s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1780-1813
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-13


1780-89

1780
fol 444
Jens Rasmussen af Veng - 47 år
Søren Thomasens søn Johannes af Søballe - 4 uger
Peder Kræmmer af Hårby - 76 år
fol 445
opholdskone Maren Laursdatter af Veng - 73 år
Rasmus Jensens datter Anne Marie af Veng - 4 mdr
Søren Nielsens søn Rasmus af Søballe - 2 mdr
Mads Sørensens datter Marie af Veng - 2 uger
Jens Rasmussen Bødkers datter Anne af Vissing - 14 uger
enke Maren Rasmusdatters datter af Vissing - 14 år
Peder Andersens hustru af Søballe - 25 år
smedens datter Maren af Vissing - 5 uger
enke Maren Jespersdatter af Vissing - 62 år
Sidsel Rasmusdatter af Vissing - 60 år
Laurs Jensens datter Ellen af Vissing - 2 uger
natmandens datter Anne Margrethe af Veng - 3 mdr

1781
fol 445
Peder Kroghs datter Anne Marie af Veng - 8 dage
fol 446
forpagter Jensens moster Anne Jacobsdatter Wulf af Sophiendahl - 81 år
Jens Sørensens datter Apelone af Vissing - 4 mdr
Jens Nielsens datter af Vissing - 16 år
Jens Nielsens datter Maren af Hårby - 20 år
almisselem Søren Tonnesens enke af Hårby - 92 år
Baltzer Sørensens hustru af Hårby - 72 år
den unge?? Md af Hårby - 88 år
Mads Sørensens søn Laurs af Veng som druknede - 5 år
skoleholder Swensens hustru af Veng - 37 år
Swensens datter - 8 dage
indsidder Ellen Jensdatters søn Rasmus Jensen af Veng - 16 år
Rasmus Jørgensens søn Jens af Veng - 3 mdr
Jesper Knudsens datter Karen af Hårby - 22 år
natmandens dødfødte søn af Veng
Rasmus Pedersens søn Peder af Hårby - 1 år
fol 447
Knud Laursens søn Peder af Hårby - 1½ år
Stephan Simonsens datter Karen af Vissing - 15 år

1782
fol 447
ungkarl Rasmus Hansen af Sophiendahl - 84 år
Rasmus Rasmussens datter Karen Marie af Hårby - 4 uger
Johanne Jensdatters uægte datter Lisbeth af Åbo - 2 uger
Niels Bækgaards søn Jens af Vissing - 4 uger
Rasmus Pedersen Rytters barn Karen af Vissing - 2 uger
almisselem Christen Rasmussen af Vissing - 76 år
almisselem Niels Poulsen af Søballe - 76 år
husmand Jens Rasmussen af Vissing - 62 år
ungkarl Søren Olufsen af Veng - 37 år
Jens Nielsens søn Søren af Vissing - 4 uger
hospitalslem Kirsten Nielsdatter af Hårby - 97 år
almisselem Erich Jensens enke af Vissing - 70 år
fol 448
Niels Bomholts søn Christen af Veng - 2 uger
skoleholder Nicolaj Swensen af Veng - 71 år
Morten Jensens hustru af Vissing - 73 år
Poul Væver af Veng - 75 år
Rasmus Pedersens søn Peder af Søballe - 3 uger

1783
fol 448
smedens dødfødte søn af Veng
Jens Jensens dødfødte søn af Hårby
Rasmus Rasmussens hustru af Veng - 46 år
rekrut Niels Rasmussen af Søballe - 40 år
den unge mands enke af Hårby - 45 år
Laurs Rasmussen af Søballe - 64 år
Jørgen Jensens dødfødte søn af Vissing
Rasmus Thøgersen af Hårby - 65 år
Søren Mortensens hustru af Vissing - 32 år
Rasmus Rasmussens søn Jens af Hårby - ½ år
Niels Thomasens hustru af Vissing - 62 år
fol 449
Søren Mortensens datter Cathrine af Vissing - 2 uger

1784
fol 449
Niels Bomholts hustru af Veng - 40 år
Niels Bomholts datter af Veng - 2 dage
Jens Nielsens søn Søren af Vissing - 7 uger
Jens Rasmussens datter Anne Marie af Vissing - 1 år
almisselem Christen Mortensen af Veng - 60+ år
Holger Lindesen af Søballe - 60 år
Skrædder Maren af Vissing - 70 år
Kirsten Rasmusdatter af Hårby - 25 år
Christen Trimmel af Vissing - 78 år
Niels Laursens tjenestekarl Jens Rasmussen af Hårby - 20 år
Niels Andersen af Vissing - 70 år
Rasmus Jørgensens søn Christen af Veng - 2 mdr
betler Anders Pedersen fra Ry - 62 år
fol 450
Laurs Justsen af Hårby - 81 år
Peder Madsens hustru af Vissing - 70 år
Stephan Simonsens barn Karen af Vissing - 2 mdr

1785
fol 450
gårdmand Jens Sørensens søn Søren af Vissing - 2½ år
Peder Nielsens hustru af Søballe - 35 år
Christen Christensens datter Ellen Marie af Vissing - 3 år
Laurs Jensens søn Anders af Vissing - 2 uger
Poul Vævers enke af Veng - 80 år
Peder Christophersens hustru af Hårby - 37 år
Peder Christophersens søn - 3 dage
Søren Nielsens datter Maren af Hårby - 2 uger
almisselem Anne Høghs af Hårby - 80 år
Anders Pedersens søn Peder af Vissing - 6 dage
omløbende betler Niels Jespersens enkes barn Maren fra Adslev - 4 uger
Jens Drejers datter Birgitte af Søballe - 2½ år
fol 451
almisselem Jens Henrichsen af Hårby - 60 år
Jens Andersens barn Peder af Veng - 2 uger
Peder Skomager af Veng - 80 år
almisselem Jens Hyrde af Veng - 80 år
Jens Frandsens søn - 6 dage
Mads Amagers datter Karen af Veng - 18 år
Laurs Madsens værkbrudne søn af Vissing - 18 år

