s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1750-79
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79


1750-59

1750
fol 143
halvgårdmand Niels Christensens barn af Hårby - Thomas
halvgårdmand Jens Rasmussens barn - Rasmus
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Anne Kirstine
fol 144
halvgårdmand Daniel Jensens barn af Vissing - Knud
halvgårdmand Peder Rasmussens barn af Hårby - Knud
Niels Poulsens barn af Søballe - Kirsten
Niels Pedersens barn af Søballe - Anne Cathrine
husmand Christen Jensens barn af Hårby - Ellen
fol 145
Rasmus Christensens barn af Vengegård - Kirsten
soldat Jens Jensens barn af Vissing - Christen
Peder Pedersen Skomagers barn af Veng - Thomas
Laurs Andersen Kræmmers barn af Veng - Peder
fol 146
husmand Christen Jensens barn af Vissing - Kirsten
Christen Mortensens barn af Vissing - Christen
opholdsmand Johan Michelsens barn af Vissing - Kirsten
Anders Andersens barn af Hårby - Christen
Mads Laursens barn af Vissing - Niels

1751
fol 147
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Maren
indsidder Niels Jensens barn af Vissing - Jesper
Niels Laursens barn af Hårby - Kirsten
skovfoged Christopher Hansens barn - Mette
fol 148
Rasmus Sørensens barn af Hårby - Maren
Søren Christensens barn af Veng - Søren
Lam Karen Christensdatters uægte barn af Veng - Sidsel (husmand Peder Rasmussen af Firgårde)
soldat Peder Jørgensens barn af Vissing - Maren
Jens Sørensens barn af Veng - Niels
fol 149
husmand Poul Rasmussens barn af Veng - Maren
Søren Nielsen Østergaards barn af Vissing - Ellen (døde strax)
Laurs Andersen Kræmmers barn af Veng - Anders
Jens Jensen Soldats barn af Veng - Anne
indsidder Niels Jensens barn af Veng - Jens
Christen Mortensens barn af Vissing - Jens
fol 150
Daniel Jensens barn af Vissing - Anne
Søren Laursens barn af Veng - Mette Cathrine
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Christopher
Anders Sørensens barn af Vissing - Søren
Christian Jochumsens barn af Hårby - Dorthe Marie
fol 151
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Kirsten
Mads Laursens barn af Vissing - Niels
Niels Laursens barn af Vengegård - Laurs
halvgårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Johanne
Anne Jensdatters uægte barn af Hårby - Jens (en karl ved navn Daniel som hun mødte i Blegind sogn)

1752
fol 152
indsidder Jørgen Simonsens barn af Siim - Christen
Rasmus Christensens barn af Vengegård - Christen
indsidder Christen Jensens barn af Hårby - Søren
indsidder Niels Jensens barn af Vissing - Jens
fol 153
gårdmand Jens Laursens barn af Veng - Maren
Niels Poulsens barn af Søgård i Søballe - Anne
Jens Rasmussens barn af Hårby - Stephan
skrædder Rasmus Jacobsen Holmbos barn af Vissing - Jacob
Peder Rasmussens barn af Hårby - Niels
fol 154
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Jens
Niels Christensens barn af Hårby - Sidsel Marie
hyrden Anders Mortensens barn af Søballe - Ellen
Peder Thomasens barn af Søballe - Peder
hyrden Anders Andersens barn af Veng - Maren
fol 155
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Christen Gundorph
Karen Hansdatters uægte barn af Hårby - Knud (soldat Christen Nielsen ibd)
gårdmand Niels Nielsens barn af Søballe - Maren

1753
fol 155
Niels Pedersens barn af Søballe - Herlev
fol 156
indsidder Laurs Andersens barn af Veng - Anne
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Maren
drejeren Laurs Nielsens barn af Veng - Sidsel
indsidder Anders Laursens barn af Veng - Anne
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Laurs
fol 157
husmand Søren Frandsens barn af Vissing - Frands
Christen Thomasen Skrædders barn af Veng - Maren
Rasmus Rasmussens søn af Veng - Rasmus
Rasmus Christensens barn af Vengegård - Rasmus
fol 158
Rasmus Pedersens barn af Vissing - Jacob
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Jens (døde strax)
Christen Thøgersens barn af Søballe - Kirsten
Rasmus Jacobsen Holmbos barn af Vissing - Anne
Michel Pedersen Smeds barn af Vissing - Niels
indsidder Niels Mortensens barn af Vissing - Dorthe
fol 159
gårdmand Anders Andersens barn af Hårby - Karen
gårdmand Christen Mortensens barn af Vissing - Christen
ung Jens Rasmussens barn af Vissing - Kirsten
halvgårdmand Jens Nielsens barn af Hårby - Søren (døde strax)
Niels Christensens barn af Hårby - Rasmus
fol 160
Mathias Christophersen Skrædders barn af Vissing - Inger
Niels Laursens barn af Hårby - Marie
Søren Laursens barn af Veng - Søren

