s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1780-1813
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-13


1780-89

1780
fol 278
Søren Thomasens barn af Søballe - Johan
Rasmus Jensens barn af Veng - Anne Marie
Niels Bomholts barn af Veng - Niels
Rasmus Nielsens barn af Hårby - Thomas
indsidder Søren Nielsens barn af Søballe - Rasmus
Niels Christensens barn af Vissing - Anne
fol 279
Jens Rasmussen Bødkers barn af Vissing - Anne
Jørgen Laursens barn af Veng - Anne
Ernst Ovesens barn af Søballe - Anne Margrethe
Knud Laursens barn af Hårby - Peder
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Anne
Jens Pedersens barn af Hårby - Cathrine
Mads Sørensens barn af Veng - Marie
Christen Christensens barn af Vissing - Maren
fol 280
Simon Jochumsens enkes barn af Søballe - Anne Marie
indsidder Niels Rasmussens barn af Søballe - Anne Marie
smedens datter af Vissing - Maren
Peder Skomagers barn af Veng - Sidsel
indsidder Jens Nielsens barn af Vissing - Anne
Jens Andersens barn af Veng - Anne
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Maren
fol 281
Jens Madsens barn af Vissing - Christen
Friderich Jensen Natmands barn af Veng - Anne Margrethe
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Hårby - Peder
Morten Skrædders barn af Søballe - Niels
Rasmus Skrædders barn af Hårby - Anders
Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Cathrine
hyrden Mads Hansens barn af Hårby - Rasmus
fol 282
gårdmand Laurs Jensens barn af Vissing - Ellen
Jens Sørensens barn af Vissing - Apelone
Jørgen Jensens barn af Vissing - Friderich Christian
Niels Laursens barn af Vissing - Jens

1781
fol 282
Peder Kroghs barn af Veng - Anne Marie
fol 283
husmand Niels Pedersens barn af Vissing - Else Marie
Jens Ambrosius barn af Søballe - Mette
Rasmus Laursens barn af Vissing - Birthe
Rasmus Jensens barn af Veng - Maren
gårdmand Peder Nielsens barn af Søballe - Enevold
Rasmus Donses barn af Veng - Jens
Jens Rasmussen Smeds barn af Vissing - Christense
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Dorthe
fol 284
skoleholder Swensens barn af Veng - Christine
Stephan Simonsens barn af Vissing - Ellen Marie
Niels Pedersens barn af Hårby - Dorthe
Kirsten Poulsdatters barn født hos hendes forældre i Veng - Abel Cathrine (faderen er Jacob Kol som tjener i Skanderborg)
gårdmand Stephan Jensens barn af Hårby - Søren
Peder Skomagers barn af Veng - Kirsten Marie
fol 285
Laurs Jensens barn af Vissing - Jens
Peder Christensens barn af Vissing - Christen

1782
fol 285
Christen Christensens barn af Vissing - Ellen Margrethe
Ernst Ovesens barn af Søballe - Mette
Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Karen Marie
Søren Sørensens barn af Søballe - Niels
Niels Bækgaards barn af Vissing - Jens
fol 286
Johanne Jensdatters uægte barn avlet i Åbo og født i Veng - Lisbeth (omløbende kræmmer Niels Pedersen uvist hvorfra)
Søren Christensens barn af Hårby - Christen
Jens Rasmussen Javngydes barn af Vissing - Anne
Rasmus Pedersen Rytters barn af Vissing - Karen
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Søren
gårdmand Niels Nielsens barn af Veng - Niels
fol 287
Peder Christophersens barn af Hårby - Johanne
Rasmus Pedersen Skrædders barn af Hårby - Christen
P. B. Grimstrups barn af Veng - Anne Kirstine
gårdmand Jens Nielsens barn af Vissing - Søren
Niels Bomholts barn af Veng - Christen
Mads Sørensens barn af Veng - Laurs
husmand Søren Nielsens barn af Søballe - Rasmus
fol 288
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Niels
husmand Rasmus Pedersens barn af Søballe - Peder
Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Holger Beatus
Knud Laursens barn af Hårby - Peder
Jens Andersen Træskomands barn af Veng - Maren
Niels Laursens barn af Hårby - Laurs
fol 289
Friderich Natmands barn af Veng - Knud

1783
fol 289
Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Anne Marie
husmand Niels Andersens barn af Veng - Anne
Niels Skyttes barn af Søballe - Laurs
Rasmus Pedersen Rytters barn af Vissing - Peder
Peder Nielsens barn af Søballe - Jens
fol 290
Anders Rasmussens barn af Veng - Rasmus
Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Jens
Rasmus Donses barn af Veng - Christen
Sidsel Stuepiges uægte barn af Sophiendahl - Laurs (Jens Michelsen af Sophiendahl)
Jørgen Jensens dødfødte søn af Vissing
Søren Knudsens barn af Veng - Knud
fol 291
Stephan Rasmussens barn af Veng - Christen
Søren Mortensens barn af Vissing - Cathrine
Søren Christensens barn af Hårby - Niels
kammerherre Redtz barn fra Viergård - Friderica Sophie Henriette
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Anne
Peder Skomagers barn af Veng - Karen

1784
fol 291
Jens Nielsens barn af Vissing - Søren
fol 292
indsidder Jens Sørensens barn af Vissing - Søren
husmand Niels Pedersens barn af Hårby - Peder
Jens Pedersens barn af Hårby - Peder
Jens Smeds barn af Vissing - Kirsten Marie
Stephan Jensens barn af Hårby - Anne
Morten Skrædders barn af Søballe - Enevold
Jens Nielsens husmandskone Maren Andersdatters uægte barn af Vissing - Cathrine (gårdmand Niels Rasmussen Hårby i Javngyde)
fol 293
Ernst Ovesens tvillinger af Vissing - Friderich Ludvig og Friderica Anne Sophie
Stephan Simonsens barn - Karen
Rasmus Skrædders barn af Hårby - Anne
ung Laurs Jensens barn af Vissing - Jens
husmand Rasmus Pedersens barn af Søballe - Karen
fol 294 [kort 6]
husmand Rasmus Laursens barn af Vissing - Kirsten
Niels Bomholts barn af Veng - Jens

