s
Stikord til Tved sogns kirkebog, Mols herred, 1692-1812

1760-69


På andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769


1760

fol 164b
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Henrichsen af Tved - 54 år
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup (begravet)
Jens Andersens søn af Dejret - Anders
Hans Sørensen Felds datter af Dejret - Maren
Niels Kruse af Tved - 83 år
Peder Laursen af Bjødstrup - 57 år
fol 165a
Rasmus Laursens hustru af Eg (introduceret)
Jens Jensen Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Hans Laursens datter af Tillerup - Dorthe
Jens Andersens søn af Dejret (begravet)
Jeppe Nielsen Ladefoged ved Isgård og Inger Pedersdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Ladefogeds datter af Dejret - Karen
Peder Skolemesters hustru af Tillerup - 67 år
Jørgen Olufsen Knøvls datter af Torup - Mette Kirstine
fol 165b
Hans Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
Noer Niels af Torup (begravet)
Laurits Rasmussen Rungborgs søn af Eg - Erich
Søren Laursen af Dejret (begravet)
Peder Bertelsen af Torup - 81 år
Jens Olufsens hustru af Dejret - 55 år
Jeppe Jensens søn af Eg (begravet)
Jens Rasmussen Koch og Anne Christensdatter af Dejret (trolovet)
Christen Ladefogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Smeds søn af Dejret - Niels
fol 166a
Søren Ulstrups enke af Landborup - 75 år
Michel Kruses søn af Tved - Niels
Jens Pedersen af Vrinners og Maren Jensdatter af Dejret (trolovet)
Laurits Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Jørgen Olufsens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Sørensen af Stødov og Mette Nielsdatter af Dejret (copuleret)
Niels Madsens søn af Tved - Bertel
Rasmus Kochs søn af Blåkær - Søren
fol 166b
Søren Rasmussen af Dejret - 64 år
Laurits Michelsen og Karen Andersdatter af Dejret (copuleret)
Kirsten Madsdatter af Bjødstrup - 72 år
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Jensen Kochs søn af Dejret - Anders
Michel Pedersens søn af Dejret - Peder
Michel Pedersens søn af Dejret (begravet)
Jens Michelsen og Maren Christensdatter af Dejret (copuleret)
fol 167a
Niels Madsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Kochs hustru af Blåkær (introduceret)
Jeppe Nielsen Ladefoged ved Isgård og Inger Pedersdatter af Bjødstrup (copuleret)
Rasmus Kochs hustru af Dejret(introduceret)
Jens Pedersen af Vrinners og Maren Jensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Rasmussen og Anne Christensdatter af Dejret (copuleret)
Michel Pedersens hustru af Dejret (introduceret)
Præstens datter - Cathrine Marie
fol 167b
Jacob Jensen af Neder Tved - 74 år
Søren Christensen af Dejret og Anne Pedersdatter af Eg (trolovet)
Provstens hustru (introduceret)
Anne Pedersdatter Stubs uægte barn af Dejret - Peder
Anne Pedersdatter Stubs uægte barn Peder (begravet)
Jens Hansens søn af Blåkær - Hans
Mads Sørensens datter af Dejret - Maren
fol 168a
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Pedersen Hellesens søn af Eg - Peder
Rasmus Sørensen af Dejret og Kirsten Nielsdatter af Tillerup (trolovet)
Laurits Basses datter af Landborup - Dorthe
Anne Pedersdatter Stubbe af Dejret, som udlagde Anders Pedersen Bonde (public absolveret)
Mads Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Basses hustru af Landborup (introduceret)
fol 168b
Oluf Michelsens moder af Tillerup - 103 år
mons Christen Jensens datter ved Isgård - Mariane
Søren Rasmussen Greves datter af Dejret - Anne
mons Peder Brendstrup fra Århus og jomf Karen Stæhr af præstegården (copuleret)
Jacob Fogeds søn af Dejret - Rasmus
fol 169a
Søren Laursen af Torup og Karen Jensdatter af Bjødstrup (trolovet)
Laurits Sørensens dødfødte datter af Tillerup (begravet)
Jeppe Nielsens søn af Bjødstrup - Peder
Søren Stisens datter af Dejret - Johanne
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup - Karen
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)
Anders Pedersen Bonde af Dejret (public absolveret)