1754
fol 160
indsidder Niels Jensens barn af Veng - Rasmus
indsidder Laurs Andersens barn af Veng - Kirsten
fol 161
Jens Rasmussens barn af Hårby - Søren
indsidder Christen Jensens barn af Hårby - Maren
indsidder Christen Nielsens barn af Hårby - Ebbe
Anders Christensens barn af Hårby - Kirsten
husmand Rasmus Jensens barn af Vissing - Maren
fol 162
Søren Christensens barn af Veng - Anne Cathrine
indsidder Niels Jensens barn af Vissing - Anne
Mads Laursens barn af Vissing - Laurs
hyrden Jens Nielsens tvillinger af Søballe - Niels og Jens
indsidder Erich Pedersens barn af Vissing - Maren
fol 163
soldat Jens Jensens barn af Veng - Christian
Niels Laursens barn af Vengegård - Karen
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Maren
Anders Sørensens barn af Vissing - Gertrud
indsidder Poul Gertsens barn af Hårby - Maren
fol 164
Jens Laursens barn af Veng - Jens
Niels Rasmussens barn af Hårby - Anders
husmand Christen Jensens barn af Vissing - Johanne
smeden Michel Pedersens barn af Vissing - Maren
fol 165
husmand Søren Frandsens barn af Vissing - Frands
Christen Jochumsens barn af Hårby - Johanne
skrædder Rasmus Jacobsen Holmbos barn af Vissing - Jacob
Peder Thomasens barn af Søballe - Anders

1755
fol 166
Christen Thøgersens barn af Søballe - Anne
Jens Nielsens barn af Hårby - Maren
Peder Jørgensen Soldats barn af Vissing - Christense
Rasmus Christensens barn af Vengegård - Maren
fol 167
Christen Thomasen Skrædders barn af Veng - Karen
indsidder Rasmus Jensens tvillinger af Veng (navn mangler - døde strax)
Mathias Christophersen Skrædders barn af Vissing - Rasmus
ung Jens Rasmussens barn af Vissing - Kirsten
fol 168
lægdsmand Anders Jensens barn af Vissing - Jørgen
drejer Laurs Nielsens barn af Hårby - Niels
Niels Poulsens barn af Søgård i Søballe - Else Marie
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Jeremias
fol 169
Rasmus Olufsen Smeds barn af Veng - Anne Margrethe
Rasmus Rasmussens barn af Skomagergård i Veng - Mette
Anders Olufsen Smeds barn af Hårby - Peder
Peder Lithmaths datter Anne Pedersdatters uægte barn fra Høver - Anne (gårdmand og enkemand Rasmus Christensen af Skanderborg Ladegård)
indsidder Niels Nielsens barn af Vissing - Anders
Niels Johansens barn af Søgård i Søballe - Johan
fol 170
Christen Mortensens barn af Vissing - Kirsten
Søren Laursens barn af Veng - Karen
indsidder Jens Jensens barn af Hårby - Jens
Niels Nielsens ene tvillingesøn af Søballe - Peder (den anden var dødfødt)
fol 171
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Kirsten
Niels Sørensens barn af Bækgård i Vissing - Niels
Niels Christensens barn af Hårby - Kirsten

1756
fol 172
husmand Søren Frandsens barn af Vissing - Rasmus
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Rasmus
Niels Laursens barn af Vengegård - Anne
indsidder Poul Gertsens barn af Hårby - Kirsten
fol 173
Jens Rasmussens barn af Hårby - Anne Kirstine
Jens Rasmussen Soldats barn af Veng - Anne
Jens Nielsens barn af Hårby - Niels
Michel Pedersen Smeds barn af Vissing - Rasmus
Niels Laursens barn af Hårby - Maren
fol 174 [kort 4]
hyrden Niels Jensens barn af Vissing - Rasmus
indsidder Niels Jensen Markmands barn af Vissing - Anne
hyrden Rasmus Jensens barn af Søballe - Jens
Peder Thomasens barn af Søballe - Anne
fol 175
fremmed fattig mand Niels Bentsens og hustru Anne Dorthes barn født i Søgård i Søballe - Birthe Cathrine
indsidder Christian Laursens barn af Hårby - Anne Sophie
indsidder Laurs Andersens barn af Veng - Niels
sognefoged Anders Jensens barn af Vissing - Kirsten
sognefogeden i Høvers tjenestekarl Peder Laursens barn af Veng - Thomas

