s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1700-09


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1700

fol 36b
Niels Skyttes barn af Dejret - Friderich
Jens Bøghs barn af Eg - Søren
fol 37a
Jens Skaarups barn af Dejret - Mads
Søren Erichsens barn - Maren
Morten Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Winthers barn af Dejret - Maren
Jens Fogeds barn af Tved - Anne
Rasmus Juels barn af Eg (begravet)
Jens Winthers barn (begravet)
fol 37b
Jens Nielsens barn af Tved - Anne
Niels Sørensen Skyttes hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Anne Vogns af Dejret (begravet)
Jens Jepsens hustru af Bjødstrup (begravet)
Rasmus Juels hustru af Eg (introduceret)
Store Anders Andersen af Dejret (begravet)
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Søren Erichsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Pedersen Trold og Mette Lauritsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jørgen Lauritsens barn af Tillerup - Laurits
Søren Jensens hustru af Landborup Maren Kjeldsdatter (introduceret)
fol 38a
Mette Lauritsdatters barn af Bjødstrup - Maren
Maren Winthers af Dejret (introduceret)
Bertel Pedersens barn af Torup - Maren
Maren Andersdatter af Sjælland som udlagde Jep Pedersen af Tillerup (public absolveret)
Rasmus Kochs barn af Landborup (begravet)
Mads Pedersens barn af Bjødstrup (begravet)
Jep Pedersen af Tillerup (public absolveret)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Mette Lauritsdatter af Bjødstrup (introduceret)
Peder Skrædders barn af Dejret - Lisbeth
Søren Clemensens barn af Blåkær (begravet)
fol 38b
Jørgen Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Sørensen Bonde og Maren Michelsdatter sl Store Anderses af Dejret (trolovet)
Laurits Nielsens barn af Tved - Mette
Knud Skrædder af Dejret (begravet)
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Peder Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Bertel Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret (begravet)
Jens Kochs barn af Dejret - Peder
Jens Koch og Maren Pedersdatter af Tved (trolovet)
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
fol 39a
Søren Mortensen Brok af Dejret (begravet)
Jens Sørensen Steengaard af Dejret (begravet)
Peder Rasmussen Høghs barn af Dejret - Rasmus
Karen Pedersdatters uægte barn af Torup - Peder (Ulrich Nielsen af Strands)
Peder Rasmusen Høghs hustru af Dejret (introduceret)
Hans Smeds barn af Dejret - Jens
Willum Andersen og Dorthe Sørensdatter (trolovet)
Hans Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Michel Knudsen af Dejret og Karen Lauritsdatter af Blåkær (trolovet)
fol 39b
Willum Andersen og Dorthe Sørensdatter af Tillerup (copuleret)
Laurits Sørensen Bonde og Maren Michelsdatter af Dejret (copuleret)
Michel Rasmussens barn - Kirsten
Peder Pedersen Trold og Mette Lauritsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Michel Knudsen og Karen Lauritsdatter (copuleret)
Willum Andersens barn af Tillerup - Anders
fol 40a
Maren Sørensdatter sl Jens Mortensens af Tved (begravet)
Michel Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Anne Pedersdatter af Eg (begravet)
Rasmus Jensen barn af Tved - Laurs

