s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1692-1719
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1692-99
1700-09
1710-19


1692-99

1692
fol 317 [kort 6]
herredsfoged til Skanderborg Rasmus Knudsens hustru Maren Madsdatter af Vengegård - 62 år
Jens Pedersens fæsteenke Anne Nielsdatter af Hårby - 50 år
Oluf Pedersens søn Peder Olufsen af Hårby - 21 år
gl Rasmus Rasmussen af Veng - 70 år
Jens Vævers moder enke Anne Olufsdatter af Hårby - 62 år
enke Johanne Laursdatter af Hårby - 69 år

1693
fol 317
husmand Jesper Christensens søn Thomas Jespersen af Vissing - 3 år
fol 318
Anders Laursen Smeds hustru Maren Sørensdatter af Vissing - 46 år
halvgårdmand Rasmus Nielsen af Vissing - 72 år
Thøger Jensens hustru Maren Pedersdatter af Veng - 28 år
Thøger Jensens barn af Veng - 8 dage
en rytters søn Claus af Søballe
Mads Andersens søn Anders af Vissing - ½ år
Søren Bachs barn Rasmus af Vissing - 4 år
Morten Bach af Vissing - 42 år
Søren Rasks søn af Veng
gl Anne Nielsdatter af Hårby - 76 år

1694
fol 319
Bødker Mettes søn Peder af Veng
hyrdens barn af Søballe
Peder Nielsens søn Jens af Veng - 4 uger
gårdmand Niels Rasmussen af Veng - 59 år
husmand Jens Laursens hustru ved kirken - 34 år
husmand Søren Andersen af Veng - 57 år
husmand Peder Madsens datter af Søballe - 7 mdr
gårdmand Søren Rasmussen af Vissing - 28 år
Thøger Jensens svigermoder Maren Christensdatter ved Kirkebakken - 59 år
Peder Sørensen Esholts hustru Karen Jensdatter af Veng - 39 år
fol 320
Søren Knudsens søn Knud af Vissing - 3 år
Oluf Pedersens hustru af Hårby
Jens Borums datter af Søballe

1695
fol 320
Anders Pedersens datter Karen Andersdatter af Hårby - 26 år
Mads Andersens dødfødte søn af Vissing
Jens Nielsen af Søballe - 64 år
Rasmus Knudsen kgl majestæts ridefoged på Vengegård - 75 år
halvgårdmand Peder Thomasen af Søballe - 64 år
fol 321
Rasmus Christensen Nødelevs hustru Anne Rasmusdatter af Hårby - 46 år
gårdmand Mads Andersen af Vissing - 49 år
halvgårdmand Søren Pedersens hustru af Vissing - 63 år
gl pige Anne Galthens af Veng - 59 år

1696
fol 321
Anders Christensens datter Anne af Hårby - 10 uger
Jesper Rasmussens søn Søren af Hårby - 4 år
en gl skrædder af Vissing
Rasmus Laursens dødfødte barn af Vissing
rytter Just Olderbechs datter af Hårby
fol 322
Rasmus Jensens søn af Hårby - 4 år
Rasmus Jensens søn af Hårby - 6 år
rytter Christophers barn af Hårby
Jens Nielsen af Veng - 55 år

1697
fol 322
en rytters barn af Hårby
Jens Pedersen af Veng - 34 år
Rasmus Laursens dødfødte søn af Vissing
Niels Hattemagers barn af Veng
Oluf Skræders barn af Vissing
gl Laurs Hyrde af Veng - 53 år
fol 323
Stephan Laursens datter af Vissing - 1½ år
Rasmus Nielsens søn af Søballe - 1½ år
Oluf Skrædders moder af Vissing
en huskvindes søn af Vissing
Oluf Pedersens dreng Peder af Hårby - 22 år
Niels Rasks broderkone den gl hyrdekone af Veng - 56 år
Helene Thomasdatter af Vissing - 56 år
Rasmus Laursens datter af Vissing - 8 uger
Peder Hjorts hustru af Vissing
Niels Markmands søn af Vissing