1786
fol 451
opholdskone Maren Nielsdatter af Vissing - 69 år
Jens Rasmussens søn Rasmus af Hårby - 18 år
Andreas Jensen af Vissing - 19 år
Jens Rasmussens hustru af Vissing - 32 år
Stephan Simonsens barn Thomas af Vissing - 2 uger
Rasmus Pedersen af Søballe - 58 år
opholdsmand Jens Pedersen af Vissing - 76 år
fol 452
Rasmus Jensens tvillingedatter Anne af Veng - 1 år
Isak Hansens datter Anne af Søballe - 21 år
almisselem Kirsten Knudsdatter af Vissing - 63 år
Jens Madsen af Vissing - 45 år
Christopher Ambrosius dødfødte søn af Søballe
Jens Pedersens søn Peder af Hårby - 2 år
Søren Christensens datter Anne af Hårby - ½ år
Jens Pedersens datter Cathrine af Hårby - 6 år
almisselem pige Anne Pedersdatter af Veng - 72 år
Jens Javngydes datter Marie af Vissing - 1 år
Peder Christophersens datter Johanne af Hårby - 4 år
Jens Winthers moder af Veng - 70 år
rytter Anders Pedersen af Veng - 26 år
Jens Nielsens datter Anne Cathrine af Vissing - 1 år
fol 453
hjulmand Niels Sørensens hustru af Vissing - 70 år
husmand Hans Simonsen af Vissing - 46 år
almisselem Karen Nielsdatter af Søballe - 72 år
Rasmus Jensen af Veng - 37 år
enke Kirsten Drejers af Hårby - 55 år
Niels Bomholts søn Niels - 7 år
Anders Jensen af Skejby som døde i Hårby - 60 år
Søren Christensen af Veng - 71 år
Christopher Ambrosius datter Dorthe af Søballe - 5½ år

1787
fol 453
rokkedrejerens broder af Søballe - 16 år
Peder Christophersen af Hårby - 43 år
Jens Rasmussen Vissings søn Christopher - 1½ år
almisselem Niels Laursen af Vissing - 79 år
fol 454
Søren Mortensens datter Maren af Vissing - 20 dage
Jens Rasmussen Træskomands hustru af Vissing - 54 år
Mette Christensdatters uægte datter fra Launum i Dauberg sogn som døde i Vissing - 18 uger
enke Marie Skrædders af Veng - 74 år
almisselem Maren Røgters af Hårby - 63 år
Mathias Schou af Veng - 77 år
smeden i Veng - 27 år
sl Jens Madsens søn Jens af Vissing - 16 år
almisselem Christen Murmester af Veng - 30 år

1788
fol 454
Jens Sørensens søn Johan af Vissing - 3 uger
Albret Andersens hustru af Veng - 70 år
Niels Sørensen Bækgaards søn Peder af Vissing - ½ år
fol 455
Anders Christensens datter Anne Cathrine af Vissing - 1 år
gårdmand Søren Rasmussens barn af Hårby - 3 dage
Rasmus Vissings datter Voldborg af Hårby - 26 år
Laurs Jensens hustru af Vissing - 32 år
Søren Iver af Veng - 62 år
Jørgen Christensens tvillingesønner - 2 dage
skoleenken af Veng - 78 år
Maren Aases af Veng - 80 år
Maren Jensdatters uægte søn af Veng
Niels Nielsens søn Søren af Veng - 1 år
Søren Skovfogeds hustru af Vissing - 52 år
Andreas Rasmussens søn Rasmus af Vissing - 3 mdr
Laurs Madsens datter Marie af Vissing som blev kvalt i en sandgrav - 10 år
fol 456
Stephan Rasmussens hustru af Veng - 50 år
Rasmus Andersen af Vissing - 66 år
Søren Nielsen af Vissing - 75 år
Niels Madsens vanføre søn Thomas - 10 uger
enke Maren Møllers datter Else af Veng - 11 år
Niels Andersens søn Anders af Veng - 12 dage
Rasmus Ditlevsens datter Mette af Veng - 4 uger
Jørgen Høvinghoff af Søballe - 60 år

1789
fol 456
hospitalslem Jens Stephansen af Hårby - 66 år
smeden Rasmus Mortensens søn Knud af Veng - 2 dage
Søren Christensens dødfødte tvillingedatter
Søren Mortensens søn Anders af Vissing - 10 mdr
husmand Jens Jensen af Veng - 60 år
Søren Rasmussens søn Peder af Hårby - 3 dage
fol 457
husmand Jens Jensen af Hårby - 60 år
Boes Jenses datter Cathrine Nielsdatter af Vissing - 5 år
Rasmus Isaksen af Søballe - 21 år
Jørgen Jensen af Vissing - 60 år
husmand Niels Madsens søn Christen af Vissing - 10 dage
Stephan Jensens dødfødte søn af Hårby
Peder Christensens datter Maren af Vissing - 8 mdr
Søren Nielsens datter Maren af Hårby - 10 uger
Jens Jespersens datter Johanne Margrethe af Hårby - 9 mdr
Peder Christensens søn af Vissing - 8 år
almisselem Cathrine Donses af Veng - 66 år
Niels Christensen Snedkers barn Christen af Vissing - 12 år
Søren Christensens hustru af Søballe - 22 år

