s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1720-29


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729


1720

fol 105b
Anders Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Sørensen Hovmand i Eg en datter - Anne
Hans Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Mads Pedersen af Bjødstrup - 60 år
Rasmus Basses hustru af Tillerup Dorthe Lauritsdatter Lang - 70 år
Anders Pedersen Basse af Tillerup og Karen Andersdatter af Dejret (trolovet)
Michel Knudsen af Dejret en datter - Dorthe
Søren Rungborgs datter af Tillerup (begravet)
Rasmus Nielsen på Bakkens hustru (introduceret)
Maren Rasmusdatter Søren Juels af Torup - 67 år
Thomas Nielsen Greve af Dejret og Anne Madsdatter af Bjødstrup (trolovet)
fol 106a
Jens Sørensen Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Michel Knudsen hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nielsen af Landborup en datter Dorthe (begravet)
Jens Sørensens hustru af Tillerup Marie Terkildsdatter - 42 år
Jens Jensen Farsen en datter - Anne
Jens Jensen Færgemand en datter - Mette
Laurits Michelsens nyfødte barn af Eg (begravet)
Jens Sørensen af Tillerup og Maren Rasmusdatter Lang af Blåkær (trolovet)
Rasmus Skomagers hustru af Landborup (introduceret)
Kjeld Sørensen af Dejret en datter - Anne
fol 106b
Jens Jensens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Kjeld Sørensens hustru af Dejret Anne Pedersdatter (introduceret)
Thomas Nielsen og Anne Madsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Jens Sørensen Lisbjerg en datter - Dorthe
Niels Jensen og Karen Pedersdatter af Wrinæs (trolovet)
mons Huas og kæreste Ingeborg Marie Jensdatter i Tved (copuleret)
Laurits Jensen af Torup en søn - Peder
Rasmus Nielsen Greve af Dejret en datter - Karen
fol 107a
Laurits Pedersen af Tved en søn - Hans
Jens Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Kirsten Michelsdatter Foged af Dejret - 20 år
Greve Rasmusses hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Jensens hustru af Torup (introduceret)
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Anne Jensdatter af Bjødstrup som udlagde Jens Andersen soldat tjenende Jens Færgemand (public absolveret)
Søren Jensen Hovmand af Eg - 67 år
Maren Pedersdatter af Dejret som udlagde Joen Pedersen (public absolveret)
Søren Pedersen Bruun af Tved en datter - Maren
Anders Jacobsen og Maren Terkildsdatter (trolovet)
fol 107b
Rasmus Jensen Koch af Dejret en datter - Maren
Anders Pedersen Basse og Karen Andersdatter af Dejret (copuleret)
Joen Pedersen (public absolveret)
Maren Pedersdatters uægte barn - Peder
Michel Juel af Bjødstrup en søn - Rasmus
Søren Bruuns hustru af Tved Maren Jensdatter (introduceret)
Jens Sørensen af Tillerup og Maren Rasmusdatter af Blåkær (copuleret)
Niels Ibsen af Dejret en søn - Jeppe
fol 108a
Niels Jensen af Vrinners og Karen Pedersdatter ibid (copuleret)
Jens Sørensen Rungborg af Bjødstrup en datter - Anne
Rasmus Jensen Kochs hustru af Dejret (introduceret)
et navnløst barn af Torup (begravet)
Søren Jensen Smed af Dejret en søn - Jens
Jens Nielsen af Tved en datter - Anne
Anders Jacobsen af Dejret og Maren Terkildsdatter (copuleret)
Rasmus Jensen Kochs barn af Dejret (begravet)
Anders Rasmussens datter Kirsten i Tved (begravet)
fol 108b
Michel Juels hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Rungborgs hustru i Bjødstrup (introduceret)

