s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1720-49
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1720-29
1730-39
1740-49


1720-29

1720

1720
fol 360
husmand Thomas Jespersen af Vissing
gl husmand J?ger Laursen af Vissing
fol 361
Thomas Jespersen af Vissing
husmand Jauger? N af Vissing
Jens Sørensens hustru af Veng
Maren Christensdatters uægte barn af Veng
dragon Rasmus Pedersen af Vissing som druknede i Ravnsø
husmand Jens Sørensen af Vissing - 53 år
husmand Hans Laursen Bødker af Vissing
Johan Dosemachers hustru Øllegaard Ejlersdatter af Søballe - 60 år
fol 362
Laurs Madsens datter af Vissing - 12 år
det uægte barn Anne Jensdatter af Hårby

1721
fol 362
gårdmand Jens Rasmussens mindste datter Else af Vissing - 9 uger
husmand Jens Laursen af Vissing - 48 år
gl huskvinde Karen Nielsdatter af Vissing - 60 år
gl huskvinde Maren Nielsdatter af Veng
halvgårdmand Søren Jørgensen af Vissing - 66 år
fol 363
halvgårdmand Christen Hansens hustru Kirsten Christensdatter af Vissing som døde i barselsseng - 32 år
husmand Jens Laursen af Veng tidl graver ved kirken - 76 år
Rasmus Laursens søn Søren af Vissing - 13 dage
huskvinde Margrethe Jensdatter af Søballe - 66 år
Mette Nielsdatter af Søballe

1722
fol 364
husmand Jens Rasmussens søn Anders af Veng - 15 år
halvgårdmand Søren Jensen i den øverste gård i Vissing - 41 år
gårdmand Rasmus Pedersens stedsøn Niels Madsen af Vissing - 33 år
halvgårdmand Niels Christensens hustru Kirsten Jørgensdatter af Hårby - 72 år
Søren Knudsens moder Maren Sørensdatter af Vissing - 88 år
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - 12 uger

[lakune]

1730-39

Top


1730
fol 365
Peder Rasmussens barn Jens af Vissing - 2 år
enke Birgitte Nielsdatter Fogh - 58 år
Rasmus Jensen af Vissing - 82 år

1731
fol 365
Søren Nielsen af Hårby
Peder Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Veng - 34 år
Jens Pedersen af Hårby - 62 år
Laurs Pedersen af Søballe - 33 år
Oluf Madsens barn af Vissing
oberförster Johan Herman Ritters hustru Elisabeth Margrethe - 56 år
degnen Gregers Kostows hustru Magdalene Nielsdatter Fogh - 59 år
fol 366
enke Anne Jensdatter af Vissing - 69 år
Søren Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Søballe - 73 år
Peder Rasmussens hustru Anne Frandsdatter af Vissing - 36 år
Søren Sørensen af Hårby - 60 år
aftakket rytter Henrich Howalt
fattige Peder Madsen af Søballe
gl enke Anne H?sers af Hårby

1732
fol 366
ungkarl Rasmus Thomasen af Søballe - 28 år
Niels Jensen Østergaard af Vissing - 66 år
Iver Jensens barn af Veng - 5 år
fol 367
Jens Nielsen af Veng - 46 år
ungkarl Hans Sørensen af Vissing - 30 år
Oluf Christensens søn Friderich - 4 år
Søren Pedersens datter Kirsten - 5 år
Rasmus Pedersen af Vissing - 66 år
degnen Gregers Sørensen - 63 år
Mathias Wengs søn Laurs - 5 år
Maren Rasmusdatter af Hårby - 26 år
Peder Sørensen af Vissing - 29 år
Jens Sørensens datter af Vissing - 4 år
Rasmus Jensen af Vissing - 32 år
Anne Hansdatter af Veng - 41 år

1733
fol 368
Søren Rasmussen af Veng - 73 år
Jacob Erichsen af Vissing - 40 år
Niels Rasmussens steddatter Karen Pedersdatter af Vissing - 1 år
Peder Rasmussen af Vissing - 36 år
Jens Rasmussen af Hårby - 81 år
Niels Rasmussens datter Mette af Hårby - ½ år
Peder Nielsen af Vissing - 74 år
Johan Michelsens søn Michel af Vissing - 17 uger
Michel Pedersen af Søballe - 26 år
Johan Doses hustru Kirsten Rasmusdatter - 70 år
Laurs Madsens hustru Gertrud Rasmusdatter af Vissing - 65 år
fol 369
Maren Nielsdatter af Vissing - 32 år