1757
fol 176
Mathias Christophersen Skrædders barn af Vissing - Mette
indsidder Anders Jensens barn af Hårby - Jens
tjenestekarl i Hårby Niels Jørgensens barn af Vissing - Karen
Niels Nielsens barn af Søballe - Anne Johanne
fol 177
Rasmus Holmbo Skrædders barn af Vissing - Elisabeth
Jesper Knudsens barn af Hårby - Niels
Mads Laursens barn af Vissing - Karen
Niels Rasmussens barn af Hårby - Jørgen
Morten Jensens barn af Vissing - Søren
fol 178
enke Maren Laursdatters barn af Veng - Karen
Christian Jochumsens barn af Hårby - Maren Cathrine
Jens Nielsens barn af Hårby - Anne
gårdmand Anders Christensens barn af Hårby - Anne
fol 179
gårdmand Niels Laursens barn af Vengegård - Søren
gårdmand Søren Christensens barn af Veng - Kirsten
halvgårdmand Christen Thøgersens barn af Søballe - Jørgen
gårdmand Rasmus Christensens barn af Vengegård - Anne
fol 180
Niels Poulsens barn af Søgård i Søballe - Else Marie
Anders Olufsen Smeds barn af Hårby - Oluf
gårdmand Jens Laursens barn af Veng - Maren
Søren Laursens barn af Veng - Rasmus

1758
fol 181
gårdmand Rasmus Sørensens barn af Veng - Maren
Niels Sørensens barn af Bækgård i Vissing - Anne Marie
Søren Thomasens barn af Søballe - Karen
husmand Rasmus Jensens barn af Vissing - Mette
fol 182
Christen Pedersens barn af Søgård i Søballe - Anne
Benjamin Rasmussens steddatter Anne Pedersdatters uægte barn af Veng - Peder (Jens Rasmussen som er trolovet til en fattig enke i Fredslev)
Anne Sørensdatters uægte barn af Hårby - Marie (Jens Jensen af Hårby som tjener i Forlev)
Christopher Hansen Skovfogeds barn af Søballe - Jens
fol 183
indsidder Jens Jensens barn af Søballe - Ebbe
Rasmus Rasmussen Bachs barn af Veng - Kirsten
Jens Rasmussens barn af Trillinggården i Hårby - Jens

1759
fol 183
sognefoged Anders Jensens barn af Vissing - Jens
fol 184
Jens Nielsens barn af Trillinggården i Hårby - Cathrine
gårdmand Jens Laursens barn af Veng - Anne
Niels Laursens barn af Hårby - Knud
Christen Sørensens barn af Søballe - Kirsten
fol 185
Jens Rasmussen Soldats barn af Veng - Mette
Michel Pedersen Smeds barn af Vissing - Rasmus
Peder Thomasens barn af Søballe - Maren
Jesper Knudsens barn af Hårby - Karen
indsidder Thomas Pedersens barn af Vissing - Sidsel
fol 186
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Kirsten
Rasmus Jacobsen Skrædders barn af Vissing - Søren
Christen Thøgersens barn af Søballe - Maren
indsidder Søren Nielsens barn af Hårby - Anne Marie
fol 187
Laurs Madsen Skrædders barn af Vissing - Rasmus
Mads Laursens barn af Vissing - Søren
Anders Olufsen Smeds barn af Hårby - Oluf

1760-69

Top


1760
fol 188
Søren Thomasens barn af Søballe - Johanne
Christen Jensen Hyrdes barn af Veng - Maren
hyrden Niels Jensens barn af Vissing - Jens
Niels Johansen Skrædders barn af Hårby - Ebbe
fol 189
Christen Pedersen Horns barn af Søballe - Niels
Rasmus Rasmussen Svinsagers barn af Veng - Peder
indsidder Niels Jørgensens barn af Hårby - Christen
Anders Jensen Markmands barn af Hårby - Karen
fol 190
Laurs Nielsen Drejers barn af Hårby - Rasmus
Christian Jochumsens barn af Hårby - Dorthe
Jens Rasmussen Svejstrups barn af Hårby - Anne
Niels Laursens barn af Vengegård - Niels
fol 191
Peder Thomasens barn af Søballe - Anders
Niels Nielsens barn af Søballe - Jacob
Niels Sørensens barn af Bækgård i Vissing - Rasmus
Anders Christensens barn af Hårby - Kirsten
fol 192
Jens Andreasens barn af Vissing - Anne
Søren Christensens barn af Veng - Ellen
indsidder Martinus Gotlevs barn af Vissing - Johanne
Niels Rasmussens barn af Hårby - Anders
fol 193
Rasmus Sørensens barn af Veng - Jonas
Laurs Madsen Skrædders barn af Vissing - Mads
Jens Rasmussens barn af Trillinggården i Hårby - Maren
fol 194
Niels Rasmussen Bødkers barn af Veng - Kirsten