1721

Top


fol 108b
Søren Jensen Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Ibsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Kirsten Jensdatter af Tved (trolovet)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Anne Jensdatter af Torup som udlagde Peder Rasmussen Fast af Vrinners (public absolveret)
Mette Rasmusdatter af Tillerup som udlagde Rasmus Johansen Ekranik (public absolveret)
Øvli Jensen Malling og Maren Christensdatter på Isgård (trolovet)
fol 109a
Rasmus Nielsen Kjærs af Grøndfeld og Dorthe Rasmusdatter som tjente i Tved præstegård (trolovet)
Mette Rasmusdatters uægte barn - Karen
Niels Ulstrups datter - Dorthe
Anders Pedersen Basse en datter - Maren
Søren Sørensen af Tillerup en datter - Anne
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Søren Sørensens lille barn af Tillerup (begravet)
Niels Jensen af Eg en datter - Karen
fol 109b
Jens Sørensen Rungborg af Tillerup - 60 år
Peder Jensen Hovmand af Tved og Karen Rasmusdatter af Landborup (trolovet)
Øvli Jensen Malling og Maren Christensdatter Bredstrup (copuleret)
Jacob Jensen i Neder Tved en datter - Kirsten
Anders Basses hustru af Tillerup Karen Andersdatter (introduceret)
Søren Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Nord Nielses hustru af Eg Dorthe Lauritsdatter (introduceret)
Michel Nielsen af Dejret - 61 år
Jacob Pinds hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Lauritsen af Blåkær og Kirsten Jensdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Nielsen af Grønfeld og Dorthe Rasmusdatter udi Agri Kirke (copuleret)
Peder Jensen Hovmand af Tved og Karen Rasmusdatter af Landborup (copuleret)
fol 110a
Jens Olufsen i Bjødstrup en søn - Jens
Jens Lauritsen Hovgaard af Dejret en datter - Mette
Christen Smeds datter Anne af Tved (begravet)
Anders Basses datter af Tillerup Maren (begravet)
Jens Olufsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Dorthe Jensdatter af Dejret (introduceret)
Gamle Thore Lauritsdatter af Torup - 90 år
inddøbt Rasmus Jensen Koch af Dejret en datter - Kirsten
Rasmus Jensen Kochs nyindøbte datter (begravet)
Søren Pedersen Hjulmand - 47 år
Jens Sørensen Mand af Tillerup en søn - Søren
fol 110b
Rasmus Nielsen af Landborup en søn - Anders
Anders Andersen af Dejret en datter - Anne
Greve Laurits Michelsen af Dejret - 80 år
Store Anderses hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Farsen en søn - Jens
Jens Jensen Bjødstrup af Tved en datter - Anne
fol 111a
Jens Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Landborup (introduceret)
Christen Jensen Smed i Tved en datter - Anne
Jens Jensen Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensens hustru af Tved (introduceret)
Anders Jacobsen af Dejret en søn - Jacob
Jens Winthers hustru Maren Sørensdatter af Dejret - 57 år
Niels Ibsen af Dejret en søn Peder (begravet)
Mette Michels Rasmusdatter - 84 år
Smedens hustru af Tved (introduceret)

1722

Top


fol 111b
Anne Clemen Michelsdatter af Dejret (begravet)
Kjeld Sørensen af Dejret en datter - Karen
Peder Jensen Søby og Kirsten Bertelsdatter af Torup (trolovet)
Mette Rasmusdatter Basse som udlagde Jens Jensen Fast (public absolveret)
Anders Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Maren Olufsdatter af Torup - 90 år
Kjeld Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen Søby og Kirsten Bertelsdatter (copuleret)
Mette Basses uægte barn - Laurits
Søren Ulstrup af Landborup en søn - Anders
fol 112a
Søren Michelsen af Dejret en søn - Laurits
Rasmus Sørensen af Dejret og Karen Hansdatter ibid (trolovet)
Peder Jensen Søby af Torup en søn - Rasmus
Peder Nielsen Danske Skolemester her i sognet og Mette Jensdatter af Dejret (trolovet)
Søren Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Søbys hustru af Torup (introduceret)
sl Morten Broks enke (begravet)
Maren Andersdatter af Blåkær - 80 år
Anders Rasmussen af Blåkær og Karen Lauritsdatter af Dejret (trolovet)
Anne Rasmusdatter af Dejret, sl Peder Hjulmands - 77 år
fol 112b
Jens Sørensen Mand af Tillerup - 44 år
Bodil Sørensdatter af Landborup som udlagde Jens Jensen Ulstrup (public absolveret)
Rasmus Juel af Torup en søn - Rasmus
Inger Pedersdatter af Tillerup som udlagde Søren Pedersen ved Isgård ladefoged (public absolveret)
Niels Rasmussen hjulmand af Knebel og Maren Rasmusdatter sl Jens Mands af Tillerup (trolovet)
Anders Rasmussen Lang af Blåkær og Karen Lauritsdatter Juel af Dejret (copuleret)
Inger Bruuns uægte barn - Peder
Peder Nielsen Danske Skolemester og Mette Jensdatter af Dejret (copuleret)
Søren Jensen Bendsen af Eg - 64 år
fol 113a
Laurits Michelsen af Eg et barn - Michel
Rasmus Nielsen Greve af Dejret en datter - Maren
Rasmus Juels hustru af Torup (introduceret)
Maren Hansdatters uægte barn - Hans
Hæderbaarne Gud og Dydelskende Matrone Vibeke Jensdatter Thorsager - 89 år
Laurits Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Nielsen Greves hustru af Dejret (introduceret)
Søren Pedersen ladefoged ved Isgård (public absolveret)
Peder Jensen Hovmand i Tved et barn - Anne
fol 113b
Søren Pedersen Ladefoged og Anne Lauritsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Peder Jensen Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Jens Sørensen Hovmand en datter - Mette
Anders Pedersen Basse af Tillerup en søn - Anders
Rasmus Sørensen af Dejret og Karen Hansdatter ibid (copuleret)
Jens Lisbjerg en søn - Peder
Niels Rasmussen af Knebel og Maren Lang sl Jens Mands (copuleret)
fol 114a
Jens Jensen Ulstrup af Torup (public absolveret)
Mads Nielsen Juel af Eg en søn - Niels
Rasmus Jensen Koch en datter - Kirsten
Peder Sørensen Hovmand af Eg og Dorthe Madsdatter ibid (trolovet)
Rasmus Johansen og Mette Rasmusdatter (trolovet)
Rasmus Jensen Kochs datter Kirsten (begravet)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Anders Rasmussen Lang af Blåkær en datter - Dorthe
fol 114b
Søren Pedersen og Anne Lauritsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Jens Sørensen Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Mads Lauritsen af Eg og Maren Pedersdatter af Tillerup (trolovet)
Anders Pedersen Basses barn af Tillerup (begravet)
Mads Nielsen Juels hustru af Eg (introduceret)
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Jensen Hovmands barn af Tved (begravet)
Rasmus Lauritsen Mortensen af Blåkær en søn - Laurits
Anders Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Erichsen af Dejret en søn - Niels
fol 115a
Michel Juel af Bjødstrup en datter - Karen
Laurits Christophersens hustru Karen Sørensdatter - 65 år

