s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1750-79
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1750-59
1760-69
1770-79


1750-59

1750
fol 390
almisselem Anne Sørensdatter af Hårby - 80 år
Anders Andersens svend Niels Sørensen af Hårby - 43 år
fol 391
ungkarl Søren Madsen af Hårby - 28 år
husmand Christen Jensens søn Jens af Vissing - 2 år
Niels Pedersen Rytters datter Maren af Hårby - 6 år
Rasmus Madsen af Vissing - 85 år
sl Rasmus Madsens enke Anne Jacobsdatter af Vissing - 84 år
den gamle smedeenke Kirsten Hansdatter af Veng - 71 år
almisselem ved Horsens hospital Christen Sørensen af Veng - 49 år
almisselem Johanne Albretsdatter af Vissing - 75 år
Peder Jørgensen Soldats datter Anne af Vissing - 1 år
husmand Christen Rasmussens søn Søren af Vissing - 1 år
Daniel Jensens søn Knud af Vissing - 14 uger
Søren Nielsens dødfødte søn af Vissing
indsidder Jens Nielsen af Hårby - 60 år
Maren Rasmusdatters uægte barn Anne fra Svejstrup hvis far var ungkarl Mads Pedersen som tjente i Østergård i Svejstrup - 1 dag
fol 392
Niels Laursens dødfødte datter af Vengegård
Laurs Andersen Kræmmers barn Peder af Veng - 2 uger
Jens Jensen Soldats barn Christen af Veng - 15 uger
Christen Mortensens søn Christen af Vissing - 4 uger
Christen Jespersen Snedkers hustru Kirsten Jensdatter af Vissing - 41 år
enke Helle Nielsdatter af Søballe - 80 år
Mads Laursens barn Niels af Vissing - 17 dage
almisselem Maren Jespersdatter af Vissing - 71 år
Christian Jochumsens hustru Dorthe Rasmusdatter af Hårby - 81 år
Peder Pedersen af Veng - 36 år

1751
fol 392
indsidder Anders Pedersen af Vissing - 70 år
hyrden Jens Rasmussens hjemmedøbte barn Christen - 1 dag
fol 393
almisselem Anne Høghs af Hårby - 86 år
gl Christen Christensen af Hårby - 87 år
Søren Frandsens hustru Anne Christensdatter af Vissing - 59 år
indsidder Niels Jensens barn Jesper af Vissing - 8 dage
indsidder Poul Gertsens søn Niels af Hårby - 18 uger
Peder Thomasens hjemmedøbte barn Thomas af Søballe - 1 uge
gl Søren Nielsens hustru Trine Jonasdatter af Veng - 80 år
gl Niels Rasmussens datter Sidsel af Hårby - 22 år
aftakket rytter Niels Pedersen af Hårby - 60 år
Søren Nielsen Østergaards datter af Vissing - 1 dag
Johan Michelsens datter Kirsten af Vissing - 1 år
Niels Nielsens dødfødte søn af Søballe
Lam Karen Christensdatters uægte barn Sidsel af Veng - ½ år
fol 394
Laurs Andersen Kræmmers søn Anders af Veng - 2 uger
Claus Andersen af Vissing - 55 år
Christian Jochumsens barn Dorthe Marie af Hårby - 3 uger

1752
fol 394
Thøger Rasmussens datter Kirsten af Søballe - 21 år
indsidder Christen Jensens datter Ellen af Hårby - 1½ år
Christen Snedkers datter Kirsten af Vissing - 15 uger
Anders Laursens søn Jens af Veng - 3 år
gl Søren Nielsen af Veng - 78 år
Christen Thomasens søn Jens af Veng - 6 år
almisselem Peder Jensen Vesten af Veng - 80 år
Rasmus Rasmussen Vitveds søn Jens af Veng - 2 uger
skrædder Rasmus Jacobsen Holmbos barn Jacob af Vissing - 15 uger
fol 395
Niels Pedersens datter Kirsten af Søballe - 16 år
hyrden Anders Mortensens datter Ellen af Søballe - 11 uger
gl rytter Asmus Jessen af Hårby - 66 år
Anders Andersens søn Christen af Hårby - 2 år
Jens Jensen Soldats datter Anne af Veng - 1 år

1753
fol 395
gl Søren Rasmussen af Søballe - 85 år
Daniel Jensen af Vissing - 40 år
indsidder Laurs Andersens datter Anne af Veng - 10 dage
gl Laurs Knudsens hustru Maren Rasmusdatter af Hårby - 82 år
Rasmus Laursens hustru Sophie Christiansdatter af Veng - 65 år
gl pige Anne Christensdatter af Hårby - 64 år
Christen Nielsen Soldats dødfødte barn af Hårby
Søren Frandsens søn Frands af Vissing - 8 dage
fol 396
opholdsmand Rasmus Jensen af Veng - 44 år
Peder Nielsen Bach af Vissing - 52 år
enke gl Anne Pedersdatter af Søballe - 78 år
Jens Hyrdes barn af Søballe - 1 år
Rasmus Rasmussen Vitveds hjemmedøbte søn Jens - 4 dage
gl Christen Andersen af Hårby - 76 år
almisselem Jens Jensen af Veng - 54 år
ung Niels Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Hårby - 57 år
Christian Jochumsens dødfødte søn af Hårby
Anders Andersens datter Maren af Hårby - 8 dage
Jens Nielsens søn Søren af Hårby - 4 dage
Andreas Johansen af Vissing - 52 år
Mathias Christophersen Skrædders datter Inger af Vissing - 10 uger
fol 397
almisselem Michel Jonasen af Veng som druknede på isen i Veng sø - 9 år
Rasmus Jacobsen Holmbos datter Anne af Vissing - ½ år
Søren Laursens søn Søren af Veng - 13 dage