1734
fol 369
Birthe Sørensdatter af Søballe - 60 år
Karen Thuesdatters uægte barn af Vissing - 5 uger
Niels Rasmussens barn af Vissing - 2 uger
Kortum? Skovfogeds barn af Søballe - 1 time
Søren Rasmussens dødfødte barn af Søballe
Peder Nielsens barn af Vissing - 8 dage
Karen Nielsdatter af Vissing - 69 år
Laurs Justsens barn af Hårby - 18 dage
Anders Andersens barn af Hårby - 3 dage
Elle Nielsdatters barn af Vissing - 4 år
Rasmus Christophersen af Vissing - 28 år
fol 370
Thomas Sørensens søn Peder af Søballe - 5 år
Anne Andersdatter af Hårby - 60 år
Gert Jensens barn Birthe Kirstine af Hårby - 18 uger
Thoele? Jensdatter af Veng - 68 år
Johanne Pedersdatter af Vissing - 76 år
Peder Thomasens barn af Veng - 12 uger

1735
fol 370
Johan Michelsens datter Kirsten af Vissing - ½ år
Mads Laursens barn af Vissing - 1 dag
Asmus Jessens barn af Hårby
Laurs Pedersen af Hårby - 61 år
Niels Rasmussens barn Maren af Vissing - 2 uger
Karen Laursdatter af Veng - 60 år
fol 371
Søren Jensens datter Anne af Vissing - 3 uger
Mouritz Michelsen af Hårby - 60 år
Niels Jespersen af Hårby - 58 år
Niels Nielsen af Hårby - 46 år
Hans Casper Skrædders dødfødte barn af Vissing
Niels Bach af Vissing - 60 år
Bodil Pedersdatter af Søballe - 60+ år
Christen Andersens datter Karen af Hårby - 10 mdr
Søren Rasmussens dødfødte barn af Søballe
Andreas Johansens hustru Anne Nielsdatter af Vissing - 34 år
Laurs Justsens barn Just af Hårby - 5 mdr
Hans Thomasens barn af Veng - 5 år

1736
fol 372
husmand Rasmus Jensens barn Maren af Vissing - 1 år
Anders Pedersen af Søballe - 62 år
Anders Nielsen af Vissing - 60 år
Johan Dose af Vissing - 84 år
Laurs Jensen af Veng - 67 år
Mads Laursens barn Thomas af Vissing - 10 dage
Kirsten Nielsdatter af Veng - 61 år
Johanne Nielsdatter af Vissing - 60 år
Jochum Probst af Hårby - 80+ år
oberförster Johan Herman Ritter - 74 år
fol 373
Ingeborg Pedersdatter af Søballe - 64 år
sl Niels Nielsens barn Niels af Hårby - 4 år
Anne Rasmusdatter af Hårby - 97 år
Niels Christophersens dødfødte barn af Veng
Peder Christian Skrædders barn Mads af Vissing - ½ år
Anne Knudsdatter af Vissing - 77 år
husmand Peder Nielsens barn af Vissing - 7 år
Laurs Justsens barn Just af Hårby - 1 mdr

1737
fol 373
Anne Rasmusdatter af Veng - 67 år
Oluf Michelsen som kort før sin død var kommet til Veng - 74 år
Rasmus Christensens søn Christen af Søballe - 3 år
fol 374
ungkarl Søren Sørensen af Vissing - 28 år
Mette Harbo Møller af Svejstrup - 29 år
Hans Andersen Smed af Vissing - 80 år
Anne Gregersdatter af Hårby - 78 år
Oluf Christensens søn Niels af Veng - ½ år
Asmus Jessens dødfødte barn af Hårby
Rasmus Jensen Hyrdes dødfødte barn af Søballe
gl Niels Rasmussens dødfødte barn af Hårby
Frands Sørensen af Veng - 54 år
Jens Sørensen Holst af Veng - 36 år
Oluf Drejers datter Anne af Hårby - 14 uger
Mads Laursens datter Cathrine af Vissing - ½ år
fol 375
Laurs Christensen af Hårby - 77 år
Kirsten Jensdatter af Veng - 77 år