1723

Top


Bog 2 fol 1b
Rasmus Lauritsens hustru i Blåkær (introduceret)
Michel Juels hustru i Bjødstrup (introduceret)
Søren Erichsens hustru i Dejret (introduceret)
Oluf Lauritsen Fiskers søn af Eg - Laurits
Peder Nielsen Skolemesters søn - Niels
Hans Jørgensens datter - Bodil
Birgitte Christensdatter (begravet)
fol 2a
Søren Erichsens mindste barn af Dejret (begravet)
Karen Andersdatter, Søren Fogeds hustru i Tillerup (begravet)
Oluf Lauritsens hustru af Eg (introduceret)
Anne Jensdatter Bondens af Torup - 84 år
Rasmus Sørensens søn af Dejret - Søren
Peder Nielsen Skolemesters hustru af Tillerup (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen af Tved og Maren Michelsdatter af Dejret (trolovet)
Mag. Friderich Lyngbye, Hr. Hans Jørgensen Mygind, Rector Scholas Romagr: og medtjener udi ordet og min datter Sophie Christensdatter Hutfeldt (trolovet)
Oluf Pedersen af Skellerup og Maren Jensdatter af Tved (trolovet)
Søren Terkildsen og Sidsel Nielsdatter af Dejret (trolovet)
Niels Pedersen Kruse og Anne Michelsdatter Egelund (trolovet)
fol 2b
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Nielsens søn af Tved - Niels
Jens Nielsens liden søn (begravet)
Kjeld Sørensens datter af Dejret - Mette
Peder Sørensen Hovmand af Eg og Dorthe Madsdatter Rungborg ibd (copuleret)
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Johansen og Mette Rasmusdatter (copuleret)
Mag. Frederik Lyngbye, Hr. Hans Jørgensen Mygind, Rector Scholas Romagr: og medtjener udi ordet og min datter Sophie Christensdatter Hutfeldt (copuleret)
Søren Terkildsen og Sidsel Nielsdatter af Dejret (copuleret)
Kjeld Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nielsens søn på Bakken - Niels
fol 3a
Peder Jensen af Tved og Maren Michelsdatter i Dejret (copuleret)
Jens Jensen Torups to børn af Eg (begravet)
Oluf Pedersen af Skellerup og Maren Jensdatter af Tved (copuleret)
Niels Ibsens søn af Dejret - Peder
Mads Lauritsen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Rasmus Nielsens hustru på Bakken i Dejret (introduceret)
Anne Nielsdatter Ruuses af Dejret (public absolveret)
Jens Jensen Torups hustru af Eg (introduceret)
Jens Rungborgs datter af Bjødstrup - Kirsten
Niels Ibsens hustru af Dejret (introduceret)
Maren Rasmusdatter, Rasmus Nielsens af Dejret - 35 år
Thomas Nielsens dødfødte datter (begravet)
Rasmus Lauritsens liden søn af Blåkær (begravet)
fol 3b
Jens Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Færgemands barn (begravet)
Koch Madses barn af Tillerup - Jens
Rasmus Nielsen af Dejret og Karen Jepsdatter ibd (trolovet)
forhen ladefoged Søren Pedersens søn af Eg - Peder
Hans Jørgensen af Dejret (public absolveret)
Thomas Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Rasmussens dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Anne Nielsdatters uægte barn af Dejret - Kirsten
Jens Jensen Farsens søn af Dejret - Søren
Jens Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Koch Madses hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Ladefogeds hustru af Eg (introduceret)
fol 4a
Niels Pedersen Kruse og Anne Michelsdatter (copuleret)
Søren Poulsen af Eg (begravet)
Anders Basses hustru Karen Andersdatter - 29 år
Rasmus Nielsens mindste barn af Dejret (begravet)
Rasmus Johansens søn - Peder
Niels Rasmussens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensen Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Nederbye - 60 år
Rasmus Kochs datter i Dejret - Maren
Anne Jensdatter Væver som udlagde Knud Jensen Enroul? (public absolveret)
Anders Rasmussens søn af Eg - Rasmus
Anne Jensdatters uægte barn - Karen
Rasmus Johansens hustru (introduceret)
Peder Pedersen Ladefoged og Anne Andersdatter (trolovet)
Anders Pedersen Basse og Sidsel Jensdatter Foged (trolovet)