1754
fol 397
gårdmand Jonas Jensen af Veng - 52 år
Jens Rasmussens datter Kirsten af Vissing - ½ år
Niels Hvasses datter Johanne af Hårby som omkom ved den ulykkelige ildebrand ibd - 29 år
hjulmandens moder enke Anne Pedersdatter af Hårby - 76 år
indsidder Hans Andersen af Hårby - 47 år
indsidder Rasmus Jensens hustru Helle af Veng - 68 år
almisselem gl Christen Hansen af Vissing - 74 år
Rasmus Rasmussen Vitveds dødfødte søn af Veng
Oluf Hansen et fattigt barn af Hårby - 2½ år
Søren Frandsens søn Frands af Vissing - 14 dage
fol 398
Christen Snedkers datter Maren af Vissing - 2 år

1755
fol 398
Niels Christensens moder Kirsten Rasmusdatter af Hårby - 78 år
Niels Laursens datter Karen af Vengegård - ½ år
indsidder Rasmus Jensens tvillingedøtre af Veng - nogle timer
pige Gunde Christensdatter af Hårby - 38 år
Peder Thomasens søn Anders af Søballe - 13 uger
Anders Christensens moder Kirsten Rasmusdatter af Hårby - 61 år
Mathias Skrædders søn Rasmus af Vissing - 4 uger
indsidder Christen Jensens søn Christen af Hårby - 3 år
Jens Nielsens datter Karen af Hårby - 9 uger
Niels Rasmussens søn Anders af Hårby - ½ år
fol 399
enke Maren Jensdatters søn Jens Sørensen af Veng - 21 år
indsidder Christen Nielsens datter Anne Marie af Hårby - 2 dage
Anne Pedersdatters uægte datter Anne af Veng - 16 uger
enke Anne Sørensdatter af Vissing - 71 år
hyrden Niels Jensens søn Rasmus af Vissing - 1 år
indsidder Niels Nielsens søn Anders af Vissing - 17 uger
Niels Nielsens dødfødte tvillingesøn af Søballe
Rasmus Rasmussen Vitveds datter Kirsten af Veng - 8 dage
gl Søren Nielsens hustru Bodil Jensdatter af Vissing - 37 år
Thomas Sørensens søn Hans af Søballe - 9 år
Rasmus Rasmussens stedsøn Peder Pedersen af Veng - 8 år
Rasmus Rasmussens steddatter Marie Pedersdatter af Veng - 10 år
Rasmus Rasmussens stedsøn Thomas Pedersen af Veng - 5½ år

1756
fol 400
almisselem gl pige Lisbeth Andersdatter også kaldet Jensdatter af Vissing - 71 år
Jens Laursens datter Maren af Veng - 4 år
sognefoged Anders Jensens søn Jørgen af Vissing - 1 år
gårdmand Niels Christensen af Hårby - 35 år
opholdsmand Niels Rasmussen af Hårby - 75 år
Niels Nielsens søn Peder af Søballe - 9 uger
Christen Snedkers datter Birthe af Vissing - 14 år
husmand Søren Frandsens søn Rasmus af Vissing - 2 uger
Rasmus Thøgersens søn Rasmus af Hårby - 2 uger
Niels Poulsens datter Else Marie af Søballe - 1 år
Niels Poulsens datter Anne af Søballe - 4 år
Oluf Christensens ældste søn Rasmus af Veng - 28 år
fol 401
Niels Laursens datter Anne af Vengegård - 3 uger
indsidder Anders Rasmussen af Søballe - 65 år
Niels Rasmussens dødfødte barn af Hårby
opholdsmand Rasmus Knudsen af Hårby - 92 år
Jens Nielsens tredie barn Niels af Hårby - 9 dage
Søren Pedersen Soldats søn Niels af Søballe - 5½ år
husenke Maren Laursdatter af Vissing - 70 år
enke Anne Christensdatters søn Christen Pedersen af Hårby - 20 år
gårdmand Rasmus Sørensen af Hårby - 58 år
Niels Jensen Markmands datter Anne af Vissing - 2 år
gl pige Karen Sørensdatter af Vissing - 60+ år
Niels Jensen Markmands søn Jens af Vissing - 4½ år
Søren Christensens søn Søren af Veng - 5 år
indsidder Poul Gertsens datter Kirsten af Hårby - 15 uger
fol 402
Christen Mortensens søn Jens af Vissing - 5 år
ungkarl Christen Nielsen af Hårby - 22 år
indsidder Poul Gertsens hustru Maren Thonisdatter af Hårby - 38 år
Rasmus Jacobsen Skrædders søn Jacob af Vissing - 1½ år
indsidder Jens Laursen af Veng - 68 år
Jens Laursens søster Anne Laursdatter af Veng - 43 år
Mads Laursens søn Laurs af Vissing - 2 år
Rasmus Vitveds hustru Kirsten Stephansdatter af Veng - 41 år
enke Anne Nielsdatters søn Jens Jensen af Hårby - 3 år
Rasmus Rasmussen Vitved af Veng - 42 år
indsidder Christian Laursens datter Anne Sophie af Hårby - 7 uger
indsidder Christian Laursens hustru Karen Jensdatter af Hårby - 40 år

1757
fol 402
gårdmand Jens Sørensen af Veng - 51 år
fol 403
almisselem gl Anne Iversdatter af Vissing - 94 år
Oluf Andersen af Hårby - 76 år
Maren Jensdatter af Skomagergård i Veng - 66 år
husmand Rasmus Jensens dødfødte datter af Vissing
Søren Christensens søn Christen af Veng - 11 år
Niels Johansen af Søgård i Søballe - 39 år
Jens Nielsens datter Anne af Hårby - 10 dage
Jens Laursens datter Maren af Veng - 8 dage