1790-99

Top


1790
fol 458
Væver Jens af Hårby - 38 år
sr Hansens søn Hans af Søballe - 45 år
Rasmus Pedersens steddatters uægte søn Peder Andersen af Vissing - 2 år
Stephan Rasmussens søn Rasmus af Veng - 9 mdr
indsidder Jens Pedersen af Søballe - 53 år
Søren Thomasen af Søballe - 63 år
Søren Rasmussens datter Trine af Hårby - 3 dage
Morten Skrædders datter Anne Marie af Søballe - 16 år
husmand Jens Rasmussen af Vissing - 74 år
omløbende betler Christopher Friderich Weile fra Saksild som døde i Hårby - 33 år
almisselem Anne Jensdatter af Hårby - 98 år
Jens Frandsens søn - 2 dage
Laurs Jensens steddatter Maren Rasmusdatter af Veng - 9 år
Rasmus Rasmussens søn Rasmus af Hårby - 17 år
fol 459
Mads Amager af Veng - 63 år
gårdmand Peder Christensens søn Daniel af Vissing - 13 år

1791
[bog 2]
fol 500
Poul Hesteskærer af Vissing - 83 år
Jørgen Christensens svigermoder i Søballe - 70 år
husmand Niels Rasmussen af Søballe - 67 år
Niels Nielsens dødfødte datter af Veng
Laurs Rasmussen Rye af Søballe - 63 år
Niels Posts datter Anne af Veng - 8 år
skoleholder Jens Rasmussens dødfødte søn af Hårby
ungkarl Jens Christensen af Vissing - 55 år
husmand Jens Christensens hustru af Veng - 40 år
husmand Jens Christensens søn af Veng - 1 dag
opholdsmand Anders Andersen af Hårby - 83 år
husmand Søren Andersen af Søballe - 80 år
sl husmand Jens Nedergaards datter Anne Marie - 15 år
fol 501
gårdmand Stephan Simonsen af Vissing - 56 år
gårdmand Søren Rasmussens dødfødte søn af Hårby
husmand Niels Madsens datter - 4 dage
natmand Friderich Jensens søn Lorentz af Veng - 3 mdr
Stephan Rasmussens søn Rasmus af Veng - 9 mdr
Anders Michelsens søn Søren af Søballe - 4 uger

1792
fol 501
Kirsten Madsdatters uægte søn Laurs af Veng - 9 mdr
Anders Pedersens stedfader af Søballe - 64 år
gårdmand Søren Christensens søn af Hårby - 10 år
gårdmand Knud Laursens dødfødte datter af Hårby
husmand Michel Michelsens datter Anne Marie af Vissing - 5 uger
husmand Jens Pedersens søn af Hårby - 1 år
almisselem Niels Jørgensens hustru af Hårby - 86 år
fol 502
husmand Rasmus Vissings datter af Hårby - 25 år
husmand Poul Laursens hustru af Søballe - 36 år
gårdmand Niels Nielsens søn Søren af Veng - 2 uger
husmand Laurs Madsens hustru af Vissing - 56 år
Drejlsvæver Peder Jensens datter Friderica Anne Sophie af Veng - 2 mdr
gårdmand Jens Sørensens søn Jens af Vissing - 3 uger
opholdsmand Jens Rasmussen af Hårby - 73 år
husmand Jens Pedersens søn Jens Christian af Veng - 1½ år
almisselem Voldborg Jensdatter af Veng - 19 år
gårdmand Rasmus Rasmussens datter Johanne Marie af Hårby - 1½ år
opholdskone Anne Knudsdatter af Hårby - 76 år
indsidder Niels Laursens tvilling Maren af Vissing - 2 år
gårdmand Jens Nielsens søn Søren af Vissing - 2 år
fol 503
almisselem Else Thorsdatter af Vissing - 80 år
Christen Gartners hustru af Veng - 41 år
Christen Gartners dødfødte søn af Veng

1793
fol 503
natmanden Friderichs barn Christen af Veng - 6 uger
husmand Jens Nielsens søn Anders af Vissing - 2 mdr
omløber Johan Henrich August Clausens barn Christian Johannes - 4 år
omløbende soldat Oluf Christensens datter Anne Margrethe fra Glückstad - 9 mdr
omløber Laurs Nielsen Murmester - 70 år
gårdmand Jens Rasmussen Vissings søn Rasmus af Vissing - 3 uger
gårdmand Niels Laursens søn Friderich Carl Otte af Hårby - 2 år
gårdmand Søren Rasmussens søn Rasmus af Hårby - 1 år
gårdmand Søren Christensens barn Marie af Hårby - 2 år
fol 504
indsidder Anders Jensen af Hårby - 77 år
husmand Jens Rasmussens datter Maren af Vissing - 3 år
jomf Marie Kirstine Kofoed Dorschæus af Sophiendahl - 17 år
Rasmus Pedersen Skrædders søn Anders af Hårby - 13 år
gårdmand Jacob Nielsens dødfødte søn af Søballe
gårdmand Rasmus Rasmussens dødfødte søn og datter
gårdmand Rasmus Pedersens datter Dorthe af Hårby - 17 år
gårdmand Knud Laursen af Hårby - 51 år
gårdmand Stephan Jensens søn Søren af Hårby - 12 år
Hans Skovfogeds hustru af Veng - 83 år

