s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1790-99


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799


1790

fol 126a
Jens Jepsen Pouls søn af Tillerup - Rasmus
Jens Jensen Smed og Maren Jensdatter af Landborup (trolovet)
Neder-Søren /:Jensens/: søn af Torup - Jeppe
Niels Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Jens Pouls hustru af Tillerup (introduceret)
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Hellesen af Landborup - 62 år
Jens Jensen Smed og Maren Jensdatter af Landborup (copuleret)
fol 126b
Dorthe Skaarup af Dejret - 57 år
Jens Kruses hustru Maren Sørensdatter af Dejret - 38 år
konfirmation
Jens Jensen Farsens søn af Dejret - Michel
Lyse-Jenses datter af Eg - Kirsten
Bach-Laurses enke af Dejret - 62 år
fol 127a
Niels Kruses søn af Tved - Jeppe
Anne Kjelds af Tillerup - 11 mdr
Rasmus Jensen Skomagers og Dorthe Laursdatters søn af Dejret - Jens
Michel Laursen af Dejret - 51 år
Michel Laursens datter Karen af Blåkær - 12 år
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Lyse-Jenses hustru af Eg (introduceret)
Laurs Møllers og Mette Jensdatters datter af Tved - Dorthe
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
fol 127b
Mads Ladefogeds datter af Blåkær - Lisbeth
Laurs Rasmussen af Blåkær - 63 år
den gamle Knud-Maren af Dejret - 73 år
Laurs Møllers hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Mads Ladefogeds hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Michelsen Kruse og Anne Sørensdatter Greve af Tved (trolovet)
Søren Fiigs enke af Bjødstrup - 75 år
Grev-Rasmus /:Sørensens/: søn af Dejret - Søren
Anders Løystrups og Mette Pedersdatters datter af Bjødstrup - Mette Marie
fol 128a
Søren Jensen Foged og Knud-Anne Rasmusdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Michelsen Kruse og Grev-Anne Sørensdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Jensen Hellesen og Dorthe Nielsdatter Jeppes af Eg (copuleret)
Laurs Hansen den yngre og Dorthe Michelsdatter af Tved (trolovet)
Smed-Jens Jensens og Maren Jensdatters søn af Landborup - Jens
Grev-Rasses hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups hustru (introduceret)
Rasmus Skomagers søn Rasmus af Dejret - 1 år
fol 128b
Jens Andersens og Bodil Jensdatters søn af Landborup - Rasmus
Smed Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Ulv-Laurs Jensens og Anne Jensdatters søn af Landborup - Jens
Rasmus Hellesen /:Jensens/: og Dorthe Nielsdatter Jeppes søn af Eg - Jens
Jens Færgemands datter Mette af Dejret - 23 år
Niels Jepsen af Bjødstrup og Dorthe Sørensdatter Danmand af Dejret (trolovet)
Rasmus Rasmussen Foged og Maren Laursdatter Basse af Dejret (trolovet)
fol 129a
Peder Fogeds søn af Tved - Niels
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Peder Ladefogeds enke af Eg - 78 år
Laurs Hansen og Dorthe Michelsdatter af Tved (copuleret)
Anders Jensen Foged og Maren Jensdatter Helles af Eg (trolovet)
Søren Jensen Foged og Knud-Anne af Tillerup (copuleret)
Smed-Jenses søn Jens af Landborup - 9 uger
Rasmus Helles hustru af Eg (introduceret)
Ulv-Laurses hustru af Landborup (introduceret)
fol 129b
Jens Andersens søn Rasmus af Landborup - 9 uger
Niels Jepsen og Dorthe Danmands af Bjødstrup (copuleret)
Rasmus Pedersen Bonde af Dejret - 52 år
Rasmus Rasmussen Foged og Maren Laursdatter Basse af Dejret (copuleret)
Anders Jensen Foged og Maren Jensdatter Helles af Tillerup (copuleret)
Søren Ladefoged af Kvelstrup - 49 år
Laurs Hansen den yngres hustru Dorthe Michelsdatter af Tved - 27 år
Laurs Hansen den yngres dødfødte barn (begravet)
Anne Sørensdatter Peblings søn Søren af Tved - 2 år
Peder Trolds enke af Dejret - 51 år

