s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1780-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-13


1780-89

1780
fol 667
enkemand Stephan Simonsen af Galten og enke Gertrud Andersdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Niels Pedersen og pige Kirstine Rasmusdatter begge af Hårby (copuleret)
fol 668
ungkarl Stephan Rasmussen tjenestekarl i Skanderborg og enke Cathrine Sørensdatter af Veng (trolovet)
enkemand Niels Jensen af Skanderborg Ladegård og enke Maren Sørensdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Albret Andersen af Høver og enke Karen Jensdatter af Veng (trolovet)
enkemand Rasmus Rasmussen af Alling og enke Anne Rasmusdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Stephan Rasmussen og enke Cathrine Sørensdatter af Veng (copuleret)
enkemand Stephan Simonsen og enke Gertrud Andersdatter (copuleret)
enkemand Niels Jensen af Ladegård og Maren Sørensdatter af Vissing (copuleret - i Skanderup kirke)
Rasmus Pedersen af Vissing og pige Christense Pedersdatter ibd (copuleret)
ungkarl Rasmus Laursen og pige Mette Rasmusdatter begge af Vissing (trolovet)
fol 669
enkemand Rasmus Rasmussen af Alling og enke Anne Rasmusdatter af Veng (copuleret - i Alling kirke)
ungkarl Albret Andersen af Høver og enke Karen Jensdatter af Veng (copuleret)
enkemand Laurs Pedersen af Laven og enke Mette Madsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Laursen og pige Mette Rasmusdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Jens Johansen Bamberg af Mesing og pige Johanne Sørensdatter af Søballe (trolovet)

1781
fol 669
ungkarl Søren Christensen af Veng og pige Maren Nielsdatter af Hårby (trolovet)
fol 670
ungkarl Peder Laursen af Tørring og pige Sidsel Laursdatter ibd tjenestepige i Søballe (trolovet)
enkemand Jens Henrichsen af Alken og enke Maren Jensdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Jens Johansen Bamberg og pige Johanne Sørensdatter (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen og pige Anne Andersdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Søren Christensen af Veng og pige Maren Nielsdatter (copuleret)
Jens Henrichsen og Maren Jensdatter (copuleret - kongebrev)
ungkarl Søren Nielsen og pige Anne Andersdatter af Hårby (copuleret)
Peder Laursen af Tørring og pige Sidsel Laursdatter ibd (copuleret - i Tulstrup kirke)

1782
fol 670
kammerherre Holger Reedtz til Woergård og Rugtved og frk Anne Beate Magdalene de Woyda af Sophiendahl (copuleret)
fol 671
Jens Christensen af Svejstrup og pige Maren Poulsdatter af Veng (trolovet)

1783
fol 671
ungkarl Thomas Christensen tjenestekarl i Storring og pige Anne Holgersdatter af Søballe (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Christensen og Maren Poulsdatter (copuleret)
ungkarl Søren Madsen af Alken og pige Maren Erichsdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Kragh skoleholder i Stilling og og Maren Sørensdatter husholderske på Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen og pige Anne Nielsdatter begge af Vissing (trolovet)
Jens Kragh af Stilling og Maren Sørensdatter af Sophiendahl (copuleret)
fol 672
ungkarl Jens Sørensen og pige Anne Nielsdatter begge af Vissing (copuleret)

1784
fol 672
ungkarl Laurs Jensen og pige Kirsten Jensdatter begge af Vissing (trolovet)
rytter Anders Pedersen og pige Maren Pedersdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Niels Nielsen og pige Mette Jensdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Laurs Jensen og pige Kirsten Jensdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Niels Nielsen og pige Mette Jensdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Anders Pedersen og pige Maren Pedersdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Rasmus Rasmussen af Flensted og enke Anne Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Hans Simonsen af Sjelle og enke Maren Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Rasmus Rasmussen og enke Anne Rasmusdatter (copuleret)
fol 673
Hans Simonsen af Sjelle og Maren Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
ladefoged på Sophiendahl Jesper Christensen af Javngyde og stuepige Anne Nielsdatter af Vissing (trolovet)