1794
fol 504
almisselem Laurs Pedersen af Vissing - 72 år
fol 505
husmand Jens Andersens datter Marie af Veng - 5 år
smeden Rasmus Mortensens søn Rasmus af Vissing - 3 dage
gårdmand Thomas Sørensens søster Anne af Søballe - 30 år
Thomas Sørensens søster Annes uægte dødfødte barn
Peder Christensen af Veng - 17 år
indsidder enke Karen Rasmusdatter af Vissing - 74 år
indsidder Rasmus Nebels søn Jens af Vissing - 6 dage
indsidder Jens Nielsen Boes af Vissing - 62 år
smeden Rasmus Mortensens søn Knud af Vissing - 2 år
gårdmand Stephan Rasmussens søn Christen af Veng - 10 år
husmand Andreas Rasmussens datter Mette af Vissing - 4 år
gårdmand Stephan Jensens datter Johanne Marie af Hårby - 15 år
Christen Gartners dødfødte datter af Veng
enke madam Schou af Veng - 61 år
fol 506
hyrden Jens Sørensens datter Anne Cathrine af Vissing - 5½ år
husmand Christen Madsens søn Niels af Hårby - 2 år
gårdmand gl Laurs Jensens datter Kirsten af Vissing - 2 år
gårdmand Stephan Jensens søn Jens af Hårby - 17 år
husmand Anders Rasmussen af Hårby - 52 år
gårdmand Laurs Rasmussens søn Niels af Søballe - 10 dage
enke Mette Madsdatter af Vissing - 63 år
gårdmand Jens Jensens dødfødte søn af Hårby
husmand Jens Pedersens søn Friderich Christian af Veng - 21 år
Niels Andersens hustru af Veng - 37 år
gårdmand gl Laurs Jensen af Vissing - 54 år
husmand Andreas Rasmussens søn Rasmus af Vissing - 9 mdr
fol 507
gårdmand Ernst Pedersens datter Karen af Vissing - 1 år
husmand Jens Pedersen af Veng - 56 år
husmand Christen Sørensens datter Anne Cathrine af Vissing - 5 mdr
husmand Niels Jensens hustru Cathrine Laursdatter af Hårby - 81 år
opholdsmand Baltzer Sørensen af Hårby - 72 år

1795
fol 507
indsidder Niels Andersens søn Niels af Veng - 12 år
husmand Niels Laursens søn Laurs af Vissing - 1 år
opholdsmand Anders Sørensen af Vissing - 79 år
gårdmand Søren Nielsens datter Maren af Hårby - 4 år
indsidder Jens Pedersens datter Maren af Hårby - 20 dage
sl gl Laurs Jensens søn Rasmus af Vissing - 1 år
fol 508
indsidder Peder Jensens tvilling Søren af Veng - 16 dage
Christen Sørensen Murmesters tvillingesøn af Vissing - 4 dage
husmand Jens Christensens tvillinger Niels og Inger Marie af Veng - 2 uger
natmandens datter Else af Veng - 9 mdr
husmand Laurs Madsens hustru af Vissing - 44 år
gårdmand Jens Rasmussen Vissings barn Sidsel af Vissing - ½ år
indsidder Niels Jørgensens hustru af Hårby - 60 år
fol 509
husmand Hans Pedersens moder af Vissing - 84 år
almisselem Anne Ebbes af Hårby - 82 år
Christen Sørensens svigermoder Anne Sørensdatter af Vissing - 81 år
Jørgen Rasmussens datter Friderica Anne Sophie af Veng - 4 uger
gårdmand Søren Christensens søn Søren af Hårby - ½ år
Thomas Sørensens oldemoder af Søballe - 92 år
husmand Christen Sørensens datter Anne Cathrine af Vissing - 12 uger
husmand Anders Michelsens søn Michel af Søballe - ½ år

1796
fol 509
skytten Jens Michelsens søn Søren af Vissing - 3 uger
husmand Erich Michelsens datter Else Marie af Hårby - 2 år
Rasmus Nebels dødfødte søn af Veng
gartner Christensens dødfødte datter af Veng
opholdskone Anne Sørensdatter Jens Nielsens hustru af Hårby - 62 år
fol 510
husmand Niels Jensens dødfødte datter af Stabelhus i Hårby
Jens Pedersens hustru af Hårby - 37 år
almisselem Terkild Rasmussens hustru af Vissing - 82 år
opholdsmand Jens Revl af Vissing - 72 år
indsidder Erich Michelsens søn Michel af Hårby - 10 år
indsidder Poul Henrichsen af Vissing - 75 år
Niels Laursens datter Anne af Hårby - 22 år
opholdsmand Rasmus Eskesens hustru af Søballe - 60 år
Jens Christensen Vævers datter af Veng - nogle minutter

1797
fol 510
gårdmand Søren Rasmussens søn Oluf af Hårby - 3 dage
gårdmand Søren Nielsens søn Søren af Hårby - 9 mdr
gårdmand Rasmus Rasmussen af Hårby - 64 år
gårdmand Christen Christensens datter Maren af Hårby - 2½ år
fol 511
indsidder Jens Andreasens hustru Maren Nielsdatter af Vissing - 40 år
Jens Rasmussen Vissings tjenestekarl Friderich Jensen af Vissing - 26 år
Niels Friderichsens dødfødte søn af Hårby
husmand Niels Bomholt af Veng - 48 år
indsidder Erich Michelsens datter Else Marie af Hårby - 1 år
indsidder Niels Poulsens søn Niels af Hårby - 2 år
enke Anne Erichsdatter af Vissing - 70 år
Laurs Hjorts hustru af Hårby - 29 år
husmand Jens Rasmussens søn Søren af Vissing - 4 år
Rasmus Jensen af Vissing - 76 år
gårdmand Jens Jensens svigermoder af Hårby - 80 år
gårdmand Jens Christensens svigermoder af Vissing - 88 år
husmand Rasmus Skrædder af Veng som blev dræbt af et faldende træ - 46 år
fol 512
husmand Ernst Ovesens søn Søren af Søballe - 3 år
gårdmand Rasmus Pedersens hustru af Hårby - 50 år