1758
fol 403
opholdsmand Thøger Rasmussen af Søballe - 71 år
Niels Pedersens hustru Maren Hansdatter af Søballe - 49 år
Rasmus Thøgersens datter Kirsten af Hårby - 1 dag
Michel Pedersen Smeds søn Rasmus af Vissing - 2 år
almisselem Gertrud Nielsdatter af Veng - 26 år
husmand Peder Jørgensen af Vissing - 38 år
fol 404
Christen Jespersen Snedker af Vissing - 80 år
indsidder Jens Jensens søn Ebbe af Søballe - 2 uger
Rasmus Rasmussen Bachs datter Kirsten af Veng - 17 dage
smeden Anders Olufsens søn Oluf af Hårby - 1 år
Anders Christensen Hyrde af Veng - 70 år
sessionsskriver Houeds skriverdreng Knud Bæhr af Vengegård - 16 år
opholdsenke Anne Pedersdatter af Hårby - 89 år

1759
fol 404
opholdsmand Oluf Madsen af Vissing - 81 år
indsidder gl Anders Laursen af Veng - 80 år
Niels Pedersens søn Herløv af Søballe - 6 år
Peder Thomasens datter Maren af Søballe - 11 dage
Erich Jensen Hjulmands hustru Karen Jensdatter af Vissing - 60 år
fol 405
husmand Niels Nielsen af Hårby - 68 år
hyrdens søn Niels Jensen af Søballe - 19 år
Rasmus Laursen Skomager af Veng - 72 år
Oluf Christensens hustru Else Rasmusdatter af Veng - 59 år
Anders Christensens datter Kirsten af Hårby - 5½ år
Christen Thomasen Skrædders datter Karen af Veng - 4½ år
indsidder Thomas Pedersens datter Sidsel af Vissing - 12 uger
Oluf Christensen af Veng - 75 år
indsidder Niels Jensens datter Anne af Veng - 11 år
Laurs Madsen Skrædders søn Rasmus af Vissing - 14 dage
gårdmand Christen Mortensens dødfødte datter af Vissing
Mads Laursens søn Søren af Vissing - 3 uger
Morten Snedkers barn af Vissing - 15 dage
406
almisselem Benjamin Rasmussen af Veng - 92 år
opholdsmand Laurs Knudsen af Hårby - 92 år
Rasmus Rasmussen Vitveds søn Rasmus af Veng - 6 dage

1760-69

Top


1760
fol 406
opholdsmand Thomas Sørensen af Søballe - 75 år
Rasmus Jørgensens hustru Sidsel Hansdatter af Vissing - 87 år
almisselem enke Karen Erichsdatter af Vissing - 78 år
opholdsmand Stephan Laursen af Hårby - 85 år
tjenestepige Sidsel Davidsdatter af Hårby - 20 år
Søren Sørensen Skovfoged af Veng - 56 år
Christen Jensen Hyrdes datter Maren af Veng - 6 uger
fol 407
Anders Jensen Markmands datter Anne af Hårby - 6 år
soldat Christen Nielsens søn Jens af Vissing - 1½ år
indsidder Christian Laursen af Hårby - 44 år
indsidder Anne Pedersdatter af Hårby - 81 år
Hans Madsen Markmands hustru Maren Mortensdatter af Vissing - 60 år
enkemand Niels Pedersens af Søballe - 76 år
Jens Soldats hustru Karen Christiansdatter af Veng - 48 år
skovfogedenken Maren Rasmusdatter af Veng - 56 år
smedeenken Christense Jensdatter af Vissing - 76 år
Peder Thomasens søn Anders af Søballe - 9 uger
Jens Andersens datter Anne af Vissing - 3 uger
Niels Sørensens søn Rasmus af Vissing - 12 uger
almisselem Barbara Jensdatter af Veng - 65 år
Jens Rasmussen Svejstrups datter Anne af Hårby - ½ år

1761
fol 408
Niels Jensens søn Peder af Vissing - 9 dage
Jens Sørensen Bach af Vissing - 71 år
indsidder og enke Anne Sørensdatter af Søballe - 87 år
Niels Pedersens hustru Anne Sørensdatter af Vissing - 57 år
indsidder Niels Jørgensens søn Christen af Hårby - 1 år
opholdsenke gl Karen Knudsdatter af Vissing - 81 år
den sl skovfogeds svage datter Kirsten Sørensdatter af Veng - 18 år
Jens Andreasens datter Anne af Vissing - 8 dage
gl Christen Andersens hustru Maren Nielsdatter af Vissing - 85 år
Rasmus Rasmussens datter Maren af Veng - 3 uger
Jens Abraham Skomagers barn Gude Cathrine af Vissing - 15 dage
indsidder gl Niels Johansen af Veng - 80 år
fol 409
Peder Thomasens datter Maren af Søballe - 3 uger