1761

Top


fol 169b
Christen Nielsen fra Isgård - 58 år
Jacob Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Rasmussen Greves hustru af Dejret (introduceret)
Søren Danmands hustru af Dejret - 47 år
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Jeppe Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Stisens dødfødte barn af Dejret (begravet)
Jacob Fogeds moder af Dejret - 64 år
Jens Færgemands datter af Eg - Dorthe
fol 170a
Jeppe Jensen Skrædders søn af Eg - Jens Pouls
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Fogeds datter af Dejret - Karen
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Jeppe Jensens hustru af Eg (introduceret)
Peder Rasmussen af Tillerup og Mette Laursdatter af Dejret (trolovet)
Mads Jensen af Bjødstrup og Dorthe Jensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Christensens datter af Landborup - Maren
fol 170b
konfirmation
Laurs Skrædders yngste søn Søren (begravet)
fol 171a
Jens Jensen Fogeds søn af Tillerup - Anders
Søren Skaarups datter af Dejret - Karen
Jens Pedersen Fasts datter af Eg - Anne
Jens Christensens hustru af Landborup (introduceret)
Hans Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensen af Dejret og Kirsten Nielsdatter af Tillerup (copuleret)
Jens Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
fol 171b
Søren Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Bødkers søn af Bjødstrup (begravet)
Jens Pedersen Fasts hustru af Eg (introduceret)
Jens Andersens datter af Dejret - Mette
Jens Michelsen af Tved - 89 år
Søren Lauritsen af Torup og Karen Jensdatter Bjødstrup (copuleret)
Anders Rasmussen Skomagers datter af Tved - Mette
Peder Rasmussen af Tillerup og Mette Laursdatter af Dejret (copuleret)
fol 172a
Jeppe Jensens datter af Torup - Anne
Michel Sørensen og Kirsten Sørensdatter af Tved (trolovet)
Christen Hammershøjs søn af Tved - Niels
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rasmussen Rungborgs søn af Tillerup - Rasmus
Søren Farsens datter af Dejret - Johanne
fol 172b
Mads Jensen og Dorthe Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Anders Skomagers hustru (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Sørensens datter af Dejret - Maren
Jeppe Jensens hustru af Torup (introduceret)
Søren Farsens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Rasmussens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Rasmussens datter af Tillerup - Inger
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
fol 173a
sl Peder Danmands enke - 68 år
Laurits Jensen Færgemand af Bjødstrup - 45 år
Rasmus Andersen Fiig af Dejret - 36 år
Peder Lisbjergs søn af Dejret - Søren
Michel Sørensen og Kirsten Sørensdatter af Tved (copuleret)
Peder Skolemester og Kirsten Rasmusdatter af Tillerup (trolovet)
Simon Andersen af Nielstrup og Karen Sørensdatter fra Isgård (copuleret - i Hvilsager kirke)
Niels Jensen og enkekone Kirsten Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Smeds søn af Tved - Niels
fol 173b
Rasmus Nielsen af Dejret - 84 år
Jens Rasmussen Skomagers søn af Landborup - Rasmus
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Hjulmands datter af Tillerup - Karen
Jens Rasmussen Kochs datter af Dejret - Maren
Peder Skolemester og Kirsten Rasmusdatter af Tillerup (copuleret)
fol 174a
Peder Jensen Felds datter af Tillerup - Mette
Laurits Sørensens søn af Tillerup - Michel
Jens Jensen Hovmands søn af Eg - Claus
Jens Rasmussens hustru af Landborup (introduceret)
Søren Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Nielsen af Dejret - 70 år
fol 174b
Jens Stisens datter af Dejret - Johanne
Peder Felds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Jensens hustru af Eg (introduceret)

1762
Poster under stregen findes i Kirkebog nr. 3

Top


fol 175a
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Søren Sørensen Felds hustru af Dejret - 65 år
Jens Smeds søn af Dejret - Jens
Jens Rasmussen Kochs datter af Dejret (begravet)
Jens Skaarups søn af Dejret - Jens
Jens Hansens søn af Blåkær - Rasmus
fol 175b
Søren Christensens datter af Dejret - Kirsten
Rasmus Rungborgs hustru af Tillerup (begravet)
sl Thomas Henrichsens enke af Eg (begravet)
Laurs Basses datter af Landborup - Maren
Søren Peblings datter af Bjødstrup - Anne
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
fol 176a
Laurs Basses datter af Landborup (begravet)
Laurs Erichsens datter af Tved - Mette
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Michel Jensen og Apelone Laursdatter af Tved (trolovet)
Peder Rasmussen Nederbys søn af Dejret - Rasmus
Søren Laursen Bonde af Tved og Anne Sørensdatter af Neder Tved (trolovet)
Laurs Basses hustru af Landborup (introduceret)
Søren Peblings hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Jensens søn af Eg - Niels
fol 176b
mons Christen Jensens datter ved Isgård - Margrethe Marie
sl Jens Rasmussen Soldates datter af Bjødstrup - Kirsten
Niels Møllers gode moder Johanne Sørensdatter af Tved - 78 år
Laurits Erichsens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Laursens datter af Eg - Anne Cathrine
Jacob Andersens datter af Dejret - Maren
fol 177a
Rasmus Stubs hustru af Tved - 66 år
Peder Nederbys søn af Dejret (begravet)
sl Jens Juels datter af Bjødstrup (begravet)
Jens Pedersen Hellesens søn af Eg - Rasmus
Jens Pedersen Essendrup af Neder Tved - 71 år
Rasmus Sørensen Stubbe og Maren Andersdatter af Tved (trolovet)
Rasmus Pedersens søn af Bjødstrup - Jens
Jacob Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Peder Nederbys hustru af Dejret (introduceret)
Jens Skomagers søn af Landborup (begravet)
fol 177b
mons Christen Jensens hustru af Isgård (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Eg (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Eg (introduceret)
Niels Jensen og Kirsten Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Hellesens hustru af Eg (introduceret)
Michel Jensen og Apelone Laursdatter af Tved (copuleret)
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Laursen Bonde af Tved og Anne Sørensdatter af Neder Tved (copuleret)
Rasmus Sørensen Stubbe og Maren Andersdatter af Tved (copuleret)
Jens Torups hustru af Dejret - 33 år
Erich Fogeds hustru af Tillerup - 70 år
Mads Jensens datter af Bjødstrup - Kirsten
fol 178a
Mads Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Willumsens søn Niels - 21 år
Peder Felds hustru af Tillerup - 46 år
Erich Jensen af Tillerup og Karen Sørensdatter af Neder Tved (trolovet)
Peder Skolemesters søn af Tillerup - Rasmus