1791

Top


fol 130a
Erich Laursen Rungborg og Karen Sørensdatter Hjulmands af Tillerup (trolovet)
Anders Fogeds dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Urmager Peder Blanders Laurs - 9 år
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Laursen Høykarls og Maren Jensdatters tvilligesønner af Torup - Søren og Rasmus
Jørgen Laursen Høykarls tvillingesønner (begravet)
fol 130b
Søren Sørensen Fisker af Dejret - 24 år
Urmager Peder Møllers søn Jens af Dejret - 5 år
Smed-Søren /:Jensens/: og Maren Nielsdatters datter af Dejret - Lisbeth
Rasmus Kochs datter af Torup - Dorthe Cathrine
Urmager Peder Blander Jensen /:Møllers/: og Maren Laursdatters søn af Dejret - Laurits
Erich Laursen Rungborg og Karen Sørensdatter Hjulmands af Tillerup (copuleret)
Jens Jørgensen Knøvl af Dejret og Maren Jensdatter Færgemands af Landborup (trolovet)
fol 131a
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Søren Rasmussen Krey af Esby og Mariane Pedersdatter (trolovet)
Smed-Sørens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Felds søn af Bjødstrup - Peder
sl Rasmus Pedersen Bondes og enke Kirsten Skaarups datter - Dorthe Marie
Niels Ladefoged og Sophie Koch af Blåkær (trolovet)
fol 131b
Michel Nielsen Kruse af Tved - 72 år
Rasmus Andersens hustru af Bjødstrup - 56 år
Niels Fogeds og Anne Jensdatters søn af Dejret - Oluf
Rasmus Felds hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Bondes enke af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Torup (introduceret)
Peder Jepsen og Anne Sørensdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Jørgensen Knøvl og Maren Jensdatter Færgemands af Landborup (copuleret)
Peder Jensen Møllers hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ladefoged og Sophie Rasmusdatter Koch af Blåkær (copuleret)
fol 132a
konfirmation
Neder-Clauses søn af Eg - Søren
Neder-Laurs af Eg - 22 år
Niels Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
fol 132b
Jens Farsens søn Michel af Dejret - 1 år
Hans Ammes søn af Dejret - Søren
Rasmus Foged og Maren Basses datter af Dejret - Maren
Clauses hustru af Eg (introduceret)
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jepsen og Anne Sørensdatter Clemens af Dejret (copuleret)
Krey-Søren Rasmussen og Mariane Pedersdatter af Helgenæs og Tved (copuleret)
fol 133a
Rasmus Felds søn Peder af Bjødstrup - 15 uger
Jens Skomagers enke af Landborup, Karen Rasmusdatter - 57 år
Hans Trolds og Karen Sørensdatters søn af Tillerup - Mads
Neder-Jenses og Eva Pedersdatters søn - Søren Eg
fol 133b
Søren Pedersen Bondes og Maren Rungborg af Tillerup (trolovet)
Hans Trolds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Færgemand af Eg - 61 år
Skoleholder Peder Skaarup af Dejret og Maren Sørensdatter fra Isgård (trolovet)
Neder-Jenses hustru af Eg (introduceret)
Niels Jepsen og Dorthe Sørensdatters søn af Bjødstrup - Peder
Smed-Jenses dødfødte søn af Bjødstrup (begravet)
fol 134a
Niels Snedkers søn Peder af Dejret - 15 år
Skoleholder Peder Skaarup af Dejret og Maren Sørensdatter af Isgård (copuleret)
Jens Jørgensen Knøvls og Maren Jensdatters søn af Dejret - Jørgen
Smed-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Niels Jepsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Jensen Fogeds og Anne Rasmusdatters datter af Tillerup - Marie Kirstine
fol 134b
Peder Jepsens og Anne Sørensdatter Clemens datter af Tved - Kirsten
Jens Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bonde og Maren Rungborg af Tillerup (copuleret)
Rasmus Jensen Skomagers og Dorthe Laursdatter Møllers datter af Dejret - Mette
Peder Madsen Stubbe, Soldat, og Margrethe Andersdatter Møller af Neder Tved (trolovet)
fol 135a
Smed-Nielses /:Jensens/: og Feld-Anne /:Hansdatter/:s søn af Tved - Hans
Jørgen Jensen Knøvls og Anne Marie Rasmusdatters datter af Dejret - Maren
Søren Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Jensen Fogeds og Maren Jensdatter Helleses datter af Tillerup - Marie Kirstine
fol 135b
Niels Jensen Skaarups og Johanne Sørensdatters datter af Eg - Marie Christiane
Smed-Nielses hustru af Tved (introduceret)
Niels Fogeds anden kone, Anne Skrædders af Dejret - 36 år
Rasmus Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Neder-Søren /: Jensens/: og Karen Jeppesdatters søn af Torup - Søren

1792

Top


fol 136a
Peder Madsen Stubbe og Margrethe Andersdatter Møller af Tved (copuleret)
Jørgen Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Høykarls datter Maren af Torup - 9 år
Jens Jepsens og Maren Rasmusdatters datter af Tillerup - Karen
fol 136b
Neder-Jenses søn Søren af Eg - år
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Niels Skaarups hustru af Eg (introduceret)
enkemand Niels Rasmussen Foged af Dejret og Maren Sørensdatter Danmand (trolovet)
Anne Rasmusdatter Bondes dødfødte dreng avlet i hor med ægtemanden Jens Laursen Færgemand (begravet)
Jens Jepsens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Høbjerg Smed af Dejret - 64 år
Peder Madsen Stubbes og Margrethe Andersdatter Møllers datter af Neder Tved - Anne Marie
fol 137a
Smed-Hans /:Jensens/: og Maren Jensdatter Skomagers datter af Landborup - Karen
Niels Rasmussen Foged af Dejret og Maren Sørensdatter Danmand af Tillerup (copuleret)
Laurs Sørensen Bonde og Else Madsdatter af Tved (trolovet)
Anders Jensen Skrædders og Mette Rasmusdatter Kochs søn af Dejret - Rasmus
fol 137b
Søren Lauritsen Kudsks og Dorthe Sørensdatter Hjulmands søn af Eg - Oluf
Anders Pedersen Basses og Kirsten Rasmusdatter Kochs søn af Tillerup - Jacob
konfirmation
fol 138a
Niels Christensen Busses og Maren Christensdatter Trolds søn af Landborup - Peder
Jens Jensen Farsens og Kirsten Michelsdatters datter af Dejret - Karen
Peder Stubbes hustru af Tved (introduceret)
Smed-Hanses hustru af Landborup (introduceret)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Søren Kudsks hustru af Eg (introduceret)
Michel Andersen Begtrup af Tillerup og Mette Nielsdatter Snedker af Dejret (trolovet)
Laurs Sørensen Bonde og Else Madsdatter af Tved (copuleret)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Brok-Rasmus af Dejret som druknede på is og fandtes i maj ved Års (begravet i Århus)
fol 138b
Peder Jensen Elkjær fra Isgård og Karen Rasmusdatter Bødker den ældre af Bjødstrup (trolovet)
Niels Busses hustru af Landborup (introduceret)
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Bondes /:Bøghs/: søn Peder af Eg - 3 år
Jørgen Hansen Tillerup og Anne Jensdatter Amme af Eg (trolovet)
Jens Pedersen Lisbjergs og Maren Nielsdatter Bondes datter af Blåkær - Lisbeth
Jens Laursen Pind af Skellerup og Maren Jensdatter Juel af Dejret (trolovet)
fol 139a
Jens Michelsen Kruses og Anne Sørensdatter Greves datter af Tved - Maren
Peder Jensen Elkjær af Isgård og Karen Rasmusdatter Bødker den ældre af Bjødstrup (copuleret)
Karen Jensdatter Sties af Dejret - 21 år
Michel Andersen Begtrup af Tillerup og Mette Nielsdatter Snedker af Dejret (copuleret)
Jørgen Hansen Tillerup og Anne Amme af Eg (copuleret)
Mads Snedkers hustru af Tved - 59 år
Jens Lisbjergs hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Kruses hustru af Tved (introduceret)
Jens Laursen Pind af Skjellerup og Maren Jensdatter Juel af Dejret (copuleret)
fol 139b
Peder Kjeldsen /:Laursens/: og Karen Sørensdatter Trolds datter af Torup - Mette Marie
Peder Jensen Danmands og Maren Andersdatter Udengaards datter af Eg - Anne
Søren Stisens enke af Dejret - 62 år
Peder Kjeldsens hustru af Torup (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Søren Nielsens dødfødte søn af Bjødstrup (begravet)
Jens Sørensen Murmesters og Anne Rasmusdatter Bødkers datter af Eg - Anne Dorthe
Søren Michelsen Ladefoged af Kvelstrup og Dorthe Jeppesdatter Svends af Eg (trolovet)
fol 140a
Jens Pedersen Helles af Eg - 69 år
Peder Jepsens hustru Anne Sørensdatter af Tved - 26 år
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Murmesters hustru af Eg (introduceret)
Jens Andersens og Bodil Jensdatters hjemmedøbte søn Rasmus af Tillerup (begravet)
Peder Jepsen af Tved og Johanne Sørensdatter Sties af Eg (trolovet)
S. T. Kammerråd Marcussens dødfødte datter af Isgård (begravet)
Jens Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Hans Christensen Trold af Tillerup - 46 år
Smed-Jens /:Jensens/: og Maren Jensdatters datter af Landborup - Karen
fol 140b
Søren Michelsen af Kvelstrup og Dorthe Svends (copuleret)
Peder Nielsen Fogeds og Mette Jensdatters datter af Tved - Anne
Jens Jensen Hovmands og Eva Pedersdatters søn af Eg - Søren Eg
Rasmus Jensen Hellesens og Dorthe Nielsdatter Jeppes datter af Eg - Anne
Smed-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Søren Laursen Basse og sl Hans Trolds enke Karen Sørensdatter Winther af Tillerup (trolovet)
Fru Marcussen af Isgård (introduceret)
fol 141a
Hans Jensens søn Jens af Landborup - 3 år