1724

Top


fol 4b
Peder Rasmussen og Maren Jensdatter af Eg (trolovet)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Jens Jensen Bjødstrups datter i Dejret - Mette
Anders Jacobsens søn i Dejret - Niels
Laurits Nielsens hustru Anne Erichsdatter - 63 år
Peder Rasmussen og Maren Jensdatter af Eg (copuleret)
Jens Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Anders Jacobsens liden søn Jacob (begravet)
Anders Rasmussens dødfødte barn i Blåkær (begravet)
Peder Pedersen Ladefoged og Anne Andersdatter fra Isgård (copuleret)
fol 5a
Peder Jensen Hovmands datter i Tved - Anne
Peder Jensens datter i Tved - Maren
Kirsten Jeppes Nielsdatter - 76 år
Grev Rasmus Nielsens søn - Niels
Anders Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensen Ulstrups datter - Maren
Rasmus Sørensen Skytte og Karen Bertelsdatter på Isgård (trolovet)
Søren Jensen Bøgh af Eg og Mette Jensdatter sl Søren Poulsens (trolovet)
Rasmus Bertelsen af Torup og Maren Pedersdatter Trold af Tillerup (trolovet)
fol 5b
Søren Terkildsens datter af Dejret - Marie
Niels Michelsen af Dejret - 80 år
Søren Terkildsens mindste barn (begravet)
Peder Rasmussens søn af Eg - Jens
Niels Simonsens datter Anne - 5 år
Anders Langs hustru af Blåkær (introduceret)
Peder Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Peder Jensens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Nielsen på Bakken i Dejret og Karen Jeppesdatter ibd (copuleret)
Rasmus Juels søn Michel (begravet)
Christen Smeds barn af Tved - Mette
Maren Pedersdatter, Peder Skolemesters moder af Tillerup - 71 år
Jens Jensens søn Jens af Eg (begravet)
Jens Jensens datter af Eg - Maren
Greve Rasmusses hustru (introduceret)
Søren Christensens hustrus moder (begravet)
Laurits Pedersens søn Hans (begravet)
fol 6a
Niels Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Peder Rasmussen Fast fra Vrinners og Anne Jensdatter af Torup (trolovet)
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Lauritsen Lang af Blåkær - 69 år
Knud Jensen Enranch og Maren Nielsdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Sørensen Skytte og Karen Bertelsdatter (copuleret)
Peder Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Jens Jensens datter af Eg (begravet)
Jens Jensens hustru af Eg (introduceret)
Christen Smeds datter Anne (begravet)
Christen Smeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Ladefogeds barn af Eg (begravet)
Peder Pedersens Ladefogeds datter - Dorthe
Anders Pedersen Basse og Sidsel Jensdatter Foged (copuleret)
Niels Pedersen Kruses to børn - Michel og Peder
fol 6b
Laurits Pedersens barn i Tved - Hans
Rasmus Johansens søn af Eg (begravet)
Peder Rasmussen Fast og Anne Jensdatter af Torup (copuleret)
Rasmus Bertelsen og Maren Pedersdatter Trold af Tillerup (copuleret)
Rasmus Sørensen Skyttes søn - Søren
Søren Rasmussen Begtrups datter - Maren
Rasmus Nielsens søn på Bakken - Niels
Peder Pedersen Ladefogeds hustru ved Kvelstrup (introduceret)
Niels Pedersen Kruses hustru af Tved (introduceret)
Søren Michelsen Egelund og Dorthe Michelsdatter af Dejret (trolovet)
fol 7a
Anders Andersens søn af Dejret - Anders
Laurits Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Søren Nielsen Vævers søn af Dejret - Niels
Rasmus Sørensen Skyttes hustru af Torup (introduceret)
Søren Fogeds hustru Anne Simonsdatter af Tillerup (introduceret)
Søren Smeds datter Mette af Dejret (begravet)
Thomas Nielsens søn af Bjødstrup - Niels
Rasmus Nielsens hustru på Bakken Karen Jepsdatter af Dejret (introduceret)
Søren Ulstrups datter af Landborup - Dorthe
fol 7b
Rasmus Lauritsens datter af Blåkær - Maren
Peder Skolemesters søn af Tillerup (begravet)
Stor Anders hustru af Dejret (introduceret)
Søren Vævers hustru af Dejret (introduceret)
Niels Rasmussen Hjulmands søn af Tillerup - Rasmus
Søren Jensen og Mette Jensdatter Søren Poulsens af Eg (copuleret)
Thomas Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Ulstrups hustru af Landborup (introduceret)
Knud Jensen og Maren Nielsdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Lauritsens hustru af Blåkær (introduceret)
Ulrich Nielsens søn af Blåkær - Niels
fol 8a
Jens Andersen Enroull: og Karen Lauritsdatter af Bjødstrup en uægte søn - Anders
Niels Rasmussen Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Sørensens søn af Dejret - Hans
Ulrich Nielsens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Andersen Enroull og Karen Lauritsdatter af Bjødstrup (public absolveret)
Jep Lauritsen Juel af Dejret og Maren Terkildsdatter ibd (trolovet)
Peder Rasmussen Fasts datter af Torup - Anne
Peder Fastes barn af Torup (begravet)
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)