1761
fol 194
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing - Peder (døde strax)
indsidder Christen Nielsens barn af Hårby - Niels
Anders Jensens barn af Vissing - Jørgen
fol 195
gl Hans Madsens barn af Vissing - Johanne
indsidder Morten Snedkers barn af Vissing - Oluf
Christen Mortensens barn af Vissing - Jens
Jens Nielsens barn af Trillinggården i Hårby - Maren
husmand Niels Andreasens barn af Vissing - Anne
fol 196
Michel Pedersen Smeds barn af Vissing - Jens
Jesper Knudsens barn af Hårby - Knud
Jens Andreasens barn af Vissing - Anne
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Maren
fol 197
Jens Abraham Skomagers barn af Vissing - Gude Cathrine
Niels Sørensen Hjulmands barn af Vissing - Christen
Christen Jensen Hyrdes barn af Veng - Karen
Peder Thomasens barn af Søballe - Maren
fol 198
husmand Rasmus Jensens barn af Vissing - Anne

1762
fol 198
gårdmand Christen Olufsens barn af Veng - Søren
Anders Sørensen Kudsks barn af Vengegård - Niels
fol 199
indsidder Thomas Pedersens barn af Vissing - Mette
aftakket soldat Jens Jensens barn af Veng - Karen
Søren Thomasens barn af Søballe - Thomas
indsidder Jens Rasmussen Soldats barn af Veng - Rasmus
fol 200
indsidder Anders Nielsens barn af Hårby - Cathrine
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Anne
Anders Olufsen Smeds barn af Hårby - Christen
Laurs Nielsen Drejers barn af Hårby - Ellen
fol 201
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing - Anne Marie
Christen Thøgersens barn af Søballe - Thøger
Jens Laursens barn af Veng - Maren
Christen Sørensens barn af Søballe - Søren
Christen Pedersens barn af Søgård i Søballe - Ellen
fol 202
Mathias Christophersen Skrædders barn af Vissing - Niels
indsidder Niels Jørgensens barn af Hårby - Margrethe
Niels Laursens barn af Hårby - Dorthe
tjenestekarl i Bækgården Jens Pedersens barn af Veng - Maren
Jens Rasmussen Svejstrups barn af Hårby - Anne
fol 203
Niels Jensen Hyrdes barn af Vissing - Jesper
Christian Jochumsens barn af Hårby - Niels (døde strax)
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Oluf
Jens Rasmussen Vengs barn af Hårby - Anne
Niels Sørensens barn af Bækgård i Vissing - Anne
fol 204
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Johanne Elisabeth
husmand Jens Sørensens barn af Vissing - Anne Marie
Jens Andreasens barn af Vissing - Anne Marie
fol 205
Peder Thomasens barn af Søballe - Anders
Christen Thomasen Skrædders barn af Veng - Laurs
Laurs Madsen Skrædders barn af Vissing - Rasmus

1763
fol 205
Rasmus Rasmussen Bachs barn af Veng - Kirsten
fol 206
halvgårdmand Anders Sørensens barn af Veng - Johanne
sognefoged Anders Jensens barn af Vissing - Maren
indsidder Martinus Gotlevs barn af Veng - Christen
Gertrud Madsdatters uægte barn af Vissing - Jens (ungkarl Søren Jensen af Svejstrup)
fol 207
Jens Abrahamsen Skomagers barn af Vissing - Abraham
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing - Rasmus
husmand Peder Nielsens barn af Vissing - Anne
Anders Christensens barn af Hårby - Anne (døde strax)
Peder Nielsens barn af Søballe - Maren
fol 208
Niels Christensen Hjulmands barn af Vissing - Birthe
Niels Rasmussens barn af Hårby - Niels (døde strax)
Kirsten Olufsdatters uægte barn af Hårby - Oluf (ungkarl Rasmus Pedersen Skrædder ibd)
Jesper Knudsens barn af Hårby - Anne
Søren Thomasens barn af Søballe - Maren
fol 209
Christen Mortensens barn af Vissing - Karen Marie
indsidder Jens Andersens barn af Vissing - Sidsel
halvgårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Mads
husmand Anders Nielsens barn af Hårby - Maren
soldat Søren Sørensens barn af Vissing - Johanne
fol 210
sognefoged Rasmus Sørensens barn af Veng - Søren

