s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1692-1719
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1692-99
1700-09
1710-19


1692-99

1692
fol 1
Rasmus Nielsens barn af Søballe - Jesper
Anne Nielsdatter Markmands uægte barn af Vissing - Maren (Peder Jensens søn ibd)
Jens Pedersens barn af Hårby - Anders
Maren Ns uægte barn af Hårby - Jens (Rasmus Nielsens søn Søren Rasmussen ibd)

1693
fol 1
Mads Andersens barn af Vissing - Anders
fol 2
Thøger Jensens barn af Veng - Maren
Kirsten fra Borums uægte barn hos hyrden i Søballe - Karen
Peder Sørensen Esholts barn af Veng - Anne
Søren Knudsens barn af Vissing - Karen
Stephan Laursens barn af Vissing - Anne
Hans Jensen Skrædders barn af Veng - Mette
Rasmus Laursens barn af Veng - Anders
fol 3
Jesper Andersens barn af Hårby - Anders
hyrdens barn af Søballe - Søren

1694
fol 3
Peder Sørensens barn af Veng - Jens
Jens Pedersens barn af Hårby - Kirsten
Niels Jensens barn af Vissing - Maren
Thøger Jensens barn af Veng - Maren
Jens Borums barn af Søballe - Jens
enke Gertrud Rasmusdatters barn af Vissing - Karen
fol 4
Søren Jørgensens barn af Vissing - Rasmus
Gotfred Fanesmeds barn af Vissing - Anne Sophie
Anders Christensens barn af Hårby - Christen

1695
fol 4
Søren Knudsens barn af Vissing - Knud
Mads Andersens barn af Vissing - Søren
Laurs Pedersen Hattemagers barn af Veng - Peder
Apelone uægte barn af Veng - Sidsel
Peder Sørensens barn af Veng - Maren
fol 5
Jens Rasks barn af Veng - Maren
Laurs Madsens barn af Vissing - Maren
Søren Rasks barn af Hårby - Anne
Niels Jensens barn af Østergård i Vissing - Anne
en rytters barn af Vissing - Johanne
Just Olderbechs barn - Ingeborg

1696
fol 5
Søren Rasmussens barn af Veng - Kirsten
Kirsten Markmands uægte barn af Vissing - Anne
Maren Thøgersdatters uægte barn af Søballe - Maren (møllerens dreng af Koldens Mølle)
korporal Jochum Hanes barn af Hårby - Inger Margrethe
fol 6
Søren Jørgensens barn af Vissing - Maren
Peder Sørensen Esholts barn af Veng - Anne
Laurs Hattemagers barn af Veng - Anne
Jens Sørensen Borums barn af Søballe - Jens
Peder Christophersens barn af Hårby - Anne Marie
Stephan Laursens barn af Vissing - Niels
en huskvindes uægte barn hos Jens Sørensen i Veng - Anne (avlskarlen ibd)

1697
fol 6
Oluf Skrædders barn af Vissing - Maren
fol 7
Thomas Pedersens barn af Søballe - Peder
Henrich Hovalts barn af Vissing - Clara
Peder Sørensens barn af Veng - Gertrud
rytter Just Olderbechs barn af Hårby - Marie
Peder Sørensen Esholts barn af Veng - Laurs
Peder Christensens barn af Hårby - Maren
Søren Knudsens barn af Vissing - Kirsten
Rasmus Pedersens barn af Vissing - Peder
Rasmus Laursens barn af Vissing - Maren
fol 8
Søren Jørgensens barn af Vissing - Søren
Jens Sørensens barn af Veng - Anne

1698
fol 8
løjtnant Verners barn af Søballe - Malene
rytter Henrich Hovalts barn af Vissing - Friderich
Anders Christensens barn af Hårby - Maren
Peder Bachs barn af Vissing - Johanne
Rasmus Nielsens datter af Søballe (navn mangler)
Niels Jensens barn af Vissing - Maren
fol 9
Rasmus Madsens barn af Vissing - Maren
Rasmus Nielsens barn af Hårby - Rasmus
Rasmus Laursens barn af Veng - Niels
Søren Rasks barn af Veng - Karen