1785
fol 294
Laurs Jensens barn af Vissing - Anders
Jens Christensens barn af Veng - Poul
Jørgen Christensens barn af Søballe - Karen
Marie Kirstine Christensdatters uægte barn af Veng - Christen (gårdmand Christian Nielsen af Bjertrup)
Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Voldborg
fol 295
gårdmand Jens Nielsens barn af Vissing - Anne Cathrine
Rasmus Jensens tvillinger af Veng - Gertrud og Anne
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Søren
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Maren
Anders Pedersens barn af Vissing - Peder (døde strax)
Jens Javngydes barn af Vissing - Marie
Jens Andersens barn af Veng - Peder
fol 296
Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Christopher
Jens Frandsens hjemmedøbte søn af Vissing (navn mangler - døde strax)
Peder Smeds barn af Veng - Birthe
Søren Christensens barn af Hårby - Anne
Peder Christensens barn af Vissing - Rasmus
Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Sidsel
Ellen Sørensdatters uægte barn af Veng - Anne (skytten Jens Michelsen af Sophiendahl)

1786
fol 297
Andreas Rasmussens barn af Vissing - Christen
Stephan Simonsens barn af Vissing - Thomas
Knud Laursens barn af Hårby - Anne Marie
Jacob Skomagers barn af Veng - Salome
Jens Andersens barn af Veng - Kirsten
Søren Nielsens barn af Hårby - Anne
Stephan Jensens barn af Hårby - Anne Johanne
fol 298
Niels Andersens barn af Veng - Maren

1787
fol 298
Rasmus Jørgensens barn af Veng - Søren
gårdmand Niels Nielsens barn af Veng - Søren
Thomas Christensens barn af Vissing - Holger
Niels Skyttes barn af Søballe - Niels
fol 299
Rasmus Smeds barn af Veng - Anne Kirstine
Søren Mortensens barn af Vissing - Maren
Anders Christensens barn af Vissing - Anne Cathrine
Søren Christensens barn af Hårby - Anne
Niels Pedersens barn af Vissing - Anne Marie
Ernst Ovesens barn af Vissing - Maren
Niels Bomholts barn af Veng - Anne
fol 300
Niels Bækgaards barn af Vissing - Peder
natmand Friderichs barn af Veng - Anne Margrethe
Jacob Skomagers barn af Veng - Peder
gårdmand Jens Jacobsens barn af Hårby - Rasmus
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Kirsten

1788
fol 301
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Johan
Jacob Nielsens barn af Søballe - Niels
skytten på Sophiendahl Jens Michelsens barn af Vissing - Friderica Anne Sophie
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Anne
gårdmand Søren Christensens barn af Søballe - Karen
Christopher Ambrosius barn af Søballe - Søren
fol 302
Sidsel Jensdatters uægte barn af Vissing - Peder (ungkarl Anders Sørensen af Lillering)
Søren Rasmussens barn af Hårby - Peder (døde strax)
husmand Jens Sørensens barn af Vissing - Anne Cathrine
husmand Andreas Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
Jørgen Christensens tvillingesønner af Søballe (navne mangler - døde strax)
Maren Jensdatters uægte dødfødte søn af Veng (Christen Skytte ladefoged på Sophiendahl)
Laurs Jensens barn af Veng - Rasmus
fol 303
husmand Jens Christensens barn af Veng - Maren
Søren Mortensens barn af Vissing - Anders
Niels Madsens barn af Vissing - Thomas
Rasmus Ditlevs barn af Veng - Mette
Niels Andersens barn af Veng - Anders
husmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Rasmus

1789
fol 303
Niels Posts barn af Veng - Kirsten
fol 304
gårdmand Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Anne Marie
husmand Jens Nielsens barn af Vissing - Karen
gårdmand Peder Christensens barn af Vissing - Maren
hyrden Anders Christensens barn af Vissing - Rasmus
gårdmand Jens Jensens barn af Hårby - Johanne Margrethe
smeden Rasmus Mortensens barn af Veng - Knud (døde strax)
skoleholder Michel Sørensens barn af Hårby - Jens
fol 305
gårdmand Søren Christensens barn af Hårby - Cathrine
husmand Peder Jensens barn af Veng - Peder
Søren Rasmussens navnløse søn af Hårby
husmand Jens Andersens barn af Veng - Marie
Marie Nielsdatters uægte barn avlet i Blegind født i Hårby - Laurs (ungkarl Anders Laursen af Blegind)
Anders Pedersens barn af Søballe - Peder
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Johannes
fol 306
gårdmand Knud Laursens barn af Hårby - Maren
gårdmand Stephan Rasmussens barn af Veng - Rasmus
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Maren
husmand Niels Madsens barn af Vissing - Christen
Stephan Jensens dødfødte søn af Hårby
Andreas Rasmussens barn af Vissing - Mette
Stephan Simonsens barn af Vissing - Maren
fol 307
gl Laurs Jensens barn af Vissing - Niels
gårdmand Niels Andersens barn af Veng - Maren

1790-99

Top


1790
fol 307
gårdmand Jens Jacobsens barn af Hårby - Jacob
Ernst Ovesens barn af Søballe - Johannes
gårdmand Thomas Sørensens barn af Søballe - Christen
gårdmand Søren Mortensens barn af Vissing - Morten
smeden Rasmus Mortensens barn af Veng - Anne Cathrine
Søren Rasmussens barn af Hårby - Trine (døde strax)
fol 308
skytten Jens Michelsens barn af Vissing - Sejer
husmand Niels Bomholts barn af Veng - Karen
gårdmand Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Anne Marie
Jens Frandsens hjemmedøbte barn af Vissing (navn mangler - døde strax)
indsidder Jens Sørensens barn af Vissing - Mette
indsidder Michel Michelsens barn af Vissing - Maren
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Maren
fol 309
husmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Maren
gårdmand Jens Jensens barn af Hårby - Johanne Margrethe
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Johanne Marie

1791
[bog 2]
fol 3
gårdmand Jens Nielsens barn af Vissing - Søren
husmand Jens Pedersens tvillinger af Hårby - Søren og Anne Cathrine
Niels Nielsens dødfødte datter af Veng
husmand Peder Jensens barn af Veng - Jens Christian
fol 4
gårdmand Anders Pedersens barn af Søballe - Laurs
skoleholder Jens Rasmussens dødfødte søn af Hårby
gårdmand Jacob Nielsens barn af Søballe - Christen
Jens Christensens navnløse søn af Veng
Kirsten Madsdatters uægte barn avlet i Ormslev født i Veng - Laurs (ungkarl Thomas Pedersen i Ormslev)
gårdmand Stephan Rasmussens barn af Veng - Rasmus
fol 5
gårdmand Christen Christensens barn af Hårby - Karen
gårdmand Søren Christensens barn af Hårby - Marie
natmand Friderich Jensens barn af Veng - Lorentz
gårdmand Søren Rasmussens dødfødte søn af Hårby
gårdmand Niels Laursens barn af Hårby - Friderich Otte Carl
fol 6
hyrden Niels Andersens barn af Veng - Anne
husmand Niels Madsens hjemmedøbte datter af Vissing (navn mangler - døde strax)
gårdmand gl Laurs Jensens barn af Vissing - Kirsten
Poul Kræmmers barn af Søballe - Søren
Rasmus Ditlevs barn af Veng - Niels
husmand Anders Michelsens barn af Søballe - Søren

