s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1720-49
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1720-29
1730-39
1740-49


1720-29

1720
fol 609
Gustav Tømmermand, en svensk, og oberförsterindens stuepige Johanne Rasmusdatter (trolovet)
husmand Morten Jensen af Emborg Kloster og Kirsten Nielsdatter bryggerpige hos oberförsterinden (trolovet)
husmand Anders Pedersen af Vissing og [mlg] (copuleret)
Christen Tømmermand af Veng og Johanne Rasmusdatter (copuleret)
husmand Morten Jensen af Emborg Kloster og Kirsten Nielsdatter af Vengegård (copuleret - i Ry kirke)

1721
fol 609
aftakket rytter Rasmus Jensen og Maren Jensdatter den gl hyrdes datter (trolovet)
fol 610
Rasmus Jensen af Veng og Maren Jensdatter ibd (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen af Høver og enkens datter i sl Peder Sørensens gård Anne Pedersdatter (trolovet og copuleret)
korporal Gothard Kreusler og enken Ellen Hansdatters datter Mette Hansdatter af Veng (trolovet og copuleret)

[lakune]

1730-39

Top


1730
fol 613
Peder Sørensen og Anne Sørensdatter af Vissing (copuleret)
Christen Jensen og Karen Nielsdatter af Vissing (copuleret)
Peder Laursen af Javngyde og Maren Frandsdatter af Vissing (copuleret)
Poul Jensen aftakket rytter og Maren Thøgersdatter af Veng (trolovet)

1731
fol 613
Søren Nielsen af Tostrup og Maren Christensdatter af Vissing (trolovet)
Poul Jensen aftakket rytter og Maren Thøgersdatter af Veng (copuleret)
fol 614
Peder Rasmussen og Inger Pedersdatter af Veng (trolovet)
Søren Nielsen af Tostrup og Maren Christensdatter af Vissing (copuleret)
Christian Hansen Smed af Ladegård og Kirsten Laursdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
Jens Madsen og Elisabeth Frandsdatter af Veng (trolovet)
Peder Rasmussen og Inger Pedersdatter af Veng (copuleret)

1732
fol 614
Peder Rasmussen og Anne Jensdatter af Vissing (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Laursdatter af Veng (trolovet)
fol 615
Jens Madsen og Elisabeth Frandsdatter af Veng (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter af Veng (trolovet)
Christen Andersen og enke Kirsten Rasmusdatter af Hårby (trolovet)
aftakket rytter Jochum Probst og enke Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet)
Jens Sørensen og Maren Laursdatter af Veng (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter af Veng (copuleret)
Peder Rasmussen og Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
Christen Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
Jochum Probst og Kirsten Nielsdatter af Hårby (copuleret)
fol 616
aftakket rytter Frands Sørensen og enke Else Mortensdatter af Veng (trolovet)
Niels Rasmussen og Anne Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)

1733
fol 616
Frands Sørensen og Else Mortensdatter af Veng (copuleret)
Jens Pedersen Høgsgaard af Århus og Johanne Poulsdatter Kalmer ibd (copuleret)
Niels Rasmussen og Maren Jensdatter af Hårby (copuleret)

1734
fol 616
Jens Pedersen og Anne Jensdatter af Vissing (copuleret)
Niels Jensen og Maren Bertelsdatter af Vissing (copuleret)
Hans Casper Skrædder og Maren Pedersdatter af Veng (copuleret)
Christian Christiansen Frost og Maren Nielsdatter af Veng (copuleret)

1735
fol 617
Niels Pedersen og Maren Hansdatter af Søballe (copuleret)
Peder Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter af Hårby (trolovet)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Hårby (trolovet)
Peder Rasmussen og Dorthe Rasmusdatter af Hårby (copuleret)
Mads Laursen af Veng og Maren Sørensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Anne Jensdatter af Hårby (copuleret)

1736
fol 617
Rasmus Sørensen af Tørring og Cathrine Christensdatter af Hårby (trolovet)
Niels Andersen og Sidsel Michelsdatter af Vissing (trolovet)
Rasmus Sørensen og Cathrine Christensdatter af Hårby (copuleret)
Niels Andersen og Sidsel Michelsdatter af Vissing (copuleret)
fol 618
Mads Christensen af Tarskov Mølle og Lisbeth Johansdatter af Veng (trolovet og copuleret)