start bog 3, fol 1b
Niels Sørensen af Nør Bjødstrup og Anne Christensdatter af Isgård (trolovet)
Peder Skolemesters hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Bødkers søn af Bjødstrup (begravet)
Erich Jensen af Tillerup og Karen Sørensdatter af Neder Tved (copuleret)
Jens Danmand af Dejret - 88 år
Henrich Thomasen af Eg - 31 år
Dorthe Lauritsdatter af Torup (begravet)
Provst Bagges datter - Sidsel Margrethe
Christen Hansens datter af Tillerup - Karen
fol 2a
Jeppe Fiigs datter af Tillerup - Mette

1763

Top


fol 2a
Niels Elkjærs hustru af Dejret - 82 år
Jens Ulstrup af Landborup - 48 år
Jens Rasmussen af Blåkær - 64 år
Provst Bagges hustru (introduceret)
Christen Hansens hustru af Tillerup (introduceret)
Jeppe Fiigs hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Sørensens søn af Dejret - Søren
Peder Jensen af Knebel og Apelone Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet)
den trolovede Peder Jensen af Bjødstrup (begravet)
gl Jens Olufsen af Dejret - 70 år
fol 2b
Niels Jensens søn af Dejret - Rasmus
Jeppe Jensens datter af Eg - Karen
Niels Jensens søn af Dejret (begravet)
Magdalene Jensdatter af Dejret - 72 år
Rasmus Pedersen af Eg og Maren Laursdatter af Landborup (trolovet)
Michel Kruses søn af Tved - Peder
Jens Rasmussens datter af Landborup - Maren
sl Søren Laursens enke af Dejret (begravet)
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen Kochs datter af Dejret - Maren
fol 3a
Jens Ulrichsen af Dejret - 52 år
Søren Laursen Fisker og Thore Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Rasmus Michelsen af Dejret (begravet)
Søren Laursens datter af Torup (begravet)
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Jeppe Farsens hustru af Eg (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Landborup (introduceret)
mons Christen Jensens datter af Isgård - Dorthe
Anders Andersen af Landborup og Karen Andersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Fasts tvillingesønner af Eg - Jørgen og Peder
Jens Fasts tvillingesønner af Eg (begravet)
Laurs Rasmussens dødfødte barn af Blåkær (begravet)
Anne Andersdatter Basse - 57 år
fol 3b
Søren Hovmands søster af Tved - 57 år
Peder Bondes datter af Dejret - Anne
mons Jensens hustru af Isgård (introduceret)
Michel Grøns søn af Tved - Jens
Laurits Rasmussens hustru af Blåkær (begravet)
Michel Jensens søn af Tved (begravet)
Søren Lauritsen og Thore Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Peder Bondes hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Pedersen og Maren Lauritsdatter af Landborup (copuleret)
Jens Fasts hustru af Eg (introduceret)
Michel Jensens hustru af Tved (introduceret)
Laurits Rasmussen og Elisabeth Hansdatter af Blåkær (trolovet)
Laurits Farsens hustru af Dejret (begravet)
Maren Pedersdatter af Dejret (begravet)
Jens Christensens datter af Landborup (begravet)
Jens Andersens hustru af Dejret (begravet)
Jacob Rasmussens dødfødte barn (begravet)
Niels Jensen af Vrinners og sl Christen Ladefogeds enke af Dejret (trolovet)
fol 4a
Jens Andersens tvillingepiger af Dejret - Anne og Mette
Michel Sørensens datter af Tved - Dorthe
mons Jensens datter Dorthe af Isgård (begravet)
Michel Kruses søn af Tved (begravet)
Jens Fogeds søn af Tillerup - Søren
Michel Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Andersens tvillingepiger af Dejret (begravet)
Mads Rasmussens hustru af Dejret (begravet)
Laurs Skrædder af Dejret (begravet)
Mads Rasmussen og Anne Pedersdatter af Dejret (trolovet)
Jens Laursens søn af Tved - Hans
fol 4b
Jacob Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Laursens søn af Eg (begravet)
Rasmus Stubs dødfødte datter af Tved (begravet)
Christen Hammershøjs datter af Dejret (begravet)
Knud Michelsens søn af Dejret (begravet)
Peder Bondes datter af Dejret (begravet)
Søren Bondes dødfødte søn af Tved (begravet)
Rasmus Kochs datter af Blåkær - Sophie Kirstine
Søren Sørensen Danmand og Maren Jensdatter Hvol af Dejret (trolovet)
Jens Laursens hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Stubs hustru af Tved (introduceret)
Jens Hansens yngste søn af Blåkær (begravet)
Niels Bondes hustru af Tved (begravet)
Jens Fogeds hustru af Tillerup (begravet)
Jens Jacobsen af Dejret og Maren Jensdatter af Eg (trolovet)
Jens Hellesens datter af Eg - Anne
Rasmus Kochs hustru af Blåkær (introduceret)
fol 5a
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup - Maren
Laurits Basses søn af Landborup - Anders
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Mads Sørensens datter af Dejret - Else
Laurits Rasmussen og Elisabeth Hansdatter af Blåkær (copuleret)
Anders Andersen og Karen Andersdatter af Dejret (copuleret)
Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Hellesens hustru af Eg (introduceret)
Anders Laursens hustru af Tved - 64 år
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Laurits Basses hustru af Landborup (introduceret)
Mads Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Jensens hustru af Blåkær - 65 år