1792
fol 7
husmand Anders Rasmussens barn af Vissing - Morten
Knud Laursens dødfødte datter af Hårby
husmand Michel Michelsens barn af Vissing - Anne Marie
gårdmand Søren Christensens barn af Søballe - Anne Sophie
Niels Friderichsen Natmands barn af Veng - Else
Peder Jensen Drejlsvævers barn af Veng - Friderica Anne Sophie
fol 8
gårdmand Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Maren
husmand Ernst Ovesens barn af Søballe - Anne Cathrine
gårdmand Niels Nielsens barn af Veng - Søren
gårdmand Stephan Jensens barn af Hårby - Kirsten
Rasmus Mortensen Smeds barn af Vissing - Knud
Kirsten Jeppes uægte barn af Veng - Peder (Bent Jensen tjenende på Sophiendahl)
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Jens
fol 9
husmand Niels Jensens barn af Veng - Maren
husmand Jens Sørensens barn af Vissing - Niels
gårdmand Thomas Sørensens og Anne Christensdatters barn af Søballe - Mette
fol 10
indsidder Niels Laursens og Else Andersdatters barn af Vissing - Kirsten
skoleholder Jens Rasmussens barn af Hårby - Niels
gårdmand Jørgen Christensens barn af Søballe - Anne Kirstine
gårdmand Søren Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
gårdmand Stephan Rasmussens barn af Veng - Rasmus
gårdmand Niels Andersens barn af Veng - Ellen
fol 11
indsidder Laurs Nielsens barn af Hårby - Niels
gartner Christen Christensens dødfødte søn
indsidder Rasmus Nielsens barn af Veng - Søren
gårdmand Søren Mortensens barn af Vissing - Cathrine
husmand Jens Nielsen Boes barn af Vissing - Anders
husmand Niels Bomholts barn af Veng - Karen
fol 12
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Søballe - Anne
Friderich Natmands barn af Veng - Christen
husmand Peder Jensens barn af Veng - Jens Christian

1793
fol 12
gårdmand Jens Jacobsens barn af Hårby - Jens
skytten Jens Michelsens barn af Vissing - Anton Julius
fol 13
husmand Jens Andersens barn af Veng - Anders
husmand Jens Christensens barn af Veng - Maren
husmand Christen Sørensens barn af Vissing - Johanne
gårdmand Anders Pedersens barn af Søballe - Anne Margrethe
gårdmand Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Rasmus
fol 14
gårdmand Christen Christensens barn af Hårby - Anders
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Anders
husmand Poul Laursens tvillinger af Søballe - Ingeborg og Jens
gårdmand Søren Christensens barn af Søballe - Anne
fol 15
gårdmand Jens Christensens barn af Vissing - Stephan
husmand Michel Michelsens barn af Vissing - Niels
gårdmand Niels Laursens barn af Hårby - Friderica Anne Sophie
træskomand Jens Rasmussens barn af Vissing - Søren
gårdmand Søren Christensens barn af Hårby - Christen
gårdmand Jacob Nielsens dødfødte søn af Søballe
fol 16
gårdmand Rasmus Rasmussens dødfødte søn og datter af Hårby
indsidder Niels Andersens barn af Veng - Niels
gårdmand Ernst Pedersens barn af Vissing - Karen
gårdmand Jens Sørensens barn af Vissing - Inger
husmand Jørgen Frandsens barn af Vissing - Frands
husmand Niels Laursens barn af Vissing - Laurs

1794
fol 16
smeden Rasmus Mortensens barn af Vissing - Rasmus (døde strax)
fol 17
husmand Poul Pedersens barn af Vissing - Palle
gårdmand gl Laurs Jensens barn af Vissing - Rasmus
indsidder Rasmus Nebels barn af Vissing - Jens
Anne Pedersdatters uægte barn af Søballe - Søren (omløbende kræmmer Søren uvist hvorfra)
Drejlsvæver Søren Nielsens barn af Søballe - Anne
fol 18
Christen Gartners dødfødte datter af Veng
husmand Andreas Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
husmand Laurs Madsens barn af Vissing - Anne Marie
Rasmus Michelsens barn hos svigerforældrene i Veng - Marie Kirstine
gårdmand Søren Rasmussens barn af Hårby - Trine
fol 19
husmand Anders Friderichsens barn af Vissing - Anne Cathrine
gårdmand Laurs Rasmussens barn - Niels (døde strax)
husmand Niels Jensens barn af Stabelhus i Hårby - Jens
husmand Christen Sørensens barn af Vissing - Anne Cathrine
Friderich Jensen Natmands barn af Veng - Else
fol 20
gårdmand Jens Jensens dødfødte søn af Hårby
gårdmand Stephan Rasmussens barn af Veng - Christen
gårdmand Christen Christensens barn af Hårby - Maren
husmand Jens Sørensens barn af Vissing - Thomas
natmand Niels Friderichsens barn af Hårby - Friderich
gårdmand Niels Andersens barn af Veng - Anders
fol 21
Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Sidsel
Rasmus Mortensen Smeds barn af Vissing - Søren