1762
fol 409
Niels Bødkers moder Maren Jensdatter af Veng - 69 år
Niels Jensen Hjulmands hustru Maren Bertelsdatter af Vissing - 80 år
Anders Sørensens søn Niels af Søballe - 5 uger
Niels Jensen Hjulmand af Vissing - 70 år
almisselem Søren Jensen af Vissing - 60 år
Jens Rasmussen Soldats søn Rasmus af Veng - 2 uger
indsidder Niels Rasmussens hustru Benneth Sørensdatter af Hårby - 80 år
indsidder Thomas Pedersens datter Mette af Vissing - 11 uger
halvgårdmand Mads Nielsen af Vissing - 54 år
Mathias Skrædders søn Niels af Vissing - 2 uger
Anders Olufsen Smeds søn Oluf af Hårby - 2½ år
fol 410
Jens Laursens søn Jens af Veng - 8 år
Christian Jochumsens hjemmedøbte søn Niels af Hårby - 5 dage
husmand Rasmus Jensens datter Anne af Vissing - ½ år
sognefoged Anders Jensens søn Jørgen af Vissing - 1½ år
Niels Rasmussen Bødkers hustru Anne Knudsdatter af Veng - 27 år
Niels Rasmussen Bødkers dødfødte søn af Veng
den gl vagtmester Johan Møller af Hårby - 91 år
indsidder Mads Hansens af jordemoder Maren Sørensdatter hjemmedøbte datter Anne i Vissing - 2 dage
Christen Thomasens søn Laurs af Veng - 12 dage
Christen Pedersens stedsøn Johan Nielsen af Søgård i Søballe - 8 år

1763
fol 410
Mads Skrædders moder enke Anne Madsdatter af Veng - 101 år
fol 411
Niels Madsens hjemmedøbte søn Niels af Vissing - 5 dage
indsidder enke Maren Jensdatter af Hårby - 70 år
almisselem gl Michel Heyer af Veng - 88 år
Niels Andreasen Malers dødfødte søn af Vissing
Johan Christensen snedkersvend af Vissing - 30 år
indsidder Thomas Pedersens søn Anders af Vissing - 8 år
husmand Niels Christensen af Vissing - 46 år
Gertrud Madsdatters uægte søn Jens af Vissing - få dage
almisselem Jens Knudsen af Hårby - 99 år
Jens Rasmussen Svejstrups datter Anne af Hårby - 9 mdr
indsidder Jens Clausens hustru Maren Nielsdatter af Vissing - 70 år
indsidder gl Søren Sørensens datter Johanne af Vissing - 17 år
fol 412
Michel Pedersen Smed af Vissing - 38 år
almisselem opholdsmand Niels Christophersen af Veng - 84 år
Niels Hvasses hustru Anne Christophersdatter af Hårby - 69 år
Jens Clausen Markmand af Veng - 60 år
tjenestekarl i Hårby Jens Pedersens datter Maren af Veng - 1 år
husmand Rasmus Thuesens søn Anders af Hårby - 20 år
Anders Christensens datter Anne af Hårby - 3 dage
Peder Nielsens datter Maren af Søballe - 9 dage
opholdskone enke Anne Nielsdatter af Veng - 67 år
Niels Rasmussens søn Niels af Hårby - ½ time
Jesper Knudsens datter Anne af Hårby - 2 uger
almisselem Maren Thøgersdatter af Veng - 73 år
fol 413
Jens Madsens søn Mads af Vissing - 3 uger
husmand Jens Sørensens datter Anne Marie af Vissing - 1 år
halvgårdmand Jens Rasmussen af Vissing - 53 år

1764
fol 413
Rasmus Thøgersens datter Anne af Hårby - 2 år
indsidder Jens Rasmussens datter Anne af Veng - 7 år
hyrden Anders Jensens datter Karen af Hårby - 3½ år
Laurs Nielsen Drejers datter Ellen af Hårby - 2 år
Anders Olufsen Smeds søn Christen af Hårby - 2 år
sognefoged Rasmus Sørensens ældste søn Jonas af Veng - 3 år
gårdmand Anders Christensens yngste datter Kirsten af Hårby - 3½ år
indsidder Thomas Pedersen af Vissing - 49 år
husmand Jens Andersen af Vissing - 46 år
Christen Thøgersens datter Maren af Søballe - 4 år
fol 414
gl enke Maren Christensdatter af Hårby - 95 år
indsidder Jens Jensens datter Karen af Hårby - 2 år
indsidder Peder Nielsens datter Anne af Vissing - 8 mdr
sognefoged Anders Jensen af Vissing - 40 år
enke Cathrine Kiærulf af Vissing - 60 år
indsidder gl Niels Sørensens søn Søren Væver af Vissing - 26 år
opholdsmand Johan Michelsen af Vissing - 63 år
almisselem krøbling Hans Henrichsen af Veng - 40 år
Jesper Knudsens stedsøn Christen Nielsen skrædderdreng af Hårby - 16 år
indsidder Ditlev Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Veng - 61 år
Anders Christensens hjemmedøbte søn Christen af Hårby - 9 timer
smeden Michel Rasmussens dødfødte søn af Veng
fol 415
almisselem enke Johanne Sørensdatter af Veng - 72 år
opholdsmand Rasmus Rasmussens hjemmedøbte søn Michel af Veng - 6 timer
Peder Nielsens datter Maren af Søballe - 11 dage
Laurs Justsens hustru Anne Knudsdatter af Hårby - 60 år
Jens Laursens hustru Kirsten Jensdatter af Veng - 38 år
Niels Rasmussens dødfødte tvillingebarn af Hårby
Jens Madsens søn Mads af Vissing - 10 dage
Niels Jensen Esholts datter Karen af Vissing - 8 dage

