausens søn af Eg - Claus
fol 28b
Søren Jensen Foged i Dejret og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
Rasmus Henrichsen af Dejret og Anne Lisbeth ibd (trolovet)
Søren Michelsen Kræmmer (begravet)
Rasmus Madsen af Eg og Johanne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Lauritsen i Tved (begravet)
Niels Ulstrups tvende døtre Mette og Dorthe (begravet)
Søren Clausens hustru af Eg (introduceret)
Mette Rungborg (begravet)
Niels Ulstrups ældste søn Jens og datter Maren (begravet)
Søren Bødker i Tved (begravet)
Søren Terkildsens datter i Dejret - Maren
Niels Hjulmands datter Dorthe i Tillerup (begravet)
fol 29a
Jørgen Lynges barn i Tved - Laurits
Jørgen Lynges barn (begravet)
Rasmus Nielsens barn i Dejret - Hans
Søren Terkildsens hustru i Dejret (introduceret)
Jørgen Lynges hustru i Tved (introduceret)
Christen Hammershøjs barn i Dejret - Maren
Søren Sørensens hustru i Dejret (begravet)
Niels Christensen og Kirsten Mortensdatter (trolovet)
fol 29b
Friderich Nielsens datter i Dejret - Marie
Anders Jensen Smed i Dejret (begravet)
Niels Hjulmands datter - Kirsten
Peder Skaarups datter i Dejret - Mette
Peder Rasmussens søn af Bjødstrup - Michel
Rasmus Nielsens hustru (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru (introduceret)
Jep Lauritsen Juel i Dejret (begravet)
Maren Sørensdatter, Thomas Henrichsens hustru i Dejret (begravet)
Thomas Henrichsens dødfødte barn (begravet)
fol 30a
Anders Sørensen af Eg og Maren Rasmusdatter af Tved (trolovet)
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Madsen af Dejret og Johanne Andersdatter (copuleret)
Jens Løystrups søn i Bjødstrup - Laurits
Jacob Jensen af Dejret og Maren Terkildsdatter ibd (trolovet)
Søren Lauritsen af Dejret og Kirsten Lauritsdatter ibd (copuleret)
Maren Rasmusdatter i Tillerup (introduceret)
Peder Fasts søn i Torup - Jens
Jens Pedersen af Borup og Anne Jensdatter Winther af Dejret (trolovet)
fol 30b
Jens Pedersen i Dejret og Mette Sørensdatter ibd (copuleret)
Peder Skaarups hustru i Dejret (introduceret)
Peder Rasmussens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Niels Jensen af Knebel og Dorthe Christensdatter af Dejret (copuleret)
Laurits Sørensen Bonde i Tved og Anne Pedersdatter (copuleret)
Rasmus Henriksen af Dejret og Anne Lisbeth Mortensdatter (copuleret)
Thomas Henrichsen og Anne Pedersdatter (trolovet)
Søren Jensen Foged af Dejret og Anne Jensdatter ibd (copuleret)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Peder Ladefogeds barn - Sophie
fol 31a
Søren Felds søn i Dejret (begravet)
Søren Jensen Foged i Tved og Maren Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Jens Pedersens datter i Dejret - Dorthe
Peder Ladefogeds hustru ved Kvelstrup (introduceret)
Rasmus Skomagers søn i Landborup - Jens
Rasmus Johansens søn i Eg - Peder
fol 31b
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bertelsens søn i Tillerup - Peder
Anders Lauritsens datter i Tved - Inger
Søren Rungborgs hustru i Tillerup (begravet)
Christen Sørensen af Eg og Maren Jensdatter af Landborup (trolovet)
Jens Pedersen af Helgenæs og Anne Jensdatter Winther (copuleret)
Mette Trolds af Tillerup (introduceret)
Maren Trolds i Tillerup (introduceret)
Rasmus Jepsen og Mette Lauritsdatter af Dejret (trolovet)
Anders Sørensen Hovmand (begravet)
fol 32a
Rasmus Lauritsen Rungborg i Tillerup og Anne Nielsdatter af Eg (trolovet)
Anders Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Søren Bondes søn af Bjødstrup - Rasmus
Niels Bertelsens datter af Eg Barbara Madsdatter og Jens Nielsen ibd (trolovet)
Jens Lauritsens datter af Dejret - Maren
Thomas Henrichsen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Maren Hermands (begravet)
Søren Rasmussen Foged af Tved og Maren Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Jensen og Maren Terkildsdatter (copuleret)
Søren Madsens søn af Dejret - Mads
fol 32b
Clemen Hutfeldt (begravet)
Præstens datter - Ingeborg
Rasmus Røgters hustru i Eg (begravet)
Niels Christensen i Dejret og Kirsten Mortensdatter (copuleret)
Anders Fiigs søn i Blåkær - Jeppe
Søren Egelunds datter i Tved - Mette
Anders Rasmussens datter i Eg - Rebecca
fol 33a
en gammel hustru af Neder Tved, Maren Pedersdatter (begravet)
Søren Bondes hustru i Bjødstrup (introduceret)
Laurits Bondes søn i Tved - Søren
Peder Ladefogeds mindste barn ved Kvelstrup (begravet)
Søren Egelunds barn (begravet)
Jens Lauritsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Madsens barn i Tved - Dorthe
Rasmus Jensen Kochs hustru i Dejret (begravet)
Rasmus Jensen Kochs dødfødte barn (begravet)
Søren Madsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 33b
Niels Bertelsen i Torup (begravet)
Anders Rasmussens hustru i Blåkær (introduceret)
en liden dreng som var hos Jens Amme i Torup (begravet)
Anders Rasmussen Bertelsens hustru i Eg (introduceret)
Rasmus Jensen Koch af Dejret og Maren Sørensdatter af Blåkær (trolovet)
Anders Jochumsen og Maren Jensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Egelunds hustru i Tved (introduceret)
sl Søren Bondes hustru Apelone Jensdatter (begravet)
Rasmus Henrichsens barn af Eg - Anne

