s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1692-1719
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1692-99
1700-09
1710-19


1692-99

1692
fol 576 [kort 8]
degnens stedsøn Thøger Jensen og vævepige Maren Jensdatter af Svejstrup (copuleret)
Niels Jensen af Østergård i Vissing og enke Karen Jensdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Laursen af Vissing og Gunde Christensdatter af Hårby (copuleret)

1693
fol 576
Anders Smed af Vissing og Karen Erichsdatter (trolovet)
Niels Nielsen Smeds datter af Vissing og Søren Pedersen af Galten (copuleret)
fol 577
Anders Laursen af Vissing og Karen Erichsdatter af Hårby (copuleret)
Jens Pedersen af Hårby og Mette Pedersdatter af Illerup (copuleret)
Peder Sørensens kones søster af Veng og Peder Jensen ibd (trolovet og copuleret)
Anders Pedersens datter af Hårby og Peder Væver af Søballe (trolovet)

1694
fol 577
Gunde Andersdatter af Hårby og Peder Væver (copuleret)
Jens Laursen ved kirken og Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Jep Rasmussen og Karen Jensdatter af Vengegård (trolovet og copuleret)
fol 578
Jens Rasks tjenestekarl Jens Nielsen og hans tjenestepige Anne Pedersdatter (trolovet)
enke Gertrud Rasmusdatter af Firgårde og en ungkarl fra Højen ved Vejle (trolovet og copuleret)
Jens Rasks tjenestefolk (copuleret)

1695
fol 578
enke Anne Sørensdatter og Jens Christophersen af Firgårde (trolovet og copuleret)
korporal Jochum Hane og Anne Sørensdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
Peder Sørensens datter af Veng og Peder Christensen af Hårby (trolovet)
enke Kirsten Knudsdatter af Vissing og Rasmus Pedersen af Mesing (trolovet)
rytter Christian Bach og Anne Høghs af Vissing (trolovet)
fol 579
rytter Christian Bach og Anne Høghs af Vissing (copuleret)
Peder Christensen af Hårby og Peder Sørensens datter af Veng (copuleret)
Rasmus Pedersen af Mesing og Kirsten Knudsdatter af Vissing (copuleret)
Rasmus Sørensen af Hårby og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)
Thomas Pedersen og Anne Jychs af Søballe (trolovet)

1696
fol 579
Rasmus Sørensen og Anne Rasmusdatter (copuleret)
rytter Friderich Silberklou og Anne Pedersdatter (trolovet og copuleret)
præstens faster? og Rasmus Christensen af Hårby (trolovet)
fol 580
Thomas Pedersen af Søballe og Anne Jychs ibd (copuleret)
Anders Kragtrup og Maren Rasmusdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
Laurs Pedersen Hattemager af Veng og Kirsten Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
præstens faster? Dorthe Jacobsdatter og Rasmus Christensen af Hårby (copuleret)
Oluf Skrædder og Anders Jensens datter af Hårby (trolovet og copuleret)

1697
fol 580
rytter Henrich Hovalt og Maren Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
Jens Christophersens tjenestekarl Søren Nielsen og hans tjenestepige Maren Andersdatter (trolovet og copuleret)

1698
fol 581
smeden Hans Laursen af Veng og Anne Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
hyrden Terkild Rasmussen af Vissing og Anne Rasmusdatter af Veng (trolovet og copuleret)
Kirsten Madsdatter af Vissing og Jacob Jacobsen af Firgårde (trolovet og copuleret)
hyrden Thomas Pedersen og Maren Thøgersdatter af Søballe (trolovet)