1765
fol 415
enkemand og almisselem Søren Sørensen af Vissing - 70 år
gårdmand Jens Laursen af Veng - 42 år
fol 416
halvgårdmand Niels Nielsen af Søballe - 52 år
enke og almisselem Karen Heyers - 67 år
fremmed fattig dreng fra Gylling Rasmus Jensen - 20 år
Jens Nielsens moder Maren Jensdatter opholdsenke i Hårby - 71 år
opholdsmand Knud Justsen af Hårby som modtog almisse fra Randers hospital - 59 år
Jens Rasmussen Svejstrups hjemmedøbte datter Anne af Hårby - 2 dage
husenke Anne Jensdatter af Søballe - 76 år
Peder Thomasens datter Gertrud af Søballe - 2 uger
Niels Jensen Esholts datter Anne Marie af Vissing - 3 år
Christian Friderichsen Hesteskærer af Vissing - 40 år
fol 417
enkemand almisselem Christen Andersen af Vissing - 75 år
husmand Niels Rasmussens datter Anne af Veng - 2 uger
Jørgen Jensen Bachs dødfødte søn af Vissing
indsidder Erich Pedersens søn Peder - 11 år
Niels Madsens hjemmedøbte datter Anne af Vissing - 6 dage

1766
fol 417
husmand Christen Rasmussens hustru Maren Sørensdatter af Vissing - 40 år
Henrich Christensen en fattig stakkel fra Brabrand - 60+ år
skrædder Oluf Mortensen af Veng - 47 år
Laurs Drejers dødfødte datter af Hårby
Rasmus Rasmussens søn Søren af Veng - 4 uger
fol 418
Peder Madsens steddatter Maren Jensdatter af Vissing - 20 år
Christen Mortensens datter Karen Marie af Vissing - 2½ år
almisselem Søren Thonisen af Hårby - 80 år
opholdsmand Rasmus Rasmussens søn Peder af Veng - 6 år
Niels Jensen Markmands søn Jesper af Vissing - 4 år
Jørgen Laursens hjemmedøbte søn Jens af Veng - 5 dage
Peder Nielsens datter Anne Marie af Søballe - 9 mdr
hyrden Peder Laursens hustru Anne Rasmusdatter af Vissing - 30 år
Søren Sørensens dødfødte søn af Vissing
halvgårdmand Søren Laursen af Veng - 61 år
Niels Sørensens navnløse søn af Vissing Bækgård
Jens Madsens tredie barn Jens af Vissing - 10 uger
gl Hans Amagers søn Christen af Vissing - 2 år
fol 419 [kort 8]
Cathrine Madsdatters uægte barn Karen af Vissing - 2 uger
Michel Smeds hustru Maren Andersdatter af Veng - 30 år
Michel Smeds dødfødte søn af Veng
almisselem Poul Gertsen af Hårby - 80 år
Peder Laursen Hyrdes søn Rasmus af Vissing - 2 år
Niels Rasmussens dødfødte datter af Hårby

1767
fol 419
Poul Jensen Skrædders søn Niels af Hårby - 3 uger
opholdsmand gl Jens Rasmussen af Vissing - 84 år
opholdsmand gl Jens Rasmussens hustru Kirsten Rasmusdatter af Vissing - 81 år
fol 420
husenke Bodil Nielsdatter af Hårby - 78 år
Peder Thomasens dødfødte barn af Søballe
Niels Sørensens hustru Sidsel Nielsdatter af Bækgård i Vissing - 30 år
hyrden Peder Laursens datter Anne Marie af Vissing - 1 år
husmand Frands Johansens barn Bodil af Hårby - 14 uger
husmand Christen Jensen Bomholt af Veng - 53 år
Oluf Bentsen Drejer af Hårby - 89 år
Niels Laursens søn Knud af Hårby - 8 år
husenke Sidsel Christensdatter af Hårby - 64 år
indsidder enke Anne Cathrine Pedersdatter af Vissing - 72 år
husmand Rasmus Andersens søn Anders af Hårby - 4 dage
fol 421
husmand Adam Jochumsens barn Anne af Søballe - 3 uger
Michel Rasmussen Smeds hustru Maren Nielsdatter af Veng - 33 år
Michel Rasmussen Smeds dødfødte søn af Veng
husmand Niels Thomasens søn Hans af Veng - 9 uger
husmand Niels Jensens søn Jens af Veng - 16 år

1768
fol 421
Niels Laursen Vengs dødfødte datter af Hårby
Niels Jensen Esholts datter Karen af Vissing - 11 dage
almisselem husmand Rasmus Olufsen af Veng - 26 år
almisselem enke Anne Christensdatter af Veng - 80 år
fol 422
husmand Jens Pedersens dødfødte søn af Veng
almisselem enkemand Niels Laursen Væver af Hårby - 90 år
Peder Rasmussen Smeds hustru Birthe Michelsdatter af Vissing - 35 år
degnen Laurs Smidts hustru Anne Cathrine Jacobsdatter Møller af Veng - 66 år
Søren Frandsens hustru Maren Rasmusdatter af Vissing - 50 år
Peder Rasmussen Smeds datter Birthe af Vissing - 7 uger
gl Hans Madsen Amagers barn Maren af Vissing - 10 uger
degnens ældste datter Karen Laursdatter Smidt af Veng - 29 år
gårdmand Peder Madsens steddatter Sidsel Jensdatter af Vissing - 19 år
fol 423
Søren Thomasens dødfødte søn af Søballe
Christopher Jensens hustru Anne Terkildsdatter af Veng - 65 år
husmand Rasmus Jensens hustru Karen Andersdatter af Veng - 70 år
sr Jens Bruun Brændstrup af Søballe
husmand Niels Rasmussens dødfødte tvillingesøn og -datter af Hårby