1732

Top


fol 34a
Laurits Bondes hustru i Tved (introduceret)
Søren Madsens hustru i Tved (introduceret)
Rasmus Rasmussen af Strands og Maren Nielsdatter af Neder Tved (trolovet)
Madame Bagge (introduceret)
Mette Lauritsdatter af Dejret (begravet)
Peder Jensen Hovmands barn i Tved - Karen
Jens Essendrups barn i Tillerup - Anne
fol 34b
Niels Kruses søn Peder i Tved (begravet)
Rasmus Henrichsens hustru i Dejret (introduceret)
Søren Juel i Bjødstrup - 92 år
Christen Smeds søn Jens i Tved (begravet)
Anders Jochumsen af Dejret og Maren Jensdatter af Dejret (copuleret)
Anders Andersen i Dejret (begravet)
Jens Essendrups hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Sørensen Fast? og Maren Andersdatter af Dejret (trolovet)
Søren Terkildsens ældste datter i Dejret, Marie Sørensdatter (begravet)
Peder Hovmands hustru i Tved (introduceret)
Erich Lauritsens datter Anne i Tved (begravet)
Rasmus Nielsens søn Niels i Dejret (begravet)
fol 35a
Anders Jochumsens barn i Dejret - Jochum
Søren Terkildsens datter Anne i Dejret (begravet)
Anders Jacobsens datter Dorthe af Dejret (begravet)
Jens Lauritsens datter Anne af Bjødstrup (begravet)
Michel Jensen Suders søn - Rasmus
Jens Jensens datter Karen i Bjødstrup (begravet)
Michel Jensen Suders søn Rasmus (begravet)
Jens Farsens datter i Dejret - Kirsten
fol 35b
Anders Jacobsens søn Jacob i Dejret (begravet)
Peder Jensen af Knebel og Maren Rasmusdatter sl Anders Andersens af Dejret (trolovet)
Søren Rasmussens hustru Maren Michelsdatter af Dejret (introduceret)
Laurits Jørgensens barn i Tillerup - Anne
Rasmus Madsens søn Anders i Dejret (begravet)
Jacob Jensens søn Laurits i Dejret (begravet)
Jens Michelsen Danmand i Dejret (begravet)
Rasmus Pedersen i Eg (begravet)
sl Jep Juels datter af Dejret (begravet)
Anders Jochumsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Mette Pedersdatter af Bjødstrup (begravet)
Peder Rasmussens barn Rasmus af Bjødstrup (begravet)
fol 36a
Peder Rasmussens søn Michel af Bjødstrup (begravet)
Jens Laursens datter Maren af Dejret (begravet)
Laurits Jørgensens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Ulstrups dødfødte barn af Landborup (begravet)
Søren Ulstrups datter Dorthe i Landborup (begravet)
Jørgen Lynges barn af Tved - Søren
Rasmus Laursen Rungborg af Tillerup og Anne Nielsdatter af Eg (copuleret)
Peder Fastes søn Jens i Neder Tved (begravet)
Jens Nielsen i Eg og Barbara Madsdatter ibd (copuleret)
Jens Madsen af Dejret og Maren Rasmusdatter ibd (trolovet)
fol 36b
Rasmus Jensen Koch af Dejret og Maren Sørensdatter af Blåkær (copuleret)
Anders Rasmussens datter Rebecca af Eg (begravet)
Peder Jensen af Knebel og Maren Rasmusdatter sl Anders Andersens i Dejret (copuleret)
Rasmus Jepsen af Dejret og Mette Lauritsdatter ibd (copuleret)
Søren Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
Christen Sørensen og Maren Jensdatter af Eg (copuleret)
Jørgen Lynges hustru af Tved (introduceret)
Søren Sørensen Feld og Maren Andersdatter af Dejret (copuleret)
Peder Jensens datter i Tved - Anne
Niels Christensens datter i Dejret - Mette
fol 37a
Rasmus Laursens hustru og dødfødte datter (begravet)
Rasmus Laursens barn af Blåkær - Maren
Thomas Nielsen af Bjødstrup (begravet)
Peder Jensens hustru af Tved (introduceret)
Niels Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Thomas Henrichsens søn af Tved - Henrich
Peder Lauritsen af Bjødstrup og Kirsten Madsdatter ibd (copuleret)
fol 37b
Rasmus Rasmussen af Strands og Maren Nielsdatter af Tved (copuleret)
Jens Madsen af Dejret og Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
Thomas Henrichsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Hovmands datter af Eg - Maren
Jacob Jensens søn af Dejret - Jens
Laurits Andersen Smed af Dejret og Maren Jacobsdatter ibd (trolovet)
fol 38a
Peder Ladefogeds søn af Kvelstrup - Peder
Peder Skolemesters søn af Tillerup - Peder
Søren Smeds søn af Dejret - Jens
Rasmus Madsens barn af Dejret - Mads
fol 38b
Peder Pedersen Trolds hustru af Tillerup (begravet)
Jens Fogeds søn af Tillerup - Søren
Peder Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)