1699
fol 581
hyrden Thomas Pedersen og Maren Thøgersdatter af Søballe (copuleret)
Christen Rasmussen Skrædder af Hårby og Anne Nielsdatter af Boes (trolovet)
Maren Sørensdatter af Hårby og Jens Pedersen af Vissing (trolovet)
fol 582
Anders Pedersens datter Anne Andersdatter af Hårby og ungkarl Jens Nielsen af Svinsager (trolovet)
enke Kirsten Christensdatter af Søgård og Anders Pedersen af Lyngby (trolovet)
Jesper Vævers datter Anne Jespersdatter af Vissing og Niels Laursen af Illerup (trolovet)
Christen Skrædder af Hårby og hans fæstemø (copuleret)
Peder Knudsens datter Anne Pedersdatter af Hårby og Rasmus Knudsen af Forlev (trolovet)
Rasmus Nødelevs datter af Hårby og en enkemand af Fruering (trolovet)
Maren Sørensdatter af Hårby og Jens Pedersen af Vissing (copuleret)
Anders Pedersens datter og hendes fæstemand (copuleret)
enken i Søballe og hendes fæstemand (copuleret)
Jespers datter af Vissing og hendes fæstemand (copuleret)
Anne Pedersdatter af Hårby og Rasmus Knudsen (copuleret)
Rasmus Nødelevs datter Anne Rasmusdatter og enkemanden af Fruering (copuleret)

1700-09

Top


1700
fol 583
enke Maren Rasmusdatter af Hårby og Søren Sørensen af Jeksen (trolovet - hun døde inden vielsen)
Søren Sørensen af Jeksen og Karen Pedersdatter af Hårby (trolovet)
Peder Sørensens datter af Veng og en ungkarl af Fårvang i Skårup sogn (trolovet)
Niels Nielsens steddatter Mette Rasmusdatter af Vissing og Poul Rasmussen af Firgårde (trolovet og copuleret)
Peder Sørensens datter af Veng og Jens Nielsen af Fårvang (copuleret)
Claus Laursen af Låsby og Anne Christensdatter af Hårby (trolovet)
Søren Sørensen af Jeksen og Karen Pedersdatter af Hårby (copuleret)
Jens Borums søster af Søballe og hyrden af Storring (trolovet)

1701
fol 584
oberförsterens udepige af Vengegård og rytter Jens Nielsen af Illerup (trolovet)
hyrden af Storring og Jens Borums søster (copuleret)
hyrden Jens Pedersen af Søballe og Søren Rasks pige Anne Sørensdatter af Veng (trolovet og copuleret)
Søren Ydes kones søster Trine Jonasdatter af Vengegård og enkemand Jens Sørensen af Veng (trolovet og copuleret)
Christen Christensen og Rasmus Nødelevs datter Kirsten Rasmusdatter af Hårby (trolovet)

1702
fol 584
Christen Christensen og Rasmus Nødelevs datter Kirsten Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
fol 585
Peder Laursen af Alken og Johanne Michelsdatter som var enke Karen Justsdatters søsterdatter ibd (trolovet)
Laurs Pedersen af Søballe og gl Christen Christensens datter Anne Christensdatter af Hårby (trolovet)
Niels Sørensen og Thyra Jensdatter af Vengegård (trolovet)
Christen Fisker af Javngyde og Peder Hjorts datter af Vissing (trolovet)
Peder Laursen af Alken og Johanne Michelsdatter af Søballe (copuleret)
Laurs Pedersen af Galten og Anne Christensdatter af Hårby (copuleret)

1703
fol 586
Laurs Hjulmands steddatter Sidsel Pedersdatter og skrædder Rasmus Pedersen af Skørring (trolovet)
Peder Esholts tjenestepige af Veng og Jens Rasks svend Thor Rasmussen (trolovet)
Laurs Hjulmands datter Sidsel Pedersdatter af Vissing og skrædderen af Skørring (copuleret)
Christen Rasmussen Fisker og Margrethe Jensdatter af Søballe (trolovet)
fol 587
Christen Fisker og Margrethe Jensdatter af Søballe (copuleret)
Thor Rasmussen af Veng og Kirsten Jensdatter (copuleret)
Søren Jørgensen af Bækgård og Sidsel Hansdatter af Firgårde (trolovet)