1698
fol 323
Niels Drejers hustru Maren Knudsdatter af Illerup - 48 år
den gl sognedegn Christen Jensen Gulev - 77 år
fol 324
gårdmand Rasmus Nielsen af Søgård i Søballe - 39 år
Anders Andersen af Vengegård - 67 år
Terkild Hyrdes hustru af Vissing - 24 år
Kirsten Nielsdatter af Vissing - 28 år
husmand og hjulmand Rasmus Pedersen af Vissing - 74 år
husmand Christen Jensen af Vissing - 59 år
en rytters barn af Vissing
Rasmus Laursens svigerfar Frands af Veng - 89 år
den fattige Oluf Pedersen af Hårby

1699
fol 325
Terkild Rasmussens søn Rasmus af Vissing - 6 år
fattig huskone Anne Laursdatter af Søballe - 65 år
den gl degns stedsøn Thøger Jensen af Veng - 30 år
hyrden Mads Michelsen af Søballe - 48 år
den gl forrige annexbonde Gregers af Veng - 95 år
Jens Borums søn af Søballe - 10 mdr
Hans Jensen Skrædders søn Niels af Veng - 14 år
rytter Hans Mathiasens søn Claus af Søgård - 6 år
husmand Iver Jensens hustru Mette Jensdatter af Hårby - 56 år
Rasmus Laursens moder af Vissing - 65 år
Peder Nielsen Bachs datter af Vissing - 1 år
fol 326
fattig husmand Jens Jensen af Vissing
Jens Pedersens datter af Hårby
Niels Markmands hustru af Vissing
Rasmus Madsens barn af Vissing
Iver Madsen af Søballe
Anders Christensen af Hårby - 36 år
Anders Pedersen af Hårby - 70 år

1700-09

Top


1700
fol 326
Niels Markmand af Vissing
en fattig gl mand, der døde på gaden i Veng
en rytter og glarmesters barn
Just Olderbechs barn af Hårby
fol 327
Firgaard Jenses moder af Hårby
sl Anders Christensens enke Maren Rasmusdatter af Hårby - 35 år
Knud Thorsen af Vissing - 70 år
husmand Peder Nielsen af Vengegård
? husmands gl enke
sognedegnen Peder Poulsens søn Niels Fogh - 12 uger
hyrden af Hårby - 71 år
Peder Soldats hustru af Hårby
Peder Hjort af Vissing
en rytters navnløse barn af Hårby
Rasmus Madsens datter af Vissing - 4 uger
Rasmus Jensens hustru af Vissing - 70 år
fol 328
Niels Sørensen Esholts navnløse datter

1701
fol 328
annexbonden Niels Laursens fader af Veng - 84 år
Jens Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Veng - 78 år
fattig husmand Søren Rasmussen af Hårby
Peder Frandsen Skriver af Søballe - 51 år
Rasmus Jensens mindste datter Sidsel af Hårby - 12 uger
rytter Christopher Lampemands barn af Vissing
fol 329
Enevold Sørensen af Hårby
rytter Just Olderbachs barn af Hårby
Jens Pedersens husmand Iver Jensen af Hårby - 65 år
husmand Peder Høghs dødfødte søn af Søballe

1702
fol 329
Christen Rasmussen Skrædders søn - 3 dage
husmand Jens Rasmussen af Hårby - 41 år
halvgårdmand Christen Nielsen af Hårby - 59 år
Rasmus Pedersens steddatter af Vissing - 21 år
Rasmus Jensens dødfødte barn af Hårby
fol 330
Søren Ydes hustru Karen Jonasdatter af Vengegård - 33 år

1703
fol 330
et uægte drengebarn af Vissing som var en tvilling ved navn Thor
halvgårdmand Peder Knudsen af Hårby - 52 år
gl huskvinde Apelone Nielsdatter hos Peder Sørensen i Veng - 90 år
Søren Jørgensens hustru Anne Rasmusdatter af Vissing - 38 år
fol 331
Christen Fiskers hustru og dødfødte barn af Vissing
Jens Pedersens søn Anders af Hårby - 10 år
halvgårdmand Rasmus Jensen af Hårby - 44 år
Thomas Pedersens søn Rasmus af Søballe - 5 dage
Mads Christophersen en rytterkones søn af Hårby - 16 år
gl Anders Jensen af Hårby - 82 år
Jesper Andersens søn Søren af Hårby - 12 år
fol 332
sl hyrde Anders Jensens enke Kirsten Mortensdatter af Hårby - 66 år
hyrden Peder Christophersens søn Niels af Hårby - 16 år
gl enke Karen Pedersdatter - 73 år
Peder Christensens lidet barn
halvgårdmand Peder Christensen af Hårby - 41 år
halvgårdmand Peder Christensens hustru Karen Pedersdatter af Hårby - 28 år
fol 333
ungkarl Knud Andersen hos Søren Rask i Venge, hvis forældre tidligere boede i Søgård i Søballe - 35 år
rytter Just Olderbechs barn af Hårby
Kirsten Olufsdatters uægte barn af Hårby