1733

Top


fol 38b
Søren Terkildsens søn af Dejret - Terkild
fol 39a
Peder Skolemesters hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Fogeds hustru i Tillerup (introduceret)
Niels Hjulmands moder Kirsten Nielsdatter af Tillerup (begravet)
Rasmus Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Birgitte Nielsdatter af Torup (trolovet)
Rasmus Nielsens søn på Bakken i Dejret - Niels
Friedrich Nielsens søn i Dejret - Niels
fol 39b
Søren Rasmussen Fogeds søn af Dejret - Rasmus
Jens Nielsen Bøghs datter i Eg - Maren
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensens søn af Dejret - Anders
fol 40a
Anders Lauritsens datter af Tved - Maren
Anders Basses barn af Tillerup - Anders
Peder Jensen af Vrinners og Maren Rasmusdatter af Tved (trolovet)
Rasmus Nielsen Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Friedrich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Maren Michelsdatter af Dejret (begravet)
fol 40b
Rasmus Rasmussens søn af Neder Tved - Niels
Søren Rasmussen Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Pedersens søn Peder af Kvelstrup (begravet)
Christian Jensen af Bjødstrup og Maren Mortensdatter som tjener Jens Terkildsen ibm (lejermål) (public absolveret)
Anders Jacobsens søn af Dejret - Jacob
Peder Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
fol 41a
Niels Lauritsen og Mette Nielsdatter af Tved (trolovet)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Laursens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Jensen Kochs søn af Dejret - Jens
Søren Clausens barn af Eg - Karen
fol 41b
Min datter - Anne Marie
Søren Thomasens datter i Dejret - Bodil
Christen Sørensens søn af Eg - Jens
fol 42a
Rasmus Rasmussens hustru af Neder Tved (introduceret)
Anders Sørensen Clemensen af Blåkær og Anne Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Lauritsens datter i Dejret - Thore
Anders Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Fasts søn af Neder Tved - Jens
fol 42b
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Birgitte Nielsdatter af Torup (copuleret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Niels Laursen af Tved og Mette Andersdatter ibd (copuleret)
Christen Sørensens hustru af Eg (introduceret)
Søren Clausens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Andersen af Dejret og Maren Jacobsdatter ibd (copuleret)
Laurits Juels datter Anne af Dejret (introduceret)
mons Christian Hassenbalchs datter af Isgård - Johanne Kirstine
fol 43a
mons Christian Hassenbalchs hustru af Isgård (introduceret)
Søren Felds tvillinge sønner af Dejret - Hans og Jens
Peder Fasts hustru af Neder Tved (introduceret)
Jens Sørensen af Tved og Karen Sørensdatter ibd (copuleret)
Søren Laursens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen af Tved og Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
Søren Michelsen af Bjødstrup (begravet)
fol 43b
Jens Pedersens søn af Dejret - Peder
Jens Essendrups søn af Tillerup - Niels
Jørgen Lauritsen af Tillerup (begravet)
Anders Sørensen Clemensen af Blåkær og Anne Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Felds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersens søn af Dejret (begravet)
Jens Essendrups hustru af Tillerup (introduceret)
fol 44a
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Lauritsens søn af Dejret - Laurits
Laurits Bondes søn af Tved - Peder
Peder Rasmussens søn af Bjødstrup - Rasmus
Christen Hammershøjs navnløse søn af Dejret (begravet)
fol 44b
Erich Lauritsens søn af Tved - Søren
Laurits Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Pedersen Basse af Tillerup (begravet)
Jens Lauritsens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Erich Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Andersens søn af Dejret - Anders
Mads Juels broder Niels Nielsen (begravet)
Erich Jensen Foged af Torup og Inger Pedersdatter ibd (copuleret)
fol 45a
Peder Ladefogeds søn af Kvelstrup - Peder
Laurits Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Oluf Knøvls søn af Torup - Jens
Peder Skaarups søn af Dejret - Jens
fol 45b
Michel Jensen Væver af Torup og Anne Bertelsdatter ibd (trolovet)
Anne Christophers af Eg (begravet)
Michel Jensens søn af Dejret - Jens
Oluf Jørgensens hustru af Torup (introduceret)
Anne Cathrine Jacobsdatter af Dejret (begravet)
Peder Danmands barn af Eg - Maren
Michel Suders barn Jens af Dejret (begravet)
fol 46a
Peder Jensen Fogeds barn af Tved - Anne
Peder Jensen Skaarups hustru af Dejret (introduceret)