1764
fol 210
Christian Jochumsens barn af Hårby - Sidsel
gårdmand Christen Olufsens barn af Veng - Oluf
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Else
fol 211
Laurs Nielsen Drejers barn af Hårby - Karen
husmand Niels Rasmussens barn af Veng - Karen
sl husmand Thomas Pedersens enke Anne Andersdatters barn af Vissing - Anders
husmand Niels Andreasens barn af Vissing - Karen
fol 212
Christen Sørensens barn af Søballe - Niels
Anders Christensens barn af Hårby - Christen (døde strax)
Niels Nielsens barn af Søballe - Mette
indsidder gl Hans Madsen Amagers barn af Vissing - Christen
Peder Nielsens barn af Søballe - Maren
fol 213
Christen Pedersens barn af Søgård i Søballe - Anne Dorthe
Niels Rasmussens barn af Hårby - Maren
hyrden Peder Laursens barn af Vissing - Rasmus
Christian Friderichsen Hesteskærers barn af Vissing - Anne Marie
fol 214
Søren Thomasens barn af Søballe - Anne
smeden Anders Olufsens barn af Hårby - Anne
gårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Mads
Niels Jensen Esholts barn af Vissing - Karen

1765
fol 215
husmand Laurs Madsens barn af Vissing - Cathrine
halvgårdmand Anders Sørensens barn af Veng - Niels
indsidder Hans Sørensens barn af Vissing - Anne
husmand Peder Jensens barn af Vissing - Jens
fol 216
halvgårdmand Jens Andreasens barn af Vissing - Sidsel
tjenestekarl Niels Jørgensens barn af Hårby - Maren
Jens Rasmussen Svejstrups barn af Hårby - Anne (døde strax)
Jens Nielsens barn af Hårby - Sidsel
fol 217
Christen Thøgersens barn af Søballe - Jens
indsidder Peder Nielsen Hasles barn af Vissing - Anne
sognefoged Joen Jensens barn af Vissing - Anders
Peder Thomasens barn af Søballe - Gertrud
fol 218
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Erich
gårdmand Peder Nielsens barn af Søballe - Anne Marie
husmand Søren Madsens barn af Veng - Christen
husmand Niels Rasmussens barn af Veng - Anne
fol 219
Niels Christensen Hjulmands barn af Vissing - Christen
halvgårdmand Knud Laursens barn af Hårby - Anne
husmand Jens Rasmussens barn af Veng - Rasmus
Niels Madsens barn af Vissing - Anne (døde strax)
fol 220
Niels Jensen Esholts barn af Vissing - Jens
husmand Niels Thomasens barn af Veng - Søren

1766
fol 220
gårdmand Anders Christensens barn af Hårby - Cathrine
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Maren
fol 221
Rasmus Rasmussen Bachs barn af Veng - Søren
Rasmus Jensen Soldats barn af Veng - Jens
Peder Rasmussen Smeds barn af Vissing - Rasmus
fol 222
indsidder Thomas Michelsen Heyers barn af Veng - Michel
husmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Jens
indsidder Rasmus Nielsens barn af Hårby - Anne
husmand Mads Hansens barn af Vissing - Karen
fol 223
Jørgen Laursens barn af Veng - Jens (døde strax)
hyrden Peder Laursens barn af Vissing - Anne Marie
Jens Madsens barn af Vissing - Jens
fol 224
husmand Niels Pedersens barn af Vissing - Maren
aftakket soldat Jens Jensens barn af Hårby - Ellen
Niels Sørensen Hjulmands barn af Vissing - Maren
husmand Niels Rasmussens barn af Veng - Anne
fol 225
Niels Andreasen Malers barn af Vissing - Andreas
Cathrine Madsdatters uægte barn af Vissing - Karen (Niels Pedersen Soldat som tjente i Høver)
gårdmand Christen Olufsens barn af Veng - Maren
fol 226
Poul Jensen Skrædders barn af Hårby - Niels
husmand Frands Johansens barn af Hårby - Bodil

1767
fol 227
halvgårdmand Anders Sørensens barn af Veng - Maren
halvgårdmand Søren Thomasens barn af Søballe - Kirsten
sognefoged Rasmus Sørensens barn af Veng - Anne Cathrine
fol 228
husmand Rasmus Jensens barn af Vissing - Jens
halvgårdmand Peder Rasmussens barn af Vissing - Anne Marie
Niels Rasmussen Bødkers barn af Veng - Anne
hyrden Peder Laursens barn af Vissing - Laurs
fol 229
Jørgen Jensen Bachs barn af Vissing - Sidsel
Søren Sørensens barn af Vissing - Søren
smeden Anders Olufsens barn af Hårby - Oluf
fol 230
husmand Laurs Madsens barn af Vissing - Peder
Jens Andreasens barn af Vissing - Andreas
Peder Nielsens barn af Søballe - Niels
husmand Niels Thomasens barn af Veng - Hans
fol 231
husmand Rasmus Andersens barn af Hårby - Anders
husmand Adam Jochumsens barn af Søballe - Anne
Laurs Nielsen Drejers barn af Hårby - Ellen
husmand Jens Pedersens barn af Hårby - Kirsten
fol 232
Niels Jensen Esholts barn af Vissing - Karen