1701

Top


fol 40b
Jens Jacobsens dødfødte barn af Blåkær (begravet)
Jens Rasmussen Koch og Maren Pedersdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Pedersen af Eg - 73 år
Willum Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Rasmussen og Inger Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Laurits Jensens barn af Bjødstrup - Karen
Rasmus Jensens hustru Dorthe Kruus (introduceret)
Rasmus Juels søn af Eg - Mads
Søren Jensens barn af Landborup - Jens
fol 41a
Smed Jenses hustru af Blåkær Dorthe Knudsdatter (introduceret)
Præstens datter - Sophie
Søren Jensens barn af Landborup (begravet)
Præstens hustru (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Eg (introduceret)
Laurits Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Rasmussen af Eg og Inger Nielsdatter (copuleret)
Søren Jensens hustru af Landborup Maren Kjeldsdatter (introduceret)
Anders Skrædders barn af Dejret - Dorthe
fol 41b
Søren Clemensens barn af Blåkær - Anders
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Michel Clemensens barn af Dejret - Laurits
Laurits Rungborgs dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Laurits Juels barn af Dejret - Mette
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Christen Bendixsens barn af Dejret - Dorthe
fol 42a
Søren Lauritsen af Tillerup og Anne Sørensdatter (copuleret)
Mads Pedersens barn af Bjødstrup - Maren
Rasmus Snedkers dødfødte barn af Dejret (begravet)
Laurits Juels hustru Anne Jensdatter af Dejret (introduceret)
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter af Dejret (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Michel Rasmussen Foged af Dejret (begravet)
Rasmus Snedkers hustru Birgitte Samsing af Dejret (begravet)
Michel Knudsens barn - Knud
Michel Knudsens søn (begravet)
fol 42b
Jens Winthers barn af Dejret - Maren
Christen Bendixsens barn Dorthe som undkom i sengen hos moderen Mette Jensdatter (begravet)
Dorthe Jensdatter af Dejret som udlagde rytter Lorentz Johan på Qvelstrup (public absolveret)
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bondes hustru Kirsten Rasmusdatter af Bjødstrup (begravet)
Rasmus Sørensen Juel af Bjødstrup og Kirsten Jensdatter af Dejret sl Michel Fogeds (trolovet)
Jens Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter af Dejret som barnet af våde blev hos i sengen (public absolveret)
Jens Jepsen af Bjødstrup og Karen Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Jensen Bonde den unge af Bjødstrup og Karen Jensdatter af Tved (trolovet)
Dorthe Jensdatters uægte barn - Anne
fol 43a
Jens Rasmussen Kochs barn af Dejret - Kirsten
Anne Jørgensdatter af Dejret - 77 år
Rasmus Juel og Kirsten Jensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Erichsens dødfødte barn (begravet)

1702

Top


fol 43b
Søren Fogeds barn - Laurits
Søren Fogeds barn Laurits af Tillerup (begravet)
Rasmus Sørensen Juel og Kirsten Jensdatter af Dejret (copuleret)
Niels Andersen af Dejret (begravet)
Søren Erichsens hustru Anne Poulsdatter af Dejret (introduceret)
Anne Jensdatter Nederby som udlagde Peder Pedersen Trold (public absolveret)
Jep Andersen af Tved (begravet)
Jens Jepsen og Karen Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Søren Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensen Bonde og Karen Jensdatter af Egelund (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Tved - Jens
fol 44a
Anne Jensdatter Nederbys uægte barn - Maren
Mads Sørensens barn af Eg - Dorthe
Rasmus Kochs barn af Landborup - Mette
Jens Fogeds barn af Tved - Erich
fol 44b
Jørgen Lauritsens dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Willum Andersens barn af Tillerup - Kirsten
Rasmus Kochs hustru af Landborup (introduceret)
Mads Sørensen Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Jens Jacobsens barn af Blåkær - Knud
Rasmus Nederbys hustru af Tved (introduceret)
Søren Jensens hustru Maren Kjeldsdatter af Landborup (introduceret)
fol 45a
Maren Esbensdatter (public absolveret)
Kirsten Jørgensdatter som udlagde præstens karl Rasmus Christophersen (public absolveret)
Anne Christophers af Dejret - 76 år
Michel Egelunds 2 børn (begravet)
Laurits Rungborgs barn - Søren
Willum Andersens hustru af Tillerup (introduceret)
Kirsten Mortensdatter af Dejret (begravet)
Jens Jacobsens hustru af Blåkær (introduceret)
Michel Egelunds hustru af Tved (introduceret)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 45b
Laurits Bondes barn af Dejret - Søren
Søren Bruuns barn af Tved - Peder
Lorentz Johan og Dorthe Jensdatter Fisker (trolovet)
Peder Pedersen Trold (public absolveret)
Laurits Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bruuns hustru Maren af Tved (introduceret)
Maren Esbensdatters uægte barn - Anne
fol 46a
Christen Bendixsens barn - Jens
Christen Bendixsens hustru af Dejret (introduceret)
Lorentz Johan og Dorthe Jensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Degns barn - Jacob
Peder Felds barn - Niels
fol 46b
Degnens hustru Maren Pedersdatter (introduceret)
Mads Sørensen af Tillerup og Anne Jensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Christophersens barn af Dejret - Anne
Rasmus Snedkers barn af Dejret - Morten