1798
fol 512
Peder Nielsens hustru Kirsten Pedersdatter af Søballe - 72 år
gårdmand Jesper Rasmussens søn Peder af Hårby - 14 uger
husmand Peder Jensens hustru af Veng - 48 år
indsidder ungkarl Andreas Nielsen af Hårby - 60 år
Anne Nielsdatters uægte datter af Veng - 11 dage
husmand Jørgen Rasmussens datter Friderica Anne Sophie af Veng - 1 år
almisselem Kirsten Olufsdatter af Hårby - 70 år
husmand Christen Christensens hustru af Vissing - 45 år
husmand Ernst Ovesens datter Karen af Søballe - 9 mdr
husmand Jens Andersens hustru af Vissing - 32 år
fol 513
gårdmand Laurs Rasmussens søn Rasmus af Søballe - 1 år
jomf Cramer fruerpige på Sophiendahl - 34 år
Friderich Natmands datter Kirstine af Veng - 18 uger
Jens Frandsens datter Dorthe af Vissing - 10 dage

1799
fol 513
husmand Søren Sørensen af Vissing - 62 år
almisselem Rasmus Nielsen af Hårby - 67 år
Niels Sørensens datter Kirsten af Veng - 7 mdr
gårdmand Søren Nielsens søn Søren af Hårby - 9 mdr
husmand Jens Andersens søn Peder af Veng - 9 mdr
indsidder Niels Friderichsens dødfødte datter af Hårby
husmand Jens Sørensen af Vissing - 66 år
Christopher Hansen af Søballe - 78 år
fol 514
smeden Rasmus Mortensens datter Anne af Vissing - 9 mdr
husmand Rasmus Pedersens hustru af Vissing - 70 år
husmand Peder Hansens svigermoder Sidsel Sørensdatter af Veng - 76 år
ungkarl Jens Jensen af Hårby - 71 år
ungkarl Søren Jensen af Hårby - 45 år
enke madam Hansen af Søballe - 70 år
husmand Peder Jensens datter Friderica af Veng - 1½ år
Søren Nielsens dødfødte tvillingedatter af Veng
hyrden Jens Johan Jensens søn Jens af Veng - 16 år
Poul Jensen Skrædders hustru af Vissing - 70 år
husmand Poul Nielsens dødfødte søn af Søballe

1800-13

Top


1800
fol 515
gårdmand Niels Laursens fader af Hårby - 87 år
husmand Laurs Nielsens søn af Hårby - 4 uger
opholdsmand Jens Nielsen af Hårby - 80 år
gårdmand Anders Pedersens søn af Søballe - 4 år
ungkarl Laurs Nielsen Væver af Hårby - 50 år
Niels Bødker af Veng - 71 år
husmand Jens Rasmussens datter af Vissing - 10 dage
væver Søren Nielsens datter Maren af Søballe - 4 år
gl Maren Pedersdatter af Vissing - 61 år
husmand Søren Sørensens hustru af Veng - 64 år
Anders Rasmussens søn Morten af Vissing - 8 år
fol 516
degneenken madam Høst af Veng - 68 år
gårdmand Jens Jacobsens søn Jacob af Hårby - 1 år
degneenken Anne Margrethe Michelsdatter sl Gerdings af Veng - 94 år
gl Anne Pedersdatter af Veng - 61 år
husmand Jesper Knudsen af Hårby - 68 år
husmand Rasmus Christensens søn af Søballe - 7 dage
husmand Mads Pedersens søn Peder af Søballe - 8 mdr
gårdmand Søren Mortensens søn Morten af Vissing - 10 år
gårdmand ung Jens Christensens søn Christen af Vissing - 2½ år
husmand Friderich Nielsens steddatter Karen Rasmusdatter af Søballe - 8 år
gårdmand Stephan Rasmussens søn Peder af Veng - 4 år

1801
fol 517
gårdmand Søren Rasmussens søn Rasmus af Hårby - 3 år
gårdmand Jesper Rasmussens datter Dorthe af Hårby - 12 dage
Jørgen Raskussen Kudsks dødfødte datter af Sophiendahl
husmand Niels Sørensens datter Kirsten af Veng - 1 år
gårdmand Søren Mortensens søn Knud af Vissing - 20 uger
gårdmand Niels Andersens datter Friderica Anne Sophie af Veng - 4 år
jomf Kopman kammerjomfru hos baronesse Holck på Sophiendahl - 31 år
husmand Laurs Christensens søn Morten af Vissing - 1 år
pige Mariane Møller af Veng - 44 år
husmand Jørgen Frandsens datter Kirsten af Vissing - 3½ år
husmand Jens Andersens datter Maren af Vissing - 5 uger
fol 518
gårdmand Joen Jensen af Vissing - 61 år
pige Maren Jensdatter af Veng - 52 år
husmand Rasmus Laursen af Vissing - 49 år
gl Jens Christensens stedsøn Mads Thomasen af Vissing - 24 år
almisselem Ellen Jensdatter af Veng - 84 år
Søren Rasmussens dødfødte søn af Hårby
husmand Morten Frandsens søn Niels af Søballe - 21 år
gårdmand Laurs Rasmussens datter Ellen af Søballe - 6 år
Mette Kirstine Serritslevs uægte barn Jens af Veng - 4 år
Jesper Rasmussens tjenestepige Anne Laursdatter af Hårby - 24 år
pige Anne Jensdatter af Vissing - 20 år