1768
fol 232
halvgårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Rasmus
Niels Christensen Hjulmands barn af Vissing - Rasmus
fol 233
husmand Frands Johansens barn af Hårby - Bodil
Jens Rasmussens barn af Trillinggården i Hårby - Rasmus
husmand gl Hans Madsens barn af Vissing - Maren
Peder Rasmussen Smeds barn af Vissing - Birthe
fol 234 [kort 5]
Christen Sørensens barn af Søballe - Johan
Rasmus Rasmussens barn af Veng - Søren
Joen Jensens barn af Vissing - Jens
fol 235
husmand Jens Pedersens barn af Veng - Peder
halvgårdmand Laurs Rasmussens barn af Søballe - Anne Sophie
Poul Jensen Skrædders barn af Hårby - Niels
fol 236
husmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Peder
halvgårdmand Christen Thøgersens barn af Søballe - Maren
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Søren
fol 237
husmand Søren Madsens barn af Veng - Anne Marie
Rasmus Markmands barn af Søballe - Rasmus
Niels Rasmussen Emborgs barn af Veng - Rasmus
Peder Snedkers barn af Vissing - Ernst Christian
fol 238
gårdmand Søren Thomasens tvillingesøn af Søballe - Bertel
Adam Jochumsens barn af Søballe - Anne
gårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Anne
husmand Niels Rasmussens tvillingesøn og -datter af Hårby (navne mangler - døde strax)
fol 239
gårdmand Peder Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
Niels Jensen Esholts tvillinger af Vissing - Kirsten og Sidsel Marie
Niels Madsens barn af Vissing - Anne

1769
fol 239
smeden Michel Rasmussens barn af Veng - Anne
fol 240
gårdmand Christen Olufsens barn af Veng - Friderich Ludvig
natmand Friderich Jensens barn - Kirsten
hyrden Peder Laursens barn af Vissing - Anne Marie
fol 241
smeden Peder Rasmussens barn af Vissing - Søren
Christian Jochumsens barn af Hårby - Anne
Niels Sørensens datter af Bækgård i Vissing (navn mangler)
fol 242
Peder Christophersens barn af Hårby - Friderica Anne Sophie
Laurs Nielsen Drejers barn af Hårby - Maren
Jens Sørensens barn af Vissing - Søren
fol 243
gårdmand Anders Sørensens barn af Veng - Helle Marie
Mads Hansen Amagers barn af Veng - Johanne
fol 244
Christopher Ambrosiussens barn af Søgård i Søballe - Ambrosius
Laurs Madsens barn af Vissing - Charlotte Christiane
Christen Jensens barn af Veng - Friderica Magdalene
Hans Madsen Amagers barn af Vissing - Anne Dorthe

1770-79

Top


1770
fol 245
natmand Friderich Jensens søster Mette Jensdatters uægte barn - Else Margrethe (Jens Rasmussen af Låge)
Rasmus Sørensens barn af Veng - Else
Jørgen Laursens barn af Hårby - Laurs
Peder Nielsens barn af Søballe - Kirsten
?s barn af Vissing - Dorthe
? Sørensens barn af Hårby - Anders
Christen Sørensens barn af Vissing - Eske
Knud? Christensens barn af Vissing? - Rasmus
fol 246
Anne Jochumsdatters uægte barn af Søballe (navn mangler - mons Schönfeld af Skanderborg)
Christen Thøgersens barn af Søballe - Maren
natmandens barn af Veng - Friderich
Jens Andreasens barn af Vissing - Andreas
husmand Christopher Jensens barn af Veng - Rasmus
smedens barn af Vissing - Birthe
Rasmus Pedersens barn af Hårby - Peder
fol 247
Laurs Madsens barn af Vissing - Friderich Anton Carl Christian

1771
fol 247
Niels Snedkers barn af Vissing - Maren
hyrden Niels Jacobsens barn af Vissing - Jacob
Niels Bødkers barn af Veng - Rasmus
Mads Sørensens barn af Veng - Rasmus
Rasmus Pedersens barn af Vissing - Jens
Peder Sørensens barn af Veng - Anders
fol 248
Peder Rasmussens barn af Vissing - Knud
Mads Hansens barn af Veng - Rasmus
hyrden Christen Jensens barn af Veng - Anne Cathrine
Morten Christensens barn af Vissing - Andreas
gartner Christopher Aachmanns barn af Veng - Friderich Christian
fol 249
Søren Thomasens barn af Søballe - Jens
indsidder Hans Madsens barn af Vissing - Jens
indsidder Anders Nielsens barn af Hårby - Cathrine
Niels Esholts barn af Vissing - Anders
Peder Christophersens barn af Hårby - Christopher
fol 250
Christen Rasmussens barn af Vissing - Maren (døde strax)
Jens Madsens barn af Vissing - Jens

