s
Stikord til Veng sogns kirkebog, Hjelmslev herred, 1692-1813

1720-49
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1720-29
1730-39
1740-49


1720-29

1720
fol 85
gårdmand Peder Olufsens barn af Veng - Cathrine
gårdmand Jens Pedersens barn af Veng - Maren
halvgårdmand Mads Jensens barn af Vissing - Karen
husmand Niels Mortensens barn af Vissing - Anne
halvgårdmand Niels Jensens barn af Vissing - Knud
fol 86
husmand Søren Anthonisens barn af Hårby - Just
husmand Rasmus Jensens barn af Veng - Maren
Maren Nielsdatters uægte barn af Veng - Morten (tambour og dragon Morten)
husmand Skips-Anders barn af Vissing - Anne

1721
fol 86
husmand Søren Pedersens barn af Vissing - Johanne
gårdmand Jens Rasmussens barn af Vissing - Else
fol 87
gårdmand Laurs Rasmussens barn af Veng - Niels
gårdmand Jens Christophersens barn af Veng - Rasmus
husmand Peder Rasmussens barn af Veng - Anne

[lakune]

1730-39

Top

1730
fol 89
hyrden Thomas Jensens barn af Veng - Jens
Søren Sørensens barn af Hårby (navn mangler)

1731
fol 89
Niels Christophersens barn af Veng (navn mangler)
Mads Laursens barn af Vissing - Gertrud
Søren Sørensens barn af Veng - Poul
Casper Skrædders barn af Veng - Elisabeth Margrethe
fol 90
Michel Bødkers barn af Veng - Ellen
Iver Jensens barn af Veng - Christen
Laurs Christensens barn af Hårby - Christen
Laurs Pedersens barn af Veng - Christen
Johan Michelsens barn af Vissing - Maren
Peder Skomagers barn af Veng - Anne Kirstine
fol 91
Niels Nielsens barn af Vissing - Kirsten

1732
fol 91
Rasmus Christensens barn af Søballe - Maren
Peder Skrædders barn af Vissing - Jens
Søren Nielsens barn af Vissing - Maren
Niels Jespersens barn af Hårby - Christen
Karen Rasmusdatters uægte barn af Vissing - Kirsten (en rytter af Skanderborg)
fol 92
Laurs Justsens barn af Hårby - Maren
Peder Sørensens barn af Vissing - Karen
smeden Oluf Andersens barn af Hårby - Kirsten
Andreas Johansens barn af Vissing - Johannes
Oluf Christensens barn af Veng - Christen
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Johan
Peder Rasmussens barn af Veng - Anne Margrethe
fol 93
Søren Rasmussens barn af Søballe - Rasmus
Søren Jensens barn af Vissing - Johanne

1733
fol 93
Niels Christophersens barn af Veng - Gertrud
Mads Laursens barn af Vissing - Mette
Niels Rasmussens barn af Hårby - Mette
fol 94
Christen Andersens barn af Hårby - Anders
Thomas Sørensens barn af Søballe - Johanne
Jens Sørensens barn af Veng - Laurs
Peder Thomasens barn af Veng - Anne
Søren Jensen Hyrdes barn af Vissing - Dorthe
Dorthe Rasmusdatters uægte barn af Hårby - Andreas (rytter Rasmus Frandsen)
Jens Knudsen Hyrdes barn af Søballe - Maren
Johan Michelsens barn af Vissing - Michel
fol 95
Jonas Jensens barn af Veng - Thomas
Rasmus Jensens barn af Søballe - Anders
Jens Sørensens barn af Vissing - Jørgen
husmand Frands Sørensens barn af Veng - Anne Marie
Niels Rasmussens barn af Hårby - Jens
gårdmand Søren Sørensens barn af Veng - Cathrine
fol 96
Jens Laursens barn af Hårby - Andreas
Iver Jensens barn af Veng - Karen
Rasmus Jensens barn af Veng - Jens
Jens Sørensen Holsts barn af Veng - Anne

