s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1750-79
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79


1750-59

1750
fol 628
soldat Søren Pedersen og Maren Andersdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Niels Jensen og pige Maren Jespersdatter af Vissing (copuleret)
fol 629
ungkarl Laurs Andersen og pige Sidsel Nielsdatter begge af Veng (trolovet og copuleret)
enkemand soldat Peder Jørgensen og pige Karen Erichsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Jacobsen Skrædder og pige Anne Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)

1751
fol 629
enkemand Christian Jochumsen og pige Karen Nielsdatter begge af Hårby (trolovet)
Christen Jespersen Snedker og pige Anne Jeremiasdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Mads Hansen af Toustrup og pige Anne Olufsdatter af Veng (trolovet)
fol 630
Mads Hansen af Toustrup og Anne Olufsdatter af Veng (copuleret)
enkemand Christian Jochumsen og pige Karen Nielsdatter begge af Hårby (copuleret)
enkemand Christen Jespersen Snedker og pige Anne Jeremiasdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Gjesing og enke Kirsten Pedersdatter af Veng (trolovet og copuleret)

1752
fol 630
ungkarl Jens Nielsen af Hårby og pige Anne Sørensdatter af Veng (trolovet)
Laurs Nielsen Drejer af Skovby og pige Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Hårby og pige Anne Sørensdatter af Veng (copuleret)
fol 631
soldat Christen Nielsen og Agnethe Ebbesdatter begge af Hårby (trolovet og copuleret)

1753
fol 631
enkemand Jens Christensen af Tostrup og skovfogedens pige i Søballe Kirstine Cathrine Pedersdatter (trolovet)
ungkarl Morten Jensen og enke Cathrine Knudsdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Anders Christensen og pige Maren Laursdatter begge af Hårby (trolovet)
enkemand Jens Christensen af Tostrup og Kirstine Cathrine Pedersdatter som tjente skovfogeden i Søballe (copuleret - i Fruering kirke)
ungkarl Anders Christensen og pige Maren Laursdatter begge af Hårby (copuleret)
ungkarl Morten Jensen og enke Cathrine Knudsdatter af Vissing (copuleret)
fol 632
Niels Jensen Hjulmand og pige Karen Laursdatter begge af Hårby (trolovet)
ungkarl Niels Christensen og enke Mette Pedersdatter af Vissing (trolovet)
Niels Jensen Hjulmand og Karen Laursdatter begge af Hårby (copuleret)
ungkarl Niels Christensen og enke Mette Pedersdatter af Vissing (copuleret)

1754
fol 632
smedesvend Rasmus Olufsen af Skårup og pige Maren Nielsdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og pige Anne Ebbesdatter begge af Hårby (trolovet)
Rasmus Olufsen smedesvend af Skårup og pige Maren Nielsdatter af Veng (copuleret)
Jens Jensen og Anne Ebbesdatter af Hårby (copuleret)
fol 633
enkemand Rasmus Jensen af Veng og pige Sidsel Jensdatter af Søballe (trolovet og copuleret)
sessionsskriver Erich Houed og jomf Johanne Elisabeth Ritter af Vengegård (copuleret - kongebrev)

1755
fol 633
ungkarl Niels Jørgensen og huskvinde Anne Jensdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Søren Nielsen af Vissing og Bodil Jensdatter ibd (trolovet)
ungkarl Anders Olufsen Smed og pige Anne Pedersdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Jørgensen og Anne Jensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Peder Jensen Møller af Eslev sogn og Maren Rasmusdatter tjenende i Vengegård (trolovet)
fol 634
enkemand Søren Nielsen og Bodil Jensdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen og pige Sidsel Nielsdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Peder Jensen Møller af Eslev og Maren Rasmusdatter af Vengegård (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen og pige Sidsel Nielsdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Vissing og Anne Marie Christophersdatter af Tulstrup sogn (copuleret - i Tulstrup kirke)