1704
fol 333
Peder Laursens mindste søn Laurs af Søballe - 3 uger
Jens Pedersens datter Mette - 4 år
fol 334
rytterkone Dorthe Andersdatter af Vissing - 42 år
gl pige Karen Rasmusdatter af Vissing - 74 år
en huskvindes søn Jens Sørensen - 12 år
Mads Laursen tjenestekarl af Vengegård - 33 år
Anne Thomasdatter af Vissing - 62 år
Peder Laursens anden søn Peder af Søballe - 1½ år
gl huskone Anne Rasmusdatter til huse i Bækgård i Vissing - 84 år
fol 335
halvgårdmand Stephan Laursen af Vissing - 52 år
halvgårdmand Rasmus Laursen af den øverste gård i Vissing - 39 år
Søren Knudsens søn Knud af Vissing - 4 år
en fattig huskvinde af Søballe
Johan Werners barn af Søballe
Søren Sørensens mindste barn Anders af Hårby - 16 uger
Søren Jørgensens ældste datter Johanne af Vissing - 18 år
fol 336
Søren Rasks barn af Veng - 5 år
hyrdens moder Anne Jensdatter af Søballe - 71 år
Peder Sørensens datter Anne af Veng - 5 år
gl smed Anders Laursen af Hårby - 91 år
halvgårdmand Jens Sørensen af Søballe - 46 år
en gl huskvinde hos Niels Sørensen i Vissing

1705
fol 337
Rasmus Jensens ældste søn af Vissing - 3 år
husmand Hans Jensen af Veng - 51 år
husmand Søren Nielsens barn af Veng - 2 år
en fattig husmand af Søballe
en stakkels kvinde af Hårby
Jens Christophersens hustru Anne Sørensdatter - 53 år
Peder Christophersens moder af Hårby
en huskvindes søn Albret af Vissing
husmand Jens Sørensen dødfødte søn af Vissing
fol 338
Rasmus Madsens søn Mads - 2 år
skovfoged Hans Mathiasens hustru Maren Nielsdatter død i barnsnød - 30 år
halvgårdmand Niels Sørensen Esholts hustru Karen Jensdatter død i barnsnød - 30 år
husmand Hans Smeds mindste datter - 3 uger
halvgårdmand Jens Nielsens dødfødte barn af Hårby
halvgårdmand Søren Pedersen Esholt af Vissing - 73 år
Rasmus Madsens datter Kirsten af Vissing - 3 år
gl husmand Anders Laursen af Veng - 83 år
fol 339
Peder Nielsens hustru Margrethe Pedersdatter af Søballe - 73 år
halvgårdmand Michel Christensen af Hårby - 62 år
husmand Niels Sørensens datter af Veng - 14 dage
Jens Rasks søn Jens - ½ år
halvgårdmand Niels Jensens hustru Karen Jensdatter af Østergård i Vissing - 44 år

1706
fol 339
Søren Jørgensens søn af Vissing - 5½ år
fol 340
en rytterkones søn Rasmus Christophersen af Hårby - 15 år
Christen Rasmussens barn af Vissing
et uægte barn af Hårby
et uægte barn af Vissing
markmandens hustru af Søballe som var kommet fra Skørring
Peder Nielsen Bachs søn Niels af Vissing - 11 år
Jens Pedersen Østergaards søn - 2 år
Niels Jensens Østergaards datter Maren af Vissing - 1 år
fol 341
Søren Sørensens datter Margrethe af Hårby - 1½ år
gl enke Karen Andersdatter af Vissing - 69 år
Laurs Rasmussens datter Anne af Veng - 9 dage

1707
fol 341
Niels Sørensen Esholts datter - 1 år
Hans Pedersen Smeds søn Laurs - 7 år
Søren Ydes søn Rasmus af Vengegård - 1 dag
fol 342
husmand gl Peder Rasmussen af Veng - 76 år
gl Maren Laursdatter af Vissing
Gunde Andersdatters datter af Hårby
Søren Knudsens dødfødte barn af Vissing
gl Jens Sørensen af Veng - 65 år
Rasmus Gregersens hustru Kirsten Pedersdatter af Hårby - 68 år
Rasmus Pedersens stedsøn Knud Madsen af Vissing - 21 år
Niels Jespersens nyfødte søn Oluf af Hårby