1769
fol 423
Voldborg Christophersdatter af Hårby - 74 år
smedens mindste datter af Veng - 3 uger
husholderske Aase Hotter af Sophiendahl - 40 år
Niels Sørensens dødfødte datter af Bækgård i Vissing
fol 424
Christen Olufsens søn Friderich Ludvig af Veng - 1 mdr
indsidder Rasmus Jensens hustru Sidsel af Søballe
Christian Jochumsens hustru Karen Nielsdatter af Hårby - 47 år
Christian Jochumsens spæde barn Anne af Hårby - 3 uger
enke Maren Jensdatter af Vissing - 80 år
Anders Christophersens hustru Cathrine Andersdatter af Hårby - 30 år
Jørgen Laursens steddatter Anne Jensdatter af Veng - 10 år
enke Sidsel Jensdatter af Veng - 70 år
fol 425
Christen Thøgersens datter Maren af Søballe - 11 mdr
Jonas Jensens søn Jens af Vissing - 1½ år
Helene Andersdatter af Veng - 60 år
Jens Rasmussens hustru Anne Stephansdatter af Hårby - 41 år
husmand Rasmus Pedersens barn Jens af Vissing - 3 år
Søren Frandsen af Vissing - 80 år
enke Maren Laursdatters ældste søn Rasmus Jensen af Veng - 26 år
bødker Jens Rasmussens hustru Karen Rasmusdatter af Vissing - 70 år

1770-79

Top


1770
fol 426
Rasmus Thøgersens datter Maren af Hårby - 19 år
ungkarl Søren Andersen af Vissing - 45 år
Mads Sørensens ældste datter Else af Veng - 6 år
gårdmand Anders Sørensen af Veng - 32 år
gårdmand Rasmus Thøgersens søn Laurs af Hårby - 17 år
degnen Niels Sørensen Knap af Veng - 39 år
husmand Søren Madsens barn Anne Marie af Veng - 1 år
hyrden Niels Jensens søn Jens af Veng - 8 år
Laurs Nielsen Drejers datter Maren af Hårby - 9 mdr
Anders Nielsens datter Anne Cathrine af Hårby - 8 år
enke Else Christensdatter Rasmus Sørensens svigermoder af Veng - 82 år
Rasmus Sørensens datter Anne Cathrine af Veng - 3 år
Niels Rasmussen Bødkers datter Anne af Veng - 3 år
Knud Laursens søn Laurs? af Hårby - 24 år
fol 427
Niels Rasmussen Bødkers ældste datter Kirsten af Veng - 9 år
Anders Sørensens ældste datter Johanne af Veng - 7 år
Mads Hansens ældste datter Anne af Veng - 6 år
Niels Pedersens datter Dorthe af Vissing - 8 dage
gårdmand Niels Sørensens datter Anne Marie af Bækgård i Vissing - 12 år
Laurs Madsens datter Charlotte Christiane af Vissing - 13 uger
Mads Hansens datter Johanne af Veng - 9 mdr
Niels Jensen Esholts tvillingedatter af Vissing - 7 år
sl Johan Kortums enke - 80 år
husmand Søren Nielsens hustru af Vissing - 81 år
Hans Madsens datter Anne Dorthe af Vissing - 17 uger
degneenkens moster af Veng
opholdsmand Rasmus Jørgensens hustru Sidsel Hansdatter af Veng - 84 år
Niels Sørensens dødfødte søn af Vissing
Mads Laursens yngste datter Maren af Vissing - 14 år
fol 428
Gabriel Antoniussen af Veng - 63 år
husmand Søren Madsen af Veng - 28 år
en fattig pige af Veng
en gl pige af Vissing - 61 år
gårdmand Rasmus Thøgersens datter Kirsten af Hårby - 11 år
gårdmand Jens Andersens barn af Vissing - 14 dage
husmand Jens Rasmussens dødfødte barn af Vissing

1771
fol 428
Peder Sørensens datter Helle Marie af Veng - 3 år
hyrdens hustru af Søballe
opholdskone Kirsten Jensdatter af Hårby - 87 år
gårdmand Peder Thomasen af Søballe - 65 år
opholdskone Kirsten Christensdatter af Søballe - 68 år
enke Cathrine Christensdatters dødfødte søn af Veng
almisselem Søren Nielsen af Vissing - 69 år
almisselem Maren Rasmusdatter af Vissing - 70 år
Jens Rasmussens barn af Hårby
fol 429
Niels Bødkers søn Rasmus af Vissing - 1 mdr
natmandens søn Friderich af Veng - ½ år
en fattig husmand af Vissing
almisselem Rasmus Jensen af Søballe - 84 år
Jens Pedersens datter af Hårby - 13 år
Peder Laursens datter Anne Marie af Vissing - 20 år
Peder Laursens søn Laurs af Vissing - 4 år
Christen Nielsens hustru Else Jensdatter af Vissing - 56 år
Christen Jensens datter Anne Cathrine af Veng - 2 uger
pige Kirsten Rasmusdatter af Vissing - 34 år
indsidder Jens Jensens søn Jens af Veng - 15 år
Søren Christensens søn Jens af Veng - 22 år
fol 430
pige Edel Jensdatter af Vissing - 26 år
Peder Christophersens datter Friderica Anne Sophie af Hårby - 2 år
Christen Rasmussens datter Maren af Vissing - 4 dage
hospitalslem Rasmus Sørensen af Søballe - 38 år