1725

Top


fol 8b
Jens Nielsens datter i Tved - Maren
Rasmus Kochs datter af Dejret - Kirsten
Anders Basses søn - Jens
Mette Rasmusdatter Basse (begravet)
Peder Rasmussens Fasts hustru (introduceret)
Skive Karen Jensdatter af Dejret (begravet)
Søren Sørensens søn i Dejret - Jens
fol 9a
Jens Nielsens hustru af Tved (introduceret)
Anders Jensen Ulstrup af Torup og Karen Pedersdatter Grøn af Tved (trolovet)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Basses hustru Sidsel Jensdatter af Tillerup (introduceret)
Mette Sørensdatter sl Michel Jacobsens af Dejret - 88 år
Søren Terkildsens datter af Dejret - Marie
Knud Jensens datter af Dejret - Kirsten
Søren Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Jensen Bøghs datter - Karen
Søren Vævers barn af Dejret (begravet)
fol 9b
Laurits Michelsens søn af Eg - Rasmus
Knud Jensens barn af Dejret (begravet)
Jens Sørensen Hovmands søn - Søren
Jens Jensen Ulstrup og Bodil Sørensdatter (trolovet)
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Knud Jensens hustru af Dejret (introduceret)
en dreng af Blåkær ved navn Jens Christensen (begravet)
Jens Jensen af Thorsager og Anne Andersdatter af Dejret (trolovet)
Søren Bøghs hustru af Eg (introduceret)
Laurits Michelsens hustru af Eg (introduceret)
Anders Rasmussens søn af Blåkær - Rasmus
fol 10a
Jens Sørensen Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Jens Pedersen Essendrup og Maren Jensdatter Torup (trolovet)
Jens Jensen Færgemands søn i Bjødstrup - Jens
Jens Rungborgs datter af Bjødstrup (begravet)
Magdalene Andersdatters barn - Barbara (en person ved navn Christen)
Christen Lauritsen af Dejret - 62 år
højædle etatsråd Christian Gersdorff Klock - 81 år
sl Christen Bendixsens enkes datter - Anne
fol 10b
Anders Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Anders Jensen Ulstrup og Karen Pedersdatter Grøn (copuleret)
Peder Pedersen Ladefogeds datter ved Kvelstrup - Anne
Jens Jensen Færgemands hustru af Bjødstrup (introduceret)
Niels Rasmussens barn Rasmus af Tillerup (begravet)
sl Christen Bendexsens enke (introduceret)
Jep Lauritsen Juel og Maren Terkildsdatter af Dejret (copuleret)
Peder Ladefogeds barn fra Kvelstrup (begravet)
Mads Lauritsens dødfødte barn (begravet)
Niels Jensens datter af Tillerup - Maren
Søren Madsen Rungborg og Maren Andersdatter af Dejret (trolovet)
fol 11a
Peder Pedersen Ladefogeds hustru af Kvelstrup (introduceret)
Maren Pedersdatter Bruun af Eg (introduceret)
Søren Smeds datter i Dejret - Mette
Jens Jensen Bjødstrups datter i Dejret - Ingeborg
Søren Pedersen Ladefogeds søn i Eg - Peder
Niels Jensens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Jensen Bjødstrups hustru af Dejret (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Eg (introduceret)
Peder Skolemesters datter i Tillerup - Maren
fol 11b
Christen Sørensen Hammershøj Enroull: og Dorthe Rasmusdatter Lang af Blåkær (trolovet)
Rasmus Nielsen på Bakken en søn - Jacob
Else Henrichsdatters uægte barn (begravet)
Jens Andersen Løystrup Enroull: og Karen Lauritsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Peder Skolemesters hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensen af Thorsager og Anne Andersdatter af Dejret (copuleret)
Jens Farsens søn - Jeppe
Jens Jensen Ulstrup og Bodil Sørensdatter (copuleret)
Søren Madsen Rungborg og Maren Andersdatter (copuleret)
Rasmus Nielsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 12a
Rasmus Johansens søn - Peder
Jens Pedersen Essendrup og Maren Jensdatter af Torup (copuleret)
Rasmus Bertelsens datter af Tillerup - Maren
Jens Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Anne Michelsdatter Ibsen af Dejret (begravet)
Søren Rasmussen Clemensen af Blåkær - 71 år
Niels Jensen af Torup (begravet)