1699
fol 9
Jens Nielsens barn af Veng - Thøger
Thomas Pedersens barn af Søballe - Peder
Terkild Jensens barn af Vissing - Anne
rytter Jochum Hanes barn af Vissing - Ditlev
fol 10
Peder Sørensens barn af Veng - Karen
Søren Rasmussens barn af Vengegård - Cathrine Elisabeth
Peder Christensens barn af Hårby - Anne
Søren Knudsens barn af Vissing - Karen
Rasmus Laursens barn af Vissing - Niels
Rasmus Madsens barn af Vissing - Jacob
rytter Thomas Glarmesters barn af Vissing - Peder Wulf

1700-09

Top

1700
fol 10
Christen Rasmussen Skrædders barn af Hårby - Sidsel
fol 11
Laurs Madsens barn af Vissing - Dorthe
degnen Peder Poulsens barn - Niels
Peder Sørensen Esholts barn af Veng - Anne
Peder Nielsen Bachs barn af Vissing - Johanne
Søren Knudsens barn af Vissing - Knud
Søren Jørgensens barn af Vissing - Jens
Rasmus Madsens barn af Vissing - Maren
Rasmus Knudsens barn af Hårby - Anne
Rasmus Laursen Skrædders barn af Vissing - Laurs
fol 12
Niels Sørensens barn af Vissing - Søren

1701
fol 12
Rasmus Nielsens barn af Hårby - Sidsel
husmand Søren Nielsens barn af Veng - Anne
en fattig hyrdekones datters uægte barn af Vissing - Anders (hyrden i Blegind)
Søren Rasmussensens barn af Vengegård - Christian
fol 13
Søren Rasks barn af Veng (navn mangler)
Rasmus Laursens barn af Vissing - Christen
rytter Just Olderbechs barn af Hårby - Søren
Jens Borums barn af Søballe - Barbara
rytter Christian Pedersens barn af Hårby - Laurs
Johanne Nielsdatters uægte barn af Vissing - Anne (rytter Christopher Rosenfeldt)
fol 14
Søren Sørensens barn af Hårby - Peder

1702
fol 14
Sidsel Pedersdatters uægte barn af Veng - Niels (Christen Christensen annexbondens søn)
Stephan Laursens barn af Vissing - Kirsten
rytter Jochum Hanes barn af Hårby - Christian
Rasmus Jensens barn af Vissing - Jens
fol 15
Jens Pedersens barn af Vissing (navn mangler)
hyrden Terkild Jensens barn af Vissing (navn mangler)
Rasmus Knudsens barn af Hårby (navn mangler)
Rasmus Madsens barn af Vissing - Kirsten
Karen Jørgensdatters uægte barn hos Jens Sørensen i Veng - Jens (Jens Jonasen)
fol 16
Peder Christensens barn af Hårby - Anne
Niels Sørensens barn af Vissing - Anne
Jens Sørensens barn af Veng - Jonas
Niels Christensens søsterdatters uægte barn af Hårby - Christen
Jens Degns barn af Veng (navn mangler)
fol 17
Jens Laursen Skrædders barn af Vissing - Laurs
ung Christen Christensens barn af Hårby (navn mangler)
Hans Hansen Smeds barn af Vissing - Karen
husmand Niels Sørensens barn af Veng (navn mangler)
Peder Laursens barn af Søballe - Peder
fol 18
Jens Rasks barn af Veng - Kirsten
Kirsten Jensdatters uægte tvillinger til huse hos rytter Søren Jørgensen - Peder og Thor (Niels Jensens svend i Østergård)

1703
fol 18
Jens Borums huskvinde Margrethe Jensdatters uægte barn af Søballe - Jens (Anders Gregersen som var hyrde på Nygård)
Laurs Christensens husmand Søren Rasmussens barn af Hårby - Johanne
fol 19
hyrden Jens Pedersens barn af Søballe - Kirsten
Christen Rasmussen Skrædders barn af Hårby - Anne
Laurs Pedersens barn af Hårby - Maren
Rasmus Laursen Skrædders barn af Vissing - Karen
fol 20
Rasmus Madsens barn af Vissing (navn mangler)
Søren Nielsen Markmands barn af Veng - Niels
enke Dorthe Rasmusdatters barn af Hårby - Anne Cathrine
Anne Olufsdatters uægte barn - Oluf (Christen Jensen af Søgård)
fol 21
Peder Nielsen Bachs barn - Mette
Søren Knudsens barn - Peder
Rasmus Jensens barn af Vissing - Jens
fol 22
Hans Smeds datter af Vissing (navn mangler)
Rasmus Laursens barn - Jens
Søren Rasks barn af Veng - Søren