1756
fol 634
enkemand indsidder Niels Nielsen af Firgårde og sessionsskriverens pige Anne Rasmusdatter af Vengegård (trolovet)
ungkarl Jesper Knudsen af Illerup og enke Anne Thomasdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Niels Nielsen af Firgårde og Anne Rasmusdatter af Vengegård (copuleret)
ungkarl Peder Laursen tjenestekarl i Høver og pige Kirsten Marie Thomasdatter af Veng (trolovet)
fol 635
ungkarl Baltzer Sørensen og enke Cathrine Christensdatter begge af Hårby (trolovet)
ungkarl Jesper Knudsen af Illerup og enke Anne Thomasdatter af Hårby (copuleret)
tjenestekarl Peder Laursen af Høver og pige Kirsten Marie Thomasdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Baltzer Sørensen og enke Cathrine Christensdatter begge af Hårby (copuleret)
tjenestekarl Christopher Jensen og indsidder enke Anne Terkildsdatter begge af Veng (trolovet og copuleret)
hyrdens søn Christen Jensen og pige Mette Marie Nielsdatter begge af Veng (trolovet)

1757
fol 635
ungkarl Rasmus Jensen og pige Trine Jonasdatter af Veng (trolovet)
hyrdens søn Christen Jensen og Mette Marie Nielsdatter begge af Veng (copuleret)
fol 636
gårdmand Rasmus Sørensen og Trine Jonasdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Christen Pedersen af Horn og enke Anne Rasmusdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Bækgården og skovfogedens datter Maren Sørensdatter begge af Veng (trolovet)
enkemand Christian Laursen som tjente i Veng og indsidder enke Anne Margrethe Michelsdatter af Hårby (trolovet)
gårdmand Rasmus Rasmussen og skovfogedens datter Maren Sørensdatter af Veng (copuleret)
enkemand Laurs Laursen af Galten og Anne Kirstine Pedersdatter af Alken (copuleret)
ungkarl Christen Pedersen af Horn og enke Anne Rasmusdatter af Søballe (copuleret)
enkemand Christian Laursen tjenestekarl i Hårby og Anne Margrethe Michelsdatter enke ibd (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Kirsten Jensdatter af Trillinggården i Hårby (trolovet - kongebrev - næstsøskendebørn)
fol 637
ungkarl Søren Rasmussen af Sorring og pige Maren Hansdatter af Vissing (trolovet)
Jens Rasmussen og Kirsten Jensdatter af Trillinggården i Hårby (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Sorring og Maren Hansdatter af Vissing (copuleret)

1758
fol 637
enkemand Anders Olufsen af Alling og Anne Pedersdatter Lethmath af Veng (trolovet)
ungkarl Christen Sørensen og skovfogedenkens pige Karen Johansdatter begge af Søballe (trolovet)
enkemand Anders Olufsen af Alling og Anne Pedersdatter Lethmath af Veng (copuleret)
Christen Sørensen af Søballe og Karen Johansdatter af Hårby (copuleret)

1759
fol 637
enkemand Anders Christensen af Horn og indsidder enke Kirsten Nielsdatter af Vissing (trolovet)
fol 638
Anders Christensen af Horn og Kirsten Nielsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Laurs Madsen og pige Anne Rasmusdatter begge af Veng (trolovet og copuleret)
Martinus Gotlev Ranefeld som tjente skovfogeden i Veng og vævepige Anne Hansdatter af Søballe (trolovet)
enkemand Peder Rasmussen af Trust og pige Sidsel Rasmusdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Jens Andreasen og pige Maren Rasmusdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Niels Andreasen og pige Mette Madsdatter begge af Vissing (trolovet)
Jens Andreasen og Maren Rasmusdatter begge af Vissing (copuleret)