1704
fol 587
Søren Jørgensen af Vissing og Sidsel Hansdatter (copuleret)
enke Dorthe Rasmusdatter af Hårby og Jens Sørensen ibd (trolovet)
fol 588
sl Christen Nielsens datter Kirsten Christensdatter af Hårby og Jens Nielsen af Veng (trolovet)
enke Gunde Christensdatter af Vissing og ungkarl Søren Jensen af Låsby sogn (trolovet)
enke Karen Nielsdatter af Bolet og Christen Rasmussen af Skovby (trolovet)
Jens Sørensen af Hårby og Dorthe Rasmusdatter ibd (copuleret)
Niels Christensen og enke Karen Søgaards af Veng (trolovet)
halvgårdmand Niels Christensens eneste datter Gunde Christensdatter af Hårby og enkens søn Anders Sørensen af Boes (trolovet)
fol 589
enke Gunde Christensdatter af Vissing og Søren Jensen (copuleret)
enke Karen Nielsdatter af Vissing og Christen Rasmussen af Skovby (copuleret)
Jens Nielsen af Hårby og Kirsten Christensdatter (copuleret)

1705
fol 589
Laurs Jensen aftakket dragon af Søballe og Anne Madsdatter ibd (copuleret)
Niels Christensen af Veng og husenke Anne Christensdatter (copuleret)
fol 590
enke Anne Sørensdatter af Søballe og ungkarl Søren Rasmussen fra Voer herred, brodersøn til Peder Sørensen i Veng (trolovet)
Rasmus Laursens datter Anne Rasmusdatter af Veng og enkemand Jens Christophersen ibd (trolovet)
Jens Christophersens steddatter Maren Nielsdatter og Rasmus Laursens søn Laurs Rasmussen ibd (trolovet)
Niels Mortensen og Bodil Pedersdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Jens Christophersen af Veng og Rasmus Laursens datter Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
enke Anne Pedesdatter af Søballe og Søren Rasmussen af Sneptrup sogn (copuleret)
fol 591
Niels Christensens datter Gunde Christensdatter af Hårby og Anders Sørensen af Boes (copuleret)
Thomas Jespersen af Vissing og Karen Poulsdatter af Veng (copuleret)
Niels Mortensen af Vissing og Bodil Pedersdatter ibd (copuleret)
Jesper Andersens datter Kirsten Jespersdatter af Hårby og en enkemand af Vrold i Skanderup sogn (trolovet)
enkemand Hans Hansen af Alling og Karen Erichsdatter af Vissing (copuleret)
fol 592
Jesper Andersens datter Kirsten Jespersdatter af Hårby og enkemand Jens Knudsen af Vrold (copuleret)
Jens Christophersens steddatter Maren Nielsdatter og Laurs Rasmussen begge af Veng (copuleret)
sl Hans Jensen Skrædders datter Karen Hansdatter og skræddersvend Jes Michelsen (trolovet)

1706
fol 592
aftakket kvartermester Conrad Fester og Maren Jensdatter af Harlev sogn (trolovet)
markmand Niels Sørensen af Søballe og Mette Sørensdatter ibd (trolovet)
fol 593
Conrad Fester af Vissing og Maren Jensdatter ibd (copuleret)
markmanden Niels Sørensen af Søballe og Mette Sørensdatter ibd (copuleret)
Jes Michelsen Skrædder og Karen Hansdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Peder Jensen Vester af Åbo og Peder Sørensens datter Voldborg Pedersdatter ved Lejet (trolovet)

1707
fol 593
Peder Jensen af Åbo og Voldborg Pedersdatter af Veng (copuleret)
Jens Rasmussens datter af Veng og aftakket dragon Peder Thomasen af Hårby (trolovet og copuleret)
fol 594
Niels Smeds tjenestekarl Rasmus Nielsen af Vissing og hans tjenestepige Edel Rasmusdatter (trolovet)
Christen Jensen af Forlev og Maren Knudsdatter af Hårby (trolovet)
Johanne Markmands datter af Vissing og Søren Jensen af Javngyde (trolovet)
Christen Jensen af Forlev og Maren Knudsdatter af Hårby (copuleret)
Rasmus Nielsen af Vissing og Edel Rasmusdatter (copuleret)