1704
fol 23
Rasmus Knudsens barn af Hårby (navn mangler)
Jens Sørensens barn af Veng - Søren
hyrdens barn af Søballe - Søren
husmand Jens Rasmussens barn af Veng - Kirsten
fol 24
Jens Pedersens barn af Østergård i Vissing - Knud
(mangler)s uægte datter af Søballe (navn mangler - Frands Sørensen)
ung Christen Christensens barn af Hårby - Sidsel
Søren Sørensens barn af Hårby - Anders
fol 25
Terkild Hyrdes barn af Vissing - Anne
Thomas Pedersens barn af Søballe - Søren
Rasmus Madsens barn af Vissing - Maren
Laurs Jensens barn af Søballe - Dorthe
fol 26
enke Anne Pedersdatters barn af Søballe - Kirsten

1705
fol 26
Jens Rasmussens barn af Veng - Jens
Laurs Knudsens barn - Rasmus
Laurs Pedersens barn af Hårby - Peder
fol 27
smeden Hans Hansens barn af Vissing - Susanne
Niels Sørensen Esholts barn - Inger
Peder Laursens barn af Søballe - Karen
Jens Laursen Skrædders barn af Vissing - Peder
fol 28
Søren Sørensens barn af Hårby - Margrethe
Søren Ydes barn af Vengegård - Karen
Niels Sørensens barn - Anne
et stakkels barn hvis forældre gik omkring og betlede - Johan
hyrden Terkild Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
fol 29
husmand Thor Jensens barn af Vissing - Jens
huskvinde Kirsten Nielsdatters uægte barn af Vissing - Peder (dragon Hans Pedersen)
Rasmus Pedersens barn af Vissing - Stephan
Niels Mortensens barn af Vissing - Peder
korporal Bertelsens barn af Veng - Peder
husmand Peder Høghs barn af Søballe - Peder
fol 30
gårdmand Rasmus Jensens barn af Vissing - Maren

1706
fol 30
Maren Andersdatters uægte barn af Hårby - Gertrud (Niels Sørensen)
Søren Jørgensens barn (navn mangler)
fol 31
Anders Jespersens barn af Hårby - Sidsel
gårdmand Jens Rasks barn - Maren
husmand Laurs Nielsens barn af Søballe - Jens
oberförster Johan Herman Ritters barn af Vengegård - Eggert Heinrich
fol 32
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Knud
halvgårdmand Rasmus Madsens barn - Anne

1707
fol 32
halvgårdmand Laurs Pedersens barn - Peder
dragon Rasmus Nielsens barn - Anne
fol 33
Jens Christophersens barn af Veng - Anne
korporal Mortens barn - Elisabeth
husmand Hans Smeds barn af Vissing - Maren
Peder Nielsens barn af Søballe - Sidsel
hyrden Terkild Rasmussens barn af Vissing - Maren
fol 34
ung Christen Christensens barn - Christen
Laurs Christensens datter (navn mangler)
hyrdens barn af Søballe (navn mangler)
Søren Sørensens barn af Hårby (navn mangler)
fol 35
Laurs Knudsens barn af Hårby (navn mangler)
Niels Jensens barn af Vissing (navn mangler)
Rasmus Knudsens datter af Hårby (navn mangler)
Søren Jensens datter af Vissing (navn mangler)
fol 36
Jes Michelsens barn af Veng - Anne Dorthe
Christen Rasmussen Fiskers barn af Vissing - Anne
hyrdens datter af Hårby - Kirsten
Jens Nielsens barn af Hårby - Christen
Christen Rasmussens barn af Vissing - Maren
fol 37
Thomas Pedersens barn af Søballe - Peder
Peder Laursens barn af Søballe - Michel
Christen Rasmussens barn af Hårby - Rasmus