1737
fol 618
Peder Rasmussen Skomagersvend af Skanderborg og Karen Sørensdatter af Veng (trolovet)
Rasmus Laursen af Tørring og Inger Laursdatter af Hårby (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Vitved og Maren Pedersdatter af Veng (trolovet)
Rasmus Laursen af Tørring og Inger Laursdatter af Hårby (copuleret)
Peder Rasmussen af Skanderborg og Karen Sørensdatter af Veng (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Maren Pedersdatter af Veng (copuleret)
Laurs Karl Rigter og Kirsten Nielsdatter af Hårby (trolovet)

1738
fol 618
Rasmus Jepsen af Jeksen og Margrethe Andersdatter af Hårby (trolovet)
Jørgen Laursen af Høver og Maren Pedersdatter af Hårby (trolovet)
fol 619
Rasmus Jepsen af Jeksen og Margrethe Andersdatter af Hårby (copuleret)
Jørgen Laursen af Høver og Maren Pedersdatter af Hårby (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Veng og Kirsten Stephansdatter af Hårby (trolovet)
Christen Jespersen Snedker af Vissing og Kirsten Jensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen af Veng og Kirsten Stephansdatter af Hårby (copuleret)
Laurs Karl Rigter og Kirsten Nielsdatter af Hårby (copuleret)
Peder Væver og Kirsten Sørensdatter af Vissing (trolovet)

1739
fol 619
skoleholder Johan Svejstrup af Veng og Anne Birgitte Hillemand af København (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Høver og Anne Sørensdatter af Vissing (trolovet)
Morten Nielsen Karl og Anne Cathrine Pedersdatter af Vissing (trolovet)
Christen Thomasen Skrædder og Maren Rasmusdatter af Veng (trolovet)
Søren Jepsen og Maren Rasmusdatter af Veng (copuleret)
Peder Andersen af Javngyde og Kirsten Sørensdatter af Vissing (copuleret)
Niels Pedersen og Anne Sørensdatter af Vissing (copuleret)
fol 620
Jørgen Laursen af Høver og Mette Christensdatter af Svejstrup (copuleret)
Christen Thomasen Skrædder og Maren Rasmusdatter af Veng (copuleret)
Søren Jepsen af Skovby og Maren Rasmusdatter af Veng (copuleret)

1740-49

Top


1740
fol 620
Morten Nielsen og Anne Cathrine Pedersdatter af Vissing (copuleret)
Anders Sørensen af Tørring og Maren Nielsdatter af Vissing (trolovet)
Niels Nielsen af Mesing og Bodil Nielsdatter af Hårby (trolovet)
Anders Sørensen og Maren Nielsdatter af Vissing (copuleret)
Niels Nielsen og Bodil Nielsdatter af Hårby (copuleret)
Søren Frandsen og Anne Christensdatter af Vissing (trolovet og copuleret)

1741
fol 620
Ernst Andreasen og Karen Madsdatter af Vissing (trolovet)
Anders Olufsen og Dorthe Laursdatter af Veng (trolovet og copuleret)
fol 621
Daniel Jensen og Cathrine Knudsdatter af Vissing (trolovet)
Ernst Andreasen og Karen Madsdatter af Vissing (copuleret)
Daniel Jensen og Cathrine Knudsdatter af Vissing (copuleret)

1742
fol 621
Jens Rasmussen Molbo skibsmand af Århus og Kirsten Christensdatter af Hårby (trolovet)
Jens Andersen Møller af Pinds Mølle og Mette Laursdatter af Hårby (trolovet)
Jens Rasmussen Molbo af Århus og Kirsten Christensdatter af Hårby (copuleret)
Jens Rasmussen af Vissing og Kirsten Andersdatter af Javngyde (trolovet)
Jens Jacobsen af Firgårde og enke Cathrine Pedersdatter af Vengegård (trolovet)
Michel Jensen Bødker og Mette Laursdatter af Veng (trolovet)
Jens Rasmussen af Vissing og Kirsten Andersdatter af Javngyde (copuleret - i Tulstrup kirke)
Jens Andersen Møller af Pinds Mølle og Mette Laursdatter af Hårby (copuleret)
Michel Jensen Bødker og Mette Laursdatter af Veng (copuleret)
Jens Jacobsen af Firgårde og enke Cathrine Pedersdatter af Vengegård (copuleret)

1743
622
Knud Sørensen og Mette Rasmusdatter begge af Veng (trolovet)
Niels Laursen og Anne Kirstine Thøgersdatter af Søballe (trolovet)
Knud Sørensen og Mette Rasmusdatter af Veng (copuleret)
Niels Laursen Snedker af Veng og Anne Kirstine Thøgersdatter af Søballe (copuleret)
Willum Danielsen og Elle Nielsdatter af Vissing (copuleret)