1785
fol 673
ungkarl Laurs Rasmussen Rye og enke Karen Simonsdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Jesper Christensen og pige Anne Nielsdatter (copuleret)
ungkarl Laurs Rasmussen Rye og enke Karen Simonsdatter (copuleret)
ungkarl Andreas Rasmussen af Vissing og pige Kirsten Christensdatter (trolovet)
enkemand Rasmus Jensen af Høver og pige Maren Jensdatter af Veng (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Frandsen og pige Maren Andersdatter begge af Vissing (trolovet)
Andreas Rasmussen og Kirsten Christensdatter (copuleret)
fol 674
skoleholder og enkemand Søren Nielsen af Mesing og pige Bodil Madsdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Jacob Herman Ludvig skomagersvend af Skanderborg og enke Anne Cathrine Henrichsdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Jens Frandsen og pige Maren Andersdatter af Vissing (copuleret)
Jacob Herman Ludvig og Anne Cathrine Henrichsdatter (copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Mesing og pige Bodil Madsdatter af Hårby (copuleret)

1786
fol 674
Anne Cathrine Nielsdatter af Søballe og ungkarl Bent Brorsen skoleholder i Hvilsted (trolovet og copuleret - i Hvilsted kirke)
enkemand Laurs Nielsen af Galten og enke Anne Andersdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Anders Christensen af Låsby og enke Christense Pedersdatter af Vissing (trolovet)
fol 675
ungkarl Jacob Nielsen og pige Kirsten Christensdatter begge af Søballe (trolovet)
ungkarl Jens Michelsen af Javngyde og enke Birthe Jensdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Laurs Nielsen og enke Anne Andersdatter (copuleret)
ungkarl Anders Christensen af Låsby og enke Christense Pedersdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Jacob Nielsen og pige Kirsten Christensdatter begge af Søballe (copuleret)
ungkarl Jens Michelsen og enke Birthe Jensdatter af Vissing (copuleret)

1787
fol 675
ungkarl Jens Jacobsen af Hemstok og pige Maren Jensdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Laurs Jensen tjenestekarl i Vrold og enke Maren Jensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Søren Christensen og pige Anne Sophie Laursdatter begge af Søballe (trolovet)
Jens Jacobsen af Hemstok og Maren Jensdatter af Hårby (copuleret)
fol 676
enkemand Anders Jensen af Høver og pige Maren Christensdatter af Veng (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
ungkarl Søren Rasmussen af Veng og enke Anne Olufsdatter af Hårby (trolovet - kongebrev - næstsøskendebørn)
Laurs Jensen og enke Maren Jensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Søren Christensen og pige Anne Sophie Laursdatter begge af Søballe (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Veng og enke Anne Olufsdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Anders Jensen af Høver og pige Maren Christensdatter af Veng (copuleret)
Otto Saxild organist i Christianssand i Norge og jomf Margrethe Marie Jensen af Sophiendahl (copuleret - kongebrev)
ungkarl Michel Clausen af Illerup og pige Maren Madsdatter af Veng (trolovet)
fol 677
ungkarl Jørgen Nielsen af Høver og pige Anne Knudsdatter tjenestepige i Svejstrup (trolovet)
ungkarl Niels Madsen af Veng og pige Maren Nielsdatter (trolovet)
ungkarl Michel Clausen af Illerup og pige Maren Madsdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Niels Madsen af Veng og pige Maren Nielsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Jørgen Nielsen af Høver og pige Anne Knudsdatter af Svejstrup præstegård (copuleret)

1788
fol 677
ungkarl Thomas Sørensen af Søballe og stuepige på Sophiendahl Anne Christensdatter (trolovet)
skoleholder Michel Sørensen af Hårby og pige Anne Jensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Oluf Andersen af Røgen og enke Anne Enevoldsdatter af Veng (trolovet)
Thomas Sørensen af Søballe og Anne Christensdatter af Sophiendahl (copuleret)
fol 678
enkemand Albret Andersen og enke Anne Jeremiasdatter af Veng (trolovet)
skoleholder Michel Sørensen og pige Anne Jensdatter (copuleret)
borger i Århus Rasmus Eggertsen og jomf Baltassine Wilhelmine Friderica Thesenius af Sophiendahl (copuleret - kongebrev)
ungkarl Niels Andersen og pige Kirsten Rasmusdatter begge af Veng (trolovet)
enkemand Albret Andersen og enke Anne Jeremiasdatter begge af Veng (copuleret)
Oluf Andersen og Anne Enevoldsdatter (copuleret)
ungkarl Niels Andersen og pige Kirsten Rasmusdatter begge af Veng (copuleret)
fol 679
enkemand Jens Christensen Smed af Høver og husenke Maren Rasmusdatter af Veng (trolovet)
enkemand Friderich Serritslev af Boes og frøkenpigen på Sophiendahl Ingeborg Marie Bache (trolovet)
enkemand Jens Christensen og enke Maren Rasmusdatter (copuleret)
Friderich Serritslev og Ingeborg Marie Bache (copuleret)