1764

Top


fol 5b
Jens Stisens dødfødte barn af Dejret (begravet)
Laurits Smeds søn af Tved - Peder
Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdatter af Landborup (trolovet)
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Jens Hansens søn af Blåkær - Niels
Jacob Rasmussen Skaarup af Dejret og Dorthe Michelsdatter Torup (trolovet)
Hans Rasmussen Fogeds datter af Dejret - Maren
Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Dejret (copuleret)
sl Rasmus Skaarups enke af Dejret - 76 år
fol 6a
Hans Rasmussens datter af Dejret (begravet)
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdatter af Landborup (copuleret)
Rasmus Pedersen af Eg og Karen Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet)
Jens Skaarups søn af Dejret - Søren
Søren Sørensen Rungborg af Tillerup - 79 år
Anders Fiig af Dejret - 73 år
Jens Friderichsen ved Isgård og Maren Jensdatter af Dejret (trolovet)
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Peblings datter af Torup - Anne
Niels Jensen af Vrinners og Kirsten Jensdatter af Dejret (copuleret)
fol 6b
Søren Stisens datter af Dejret - Kirsten
Jens Jensens datter af Eg - Dorthe
Søren Skaarups søn af Dejret - Hans
Jens Skaarups søn af Dejret (begravet)
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Søren Peblings hustru af Torup (introduceret)
Søren Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Sørensens datter af Tillerup - Bodil
fol 7a
Anders Bondes datter af Tved - Maren
Niels Jensens hustru af Dejret - 40 år
Jens Jacobsen af Dejret og Maren Jensdatter af Eg (copuleret)
Søren Feld af Dejret (begravet)
Rasmus Andersens søn af Neder Tved (begravet)
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup (begravet)
Jens Rasmussens datter af Tillerup - Maren
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Bondes hustru af Tved (introduceret)
Søren Sørensen og Maren Jensdatter af Dejret (copuleret)
Jens Friderichsen Ladefoged ved Isgård og Maren Jensdatter af Dejret (copuleret)
fol 7b
Jens Rasmussens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Pedersen af Eg og Karen Nielsdatter af Bjødstrup (copuleret)
Niels Jensen af Dejret og Maren Lauritsdatter ibd (trolovet)
Jacob Rasmussen af Dejret og Dorthe Michelsdatter af Torup (copuleret)
Jørgen Olufsens moder af Torup (begravet)
Jens Smeds søn af Dejret - Hans
Søren Laursens søn af Dejret - Laurits
Jens Rasmussens datter af Dejret (begravet)
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Søren Fiskers hustru af Dejret (introduceret)
fol 8a
Peder Skolemesters søn af Tillerup - Peder
Jens Michelsens søn af Tved - Laurits
Niels Ulrichsen af Eg - 41 år
Hans Lauritsen af Tillerup - 41 år
Søren Koch af Tved - 26 år
Peder Skolemesters hustru af Tillerup (introduceret)
Jeppe Fiigs yngeste datter af Tillerup (begravet)
Rasmus Jensen Koch af Dejret - 70 år
Jens Rasmussen Koch af Landborup - 85 år
Michel Jensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Jacobsen Juels dødfødte barn (begravet)
Erich Laursen af Tved - 67 år
fol 8b
Niels Sørensen af Dejret og Mette Laursdatter af Tillerup (trolovet)
Jens Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Fiigs søn af Dejret - Jens
Jeppe Rasmussen af Dejret og Inger Andersdatter af Tved (trolovet)
Niels Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen (Amme) Fastes datter af Eg - Mette Kirstine
Jeppe Rasmussen af Dejret og Inger Andersdatter af Tved (trolovet - præstens gentagelse)
Niels Rasmussen Hornstrup og Anne Margrethe Skade af Isgård (trolovet)
fol 9a
Hans Jensen af Blåkær - 76 år
Søren Felds søn af Dejret - Søren
Jens Stisens datter af Dejret - Kirsten
Jens Christensens datter af Landborup - Maren
Niels Jensen og Maren Lauritsdatter af Dejret (copuleret)
Jens Sørensen Hovmand af Eg - 87 år
Anders Thorsen af Dejret (begravet)
Laurits Rasmussens dødfødte barn af Blåkær (begravet)
Jens Madsen af præstegården og Mette Jensdatter af Dejret (trolovet)
fol 9b
Jens Knøvls datter af Tillerup - Anne
Niels Rasmussen Hornstrup og Anne Margrethe Skade af Isgård (copuleret)
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Hans Felds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Tyrris hustru af Landborup (introduceret)
Jens Fasts hustru af Eg (introduceret)
Rasmus Stubs datter af Tved - Kirsten