1703

Top


fol 47a
Maren Rasmusdatter af Eg (begravet)
Niels Skyttes barn - Henrich
Bach Jenses hustru af Landborup (begravet)
Rasmus Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Marie Albertsdatter af Dejret (introduceret)
Mads Sørensen af Tillerup og Anne Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Michel Clemensens barn af Dejret - Dorthe
En dreng Jens Olufsen Greve som var i kirken udi pigeklæder (public absolveret)
fol 47b
Peder Jensen af Landborup og Anne Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Eva Andersdatter af Landborup (introduceret)
Dorthe Hovgaard af Dejret (introduceret)
Inger Andersdatter af Tved (introduceret)
Præstens søn - Christian
Corporal Søren Pedersen Lomborg og Else Andersdatter (trolovet)
Rasmus Juels barn af Dejret - Michel
fol 48a
Laurits Nielsen et barn i Tved - Maren
Søren Erichsen Ladefoged og Lykke Clausdatter begge af Isgård (trolovet)
Hans Smeds barn - Niels
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Dejret (introduceret)
Søren Bruuns barn af Tved (begravet)
Hans Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Cathrine Jacobsdatters uægte barn i Dejret - Anne Elisabeth
Mads Sørensens barn af Tillerup - Kirsten
fol 48b
Søren Rasmussen af Bjødstrup og Karen Sørensdatter Juel ibid (trolovet)
Lorentz Johans barn - Maren
Peder Skrædders barn - Jens
Lorentz Johans hustru Dorthe Jensdatter (introduceret)
Søren Poulsen af Eg og Mette Jensdatter af Dejret (trolovet)
Mads Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Dorthe Kruses af Tved (introduceret)
Søren Rasmussen og Karen Juel af Bjødstrup (copuleret)
Willum Andersens barn - Søren
Jacob Michelsen og Anne Mortensdatter Brok (copuleret)
fol 49a
Søren Poulsen af Eg og Mette Jensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Fogeds hustru af Tved Mette Jørgensdatter (introduceret)
Rasmus Lauritsens barn af Blåkær - Michel
Bertel Pedersens barn af Torup - Anne
Anders Skrædders barn af Dejret - Johanne
Karen Sørensdatter Juel af Bjødstrup (begravet)

1704

Top


fol 49b
Willum Andersens hustru af Eg (introduceret)
Jens Rasmussen Kochs barn af Dejret - Rasmus
Michel Olufsen og Anne Lauritsdatter (trolovet)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Juels barn af Dejret - Bodil
Jens Jensen Røgters barn - Kirsten
Willum Andersens søsters barn (begravet)
Michel Knudsens barn - Maren
fol 50a
Rasmus Juels barn af Eg - Jens
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Røgters hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Landborup (introduceret)
Laurits Juels hustru Anne af Dejret (introduceret)
Niels Sørensen Skytte (begravet)
Corporal Londborgs dødfødte barn (begravet)
Søren Rungborg af Bjødstrup (begravet)
Jacob Michelsens barn af Dejret - Maren
Mette Andersdatter som udlagde Anders Jacobsen (public absolveret)
Rasmus Juels hustru Mette af Eg (introduceret)
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 50b
Præstens hustru Johanne Thomasdatter Helsing (begravet)
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Erichsens hustru Karen Lydersdatter (introduceret)
Michel Olufsen og Anne Lauritsdatter (copuleret)
Anders Jacobsen (public absolveret)
Rasmus Mortensens barn af Dejret - Jens
Frue Sophie Nansons lig indsat i kirken (begravet)
Jens Winthers barn - Johanne
Den unge Jens Bonde af Bjødstrup (begravet)
Ulrich Nielsen og Karen Pedersdatter (trolovet)
Jens Winthers hustru af Dejret (introduceret)
Søren Christensens hustru af Torup (introduceret)
Søren Rasmussen af Bjødstrup og Karen Egelund ibid (trolovet)
fol 51a
Jens Jensens barn af Landborup (begravet)
Søren Jensens barn af Landborup - Mette
Peder Felds barn af Dejret - Kirsten
Søren Houmands barn af Eg (begravet)
Rasmus Juels barn af Eg (begravet)
Søren Erichsens barn af Dejret (begravet)
Søren Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Maren Pedersdatter af Dejret - 74 år
Søren Bruuns barn - Kirsten
fol 51b
Søren Rasmussen og Karen Egelund af Bjødstrup (copuleret)
Jens Jacobsens dødfødte barn af Blåkær (begravet)
Søren Jensens hustru Maren Kjeldsdatter af Landborup (introduceret)
Søren Bruuns hustru Maren af Tved (introduceret)
Præstens søn Christian (begravet)
Rasmus Jensens barn af Tved - Peder
Poul Madsen af Eg - 92 år
Ulrich Nielsen et barn - Niels