1795
fol 21
gårdmand Thomas Sørensens barn af Søballe - Anne
Mette Rasmusdatters uægte barn af Sophiendahl - Johanne (Peder Hasle tidl tjener på Sophiendahl)
skoleholder Jens Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
fol 22
gårdmand Jesper Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
husmand Ernst Ovesens barn af Søballe - Søren
indsidder Jens Pedersens barn af Hårby - Maren
indsidder Peder Jensens tvillinger af Veng - Søren og Anne Sophie
gårdmand Søren Mortensens barn af Vissing - Anders
fol 23
husmand Jens Christensens tvillinger af Veng - Niels og Inger Marie
Christen Sørensen Murmesters tvillinger af Vissing - Kirstine (den anden døde)
husmand Anders Michelsens barn af Søballe - Michel
Sidsel Andersdatters uægte barn af Hårby - Niels (gift mand Rasmus Pedersen af Jeksen)
fol 24
husmand Rasmus Laursens barn af Vissing - Anne
gårdmand Søren Christensens barn af Søballe - Christen
Anne Marie Andersdatters uægte barn af Søballe - Peder (Peder Nielsens søn Niels af Søballe)
husmand Rasmus Nielsens barn af Hårby - Rasmus
husmand Niels Nielsen Bomholts barn af Veng - Anne Cathrine
fol 25
gårdmand Søren Christensens barn af Hårby - Søren
gårdmand Anders Pedersens barn af Søballe - Anne Marie
husmand Poul Laursen Kræmmers tvillinger af Søballe - Peder og Rasmus
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Søballe - Ellen
husmand Laurs Hjorts barn af Hårby - Jørgen
fol 26
gårdmand Ernst Pedersens barn af Vissing - Karen
gårdmand Jens Jacobsens barn af Hårby - Christopher
husmand Christen Sørensens barn af Vissing - Anne Cathrine
husmand Jørgen Rasmussens barn af Veng - Friderica Anne Sophie
husmand Jørgen Frandsens barn af Vissing - Søren
fol 27
Christian Pottemagers barn af Vissing - Jens
skytten Jens Michelsens barn af Vissing - Søren

1796
fol 27
Rasmus Nebels dødfødte søn af Veng
gartner Christensens dødfødte datter af Veng
husmand Niels Jensens dødfødte datter af Stabelhus i Hårby
indsidder Henrich Poulsens barn af Vissing - Anne Kirstine
Mette Jensdatters uægte barn af Veng - Søren (ungkarl Jacob Erichsen af Vissing)
fol 28
husmand Niels Laursens barn af Vissing - Laurs
husmand Laurs Madsens barn af Vissing - Jens
indsidder Erich Michelsens barn af Hårby - Else Marie
gårdmand Jens Christensens barn af Vissing - Laurs
Søren Nielsen Vævers barn af Søballe - Maren
gårdmand Jørgen Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
fol 29
gårdmand Søren Nielsens barn af Hårby - Søren
gårdmand Jørgen Christensens barn af Søballe - Anne
gårdmand Jens Rasmussen Vissings barn af Vissing - Sidsel
indsidder Oluf Rasmussens tvillinger af Hårby - Anders og Kirsten
gårdmand Peder Jensens barn af Søballe - Jens
fol 30
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
Jens Christensen Vævers navnløse datter af Veng
husmand Anders Michelsens barn af Søballe - Michel
indsidder Christen Sørensens barn af Vissing - Anne Marie
husmand Simon Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
Rasmus Mortensen Smeds barn af Vissing - Johannes
gårdmand Jesper Rasmussens barn af Hårby - Peder
fol 31
Rasmus Jensen Snedkers barn af Søballe - Jørgen
gårdmand Thomas Sørensens barn af Søballe - Anne Marie
gårdmand Stephan Rasmussens barn af Veng - Peder

1797
fol 31
husmand Niels Jensens barn af Stabelhus i Hårby - Johanne
gårdmand Søren Rasmussens barn af Hårby - Oluf (døde strax)
fol 32
indsidder Niels Friderichsens barn dødfødte søn af Hårby
gårdmand Niels Andersens barn af Veng - Friderica Anne Sophie
husmand Jørgen Rasmussens og Dorothea Cathrine Markmandsdatters barn af Veng - Friderica Anne Sophie
gårdmand Laurs Rasmussens og Barbara Nielsdatters barn af Søballe - Rasmus
fol 33
skytten Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters barn af Vissing - Søren
husmand Jens Andersens og Anne Nielsdatters barn af Vissing - Anders
gårdmand Christen Christensens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Maren
husmand Jens Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Hårby - Michel
husmand Ernst Ovesens og Karen Sørensdatters barn af Søballe - Karen
fol 34
gårdmand Søren Christensens og Maren Nielsdatters barn af Hårby - Anne Marie
pottemager Christian Jensens og Else Nielsdatters barn af Vissing - Niels
husmand Anders Friderichsens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Anne Marie
gårdmand Søren Christensens og Johanne Nielsdatters barn af Søballe - Inger Marie
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Cathrine
fol 35
gårdmand Ambrosius Christophersens og Anne Nielsdatters barn af Søballe - Anne Marie
husmand Poul Laursens og Sidsel Jensdatters barn af Søballe - Laurs

1798
fol 35
gårdmand Anders Pedersens og Anne Svendsdatters barn af Søballe - Anne
husmand Rasmus Nielsens og Karen Andersdatters barn af Hårby - Jens
fol 36
indsidder Søren Nielsen Hjorts og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Niels
husmand Peder Jensens og Gertrud Kirstine Jacobsdatters barn af Veng - Friderica Lovise
gårdmand Søren Mortensens og Maren Andersdatters barn af Vissing - Troels
indsidder Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Anders
indsidder Jens Andreasens og Karen Pedersdatters barn af Hårby - Birthe Marie
fol 37
husmand Jens Rasmussens og Karen Andersdatters barn af Vissing - Maren
degnens datter Mette Kirstine Serritslevs uægte barn af Veng - Jens (Laurs Frandsen tjener på Sophiendahl)
gårdmand Niels Nielsens datter Anne Nielsdatters uægte barn af Veng - Kirsten (døde strax - Anders Sørensen Christian Jørgensens tjenestekarl i Svejstrup)
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Olufsdatters barn af Hårby - Rasmus
fol 38
Friderich Natmands og Anne Knudsdatters barn af Veng - Kirstine
indsidder Søren Nielsen Vævers og Dorthe Jensdatters barn af Søballe - Niels
husmand Friderich Anton Carl Christian Laursens og Mette Rasmusdatters tvillinger af Veng - Friderich Ludvig og Julius Anton
husmand Rasmus Christensens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Anne
fol 39
gårdmand ung Jens Christensens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Christen
gårdmand Søren Nielsens og Anne Andersdatters barn af Hårby - Søren
husmand Peder Marcussens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Marcus
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Rasmus
husmand Jens Andersens og Maren Madsdatters barn af Veng - Peder
fol 40
husmand Niels Sørensens og Mette Jensdatters barn af Veng - Kirsten
husmand Jørgen Frandsens og Karen Sørensdatters barn af Vissing - Kirsten
gårdmand Ernst Jensens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Friderica Anne Sophie
tømmermand Christian Nicolajsens og Anne Marie Bohdes barn af Hårby - Johannes Nicolaj
husmand Niels Laursens og Else Andersdatters barn af Vissing - Maren
fol 41
gårdmand Oluf Madsens og Sidsel Jensdatters barn af Veng - Marie
smeden Morten Rasmussens og Johanne Knudsdatters barn af Vissing - Anne
Jens Frandsens og Maren Andersdatters barn af Vissing - Dorthe
husmand Niels Poulsens og Dorthe Nielsdatters barn af Vissing - Ellen Marie
fol 42
husmand Simon Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vissing - Friderica Beate
gårdmand Jesper Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Hårby - Kirsten
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Cathrine
gårdmand Jens Rasmussen Vissings og Karen Christophersdatters barn af Vissing - Kirsten