1734
fol 96
Karen Thorsdatters uægte barn af Vissing - Kirsten (rytter Peder Jochumsen)
Christian Skrædders barn af Vissing - Søren
fol 97
Niels Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
husmand Niels Nielsens barn af Hårby - Christen
degnens barn af Veng - Jacob
Mads Jensens barn af Vissing - Gertrud
Peder Nielsens barn af Vissing - Marie
fol 98
Rasmus Christensens barn af Søballe - Christen
Jens Nielsens barn af Hårby - Kirsten
Peder Rasmussens barn af Søballe - Inger
Jens Laursens barn af Veng - Anne
gårdmand Jens Sørensens barn af Veng - Søren
fol 99
husmand Gert Jensens barn af Hårby - Birthe Kirstine
Christen Snedkers barn af Vissing - Niels
Niels Rasmussens barn af Siimgården i Hårby - Anne Cathrine
Johan Michelsens barn af Vissing - Kirsten
husmand Rasmus Jensens barn af Veng - Maren
Johanne Hansdatters uægte barn af Vissing - Mette Marie (ungkarl Niels Andersen af Vissing)
fol 100
halvgårdmand Niels Christophersens barn af Veng - Maren
skovfoged Søren Sørensens barn af Veng - Anne
halvgårdmand Thomas Sørensens barn af Søballe - Peder
Maren (mlg)s uægte barn af Søballe - Kirstine (ungkarl Niels Pedersen af Ålborg)
gårdmand Oluf Christensens barn af Veng - Maren
Peder Thomasens barn af Veng - Anne
Christen Andersens barn af Hårby - Karen
fol 101
Oluf Berentsen Drejers barn af Hårby - Anne Margrethe
Oluf Madsens barn af Vissing - Karen
husmand Mads Pedersens barn af Søballe - Søren
gårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Peder

1735
fol 101
Niels Jespesens barn af Hårby - Anders
Christen Jensen Hyrdes barn af Hårby - Marie
Jens Nielsens barn af Vissing - Niels
fol 102
Andreas Malers barn af Vissing - Jens
Søren Jensens barn af Vissing - Anne
Niels Rasmussens barn af Vissing - Maren
Gunde Rasmusdatters uægte barn af Søballe - Anne (Knud Pedersen ibd)
Niels Pedersens barn af Søballe - Kirsten
Abild Maries uægte barn fra Kristrup ved Randers - Peder Sørensen (Peder Sørensen fra Kristrup sogn og by)
Laurs Justsens barn af Hårby - Just
fol 103
husmand Søren Michelsens barn af Søballe - Michel
husmand Søren Nielsens barn af Vissing - Niels
husmand Peder Nielsens barn af Vissing - Jens
halvgårdmand Rasmus Jensens barn af Veng - Anne
ung Niels Rasmussens barn af Hårby - Christian
Rasmus Hansens barn af Vissing - Anne

1736
fol 103
Johan Michelsens barn af Vissing - Maren
fol 104
Søren Sørensens barn af Veng - Mads
Peiter Christian Skrædders barn af Vissing - Mads
Peder Skrivers barn af Søballe - Rasmus
Michel Bødkers barn af Veng - Jens
husmand Iver Jensens barn af Veng - Anne Cathrine
Mads Jensens barn af Vissing - Peder
husmand Jens Laursens barn af Veng - Lisbeth
fol 105
Mads Laursens barn af Vissing - Thomas
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Laurs
Jens Sørensen Holsts barn af Veng - Anne Cathrine
degnen Laurs Smidts barn af Veng - Jens
Anders Andersens barn af Hårby - Laurs
halvgårdmand Rasmus Nielsens barn af Vissing - Niels
fol 106
indsidder Rasmus Jensens barn af Veng - Anders
Peder Rasmussens barn af Hårby - Niels
Jens Nielsen Fløys barn af Hårby - Ingeborg
Rasmus Christensens barn af Søballe - Anne Cathrine
gårdmand Jens Sørensens barn af Veng - Laurs
Laurs Justsens barn af Hårby - Just
Oluf Christensens barn af Veng - Niels
fol 107
gårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Anne
halvgårdmand Niels Pedersens barn af Søballe - Peder
Peder Rasmussens barn af Søgård i Søballe - Else