1738
fol 375
Johan Henrich Frandsen af Hårby - 64 år
Karen Jensdatter af Veng - 26 år
husmand Søren Nielsens barn Karen af Vissing - 5 uger
Jens Laursens datter Anne af Veng - 4 år
Christen Jespersen Snedkers hustru af Vissing - 41 år
Claus Frandsen som tjente i Vengegård - 46 år
Jochum Adamsens barn Rasmus af Søballe - 2 uger
Anne Birgitte Hillemands barn Peder Langballe som kom fra København - 8 mdr
halvgårdmand Rasmus Rasmussens hustru af Veng - 32 år
Jochum Adamsens barn Adam af Søballe - 3 år
fol 376
husmand Jens Rasmussens dødfødte barn af Vissing
Rasmus Nielsen af Veng - 61 år
Jens Sørensens søn Laurs af Veng - 2 år
sl Jens Sørensen Holsts datter Anne Cathrine af Vissing - 2½ år
Rasmus Hansens datter Margrethe af Vissing - 1 år
ungkarl Søren Sørensen af Hårby - 33 år
Peder Rasmussen Skomagers barn Jens af Veng - 16 uger
Michel Jensens søn Jens - 2½ år
hyrden Jens Christensens barn Karen af Veng - ½ år
Kirsten Knudsdatter af Vissing - 84 år
Rasmus Jensens søn Jens af Veng - 5 år
Søren Sørensens datter Cathrine af Veng - 5 år
husmand Søren Rasmussens søn Rasmus - 8 år
Søren Poulsens hustru Maren Jensdatter af Vissing - 60 år
Niels Christophersens dødfødte barn af Veng
degnen Laurs Smiths søn Jens - 3 år
fol 377
ung Niels Rasmussens søn Niels af Hårby - 3 år

1739
fol 377
Søren Jensens hustru af Veng - 69 år
Peder Rasmussens søn Niels af Hårby - 2½ år
Søren Jensens datter Johanne af Vissing - 6 år
Jens Laursen af Hårby - 32 år
husmand Jens Rasmussen af Vissing - 40 år
Niels Rasmussen af Vissing - 39 år
Christen Snedkers datter Maren af Vissing - 15 år
gl Anne Laursdatter som var kommet fra Mesing - 70 år
Laurs Madsen af Vissing - 75 år
Rasmus Hansen Smeds datter Cathrine af Vissing - ½ år
Niels Rasmussens datter Mette af Hårby - 8 uger
Jens Sørensens datter Maren af Veng - 3 uger
fol 378
Peder Christensen af Vissing - 57 år
Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Veng - 17 uger
Niels Christophersens dødfødte barn af Veng
gl Maren Michelsdatter af Søballe - 70 år

1740-49

Top


1740
fol 378
husmand Søren Michelsen af Søballe - 38 år
Søren Jensen af Vissing - 39 år
Willum Danielsens hustru Anne Andersdatter af Vissing - 77 år
Gunde Rasmusdatter af Søballe - 45 år
Rasmus Rasmussens barn af Vengegård - 3 dage
Søren Frandsens hustru Mette Olufsdatter af Vissing - 64 år
husmand Rasmus Jensens barn af Søballe - 9 år
en af Hans Thomasens tvillinger af Veng - 1½ år
fol 379
Peder Rasmussen Skomagers barn Anne af Veng - 8 uger
Anne Rasmusdatter af Veng - 54 år
Søren Sørensens datter Kirsten af Veng - 2 uger
husmand Jens Pedersen af Vissing - 70 år

1741
fol 379
Cathrine Jensdatters uægte barn af Veng - 10 dage
Anders Andersens søn Anders af Hårby - 12 uger
Mads Jensens datter Maren af Vissing - 2 år
Thomas Sørensens søn Frands af Søballe - 1 år
husmand Peder Rasmussens søn Jørgen af Hårby - 3 år
Morten Nielsen Bach af Vissing - 28 år
husmand Peder Rasmussen af Hårby - 36 år
fol 380
gl enke Elle Nielsdatter som var flyttet fra Emborg til Veng - 60 år
Peder Laursens søn Hans af Søballe - 17 år
Laurs Justsens søn Johan af Hårby - 2 uger
Iver Jensens søn Jens af Veng - 1½ år
ungkarl Anders Sørensen af Hårby - 27 år
Karen Sørensdatter af Søballe - 60+ år