1799
fol 43
husmand Jørgen Rasmussens og Dorothea Cathrine Aachmanns barn af Veng - Friderich Ludvig Carl
gårdmand Jens Jacobsens og Maren Jensdatters barn af Hårby - Jacob
indsidder Niels Friderichsens dødfødte datter af Hårby
fol 44
husmand Ernst Ovesens og Karen Sørensdatters barn af Søballe - Karen
Edel Jensdatters uægte barn af Søballe - Laurs (ungkarl Søren Sørensen af Farre)
gårdmand Ambrosius Christophersens og Anne Nielsdatters barn af Søballe - Maren
husmand Niels Jensens og Mette Salomons barn af Stabelhus i Hårby - Kirsten
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Friderica Anne Sophie
fol 45
pottemager Christian Jensens og Else Nielsdatters barn af Vissing - Inger
husmand Jens Andersens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Anne
gårdmand ung Søren Nielsens og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Johanne Marie
fol 46
husmand Niels Laursens datter Annes uægte barn af Veng - Maren (Peder Sørensen gårdmandssøn i Framlev)
gårdmand Niels Andersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Veng - Johanne
husmand Søren Nielsens og Johanne Rasmusdatters tvillingedatter af Veng - Sidsel Marie
fol 47
Maren Christensdatters uægte barn af Søballe - Maren (Søren Christensen Smed af Søballe)
husmand Poul Nielsens dødfødte søn af Søballe
husmand Jens Christensens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Inger Marie

1800-13

Top


1800
fol 47
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Ellen
husmand Laurs Nielsens navnløse søn af Hårby
fol 48
husmand Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters barn af Vissing - Maren
gårdmand Anders Pedersens og Anne Svendsdatters søn af Søballe (navn mangler - døde strax)
husmand Mads Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Vissing - Peder
husmand Niels Sørensens og Mette Jensdatters barn af Veng - Kirsten
husmand Jens Rasmussens datter af Vissing (navn mangler - døde strax)
fol 49
skytten Jens Michelsens og Johanne Michelsdatters barn af Vissing - Juliane Beate
væver Friderich Anton Carl Christian Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Veng - Anne Marie
indsidder Laurs Sørensens og Mette Marie Hansdatters barn af Veng - Mette Kirstine
gårdmand Jens Christensens og Gertrud Andersdatters barn af Vissing - Christen
fol 50
husmand Laurs Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Vissing - Morten
gårdmand Søren Christensens og Johanne Nielsdatters barn af Søballe - Kirsten
husmand Niels Laursens og Else Andersdatters barn af Vissing - Christen
smeden Rasmus Mortensens og Johanne Knudsdatters barn af Vissing - Jens
husmand Jacob Erichsens og Maren Jensdatters barn af Vissing - Anne Marie
fol 51
gårdmand Søren Nielsens og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Niels
indsidder Hans Christiansens og Johanne Christensdatters barn af Veng - Anne
Elisabeth Nielsdatters uægte barn af Hårby - Dorthe Marie (en rejsende ved navn Peder)
husmand Rasmus Christensens navnløse søn af Søballe
fol 52
gårdmand Søren Mortensens og Maren Andersdatters barn af Vissing - Knud
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Kirsten
gårdmand Christen Christensens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Anne Kirstine
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Jens
fol 53
husmand Jens Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Maren
gårdmand Jesper Rasmussens navnløse datter af Hårby

1801
fol 53
Jørgen Rasmussens dødfødte datter af Veng
snedker Jørgen Frandsens og Karen Sørensdatters barn af Vissing - Birthe Marie
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Søren
smeden Oluf Andersens og Marie Nielsdatters barn af Veng - Anders
fol 54
husmand Peder Marcussens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Jens Carl
gårdmand Ernst Jensens og Else Marie Rasmusdatters barn af Veng - Trine
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Friderich Christian
gårdmand Niels Andersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Veng - Rasmus
fol 55
gårdmand ung Jens Christensens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Christen
husmand Jens Andersens og Mette Margrethe Jensdatters barn af Vissing - Maren
husmand Niels Poulsens og Dorthe Nielsdatters barn af Vissing - Niels
husmand Rasmus Nielsens og Maren Thomasdatters barn af Hårby - Niels
fol 56
gårdmand Anders Pedersens og Anne Svendsdatters barn af Søballe - Maren
gårdmand Jens Rasmussen Vissings og Karen Christophersdatters barn af Vissing - Johanne
gårdmand Søren Rasmussens dødfødte søn af Hårby
husmand Simon Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vissing - Peder
fol 57
husmand Christen Christensens og Anne Marie Sørensdatters barn af Vissing - Mette Marie
husmand Poul Laursens og Sidsel Jensdatters barn af Søballe - Edel
husmand Jens Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Edel
husmand Niels Andersens og Johanne Madsdatters barn af Veng - Anne

1802
fol 58 [kort 2]
husmand Rasmus Christensens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Christen
husmand Mads Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Vissing - Peder
husmand Christen Andersens navnløse søn af Vissing
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Anne
fol 59
husmand Niels Sørensens og Mette Jensdatters barn af Veng - Niels
husmand Jens Andreasens og Karen Pedersdatters barn af Veng - Peder
fuldmægtig Peder Dahlsens og Mette Winthers barn af Sophiendahl - Friderich Anton Sofus
husmand Niels Jensens og Mette Sørensdatters barn af Veng - Anne Marie
fol 60
Anne Hansdatters uægte barn af Veng - Jørgen (ungkarl Peder Jørgensen Skrædder nu i Brabrand)
Friderich Jensen Natmandsog Anne Knudsdatters barn af Veng - Else
husmand og træskomand Rasmus Nielsens og Karen Andersdatters barn af Hårby - Friderich
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Kirsten
fol 61
gårdmand Ernst Ovesens og Karen Sørensdatters barn af Søballe - Søren
gårdmand Søren Mortensens og Maren Andersdatters barn af Vissing - Karen
husmand Laurs Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Vissing - Bodil Marie
gårdmand Jesper Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Hårby - Peder
fol 62
husmand Jørgen Rasmussens og Dorothea Cathrine Aachmanns barn af Veng - Friderich Julius Otte
Friderich Laursen Vævers og Mette Rasmusdatters barn af Veng - Peder
husmand Søren Pedersens og Gertrud Nielsdatters barn af Hårby - Peder
husmand Jens Andersens og Mette Margrethe Jensdatters barn af Vissing - Cathrine
fol 63
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Anne
husmand Hans Pedersens og Anne Thomasdatters barn af Veng - Dorthe Marie
gårdmand Søren Rasmussens navnløse søn af Hårby
smeden Oluf Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Veng - Anne
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Anne Marie
fol 64
indsidder Søren Nielsens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Rasmus
husmand Jens Rasmussen Spillemands og Maren Pedersdatters barn af Vissing - Rasmus