1708
fol 594
Rasmus Pedersens steddatter Karen Madsdatter af Vissing og hans broder Poul Pedersen (trolovet og copuleret)
fol 595 [kort 9]
enke Trine Jonasdatter af Veng og Søren Nielsen ibd (trolovet)
dragon Niels Nielsen af Vissing og Mette Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
enke Kirsten Laursdatter og annexbonden Christen Christensens søn ibd (trolovet)
Jacob Laursen af Hemstok og Gertrud Nielsdatter af Veng (trolovet og copuleret)
enke Trine Jonasdatter og Søren Nielsen af Veng (copuleret)

1709
fol 595
enke Kirsten Laursdatter og Christen Christensen begge af Veng (copuleret)
fol 596
ungkarl Søren Pedersen af Skanderborg og Søren Knudsens datter Anne Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
dragon Peder Knudsen og Anne Madsdatter begge af Søballe (trolovet og copuleret)
degnen Henrich Jensen af Hørning og oberförsterens pige Hedvig Hansdatter (trolovet og copuleret - i Hørning kirke)

1710-19

Top


1710
fol 596
Jens Nielsen af Hårby og degnens pige af Veng (trolovet)
Thyre Jensdatter af Veng og en ung smed af Galten (trolovet)
fol 597
Christen Laursen Skovfoged af Vissing og Margrethe som tjente i Vengegård (trolovet og copuleret)
Laurs Rasmussens kones søster Margrethe Nielsdatter af Veng og enkemand Anders Pedersen af Fruering (trolovet)
Jens Nielsen af Hårby og Jens Pedersens datter af Hårby som tjente degnen (copuleret)
Anders Pedersen af Fruering og Margrethe Nielsdatter af Veng (copuleret)

1711
fol 598
Rasmus Nielsen og Bodil Rasmusdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
avlskarl Rasmus Jensen af Vengegård og Lisbeth Thomasdatter (trolovet og copuleret)
Axel Jensen aftakket soldat og Karen Mortensdatter begge af Veng (trolovet og copuleret)

1712
fol 598
Søren Jensens steddatter og Christen Hansen af Vengegård (trolovet)
fol 599
Jens Christophersens tjenestepige Maren Sørensdatter af Veng som er Søren Frandsens datter af Søballe og Niels Jensen af Veng som er Jens Hyrdes søn (trolovet)
Anders Jespersen af Tørring og Mette Sørensdatter af Vissing (trolovet)
hyrdens søn Niels Jensen af Veng og Maren Sørensdatter af Søballe (copuleret)
Christen Hansen som tjente i Vengegård og Søren Jensens steddatter Anne Sørensdatter af Vissing (copuleret)
Anders Jespersen af Vissing og Mette Sørensdatter (copuleret)

1713
fol 600
enke Anne Laursdatter af Hårby og Johan Henrich Skrædder af Vengegård (trolovet)
sl Niels Sørensens enke Maren Sørensdatter af Vissing og Knud Jensen af Svejstrup (trolovet)
Johan Henrich Skrædder af Vengegård og enke Anne Laursdatter af Hårby (copuleret)
enke Maren Sørensdatter af Vissing og Knud Jensen af Svejstrup (copuleret)
enkemand Rasmus Poulsen Bødker og oberförsterens bryggerpige Kirsten Hansdatter af Vengegård (trolovet)
fol 601
Rasmus Poulsen Bødker af Veng og Kirsten Hansdatter af Vengegård (copuleret)

1714
fol 601
enkemand Jens Jensen af Tørring og Søren Knudsens datter Maren Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)

1715
fol 601
enke Kirsten Jensdatter af Hårby og Stephan Laursen af Siim (trolovet)
annexbonden Christen Nielsens datter Kirsten Christensdatter af Veng og enkemand Niels Jespersen af Hårby (trolovet)
halvgårdmand Jens Pedersens datter Maren Jensdatter af Hårby og Niels Rasmussen af Veng (trolovet)
fol 602
Stephan Laursen af Siim og sl Anders Jespersens enke Kirsten Jensdatter af Hårby (copuleret)
Johan Henrich [Skrædder] af Hårby og Bodil Nielsdatter en pige af Vengegård (trolovet)
Niels Rasmussen af Veng og Jens Pedersens datter Maren Jensdatter af Hårby (copuleret)
halvgårdmand enkemand Laurs Christensen af Hårby og Mette Rasmusdatter (trolovet)
Johan Henrich Skrædder af Hårby og Bodil Nielsdatter af Veng (copuleret)
Laurs Christensen af Hårby og Mette Rasmusdatter ibd (copuleret)