1765

Top


fol 10a
Laurits Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Knøvls hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Hjulmands søn af Tillerup - Niels
Jeppe Nielsens datter af Bjødstrup - Kirsten
Peder Bruuns hustru af Tillerup (begravet)
sl Hans Lauritsens søn af Tillerup - Hans
fol 10b
Rasmus Stubs hustru af Tved (introduceret)
Rasmus Laursen af Blåkær - 82 år
Jens Andersens søn af Dejret - Anders
Hans Fogeds datter af Dejret - Maren
Jeppe Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Michel Jensens hustru af Dejret - 70 år
sl Hans Laursens hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Bondes datter af Tved - Anne
fol 11a
Anne Kruses af Tved - 76 år
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensens datter af Dejret - Kirsten
Niels Pedersen Elkjær af Dejret og Mette Thomasdatter af Torup (trolovet)
Kirsten Lauritsdatter af Tved - 75 år
Christen Hammershøjs datter af Dejret - Mette
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Michel Jensens søn af Tved (begravet)
fol 11b
Niels Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Christen Hammershøjs hustru af Dejret (introduceret)
Søren Danmands søn af Dejret - Søren
Kirsten Madsdatter af Bjødstrup - 69 år
Kirsten Pedersdatter af Bjødstrup (begravet)
Anne Jensdatter, som udlagde Jens Laursen (public absolveret)
sl Hans Laursens søn af Tillerup (begravet)
Søren Danmands søn af Dejret (begravet)
Jens Madsen af præstegården og Mette Jensdatter af Dejret (copuleret)
Niels Sørensen af Dejret og enkekone Mette Laursdatter af Tillerup (copuleret)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Jeppe Rasmussen af Dejret og Inger Andersdatter af Tved (copuleret)
fol 12a
Dorthe Michelsdatter af Tved - 62 år
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup - Kirsten
Rasmus Bondes datter af Bjødstrup - Maren
Jens Felds søn af Tillerup - Rasmus
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Rasmus Bondes hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Felds hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Skaarups søn af Dejret (begravet)
fol 12b
Jeppe Jensen af Torup - 45 år
Anne Grøns af Tved - 57 år
Jens Jacobsens datter af Dejret - Dorthe
Jens Jensens tvillingepiger af Eg - Barbara og Karen
Jeppe Jensen Skrædders datter af Eg - Dorthe
Anders Nielsen og Anne Marie Pedersdatter af Tved (trolovet)
fol 13a
Jeppe Rasmussen af Dejret og Maren Andersdatter af Landborup (trolovet)
Peder Laursen af Tved og Karen Nielsdatter af Torup (trolovet)
Jens Pedersen af Bjødstrup og Maren Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Jens Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen Kochs søn af Dejret - Rasmus
Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter af Tved (trolovet)
Niels Pedersen Elkjær og Mette Thomasdatter af Dejret (copuleret)
Michel Sørensens søn af Tved - Søren
Jeppe Skrædders hustru af Eg (introduceret)
fol 13b
Peder Nielsen og Maren Jørgensdatter af Dejret (trolovet)
Peder Bondes datter Maren - 17 år
Rasmus Ulstrups dødfødte barn af Landborup (begravet)
Michel Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Kochs hustru af Dejret (introduceret)
Michel Kruses datter af Tved - Anne
Jens Madsens søn af Dejret - Brok-Mads
Peder Nielsen og Maren Jørgensdatter af Dejret (copuleret)