1708
fol 343
fattig husmand Peder Nielsen hos Jens Christophersen i Veng
Rasmus Nielsens søn Niels af Hårby - 1½ år
gårdmand Jens Christophersens datter af Veng - 5 mdr
gl husmand Thomas Gregersen af Hårby - 84 år
gårdmand Peder Sørensen Esholt af Veng - 49 år
sognedegnen Peder Poulsen - 52 år
fol 344
gl gårdmand Rasmus Laursen af Veng - 64 år
halvgårdmand Rasmus Madsens søn Jacob af Vissing - 10 uger
en gl hyrdekone af Vissing

1709
fol 344
husmand Anders Madsens barn af Hårby
fattig husmand Christen Fiskers barn af Vissing
husmand Niels Sørensen af Veng - 56 år
halvgårdmand Søren Jørgensens vanføre og vanvittige søn af Vissing

1710-19

Top


1710
fol 345
Peder Frandsens enke Karen Justsdatter af Søballe - 72 år
gl vanfør stakkel Maren Sørensdatter af Vissing
gl Dorthe Jensdatter af Hårby
Kirsten Markmands datter af Vissing
Terkild Hyrdes barn af Vissing
smeden Knud Jensen af Hårby - 28 år
Niels Østergaards barn af Vissing
Terkild Hyrdes barn af Vissing
gl Peder Jensen af Vissing - 79 år
hyrden Peder Christophersen af Hårby
fol 346
snedker og skovfoged Daniel Sørensen af Hårby - 40 år
en kyraser
en kyrasers barn af Veng
et lig af Hårby som formedelst en hastig død og efter langvarig ophold [i kapellet?] blev begravet
degnen Gregers Sørensens søn
hyrden Peder Christophersens hustru af Hårby
smedens barn af Hårby

1711
fol 347
enke Karen Christensdatter af Hårby - 69 år
kyraser Hans Jørgens barn af Veng
husmand Jens Laursens hustru Maren Jensdatter af Veng - 52 år
halvgårdmand Niels Jespersens søn Jesper af Hårby - 2 år
husmand Jesper Nielsen af Vissing
det uægte barn Lisbeth af Hårby hvis far var en kyraser

1712
fol 347
Niels Christensens konemoder Karen Olufsdatter af Veng
fol 348
halvgårdmand Niels Jespersens barn - ½ år
gl Kroget-Kirsten af Vissing
Søren Nielsens mindste datter af Veng - 16 uger
degnen Gregers Sørensens moder Maren Jensdatter sl sognepræst i Feldballe-Nødager Søren Rostows enke - 69 år
halvgårdmand Laurs Pedersens søn af Hårby - 2 år
en gl huskvinde af Vissing

1713
fol 349
huskvinde Anne Christensdatters datter Anne Jensdatter af Hårby
halvgårdmand Christen Christensens søn Christen af Hårby - 6 år
husmand Anders Jespersens dødfødte barn af Vissing
smedens dødfødte barn af Veng
halvgårdmand Rasmus Madsens søn Søren af Vissing - 4 år
halvgårdmand Niels Sørensen Esholt af Vissing - 48 år
fol 350
hjulmand og husmand Jens Gertsen af Vissing - 46 år
Søren Pedersen Skovfogeds søn Thøger Sørensen af Vissing - 3 mdr
husmand Rasmus Bødkers hustru Anne Nielsdatter af Vissing - 71 år
en rytters datter af Hårby - 15 uger
halvgårdmand Laurs Knudsens mindste datter Margrethe af Hårby - 13 uger
gårdmand Søren Rasmussens hustru Cathrine Madsdatter af Veng - 53 år

1714
fol 351
oberförster Johan Herman Ritters børns informator Henrich Badendick (barnefødt i Husum i Holsten) - 39 år
halvgårdmand Christen Christensens mindste søn af Hårby - 14 dage
halvgårdmand Laurs Knudsens barn - ½ år
skovfoged Søren Pedersens søn Thøger Sørensen af Vissing - 1 år
halvgårdmand Knud Jensens dødfødte barn af Vissing
halvgårdmand Anders Jespersen af Hårby - 38 år
halvgårdmand Jens Rasmussens datter af Veng - 2 år
Søren Nielsens barn af Veng
Jens Christophersens barn af Veng
fol 352
gårdmand Peder Sørensen af Veng - 71 år
Johan Skrædders hustru Anne Laursdatter af Hårby [født i Hemstok, Dover] som døde i barselsseng efter sit første barn, der blev opkaldt efter hendes første mand - 38 år
husmand Jens Rasmussen af Søballe - 68 år