1705

Top


fol 52a
Jens Lauritsen Foged af Tved (begravet)
Rasmus Jensens hustru af Tved (introduceret)
Peder Jensens barn af Landborup - Jens
Niels Skomager af Tillerup - 79 år
Ulrich Nielsens hustru af Torup (introduceret)
Laurits Rungborgs barn af Tillerup (begravet)
Jep Pedersen af Tillerup og Maren Andersdatter (trolovet)
Rasmus Basses moder af Tillerup (begravet)
Laurits Pedersens moder af Tved Anne Rasmusdatter (begravet)
fol 52b
Peder Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Michel Olufsens barn - Dorthe
Præsten Hr Christian Hutfeldt og Anne Michelsdatter (trolovet)
Karen Pinds af Tved - 70 år
Jens Hansen Degns barn - Christian
Michel Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Smeds søn Christen (begravet)
inddøbt Mads Sørensens barn af Tillerup - (navn mangler)
Mads Sørensens nyindøbte barn af Tillerup (begravet)
Jens Bøgh af Eg (begravet)
Rasmus Nielsen af Torup (begravet)
Kirsten Andersdatter af Tved (begravet)
Søren Lauritsen af Tillerup (begravet)
fol 53a
Laurits Rungborgs barn af Tillerup - Søren
Rasmus Jensen Foged i Tved et barn - Søren
Michel Olufsens barn i Dejret (begravet)
Christen Bendixsens barn af Dejret - Sidsel
Søren Clemensens barn af Blåkær - Maren
fol 53b
Degnens Jens Hansens hustru Maren Pedersdatter (introduceret)
Jens Kochs barn - Peder
Jep Pedersen af Tillerup og Maren Andersdatter (copuleret)
Mads Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Houmands søn af Eg (begravet)
Christen Bendixsens hustru af Dejret Mette Jensdatter (introduceret)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Nielsen af Tved (begravet)
Søren Clemensens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret Maren Pedersdatter (introduceret)
Michel Juels hustru af Eg (begravet)
Mads Pedersens tvillinger - Peder og Laurits
Søren Jensens moder af Landborup (begravet)
fol 54a
Jacob Michelsens barn - Søren
Corporal Søren Lønborgs hustru (introduceret)
Søren Michelsen af Dejret (begravet)
Anders Jepsen af Strands og Maren Lauritsdatter af Tillerup (trolovet)
Mads Pedersens ene tvilling i Bjødstrup (begravet)
Michel Juel af Eg og Anne Christophersdatter ibid (trolovet)
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Hr Christen Hutfeldt og Anne Michelsdatter (copuleret)
Søren Erichsens hustru af Dejret Karen Lydersdatter (introduceret)
fol 54b
Michel Rasmussen Juel af Eg (begravet)
Mads Rungborgs barn af Eg - Jens
Laurits Juel et barn - Bodil
Mads Nielsen og Mette Michelsdatter Juel (trolovet)
Anders Rasmussen af Eg og Karen Nielsdatter Bonde (trolovet)
Niels Sørensen af Strands og Maren Andersdatter af Eg sl Jens Bøghs (trolovet)
Jens Jensens barn af Landborup - Anders
fol 55a
Michel Rasmussen af Tåstrup og Anne Christensdatter af Torup (trolovet)
Michel Clemensen et barn - Peder
Michel Andersen af Dejret (begravet)
Jens Lauritsens datter Maren af Tved (begravet)
Laurits Bondes barn af Dejret - Anne
Anders Jepsen af Strands og Maren Lauritsdatter af Tillerup (copuleret)
Mads Rungborgs hustru Karen Jensdatter af Eg (introduceret)
Laurits Juels hustru Anne Jensdatter af Dejret (introduceret)
Eskild Michelsen Mørch og Margrethe Sørensdatter på Isgård (trolovet)
Michel Clemensens barn af Dejret (begravet)
Niels Sørensen Lass og Maren Andersdatter Bøgh (copuleret)
Jens Jensens hustru Eva Andersdatter af Landborup (introduceret)
fol 55b
Søren Poulsens barn af Eg - Bodil
Peder Jensen og Mette Andersdatter af Tved (copuleret)
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Mads Nielsen og Mette Michelsdatter af Eg (copuleret)
Laurits Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Michel Egelunds søn af Tved - Jens
Michel Rasmussen af Tåstrup og Anne Christensdatter (copuleret)