1789
fol 679
ungkarl Jens Christensen Smed af Alken og pige Maren Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Laurs Christiansen af Bjerring og pige Sidsel Nielsdatter af Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Anders Laursen af Blegind og pige Maren Nielsdatter af Hårby (trolovet)
Laurs Christiansen og pige Sidsel Nielsdatter (copuleret)
fol 680
ungkarl Jens Christensen Smed af Alken og pige Maren Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
natmandens søn Niels Friderichsen af Veng og pige Maren Christiansdatter tjenestepige i Veng (trolovet)
ungkarl Anders Laursen af Blegind og pige Maren Nielsdatter af Hårby (copuleret - i Blegind kirke)
ungkarl Jens Rasmussen af Stjær og pige Anne Marie Jensdatter af Vissing (trolovet)
Niels Friderichsen og Maren Christiansdatter begge af Veng (copuleret)

1790-99

Top


1790
fol 680
ungkarl Jens Rasmussen af Stjær og pige Anne Marie Jensdatter af Vissing (copuleret)
Peder Olufsen af Hemstok og pige Else Rasmusdatter af Veng (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Andersen tjenestekarl på Kalbygård og enke Gertrud Nielsdatter af Vissing (trolovet)
fol 681
ungkarl Christen Christensen Ladefoged på Sophiendahl og pige Cathrine Andersdatter af Hårby (trolovet)

1791
[bog 2]
fol 800
ungkarl Christen Christensen ladefoged på Sophiendahl og pige Cathrine Andersdatter af Hårby (trolovet)
hofjunker Marcus Gøie Rosenkrantz af Lerbækgård og frk Amalie Tougenreich Barner (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen tjenestekarl i Tarskov mølle og enke Maren Sørensdatter af Søballe (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Rasmussen af Stjær og pige Kirsten Pedersdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Niels Andersen tjenestekarl på Kalbygård og enke Gertrud Nielsdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Rasmussen af Stjær og pige Kirsten Pedersdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Jens Christensen og enke Gertrud Andersdatter begge af Vissing (trolovet)
fol 801
ungkarl Michel Pedersen af Gjesing og pige Maren Christensdatter af Søballe (trolovet - kongebrev - næstsøskendebørn)
ungkarl Christen Nielsen Alentoph af Århus og pige Kirsten Sørensdatter af Søballe (trolovet)
Michel Pedersen og Maren Christensdatter (copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Aidt og enke Birthe Andersdatter af Vissing (trolovet)

1792
fol 801
ungkarl Christen Nielsen Alentoph og pige Kirsten Sørensdatter (copuleret)
ungkarl Anders Jensen og enke Birthe Andersdatter (copuleret)
enkemand Peder Jensen af Farre og pige Sidsel Marie Pedersdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Jens Christensen og enke Gertrud Andersdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Laurs Madsen af Vissing og enke Maren Christensdatter af Veng (trolovet)
fol 802
enkemand Niels Jørgensen og enke Kirsten Hansdatter begge af Hårby (trolovet)
ungkarl Mads Jensen af Høver og pige Birthe Nielsdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Peder Jensen af Farre og pige Sidsel Marie Pedersdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Mads Jensen af Høver og Birthe Nielsdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Niels Sørensen Møller af Høver og enke Anne Iversdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Jørgen Nielsen af Jeksen og pige Karen Jensdatter af Veng (trolovet)
enkemand Rasmus Mortensen af Ørridslev og Karen Andersdatter kokkepige på Sophiendahl (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Jørgensen og enke Kirsten Hansdatter (copuleret)
Laurs Madsen og Maren Christensdatter (copuleret)