1715
fol 352
Johan Skrædders eneste søn Daniel af Hårby - 3 mdr
Thomas Pedersens søn Peder af Søballe - 18 år
Søren Ydes barn af Vengegård - 9 mdr
Jens Christophersens mindste barn Maren af Veng - 8 uger
fol 353
halvgårdmand Niels Jespersens hustru Anne Olufsdatter af Hårby - 37 år
halvgårdmand Niels Jespersens barn - 1 uge
halvgårdmand Søren Rasmussens stedsøn Rasmus Jensen af Søballe - 18 år
Mette Jensdatter af Hårby - 70 år
gl Christen Christensen af Hårby - 84 år
halvgårdmand Laurs Christensens hustru Anne Danielsdatter af Hårby - 86 år
gårdmand Niels Nielsen af Vissing - 68 år
fol 354
sl Niels Smeds enke af Vissing - 78 år
en gl huskvinde hos Laurs Christensen i Hårby
gl huskvinde Anne Pedersdatter af Søballe

1716
fol 354
fattig huskvinde Inger Sørensdatter af Søballe som var husmand Søren Pedersens datter ibd, død i barselsseng efter uægte barn - 21 år
Inger Sørensdatters uægte barn Inger
fol 355
halvgårdmand Laurs Rasmussens mindste datter Karen af Veng - 3 uger
gl Inger Mortensdatter af Veng
opholdsmand gl Jesper Andersen af Hårby
husmand Niels Mortensens datter af Vissing
enke Maren Rasmusdatter af Veng - 82 år
gårdmand Rasmus Nielsens søn Rasmus af Vissing - 2 år
en huskvindes barn af Hårby
en huskvindes barn af Søballe
fol 355(2)
enke Ellen Hansdatters søn Hans Hansen af Veng der tjente oberförsteren som skriverdreng - 20 år
rytter Christen Michelsens navnløse barn af Vissing
husmand Laurs Jensens søn Carl af Søballe - 8 år
halvgårdmand Søren Sørensens søn Peder af Hårby - 15 år
fol 356
Peder Andersen søn af huskvinde Dorthe Pedersdatter i Alken, var hos Christen Christensen i Veng hvis kone han var i slægt med - 8 år

1717
fol 356
husmand Laurs Jensens søn Jens af Veng - 11 år
gl opholdsenke Dorthe Jensdatter hos Rasmus Knudsen i Hårby - 84 år
gårdmand Søren Nielsens søn Niels af Veng - 17 uger
fol 357
en trompeterkones barn af Vissing
Niels Jespersens barn af Hårby
gl Laurs Husmands hustru af Vissing
halvgårdmand Laurs Pedersens barn af Hårby - 2 år
gl Rasmus Nødelev af Hårby - 86 år

1718
fol 357
Hans Casper Skrædders barn af Veng - 2 uger
gl Anne Justsdatter af Søballe - 85 år
fol 358
husmand Laurs Pedersen af Veng - 57 år
løjtnant Buchwalds søn Gabriel - 2 år
husmand Christen Jespersens barn af Vissing - 1½ år
svensk tømmermand Gustav Horns hustru Kirsten Knudsdatter af Veng som døde efter sit første barn - 25 år
den svenske tømmermands barn - 8 uger

1719
fol 359 [kort 7]
gl Jens Hyrdes hustru Johanne Nielsdatter af Veng
gl huskvinde Anne Christensdatter af Hårby
husmand Laurs Andersen af Vissing
Mads Pedersens moder Karen Madsdatter af Vissing - 65 år
gl Jens Hyrde af Veng
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing
fol 360
gl Birthe Rasmusdatter af Vissing
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing der var tvilling til det, der tidligere på året
en husmand og bødkers kone Maren Sørensdatter af Vissing - 58 år
annexbonden Christen Nielsen af Veng - 65 år
løjtnant Burchards barn Gabriel af Veng - 2 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c