1726

Top


fol 12b
Christen Sørensen Enroull og Dorthe Rasmusdatter Lang af Blåkær (copuleret)
Rasmus Johansens hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Bertelsens hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Jensen Skaarup og Anne Christensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Jensens søn i Tved - Jens
Jep Lauritsens Juels søn i Dejret - Laurits
Jens Pedersen Essendrups søn af Tillerup - Peder
fol 13a
Christen Sørensen Hammershøjs datter - Maren
Peder Henrichsen Enroull og Maren Lauritsdatter af Tved (trolovet)
Søren Jensen Skipper og Thore Lauritsdatter af Dejret (trolovet)
Søren Madsen Rungborgs datter af Dejret - Dorthe
Peder Jensens hustru Maren Michelsdatter af Tved (introduceret)
Dorthe Rasmusdatter Lang af Blåkær - 26 år
Dorthe Lauritsdatter af Dejret (begravet)
Jeppe Lauritsen Juels hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensen Ulstrups søn - Peder
Jens Rungborgs søn af Bjødstrup - Thomas
fol 13b
Terkild Jensen af Dejret - 86 år
Jens Pedersen Essendrups hustru i Tillerup (introduceret)
sl Terkild Jensens enke Kirsten Sørensdatter af Dejret - 70 år
Peder Rasmussen Fasts datter af Torup - Anne
Rasmus Nielsen Greves søn - Jacob
Søren Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rungborgs hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Jensen Kochs datter - Anne
fol 14a
Erich Lauritsen af Tved og Anne Lauritsdatter Bonde (trolovet)
Anders Jacobsens søn Niels af Dejret (begravet)
Jens Essendrups søn Peder af Tillerup (begravet)
Niels Jensen Ulstrups hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Kochs mindste barn af Dejret (begravet)
Anders Rasmussens datter af Tved - Kirsten
Greve-Rasmusses hustru af Dejret (introduceret)
Peder Fasts hustru af Torup (introduceret)
Hans Jørgensen af Dejret (begravet)
Jens Andersen Enroull og Karen Lauritsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Rasmus Juels søn af Torup - Søren
Peder Henrichsen og Maren Lauritsdatter (copuleret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Anders Rasmussens hustru af Tved (introduceret)
fol 14b
sl Hans Jørgensens enkes søn - Hans
Jens Liisborgs datter af Dejret - Anne
Rasmus Juels hustru af Torup (introduceret)
sl Hans Jørgensens enke af Dejret (introduceret)
Christen Sørensens datter Maren af Blåkær (begravet)
Jens Lauritsen af Bjødstrup og Kirsten Lauritsdatter af Tved (copuleret)
Søren Jensen Skipper og Thore Lauritsdatter af Dejret (copuleret)
sl Michel Egelunds enke Mette Poulsdatter af Tved - 59 år
Jens Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
fol 15a
Peder Pedersen Ladefogeds datter fra Kvelstrup - Anne Elisabeth
Erich Lauritsen af Tved og Anne Lauritsdatter af Tved (copuleret)
Peder Jensen Skaarup og Anne Christensdatter af Dejret (copuleret)
Maren Jensdatter af Landborup, udlagde Søren Rasmussen Ladefoged ved Isgård (public absolveret)
Peder Henrichsens dødfødte barn (begravet)
Peder Pedersen Ladefogeds hustru fra Kvelstrup (introduceret)
Jens Jensen Begtrup og Maren Hansdatter af Dejret (trolovet)
Thomas Nielsens dødfødte barn af Bjødstrup (begravet)
Maren Jensdatters uægte barn - Rasmus
Peder Henrichsens hustru af Tved (introduceret)
fol 15b
Niels Rasmussen Hjulmands dattter af Tillerup - Dorthe
Thomas Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensen Fast og Maren Hansdatter (copuleret)
Niels Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Lauritsens søn af Blåkær - Laurits
Jep Lauritsen Juels søn af Dejret (begravet)
Jens Jensen Begtrups søn - Jens
Søren Hjulmands barn i Dejret (begravet)
Greve-Rasmus' datter (begravet)
fol 16a
Jens Sørensen Liisborgs datter (begravet)
Rasmus Lauritsens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Fasts hustru af Dejret (introduceret)
Jens Nielsens datter i Tved (begravet)
Jens Hovmands søn i Eg (begravet)
Peder Jensens søn i Tved (begravet)
Greve-Rasmus' søn i Dejret (begravet)
Rasmus Johansens søn (begravet)