1742
fol 380
Rasmus Jensens søn Jens af Veng - 12 uger
husmand Søren Jensens barn af Vissing - 2 år
Michel Jensen Bødkers hustru Anne Hansdatter af Veng - 36 år
ungkarl Niels Rasmussen af Veng - 28 år
Andreas Boms af Veng - 47 år
fol 381
Frands Pedersen af Hårby - 70+ år
Karen Christensdatters barn Sidsel af Veng - 3 uger
enke Kirsten Laursdatter af Veng - 66 år
Michel Jensens søn Jens af Veng - 8 uger
Johan Kortum af Søballe - 50 år
Henrich Jensen af Hårby - 70 år
Gunde Christensdatter af Hårby - 82 år
Johan Michelsens datter Karen af Vissing - 18 uger
Thomas Christensen af Søballe - 64 år
Jens Sørensen af Vengegård - 32 år
Peder Laursen af Søballe - 74 år
husmand Laurs Rasmussens datter Anne af Hårby - 30 år
fol 382
enke Cathrine Pedersdatters søn Søren Jensen af Vengegård - 2 år
enke Mette Rasmusdatter af Hårby - 56 år
Thor Rasmussen af Vissing - ca. 70 år
enkemand Hans Pedersen af Veng - 70 år

1743
fol 382
Maren Thøgersdatters søn Jens af Veng
Jens Nielsen Rytter af Hårby - 70+ år
gl enke Kirsten Nielsdatter af Hårby - 70+ år
Anders Jensens barn Laurs af Hårby - 9 mdr
Rasmus Hansen Smeds barn Poul af Vissing - 2½ år
fattig Peder Pedersen af Vissing - 60 år
Søren Knudsen af Vissing - 82 år
Søren Sørensens søn Poul af Veng - 1½ år
Willum Danielsens hustru Margrethe Pedersdatter af Vissing - 48 år
fol 383
Jens Nielsen Hjulmands søn Peder af Hårby - 24 år
Laurs Pedersen Smed af Veng - 62 år
Johanne Rasmusdatter af Veng - 60 år
Søren Rasmussens dødfødte barn af Søballe

1744
fol 383
Iver Jensens datter Karen af Veng - 10 år
Laurs Nielsen af Vissing - 29 år
Rasmus Christensen af Søballe - 86 år
Anders Sørensens barn Søren af Østergård i Vissing - 10 uger
Knud Sørensens barn Anne af Veng - 3 uger
gl Maren Jensdatter af Veng - 70+ år
Rasmus Rasmussens datter Marie af Veng - 2 år
Niels Laursens datter Kirsten af Vengegård - 14 uger
Johan Michelsens tvillinger Karen og Anne af Vissing
fremmed mand Jacob Jensen fra Hunsby på Fyn - 31 år
fol 384
husmand Rasmus Jensen af Veng - 57 år
ungkarl Christen Clausen netop ankommet fra Adslev til Hårby - 28 år
enke Anne Pedersdatter - 60+ år
Rasmus Rasmussen Vitveds barn Stephan af Veng - ½ år
gl rytterkone Kirsten Pedersdatter af Veng - 80+ år
Christen Mortensens søn Morten af Vissing - 8 mdr
Peder Laursens søn Jens af Veng - 17 år

1745
fol 384
gl Anne Jespersdatter af Vissing - 68 år
Christian Jochumsens svend Jens Laursen af Hårby - 24 år
Rasmus Pedersens søn Jacob af Vissing - 11 dage
Mads Laursen Skrædders barn Gertrud af Veng - 4 år
Jens Nielsen af Hårby - 65 år
Søren Sørensens dødfødte barn af Veng
gl fremmed stakkel ved navn Jørgen som døde i Vissing
fol 385
Willum Danielsens søn Peder af Vissing - 2½ år
den gl præsteenke Karen Nielsdatter Friis - 72 år
gl Søren Jensen af Veng - 80 år
Anders Sørensens søn Søren af Vissing - 6 uger
Peder Vesters hustru Voldborg Pedersdatter af Søballe - 60+ år
Jens Pedersens søn Johan af Vissing - 11 uger
Anders Andersens søn Anders af Hårby - 2 år
Christen Thomasen Skrædders barn Thomas af Veng - 10 uger