1803
fol 64
Anne Christophersdatters uægte dødfødte datter af Søballe (tjenestekarl Enevold Herlevsen af Søballe)
husmand Rasmus Ditlevs og Karen Christensdatters barn af Veng - Christopher
madam Schades tjenestepige Maren Laursdatters uægte barn af Veng - Birgitte Marie (Jacob Nielsen feldberedersvend i Mariager)
fol 65
gårdmand Jens Jacobsens og Maren Jensdatters barn af Hårby - Anne
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Jørgen
gårdmand Ernst Jensens og Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Rasmus
fol 66
husmand Hans Christiansens og Johanne Christensdatters barn af Veng - Laurs
husmand Niels Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Vissing - Anne Johanne
husmand Laurs Pedersens og Anne Hansdatters barn af Vissing - Karen
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Anne Margrethe
fol 67
husmand Jens Madsens og Maren Rasmusdatters barn af Vissing - Mariane
ung Jens Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Mette
husmand Niels Pedersen Kræmmers og Anne Gregersdatters barn af Vissing - Anne Margrethe
gårdmand Anders Pedersens enke Anne Svendsdatters barn af Søballe - Anders
fol 68
husmand Søren Nielsens og Dorthe Jensdatters barn af Søballe - Jens
gårdmand Niels Andersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Veng - Søren
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Søren
soldat Rasmus Nielsens og Maren Thomasdatters barn af Hårby - Kirsten
husmand Søren Sørensens og Edel Jensdatters barn af Søballe - Søren
fol 69
Lisbeth Nielsdatters uægte barn af Hårby - Peder Knudsen (en omgående fremmed)
Jørgen Frandsens og Karen Sørensdatters barn af Vissing - Jens
gartner Christensens navnløse søn af Veng

1804
fol 70
husmand Niels Poulsens barn af Vissing - Ellen Marie
husmand Laurs Sørensens og Mette Marie Hansdatters barn af Veng - Kirsten Marie
husmand Christen Christensens og Anne Marie Jensdatters barn af Vissing - Kirsten
husmand Jørgen Rasmussens og Dorthe Cathrine Aachmands navnløse søn af Veng
gårdmand Søren Rasmussens navnløse datter af Hårby
fol 71
husmand Rasmus Christensens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Maren
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards navnløse søn af Vissing
husmand Niels Nielsens navnløse søn af Veng
husmand Simon Rasmussens og Anne Pedersdatters navnløse datter af Vissing
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Anders
husmand Niels Andersens enke Johanne Madsdatters barn af Veng - Niels
fol 72
Niels Jensens og Mette Salomonsdatters barn af Stabelhus i Veng - Anne
husmand Anders Jensens og Kirsten Marie Jacobsdatters barn af Hårby - Jacob
husmand Peder Marcussens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Maren
husmand Niels Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Vissing - Anne
fol 73
husmand Søren Jensens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Jens
husmand Jens Michelsens og Anne Pedersdatters barn af Hårby - Peder
smeden Oluf Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Veng - Niels
gårdmand Ernst Jensens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Else Marie
fol 74
gårdmand Jørgen Christensens og Maren Sørensdatters barn af Søballe - Christen
gårdmand Oluf Madsens og Sidsel Jensdatters barn af Veng - Jens
husmand Poul Knudsens og Karen Hansdatters barn af Veng - Anne
forvalter Peder Dahlsens og Mette Winthers barn af Sophiendahl - Juliane Marie
fol 75
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Peder
husmand Mads Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Vissing - Anders
husmand Jens Andreasens og Maren Pedersdatters barn af Veng - Peder
husmand Søren Nielsens og Dorthe Jensdatters barn af Søballe - Karen Marie
fol 76
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Kirsten
skoleholder Peder Laursens og Anne Rasmusdatters barn af Hårby - Rasmus
Mette Kirstine Serritslevs uægte barn af Veng - Anne (Christen Johansen degnens medhjælper i Veng skole)
smeden Søren Jensens og Maren Jensdatters barn af Vissing - Christen
fol 77
husmand Hans Pedersens og Anne Thomasdatters barn af Veng - Thomas

1805
fol 77
gårdmand Jens Christensens steddatter Ellen Marie Stephansdatters uægte barn af Vissing - Maren (ungkarl Rasmus Laursen af Vissing)
husmand ung Jens Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Anne Margrethe
gartner Christen Christensens og Cecilie Dahlsens barn af Veng - Friderica Lovise Charlotte
fol 78
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Marie Kirstine
gårdmand Jesper Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Hårby - Peder
husmand Laurs Christensens navnløse datter af Vissing
husmand Niels Nielsens og Maren Jensdatters barn af Søballe - Marie
fol 79
husmand Jens Sørensens og Kirsten Jensdatters barn af Hårby - Nicolaj
gårdmand Søren Nielsens barn af Vissing - Bertel
husmand Jens Andersens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Jens
gårdmand Søren Mortensens og Maren Andersdatters barn af Vissing - Morten
husmand Laurs Pedersens og Anne Hansdatters barn af Vissing - Peder
fol 80
husmand Niels Pedersens og Anne Gregersdatters barn af Hylthuset på Vissing mark - Larsine
husmand Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Veng - Friderica Anne Sophie
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Niels
fol 81
gårdmand Jens Christensens og Karen Jensdatters barn af Vissing - Anne Elisabeth
husmand Søren Sørensens og Edel Jensdatters barn af Søballe - Anne Margrethe
gårdmand Søren Pedersens og Anne Svendsdatters barn af Søballe - Marie Kirstine
gårdmand Rasmus Jensens navnløse søn af Vissing
smeden Rasmus Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Søballe - Mette Marie
fol 82
hyrden Jørgen Christensens navnløse søn af Søballe