1706

Top


fol 56a
Kirsten Lauritsdatters uægte barn af Tillerup (begravet)
Anne Laursdatter af Tved (begravet)
Anders Pedersen Basse af Tillerup og Dorthe Rasmusdatter (trolovet)
Anders Rasmussen og Karen Nielsdatter af Eg (copuleret)
Mette Egelund af Tved (introduceret)
Kirsten Rasmusdatter af Dejret som udlagde Oluf Jensen Enroulered (public absolveret)
Lorentz Johans barn - Dorthe
Laurits Nielsens barn af Tved (begravet)
Michel Fiskers datter af Dejret (begravet)
Kirsten Rasmusdatters uægte barn - Michel
Lorentz Johans hustru af Dejret (introduceret)
Peder Felds barn - Jørgen
fol 56b
Anders Skrædders barn af Dejret - Maren
Peder Felds hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Lauritsdatter af Tillerup udlagde Peder Rasmussen (public absolveret)
Eskild Michelsen Mørch og Margrethe Sørensdatter på Isgård (copuleret)
Anders Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
Mads Sørensens barn i Tillerup - Maren
Oluf Jensen Enroulered (public absolveret)
Mads Pedersens søn i Bjødstrup (begravet)
Anders Basse og Dorthe Rasmusdatter af Tillerup (copuleret)
Mads Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Laurits Nielsens barn af Tved - Niels
fol 57a
Rasmus Lauritsens barn af Blåkær - Søren
Jep Pedersens en søn af Tillerup - Peder
Bertel Pedersen en søn af Torup - Jens
Laurits Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Lauritsen hustru af Blåkær (introduceret)
Jep Pedersens hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Rasmussen af Tved (public absolveret)
Michel Knudsens barn af Dejret - Knud
Bertel Pedersens hustru af Torup (introduceret)
fol 57b
Søren Erichsens hustru af Dejret Karen Lydersdatter (introduceret)
Lisbeth Andersdatter af Bjødstrup - 48 år
Niels Jensen Ulstrup af Torup og Maren Jensdatter ibid (trolovet)
Michel Knudsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Jensens barn af Landborup - Jens
Morten Ruuses barn - Kirsten
Michel Clemensens barn af Dejret - Anne
Willum Andersens barn - Maren
Niels Jensen Ulstrup og Maren Jensdatter begge af Torup (copuleret)
fol 58a
Søren Jensens hustru Maren Kjeldsdatter af Landborup (introduceret)
Hans Smeds barn af Dejret - Dorthe
Willum Andersens hustru af Eg (introduceret)