1772
fol 430
mademoiselle Lessøe af Sophiendahl
smedens søn Søren Jensen af Vissing - 2 år
indsidder Peder Jochumsen af Vissing - 70 år
Hans Madsens søn Jens af Vissing - ½ år
Peder Sørensens søn Anders af Veng - 10 mdr
pige Kirsten Christensdatter af Veng - 23 år
Mads Sørensens søn Rasmus af Veng - 1 år
opholdskone Dorthe Simonsdatter af Søballe - 86 år
fol 431
Christopher Jensen af Veng - 56 år
degnens søn Friderich Ludvig Serritslev af Veng - 2 uger
almisselem Ellen Nielsdatter - 85 år
Knud Laursens søn Knud af Hårby - 7 uger
opholdsmand Niels Pedersen Rødkær af Vissing - 68 år
Michel Jensen Bødker af Veng - 76 år
Christopher Ambrosius søn Søren af Søballe - 9 uger
Karen Sørensdatter af Hårby - 85 år
Rasmus Pedersens søn Rasmus af Hårby - 3 uger
Anders Christensens broder Jens Sørensen af Hårby - 38 år
Rye Johans hustru Anne Nielsdatter af Hårby - 60 år

1773
fol 432
Jens Pedersen Materialkudsks datter Anne af Veng - 3 år
gårdmand Niels Laursen af Hårby - 59 år
Niels Sørensens dødfødte datter af Vissing
husenke Lisbeth Nielsdatter af Veng - 54 år
husenke Anne Bomholts søn Rasmus af Veng - 2 år
Niels Andreasen af Vissing - 47 år
Knud Jensens datter Karen - 18 uger
husmand Rasmus Thuesen af Vissing - 70 år
Peder Rasmussens søn Knud af Vissing - 2 år
en omløbende tigger som døde hos Rasmus Thøgersen i Hårby
fol 433
indsidder Jens Pedersen af Vissing - 64 år
indsidder Hans Madsen af Vissing - 96 år
Morten Christensens datter Edel af Vissing - 8 dage
opholdsmand Rasmus Jørgensen af Vissing - 76 år
ungkarl Enevold Nielsen af Hårby - 31 år
hyrden Niels Jacobsens søn Jacob af Vissing - 2 år
Mads Kræmmers hustru Inger Andersdatter - 65 år
Jens Andreasens datter Maren af Vissing - 1 år
natmandens søn Friderich - 9 mdr
Niels Pedersens datter Dorthe af Vissing - 3 mdr
Kirsten Jensdatters uægte barn Jens af Vissing - 3 mdr
Christen Rasmussens hustru Elisabeth Hansdatter af Vissing - 30 år
fol 434
almisselem Rasmus Jensen af Veng - 84 år
Niels Pedersens hustru Anne Marie Nielsdatter af Vissing - 46 år
opholdsmand Rasmus Rasmussen af Veng - 64 år
Mathias Skovs søn Niels af Veng - 3 år
indsidder Erich Jacobsens hustru Maren Pedersdatter af Vissing - 50 år
almisselem Anne Laursdatter af Vissing - 72 år
gårdmand Niels Laursen af Hårby - 70 år
Erich Jacobsens datter Anne Marie af Vissing - 19 år
almisselem Dorthe Laursdatter af Veng - 78 år
opholdskone Karen Pedersdatter af Søballe - 69 år
Maren Rasmusdatters uægte barn Anne af Veng - 4 uger

1774
fol 435
Mads Sørensens hustru Marie Olufsdatter af Veng - 33 år
Niels Pedersens fæstemø Marie Laursdatter af Vissing - 31 år
Christopher Ambrosius barn Søren af Søballe - ½ år
Peder Nielsens hustru Anne Jensdatter af Søballe - 32 år
Peder Nielsens datter Maren - 4 dage
Jesper Knudsens søn af Hårby
gårdmand Niels Sørensens søn Rasmus af Vissing - 8 dage
enkemand Jens Rasmussen af Hårby - 59 år
hjulmand Niels Sørensens søn Christen af Vissing - 13 år
fol 436
gartner Aachmans datter Abel Marie af Veng - ½ år
Iver Jensen af Veng
Peder Sørensens søn Søren af Veng - 10 uger
almisselem Anne Pedersdatter af Veng - 47 år
hyrdens barn Anne af Vissing - 9 uger

1775
fol 436
junker Friderich Christian von Woyda - 15 år
Søren Christensens datter Kirstine af Veng - 16 år
Karen Ditlevsdatters uægte barn Cathrine - 10 dage
Sidsel Nielsdatter af Hårby - 70 år
Christopher Ambrosius barn af Søballe - 14 dage
Joen Jensens søn Jørgen af Vissing - 3 mdr
fol 437
almisselem Cathrine Hyrdekone af Veng - 80 år
Jens Rasmussen Bødkers søn Rasmus af Vissing - 8 uger
Niels Jensens søn Rasmus af Veng - 18 år
husmand Niels Sørensens hustru af Vissing - 26 år
gårdmand Christen Thøgersen af Søballe - 46 år
enke Kirsten Jensdatter - 70 år
Jens Andreasens barn Anne af Nørre Vissing - 3 mdr
Mads Sørensens datter Marie - 3 mdr
opholdsmand Rasmus Christensen af Hårby - 74 år

1776
fol 437
Christen Trimmels hustru af Vissing - 64 år
Jørgen Jensens hustru af Vissing - 46 år
gl Mads Skrædder af Veng - 71 år
Rasmus Pedersens moder af Hårby - 76 år
Mads Sørensens søn Søren af Veng - 8 år
fol 438
materialkudsk Jens Pedersens dødfødte datter af Veng
Christian Jochumsens datter Dorthe af Hårby - 16 år
opholdsmand Anders Andersens hustru af Hårby - 65 år
gårdmand Poul Rasmussens datter Kirsten af Vissing - 10 dage
gårdmand Stephan Jensens søn Jens af Hårby - 1½ år