1760-69

Top


1760
fol 639
Niels Rasmussen Bødker og degnens pige Anne Knudsdatter begge af Veng (trolovet)
Martinus Gotlev Ranefeld og Anne Hansdatter Vævepige af Søballe (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Esholt og pige Anne Jensdatter af Vissing (trolovet)
Niels Rasmussen Bødker og Anne Knudsdatter begge af Veng (copuleret)
Niels Andreasen og Mette Madsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Esholt og Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
gl Hans Madsen Markmand og enke Anne Jeremiasdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Terkild Rasmussen af Hårby og husenke Karen Erichsdatter af Vissing (trolovet)
fol 640
enkemand Søren Nielsen af Stilling og pige Maren Olufsdatter af Veng (trolovet)
enkemand Rasmus Jørgensen og enke Sidsel Hansdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Søren Nielsen af Stilling og Maren Olufsdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Terkild Rasmussen af Hårby og husenke Karen Erichsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen Hjulmand og pige Kirsten Christensdatter af Vissing (trolovet)
gl Hans Madsen Markmand og Anne Jeremiasdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Rasmus Jørgensen og enke Sidsel Hansdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Christen Olufsen og pige Cathrine Sørensdatter (trolovet)
ungkarl Mads Sørensen og pige Marie Olufsdatter (trolovet)

1761
fol 640
ungkarl Anders Nielsen og pige Dorthe Nielsdatter begge af Hårby (trolovet)
fol 641
gårdmand Christen Olufsen og Cathrine Sørensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Anders Nielsen og pige Anne Dorthe Nielsdatter af Hårby (copuleret)
gårdmand Mads Sørensen og Marie Olufsdatter af Veng (copuleret)
ungkarl hjulmand Niels Sørensen og pige Kirsten Christensdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Jens Jørgensen af Bjedstrup og pige Kirsten Laursdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Sørensen af Vissing og pige Else Rasmusdatter som havde tjent i Århus (trolovet)
ungkarl Anders Sørensen som tjente sessionsskriveren på Vengegård og pige Ellen Nielsdatter af Søballe (trolovet)
husmand Jens Sørensen og Else Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
Anders Sørensen af Vengegård og Ellen Nielsdatter af Søballe (copuleret)
enkemand Rasmus Eskesen af Stjær og Anne Laursdatter af Hårby (trolovet)
fol 642
enkemand Jens Jensen af Toustrup og pige Karen Jensdatter af Vissing (trolovet)

1762
fol 642
enkemand Mads Hansen af Vissing og Mette Rasmusdatter vævepige af Veng (trolovet)
enkemand Rasmus Eskesen af Stjær og pige Anne Laursdatter af Hårby (copuleret)
skomagersvend Søren Hansen af Skanderborg og Anne Cathrine Nielsdatter af Hårby som havde tjent i Skanderborg (trolovet)
ungkarl Peder Nielsen af Søballe og pige Anne Jensdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Jens Jensen af Toustrup og pige Karen Jensdatter af Vissing (copuleret)
Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter begge tjenende i Veng (trolovet)
enkemand husmand Mads Hansen og Mette Rasmusdatter vævepige af Veng (copuleret)
Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter begge af Veng (copuleret)
fol 643
ungkarl Peder Nielsen af Søballe og pige Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
Søren Hansen Skomager og Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
præstens avlskarl i Fruering Niels Madsen og Kirsten Pedersdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Madsen og pige Birthe Jensdatter begge af Vissing (trolovet)
Niels Madsen af Fruering og Kirsten Pedersdatter af Vissing (copuleret)
gårdmand Jens Madsen og Birthe Pedersdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen og pige Mette Jensdatter af Hårby (trolovet)
gl ungkarl Johan Jensen af Storring og enke Anne Nielsdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Niels Christensen Hjulmand og pige Barbara Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
Rasmus Nielsen og Mette Jensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Niels Rasmussen af Hårby og indsidder enke Karen Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
fol 644
Johan Jensen af Storring og enke Anne Nielsdatter af Hårby (copuleret)