1793
fol 803
ungkarl Jørgen Frandsen af Tørring og pige Karen Sørensdatter af Vissing (trolovet)
Jørgen Nielsen af Jeksen og Karen Jensdatter af Veng (copuleret)
enkemand Hans Pedersen af Kristiendahl og enke Anne Olufsdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Niels Sørensen Møller og enke Anne Iversdatter (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen af Låsby og Maren Nielsdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Søren Nielsen Schyt snedkermester af Århus og jomf Marie Cathrine Sandby (copuleret)
Niels Pedersen af Låsby og Maren Nielsdatter af Vissing (copuleret)
Jørgen Frandsen af Tørring og Karen Sørensdatter af Vissing (copuleret)
Hans Pedersen af Kristiendahl og Anne Olufsdatter af Vissing (copuleret)
Peder Sørensens datter Maren Andersdatter og ungkarl Rasmus Michelsen tjenestekarl på Sophiendahl (trolovet)
fol 804
Rasmus Michelsen og pige Maren Andersdatter begge af Veng (copuleret)

1794
fol 804
enkemand Christen Laursen af Jeksen og pige Anne Andersdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Søren Jørgensen af Javngyde og pige Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Christen Laursen og Anne Andersdatter (copuleret)
enkemand Rasmus Christensen af Svingelgård i Sporup sogn og pige Anne Pedersdatter af Søballe (trolovet)
Søren Jørgensen af Javngyde og Kirsten Nielsdatter af Hårby (copuleret)
Rasmus Christensen og Anne Pedersdatter (copuleret)
enkemand Poul Laursen af Skårup og enke Anne Margrethe af Hårby (trolovet og copuleret)

1795
fol 805
enkemand Søren Rasmussen af Skovby og enke Bodil Andersdatter af Nørre Vissing (trolovet)
ungkarl Jacob Erichsen og pige Mette Margrethe Jensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Knud Jespersen af Javngyde og enke Elisabeth Jensdatter af Veng (trolovet)
Søren Rasmussen og Bodil Andersdatter (copuleret)
ungkarl Jens Christensen af Veng og enke Karen Jensdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Rasmus Christensen og pige Anne Jørgensdatter begge af Veng (trolovet)
Jacob Erichsen og pige Mette Margrethe Jensdatter af Veng (trolovelse ophævet)
fol 806
ungkarl Jens Cortsen af Sophiendahl og pige Sidsel Michelsdatter af Søballe (trolovet)
Knud Jespersen og enke Elisabeth Jensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Simon Rasmussen af Sophiendahl og pige Anne Pedersdatter af Vissing (trolovet)
Jens Christensen af Veng og enke Karen Jensdatter af Vissing (copuleret)
fol 807
Rasmus Christensen og Anne Jørgensdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Jens Cortsen og pige Sidsel Michelsdatter begge af Sophiendahl (copuleret)
Simon Rasmussen af Sophiendahl og pige Anne Pedersdatter af Vissing (copuleret)

1796
fol 807
enkemand Peder Nielsen og enke Kirsten Pedersdatter begge af Søballe (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen af Stilling og pige Mette Christophersdatter af Søballe (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
enkemand Rasmus Jensen af Bjertrup og pige Anne Johanne Nielsdatter af Søballe (trolovet)
Peder Rasmussen af Stilling og Mette Christophersdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Jens Michelsen og pige Anne Pedersdatter begge af Hårby (trolovet)
enkemand Rasmus Jensen og pige Anne Johanne Nielsdatter (copuleret)
fol 808
ungkarl Mads Mouritsen af Ry og pige Anne Cathrine Wilhelmsdatter af Ry tjenende i Hårby (trolovet og copuleret - i Ry kirke)
ungkarl Jens Michelsen og pige Anne Pedersdatter begge af Hårby (copuleret)