1793

Top


fol 141b
Peder Jepsen og Johanne Sørensdatter Sties af Tved (copuleret)
Peder Skaarup Skoleholders og Maren Sørensdatters søn af Dejret - Peder
Peder Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Smed-Hans /:Jensens/: datter Karen af Landborup - 10 mdr
Rasmus Jensen Helles datter Anne af Eg - 6 uger
Neder-Jenses hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Helles hustru af Eg (introduceret)
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Pedersen Lisbjerg og Anne Rasmusdatter Kjelds af Tillerup (trolovet)
Søren Pedersen Lisbjerg og Anne Rasmusdatter Kjelds (copuleret)
Jørgen Laursen Høykarls og Maren Jensdatters datter af Torup - Maren
fol 142a
Søren Laursen Basse og Hans Trolds enke af Tillerup (copuleret)
Jens Pedersen Bøghs og Mette Andersdatters søn af Eg - Peder
konfirmation
fol 142b
Michel Andersen Begtrups og Mette Nielsdatter Snedkers datter af Tillerup - Helene Caroline
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Mette Busse af Landborup - 26 år
Helene Caroline af Tillerup - 3 uger
Michel Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Rasmussen Slots og Kirsten Jensdatter Lysens søn af Dejret - Niels
Søren Jensen Smed og Maren Nielsdatter Møllers datter af Dejret - Mette
Slot Jenses hustru Lyse-Kirsten af Dejret (introduceret)
Smed Sørens hustru Maren Møller af Dejret (introduceret)
fol 143a
Grev-Sørens hustru af Dejret - 73 år
Grev-Søren - 82 år
Søren Laursen Ladefoged af Torup og Kirsten Michelsdatter af Tved (trolovet)
Peder Rasmussen Fast af Isgård og Dorthe Jensdatter Juels ibd (trolovet)
Peder Fasts søn Rasmus af Eg - 1 dag
Laurs Sørensen Bondes og Else Madsdatters datter af Tved - Anne Marie
Søren Ladefoged af Torup og Kirsten Madsdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Pedersen Loumand af Torup - 53 år
Peder Fast og Dorthe Juel af Isgård (copuleret)
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
fol 143b
Rasmus Jensen Skomagers og Dorthe Laursdatter Møllers datter af Dejret - Karen
Niels Sørensen Hovmands og Maren Madsdatters datter af Tved - Dorthe
Laurs Bondes datter Anne Marie af Tved - 11 uger
Rasmus Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Helles søn Jens af Eg - 3 år
Søren Pedersen Lisbjergs og Anne Rasmusdatter Kjelds søn af Dejret - Niels
Niels Hovmands hustru af Tved (introduceret)
fol 144a
Jens Jepsen Pouls og Maren Rasmusdatter Clemens søn af Tillerup - Jens
Jørgen Hansens og Anne Jensdatter Ammes søn af Eg - Hans
Peder Jepsens og Johanne Sørensdatter Sties datter af Tved - Anne
Peder Jepsens Anne af Tved - 3 uger
Rasmus Bødker af Neder Tved - 26 år
fol 144b
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Pouls hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Hansens hustru af Eg (introduceret)
Hans Jensen Ammes og Dorthe Jensdatter Hovmands søn af Dejret - Peder
Søren Michelsens og Dorte Jeppesdatter Svends datter af Eg - Marie
Hans Jensens og Maren Jensdatters søn af Landborup - Jens
Rasmus Pedersen Felds og Kirsten Sørensdatters søn af Bjødstrup - Peder
Niels Jensen Snedker af Dejret - 58 år
fol 145a
Poul Jensen Hovmand og Lene Jensdatter Færgemand af Bjødstrup (trolovet)
Niels Jensen Skomager og Mette Laursdatter Møller af Dejret (trolovet)
Søren Lisbjergs søn Niels af Dejret - 9 uger
Niels Michelsen Kruses og Anne Andersdatter Skomagers datter af Tved - Kirsten
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Eg (introduceret)