1763
fol 644
Niels Rasmussen Bødker af Veng og pige Karen Olufsdatter af Vissing (copuleret - trol i Nygård)
ungkarl Niels Christensen Hjulmand og pige Barbara Rasmusdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen af Emborg og Cathrine Iversdatter af Veng (trolovet)
gl Jens Clausen Markmand af Veng og pige Maren Nielsdatter (trolovet)
Niels Rasmussen og enke Karen Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
Jens Rasmussen og Birthe Andersdatter degnens pige begge af Veng (trolovet)
ungkarl Søren Sørensen Soldat af Svejstrup og pige Mette Christensdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Niels Rasmussen af Emborg og pige Anne Cathrine Iversdatter af Veng (copuleret)
fol 645
ungkarl Rasmus Terkildsen af Stilling og pige Kirsten Pedersdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og degnens pige Birthe Andersdatter begge af Veng (copuleret)
Søren Sørensen Soldat og Mette Christensdatter begge af Vissing (copuleret)

1764
fol 645
ungkarl Peder Madsen af Nygård og enke Kirsten Andersdatter af Vissing (trolovet)
Frands Mathiasen Smed af Vissing og hyrdens datter Mette Nielsdatter ibd (trolovet)
ungkarl Rasmus Pedersen tjenende i Veng og husenke Edel Jensdatter af Vissing (trolovet)
tjenestekarl Rasmus Andersen og pige Anne Olufsdatter begge af Hårby (trolovet)
Rasmus Jensen Soldat og pige Maren Nielsdatter begge af Veng (trolovet)
ungkarl Joen Jensen af Javngyde og enke Sidsel Marie Jørgensdatter af Vissing (trolovet)
fol 646
ungkarl Peder Madsen af Nygård og enke Kirsten Andersdatter af Vissing (copuleret)
tjenestekarl Rasmus Pedersen af Veng og husenke Edel Jensdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Thomas Michelsen og pige Kirsten Pedersdatter af Veng (trolovet)
Joen Jensen af Javngyde og enke Sidsel Marie Jørgensdatter af Vissing (copuleret)
Rasmus Jensen Soldat og Maren Nielsdatter begge af Veng (copuleret)
Frands Mathiasen Smed og Mette Nielsdatter af Vissing (copuleret)
tjenestekarl Rasmus Andersen og pige Anne Olufsdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Thomas Michelsen og pige Kirsten Pedersdatter af Veng (copuleret)
gårdmand og enkemand Jens Laursen af Veng og pige Kirsten Jensdatter af Hårby (trolovet og copuleret)

1765
fol 646
gårdmand Knud Laursen og Anne Marie Rasmusdatter af Hårby (copuleret - kongebrev - uden trolovelse)
fol 647
ungkarl Søren Madsen af Veng og pige Cathrine Christensdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Jørgen Laursen og enke Kirsten Jensdatter begge af Veng (trolovet)
ungkarl Peder Jensen af Illerup og pige Karen Marie Sørensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Rasmus Olufsen og pige Anne Christensdatter vævepige begge af Veng (trolovet)
gårdmand Jørgen Laursen og enke Kirsten Jensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl og gårdmand Peder Jensen af Illerup og pige Karen Marie Sørensdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Søren Madsen af Veng og pige Cathrine Christensdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Poul Jensen Skrædder af Emborg og pige Anne Marie Nielsdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Laurs Rasmussen som tjente i Alken og enke Sidsel Jespersdatter af Søballe (trolovet)
Rasmus Olufsen og Anne Christensdatter vævepige begge af Veng (copuleret)
ungkarl Laurs Pedersen og pige Else Asmusdatter begge af Hårby (trolovet)
fol 648
ungkarl Laurs Rasmussen og enke Sidsel Jespersdatter begge af Søballe (copuleret)
Frands Johansen af Hårby og pige Kirsten Jensdatter af Søballe (trolovet)
husmand Laurs Pedersen og Else Asmusdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Poul Jensen Skrædder af Emborg og pige Anne Marie Nielsdatter af Søballe (copuleret - i Dover kirke)
ungkarl Adam Jochumsen og pige Maren Jensdatter af Søballe (trolovet)