1766

Top


fol 14a
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Broks søn af Dejret - Niels
Michel Sørensens søn af Tved (begravet)
Jens Sørensen og Mette Pedersdatter af Eg (trolovet)
Søren Hovmands nyfødte søn af Tved (begravet)
Niels Jensen af Dejret og Dorthe Nielsdatter af Knebel (trolovet)
konfirmation
fol 15a
Jens Knøvl af Tillerup (begravet)
Michel Kruses datter af Tved (begravet)
Rasmus Sørensens datter af Bjødstrup (begravet)
Michel Kruses søn Peder af Tved (begravet)
Rasmus Madsens gode moder af Torup - 78 år
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Rasmussen Felds søn af Landborup - Rasmus-Feld
Jens Hansens søn af Blåkær - Jens
Søren Hovmands hustru af Tved (introduceret)
Michel Kruses hustru af Tved (introduceret)
Anders Bondes søn af Tved - Niels
fol 15b
Søren Jensen Farsen af Dejret - 43 år
Frk Cathrine Vincentina von Osten som døde på Isgård - 2 år
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Skomagers hustru af Landborup (introduceret)
Rasmus Rungborg af Tillerup (begravet)
Jeppe Nielsens søn af Bjødstrup (begravet)
Jens Sørensen og Mette Pedersdatter af Eg (copuleret)
Søren Fiskers søn af Dejret - Søren
fol 16a
Anders Bondes hustru af Tved (introduceret)
Laurits Sørensens søn af Tillerup - Jens
Laurs Rungborgs søn af Tillerup - Jens
Jens Felds datter af Tillerup (begravet)
Søren Laursen Fiskers hustru af Dejret (introduceret)
Jørgen Olufsen Knøvls søn af Torup - Jens
Skav-Jens Sørensens søn af Eg - Søren
fol 16b
Jacob Andersens datter af Dejret - Anne
Laurs Rasmussen Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Laurs Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Anders Nielsen og Anne Marie Pedersdatter af Tved (copuleret)
Niels Jensen af Dejret og Dorthe Nielsdatter af Knebel (copuleret)
Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter af Tved (copuleret)
Laurits Smeds søn af Tved - Erich
Jens Pedersen af Bjødstrup og Maren Sørensdatter af Dejret (copuleret)
fol 17a
Jens Sørensens hustru af Eg (introduceret)
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Jørgen Olufsens hustru af Torup (introduceret)
Mads Rasmussens søn af Dejret - Peder
Niels Sørensens søn af Tillerup - Feld-Søren
Peder Lauritsen af Tved og Karen Nielsdatter af Torup (copuleret)
Jeppe Rasmussen af Dejret og Maren Andersdatter af Landborup (copuleret)
Mads Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
fol 17b
Søren Skaarups søn af Dejret - Jens
Niels Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Peder Jensen Feld ved Isgård og Anne Jørgensdatter af Eg (trolovet)
Anders Møller Nielsens søn af Tved - Rasmus
(Mejed) Jeppe Rasmussens datter af Tved - Karen
Søren Danmands datter af Dejret - Bodil
fol 18a
Rasmus Bødkers datter af Bjødstrup (begravet)
Gotberg Laursen, Ebeltoft, og Jacob Sørensen, Tirstrup for manglende altergang (public absolveret)
Jacob Andersens hustru af Dejret - 30 år
Jens Fogeds søn af Tillerup - Laurits
Michel Jensens datter af Tved - Anne
Maren Andersdatters uægte datter af Blåkær - Karen
fol 18b
Anders Møllers hustru af Tved (introduceret)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Maren Andersdatters uægte datter af Blåkær (begravet)
Jeppe Rasmussens hustru af Tved (introduceret)
Jacob Andersen af Dejret og Anne Nielsdatter af Tved (trolovet)
Michel Jensens hustru af Tved (introduceret)
Jens Fogeds hustru af Tillerup (introduceret)
Jens Pedersen Bødkers søn af Bjødstrup - Peder
Christen Hammershøj af Dejret (begravet)
Morten Poulsen fra Rynkeby på Fyn og Gertrud Jensdatter ved Isgård (trolovet)
fol 19a
Morten Poulsen fra Rynkeby på Fyn og Gertrud Jensdatter ved Isgård (copuleret)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Nielsen af Tved og Anne Laursdatter ibd (trolovet)
Laurits Lauritsen og Dorthe Sørensdatter af Tved (trolovet)
Jens Smeds datter af Dejret - Karen
Jens Hansens søn af Blåkær (begravet)
konfirmation
fol 19b
Jens Skaarups søn af Dejret - Søren
Peder Lisbjergs søn af Dejret - Niels
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Peder Jensen Feld af Isgård og Anne Jørgensdatter af Eg (copuleret)
fol 20a
Jens Skaarups søn af Dejret (begravet)
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Peder Lisbjergs hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Andersen Basses datter af Landborup - Mette
Michel Laursen af Dejret for lejermål med Maren Andersdatter (public absolveret)
Jeppe Rytter Rasmussens søn af Dejret - Anders

1767

Top


fol 20b
Jacob Jensen Juel af Dejret - 71 år
Laurs Basses hustru af Landborup (introduceret)
Jeppe Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Jacob Sørensen Brok af Dejret - 27 år
Peder Rasmussen Fast af Eg - 67 år
Søren Peblings datter af Torup - Karen
sl Peder Fasts hustru af Eg - 71 år
Laurs Rasmussens dødfødte søn af Blåkær (begravet)
Søren Madsens hustru af Dejret - 70 år
Peder Felds datter af Eg - Elin
fol 21a
Søren Madsen af Dejret - 76 år
Søren Stisens datter af Dejret - Dorthe
Niels Jensen Fiigs søn af Dejret - Søren
Jens Rasmussen Koch af Dejret - 34 år
Søren Peblings hustru af Torup (introduceret)
Peder Felds hustru af Eg (introduceret)
Niels Jensen Snedkers datter af Dejret - Mette
fol 21b
Laurits Rasmussens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Andersens datter af Dejret - Anne
Niels Fiigs hustru af Dejret (introduceret)
Søren Stisens hustru af Dejret (introduceret)
Terkild Jacobsen og Anne Christensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Hovmands søn af Eg - Poul
fol 22a
Søren Andersen af Blåkær og Maren Pedersdatter af Dejret (trolovet)
sl Niels Hansens enke Sidsel Christensdatter af Dejret - 57 år
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Niels Jensen Snedkers hustru af Dejret (introduceret)
Jens Hovmands hustru af Eg (introduceret)
Justitsråd Hauchs kudsk af Vistoft og Mette Sørensdatter, kokkepige på Isgård (trolovet)
Michel Jensens datter af Tved (begravet)
Rasmus Sørensen Bondes søn af Bjødstrup - Søren
fol 22b
Jens Stisens datter af Dejret - Maren
Laurits Nielsen Møller af Tved og Maren Rasmusdatter af Dejret (trolovet)
Jacob Andersen af Dejret og Anne Nielsdatter af Tved (copuleret)
Jens Nielsen og Anne Laursdatter af Tved (copuleret)
Mads Jens tvillingepiger af Bjødstrup - Anne og Kirsten
Rasmus Sørensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Jens Stisens hustru af Dejret (introduceret)
fol 23a
Rasmus Amme Pedersen Fasts søn af Eg - Peder
Søren Rasmussen af Neder Tved - 63 år
Claus Jørgensen, Ladefoged ved Isgård, og Maren Andersdatter af Blåkær (trolovet)
Mads Jensens tvillingedøtre af Bjødstrup (begravet)
Peder Felds søn Niels af Eg (begravet)
Laurits Lauritsen af Tved og Dorthe Sørensdatter af Neder Tved (copuleret)
Terkild Jacobsen og enkekone Anne Christensdatter af Dejret (copuleret)
Niels Madsen af Tved - 46 år
Søren Andersen af Blåkær og Maren Pedersdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Pedersens hustru af Eg (introduceret)
Mads Jensens hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 23b
Jacob Pedersen Basse af Tillerup - 19 år
Mads Jensen af Dejret og enkekone Anne Pedersdatter af Tved (trolovet)
Rasmus Sørensen Stubs datter af Tved - Anne (Lyng-Anne)
konfirmation
fol 24a
Laurits Nielsen Møller af Tved og Maren Rasmusdatter af Dejret (copuleret)
Claus Jørgensen Ladefoged ved Rolsøgård og Maren Andersdatter af Blåkær (copuleret)
Niels Jensen Fiigs søn af Dejret (begravet)
Jens Sørensen af Vistoft og Mette Sørensdatter af Isgård (copuleret)
Rasmus Stubs hustru af Tved (introduceret)
Jens Hansens datter af Blåkær - (Feld) Else
fol 24b
Mads Jensen af Dejret og Anne Pedersdatter af Tved (copuleret)
Jeppe Nielsens søn af Bjødstrup - Niels
Jens Andersens datter af Dejret (begravet)
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Bondes søn af Tved - Laurits
Jeppe Nielsens hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Bondes hustru af Tved (introduceret)
Hans Fogeds søn af Dejret - Jørgen
fol 25a
Søren Laursens søn af Dejret (begravet)
Hans Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Basses datter af Landborup (begravet)
Michel Sørensens datter af Tved - Mette
Jens Hansens datter af Blåkær (begravet)
Jens Pedersen Bødkers datter af Bjødstrup - Maren
Jens Amme Fasts datter af Eg - Dorthe