1746
fol 385
hyrden Jens Michelsen af Søballe - 50 år
Peder Rasmussen Skomagers søn Christian af Veng - ½ år
halvgårdmand Peder Rasmussens spæde barn af Hårby
Jens Nielsen Hjulmand af Hårby - 66 år
oberstløjtnant Ventens frue af Søballe - 56 år
Poul Rasmussens tvillinger Anne og Kirsten af Veng - 8 dage
fol 386
Cathrine Jensdatters barn Jens Christensen af Veng - 2 år
Jens Jacobsens søn Jens af Vengegård - 2 år
Peder Thomasens hustru Anne Sophie af Søballe - 48 år
Niels Michelsens barn Maren af Hårby - 7 uger
Søren Rasmussens dødfødte barn af Søballe
Gabriel Murmesters hustru Johanne Michelsdatter af Vissing - 69 år
Christen Rasmussens søn Rasmus af Vissing - 3 uger
Anne Rasmusdatters uægte barn Anne - 2 uger
Rasmus Jensens hustru Maren Jensdatter af Søballe - 46 år
almisselem Anne Andersdatter af Veng - 70+ år
Peder Laursen Skomager af Veng - 63 år
Willum Danielsen Hyrde af Veng - 88 år

1747
fol 386
Laurs Rasmussens hustru af Veng - 66 år
Peder Rasmussen Skomagers hustru Karen Sørensdatter - 36 år
gl pige Johanne Christensdatter af Veng - 50 år
fol 387
gl pige Karen Thomasdatter af Veng - 60+ år
Laurs Rasmussen af Veng - 72 år
Peder Rasmussens datter Maren af Veng - 5 år
Rasmus Pedersens datter Anne af Vissing - 1 år
Anders Sørensens datter Johanne af Vissing - 11 uger
halvgårdmand Niels Christensens søn Christen af Veng - ½ år
Anders Andersens datter Johanne af Hårby - 1½ år
Jens Rasmussens datter Kirsten af Hårby - 8 uger
Niels Pedersens søn Herløv af Søballe - ½ år
Peder Thomasens datter Anne Sophie af Søballe - 2 uger
almisselem Peder Dinesen af Søballe - 80 år
Søren Pedersen Gartner af Vissing - 72 år
Jens Jacobsens søn Jacob af Vengegård - 1½ år
Rasmus Rasmussens barn Christen af Veng - 9 dage
Poul Rasmussens dødfødte barn af Veng
fol 388
Niels Poulsens søn Morten af Søballe - 14 uger
almisselem Gunde Andersdatter af Hårby - 89 år
husmand Christen Jensens søn Jens af Vissing - 2 år
Jens Jensen Rytters søn Christen af Søballe - 6 år

1748
fol 388
Christen Rasmussens søn Søren af Vissing - 8 dage
Jens Pedersens datter Maren af Vissing - 1½ år
Mads Laursens søn Laurs af Vissing - 1½ år
Christen Jespersen Snedkers datter Anne af Vissing - 3 år
Rasmus Rasmussen Smed af Veng - 56 år
husmand Søren Nielsens søn Rasmus af Vissing - 4½ år
almisselem Benjamin Rasmussens hustru Kirsten af Hårby - 80 år
husmand Christen Jensens søn Søren af Hårby - 1 år
fol 389
husmand Laurs Rasmussen af Hårby - 86 år
Peder Thomasen af Veng som havde ligget i sengen i 30 år - 70 år
Johan Johansen Maler af Vissing - 65 år
Peder Thomasens barn Peder af Søballe - 8 dage
Rasmus Rasmussen Vitveds dødfødte barn
Karen Thomasdatter Philips af Veng - ca. 50 år

1749
fol 389
Anders Laursens søn Peder af Veng - 1½ år
husmand Christen Jensens datter Margrethe af Hårby - 13 dage
husmand Søren Nielsens hustru Maren Christensdatter af Vissing - 42 år
enke Anne Christensdatter af Hårby - 80 år
Peder Rasmussens søn Niels af Hårby - 4 år
enke Dorthe Nielsdatter af Hårby - 80 år
husmand Knud Pedersen af Søballe - 60 år
fol 390
Mads Skrædders datter Kirsten af Veng - 3 år
Mads Laursens hustru Karen Thomasdatter af Vissing - 40 år
Peder Jørgensen Soldats hustru Maren Pedersdatter af Vissing - 25 år
Mads Laursens søn Laurs af Vissing - 12 uger
gl huskvinde Margrethe Nielsdatter af Veng - 70 år
Maren Andersdatter Vævepiges uægte barn af Søballe som soldat Søren Pedersen var far til
Niels Laursens søn Laurs af Vengegård - 15 uger
almisselem Anne Marie Madsdatter af Veng - 40+ år
Anders Andersens datter Johanne af Hårby - 1½ år
Christen Mortensens søn Christen af Vissing - 1½ år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 11.4.2010
c