1737
fol 107
halvgårdmand Søren Jensens barn af Vissing - Niels
skovfoged Søren Sørensens barn af Veng - Maren
fol 108
Thomas Sørensens søn af Søballe - Laurs
Mads Laursens barn af Vissing - Cathrine
Oluf Berentsen Drejers barn af Hårby - Anne
Niels Rasmussens barn af Vissing - Sidsel
Rasmus Hansen Smeds barn af Vissing - Margrethe
halvgårdmand Rasmus Sørensens barn af Hårby - Niels
fol 109
Laurs Justsens barn af Hårby - Anne

1738
fol 109
Søren Rasmussens barn af Søballe - Christen
husmand Hans Thomasens tvillinger af Veng - Thomas og Peder
Jens Nielsens barn af Vissing - Thomas
Peder Rasmussens barn af Hårby - Kirsten
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Anne
Oluf Christensens barn af Veng - Peder
fol 110
husmand Søren Nielsens barn af Vissing - Karen
Jens Christensen Hyrdes barn af Veng - Karen
Peder Rasmussen Skomagers barn af Veng - Jens
Jochum Adamsens barn af Søballe - Rasmus
husmand Peder Rasmussens barn af Vissing - Jørgen
husmand Søren Michelsens barn af Søballe - Niels
Iver Jensens barn af Veng - Anne
Rasmus Christensens barn af Søballe - Christen
Mads Laursens barn af Vissing - Cathrine
fol 111
degnen Laurs Smidts barn af Veng - Karen
Rasmus Hansens barn af Vissing - Cathrine
Johan Michelsens barn af Vissing - Rasmus

1739
fol 111
gårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Jens
Niels Pedersens barn af Søballe - Jens
husmand Søren Rasmussens barn af Veng - Edel
Mads Jensens barn af Vissing - Maren
fol 112
Anders Andersens barn af Hårby - Cathrine
gl Niels Rasmussens barn af Hårby - Mette
Rasmus Jensens barn af Veng - Mette
halvgårdmand Rasmus Rasmussens barn af Veng - Rasmus
husmand Søren Nielsens barn af Vissing - Christen
Jens Sørensen Sorts barn af Veng - Maren
Søren Sørensens barn af Veng - Cathrine
fol 113
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Jesper
Jochum Adamsens barn af Søballe - Dorthe
Jens Christensen Hyrdes barn af Veng - Christopher
Søren Jensens barn af Vissing - Søren

1740-49

Top

1740
fol 113
Rasmus Sørensens barn af Hårby - Anne Kirstine
fol 114
Laurs Justsens barn af Hårby - Kirsten
Peder Rasmussens barn af Hårby - Rasmus
Peder Rasmussens barn af Søballe - Kirsten
Asmus Jessens barn af Hårby - Anne
Jens Sørensens barn af Veng - Laurs
Thomas Sørensens barn af Søballe - Frands
Peder Rasmussen Skomagers barn af Veng - Anne
fol 115 [kort 3]
Jens Sørensens barn af Vengegård - Søren
Rasmus Hansens barn af Vissing - Poul
Johan Svejstrups barn af Veng Skole - Laurs Hillemand
Rasmus Rasmussens barn af Veng - Rasmus
halvgårdmand Søren Nielsens barn af Vissing - Niels
Oluf Christensens barn af Veng - Maren
fol 116
husmand Peder Andersens barn af Veng - Anders
Søren Sørensens barn af Veng - Kirsten
Anders Andersens barn af Hårby - Anders
Niels Pedersens barn af Søballe - Edel
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Gertrud

1741
fol 116
gl Niels Rasmussens barn af Hårby - Anders
Cathrine Jensdatters uægte barn af Veng - Kirsten (ungkarl Niels Nielsen af Mesing)
fol 117
Rasmus Rasmussens barn af Vengegård - Karen
Mads Laursens barn af Vissing - Thomas
Iver Jensens barn af Veng - Jens
Jens Nielsens barn af Vissing - Søren
Laurs Justsens barn af Hårby - Johan
halvgårdmand Rasmus Jensens barn af Veng - Jens
fol 118
Søren Sørensens barn af Veng - Poul
Johan Michelsens barn af Vissing - Karen