1806
fol 82
husmand Niels Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Veng - Anne Marie
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Sidsel Marie
gårdmand Christen Christensens navnløse datter af Hårby
fol 83
husmand Laurs Nielsens og Anne Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Laurs
husmand Søren Jensens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Niels
husmand Simon Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vissing - Jens
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Anne
fol 84
gårdmand Niels Jensens og Ellen Stephansdatters barn af Vissing - Stephan
husmand Jørgen Frandsens og Karen Sørensdatters barn af Vissing - Kirsten
husmand Hans Christiansens og Johanne Christensdatters barn af Veng - Jens
husmand Rasmus Christensens navnløse søn af Søballe
fol 85
gårdmand Rasmus Christensens navnløse datter af Veng
husmand Hans Laursens og Marie Andersdatters barn af Vissing - Anders
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Anne
husmand Søren Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Veng - Mette Kirstine
fol 86
gårdmand Niels Knudsens og Maren Sørensdatters barn af Hårby - Knud
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Knudsdatters barn af Vissing - Knud
husmand Laurs Sørensens og Mette Marie Hansdatters barn af Veng - Søren
fol 87
gårdmand Jørgen Christensens og Maren Sørensdatters barn af Søballe - Anne Cathrine
husmand Niels Poulsens dødfødte datter af Vissing

1807
fol 87
smeden Oluf Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Veng - Niels
gårdmand Jens Joensens datter af Vissing - Helle (døde strax)
fol 88
skoleholder Peder Laursens og Anne Rasmusdatters barn af Hårby - Laurs
Niels Sørensen Skrædders og Anne Michelsdatters barn af Hårby - Anne Cathrine
skrædder Friderich Jørgensens og Karen Nielsdatters barn af Vissing - Gertrud
Søren Nielsen Vævers og Maren Laursdatters barn af Veng - Kirsten
fol 89
husmand Knud Pedersens og Lisbeth Jensdatters barn af Hårby - Johanne
Maren Hansdatters uægte barn - Mette Kirstine (Niels Sørensen nu tjenende i Borum mølle)
smeden Søren Jensens og Maren Jensdatters barn af Vissing - Laurs
husmand Niels Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Vissing - Anne
fol 90
husmand Rasmus Christensens navnløse datter af Søballe
gårdmand Christen Christensens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Kirsten Marie
husmand Søren Nielsens og Dorthe Jensdatters barn af Søballe - Maren
gårdmand Niels Andersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Veng - Friderica Anne Sophie
fol 91
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Jens
husmand Jens Andreasens datter Anne Cathrines uægte barn af Veng mark - Knud (Andreas Schiølsen murersvend i Århus)
husmand Søren Sørensens og Edel Jensdatters barn af Søballe - Anne
fol 92
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Stephansdatters barn af Vissing - Anne Cathrine
husmand Laurs Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Vissing - Morten
gårdmand Ernst Jensens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Maren
gartner Christensens og Cecilie Dahlsens barn af Veng - Maren Cathrine
fol 93
husmand Peder Marcussens dødfødte søn af Vissing
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Nielsdatters dødfødte datter af Søballe
husmand Niels Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Veng - Jens
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Peder
fol 94
husmand Søren Jensens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Niels
gårdmand Søren Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Vissing - Gertrud
gårdmand Jesper Rasmussens dødfødte datter af Hårby
husmand Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Veng - Maren
husmand Anders Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Vissing - Anders
fol 95
gårdmand Holger Jørgensens og Kirsten Marie Jørgensdatters barn af Hårby - Else
rytter ved slesvigsk reg. i Horsens Niels Jensen Mørchs og Anne Sophie Hensels barn - Marie Kirstine
husmand Niels Jensens og Mette Salomonsdatters barn af Hårby mark - Salomon

1808
fol 96
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Kirsten
husmand Rasmus Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Søballe - Jens
hjulmand Laurs Knudsens og Voldborg Rasmusdatters barn af Hårby - Anne Marie
gårdmand Niels Knudsens barn af Hårby - Anne (døde strax)
fol 97
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Helle
husmand Niels Andersens og Anne Andersdatters barn af Vissing - Gertrud Cathrine
husmand Søren Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Veng - Christen
gårdmand Jørgen Christensens og Maren Sørensdatters barn af Søballe - Jens
fol 98
husmand Rasmus Christensens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Øllegaard
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Anne Kirstine
husmand Niels Pedersen Hylts og Anne Gregersdatters barn af Vissing - Kirsten
husmand Jens Andersens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Morten
fol 99
husmand Hans Laursens og Anne Marie Andersdatters barn af Vissing - Mette Cathrine
husmand Jens Andreasens og Karen Pedersdatters barn af Veng - Rasmus
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards dødfødte søn af Vissing
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Knudsdatters barn af Vissing - Jens
husmand Anders Sørensens og Gertrud Laursdatters barn af Søballe - Margrethe
fol 100
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Sidsel Marie
husmand Jens Michelsens navnløse datter af Hårby
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Niels
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Anders
pottemager Christian Hansens og Anne Andersdatters barn af Vissing - Hans Christian

1809
fol 101
gårdmand Søren Pedersens og Anne Svendsdatters barn af Søballe - Marie Kirstine
gårdmand Niels Knudsens og Maren Sørensdatters barn af Hårby - Søren
smeden Anders Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Michel
fol 102
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Stephansdatters barn af Vissing - Jens
gårdmand Ernst Jensens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Jens
Anne Nielsdatters uægte barn af Hårby - Johanne (soldat Anders Pedersen)
husmand Jens Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Rasmus
fol 103
Maren Mortensdatters uægte barn af Hårby - Kirsten (Søren Pedersen tjenestekarl i Koldens mølle)
husmand Søren Sørensen og Edel Jensdatters barn af Søballe - Jens
husmand Anders Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Nørre Vissing - Marie Elisabeth
fol 104
smeden Søren Jensens og Maren Jensdatters barn af Nørre Vissing - Rasmus
gårdmand Holger Jørgensens og Kirsten Marie Jørgensdatters barn af Hårby - Anne
fol 105
gårdmand Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Veng - Joen
husmand Søren Nielsen Vævers og Dorothea Jensdatters barn af Søballe - Anne Cathrine
fol 106
smeden Hans Terskovs og Maren Nielsdatters barn af Søballe - Anne
smeden Oluf Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Veng - Niels
indsidder Jens Isaksens og Kirsten Sørensdatters barn af Veng - Kirsten Marie
fol 107
husmand Peder Marcussens og Karen Jensdatters barn af Nørre Vissing - Anne
husmand Niels Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Veng - Niels
fol 108
husmand Anders Sørensens og Gertrud Laursdatters barn af Søballe - Søren
gårdmand Rasmus Jensens og Karen Knudsdatters barn af Vissing - Birthe
husmand Rasmus Rasmussens og Mette Kirstine Pedersdatters barn af Hårby - Rasmus