1734

Top


fol 46b
Rasmus Rungborgs søn af Tillerup - Laurits
Christen Smeds datter af Tved - Anne
Peder Rasmussens søn Søren af Bjødstrup (begravet)
Rasmus Jepsens søn af Dejret - Jep (nb: Jeppe Rytter)
fol 47a
Michel Suders hustru af Dejret (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Rugborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Jensen Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Michel Jensen af Torup og Anne Bertelsdatter ibd (copuleret)
Christen Smeds hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ulstrup af Torup (begravet)
Michel Jensen Grøns datter af Torup - Dorthe
fol 47b
Søren Bondes søn af Bjødstrup - Michel
Sidsel Jeppesdatter af Tved, som udlagde Søren Rasmussen, forrige ladefoged ved Isgård (public absolveret)
Laurits Rasmussen af Eg og Karen Nielsdatter ibd (copuleret)
Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
Michel Jensen Vævers hustru af Torup (introduceret)
Søren Rasmussen Fogeds hustru af Dejret (begravet)
Sidsel Jeppesdatters uægte barn af Tillerup - Peder
fol 48a
Niels Lauritsen Møllers søn af Tved - Laurits (nb den ældste)
Anders Sørensens søn af Blåkær - Søren
Præstens dødfødte barn (begravet)
Præstens hustru Sidsel Nielsdatter Hutfeld (begravet)
fol 48b
Jens Løystrups datter af Bjødstrup - Karen
Thomas Henrichsen af Eg og Else Hansdatter af Landborup for lejermål (public absolveret)
mons Christian Hassenbalchs datter af Isgård - Anne Elisabeth
mons Hassenbalchs hustru på Isgård (introduceret)
fol 49a
Jens Løystrups hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Fiigs datter af Eg - Anne
Peder Ladefogeds søn af Kvelstrup - Anders
Peder Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Laurits Fiigs hustru af Eg (introduceret)
fol 49b
Jens Pedersens datter af Dejret - Maren
Peder Jensens datter af Tved - Karen
Maren Sørensdatter af Torup (begravet)
Else Hansdatters uægte barn af Dejret - Mette
fol 50a
Rasmus Fogeds søn af Dejret - Mads
Jens Pedersens datter Maren af Dejret (begravet)
Niels Ruuses søn af Dejret - Morten
Christen Hammershøys søn af Dejret - Søren
Rasmus Madsen af Dejret (begravet)
fol 50b
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Rasmussen af Eg og Johanne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensens hustru af Tved (introduceret)
Søren Madsens datter af Tved - Maren
Niels Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Vævers søn af Eg - Johan
Rasmus Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
fol 51a
Maren Kjeldsdatter af Dejret (begravet)
Peder Ladefogeds søn Anders af Kvelstrup (begravet)
Søren Madsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Vævers hustru af Eg (introduceret)