1794

Top


fol 145b
Rasmus Felds hustru af Bjødstrup (introduceret)
Smed-Hanses hustru af Landborup (introduceret)
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
Niels Fogeds hustru af Dejret efter et dødfødt barn (introduceret)
Anders Foged og Maren Hellesen Jensdatters dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Smed-Nielses /:Jensen/: og Feld-Annes /:Hansdatter/:s datter af Tved - Anne Marie
Anne Rasmusdatter Bondes uægte datter Anne af Bjødstrup (begravet)
Anne Rasmusdatter Bondes andet barn avlet i hor - Anne
fol 146a
Anders Laursen Basse af Landborup - 28 år
Søren Hansen Trold af Tillerup - 14 år
Mads Juels hustru af Torup - 53 år
Peder Laursen Smed af Dejret og Karen Jepsdatter Foged af Tved (trolovet)
Niels Jensen Skomager og Mette Laursdatter Møller af Dejret (copuleret)
Poul Jensen Hovmand og Lene Jensdatter Færgemand af Bjødstrup (copuleret)
Søren Hovmand af Tved - 82 år
Smed-Nielses hustru af Tved (introduceret)
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Basses dødfødte søn af Tillerup (begravet)
fol 146b
Claus Jensen Hovmands og Dorthe Jensdatter Færgemands tvillinger af Eg - Laurs og Karen
Hr. kammerråd Marcussens søn af Isgård - Gert Immanuel
Fru Marcussen af Isgård (introduceret)
Neder-Poul Jensens og Lene Jensdatters søn af Bjødstrup - Jens
Niels Andersen Bødker af Neder Tved - 22 år
fol 147a
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Koch af Blåkær - 41 år
Peder Møller Urmagers og Maren Laursdatters søn af Dejret - Johan Nicolay
Michel Andersen Begtrups og Mette Nielsdatter Snedkers datter af Dejret - Helene Caroline
konfirmation
fol 148a
Søren Nielsen Fiig og Bodil Sørensdatter Danmand af Dejret (copuleret)
Claus Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Poul Hovmands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Laursen Smed af Dejret og Karen Jepsdatter Foged af Tved (copuleret)
Peder Møllers hustru af Dejret (introduceret)
Michel Begtrups hustru af Tillerup (introduceret)
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers datter af Dejret - Karen
Smed Sørens datter Mette af Dejret - 1 år
Jens Hovmands søn Søren Eg af Eg - 1 år
Søren Kudsks søn Oluf af Eg - 2 år
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Neder-Clauses tvillingdatter Karen af Eg - 14 uger
fol 148b
Neder-Clauses tvillingsøn Laurs af Eg - 15 uger
Smed-Jens /:Jensen/: og Maren Jensdatters datter af Landborup - Lisbeth
Peder Kjeldsens /: Laursen/: og Karen Sørensdatter Posts datter af Torup - Karen
Laurs Lynge af Tved - 83 år
Søren Basses stedsøn Mads Hansen af Tillerup - 3 år
Peder Fasts dødfødte søn af Torup (begravet)
Smed-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Poul Jensen Hovmands søn Jens af Bjødstrup - 16 uger
fol 149a
Jørgen Laursen Høykarls og Maren Jensdatter Hovmands søn af Torup - Søren
Peder Kjeldsens /:Laursens/: hustru af Torup (introduceret)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Oluf Jørgensen Knøvls og Kirsten Michelsdatters datter af Dejret - Kirsten
Jørgen Høykarls hustru af Torup (introduceret)
Oluf Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jensen Skrædders og Mette Rasmusdatter Kochs datter af Dejret - Anne Marie
Laurs Sørensen Bondes og Else Madsdatters søn af Tved - Mads
fol 149b
Peder Jensen Danmands og Maren Andersdatter Udengaards søn af Eg - Jens
Neder-Sørens og Karen Jepsdatters søn af Torup - Oluf
Jens Andersens og Bodil Jensdatters søn af Tillerup - Rasmus
Jens Pedersen den yngre af Dejret - 59 år
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Claus Jørgensens hustru af Dejret - 56 år
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Jens Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Basses datter Bodil af Dejret - 5 år
fol 150a
Rasmus Jensen Kochs og Mette Jensdatters søn af Torup - Jeppe
Niels Sørensen Hovmand af Tved - 38 år
Rasmus Kochs hustru af Torup (introduceret)
Peder Andersens og Anne Sørensdatters søn af Tved - Mads
Jens Pedersen Blander af Dejret - 21 år
Anders Jensen Fogeds og Maren Jensdatter Helles søn af Tillerup - Jens
fol 150b
Rasmus Jensen Feld og Dorthe Christensdatter Hvol den ældre af Dejret (trolovet)
Michel Kruses enke, Kirsten Nielsdatter af Tved - 67 år
Jens Foged af Tillerup - 66 år
Anders Fogeds søn Jens af Tillerup - 9 dage