1766
fol 648
enkemand Peder Nielsen af Vrold og pige Maren Nielsdatter af Vengegård (trolovet)
tjenestekarl Jens Pedersen og tjenestepige i Høver Lisbeth Jensdatter (copuleret - i Storring kirke)
fol 649
sognefogedens karl Jens Pedersen af Veng og Niels Sørensens pige Lisbeth Jensdatter af Høver (copuleret)
husmand Frands Johansen og Kirsten Jensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Vrold og pige Maren Nielsdatter af Vengegård (trolovet)
Peder Laursen Hyrde og Gertrud Madsdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Adam Jochumsen af Dørup og Maren Jensdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Peder Christophersen af Tulstrup og pige Cathrine Andersdatter af Hårby (trolovet)
gl tjenestekarl Niels Laursen af Søballe og indsidder enke Sophie Cathrine Hansdatter af Høver (trolovet)
gårdmand Peder Rasmussen og Mette Nielsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Peder Christophersen af Tulstrup og pige Cathrine Andersdatter af Hårby (copuleret)
enkemand hyrden Peder Laursen og Gertrud Madsdatter begge af Vissing (copuleret)
fol 650
gl tjenestekarl Niels Laursen og indsidder enke Sophie Cathrine Hansdatter begge af Søballe (copuleret)
enkemand Michel Rasmussen Smed og pige Maren Nielsdatter begge af Veng (trolovet)

1767
fol 650
ungkarl Jens Pedersen soldat i Skanderborg og indsidder Anne Sørensdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Michel Rasmussen Smed og pige Maren Nielsdatter begge af Veng (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen soldat af Stilling og Anne Sørensdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Michel Rasmussen Smed af Veng og pige Mette Jensdatter hyrdens datter af Søballe (trolovet)

1768
fol 650
enkemand Peder Rasmussen Smed af Vissing og pige Anne Madsdatter af Veng (trolovet)
fol 651
enkemand Michel Rasmussen Smed af Veng og pige Mette Jensdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Christopher Ambrosiussen af Søballe og pige Maren Pedersdatter af Hårby (trolovet)
enkemand Morten Rasmussen Smed af Vissing og pige Anne Madsdatter af Veng (copuleret)
enkemand Christopher Jensen og enke Anne Christensdatter begge af Veng (trolovet)

1769
fol 651
enkemand Søren Jensen af Herskind og pige Ellen Andersdatter af Vissing (trolovet)
fol 652
enkemand Christopher Jensen og enke Anne Christensdatter begge af Veng (copuleret)
Christopher Ambrosiussen af Søballe og Maren Pedersdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Søren Jensen af Herskind og pige Ellen Andersdatter af Østergård i Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen Skrædder og pige Kirsten Andersdatter som tjente i Emborg Kloster (trolovet)

1770-79

Top


1770
fol 652
enkemand Jens Rasmussen Bødker og pige Anne Rasmusdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Nielsen og pige Maren Nielsdatter Holm begge af Hårby (trolovet)
Rasmus Pedersen Skrædder og Kirsten Andersdatter af Hårby (copuleret)
fol 653
ungkarl Peder Sørensen af Alling og enke Ellen Nielsdatter af Veng (trolovet)
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Hårby (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen af Alling og enke Ellen Nielsdatter af Veng (copuleret)
enkemand Knud Laursen og pige Anne Nielsdatter begge af Hårby (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen Bødker og pige Anne Rasmusdatter begge af Vissing (copuleret)

1771
fol 653
ungkarl Peder Jensen og pige Johanne Danielsdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Laursen af Mundelstrup og enke Kirsten Pedersdatter af Søballe (trolovet)
Peder Soel skoleholder i Horsens og jomf Karen Møller af Sophiendahl (copuleret)
enkemand Erich Pedersen af Høver og pige Anne Pedersdatter af Veng (trolovet)
fol 654
enkemand Erich Pedersen af Høver og pige Anne Pedersdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Peder Jensen og pige Johanne Danielsdatter begge af Vissing (copuleret)
Jens Laursen og Kirsten Pedersdatter (copuleret)

1772
fol 654
mons Poul Dorschæus og jomf Sophie Hedevig Kofoed begge af Sophiendahl (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen og pige Kirsten Rasmusdatter begge af Hårby (trolovet og copuleret)
fol 655
mons Hans Laursen fuldmægtig hos geheimeråd von Woyda og jomf Marie Dorothea Bertelsen af Horsens (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Bering og pige Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet)