1797
fol 808
ungkarl Oluf Madsen og pige Sidsel Jensdatter begge af Veng (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
ungkarl Niels Sørensen af Mesing og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Nørre Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Nielsen tjenestekarl i Ry mølle og pige Anne Pedersdatter tjenestepige på Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Thomas Laursen af Javngyde og pige Kirsten Pedersdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Jens Andreasen husmand i Vissing og pige Karen Pedersdatter tjenestepige i Veng (trolovet)
fol 809
ungkarl Jens Nielsen og pige Anne Pedersdatter (copuleret)
ungkarl Oluf Madsen og pige Sidsel Jensdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen af Mesing og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Peder Christensen af Galten og enke Kirsten Johansdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Laurs Nielsen og pige Cathrine Andersdatter begge af Hårby (trolovet)
enkemand Jens Andreasen af Vissing og pige Karen Pedersdatter af Veng (copuleret)
enkemand Laurs Nielsen og Cathrine Andersdatter begge af Hårby (copuleret)
ungkarl Peder Christensen af Galten og enke Kirsten Johansdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Thomas Laursen af Javngyde og pige Kirsten Pedersdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen og pige Johanne Rasmusdatter begge af Veng (trolovet)
fol 810
ungkarl Mads Pedersen og Johanne Andersdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Søren Nielsen og pige Johanne Rasmusdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Friderich Anton Carl Christian Laursen af Veng og Mette Rasmusdatter tjenestepige på Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Niels Sørensen af Dallerup og enke Mette Jensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Ernst Jensen af Forlev og pige Anne Cathrine Rasmusdatter af Veng (trolovet)
Christen Andersen Møller murersvend i Randers og pige Friderica Anne Sophie Rasmusdatter af Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Friderich Anton Carl Christian Laursen og pige Mette Rasmusdatter (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Mette Jensdatter begge af Vissing (trolovet)
fol 811
ungkarl Mads Pedersen og pige Johanne Andersdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen af Dallerup og enke Mette Jensdatter af Veng (copuleret)
Ernst Jensen af Forlev og pige Anne Cathrine Rasmusdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Christen Andersen Møller murersvend i Randers og pige Friderica Anne Sophie Rasmusdatter tjenestepige på Sophiendahl (copuleret)

1798
fol 811
ungkarl Jens Rasmussen og pige Mette Jensdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Peder Jensen af Veng og pige Kirsten Rasmusdatter af Hårby som havde tjent i Århus (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen af Ry og pige Kirsten Nielsdatter af Vissing (trolovet)
Peder Jensen af Veng og pige Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen af Ry og pige Kirsten Nielsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Enevold Pedersen af Veng og pige Maren Nielsdatter af Hårby (copuleret - kongebrev - uden trolovelse)
fol 812
enkemand Jens Andersen og Mette Margrethe Jensdatter begge af Vissing (trolovet)

1799
fol 812
ungkarl Jens Andersen og pige Mette Margrethe Jensdatter af Vissing (copuleret)
Mads Peter Nicolaj Koll gartner på Handbjerg Havgård og jomf Johanne Rasmusdatter Borup husholderske på Sophiendahl (copuleret)

1800-13

Top


1800
fol 812
ungkarl Oluf Andersen Smed af Veng og pige Else Marie Nielsdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Jens Sørensen af Javngyde og pige Maren Nielsdatter på Sophiendahl (copuleret)
enkemand Søren Sørensen og pige Kirsten Christensdatter begge af Søballe (copuleret)
fol 813
Friderich Natmands søn Jørgen Friderichsen og Barbara Sørensdatter begge af Veng (copuleret)

1801
fol 813
ungkarl Gotfred Gotfredsen af Skovsrød og pige Inger Marie Poulsdatter tjenestepige på Sophiendahl (copuleret)
ungkarl og gårdmand Peder Sørensen af Alling og enke Anne Andersdatter af Hårby (copuleret - i Alling kirke)
ungkarl Niels Andersen og pige Johanne Madsdatter begge af Veng (copuleret)
kaptajn Friderich Julius von Haxthausen af Rendsborg og Anne Beate baronesse af Holck på Sophiendahl (copuleret)
fol 814
ungkarl Anders Andersen tjenestekarl på Gravballegård og enke Mette Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
fuldmægtig Peder Dahlsen og jomf Mette Winther husholderske på Sophiendahl (copuleret)

1802
fol 814
enkemand Søren Rasmussen af Forlev og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Hans Pedersen og pige Anne Thomasdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Christen Nielsen og enke Karen Christophersdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Søren Sørensen tjenestekarl på Gammelgård og pige Edel Jensdatter af Søballe (copuleret)
fol 815
ungkarl Anders Andersen Smed af Hårby og pige Cathrine Jørgensdatter ibd (copuleret)
gartner Christen Christensen og jomf Cecilie Dahlsen begge af Sophiendahl (copuleret)

1803
fol 815
sognedegn Christen Nielsen af Henge og madam Anne Johanne Christiane Brøndum sl Poulsens af Søballe (copuleret)
ungkarl Søren Pedersen og enke Anne Svendsdatter begge af Søballe (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen og pige Kirsten Jensdatter begge af Veng (copuleret)
fol 816
enkemand Niels Nielsen og pige Maren Jensdatter begge af Søballe (copuleret)
kammerherre og baron Iver Rosenkrantz til Villestrup og Rosenholm og frk Friderica Lovise de Woyda af Sophiendahl (copuleret)
ungkarl Willum Christensen og pige Karen Jørgensdatter begge af Søballe (copuleret)
enkemand Jesper Christensen af Siim og enke Maren Rasmusdatter af Veng (copuleret)
skoleholder Peder Laursen af Hårby og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)