1795

Top


fol 151a
Søren Pedersen Lisbjergs og Anne Rasmusdatter Kjelds datter af Dejret - Maren
Rasmus Loumands enke af Torup - 74 år
Peder Jepsens hjemdøbte datter Anne af Tved - 2 dage
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Pedersen Nederby og Mette Michelsdatter Egelund af Tved (trolovet)
Niels Rasmussen Foged af Dejret - 63 år
Søren Lisbjergs datter Maren af Dejret - 4 uger
fol 151b
Rasmus Laursen Rungborg af Tillerup og sl Niels Hovmands enke Maren Madsdatter af Tved (trolovet)
Peder Nielsen Fogeds og Mette Jensdatter Loumands datter af Tved - Karen
Niels Sørensen Busses og Maren Christensdatter Trolds datter af Landborup - Mette
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Rasmussen Koch og Niels Fogeds enke Maren Sørensdatter Danmand af Dejret (trolovet)
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
fol 152a
Maren Jensdatter Winthers uægte datter af Dejret - Maren (matros Jens Jensen Tærsker)
Neder Sørens søn Oluf af Torup - år
Smed-Nielses datter Anne Marie af Tved - 1 år
Friedrich Nielsen og Anne Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
Niels Pedersen Lisbjerg og Maren Jensdatter Koch af Dejret (trolovet)
Anders Rasmussen Koch og Niels Fogeds enke Maren Sørensdatter Danmand af Dejret (copuleret)
fol 152b
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Niels Busses hustru af Landborup (introduceret)
Anne Ulrichs af Eg - 73 år
Søren Fisker af Dejret - 60 år
Niels Jensen Skaarup og Johanne Sørensdatters datter af Eg - Mette
Rasmus Nederby og Mette Egelund af Tved (copuleret)
konfirmation
Søren Andersen Clemensens hustru af Dejret - 57 år
Kirsten Sørensdatter af Bjødstrup - 16 år
Niels Skaarups hustru af Eg (introduceret)
fol 153a
Thomas Rasmussens og Karen Marie Rasmusdatters datter af Landborup - Karen
Laurs Hansen den mindre og Dorthe Jensdatter Amme af Eg (trolovet)
Rasmus Jensen Feld og Dorthe Christensdatter Hvol af Dejret (copuleret)
Anders Pedersen Basses og Kirsten Rasmusdatter Kochs datter af Tillerup - Anne
Anders Bondes hustru Maren Udengaard af Tillerup - 63 år
Søren Laursen Smed og Maren Sørensdatter Fisker af Dejret (trolovet)
Rasmus Rungborg og Niels Hovmands enke af Tved (copuleret)
fol 153b
Friderich Nielsen af Tved og Anne Jacobsdatter af Dejret (copuleret)
Poul Jensen Hovmands og Lene Jensdatters søn af Bjødstrup - Jens
Søren Basses og Karen Winthers datter af Tillerup - Kirsten
Niels Andersen Ulstrups og Anne Cathrine Pedersdatters datter af Tved Mølle - Inger
Niels Andersen Ulstrups hustru (introduceret)
Thomas Rasmussens hustru (introduceret)
Anders Basses hustru (introduceret)
Peder Laursen Smeds og Karen Jepsdatters søn af Dejret - Laurits
fol 154a
Søren Lauritsen Kudsks og Dorthe Hjulmands datter af Eg - Mette Kirstine
Søren Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Poul Hovmands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Johannes Falch af Tved Præstegård - 60 år
Skoleholder Peder Skaarups og Maren Sørensdatters søn af Dejret - Johan Georg Oluf Andreas
Jens Jensen Farsens og Kirsten Michelsdatters søn af Dejret - Jens
fol 154b
Laurs Hansen af Tved og Dorthe Jensdatter af Eg (copuleret)
Søren Jensen Willums og Karen Rasmusdatter Bødker af Bjødstrup (trolovet)
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Kudsks hustru af Eg (introduceret)
Peder Madsen Stubbes og Margrethe Andersdatters søn af Neder Tved - Rasmus
Søren Nielsen Fiigs og Bodil Sørensdatters søn af Dejret - Niels
Niels Pedersen Lisbjerg og Maren Jensdatter Koch af Dejret (copuleret)
fol 155a
Peder Stubbes hustru af Neder Tved (introduceret)
Jørgen Hansens og Anne Jensdatters søn af Bjødstrup - Poul
Søren Fogeds og Anne Rasmusdatters søn af Tillerup - Jens
betlerkvinde Anne Malene Olufsdatters udøbte barn født i Tillerup (begravet)
fol 155b
Søren Lauritsen Smed og Maren Sørensdatter Fisker af Dejret (copuleret)
Friderich Madsen af Blåkær og Karen Nielsdatter Grøn af Tved (trolovet)
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen Bonde af Dejret og Mette Lauritsdatter af Tved (trolovet)
Mads Bonde af Tved - 56 år
Friderich Madsens og Karen Nielsdatter Grøns søn af Blåkær - Mads
fol 156a
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Hansens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Skoleholder Peder Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Niels Busses søn Christen af Landborup - 6 år
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)
Laurs Møller af Dejret - 63 år
Niels Jepsen af Torup - 35 år
Niels Jensen Ladefoged af Møllerup og Karen Christensdatter af Kvelstrup (trolovet)
fol 156b
Jens Michelsen Kruses og Anne Sørensdatters søn af Tved - Michel
Rasmus Sørensen Bonde af Bjødstrup - 63 år
Peder Rasmussen Fasts og Dorthe Jensdatter Juels søn af Torup - Rasmus
Karen Laursdatter Smeds uægte søn af Tved - Peder (ægtemanden Claus Jensen af Eg)
Claus Jensens og Dorthe Færgemands dødfødte tvillingedatter af Eg (begravet)
Claus Jensens og Dorthe Færgemands tvillingesøn af Eg - Laurs
fol 157a
Jens Kruses hustru af Tved (introduceret)
Søren Nielsen Fiigs søn Niels af Dejret - 3 mdr
Søren Jensen Willums og Karen Rasmusdatter Bødker af Bjødstrup (copuleret)
Claus Jensens hustru af Eg (introduceret)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Friderich Madsen af Blåkær og Karen Nielsdatter Grøn af Tved (copuleret)
Peder Jensen Bonde af Dejret og Mette Laursdatter af Tved (copuleret)
Forpagter Henrich Gotfred Hollesen af Frisholt og Magdalene Christine Winding af Tved Præstegård (copuleret)
Søren Laursen Ladefoged og Kirsten Michelsdatters søn af Torup - Laurs
fol 157b
Claus Jensens tvillingesøn Laurs af Eg (begravet)
Niels Jensen Ladefoged af Møllerup og Karen Christensdatter af Kvelstrup (copuleret)
Søren Jensen Willums og Karen Rasmusdatter Bødkers datter af Dejret - Anne Marie
Rasmus Christensen Trold og Karen Madsdatter Lisbjerg af Dejret (trolovet)
Søren Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)