1742
fol 118
degnen Laurs Smidts barn af Veng - Jens Christian
Jochum Adamsens barn af Søballe - Adam
Peder Rasmussen Skomagers barn af Veng - Maren
halvgårdmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Peder
fol 119
Michel Jensen Bødkers barn af Veng - Jens
enke Kirsten Nielsdatters datter Karen Christensdatters uægte barn af Veng - Sidsel (Laurs Pedersen Skoleholder af Veng)
Niels Laursens barn af Vengegård - Maren
Anders Jensens barn af Hårby - Laurs
Jens Pedersens barn af Vissing - Birthe
Rasmus Vitveds barn af Veng - Marie
fol 120
Cathrine Pedersdatters barn af Vengegård - Trine
Rasmus Hansen Smeds barn af Vissing - Adam
Laurs Justsens barn af Hårby - Knud
Jens Rasmussens barn af Vissing - Anne
Iver Jensens barn af Veng - Jens
Rasmus Sørensens barn af Hårby - Jørgen
Niels Pedersens barn af Søballe - Enevold
fol 120-2
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Birthe
Willum Danielsens barn af Veng - Peder

1743
fol 120-2
Anders Sørensens barn af Østergård i Vissing - Peder
Daniel Jensens barn af Vissing - Johanne
Thomas Sørensens barn af Søballe - Anders
fol 121
husmand Christen Jensens barn af Hårby - Peder
Anders Andersens barn af Hårby - Anders
Jens Frandsens barn af Søballe - Anne
Søren Sørensen Skovfogeds barn af Veng - Kirsten
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Søren
husmand Søren Nielsens barn af Vissing - Rasmus
fol 122
Jens Sørensens barn af Veng - Rasmus
Christen Thomasens barn af Veng - Rasmus
Niels Pedersens barn af Hårby - Maren

1744
fol 122
Peder Rasmussens barn af Søgård i Søballe - Christen
Anders Sørensens barn af Vissing - Søren
Mads Laursens barn af Vissing - Anne
fol 123
Niels Laursens barn af Vengegård - Kirsten
halvgårdmand Peder Rasmussens barn af Hårby - Niels
Knud Sørensens barn af Veng - Anne
Jens Nielsen Overgaards barn af Vissing - Christen
Christen Mortensens barn af Vissing - Morten
ung Jens Rasmussens barn af Vissing - Karen
Margrethe Poulsdatters uægte barn af Hårby - Peder (en skibskarl der tjente i Århus)
fol 124
Johan Michelsens barn af Vissing - Karen
Rasmus Vitveds barn af Veng - Stephan
Jens Jacobsens barn af Vengegård - Jens
husmand Anders Jensens barn af Hårby - Mette
Niels Pedersens barn af Søballe - Karen
degnen Laurs Smidts barn af Veng - Anne
fol 125
husmand Christen Jensens barn af Vissing - Anne
husmand Jens Jensens barn af Veng - Simon

1745
fol 125
husmand Christen Jensens barn af Hårby - Jens
halvgårdmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Jacob
Niels Laursens barn af Vengegård - Kirsten
Jens Pedersens barn af Vissing - Johan
fol 126
Christen Jespersen Snedkers barn - Anne
Anders Sørensens barn af Vissing - Søren
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Hans
Oluf Christensens barn af Veng - Søren
husmand Knud Sørensens barn af Veng - Maren
fol 127
Rasmus Rasmussen Vitveds barn af Veng - Stephan
Søren Smeds datter Kirsten Sørensdatters uægte barn af Vissing - Maren (en bondekarl af True)
halvgårdmand Rasmus Sørensens barn af Hårby - Søren
Peder Rasmussen Skomagers barn af Veng - Christian
Christen Thomasens barn af Veng - Thomas
fol 128
Peder Pedersens barn af Veng - Marie