1735

Top


fol 51b
Søren Terkildsens søn af Dejret - Niels
Anders Jochumsens søn af Dejret - Jens
Laurits Jørgensens datter af Tillerup - Kirsten
fol 52a
Søren Madsens barn af Dejret - Karen
Kirsten Juels uægte barn af Dejret - Laurits
Laurits Andersens barn af Dejret - Søren
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jochumsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 52b
Kirsten Juels uægte barn (begravet)
Rasmus Jensens fæstekvinde af Dejret (introduceret)
Thomas Henrichsens datter af Eg - Anne
Laurits Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Smeds datter Mette af Tved (begravet)
Peder Bondes søn af Dejret - Jens
Sidsel Hvols uægte dødfødte datter af Dejret (begravet)
fol 53a
Rasmus Jensen Kochs moder i Dejret (begravet)
Thomas Henrichsens hustru i Eg (introduceret)
Michel Clemensen af Dejret (begravet)
Peder Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Michelsen af Dejret og Mette Lauritsdatter ibd (copuleret)
Niels Hansen og Sidsel Christensdatter af Dejret (public absolveret)
Peder Rasmussen af Eg og Johanne Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Jensens barn af Dejret - Kirsten
Jens Skrædders fader af Dejret (begravet)
fol 53b
Søren Danmand af Dejret for Bodil Rasmusdatter (public absolveret)
Hans Jensen af Blåkær og Else Pedersdatter ibd (copuleret)
Christen Sørensens datter af Eg - Birgitte
Jacob Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Bodil Sørensdatter af Dejret for Søren Pedersen Danmand (public absolveret)
Jens Pedersens barn af Dejret - Niels
Friderich Nielsens barn - Jens
fol 54a
Christen Sørensens hustru af Eg (introduceret)
mons Christian Hassenbalchs søn på Isgård - Jacob
mons Hassenbalchs kiæreste på Isgård (introduceret)
Rasmus Kochs søn af Dejret - Søren
Peder Rasmussens datter - Anne
fol 54b
Anders Laursens datter af Tved - Anne
Thomas Henrichsens hustru af Dejret (begravet)
Anders Jacobsens dødfødte datter (begravet)
Bodil Sørensdatters uægte barn af Dejret - Søren
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
fol 55a
Michel Suders datter af Dejret - Kirsten
Jens Bertelsen af Torup og Mette Margrethe Madsdatter af Eg (trolovet)
Søren Rasmussen af Dejret og Dorthe Marie Jacobsdatter ibd (copuleret)
Anders Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Lauritsens hustru af Tved (introduceret)
Knud Jensen Amme og Anne Nielsdatter Ruuses af Dejret (public absolveret)
Hans Jensens datter af Blåkær - Elisabeth
fol 55b
Peder Jensen Fogeds barn af Tved - (navn mangler)
Maren Thues af Bjødstrup (begravet)
Michel Suders hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Bondes søn af Tved - Laurits
Jens Lauritsens datter af Dejret - Anne
fol 56a
Peder Ladefogeds hustru ved Kvelstrup (introduceret)
Peder Ladefogeds hjemmedøbte barn - Christian
Søren Rasmussen Foged og Kirsten Mortensdatter af Blåkær (trolovet)
Rasmus Jensen og Kirsten Lauritsdatter af Dejret (copuleret)
Hans Jensens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Lauritsen ved Isgård og Anne Jacobsdatter af Eg (trolovet)
Rasmus Hyrde i Dejret (begravet)
Peder Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Lauritsen ved Isgård og Anne Jacobsdatter af Eg (copuleret)