1796

Top


fol 158a
Søren Willums hustru af Dejret (introduceret)
Smed Niels Jensens og Anne Hansdatter Felds datter af Tved - Anne Marie
Hans Jensen Ammes og Dorthe Jensdatters hjemdøbte søn Oluf af Dejret (begravet)
Søren Jensen Hovmands og Karen Jepsdatters datter af Torup - Karen
fol 158b
Smed-Nielses hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Trold og Karen Lisbjerg af Dejret (copuleret)
Laurs Smed af Tved - 63 år
Anne Laursdatter Basse af Landborup - 25 år
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Bonde af Dejret - 50 år
Niels Jensen Led af Strands og Anne Jensdatter Helles af Eg (trolovet)
Søren Jensen Hovmands hustru af Torup (introduceret)
fol 159a
konfirmation
Peder Jepsens og Johanne Sørensdatters søn af Tved - Oluf
Jens Jensens og Maren Jensdatters søn af Eg - Jens
fol 159b
Peder Nederbys enke af Tved - 63 år
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers datter af Dejret - Anne
Slot-Jenses søn Niels af Dejret - 3 år
Rasmus Jensen Felds og Dorthe Christensdatter Hvols søn af Dejret - Knud
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters søn af Dejret - Jacob
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Jensens hustru af Eg (introduceret)
Hans Ammes hustru Dorthe Sørensdatter af Dejret - 33 år
fol 160a
Søren Lauritsen Smeds og Maren Sørensdatter Fiskers søn af Dejret - Søren
Søren Lisbjergs og Anne Kjelds datter af Dejret - Karen
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Laursen Smed af Tved og Maren Sørensdatter Danmand den yngre (trolovet)
Thomas Rasmussens og Karen Marie Rasmusdatters datter af Landborup - Dorthe
Søren Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
enkemand Hans Amme og Kirsten Sties af Dejret (trolovet)
Jeppe Nielsen af Bjødstrup - 67 år
fol 160b
Niels Leed af Strands og Anne Helles af Eg (copuleret)
Thomas Rasmussens hustru af Landborup (introduceret)
Niels Terkildsen af Tillerup - 64 år
Jens Smed af Tved og Maren Danmand af Dejret (copuleret)
Smed Søren Jensens søn Søren af Dejret - 9 år
Hans Amme og Kirsten Sties af Dejret (copuleret)
Jens Nielsen Skrædder af Dejret - 18 år
Rasmus Felds hustru af Dejret (introduceret)
Friderich Nielsens hustru af Dejret - 30 år
Peder Elkjærs dødfødte datter af Dejret (begravet)
Michel Jensen Brogaard, kudsk på Kvelstrup - 32 år
fol 161a
Søren Sørensen Danmand af Dejret - 62 år
Friderich Nielsens og Anne Jacobsdatters datter af Dejret - Karen
Student Erich Holm, informator på Isgård - 23 år
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters søn af Dejret - Christen
Jens Pedersen Bondes og Mette Andersdatters datter af Eg - Anne Marie
fol 161b
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen Bondes hustru af Eg (introduceret)
Peder Elkjærs hustru af Dejret (introduceret)
Michel Andersen Begtrups og Mette Nielsdatters søn af Tillerup - Anders
Peder Danmands /:Jensen/: og Maren Andersdatter Udengaards datter af Eg - Anne Marie
Rasmus Christensen Trolds søn Christen af Dejret - 7 uger
Søren Nielsen Fiigs søn Søren af Dejret - 7 dage
Niels Andersen Ulstrup og Anne Cathrine Pedersdatters søn af Tved Mølle - Anders
fol 162a
Niels Andersen Ulstrups hustru (introduceret)
Michel Begtrups hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Friderichsen af Dejret - 61 år
Johan Didrich Smeds og Mette Laursdatters datter af Dejret - Gertrud Marie
Didrich Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Søren Laursen Smed af Dejret - 26 år
fol 162b
Hr Oluf Nicolay Hansens og (mangler) Gluds søn af Kvelstrup - Johan
Claus Jensen Hovmands og Dorthe Jensdatter Færgemands søn af Eg - Søren Eg

1797

Top


fol 163a
Jens Jacobsen Juel af Dejret - 64 år
Rasmus Jensen Skomagers og Dorthe Laursdatter Møllers søn af Dejret - Laurs
Peder Rasmussen Kjeldsen og enken Maren Sørensdatter Fisker af Dejret (trolovet)
Jens Jørgensen Knøvls og Maren Jensdatter Færgemands søn af Dejret - Jens
fol 163b
Claus Jensens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Peder Andersen Løystrup og Maren Laursdatter Pind af Tved (trolovet)
Peder Nielsen Fogeds og Mette Jensdatter Loumands datter af Tved - Anne Marie
Mads Pedersen Skaarup af Præstegård - 50 år
Jens Pedersen Lisbjerg af Blåkær - 39 år
Madame Hansen fra Kvelstrup (introduceret)
Jens Knøvls hustru af Dejret (introduceret)
Niels Nielsen Svenningsen af Rønne og sl Jens Lisbjergs enke af Blåkær (trolovet)
fol 164a
Jørgen Clausen af Dejret og Anne Jepsdatter af Præstegården (trolovet)
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Hans Jensens og Maren Jensdatter Skomager af Landborup en søn - Peder
Jørgen Clausen af Dejret og Anne Jepsdatter af Præstegård (copuleret)
konfirmation
fol 164b
Rasmus Pedersen Nederbys og Mette Michelsdatter Egelunds søn af Tved - Peder
Niels Nielsen Svenningsen og Maren Nielsdatter Bonde sl Jens Lisbjergs enke af Blåkær (copuleret)
Peder Rasmussen Kjeldsen og Maren Sørensdatter Fisker sl Søren Laursen Smeds enke af Dejret (copuleret)
Peder Løystrup og Maren Pinds af Tved (copuleret)
Smed-Hans Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Niels Christensen Busses og Maren Christensdatter Trolds datter af Landborup - Kirsten
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Peder Hansen /:Amme/: af Dejret - 3 år
fol 165a
Hans Jensen Ammes og Kirsten Sørensdatter Sties søn af Dejret - Søren
Niels Michelsen Kruse og Anne Andersdatter Skomagers datter af Tved - Anne Cathrine
Anders Jensen Skrædders og Mette Rasmusdatter Kochs datter af Dejret - Anne Cathrine
Niels Busses hustru af Landborup (introduceret)
Anders Sørensen Skaarups hustru Karen Pedersdatter af Dejret - 49 år
Hans Jensen Ammes søn Søren - 3 uger
fol 165b
Laurs Sørensen Bondes og Else Madsdatters søn af Tved - Søren
Niels Kruses hustru af Tved (introduceret)
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Niels Sørensen Ulrichs af Bjødstrup - 22 år
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Laurs Hansen og Dorthe Jensdatter Ammes søn af Eg - Hans
Peder Andersen Løystrups og Maren Laursdatter Pinds søn af Tved - Anders
Laurs Hansens hustru af Eg (introduceret)
Peder Løystrups hustru af Tved (introduceret)
fol 166a
Poul Jensen Hovmands og Helene Færgemands datter af Eg - Karen
Anders Jensen Fogeds og Maren Jensdatter Helles datter af Tillerup - Mette
Rasmus Jensen Felds og Dorthe Christensdatter Hvols søn af Dejret - Jens
Anders Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Poul Hovmands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Andersens og Anne Sørensdatters datter af Tved - Anne
fol 166b
Smed-Jens Jensens og Maren Jensdatters datter af Landborup - Dorthe Marie
Peder Andersens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Felds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Kjeldsens /:Lauritsens /: og Karen Sørensdatters datter af Torup - Anne
Jens Laursen Smeds og Maren Sørensdatter Danmands søn af Tved - Laurs
Smed-Niels Jensens og Anne Hansdatter Felds datter af Tved - Maren
Rasmus Felds Jens (begravet)
fol 167a
Niels Terkildsens enke Mette Jørgens af Tillerup - 63 år
Jørgen Hansens og Anne Jensdatter Ammes søn af Bjødstrup - Peder
Rasmus Christensen Trolds og Karen Madsdatters datter af Dejret - Karen
Peder Kjeldsens hustru af Torup (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Smed-Nielses hustru af Tved (introduceret)
Jens Smeds hustru af Tved (introduceret)