1772
fol 250
Jens Rasmussen Bødkers barn af Vissing - Karen
Joen Jensens barn af Vissing - Jens
Jens Andersens barn af Vissing - Maren
fol 251
Niels Snedkers barn af Vissing - Maren
Peder Nielsens barn af Søballe - Sidsel Marie
Jens Nielsens barn af Hårby - Kirsten
degnens barn af Veng - Friderich Ludvig
fol 252
indsidder Adam Jochumsens barn af Søballe - Jochum
Knud Laursens barn af Hårby - Knud
Niels Rasmussen Soldats barn af Søballe - Christopher
Christen Nielsens barn af Vissing - Søren
fol 253
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Søren
Rasmus Rasmussen Bachs barn af Veng - Rasmus
natmandens barn af Veng - Friderich
smedens barn af Vissing - Christense
Knud Jensens barn af Vissing - Karen
fol 254
Rasmus Pedersens barn af Hårby - Rasmus
Peder Sørensens barn af Veng - Anders

1773
fol 254
Mads Sørensens barn af Veng - Rasmus
husmand Niels Pedersens barn af Vissing - Dorthe
fol 255
indsidder Morten Christensens barn af Vissing - Edel
smedens barn af Søballe - Karen Marie
Jens Pedersens datter Kirstens uægte barn af Vissing - Jens (gårdmand Jens Madsen af Tåstrup)
Christen Olufsens barn af Veng - Poul
fol 256
skovfoged Mathias Schous barn af Veng - Else Marie
Jens Pedersen Materialkudsks barn af Veng - Friderich Christian
Rasmus Sørensens barn af Veng - Anne Cathrine
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Søren
fol 257
Peder Christophersens barn af Hårby - Anders
indsidder Rasmus Jensens barn af Veng - Peder
Maren Pedersdatters uægte barn af Vissing - Anne (ungkarl Mads Pedersen af Stjær)
Anne Cathrine Gravisdatter som hævdede at være enke efter en prammand i Randers hendes barn - Anne Kirstine
Søren Thomasens barn af Søballe - Simon
fol 258
Jens Jensens barn af Hårby - Anne Marie

1774
fol 258
Peder Nielsens barn af Søballe - Maren
gartner Aachmanns barn af Veng - Abel Marie
Knud Laursens barn af Hårby - Niels
fol 259
Niels Ladefogeds barn af Hårby - Anne
gårdmand Niels Sørensens barn af Vissing - Rasmus
Peder Rasmussens barn af Vissing - Maren
Anne Rasmusdatters uægte barn af Veng - Mette (ungkarl Jens Enevoldsen tjenestekarl i Låsby)
Niels Esholts barn af Vissing - Anne
fol 260
natmandens barn - Jørgen
indsidder Jens Jensens barn af Veng - Voldborg
Morten Christensens barn af Vissing - Christen
Peder Sørensens barn af Veng - Søren
fol 261
degnens barn - Mette Kirstine
Christen Nielsen Soldats barn af Vissing - Niels
indsidder Mads Hansens barn af Veng - Johanne
Rasmus Pedersens barn af Hårby - Jesper
Joen Jensens barn af Vissing - Jørgen
fol 262
hyrdens barn af Vissing - Anne
indsidder Rasmus Nielsens barn af Hårby - Dorthe
smedens barn af Vissing - Søren

1775
fol 262
Jens Rasmussen Bødkers barn af Vissing - Rasmus
husmand Niels Christensens barn af Vissing - Friderich Christian
fol 263
Karen Ditlevsdatters uægte barn - Cathrine (Christen Olufsens tjenestekarl Rasmus Jørgensen af Venge)
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Dorthe
husmand Jens Andreasens barn af Vissing - Anne
Peder Nielsens barn af Søballe - Anne
Jens Nielsens barn af Hårby - Søren
Niels Rasmussen Soldats barn af Søballe - Christen
fol 264
gårdmand Jørgen Laursens barn af Veng - Anne
gårdmand Jens Jensens barn af Hårby - Friderich Christian
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Marie
glarmester Oluf Hansens barn af Bylderup i Holsten - Niels
Niels Rasmussen Bødkers barn af Veng - Maren
husmand Niels Pedersens barn af Vissing - Søren
fol 265
husmand Søren Rasmussens barn af Hårby - Maren
gårdmand Thomas Madsens barn af Vissing - Anders
Poul Jensen Skrædders barn af Hårby - Søren
Stephan Jensens barn af Hårby - Jens
Laurs Madsens barn af Vissing - Jens
Johanne Jensdatters uægte barn af Hårby - Jens (Jens Jespersen tjenestekarl i Stjær)
fol 266
gårdmand Peder Sørensens barn af Veng - Søren
gårdmand Niels Ladefogeds barn af Hårby - Maren
Rasmus Pedersens barn af Hårby - Anders
gårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Mads