1727

Top


fol 16b
Søren Pedersens søn i Eg - Laurits
Grev Jenses barn i Dejret (begravet)
Laurits Jensen Foged
(præstens?) sl Sviger-Moder Matrone Anne Madsdatter Værn - 72 år
Laurits Michelsens søn af Eg (begravet)
Søren Terkildsens datter - Kirsten
Søren Skippers hustru af Dejret, sl Thore Lauritsdatter - 37 år
og hendes barn (begravet)
fol 17a
Jens Laurits Terkildsens datter i Bjødstrup - Anne
Anders Jacobsens datter i Dejret - Dorthe
Koch Madses søn (begravet)
Søren Christensens liden pige Kirsten (begravet)
Søren Terkildsens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Smeds søn i Dejret (begravet)
Søren Ladefogeds hustru af Eg (introduceret)
Anders Bertelsens barn af Eg (begravet)
Maren Pedersdatters søn af Dejret (begravet)
Jens Liisborgs barn af Dejret (begravet)
Kirsten Lauritsdatter Foged af Tillerup (begravet)
Grev-Michels søn Niels af Bjødstrup (begravet)
Jens Hovmands søn af Eg (begravet)
Rasmus Lauritsens datter af Blåkær (begravet)
fol 17b
Niels Pedersen Tillerup og Mette Sørensdatter (trolovet)
Jens Terkildsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Anders Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Essendrups søn af Tillerup - Peder
Kirsten Jensdatter Bach af Landborup (begravet)
sl Hans Jørgensens enkes barn (begravet)
sl Hans Jørgensens enkes barn (en den 6. og en den 10. i samme måned - begravet)
Niels Pedersen Tillerup og Mette Sørensdatter (copuleret)
Jens Pedersen Essendrups hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Lauritsens hustru Maren Poulsdatter af Tved - 72 år
Rasmus Rasmussen Værn - 90 år (begravet)
fol 18a
Peder Jensen Skaarups datter af Dejret - Dorthe
Rasmus Jensen Kochs to børn af Dejret - Jens og Anne
Niels Pedersen Tillerups datter - Kirsten
Anders Lang og hustru af Blåkær (manglende altergang - public absolveret)
fol 18b
Christen Jensen Smeds søn i Tved - Jens
Anders Andersens datter af Dejret - Karen
Anne Adamsdatter, sl Henrich Smeds (begravet)
Peder Rasmussens søn i Eg - Rasmus
Peder Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Kochs tvillinger af Dejret (begravet)
Niels Pedersens hustru af Tillerup (introduceret)
fol 19a
Rasmus Christensen af Basballe og Dorthe Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
Anders Pedersen Basses søn - Laurits
Anders Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Jensen Smeds hustru af Tved (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Eg (introduceret)
Jens Jensen af Strands og Kirsten Sørensdatter af Eg (trolovet)
Søren Erichsen af Dejret - 64 år
Anders Basses hustru af Tillerup (introduceret)
Jep Lauritsen Juels søn - Laurits
Mads Jensen Skaarup og sl Søren Erichsens enke Karen Lydersdatter (trolovet)
fol 19b
Peder Henrichsens datter - Inger
Peder Ladefogeds barn - Johanne
Jens Nielsens dødfødte søn i Tved (begravet)
Jep Juels hustru af Dejret (introduceret)
Peder Henrichsens hustru af Tved (introduceret)
Jens Sørensens søn i Eg - Jens
Søren Sechs søn - Laurits
Peder Henrichsens barn (begravet)
en karl af Vrinners tjente Rasmus (begravet)
Peder Ladefogeds hustru (introduceret)
Jens Nielsens hustru i Tved (introduceret)
Søren Ladefogeds datter havde bryllup
Grev-Jenses søn - Jens
Rasmus Skomagers hustru (begravet)
Peder Fasts søn - Rasmus
Erich Lauritsens søn - Laurits
Søren Sechs hustru (introduceret)
Jens Hovmands hustru (introduceret)
Grev Jenses hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Nielsen og Anne Jensdatter (trolovet)
Rasmus Johansens barn - Maren
Søren Jensen Skipper og Johanne Andersdatter (trolovet)
Rasmus Nielsens søn - Hans
Rasmus Bertelsens datter af Tillerup - Kirsten