1708
fol 37
Johanne Albretsdatters uægte tvillinger af Vissing - Enevold og Albret (Rasmus Jensen som tjente Anders Due i Tulstrup)
fol 37(2)
husmand Jens Sørensens barn af Vissing - Søren
Jens Christophersens barn af Veng - Anne
husmand Jacob Laursens barn - Anne
Rasmus Madsens barn af Vissing - Jacob
fol 38
husmand Jens Laursen Skrædders barn - Anne
Laurs Rasmussens barn af Veng - Niels
husmand Laurs Jensens søn af Søballe - Louelle?
Niels Mortensens barn af Vissing - Maren
fol 39
smeden Jens Jensens barn af Hårby - Jens
rytter Just Olderbechs barn - Inger
husmand Rasmus Nielsens barn af Vissing - Maren
korporal Mortens barn af Veng - Dorthe
Christen Rasmussens barn af Vissing - Kirsten
fol 40
hyrdens barn af Vissing - Rasmus
husmand Jens Gertsens barn af Vissing - Jørgen
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Vissing (navn mangler)
Laurs Madsens barn af Vissing (navn mangler)
Søren Rasmussen Ydes barn af Veng - Rasmus
fol 41
husmand Laurs Hattemagers barn af Veng - Margrethe

1709
fol 41
Jens Pedersens barn af Vissing (navn mangler)
Christen Rasmussen Fiskers barn - Anne
fol 42
husmand Anders Madsens barn af Hårby - Anne
Søren Jørgensens barn af Vissing - Jørgen
Niels Jensens barn af Vissing - Maren
husmand Jens Pedersens barn - Johanne
halvgårdmand Rasmus Madsens barn af Vissing - Søren
fol 43
Jens Pedersens barn af Vissing - Anne
ung Christen Christensens barn - Cathrine
dragon Rasmus Nielsens barn af Hårby - Anne
Jens Christophersens barn af Veng - Anne
Niels Nielsens barn af Vissing (navn mangler)
fol 44
Søren Nielsens barn af Veng - Jens

1710-19

Top

1710
fol 44
Christen Rasmussens barn af Vissing - Maren
dragon Peder Knudsens barn af Søballe - Knud
hyrdens barn af Søballe - Anne
hyrdens barn af Hårby - Maren
fol 45
husmand Hans Pedersens barn af Vissing - Maren
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Anne
halvgårdmand Anders Jespersens barn af Hårby - Cathrine
degnen Gregers Sørensens barn af Veng - Søren
fol 46
halvgårdmand Laurs Knudsens barn af Hårby - Mette
halvgårdmand Niels Jespersens barn - Jesper
halvgårdmand Rasmus Laursens barn af Vissing - Jens
husmand Peder Høghs barn af Veng - Anne
fol 47
Peder Laursens barn af Søballe (navn mangler)
halvgårdmand Laurs Pedersens barn af Hårby (navn mangler)
husmand Rasmus Nielsens barn af Vissing - Anne

1711
fol 47
Søren Sørensens barn af Hårby - Anne
fol 48
Laurs Rasmussens barn af Veng (navn mangler)
en kyrasers barn af Veng - Hans Jørgen (døde strax)
oberförster Johan Herman Ritters barn - Friderich Conrad
smedens barn af Vissing - Maren
fol 49
Søren Ydes barn af Vengegård - Simon
husmand Jens Nielsens barn af Hårby (navn mangler)
skrædder Christen Rasmussens barn af Hårby - Niels
husmand Laurs Jensens barn af Søballe - Mads
fol 50
kyraser Johan Schultz tvillinger af Veng - Peder og Sidsel
smeden Rasmus Sørensens barn af Veng - Jens
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing - Anne
husmand Jens Laursens barn af Vissing - Mette
husmand Niels Mortensens barn af Vissing - Morten
fol 51
et uægte barn hvis moder er til huse hos Niels Jensen i Østergård - Anne (en kornet i Flensted)
Jens Christophersens barn af Veng - Karen

1712
fol 51
smeden Thomas Michelsens barn af Hårby - Michel
halvgårdmand Niels Jespersens barn af Hårby - Jesper
fol 52
Laurs Knudsens barn af Hårby - Anne
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Kirsten
Søren Nielsens barn af Veng - Karen
dragonkone Margrethes barn af Søballe - Anne
fol 53
Peder Thomasens barn af Veng - Maren
Peder Laursens barn af Søballe - Laurs
husmand Christen Hansens barn af Vissing - Søren
en kællings? barn af Søballe - Søren