1810
fol 109
husmand Rasmus Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Søballe - Peder
husmand Anders Sørensens og Gertrud Laursdatters barn af Søballe - Søren
fol 110
husmand Søren Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Veng - Karen
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Joen
fol 111
husmand Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters barn - Rasmus
gårdmand Søren Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Vissing - Søren
gårdmand Søren Nielsens og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Niels
gårdmand Rasmus Jensen Javngydes og Anne Knudsdatters barn af Vissing - Anne Marie
fol 112
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Anne Cathrine
gårdmand Mads Sørensens og Johanne Margrethe Jensdatters barn af Hårby - Anne Dorthe
gårdmand Niels Knudsens og Maren Sørensdatters barn - Laurs
fol 113
Christian Hansen Pottemagers og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Vissing - Anne Dorthe
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Nielsdatters barn af Søballe - Marie Kirstine
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Anne
gårdmand Ernst Jensens og Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Jonas
fol 114
boelsmand Niels Jensens og Johanne Marie Jørgensdatters barn af Søballe - Jørgen

1811
fol 114
gårdmand Rasmus Jensen Overgaards og Anne Knudsdatters barn af Vissing - Anne
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Stephansdatters barn af Vissing - Søren
fol 115
gårdmand Niels Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Kirsten Marie
husmand Rasmus Madsens og Karen Nielsdatters barn af Hårby - Else Cathrine
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Helle
fol 116
husmand Hans Laursens og Anne Marie Andersdatters barn af Vissing - Anne
boelsmand Rasmus Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Vissing - Niels
gårdmand Jens Christensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Vissing - Anne
fol 117
boelsmand Ove Ernstsens og Else Jensdatters barn af Søballe - Ernst
husmand Rasmus Christensens og Anne Pedersdatters barn af Søballe - Karen
husmand Laurs Sørensens og Mette Marie Hansdatters barn af Veng - Anne
fol 118 [kort 3]
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Else Marie
husmand Jens Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Jens
boelsmand Søren Sørensens og Edel Jensdatters barn af Søballe - Karen Marie
fol 119
Drejlsvæver Søren Nielsens og Maren Laursdatters barn af Veng - Laurs
Drejlsvæver Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Veng - Laurs
husmand Niels Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Hårby - Marie Kirstine
fol 120
gartner Christen Christensens og Cecilie Dahlsens barn af Veng - Hans
gårdmand Rasmus Jensen Javngydes og Anne Knudsdatters barn af Vissing - Jens
gårdmand Holger Jørgensens og Kirsten Marie Jørgensdatters barn af Hårby - Jørgen
fol 121
husmand Friderich Jørgensens og Karen Pedersdatters barn af Vissing - Maren
smeden Søren Jensens og Maren Jensdatters barn af Vissing - Søren
gårdmand Niels Knudsens og Gunild Sørensdatters barn af Hårby - Maren

1812
fol 121
boelsmand Niels Jensens og Johanne Marie Jørgensdatters tvillinger af Søballe mark - Jørgen og Karen
fol 122
smeden Oluf Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Veng - Anne
gårdmand Laurs Knudsens og Voldborg Rasmusdatters barn af Hårby - Kirsten
husmand Christian Terskovs og Maren Nielsdatters barn af Søballe - Bertheline
fol 123
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards og Anne Bertelsdatters barn af Vissing - Anne Marie
husmand Søren Nielsens og Dorthe Jensdatters barn af Søballe - Kirsten
husmand Søren Rasmussens og Karen Andersdatters barn af Søballe - Anders
fol 124
gårdmand Ernst Jensens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Hans
husmand Jens Pedersens og Kirsten Hansdatters barn af Hårby - Maren
husmand Anders Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Vissing - Niels
fol 125
gårdmand Peder Jensens og Sidsel Marie Pedersdatters barn af Søballe - Anne Kirstine
gårdmand Enevold Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Anders
indsidder Anders Michelsens og Anne Nielsdatters barn af Veng - Mette
fol 126
husmand Rasmus Rasmussens og Mette Kirstine Pedersdatters barn af Hårby - Kirsten
husmand Jens Andersens og Mette Jensdatters barn af Vissing - Maren
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Stephansdatters barn af Vissing - Gertrud
fol 127
gårdmand Jens Christensens og Kirsten Jacobsdatters barn af Vissing - Jacob
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Veng - Christen
gårdmand Rasmus Jensen Overgaards og Anne Knudsdatters barn af Vissing - Jens Peder
fol 128
boelsmand Ove Ernstsens og Else Jensdatters barn af Søballe - Ernst
husmand Jens Isaksens og Kirsten Hansdatters barn af Veng - Karen
smeden Anders Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Hårby - Jørgen
fol 129
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Anne

1813
fol 129
gårdmand Niels Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Veng - Anne Cathrine
husmand Christen Hansens og Karen Sørensdatters barn af Søballe - Søren
fol 130
gårdmand Clemen Mogensens og Mette Nielsdatters barn af Hårby - Johanne (døde strax)
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters barn af Hårby - Jesper
hjulmand Peder Nielsens og Maren Jensdatters barn af Veng - Jens
gartner Christen Christensens og Cecilie Dahlsens barn af Veng - Karen Marie
fol 131
husmand Rasmus Madsens og Karen Nielsdatters tvillinger af Veng - Mads og Barbara
Kirsten Rasmusdatters uægte barn af Hårby - Niels (ungkarl Niels Madsen af Galten)
indsidder Rasmus Rasmussens og Anne Marie Laursdatters barn af Nørre Vissing - Gertrud
fol 132
proprietær hr Busses og madam Busses barn af Sophiendahl - Peder Schandorff
gårdmand Ernst Jensens og Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Søren
fol 133
gårdmand Holger Jørgensens og Kirsten Marie Jørgensdatters barn af Hårby - Anne

1814
fol 134
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters barn af Vissing - Kirsten
proprietær Busses og madam Busses barn af Sophiendahl - Peder Schandorff
fol 135
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Stephansdatters barn af Vissing - Rasmus

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c