1716
fol 603
Laurs Madsens steddatter Maren Rasmusdatter af Vissing og Erich Jacobsens søn ungkarl Jacob Erichsen af Javngyde (trolovet og copuleret)
den gl skrædderenkes datter Maren Hansdatter af Veng og den unge skrædder Hans Casper af Flensted (trolovet)
oberförster Johan Herman Ritters ældste datter Dorothea Margrethe Ritter og Jørgen Mayer sognepræst i Ødum i Galten herred (copuleret - kongebrev)
fol 604
Søren Knudsens datter Birthe Sørensdatter af Vissing og den unge snedker Christen Jespersen ibd (trolovet)

1717
fol 604
Peder Rasmussen af Firgårde og Rasmus Jensens tjenestepige Anne Jensdatter af Vissing (trolovet)
Rasmus Pedersen Hjort af Vissing og Else Sørensdatter ibd (trolovet)
enke Ellen Hansdatters datter Maren Hansdatter og Hans Casper af Flensted i Låsby sogn (copuleret)
Christen Jespersen Snedker af Vissing og Søren Knudsens datter Birthe Sørensdatter (copuleret)
fol 605
Peder Rasmussen af Firgårde og Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
rytter Johan Møller af Vissing og Jochum Hanes datter Maren Jochumsdatter ibd (trolovet og copuleret)
aftakket soldat Søren Pedersen og Maren Jensdatter af Vissing (copuleret)
kyraser Johan Guldmand og degnen Gregers Sørensens pige (trolovet)
Rasmus Pedersen Hjort af Vissing og Else Sørensdatter ibd (copuleret)
kyraser Johan Guldmand og degnens pige (copuleret)
aftakket dragon Peder Madsen af Søballe og Anne Berentsdatter ibd (trolovet)
fol 606
Peder Madsen og Anne Berentsdatter af Søballe (copuleret)

1718
fol 606
enkemand Morten Andersen af Låsby sogn og Jens Hyrdes datter Anne Jensdatter af Veng (trolovet)
hyrdedreng Peder Pedersen af Låsby sogn og Anne Pedersdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
husmand Morten Andersen af Låsby og Anne Jensdatter af Veng (copuleret)
kyraser Hans Fux af Vissing og pige Agnethe Hane ibd (trolovet)
fol 607
kyraser Hans Fux og Agnethe Jochumsdatter Hane af Vissing (copuleret)

1719
fol 607
Johan Dosemachers datter Anne Kirstine Johansdatter af Søballe og aftakket kyraser Jørgen Ommeland (trolovet og copuleret)
gl Jens Hyrdes søn af Veng og husmand Jens Laursens datter ibd (trolovet)
skovfoged Søren Rasmussens datter Anne Sørensdatter af Veng og oberförsterens avlskarl Peder Olufsen af Mesing (trolovet)
Laurs Madsens datter Anne Laursdatter af Vissing og halvgårdmand Mads Jensen ibd (trolovet)
fol 608
husmandsenke Kirsten Sørensdatter af Veng og Laurs Rasmussens tjenestekarl Hans Henrichsen (trolovet)
Peder Olufsen af Vengegård og Anne Sørensdatter Søren Rasmussens datter af Veng (copuleret)
enkens datter Anne Pedersdatter ved Lejet og Eske Christensen gårdmandssøn af Vitved (trolovet)
Jens Pedersens tjenestekarl Jens Jensen af Veng og husmand Jens Laursens datter Maren Jensdatter (copuleret)
enke Kirsten Sørensdatter og Hans Henrichsen af Veng (copuleret)
Laurs Madsens datter Anne Laursdatter af Vissing og halvgårdmand Mads Jensen ibd (copuleret)
fol 609
husmand Anders Pedersen af Vissing og en huskvinde ibd (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c