1736

Top


fol 56b
Christen Jensen og Maren Rasmusdatter i Bjødstrup (trolovet)
Peder Ladefogeds søn Christian i Torup (begravet)
Jacob Jensens datter i Dejret (begravet)
Søren Clausens datter i Eg - Ellen
Oluf Knøvls søn - Jørgen
fol 57a
Søren Rasmussen Foged og Kirsten Mortensdatter af Tved (copuleret)
Peder Bruun i Bjødstrup og Sidsel Jeppesdatter i Torup (trolovet)
Laurits Kudsk i Eg (begravet)
Oluf Knøvls hustru i Torup (introduceret)
Søren Clausens hustru i Eg (introduceret)
Jens Skaarups hustru i Dejret (begravet)
Søren Fogeds barn i Præstegården - Maren
Søren Fogeds hustru og barn (begravet)
Rasmus Michelsen i Dejret (begravet)
Rasmus Kochs hustru i Landborup (begravet)
Søren Felds datter (begravet)
fol 57b
sl Anders Ulstrup i Tved (begravet)
Rasmus Madsen og Kirsten Rasmusdatter i Torup (trolovet)
Søren Thomasens barn i Dejret - (navn mangler)
Sidsel Jeppes søn Peder i Tillerup (begravet)
sl Niels Bøgh i Eg - 71 år
Rasmus Nielsens søn i Dejret - Jeppe
fol 58a
Jens Bøghs datter i Eg - Karen
Jens Lauritsens datter i Eg - Mette
Rasmus Bertelsens datter i Tillerup - Karen
fol 58b
Anders Sørensens datter i Blåkær - Karen
Anne Nielsdatter Ruuses uægte barn - Maren
Jens Michelsen Egelund og Anne Jensdatter i Tved (trolovet)
Søren Thomasens hustru i Dejret (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Bøghs hustru i Eg (introduceret)
Peder Rasmussens søn i Bjødstrup - (navn mangler)
fol 59a
Søren Rasmussens søn i Dejret - Rasmus
Peder Bruun og Sidsel Jeppes i Tillerup (copuleret)
Rasmus Bertelsens hustru i Tillerup (introduceret)
Oluf Knøvls hustru af Torup (introduceret)
Jens Bøghs hustru i Eg (introduceret)
Christen Jensen og Maren Bøghs i Bjødstrup (copuleret)
Peder Rasmussens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Søren Rasmussens hustru i Dejret (introduceret)
Peder Fasts datter i Eg - Mette
fol 59b
Jens Pedersen Skrædders barn af Tved - Kirsten
Jens Michelsens datter i Dejret (begravet)
Jens Michelsen og Anne Pedersdatter i Tved (copuleret)
Niels Lauritsens datter i Tved - Anne
Friderich Nielsens ældste datter Marie af Dejret (begravet)
Rasmus Skaarups søn Hans af Dejret (begravet)
fol 60a
Peder Fasts hustru i Eg (introduceret)
Jens Skrædders hustru i Tved (introduceret)
Rasmus Madsen og Kirsten Rasmusdatter af Torup (copuleret)
Jens Sørensen Hovmands datter i Eg - Kirsten
Laurits Michelsens søn i Dejret - Michel
fol 60b
Niels Lauritsens hustru i Tved (introduceret)
Jens Pedersen i Dejret (begravet)
Jens Hovmands hustru i Eg (introduceret)
Thomas Henrichsens barn i Tved (begravet)
Laurits Michelsens hustru i Dejret (begravet)
Christen Jensen i Bjødstrup (begravet)
Søren Bondes søn i Bjødstrup - Laurits
Jens Røgter i Dejret (begravet)
Laurits Michelsens søn af Dejret (begravet)
fol 61a
Laurits Michelsen og Kirsten Michelsdatter i Dejret (trolovet)
Søren Bondes hustru i Bjødstrup (introduceret)
sl Christian Jensens søn i Bjødstrup - Christian
Jens Bertelsens barn i Eg - Bertel
fol 61b
Oluf Nielsen af Vistoft og Maren Jensdatter Vævers af Tved (trolovet)
sl Christian Jensens enke i Bjødstrup (introduceret)
Christen Sørensens datter i Eg - Dorthe
Søren Madsen i Tved (begravet)
Jens Bertelsens hustru i Eg (introduceret)
Rasmus Runborgs søn i Tillerup - (navn mangler)
fol 62a
Peder Langs datter i Tillerup - Maren
Søren Pedersen Stoumand og Maren Jensdatter i Torup (trolovet)
Søren Terkildsens søn i Dejret - Jens
Christen Sørensens hustru i Eg (introduceret)