1768

Top


fol 25b
Michel Sørensens hustru af Tved (introduceret)
Michel Sørensens liden pigebarn (begravet)
Mette Nielsdatter af Eg - 69 år
Jens Madsens dødfødte barn af Dejret (begravet)
Søren Andersens søn af Blåkær - Anders
Rasmus Bertelsen Trold af Tillerup - 70 år
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
Søren Smed af Dejret - 73 år
Peder Rasmussens hustru af Bjødstrup - 73 år
Peder Jensen Feld af Eg - 42 år
Søren Andersens hustru af Blåkær (introduceret)
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
fol 26a
Jørgen Olufsens dødfødte barn af Torup (begravet)
sl Rasmus Laursens enke af Blåkær - 61 år
Jens Foged af Tillerup - 73 år
Jens Fasts hustru af Eg (introduceret)
Michel Jensens datter af Tved - Mette
Rasmus Sørensens datter af Dejret - Anne
Rasmus Ulstrups datter af Dejret - Thore
fol 26b
Jens Juel Jacobsens datter af Dejret - Maren
Rasmus Rasmussen og Thore Andersdatter af Torup (copuleret)
Rasmus Rasmussens datter af Torup - Dorthe
Jørgen Olufsens hustru af Torup (introduceret)
Michel Jensens hustru af Tved (introduceret)
Søren Hovmands broder i Tved, Mads (begravet)
Peder Lisbjerg af Dejret - 47 år
Rasmus Rasmussens datter af Torup (begravet)
fol 27a
Jens Sørensen af Dejret og Maren Jensdatter Eg (trolovet)
Jens Jacobsens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Broks hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Ulstrups hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Michelsen af Dejret - 69 år
Jens Smeds dødfødte tvilingebarn af Dejret (begravet)
Jens Smeds tvillingebarn af Dejret - Laurits
Rasmus Rasmussens hustru af Torup (introduceret)
Mads Rasmussen og Karen Sørensdatter af Dejret (trolovet)
Jens Smeds tvillingesøn Laurits af Dejret (begravet)
Jeppe Rytter Rasmussens søn af Dejret - Rasmus
fol 27b
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Ladefogeds søn Niels - 16 år
Jens Andersens datter af Dejret - Anne
Laurs Pind Laursens datter af Neder Tved - Anne
Jeppe Rasmussens yngste søn af Dejret (begravet)
Anders Sørensen Ulstrup af Landborup (begravet)
Jens Skaarups søn af Dejret - Søren
fol 28a
Peder Sørensen Hovmand af Eg - 81 år
Jeppe Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Mads Rasmussen og Karen Sørensdatter af Dejret (copuleret)
Rasmus Jepsen af Dejret - 73 år
Laurs Sørensens dødfødte barn af Tillerup (begravet)
Jens Andersens hustru af Dejret (introduceret)
Laurs Bondes hustru af Neder Tved (introduceret)
Rasmus Pedersens datter af Tved - Anne
Jens Sørensen af Dejret og Maren Jensdatter af Eg (copuleret)
Jens Skaarups hustru af Dejret (introduceret)
Anders Laursen af Tved - 72 år
Jens Færgemands datter af Eg - Sophie Magdalene
fol 28b
Laurits Sørensens hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Tved (introduceret)
Laurs Nielsen Møllers datter af Dejret - Mette
Jens Færgemands hustru af Eg (introduceret)
Laurs Møllers hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Andersens moder af Bjødstrup - 72 år
Anders Clemensens hustru af Blåkær - 54 år
Oluf Jensens hustru af Tved - 56 år
Laurs Smeds søn af Tved - Jens
fol 29a
Laurits Smeds hustru af Tved (introduceret)
Søren Danmands datter af Dejret - Dorthe
Jens Hansens datter af Dejret - Else (Feld-Else)
Søren Danmands hustru af Dejret (introduceret)
Jens Olufsens datter af Eg - Dorothea