1707

Top


fol 58b
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Morten Sørensen Ruuses hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Juels barn af Dejret - Karen
Mads Juel i Eg et barn - Mette
Hans Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jacobsens barn af Blåkær - Karen
Rasmus Juels barn af Dejret (begravet)
Rasmus Mortensen Snedkers dødfødte barn af Dejret (begravet)
Mads Juels hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Dejret (introduceret)
Dorthe Knudsdatter af Blåkær (introduceret)
Niels Ulstrups barn af Torup - Birgitte
fol 60a
Rasmus Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Michelsens barn af Dejret - Maren
Else Sørensdatter af Neder Tved Søren Pinds (begravet)
Søren Michelsen og Maren Knudsdatter (trolovet)
Rasmus Jensen i Nederbygård et barn - Anne
Niels Christophersen af Dejret (begravet)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Laurits Sørensens søn Søren af Dejret (begravet)
Jens Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Koch af Landborup (begravet)
Rasmus Juels barn af Eg - Karen
Anders Pedersen Basses søn - Peder
Rasmus Jensen Nederbys hustru af Tved (introduceret)
fol 60b
Ulrich Nielsens et barn af Blåkær - Mette
Rasmus Juels hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Jensen Fogeds barn af Tved - Niels
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Michelsen Pind og Maren Knudsdatter af Tved (copuleret)
Amtmand Jochum Gersdorff et barn - Christian
Hans Smeds barn (begravet)
Rasmus Jensen Fogeds hustru af Tved (introduceret)
Ulrich Nielsens hustru af Blåkær (introduceret)
fol 61a
Degnen Jens Hansens barn Friderich Joachim
Jeppe Pedersens barn af Tillerup (begravet)
Mads Pedersens barn af Bjødstrup - Peder
Jens Hansen Degns hustru af Tved (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Pedersen Bruuns barn af Tved - Anne
Anne Simonsdatter som udlagde Søren Rasmussen Begtrup (public absolveret)
fol 61b
Kirsten Michelsdatter i Blåkær som udlagde Jens Jensen Bjødstrup (public absolveret)
Mads Pedersens barn af Bjødstrup (begravet)
Søren Rasmussen Begtrup (public absolveret)
Kirsten Jensdatter Topholm som udlagde Søren Rasmussen Begtrup (public absolveret)
Laurits Rungborgs barn af Tillerup - Jens
Laurits Pedersens datter af Tved - Anne
Søren Bruuns hustru af Tved (introduceret)
Kirsten Michelsdatter af Blåkær et barn - Mette
Laurits Pedersens barn af Tved (begravet)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensen af Bjødstrup (public absolveret)
Michel Nielsen Smed og Maren Andersdatter af Dejret (trolovet)

1708

Top


fol 63a
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Peder Jensens barn af Landborup - Karen
Søren Rasmussen Begtrup igen (public absolveret)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Rasmussens dødfødte barn af Eg (begravet)
Michel Nielsen Smed og Maren Andersdatter af Dejret (copuleret)
Kirsten Jensdatter Topholms uægte barn - Johanne
Peder Jensens hustru af Landborup (introduceret)
Jens Olufsen af Bjødstrup og Kirsten Madsdatter (trolovet)
Koch-Maren Lauritsdatter af Eg (begravet)
Rasmus Juels barn af Dejret - Karen
Anders Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Michel Clemensens barn af Dejret - Maren
fol 63b
Mads Sørensen Rungborgs barn af Eg - Søren
Peder Rasmussen Felds barn af Dejret (begravet)
Rasmus Jensen og Maren Rasmusdatter sl Rasmus Kochs af Landborup (copuleret)
sl Maren Knudsdatter, Søren Michelsens Pinds og hendes dødfødte søn (begravet)
Kirsten Jensdatter Topholms uægte barn af Tved (begravet)
Michel Clemensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensen Juels hustru af Dejret (introduceret)
Mads Sørensen Rungborgs hustru af Eg (introduceret)
Mads Sørensens barn af Eg (begravet)
Rasmus Juels barn af Eg (begravet)
Dorthe Sørensdatter Kannikgaard (begravet)
Peder Rasmussen Feld barn af Dejret - Jørgen
Michel Nielsen Smeds barn af Dejret - Dorthe
fol 64a
Rasmus Mortensen af Dejret en datter (begravet)
Søren Michelsen Pind og Karen Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Anders Nielsen Skrædders barn Maren af Dejret (begravet)
Michel Olufsen et barn - Oluf
Peder Rasmussen Felds hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Mortensens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Olufsens hustru af Dejret (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Bendixsens barn af Dejret - Dorthe
en stakkels kvindes barn af Tvilum sogn Maren Lauritsdatter af Sminge (begravet)
Jens Olufsen og Kirsten Madsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Søren Michelsen Pind og Karen Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Niels Sørensen Bøgh af Eg en søn - Jens
fol 64b
Christen Bendixsens hustru Mette Jensdatter af Dejret (introduceret)
Niels Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Jens Ulstrups hustru Birgitte Andersdatter af Torup (begravet)
Søren Poulsen af Eg en søn - Søren
Jep Pedersen af Tillerup en søn - Rasmus
Laurits Sørensen Bonde et barn - Mette
Jørgen Lauritsen af Tillerup et barn - Kirsten
Jørgen Lauritsens mindste barn (begravet)
Jep Pedersens mindste barn af Tillerup (begravet)
fol 66a
Jep Pedersens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Poulsens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Anders Pedersen Basse af Tillerup et barn - Maren
Jørgen Lauritsens hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Pedersen Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Lorentz Johans barn af Dejret - Johan
Anne Rasmusdatter af Dejret udlagde en karl af Århus Niels Pedersen (public absolveret)
Maren Lauritsdatter af Tved (begravet)
Mads Sørensen af Tillerup et barn - Karen
Anders Nielsen Skrædder et barn - Niels