1798

Top


fol 167b
Jørgen Hansens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Trolds hustru af Dejret (introduceret)
Hans Jensen og Kirsten Madsdatters datter af Bjødstrup - Karen
Hans Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
enkemand Friderich Nielsen af Dejret og Karen Pedersdatter af Tved (trolovet)
fol 168a
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters søn af Dejret - Johan Oluf Nicolay
Rasmus Koch af Blåkær - 63 år
konfirmation
fol 168b
Jens Jensen Hovmand af Eg - 43 år
Jochum Jochumsen Heydorns og Anne Sørensdatters datter af Tved - Karen
Erich Laursen Rungborgs og Karen Sørensdatters søn af Tillerup - Laurs
Peder Lauritsen Smeds og Karen Jeppesdatters datter af Dejret - Inger Margrethe
Friderich Nielsen og Karen Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Jørgen Hansen Foged og Mette Jensdatter Skomager af Landborup (trolovet)
fol 169a
Niels Jensen Skaarups og Johanne Sørensdatters søn af Eg - Niels
Christen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Jochum Smeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Rasmussen Feld af Tved - 72 år
Søren Rasmussen Hjulmand af Dejret - 81 år
Just Møller, tømmermand fra Rygårds Strand - 42 år
Peder Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Erich Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Laursen Basse - 46 år
fol 169b
Niels Skaarups hustru af Eg (introduceret)
Friderich Madsens og Karen Nielsdatters søn af Blåkær - Niels
Rasmus Skomagers dødfødte datter af Dejret (begravet)
Søren Michelsen og Dorthe Sørensdatter af Kvelstrup (trolovet)
Friderich Madsens hustru af Blåkær (introduceret)
Rasmus Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jepsen Pouls og Maren Rasmusdatter Clemens søn af Tillerup - Peder
Jørgen Hansen Foged og Mette Jensdatter Skomager af Landborup (copuleret)
fol 170a
Peder Rasmussen Fasts og Dorthe Jensdatter Juels søn af Torup - Jens
Søren Michelsens og Dorthe Jeppesdatter Svends datter af Eg - Karen
Søren Michelsen og Dorthe Sørensdatter af Kvelstrup (copuleret)
Søren Pedersen Lisbjergs og Anne Rasmusdatter Kjelds søn af Dejret - Peder
Jens Pouls hustru af Tillerup (introduceret)
fol 170b
Søren Nielsen Fiigs og Bodil Sørensdatter Danmands hjemdøbte tvillinger Søren og Kirsten (begravet)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Michel Sørensen Rimsø og Johanne Jensdatter Winther af Kvelstrup (trolovet)
Søren Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Søren Nielsen Fiigs hustru Bodil Sørensdatter Danmand af Dejret (begravet)
Søren Nielsen Fiig og Karen Christensdatter Hvol af Dejret (trolovet)
Peder Rasmussen Essendrup af Kvelstrup og Mette Sørensdatter Laursens af Tillerup (trolovet)
fol 171a
Anders Sørensen Skaarup /:Rytter/:s anden hustru Kirsten Jensdatter af Dejret - 44 år
Anders Sørensen Skaarup /: Rytter/: og Maren Rasmusdatter Brok af Dejret (trolovet)
Peder Kjeldsen /:Rasmussens/: og Maren Sørensdatter Fiskers søn af Dejret - Rasmus
Michel Sørensen Rimsø og Johanne Jensdatter Winther af Kvelstrup (copuleret)
Hans Jensen Ammes og Kirsten Sørensdatter Stisens søn af Dejret - Søren
Karen Jensdatter Bondes uægte datter af Tillerup - Anne Marie (Peder Madsen, Egå)
fol 171b
Peder Jensens søn Oluf af Tved - 2 år
Forpagter Mads Olufsens søn af Kvelstrup - Jacob Glud
Mads Olufsens hustru af Kvelstrup (introduceret)
Karen Jensdatter Bondes uægte datter Anne Marie - 9 dage
Rasmus Johansen Væver af Neder Tved og Mette Rasmusdatter Kjelds af Dejret (trolovet)
Peder Kjeldsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 172a
Anders Sørensen Skaarup og Maren Rasmusdatter Brok af Dejret (copuleret)
Søren Jensen Bonde af Dejret - 24 år
Niels Madsens og Anne Pedersdatters datter af Tved Mølle - Bodil Kirstine
Peder Rasmussen Essendrup og Mette Sørensdatter Laursens af Tillerup (copuleret)
Jørgen Hansen Fogeds og Mette Jensdatter Skomagers søn af Tillerup - Hans
Hans Ammes hustru af Dejret (introduceret)
fol 172b
enkemand Søren Nielsen Fiig og Karen Christensdatter Hvol af Dejret (copuleret)
Niels Nielsen Skrædder og Maren Laursdatter Brok af Dejret (trolovet)
Niels Madsens datter Bodil Kirstine af Tved Mølle - 4 uger
Niels Madsens hustru af Tved Mølle (introduceret)
Rasmus Jensen Skomager af Dejret - 33 år
Søren Hovmands enke af Tved - 78 år
Jørgen Hansens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 173a
Søren Michelsens og Dorthe Sørensdatters søn af Tillerup - Michel