1713
fol 54
husmand Jens Nielsens barn af Hårby - Niels
husmand Peder Høghs barn af Veng - Rasmus
Niels Jensens barn af Østergård i Vissing - Rasmus
skovfoged Søren Pedersens barn af Vissing - Thøger
fol 55 [kort 2]
Peder Thomasens barn af Veng - Thomas
halvgårdmand Laurs Knudsens datter af Hårby (navn mangler)
gårdmand Jens Christophersens barn af Veng - Anne
fol 56
Søren Ydes barn af Vengegård - Søren
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Veng - Anne
halvgårdmand Niels Jespersens barn af Hårby - Mette
fol 57
smeden Rasmus Rasmussens barn af Vissing - Anne Kirstine
husmand Laurs Jensens barn af Søballe - Hans
sl Jens Gertsens barn af Vissing - Anne
husmand Niels Mortensens barn af Vissing - Karen

1714
fol 58
halvgårdmand Jens Nielsens barn af Hårby - Anne
halvgårdmand Søren Sørensens barn af Hårby (navn mangler)
ung Christen Christensens barn - Christen
hyrdens barn af Hårby - Søren
fol 59
hyrden Rasmus Jensens barn af Vissing - Niels
Søren Pedersen Skovfogeds barn af Vissing - Marie
kyraser Johan Degenharts barn af Hårby - Johanne
Søren Nielsens barn af Veng - Anne
halvgårdmand Laurs Pedersens barn af Hårby (navn mangler)
fol 60
rytter Laurs Ns barn - Carl Friderich
Christen Hansens barn af Vissing - Anne
Anne Christensdatters uægte barn af Veng - Christen (en rytter)
Johan Skrædders barn af Hårby - Daniel
aftakket rytter Peder Andersens barn af Veng - Rasmus
fol 61
husmand Niels Christensens steddatter Maren Thøgersdatters uægte barn af Veng - Thøger (en kyraser)
Mette Rasmusdatters uægte barn af Hårby - Mette (Laurs Jensen ved Todbjerg)
skrædder Rasmus Laursens barn af Vissing (navn mangler)
halvgårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Anne
fol 62
Jens Christophersens barn af Veng - Maren

1715
fol 62
husmand Laurs Jensens barn af Søballe - Dorthe
halvgårdmand Niels Jensens barn af Østergård i Vissing - Anne
halvgårdmand Christen Christensens barn af Hårby - Rasmus
fol 63
hyrden Michel Jensens barn af Veng - Maren
Maren Rasmusdatters uægte barn hos Jens Laursen Skrædder i Vissing - Laurs (en rytter som lå i kvarter i Låsby forrige sommer)
huskvinde Maren Laursdatters datter Anne Jensdatters uægte barn af Hårby (navn mangler - rytter Christen Michelsen)
fol 64
halvgårdmand Jens Rasmussens barn - Cathrine
husmand Søren Anthonisens barn af Hårby (navn mangler)
husmand Jens Nielsens barn af Søballe - Thomas
Jens Hyrdes datter Johanne Jensdatters uægte barn af Søballe - Anders (en karl af Kalby? præstegård)
fol 65
halvgårdmand Jens Rasks barn af Veng - Cathrine
husmand Jens Nielsens barn af Hårby (navn mangler)
halvgårdmand Stephan Laursens barn af Hårby - Kirsten
Søren Pedersens datter Inger Sørensdatters uægte barn af Søballe - Inger (en svensk? hos Christen Madsen i Skanderborg)