1744
fol 622
Søren Nielsen af Vitved og Anne Jensdatter af Veng (trolovet og copuleret)
fol 623
Søren Jensen af Høver og pige Sidsel Sørensdatter af Veng (trolovet)
Christen Jensen og enke Karen Nielsdatter af Vissing (copuleret)
Søren Jensen af Høver og Sidsel Sørensdatter af Veng (copuleret)

1745
fol 623
Rasmus Thøgersen af Søballe og Margrethe Laursdatter af Hårby (trolovet)
ungkarl Søren Christensen af Framlev og pige Anne Sørensdatter af Veng (trolovet)
Rasmus Christensen af Fruering og Voldborg Christophersdatter af Hårby (trolovet)
Rasmus Thøgersen af Søballe og Margrethe Laursdatter af Hårby (copuleret)
fol 624
Rasmus Christensen af Fruering og enke Voldborg Christophersdatter af Hårby (copuleret)
Søren Christensen af Framlev og Anne Sørensdatter af Veng (copuleret)
Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter begge af Veng (trolovet)
ungkarl Christen Rasmussen af Nørre Vissing og pige Maren Sørensdatter ibd (trolovet)
Peder Pedersen og Kirsten Pedersdatter begge af Veng (copuleret)

1746
fol 624
ungkarl Rasmus Laursen af Veng og pige Bodil Stephansdatter af Hårby (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen af Svejstrup og pige Anne Stephansdatter af Hårby (trolovet)
fol 625
Christen Rasmussen og Maren Sørensdatter af Vissing (copuleret)
Jens Rasmussen af Svejstrup og Anne Stephansdatter af Hårby (copuleret)
Gabriel Anthonisen Murmester og Lisbeth Nielsdatter af Vissing (trolovet og copuleret)
enkemand (navn mangler) af Skovby og Mette Pedersdatter af Vissing (trolovet og copuleret)

1747
fol 625
Peder Rasmussen Skomager og pige Sidsel Johansdatter af Veng (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen Drejer af Illerup og Maren Sørensdatter af Hårby (trolovet)

1748
fol 625
Christen Andersen Handskemagersvend og Maren Sørensdatter begge af Randers (trolovet og copuleret)
fol 626
Anders Laursen af Nygård og pige Maren Jensdatter af Vissing (trolovet)
ungkarl Rasmus Christensen af Hårby og pige Cathrine Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
Benjamin Rasmussen af Hårby og Johanne Sørensdatter af Veng (trolovet)
Peder Rasmussen Drejer af Illerup og pige Maren Sørensdatter af Hårby (copuleret)
soldat Peder Jørgensen og Maren Pedersdatter begge af Vissing (trolovet)
Rasmus Christensen af Hårby og Cathrine Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret - i Dover kirke)
fol 627
Anders Laursen Hyrde og Maren Jensdatter af Veng (copuleret)
Benjamin Rasmussen og Johanne Sørensdatter af Søballe (copuleret)
Peder Jørgensen Soldat og Maren Pedersdatter begge af Vissing (copuleret)

1749
fol 627
ungkarl Niels Jensen og pige Karen Jensdatter af Veng (trolovet)
Laurs Jensen af Fruering og pige Karen Hansdatter af Vissing (trolovet)
Niels Jensen og Karen Jensdatter (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og enke Karen Rasmusdatter af Vissing (trolovet)
enkemand Laurs Jensen af Fruering og Karen Hansdatter af Vissing (copuleret - i Fruering kirke)
enkemand Søren Nielsen og pige Ingeborg Sørensdatter begge af Vissing (trolovet)
fol 628
ungkarl og bødker Jens Rasmussen og enke Karen Rasmusdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Mads Laursen af Vissing og pige Karen Nielsdatter af Hårby (trolovet)
Peder Jørgensen Soldat og pige Karen Erichsdatter begge af Vissing (trolovet)
enkemand Mads Laursen af Vissing og pige Maren Nielsdatter af Hårby (copuleret)
soldat Søren Pedersen og Maren Andersdatter begge af Søballe (trolovet)
enkemand Søren Nielsen og Ingeborg Sørensdatter begge af Vissing (copuleret)
ungkarl Niels Jensen og pige Maren Jespersdatter begge af Vissing (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c