1804
fol 816
ungkarl Anders Pedersen af Herskind og pige Maren Jensdatter af Vissing (copuleret)
fol 817
ungkarl Søren Jensen af Høver og Anne Nielsdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen tjenestekarl i Tarskov mølle og enke Johanne Jensdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen og enke Anne Michelsdatter begge af Hårby (copuleret)

1805
fol 817
enkemand Knud Pedersen og Elisabeth Marie Nielsdatter begge af Hårby (copuleret)
enkemand Jens Jensen af Flensted og enke Johanne Jensdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Niels Nielsen og pige Kirsten Rasmusdatter begge af Søballe (copuleret)
fol 818
ungkarl Friderich Christian Jørgensen og pige Karen Pedersdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Jensen og pige Ellen Marie Stephansdatter begge af Vissing (copuleret)

1806
fol 818
husmand og enkemand Rasmus Pedersen af Søballe og pige Ellen Jensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Laurs Knudsen og pige Voldborg Rasmusdatter begge af Hårby (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Søballe og pige Anne Andersdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Niels Madsen og enke Maren Sørensdatter begge af Vissing (copuleret)
fol 819
ungkarl Søren Christensen tjenestekarl i Svejstrup præstegård og pige Anne Rasmusdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Anders Andersen og pige Kirsten Nielsdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen Væver og pige Maren Laursdatter begge af Veng (copuleret)

1807
fol 819
enkemand Niels Andersen af Vissing og pige Anne Andersdatter af Hårby (copuleret)
husmand Anders Jensen af Stjær og enke Anne Laursdatter af Vissing (ophævelse af ægteskabsløfte)
fol 820
enkemand Peder Laursen af Høver og Karen Madsdatter af Vissing (copuleret - i Storring kirke)

1808
fol 821
ungkarl Anders Sørensen af Veng og enke Anne Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Jens Christensen og enke Johanne Nielsdatter begge af Søballe (copuleret)

1809
fol 821
ungkarl Mads Sørensen af Stjær og pige Johanne Margrethe Jensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand skoleholder Bent Brorsen af Hvilsted og enke Margrethe Laursdatter Bech af Veng (copuleret)
fol 822
enkemand Morten Knudsen af Trampelberg og pige Anne Marie Jørgensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Christian Hansen pottemager i Nørre Vissing og pige Anne Cathrine Rasmusdatter af Javngyde (copuleret)
enkemand Jørgen Jensen Bjedstrup og pige Gertrud Rasmusdatter af Veng (copuleret)

1810
fol 823
enkemand Rasmus Nielsen af Javngyde og pige Anne Nielsdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Niels Sørensen af Veng og enke Karen Hansdatter af Skivholme (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Østerhus og pige Kirsten Andersdatter af Vengelund (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen og pige Maren Nielsdatter begge af Veng (copuleret)
enkemand Anders Jensen Juel og enke Inger Michelsdatter begge af Søballe (copuleret)

1811
fol 824
ungkarl Frands Mortensen af Søballe og pige Anne Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Søren Jensen af Århus og pige Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Peder Hansen af Forlev og pige Dorthe Nielsdatter af Veng (copuleret)

1812
fol 824
enkemand Søren Nielsen af Veng og pige Gertrud Pedersdatter af Tåning (copuleret)
ungkarl Johan Rasmussen og pige Sidsel Andersdatter begge af Hårby (copuleret)
fol 825
ungkarl Jacob Jacobsen af Bjertrup og pige Maren Jensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Johan Friderich Rab og enke Johanne Madsdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Christen Hansen af Mesing og pige Karen Sørensdatter af Søballe (copuleret)

1813
fol 825
enkemand Niels Jensen af Høver og pige Maren Hansdatter af Veng (copuleret)
fol 826
ungkarl Simon Rasmussen og enke Johanne Madsdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Ormslev og pige Anne Marie Laursdatter af Nørre Vissing (copuleret)
enkemand Laurs Jensen af Veng og enke Johanne Jensdatter af Nørre Vissing (copuleret)
fol 827
ungkarl Jørgen Mogensen af Randlev og enke Mette Nielsdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen og pige Karen Pedersdatter begge af Veng (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c