1802
fol 519
ungkarl Jens Jensen af Vissing - 63 år
gl Morten Mortensen af Veng - 86 år
husmand Christen Andersens navnløse søn af Vissing
gartner Christen Christensens hustru af Veng - 39 år
sergeant Bohde af Hårby - 60 år
hr Jochum Harlev af Søballe - 77 år
almisselem Niels Thomasen af Søballe - 78 år
gårdmand Niels Jørgensen af Vissing - 60 år
gårdmand Jens Rasmussen af Vissing - 55 år
husmand Rasmus Pedersens søn Christen af Hårby - 20 år
ungkarl Thøger Laursen af Vissing - 29 år
gårdmand Laurs Rasmussens fader af Søballe - 67 år
fol 520
sl gårdmand Jens Rasmussens datter Johanne af Vissing - 1 år
almisselem Sophie af Veng - 86 år
husmand Jens Ambrosius hustru Anne Laursdatter af Søballe - 48 år
gårdmand Jørgen Rasmussen af Hårby - 60 år
Friderich Natmands datter Else af Vissing - 5 mdr
gårdmand Anders Pedersen af Søballe - 38 år
gårdmand Søren Rasmussens navnløse søn af Hårby - 4 dage
gårdmand Jørgen Christensens hustru af Søballe - 46 år
husmand Søren Sørensen af Søballe - 65 år

1803
fol 520
gårdmand Søren Nielsens moder af Hårby - 85 år
Anne Christophersdatters uægte dødfødte datter af Søballe
almisselem Anne Nielsdatter af Vissing - 66 år
fol 521
husmand Thomas Bødker af Hårby - 66 år
Anne Rasmusdatters uægte datter Karen Marie Christensdatter af Hårby - 4 år
soldat Rasmus Nielsens barn Thomas af Hårby - 3½ år
Jens Rasmussen Spillemands hustru af Vissing - 40 år
enke Maren Christensdatter af Vissing - 66 år
gårdmand Ernst Ovesens søn Søren af Søballe - 1 år
almisselem Poul Skrædder af Vissing - 99 år
smeden Anders Olufsen af Hårby - 77 år
husmand Jens Madsens hustru af Vissing - 27 år
husmand Niels Nielsens hustru af Søballe - 63 år
smeden Anders Andersens søn Jørgen af Hårby - 3 mdr
gårdmand Christen Christensens dødfødte datter af Hårby
fol 522
Lisbeth Jensdatters uægte datter Johanne Laursdatter af Hårby - 15 år
smeden Oluf Andersens datter Anne af Veng - 9 mdr
husmand Jens Madsens datter Mariane af Vissing - 3 mdr
almisselem Rasmus Nielsens enke af Veng - 84 år
husmand Niels Poulsens datter Ellen Marie af Vissing - 5 år
husmand Rasmus Pedersens søn Peder af Hårby som kom syg fra Forlev lægd - 33 år
gårdmand Søren Nielsens søn Jens af Søballe - ½ år
husmand Niels Andersen af Veng - 30 år
Jens Jacobsens svigermoder af Hårby - 69 år
gårdmand Jesper Rasmussens søn Peder af Hårby - 1½ år

1804
fol 523
gartner Christensens søn af Veng - 3 dage
husmand Jens Madsens datter Kirsten af Vissing - 4 år
husmand Albret Andersen af Veng - 51 år
A. D. Voetman sl Blochs enke i Veng - 62 år
Jens Andreasens søn Peder af Veng - 2 år
gårdmand Peder Christensens søn Morten af Vissing - 25 år
husmand Jørgen Rasmussens navnløse søn af Veng - 16 dage
gårdmand Søren Rasmussens datter af Hårby - 4 dage
Søren Nielsen Bækgaards søn - 3 uger
husmand Niels Nielsens søn af Veng - 1 time
husmand Simon Rasmussens navnløse datter af Vissing
fol 524
almisselem Rasmus Jensen af Hårby - 75 år
opholdsmand Niels Sørensen af Vissing - 74 år
gårdmand Jørgen Christensens barn Christen af Søballe - 2 år
almisselem Gertrud Madsdatter af Vissing - 77 år
husmand Knud Pedersens hustru af Hårby - 87 år

1805
fol 524
Ellen Marie Stephansdatters uægte datter Maren af Vissing - 2 mdr
husmand Poul Knudsens datter Anne af Veng - ½ år
husmand Mads Pedersens søn Anders af Vissing - 7 mdr
husmand Anders Andersens hustru af Vissing - 45 år
husmand Laurs Christensens datter Maren af Vissing - 2 dage
fol 525
husmand Niels Nielsens hustru Maren Jensdatter af Søballe - 26 år
Niels Madsens hustru af Vissing - 38 år
almisselem Kirsten Christensdatter af Veng - 46 år
husmand Rasmus Pedersen af Hårby - 72 år
husmand Morten Frandsens søn Enevold, almisselem i Søballe - 21 år
gårdmand Rasmus Christensens datter Kirsten af Veng - ½ år
husmand Niels Nielsens datter Anne af Vissing - 1 år
enken Smede-Else af Vissing - 80 år
gårdmand Søren Christensen af Søballe - 43 år
almisselem Terkild Rasmussen af Vissing - 62 år
fol 526
husmand Niels Nielsens stedsøn Oluf Andersen af Søballe - 11 år
gårdmand Rasmus Jensens søn Jens af Vissing - 7 uger
Rasmus Pedersens hustru Mette Marie Nielsdatter af Søballe - 67 år
almisselem Rasmus Pedersen af Vissing - 76 år
smeden Rasmus Laursens datter Mette Marie af Søballe - 5 mdr