1709

Top


fol 66b
Lorents Johans hustru af Dejret (introduceret)
Anne Pedersdatter Basse Jens Christophersens hustru af Dejret (begravet)
Anders Nielsen Skrædders søn af Dejret (begravet)
Peder Nielsen Fisker et barn - Niels
Jep Nielsen af Dejret et barn - Dorthe
Søren Bruuns datter Maren af Tved (begravet)
Anders Rasmussen af Eg en datter - Anne
Mads Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Nielsen Skrædders hustru af Dejret (introduceret)
søn og datter for Anne Clemens af Dejret - Søren og Kirsten
Anne Clemens søn (begravet)
Peder Olufsen Grøn et barn - Anne
fol 66b
Hans Jacobsen Smed en søn - Christen
Jep Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
Karen Lauritsdatter Koch af Eg - 64 år
Maren Pouls Sørensdatter af Eg - 80 år
Anders Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Søren Michelsen Pind en datter - Maren
Peder Olufsens hustru af Tved (introduceret)
Ulrich Nielsen af Blåkær et barn - Mette
Niels Simonsen og Maren Nielsdatter i Tved (trolovet)
Niels Ulstrup af Torup en søn - Jens
Laurits Erichsen og Marie Albertsdatter (trolovet)
Jacob Michelsen af Dejret en søn - Michel
Hans Jacobsen Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Karen Nielsdatter af Dejret (begravet)
fol 67a
Søren Michelsens hustru af Neder Tved (introduceret)
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Ulrich Nielsens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Erichsen af Dejret en søn - Søren
Jens Jensen i Landborup en datter - Dorthe Marie
Morten Sørensen Brok (begravet)
Laurits Erichsen og Marie Albertsdatter af Dejret (copuleret)
Jacob Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Olufsen af Bjødstrup en søn - Christian
Mads Pedersen en søn - Johan
fol 67b
Jens Nielsens hustru Dorthe - 50 år
Jens Nielsen af Tved og Dorthe Jensdatter B: (trolovet)
Søren Erichsens hustru af Dejret Karen Lydersdatter (introduceret)
Jens Jensens hustru af Landborup Eva Andersdatter (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jepsen af Bjødstrup - 79 år
Hans Jacobsen af Dejret - 46 år
Mads Pedersens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Jensen Nederby og Karen Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet)
mons Evert Ernst Woetmand og mads Anne Jensdatter Bendstrup (trolovet)
Rasmus Mortensen i Dejret en datter - Maren
Rasmus Mortensens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Pedersen i Tved en søn - Jens
Rasmus Juel af Eg en søn - Michel
Terkild Nielsen Degn af Knebel og Kirsten Olufsdatter (trolovet)
fol 68a
mons Evert Ernst Woetmand og Mademoiselle Anne Jensdatter Bendstrup begge fra Isgård (copuleret)
Jens Nielsen af Tved og Dorthe Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Maren Jacobsdatter af Dejret - 85 år
Anders Jensen og Karen Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Eg Mette Rasmusdatter (introduceret)
Niels Simonsen af Eg og Maren Nielsdatter (copuleret)
Anders Nielsen Skrædder en søn - Rasmus


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c