1737

Top


fol 62b
Søren Pedersen Stoumand og Maren Jensdatter (copuleret)
Jacob Jensen Juels datter - Kirsten
Rasmus Rungborgs hustru i Tillerup (introduceret)
Peder Bruuns hustru i Tillerup (introduceret)
Kirsten Nielsdatter Koch i Eg (begravet)
Søren Terkildsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 63a
Søren Jacobsen Brok i Dejret (begravet)
Jacob Jensen Juels hustru i Dejret (introduceret)
Jens Christensen Hvol i Dejret og Dorthe Rasmusdatter (trolovet)
Jens Lauritsens barn i Dejret - Jens
Peder Jensens barn i Tved - Kirsten
Peder Jensen Koch og Anne Jensdatter i Tved (trolovet)
fol 63b
Christen Jensen Smeds barn i Tved - Mette
Niels Rasmussen i Vrinners og Dorthe Andersdatter i Dejret (trolovet)
Rasmus Jensen Fogeds hustru i Tved, Dorthe Nielsdatter Kruse (begravet)
Christen Sørensen Tyrres barn i Eg (begravet)
Niels Elkjær og sl Niels Ulstrups enke i Torup (trolovet)
Søren Pedersen Stoumands barn i Torup - Dorthe Marie
Jens Lauritsen Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 64a
Rasmus Jensens barn af Dejret - Jens
Peder Jensens hustru i Tved (introduceret)
Christen Smeds hustru i Tved (introduceret)
Rasmus Johansen af Eg og Dorthe Michelsdatter af Tved (trolovet)
Oluf Nielsen af Vistoft og Maren Jensdatter af Tved (copuleret)
Peder Sørensen Kaal? og Anne Jensdatter af Tved (trolovet)
Rasmus Jensens søn Jens af Dejret (begravet)
Laurits Michelsen og Kirsten Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Peder Skolemesters Moster i Tillerup (begravet)
fol 64b
Søren Stoumands hustru i Torup (introduceret)
Rasmus Jensens hustru i Dejret (introduceret)
Rasmus Willumsens søn i Dejret - Michel
Anders Jochumsens søn i Dejret - Søren
Jens Christensen Hvol og Dorthe Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Niels Rasmussen af Vrinners og Dorthe Andersdatter af Dejret (copuleret)
Niels Ulrichsen og Kirsten Sørensdatter i Bjødstrup (copuleret)
Thomas Henrichsens søn af Eg - Peder
fol 65a
Peder Jepsen Koch i Tved og Anne Jensdatter (copuleret)
Anders Lauritsens barn i Tved - Jens
Rasmus Willumsen og Dorthe Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Willumsens trolovede fæstemø (introduceret)
Niels Hansen af Dejret og Sidsel Christensdatter ibd (copuleret)
Jens Løystrups barn af Bjødstrup - Jens
Anders Jochumsens hustru af Dejret (introduceret)
Thomas Henrichsens hustru af Eg (introduceret)
Anders Laursens hustru af Tved (introduceret)
Jens Løystrups hustru i Bjødstrup (introduceret)
fol 65b
Rasmus Skomagers barn i Landborup - Anne
Laurits Michelsens søn i Dejret - Michel
Jens Rasmussen og Dorthe Andersdatter af Landborup (trolovet)
Laurits Andersen Skrædders datter i Dejret - Maren
Anne Fiskers i Tved (begravet)
fol 66a
Rasmus Skomagers hustru i Landborup (introduceret)
Christen Hammershøjs barn i Dejret (begravet)
Laurs Michelsens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Madsens søn i Dejret - Mads
Niels Ulrichsens datter i Bjødstrup - Karen
Laurs Jørgensens dødfødte barn i Tillerup (begravet)
Anders Skrædders barn i Dejret (begravet)
Peder Sørensen og Anne Jensdatter i Tved (copuleret)
Anders Skrædders hustru i Dejret (introduceret)
fol 66b
Jens Madsens spæde barn af Dejret (begravet)
Christen Hammershøjs hustru i Dejret (introduceret)
Laurs Jørgensens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Pedersens barn af Dejret - Maren
Laurs Nielsen i Tved (begravet)
Laurs Michelsens søn i Dejret (begravet)
Laurits Erichsens hustru i Dejret (begravet)
Niels Simonsen i Eg (begravet)
Niels Ulrichsens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Jens Madsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 67a
Rasmus Sørensen Bødker i Tved og Anne Snedkers af Dejret (trolovet)
Oluf Skrædders barn af Tved - Mette
Søren Clausens broders barn af Eg (begravet)
Jens Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Johansen og Dorthe Egelunds af Eg (copuleret)
Hans Jensens søn af Blåkær - Jens