1799

Top


fol 173b
Friderich Nielsen og Karen Pedersdatters datter af Dejret - Anne
Søren Michelsens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurs Jensen af Tved (begravet)
Slot-Jens /: Rasmussen/: og Lyse-Kirsten /:Jensdatter/: en datter af Dejret - Sophie Malene
fol 174a
Søren Rasmussen Bondes og Karen Nielsdatters datter af Bjødstrup - Dorthe
Mads Jensen af Bjødstrup - 63 år
Anders Andersen Løystrup og Mette Kirstine Laursdatter af Tved (trolovet)
fol 174b
Oluf Sørensen Juel af Strands og Kirsten Michelsdatter Smed af Dejret (trolovet)
Friderich Nielsens hustru (introduceret)
Slot-Jenses hustru af Dejret (introduceret)
sl Rasmus Jensen Skomager og enke Dorthe Laursdatter Møllers datter af Dejret - Maren
Peder Nielsen Fogeds og Mette Jensdatters datter af Tved - Dorthe
fol 175a
Niels Busses og Maren Trolds søn Peder - 7 år
Søren Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
konfirmation
fol 175b
Hr Oluf Hansen af Kvelstrup - 36 år
Anders Skrædders søn Rasmus af Dejret - 7 år
Søren Jensen Fogeds og Anne Rasmusdatters datter af Tillerup - Karen
Rasmus Væver af Neder Tved og Mette Rasmusdatter Kjelds af Dejret (copuleret)
Rasmus Skomagers enke af Dejret (introduceret)
Peder Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Foged-Rasmus af Neder Tved - 53 år
Søren Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
fol 176a
Anders Fogeds datter Mette af Tillerup - 1 år
Søren Basses dødfødte søn (begravet)
Jens Brodersen af Egå og Karen Jensdatter Murmester af Eg (trolovet)
Rasmus Jepsen af Dejret og Dorthe Christensdatter Hvol (trolovet)
fol 176b
Jens Bøghs /:Pedersens/: søn Peder - 6 år
Anders Andersen Løystrup og Mette Kirstine af Tved (copuleret)
Niels Nielsen Skrædder og Maren Laursdatter Brok af Dejret (copuleret)
Dorthe Sørensdatter Sties af Dejret - 32 år
Niels Rasmussen Brok og Mette Johansdatter Væver af Tved (trolovet)
fol 177a
Jens Jensen Lykke af Rønne og Rasmus Skomagers enke af Dejret Dorthe Laursdatter Møller (trolovet)
Christen Sørensen Mands søn Johan Oluf Nicolay - 1 år
Thomas Rasmussens moder af Landborup - 90 år
Søren Lisbjergs søn Peder af Dejret - 9 mdr
Peder Fogeds datter Dorthe af Tved - 12 uger
Søren Basses hustru af Tillerup, Karen Winther - 44 år
fol 177b
Søren Rasmussen Bødker af Bjødstrup og Anne Marie Laursdatter Møller af Tved (trolovet)
Oluf Sørensen Juel af Strands og Kirsten Michelsdatter Smed af Dejret (copuleret)
Niels Rasmussen Brok og Mette Johansdatter af Tved (copuleret)
Jens Jensen Lykke og Dorthe Laursdatter Møller af Dejret (copuleret)
Jens Rasmussen Slot af Dejret - 48 år
fol 178a
Niels Jensen Skomagers og Mette Laursdatter Møllers søn af Dejret - Rasmus
Rasmus Jensen Kochs og Mette Farsens søn af Torup - Rasmus
Jens Brodersen af Egå og Karen Jensdatter Murmands af Eg (copuleret)
Rasmus Fogeds og Maren Basses datter af Dejret - Kirsten
Hans Jensen Ammes søn Søren af Dejret - 9 mdr
fol 178b
enkemand Søren Laursen Basse af Tillerup og Anne Rasmusdatter Brok af Dejret (trolovet)
fol 179a
Søren Rasmussen Bødker af Bjødstrup og Anne Marie Laursdatter Møller af Tved (copuleret)
Rasmus Jensen og Dorthe Christensdatter af Dejret (copuleret)
Christen Nielsen, tjenestekarl på Kvelstrup - 33 år
Niels Skomagers hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Torup (introduceret)
Peder Jensen Winther og Kirsten Sørensdatter begge tjenende på Kvelstrup (trolovet)
fol 179b
Søren Laursen Basse af Tillerup og Anne Rasmusdatter Brok af Dejret (copuleret)
Skoleholder Søren Pedersen Feldballes og Anne Kirstine Sørensdatters datter af Dejret - Kirsten
Brok Nielses søn Jacob af Neder Tved (begravet)
Rasmus Fogeds hustru af Dejret, Maren Basse (introduceret)
Neder-Søren /:Jensens/: og Karen Jepsdatters datter af Torup - Mette Cathrine
Peder Jensen Danmands og Maren Andersdatter Bondes søn af Eg - Anders
Brok-Nielses hustru af Neder Tved (introduceret)
fol 180a
Rasmus Jepsens og Skipper Dorthe Christensdatters søn af Dejret - Jeppe
Neder-Sørens hustru af Torup (introduceret)
Peder Danmands hustru af Eg (introduceret)
Skoleholder Søren Feldballes hustru af Dejret (introduceret)
Neder-Claus /:Jensens/: og Dorthe Jensdatter Færgemands søn af Eg - Jens Hovmand
Jørgen Jensen Knøvl af Tillerup - 52 år
Smed-Jens /:Jensens/: og Maren Jensdatters datter af Landborup - Anne Marie
Jørgen Clausens og Anne Jepsdatters datter af Dejret - Marie
fol 180b
Jens Brodersens dødfødte søn af Eg (begravet)
Christen Sørensen Mands og Inger Jacobsdatters datter af Dejret - Anne Dorthe
Rasmus Jepsens hustru af Dejret (introduceret)
Oluf Nielsen Foged af Dejret - 8 år
Niels Skrædders og Maren Laursdatters søn af Dejret - Niels
Jørgen Clausens datter Marie af Dejret - 4 uger
Peder Jepsens og Johanne Sørensdatters datter af Tved - Anne Dorthe
fol 181a
Neder-Clauses hustru af Eg (introduceret)
Smed-Jenses hustru af Landborup (introduceret)
Jørgen Clausens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Løystrups hustru Mette Kirstine Laursdatter af Tved - 26 år
Laurs Sørensen Bondes og Else Madsdatters søn af Tved - Peder
Søren Laursen Ladefogeds og Kirsten Michelsdatters datter af Torup - Maren
Peder Jensen Winther og Kirsten Sørensdatter begge tjenende på Kvelstrup (copuleret)
fol 181b
Poul Jensen Hovmands og Lene Jensdatters søn af Bjødstrup - Laurs
Niels Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Christen Sørensen Mands hustru af Dejret (introduceret)
Jens Brodersens hustru af Eg (introduceret)
pige Kirsten Jacobsdatter Juel af Dejret - 64 år
Peder Jepsens hustru af Tved (introduceret)
Søren Ladefogeds hustru af Torup (introduceret)
Laurs Bondes hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Jepsens søn Jeppe af Dejret - 3 mdr
fol 182a
Smed-Hans /:Jensens/: og Maren Jensdatter Skomagers søn af Landborup - Rasmus
Rasmus Johansen Vævers og Mette Rasmusdatter Kjelds søn - Jacob
Jens Laursen Smeds og Maren Sørensdatter Danmands søn af Tved - Søren
Niels Skrædders søn Niels af Dejret - 3 mdr
Peder Kjeldsens søn Rasmus af Dejret - 1 år
Neder-Pouls /:Jensens/: hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 182b
Peder Jensen Elkjærs og Karen Rasmusdatter Bødkers søn af Dejret - Jens


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c