1716
fol 66
gårdmand Peder Laursens hjemmedøbte barn af Søballe - Just
Søren Ydes barn af Vengegård - Søren
halvgårdmand Peder Laursens barn Just (i kirke)
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Veng - Karen
fol 67
smedens barn af Vissing - Anne
skovfoged Søren Pedersens barn af Vissing - Kirsten
halvgårdmand Laurs Christensens barn af Hårby - Sidsel
fol 68
rytter Christen Michelsens barn af Vissing - Michel
Hans Skrædders barn af Hårby - Frands
smed Laurs Ns barn af Veng - Rasmus
fol 69
halvgårdmand Niels Rasks barn af Hårby - Maren
Jens Rasmussens barn af Vissing - Anne
husmand Jens Nielsens barn af Søballe - Niels
fol 70
halvgårdmand Christen Hansens barn af Vissing - Hans
husmand Niels Mortensens barn af Vissing - Jørgen
gårdmand Jens Christophersens barn af Veng - Maren
fol 71
halvgårdmand Jens Nielsens barn af Hårby - Niels
gårdmand Søren Nielsens barn af Veng - Niels
gårdmand Jens Christophersens barn af Veng (navn mangler)
fol 72
en kyrasers barn hos Laurs Rask i Veng - Johan

1717
fol 72
halvgårdmand Laurs Pedersens barn af Hårby - Maren
husmand Laurs Ns barn af Vissing - Kirsten
Rasmus Poulsen Bødkers barn af Veng - Poul
fol 73
en trompeterkones barn af Vissing - Cathrine Marie
halvgårdmand Christen Christensens datter af Hårby - Gunder
halvgårdmand Niels Jespersens barn - Anne
fol 74
hyrden Rasmus Jensens barn af Vissing - Mette
husmand skrædder Jens Laursens barn af Vissing - Kirsten
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Veng (navn mangler)
fol 75
Karen Jensdatters uægte barn af Vissing - Knud (kyraser Knud Jørgensen)
Kirsten Nielsdatters uægte barn hos sl Peder Sørensens enke - Anne (en officers tjener i Holsten)
smed Thomas Michelsens barn af Hårby (navn mangler)
Maren Thøgersdatters uægte barn af Veng - Sidsel (kyraser Johan Guldmand)
fol 76
smeden Thomas Michelsens barn af Hårby - Michel
halvgårdmand Knud Jensens barn af Vissing - Cathrine
halvgårdmand Rasmus Knudsens barn af Hårby - Margrethe
halvgårdmand Stephan Laursens barn - Anders

1718
fol 77
hyrden Søren Poulsens barn af Vissing - Maren
skrædder Hans Casper Henrichsens barn af Veng - Anne
Anne Laursdatters uægte barn af Vissing (navn mangler)
gårdmand Søren Nielsens barn af Veng - Sidsel
fol 78
Johan Skrædders barn af Hårby - Niels
gårdmand Jens Christophersens barn af Veng - Christopher
Anne Jensdatters uægte barn af Hårby - Maren (en rytter)
husmand Søren Anthonisens barn - Anthoni
fol 79
kyraser Adam Hoffmanns barn af Vissing - Cathrine
husmand Søren Pedersens barn - Claus Christopher
Christen Jespersens barn - Jesper
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing (navn mangler)
fol 80
husmand Peder Madsens barn af Søballe - Mads
gårdmand Peder Laursens barn af Søballe - Anne Cathrine
halvgårdmand Niels Jespersens barn af Hårby (navn mangler)
husmand Peder Rasmussens barn af Veng - Anne
fol 81
husmand Gustav Tømmermands barn af Veng - Friderich
halvgårdmand Niels Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
halvgårdmand Peder Thomasens barn af Veng (navn mangler)
halvgårdmand Stephan Laursens barn af Hårby - Bodil

1719
fol 82
halvgårdmand Rasmus Knudsens barn - Anne
halvgårdmand Laurs Christensens barn af Hårby - Anne
halvgårdmand Niels Jensens tvillinger af Vissing - Knud og Gertrud
fol 83
Niels Hjulmands barn af Vissing - Peder
husmand Peder Hjorts barn af Vissing - Søren
aftakket kyraser Jørgen O?lands barn af Søballe - Jørgen
Michel Hjulmands barn af Hårby - Anne Cathrine
fol 84
halvgårdmand Christen Hansens barn af Vissing - Maren
husmand og snedker Christen Jespersens barn af Vissing - Søren
husmand og skrædder Hans Caspers barn af Veng - Ellen
Jens Hjulmands barn af Søballe - Anne
halvgårdmand Christen Christensens barn af Hårby - Christen

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 11.4.2010
c