1738

Top


fol 67b
Peder Jensen Kochs søn i Tved - Søren
Friderich Nielsens dødfødte barn i Dejret (begravet)
Anders Christophersen og Else Hansdatter af Dejret (trolovet)
Oluf Skrædders hustru af Tved (introduceret)
Hans Jensens hustru i Blåkær (introduceret)
Rasmus Jensen Kochs barn af Dejret - Rasmus
fol 68a
Friderich Nielsens hustru i Dejret (introduceret)
Peder Jensens Kochs hustru i Tved (introduceret)
Søren Broks barn i Dejret - Søren
Peder Rasmussens barn i Dejret - Maren
Anders Christophersen Thorsen og Else Hansdatter (copuleret)
Thomas Henrichsens mindste barn i Eg (begravet)
Laurs Jørgensens moder i Tillerup (begravet)
Niels Hansens barn i Dejret - Maren
fol 68b
Rasmus Kochs hustru i Dejret (introduceret)
Søren Rasmussens hustru i Dejret (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Dejret - Jens
Niels Hansens barn i Dejret (begravet)
Laurs Bondes barn i Tved - Michel
Rasmus Rungborgs barn i Tillerup (begravet)
Peder Rasmussens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Rasmussens hustru i Eg (begravet)
Rasmus Willumsen og Dorthe Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Jens Lisbjerg af Dejret (begravet)
Rasmus Vævers 2 børn, den ene døbt Michel, den anden dødfødt (begravet)
fol 69a
Jens Rasmussen Koch i Landborup og Dorthe Andersdatter (copuleret)
Rasmus Madsens barn i Torup - Mads
Niels Hansens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Laursen Terkildsens barn i Dejret - Anne
Laurs Bondes hustru i Tved (introduceret)
Rasmus Jensens hustru i Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensen Bødker og Anne Rasmusdatter af Tved (copuleret)
fol 69b
Rasmus Madsens hustru i Torup (introduceret)
Rasmus Vævers hustru i Tved (introduceret)
Peder Bondes søn i Dejret - Rasmus
Jens Laursen Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen Fogeds barn i Tved - Dorthe
Anders Christophersen Thorsens barn i Dejret - Thore
Peder Jensen Fogeds hustru i Tved (introduceret)
Anders Thorsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 70a
Jens Kochs barn i Landborup - Maren
Rasmus Christophersen i Eg (begravet)
Anders Laursens datter i Tved (begravet)
Peder Jensen Fogeds søn i Tved (begravet)
Laurs Andersen i Tved (begravet)
Søren Jensen i Dejret (begravet)
Jens Kochs hustru i Landborup (introduceret)
Peder Jensen Hovmands datter i Tved (begravet)
Laurs Michelsens barn i Dejret - Mette
fol 70b
Laurs Skrædders barn i Dejret - Jens
Niels Pedersen Elkjær og Maren Jensdatter i Torup (copuleret)
Anne Madsdatter i Bjødstrup (begravet)
Bach Sørens hustru i Dejret (begravet)
Jens Nielsen Bøghs barn i Eg - Niels
Christen Hammershøjs barn i Dejret - Anne
fol 71a
Laurs Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Skrædders hustru i Dejret (introduceret)
Jens Michelsens barn i Tved - Mette

1739

Top


fol 71a
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Jens Bertelsens barn af Eg - Mads
Jens Michelsens barn i Tved (begravet)
Jens Michelsens hustru af Tved (introduceret)
Søren Fogeds barn af Dejret (begravet)
fol 71b
Rasmus Willumsens barn - Maren
Friderich Nielsens barn af Dejret (begravet)
Jens Bertelsens barn af Eg (begravet)
Søren Rasmussens barn i Dejret (begravet)
Jens Madsens søn af Dejret - Mads
Jens Bertelsens hustru af Eg (introduceret)
Michel Juels hustrus moder i Bjødstrup (begravet)
Rasmus Willumsens hustru i Dejret (introduceret)
fol 72a
Michel Vævers barn i Torup - Kirsten
Peder Rasmussens barn af Dejret (begravet)
Jacob Jensens barn i Dejret - Terkild
Jens Madsens hustru i Dejret (introduceret)
Jacob Brok i Dejret (begravet)
Peder Olufsen i Tved (begravet)
sl Jens Hansen i Tved (begravet)
fol 72b
Michel Vævers hustru i Torup (introduceret)
Michel Christophersen i Tved (begravet)
Søren Bondes dødfødte barn i Bjødstrup (begravet)
Friderich Nielsens søn i Dejret - Niels
Jacob Juels hustru af Dejret (introduceret)
Niels Lauritsens barn af Tved - Anders
Friderich Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 73a
Peder Jensens barn i Tved - Laurs
Niels Møllers hustru i Tved (introduceret)
Peder Danmands datter i Eg - Karen
Rasmus Christensen af Esby på Helgenæs og Kirsten Madsdatter af Tved (trolovet)
Laurits Pedersen af Tved (begravet)
Rasmus Michelsen og Anne Jensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensens hustru af Tved (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Søren Terkildsens datter af Dejret - Marie
Laurits Jensen af Vistoft og Karen Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Peder Trold af Tillerup (begravet)
Peder Nielsen af Dejret (begravet)
fol 73b
Jens Lauritsens datter af Dejret - Karen
Rasmus Vævers datter af Tved - Mette
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Jensens datter af Blåkær - Sidsel
fol 74a
Jens Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Vævers hustru af Tved (introduceret)
Niels Ulrichsens søn - Søren
Hans Jensens hustru af Blåkær (introduceret)
Rasmus Michelsen og Anne Jensdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Nielsens datter af Dejret - Marie
fol 74b
Christen Hyrde i Torup (begravet)
Peder Ulrichsens hustru i Blåkær (begravet)
Rasmus Christensen af Esby og Kirsten Madsdatter af Tved (copuleret)
Peder Ulrichsen af Blåkær og Mette Rasmusdatter Koch af Tved (trolovet)
Niels Ulrichsens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Laurits Jensen i Vistoft og Karen Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Peder Bruuns søn af Tillerup - Jeppe
Rasmus Nielsens hustru i Dejret (introduceret)
Laurits Juel i Dejret (begravet)


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c