1746
fol 128
Anders Andersens barn af Hårby - Johanne
Christen Mortensens barn af Vissing - Morten
husmand Christen Jensens barn af Vissing - Jens
Poul Rasmussens tvillinger af Veng - Maren og Kirsten
fol 129
halvgårdmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Anne
Maren Pedersdatters uægte barn af Vissing - Elle (Peder Jørgensen Soldat ibd)
Søren Christensens barn af Veng - Christen
Jens Jacobsens barn af Vengegård - Jacob
Daniel Jensens barn af Vissing - Maren
fol 130
Niels Michelsens barn af Hårby - Maren
ung Jens Rasmussens barn af Vissing - Maren
Mads Laursen Skrædders barn af Veng - Kirsten
halvgårdmand Niels Laursens barn af Hårby - Laurs
gårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Marie
halvgårdmand Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Anne Marie
fol 131
Mads Laursens barn af Vissing - Laurs
Johan Michelsens barn af Vissing - Karen
husmand Christen Rasmussens barn af Vissing - Rasmus
husmand Søren Nielsens barn af Vissing - Stephan
Thomas Sørensens barn af Søballe - Hans
fol 132
Anne Rasmusdatters uægte barn af Hårby - Anne (ungkarl Søren Madsen tjenende ibd)
Niels Christensens barn af Veng - Christen
husmand Christen Jensens barn af Hårby - Søren
Maren Laursdatters uægte barn af Hårby - Anne (Peder Jørgensen af Forlev)

1747
fol 132
halvgårdmand Jens Sørensens barn af Veng - Maren
fol 133
skovfoged Søren Sørensens barn af Veng - Karen Marie
halvgårdmand Anders Sørensens barn af Vissing - Johanne
halvgårdmand Niels Pedersens barn af Søballe - Herlev
Niels Laursens barn af Vengegård - Jens
Christen Thomasen Skrædders barn af Veng - Jens
fol 134
halvgårdmand Rasmus Laursens barn af Veng - Laurs
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Johan
halvgårdmand Peder Rasmussens barn af Hårby - Maren
halvgårdmand Jens Rasmussens barn af Hårby - Kirsten
fol 135
halvgårdmand Peder Thomasens barn af Søballe - Anne Sophie
halvgårdmand Niels Poulsens barn af Søballe - Morten
Jens Jensen Rytters barn af Søballe - Mette
Rasmus Vitveds barn af Veng - Christen (døde strax)
husmand Christen Jensens barn af Vissing - Jens
fol 136
Jens Rasmussens barn af Vissing - Anders
Peder Pedersens barn af Veng - Peder
husmand Christen Rasmussens barn af Vissing - Søren

1748
fol 136
halvgårdmand Rasmus Pedersens barn af Vissing - Jens
Niels Christensens barn af Hårby - Christen
fol 137
Anders Andersens barn af Hårby - Johanne
halvgårdmand Jens Rasmussens barn af Hårby - Kirsten
halvgårdmand Niels Pedersens barn af Søballe - Dorthe
Christen Jespersen Snedkers barn af Vissing - Jens
fol 138
halvgårdmand Christen Mortensens barn af Vissing - Christen
Anders Sørensen Østergaards barn af Vissing - Ellen
Niels Poulsens barn af Søgård i Søballe - Karen
Peder Thomasens barn af Søballe - Peder
Søren Christensens barn af Veng - Jens
fol 139
Rasmus Sørensens barn af Hårby - Kirsten
Niels Laursens barn af Hårby - Anne
Rasmus Thøgersens barn af Hårby - Dorthe
gårdmand Jens Pedersens barn af Vissing - Kirsten

1749
fol 140
husmand Christen Jensens barn af Hårby - Margrethe
husmand Poul Rasmussens barn af Veng - Kirsten
skovfoged Christopher Hansens barn af Søballe - Charlotte Amalie
Peder Jørgensen Soldats barn af Vissing - Anne
fol 141
Cathrine Jensdatters uægte barn af Veng - Rasmus (hendes husbond enkemand Jørgen Dons i Skanderborg Ladegård)
Mads Laursens barn af Vissing - Laurs
indsidder Niels Jensens barn af Veng - Anne
indsidder Anders Laursens barn af Veng - Jens
husmand Christen Rasmussens barn af Vissing - Søren
fol 142
Niels Laursens barn af Vengegård - Laurs
Søren Laursens barn af Veng - Mads
Rasmus Laursens barn af Veng - Karen
ung Jens Rasmussens barn af Vissing - Sidsel
Christen Thomasens barn af Veng - Kirsten
fol 143
gårdmand Jens Laursens barn af Veng - Laurs

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1692-1719
1692-1719
1692-1719
1720-1749
1720-1749
1720-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-3-06
c