1806
fol 526
gårdmand Søren Mortensens søn Morten af Vissing - 9 mdr
gårdmand gl Søren Nielsen af Vissing - 69 år
husmand Christopher Ambrosius af Søballe - 73 år
smeden Oluf Andersens søn Niels af Veng - 2 år
fol 527
gårdmand Christen Christensens datter Kirsten af Hårby - 5 uger
husmand Christen Andersen af Vissing - 39 år
skomager Jens Nielsens hustru af Søballe - 52 år
Rasmus Pedersens hustru Ellen Jensdatter af Søballe - 40 år
opholdsmand Rasmus Sørensen af Veng - 76 år
husmand Niels Nielsens datter Anne Marie af Veng - ½ år
husmand Søren Jensens søn Niels af Veng - 18 uger
husmand Rasmus Christensens søn Peder af Søballe - 3 dage
husmand Jens Rasmussens datter Mette af Vissing - 3 år
fol 528
gårdmand Rasmus Christensens datter af Veng - 3 dage
husmand Niels Poulsens dødfødte datter af Vissing
Enevold Pedersens datter Anne af Veng - 11 uger

1807
fol 528
gårdmand Jens Joensens datter Helle af Vissing - 10 dage
gårdmand Søren Pedersens datter Marie Kirstine af Søballe - 1½ år
Ernst Ovesens svigermoder Mette Bertelsdatter af Søballe - 76 år
husmand Niels Andersens hustru af Vissing - 63 år
opholdsmand Morten Jensen af Vissing - 79 år
opholdsmand Christen Sørensens hustru af Søballe - 78 år
fol 529
husmand Rasmus Christensens datter af Søballe - 1 time
opholdsmand Rasmus Sørensens enke af Veng - 72 år
husmand Jørgen Frandsen af Vissing - 42 år
opholdsmand Rasmus Rasmussen af Veng - 67 år
husmand Peder Marcussens dødfødte søn af Vissing
Maren Nielsdatters uægte datter Kirsten Anders af Vissing - 3½ år
gårdmand Peder Jensens dødfødte datter af Søballe
pottemager Christian Hansens hustru af Vissing - 58 år
gårdmand Jesper Rasmussens dødfødte datter af Hårby
husmand Niels Christensen af Vissing - 75 år
husmand Jacob Erichsens datter af Vissing - 8 år

1808
fol 530
Peder Sørensens hustru af Veng - 70 år
gårdmand Jens Rasmussen Javngyde af Vissing - 64 år
husmand Rasmus Nielsens svigermoder af Hårby - 80 år
gårdmand Jens Jensen af Hårby - 68 år
almisselem Stor-Marie af Veng - 72 år
gårdmand Niels Knudsens datter Anne af Hårby - 2 uger
husmand Knud Jespersen af Veng - 45 år
gårdmand Jacob Nielsen af Søballe - 47 år
husmand Niels Andersens datter Gertrud af Vissing - 9 uger
gårdmand Jens Rasmussens datter Maren af Vissing - 27 år
husmand Jens Christensens datter Maren af Veng - 21 år
fol 531
skoleholder Peder Laursen af Hårby - 32 år
husmand Laurs Andersens hustru af Vissing - 62 år
smeden Oluf Andersens søn Niels af Veng - 1½ år
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards dødfødte søn af Vissing
opholdsmand Jørgen Laursens hustru af Veng - 63 år
Birgitte Andersdatter hos svogeren hr Gyberg i Søballe - 57 år
smeden Anders Andersens moder af Hårby - 78 år
opholdsmand Peder Madsens hustru af Vissing - 80 år
husmand Jens Michelsens datter af Hårby - ? uger

1809
fol 532
gårdmand Friderich Jensen af Hårby - 34 år
Niels Møllers hustru Anne Ivers af Veng - 60+ år
pottemager Christian Hansens hustru Anne Andersdatter af Vissing - 34 år
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards søn Niels af Vissing - 8 år
gårdmand Søren Pedersens og Anne Svendsdatters datter Marie Kirstine af Søballe - 4 mdr
almisselem Rasmus Nielsen af Veng - 78 år
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters datter Helle - 1 år
fol 533
pottemager Christian Hansens søn Hans af Vissing - ½ år
gårdmand Jørgen Christensens og Kirsten Rasmusdatters barn Anne Kirstine af Søballe - 17 år
ungkarl Jørgen Nielsen af Nørre Vissing - 25 år
boelsmand Niels Pedersens og Anne Gregersdatters datter Larsine af Hylthuset i Nørre Vissing Skov - 4½ år

1810
fol 533
gårdmand Jens Christensens hustru Gertrud Andersdatter af Nørre Vissing - 55 år
fol 534
opholdsmand Christen Sørensen af Søballe - 72 år
husmand Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters søn Rasmus af Veng - 3 uger
husmand Niels Laursens og Anne Johanne Jensdatters søn Niels af Veng - 22 år
opholdsmand Peder Nielsen af Søballe - 70 år
gårdmand Niels Knudsens og Maren Sørensdatters søn Laurs af Hårby - 7 dage
gårdmand Niels Knudsens hustru Maren Sørensdatter af Hårby - 31 år
gårdmand Johan Wilhelms og Else Andersdatters søn Knud Sørensen af Søballe som faldt i en tørvegrav - 8 år
husmand Jens Andersen Winther af Vissing - 70 år
fol 535
opholdsmand Mads Sørensen af Veng - 75 år