1776
fol 266
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
hyrden Rasmus Jensens barn af Veng - Anne Cathrine
husmand Christen Nielsens barn af Vissing - Else
fol 267
Niels Christiansen Snedkers barn af Søballe - Karen
gårdmand Niels Jensen Esholts barn af Vissing - Thomas
gårdmand Laurs Jensens barn af Vissing - Helle
gårdmand Knud Laursens barn af Hårby - Just
husmand Jens Andersens barn af Veng - Mette Margrethe
husmand Peder Kroghs barn af Hårby - Sidsel
husmand Rasmus Pedersens barn af Søballe - Karen
fol 268
Jens Jensen Hjulmands barn af Veng - Anne Marie
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Veng - Maren
gårdmand Peder Christophersens barn af Hårby - Christen
husmand Peder Laursens barn af Vissing - Mads
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Hårby - Dorthe
gårdmand Christopher Ambrosius barn af Søballe - Mette
husmand Niels Nielsens barn af Veng - Niels
fol 269
gårdmand Peder Nielsens barn af Søballe - Christen
indsidder Jens Andreasens barn af Vissing - Andreas
gårdmand Mads Sørensens barn af Veng - Laurs
gårdmand Poul Rasmussens barn af Vissing - Kirsten (døde strax)
sergeant Benners barn af Veng - Anne Beate Friderica
Rasmus Jørgensen Soldats barn af Veng - Anne Cathrine
Maren Christensdatters uægte barn af Vissing - Niels (Niels Sørensens søn Niels af Vissing)
fol 270
Søren Andersens barn af Vissing - Rasmus

1777
fol 270
gårdmand Niels Sørensens barn af Vissing - Søren
gårdmand Christen Olufsens barn af Veng - Peder
natmandens barn af Veng - Margrethe
Maren Baltzers uægte barn af Hårby - Rasmus (Jens Nielsen ibd)
gårdmand Peder Christensens barn af Vissing - Daniel
fol 271
hyrdens? barn af Veng - Hans
Stephan Jensens barn af Hårby - Jens
husmand Peder Pedersens barn af Veng - Peder?
Niels Rasmussen Soldats barn af Søballe - Anne Marie
Ernst Ovesens barn af Søballe - Ove
Niels Christensens? barn af Vissing - Kirsten
fol 272
husmand Søren Nielsens barn af Søballe - Niels
indsidder Rasmus Jørgensens barn af Veng - Niels
natmanden Christen Michelsens barn fra Sallingland på Kræ?bingholms gods - Kirsten
Thomas Madsens barn af Vissing - Mads
Christen Jensen Soldats barn af Vissing - Jens

1778
fol 272
skrædder Morten Frandsens barn af Søballe - Frands
fol 273
natmand Friderich Jensens barn af Veng - Friderich
Jens Ambrosius barn af Søballe - Edel
Laurs Madsens barn af Vissing - Marie Elisabeth
Jens Rasmussen Bødkers barn af Vissing - Rasmus
gårdmand Laurs Jensens barn af Vissing - Maren
Niels Pedersens barn af Vissing - Anne Marie
skrædder Anders Pedersens barn af Søballe - Peder
fol 274
Peder Sørensens barn af Veng - Enevold
Peder Nielsens barn af Søballe - Øllegaard
Niels Nielsens barn af Veng - Margrethe
Knud Laursens barn af Hårby - Knud
Jens Jensen Hjulmands barn af Veng - Maren
fol 275
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Hårby - Rasmus
husmand Rasmus Nielsens tvillinger af Hårby - Inger og Margrethe
Rasmus Pedersen Skrædders barn af Hårby - Anders
smeden Peder Pedersens barn af Veng - Friderich Ludvig
hyrden Niels Jacobsens barn af Vissing - Jacob
gårdmand Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Kirsten

1779
fol 276
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Peder
Jens Rasmussen Javngydes barn af Vissing - Jens
gårdmand Stephan Jensens barn af Hårby - Johanne Marie
gårdmand Peder Christophersens barn af Hårby - Anne Cathrine
smedens barn af Vissing - Anders
gårdmand Jens Madsens barn af Vissing - Maren
Peder Christensens barn af Vissing - Morten
fol 277
Maren Nielsdatters uægte barn af Vissing - Peder (gift mand Michel Jensen som tjener på Wedelslund)
Niels Nielsens barn af Veng - Anne
Jens Nielsens barn af Vissing - Niels
Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Kirsten Marie
fol 278
Grimstrups barn af Hårby - Inger Marie

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 8-3-06
c