1769

Top


fol 29b
Jens Lauritsen af Dejret - 76 år
Jens Hansens hustru af Blåkær (introduceret)
Niels Snedker Jensens søn af Dejret - Jens
Jens Sørensen søn af Eg - Søren
Jens Hansens datter af Blåkær (begravet)
Søren Fiskers datter af Dejret - Maren
fol 30a
Søren Andersens søn af Blåkær - Peder
Jens Kjeldsens hustru af Tved - 56 år
Anders Jensen Løystrup af Bjødstrup og Mette Pedersdatter (trolovet)
Niels Jensens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Eg (introduceret)
Jens Olufsens hustru af Eg (introduceret)
Laurs Rasmussen Rungborgs datter af Tillerup - Anne
fol 30b
Søren Andersens hustru af Blåkær (introduceret)
Søren Fiskers hustru af Dejret (introduceret)
Michel Nielsens søn Niels - 19 år
Jens Skomagers søn af Landborup - Niels
Mette Sørensdatter af Dejret - 24 år
Laurs Rungborgs hustru af Tillerup (introduceret)
Søren Christensens hustru af Dejret (begravet)
Degnen Christian Lihmes datter Karen Lihme - 17 år
fol 31a
Jens Skomagers hustru af Landborup (introduceret)
Jens Madsens datter af Dejret - Maren
Hr Provst Bagges liden datter Sidsel Margrethe - 7 år
Søren Christensen af Dejret og Anne Jensdatter ibd (trolovet)
Christen Nielsen og Dorthe Olufsdatter af Tillerup (trolovet)
Anders Jensen af Bjødstrup og Mette Pedersdatter af Tved (copuleret)
Anders Møllers datter af Tved - Margrethe
fol 31b
Jens Madsens hustru af Dejret (introduceret)
Jens Bødkers søn af Bjødstrup - Søren
Laurs Basses datter af Landborup - Mette
Søren Hjulmands søn af Tillerup - Søren
Laurs Basses hustru af Landborup (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Bjødstrup (introduceret)
fol 32a
Søren Christensen af Dejret og Anne Jensdatter af Dejret (copuleret)
Christen Nielsen og Dorthe Olufsdatter af Tillerup (copuleret)
Jens Smeds datter af Tved - Anne
Søren Hjulmands hustru af Tillerup (introduceret)
Rasmus Sørensen af Tved - 34 år
Peder Jensen Bonde af Dejret - 68 år
Rasmus Sørensen Høikarl af Knebel og Mette Nielsdatter af Tved præstegaard (trolovet)
Anne Lisbeth Pedersdatter fra Isgård (begravet)
Jens Smeds hustru af Dejret (introduceret)
Niels Friderichsen af Dejret og Johanne Nielsdatter af Tved (trolovet)
fol 32b
Jens Pedersen af Blåkær og Mette Nielsdatter ibd (trolovet)
Jens Hellesens søn af Eg - Peder
Mads Fogeds datter af Dejret - Karen
Niels Friderichsen fra Dejret og Johanne Nielsdatter af Tved (copuleret)
Anne Lauritsdatter af Torup - 82 år
Jeppe Rytter Rasmussens datter af Dejret - Mette
Jens Hellesens hustru af Eg (introduceret)
Mads Fogeds hustru af Dejret (introduceret)
fol 33a
Maren Rasmusdatter af Dejret - 70 år
Jens Bødkers søn af Bjødstrup (begravet)
Jeppe Rasmussens hustru af Dejret (introduceret)
Rasmus Laursens datter af Eg - Christiane
Niels Elkjærs datter af Dejret - Else
Rasmus Laursens hustru af Eg (introduceret)
Niels Elkjærs hustru af Dejret (introduceret)
Jens Pedersen af Strands og Anne Jensdatter af Torup (trolovet)
Anders Sørensen af Bjødstrup og Dorthe Andersdatter af Landborup (trolovet)
Laurs Basses mindste barn af Landborup (begravet)
Jens Pedersen Bonde af Dejret og Kirsten Andersdatter af Blåkær (trolovet)
fol 33b
Rasmus Laursen af Eg - 44 år
Rasmus Bødkers hustru af Bjødstrup - 36 år
Jens Christensens hjemmedøbte datter af Landborup (begravet)
Jens Pedersen og Karen Nielsdatter af Blåkær (copuleret)
Rasmus Pedersen af Bjødstrup og Karen Sørensdatter af Tved (trolovet)
Jens Christensens hustru af Landborup (introduceret)
Anders Løystrups søn af Bjødstrup - Jens
Jens Hansens søn af Blåkær - Jacob
fol 34a
Jens Pedersens datter af Blåkær - Mette


Samme kirkebog, andre sider:
1692-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c