1811
fol 535
enke Lisbeth Jensdatter af Veng - 70 år
boelsmand Niels Jensens og Johanne Marie Jørgensdatters barn Jørgen af Søballe - 12 uger
enke Kirsten Pedersdatter af Hårby - 75 år
boelsmand Niels Jensens og Mette Salomonsdatters dødfødte søn af Hårby mark
almisselem Isak Hansen af Veng - 76 år
fol 536
gårdmand Søren Pedersen af Søballe - 43 år
husmand Peder Christensen Sønder af Vissing - 42 år
boelsmand Ove Ernstsens og Else Jensdatters søn Ernst af Søballe - 3 uger
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters dødfødte søn af Hårby
almisselem Kirsten Rasmusdatter af Veng - 78 år
almisselem Hans Christiansen af Veng - 43 år
fol 537
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters datter Else Marie af Veng - 13 uger
gårdmand Rasmus Jensen Javngydes og Anne Knudsdatters søn Jens af Vissing - 4 uger
husmand Søren Nielsens hustru Johanne Rasmusdatter af Veng - 47 år

1812
fol 537
Drejlsvæver Friderich Laursens og Mette Rasmusdatters søn Laurs af Veng - 4 mdr
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters datter Helle af Vissing - 42 uger
almisselem Niels Jensen Esholt af Vissing - 77 år
fol 538
husenke Johanne Friderichsdatter af Hårby - 84 år
indsidder Rasmus Ditlevsen af Veng - 60 år
husmand Jacob Jacobsens hustru Maren Jensdatter af Veng - 19 år
husmand Søren Nielsens og Gertrud Pedersdatters datter Sidsel Marie af Veng - 12 år
husmand Knud Pedersen af Hårby - 61 år
husmand Hans Christian Terskovs hustru Maren Nielsdatter af Søballe - 30 år
almisselem Johanne Jensdatters datter Maren Mortensdatter af Veng - 29 år
fol 539
opholdsmand Jørgen Laursen af Veng - 82 år
gårdmand Laurs Jensens hustru Maren Jensdatter af Veng - 67 år
indsidder Jens Isaksens hustru Kirsten Hansdatter af Veng - 39 år
Friderich Jensen Natmands hustru Anne Knudsdatter af Veng - 53 år
indsidder Jacob Jensens søn Jens af Hårby - 4 år
gårdmand Niels Laursen af Hårby - 70 år
smeden Hans Christian Terskovs datter Berteline af Søballe - 9 mdr

1813
fol 540 [kort 4]
husmand Jens Jensen af Vissing - 64 år
husmand Niels Pedersen af Vissing - 84 år
opholdsmand Niels Olufsen af Vissing - 87 år
gårdmand Rasmus Jensen Overgaards og Karen Knudsdatters datter Birthe af Vissing - 3 år
gårdmand Jens Joensens og Anne Sørensdatters datter Anne af Vissing - 7 uger
gårdmand Holger Jørgensens og Kirsten Marie Jørgensdatters datter Anne af Hårby - 3 år
fol 541
Peder Schandorff tidl ejer af Sophiendahl - 60 år
gårdmand Clemen Mogensens og Mette Nielsdatters datter Johanne af Hårby - 2 uger
ungkarl Peder Madsen tjenestekarl i Hårby - 26 år
husmand Jens Michelsens og Anne Pedersdatters søn Peder af Hårby - 8 år
gårdmand Sejer Jensens søn Jens fra Ask i Astrup sogn hos bedstefaderen Jens Michelsen Skytte i Hyllom Skov på Vissing mark - 1½ år
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Jørgensdatters søn Christen af Vengelund - 7 mdr
gårdmand Niels Jensens og Ellen Marie Espensdatters barn Gertrud af Nørre Vissing - 8 uger
fol 542
opholdskone Kirsten Jensdatter af Nørre Vissing - 64 år
gårdmand Niels Nielsens og Maren Nielsdatters datter Anne Cathrine af Veng - 4 mdr
gårdmand Peder Christensen af Nørre Vissing - 70 år
gårdmand Clemen Mogensen af Hårby - 44 år
Drejlsvæver Anders Sørensens og Anne Rasmusdatters søn Rasmus Pedersen af Hårby - 9 år
gårdenke Maren Danielsdatters søn Rasmus Pedersen af Nørre Vissing - 28 år
fol 543
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters datter Kirsten Marie af Hårby - 5 år
husmand Laurs Nielsens og Cathrine Andersdatters søn Jesper af Hårby - ½ år
husmand Søren Rasmussens og Karen Knudsdatters søn Anders af Søballe - 1½ år
Niels Pallesen røgter på Sophiendahl som hængte sig - 60 år
husmand Søren Sørensens og Maren Christensdatters datter Maren? - 8½ år
fol 544
husmand Christen Hansens og Karen Pedersdatters søn Søren af Søballe - 1 år
gårdenke Anne Svendsdatters søn Anders Andersen af Søballe - 10 år

1814
fol 545
husmand Oluf Olufsens hustru Anne Jensdatter af Nørre Vissing - 65 år
opholdsmand Anders Christensen af Hårby - 81 år
gårdmand Søren Nielsen Bækgaards og Anne Bertelsdatters datter Johanne Marie af Nørre Vissing - 14 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c