1773
fol 655
ungkarl Jens Jensen af Javngyde og pige Dorthe Rasmusdatter af Hårby (trolovet)
fol 656
ungkarl Niels Laursen Ladefoged på Sophiendahl og pige Marie Nielsdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Niels Jensen af Bering og pige Kirsten Nielsdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Jens Jensen af Javngyde og pige Dorthe Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Johannes Jensen af Hårby og enke Anne Jeremiasdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Christen Rasmussen og enke Johanne Pedersdatter begge af Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Jensen og pige Anne Iversdatter begge af Hårby (trolovet)
fol 657 [kort 10]
ungkarl Rasmus Pedersen af Illerup og pige Mette Andersdatter af Hårby (trolovet)
Johan Jensen og Anne Jeremiasdatter begge af Vissing (copuleret)
Niels Laursen af Sophiendahl og Marie Nielsdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Thomas Madsen og pige Gertrud Andersdatter begge af Vissing (trolovet)

1774
fol 657
ungkarl Jens Jensen og pige Anne Iversdatter begge af Hårby (copuleret)
fol 658
enkemand Niels Pedersen af Vissing og pige Anne Jensdatter tjenestepige i Veng (trolovet)
Christen Rasmussen og Johanne Pedersdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Illerup og pige Mette Andersdatter af Hårby (copuleret)
enkemand Peder Nielsen og pige Kirsten Christensdatter begge af Søballe (trolovet)
ungkarl Thomas Madsen og pige Gertrud Andersdatter begge af Vissing (copuleret)
enkemand Peder Nielsen og pige Kirsten Christensdatter begge af Søballe (copuleret)
enkemand Niels Pedersen af Vissing og pige Anne Jensdatter af Veng (copuleret)
fol 659
ungkarl Jens Andersen af Vissing og enke Cathrine Christensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Rasmus Sørensen af Jeksen og pige Kirstine Jensdatter af Hårby (trolovet)
Jens Andersen af Vissing og Cathrine Christensdatter af Veng (copuleret)
Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdatter (copuleret)

1775
fol 659
ungkarl Laurs Jensen af Veng og pige Kirsten Andersdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen af Javngyde og pige Kirsten Jensdatter af Vissing (trolovet)
fol 660
sognedegn i Ormslev-Kolt Claus Friderichsen Holst og jomf Maren Boyles af Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Peder Christensen af Høver og pige Maren Danielsdatter af Vissing (trolovet)
sr Claus Friderichsen Holst og jomf Maren Boyles af Sophiendahl (copuleret)
Peder Christensen af Høver og Maren Danielsdatter af Vissing (copuleret)
Laurs Jensen af Veng og Kirsten Andersdatter af Vissing (copuleret)
Jens Rasmussen af Javngyde og Kirsten Jensdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Laurs Andersen og pige Johanne Christiansdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Niels Nielsen af Veng og enke Anne Christensdatter ibd (trolovet)
fol 661
ungkarl Jens Jespersen af Stjær og enke Johanne Jensdatter (trolovet)
ungkarl Jens Nielsen af Århus og pige Maren Pedersdatter af Søballe (trolovet)
enkemand Jens Madsen af Tåstrup og enke Karen Jørgensdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Jens Jespersen og enke Johanne Jensdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Laurs Andersen og pige Johanne Christiansdatter begge af Hårby (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Århus og pige Maren Andersdatter af Søballe (copuleret)
Jens Madsen af Tåstrup og Karen Jørgensdatter af Søballe (copuleret)
enkemand Jacob Pedersen af Tørring og enke Sidsel Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Niels Nielsen og enke Anne Christensdatter begge af Veng (copuleret)