1728
Mangelfuld - ingen poster mellem 6. jan og 2. maj og mellem 2. maj og anden pinsedag.

Top


fol 20a
Peder Jensens søn i Tved - Jens
Søren Jensen Smeds barn i Dejret - Kirsten
Peder Jensens søn i Tved - Jens
Søren Jensen Smeds barn i Dejret - Kirsten
Jens Løystrups søn - Søren
Laurits Jørgensen i Tillerup og Mette Sørensdatter (copuleret)
Søren Smeds hustru i Dejret (introduceret)
Jens Olufsens barn i Bjødstrup - Mads
Søren Jensen Skipper i Dejret og Johanne Andersdatter (copuleret)
Foged Anne (begravet)
Maren Jensdatters liden søn i Landborup (begravet)
Rasmus Nielsen i Landborup og Anne Jensdatter (copuleret)
fol 20b
Peder Rasmussen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Anders Jensen af Strands og Maren Jørgensdatter (copuleret)
Jens Olufsens hustru i Bjødstrup (introduceret)
Søren Skrivers barn af Dejret - M(resten mangler)
Søren Skrivers barn (begravet)
Søren Madsens barn i Dejret - Maren
Jens Farsens barn i Dejret - Maren
Søren Vævers moder i Dejret (begravet)
Søren Madsens hustru i Dejret (introduceret)
Niels Ibsens barn i Dejret - Kirsten
fol 21a
Jens Farsens hustru i Dejret (introduceret)
Jens Lauritsens barn i Dejret - Laurits
Peder Rasmussens barn af Bjødstrup - Rasmus
Peder Skaarups barn af Dejret - Maren
gamle Søren Foged i Tillerup (begravet)
Peder Ladefogeds barn ved Kvelstrup - Johanne
Bodil Sørensdatter (public absolveret)
Bertel Pedersen (begravet)
Mette Hovmands (begravet)
Dorthe Danmands (introduceret)
Peder Hovmands søn - Jens
fol 21b
Christen Sørensen Soldat i Blåkær og Kirsten Jensdatter af Dejret (copuleret)
Peder Skaarups hustru i Dejret (introduceret)
Peder Ladefogeds hustru på Kvelstrup (introduceret)
Maren Greve? i Bjødstrup (introduceret)
Laurits Jensens barn i Torup - Søren

1729

Top


fol 21b
Jens Winther (begravet)
Peder Hovmands hustru i Tved (introduceret)
Anders Rasmussens datter - Anne
Bodil Sørensdatters uægte søn - Søren
Rasmus Jensen Kochs barn i Dejret - Mette
Peder Fasts barn i Torup - Maren
Anders Fiigs hustru i Blåkær (introduceret)
fol 22a
Mads i Neder Tved (begravet)
Rasmus Kochs barn i Dejret (begravet)
Niels Pedersen Bødkers barn i Tillerup - Karen
Rasmus Kochs hustru i Dejret (introduceret)
Niels Pedersen Bødkers mindste barn i Tillerup (begravet)
Søren Juel i Torup (begravet)
Peder Ladefogeds mindste barn (begravet)
Peder Fasts hustru i Torup (introduceret)
Niels Pedersen Bødkers hustru i Tillerup (introduceret)
Johan Væver (begravet)
Kirsten Kannikgaard (begravet)
Niels Ulstrups hustrus moder Mette Pedersdatter (begravet)
Søren Jensen Skippers barn - Anders
Søren Bondes hustru i Bjødstrup Karen Jensdatter (begravet)
Jens Liisbjergs barn - Dorthe
fol 22b
Rasmus Skomagers barn i Landborup - Anne Marie
Søren Skippers hustru (introduceret)
Thomas Henrichsens fæstekvinde (introduceret)
Jens Bonde i Bjødstrup (begravet)
Søren Terkildsens barn i Dejret - Anne
Jens Liisbjergs hustru i Dejret (introduceret)
Thomas Henrichsen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Nielsens Skomagers hustru af Landborup (introduceret)
Søren Bruuns datter i Tved, Karen, som udlagde Laurits Michelsen (public absolveret)
Jens Essendrups barn i Tillerup - Jens
fol 23a
Jens Lauritsen i Dejret og Johanne Jensdatter ibd (copuleret)
Søren Bonde i Bjødstrup og Maren Madsdatter ibd (copuleret)
Søren Ladefoged ved Isgård for Mette Koch i Landborup (public absolveret)
Kirsten Rasmusdatter Møller i Tved (begravet)
Laurits Michelsen ved Isgård for Søren Bruuns datter (public absolveret)
Jens Essendrups hustru i Tillerup (introduceret)
Mette Kochs i Landborup, som udlagde Søren Ladefoged ved Isgård (public absolveret)
Peder Henrichsens barn i Neder Tved - Anne
Christen Hammershøjs dødfødte barn (begravet)
Jens Jensen Greve i Dejret (begravet)
Christen Hammershøjs hustru Kirsten Winthers (introduceret)
fol 23b
Jens Nielsens hustru i Tved, død i barselsseng (begravet)
Jens Nielsens barn i Tved - Maren
Mette Kochs barn i Landborup - (navn mangler)
Peder Henrichsens hustru (introduceret)
Præstens søn - Christian
Madame Bagge (introduceret)
Rasmus Skaarups barn i Dejret - Jacob
fol 24a
Rasmus Nielsens barn i Dejret - Lisbeth
Maren Brok i Eg (begravet)
Søren Madsen i Tved og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
Søren Jensen Foged, Soldat, et uægte barn i kirke - Jens
Rasmus Skaarups hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru i Dejret (introduceret)
Laurits Jørgensens datter i Tillerup - Mette


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c