1777
fol 438
Rasmus Jørgensen Soldats datter Anne Cathrine - 8 uger
gårdmand Thomas Madsens søn Anders af Vissing - 1½ år
Rasmus Pedersen Skrædders barn Anders af Hårby - 1 år
Jørgen Jensens moder Johanne Pedersdatter af Vissing - 87 år
natmandens barn Margrethe af Veng - 3 uger
husenke Maren Christensdatter af Veng - 69 år
Jørgen Jensens dødfødte datter af Vissing
gl Søren Thomasens hustru Anne Pedersdatter af Søballe - 70 år
fol 439
gl Søren Thomasen af Søballe - 60 år
Thomas Rasmussen af Søballe - 67 år
Niels Rasmussen Soldats søn Rasmus af Søballe - 8 år
Mads Sørensens søn Rasmus af Veng - 4 år
gl ungkarl Jens Rasmussen af Søballe - 60 år
Peder Smeds hustru af Veng - 56 år

1778
fol 439
Jens Andreasen af Vissing - 42 år
Peder Rasmussens moder af Vissing - 70 år
Rasmus Sørensens hustru af Veng - 42 år
Søren Christensens hustru af Veng - 57 år
geheimeråd von Woyda - 82 år
Christen Nielsens barn Else af Vissing - 2 år
Jens Andreasens søn Andreas af Vissing - 2 år
fol 440
indsidder gl Rasmus Sørensen af Hårby - 84 år
Niels Nielsens søn Niels af Veng - 1½ år
omløber Jens Pedersens tvillinger Karen og Birthe som døde i Søballe - ½ år
Anders Pedersen Skrædders barn Peder af Søballe - 5 uger
Christian Jochumsen af Hårby - 80 år
Jens Rasmussen Bødkers søn Rasmus af Vissing - 4 mdr
degnen sr Serritslevs dødfødte datter
Niels Pedersens datter Anne Marie af Vissing - ½ år
husmand Rasmus Jensen af Vissing - 62 år
husmand Rasmus Nielsens hustru af Hårby - 46 år
begge Rasmus Nielsens tvillinger af Hårby - 3 uger
hyrden Niels Jacobsens hustru af Vissing - 42 år
hyrden Niels Jacobsens søn Jacob af Vissing - 2 uger
fol 441
Thomas Madsens fader af Vissing - 75 år
Jens Jensen Hjulmands datter Maren af Veng - 3 mdr
Jens Materialkudsks dødfødte datter af Veng

1779
fol 441
natmand Friderich Jensens søn Friderich af Veng - 9 mdr
Peder Christophersens søn Christen af Hårby - 2½ år
natmandens hustru af Veng - 40 år
Joen Jensens søn Jens Andersen af Vissing - 20 år
Jørgen Jensens datter Sidsel af Vissing - 12 år
hjulmandens pige af Hårby - 14 år
gl Niels Laursens hustru Anne Sophie af Vissing - 76 år
Christen Olufsen af Veng - 47 år
Knud Laursens søn Knud af Hårby - ½ år
Bæk Anne af Veng - 40 år
Peder Nielsen af Veng - 43 år
fol 442
Christen Nielsens søn Niels af Vissing - 5 år
Rasmus Pedersens søn Rasmus af Hårby - ½ år
Jørgen Bachs dødfødte søn af Vissing
husmand Peder Christensen af Veng - 35 år
Poul Nielsens datter Anne Cathrine af Vissing - 4½ år
smedens barn Anders af Vissing - 8 dage
Søren Christensen af Veng - 46 år
madam Houed af Hårby - 73 år
Peder Rasmussens datter Maren af Vissing - 5 år
opholdsmand Peder Rasmussen af Hårby - 69 år
Jørgen Laursens mindste datter af Veng - 4 år
Peder Skomagers hustru af Veng - 65 år
almisselem Anne Rasmusdatter af Søballe - 82 år
Christen Christensens ene tvilling Christen af Vissing - 1 år
almisselem Anne Christensdatter af Hårby - 77 år
Jens Rasmussen Vissings hustru Maren Nielsdatter af Vissing - 27 år
fol 443
Jens Jensens datter Anne Marie af Hårby - 6 år
Niels Rasmussens søn Rasmus af Veng - 8 år
Peder Sørensens søn Søren af Veng - 4 år
Christen Christensens datter Maren af Vissing - 1 år
Jens Madsens datter af Vissing - 9 mdr
Rasmus Pedersens søn Anders af Hårby - 1 år
husmand Jens Nielsens datter Mette af Hårby - 6 år
gårdmand Jens Nielsens søn Søren af Hårby - 4 år
natmandens søsters uægte søn af Veng - 7 år
Jens Madsens hustru af Søballe - 51 år
Simon Jochumsen af Søballe - 30 år
Christen Sørensens søn Johannes af Søballe - 10 år
Peder Nielsens datter Øllegaard Christine af Søballe - 1 år
Mads Hansens søn Rasmus af Hårby - 10 år
almisselem Karen Christensdatter af Veng - 64 år
fol 444
almisselem Erich Jensen af Vissing - 72 år
Christen Nielsens barn Jens af Vissing - 2 år
Rasmus Pedersen af Vissing - 60 år
enke Mette Bødkers af Veng - 70 år
Jens Rasmussen Vissings datter Kirsten Marie af Vissing - 3 mdr
Niels Esholts søn Thomas af Vissing - 3 år
Søren Andersens hustru af Vissing - 28 år
gårdmand Thomas Sørensen af Vissing - 32 år
gårdmand Niels Esholts hustru af Vissing - 44 år
hyrden Niels Jensen af Vissing - 70 år
Cathrine Madsdatter af Vissing - 30 år
Karen Laursen af Veng - 70 år
Niels Jensen af Veng - 60 år
Christen Nielsen af Vissing - 57 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c