1776
fol 662
enkemand Jørgen Jensen af Vissing og pige Gertrud Nielsdatter tjenestepige på Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen af Høver og pige Inger Marie Sørensdatter tjenestepige på Sophiendahl (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen og pige Inger Marie Sørensdatter begge af Høver (copuleret)
Jørgen Jensen af Vissing og pige Gertrud Nielsdatter af Sophiendahl (copuleret)
ungkarl Rasmus Jørgensen og pige Karen Nielsdatter begge af Veng (trolovet og copuleret)
ungkarl Stephan Poulsen af Klovborg og pige Cathrine Pedersdatter af Hårby (trolovet)

1777
fol 663
ungkarl Stephan Poulsen af Klovborg og Cathrine Pedersdatter af Hårby (copuleret - i Sønder Vissing kirke)
ungkarl Jens Nielsen og pige Maren Rasmusdatter begge af Hårby (trolovet)
ungkarl Søren Jensen af Esholt og pige Anne Danielsdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Mathias Johansen af Bjedstrup og enke Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Ernst Ovesen af Alken og pige Karen Sørensdatter af Søballe (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Esholt og pige Anne Danielsdatter af Vissing (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen og pige Maren Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
fol 664
Christian Wilhelm Hamann gartner på Hindsgavl på Fyn og jomf Christine Sophie Siersted af Sophiendahl (copuleret)
ungkarl Jørgen Rasmussen af Hårby og pige Anne Pedersdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Mathias Johansen og enke Kirsten Nielsdatter (copuleret)
ungkarl Christen Christensen og pige Maren Christensdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Peder Pedersen Smed og pige Anne Espensdatter begge af Veng (trolovet)
ungkarl Peder Christensen af Alling og pige Maren Madsdatter af Veng (trolovet)

1778
fol 664
overstreget: ungkarl Jens Rasmussen af Vissing og pige Maren Nielsdatter af Søballe (trolovet)
enkemand Peder Pedersen Smed af Veng og Anne Espensdatter af Sophiendahl (copuleret)
fol 665
ungkarl Christen Christensen og pige Maren Christensdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Christen Jensen og enke Else Jensdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Søren Christensen af Stjær og pige Anne Rasmusdatter (trolovet)
ungkarl Peder Christsensen af Alling og Maren Madsdatter af Veng (copuleret)
ungkarl Jørgen Rasmussen af Hårby og pige Anne Pedersdatter af Søballe (copuleret)
enkemand Christen Jensen og enke Else Rasmusdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Vissing og pige Anne Cathrine Sørensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Niels Pedersen af Stjær og pige Maren Rasmusdatter af Veng (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Vissing og pige Anne Cathrine Sørensdatter af Veng (copuleret)
fol 666
enkemand Søren Christensen af Stjær og pige Anne Rasmusdatter (copuleret - i Stjær kirke)
ungkarl Jens Pedersen af Illerup og pige Cathrine Jensdatter af Hårby (trolovet)

1779
fol 666
ungkarl Simon Jochumsen af Søballe og pige Anne Kirstine Rasmusdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Rasmus Nielsen af Stjær og pige Anne Christensdatter af Søballe (trolovet)
ungkarl Jens Pedersen af Illerup og Cathrine Jensdatter af Hårby (copuleret)
ungkarl Rasmus Jensen af Hårby og pige Maren Jensdatter af Veng (trolovet)
ungkarl Rasmus Nielsen af Stjær og Anne Christensdatter af Søballe (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen og pige Kirstine Rasmusdatter begge af Hårby (trolovet)
ungkarl Simon Jochumsen af Søballe og Anne Kirstine Rasmusdatter af Veng (copuleret)
fol 667
ungkarl Jens Andersen af Tørring og enke Maren Madsdatter af Veng (trolovet)
natmanden Friderich Jensen og pige Anne Knudsdatter (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen og pige Maren Jensdatter (copuleret)
ungkarl Jens Andersen og enke Maren Madsdatter (copuleret)
natmand Friderich Jensen og Anne Knudsdatter (copuleret)
enkemand Laurs Pedersen af Laven og enke Mette Madsdatter af Nørre Vissing (trolovet)
ungkarl Rasmus Pedersen og Christense Pedersdatter begge af Vissing (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 8-3-06
c