s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1723-29
Blandede poster


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1723
fol 118a
Brudefolk 1723
Antoni Thomasen og Ellen Pedersdatter (copuleret)
Jens Pedersen Landsoldat og Karen Allesdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Rasmussen og Ellen Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Rasmussen og Johanne Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Michel Holgersen og Anne Marie Christensdatter af Forlev (copuleret)
Niels Andersen og Elle Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Andreas Væver og Kirsten Madsdatter (copuleret)
fol 2b
Hans Pallensens barn af Skanderborg (navn mangler)
Jens Bagers barn af Skanderborg (begravet)
Just Berntsens barn af Skanderborg (navn mangler)
Knud Soldat af Vrold (begravet)
Antoni Thomasen og Ellen Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Hans Pedersen Landsoldat og Karen Allesdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Jensens barn af Vrold - Jens
fol 4a
Nicolaj Skomagers barn af Skanderborg - Elisabeth Margrethe
Rasmus Jensens barn af Vrold - Rasmus
Rasmus Jacobsens barn af Vrold - Niels
Peder Christensens hustru af Vrold (begravet)
Jens Nielsens barn af Skanderborg - Dorthe Sophie
Rasmus Jensens barn Niels af Vrold (begravet)
fol 4b
Eske Nielsens barn af Skanderborg - Niels
Jens Rasmussen Hyrde af Vrold og Johanne Rasmusdatter (copuleret)
Nicolaj Smeds barn af Forlev - Peder
Rasmus Ribers af Skanderborg (begravet)
Oluf Smeds barn af Ladegård - Johanne
Rasmus Andersens barn af Vrold - Else
fol 3a
Oluf Smeds datter Johanne af Ladegård (begravet)
Johanne Genters barn af Ladegård - Clara Magdalene
kyrasér ved Gabels kompagni Jens Christensens barn - Thomas
en anden kyrasérs barn ved Gabels kompagni - Cathrine Marie
Niels Pedersens hustru af Skanderborg (begravet)
Michel Holgersen og Anne Marie Christensdatter af Forlev (copuleret)
Rasmus Hansen Soldats barn - Jens
fol 3b
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Kirsten
Peder Michelsens barn af Forlev - Christian
kyrasér ved Gabels kompagni Thomas Didrichs barn - Lucia
Thomas Jensens barn af Forlev - Jens
Peder Michelsens barn af Gram (navn mangler)
enke Maren Skomagers af Skanderborg (begravet)
Søren Rasmussen og Ellen Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 5a
Jens Laursens barn af Vrold - Niels
rytter Christopher Westhofs tvillinger ved Gabels kompagni - Gerhard og Christian Friderich
Michel Andersen af Vrold (begravet)
Christian Nielsen Rytters barn ved Gabels kompagni - Anne
Poul Alsing af Skanderborg (begravet)
Anders Thomasens barn af Vrold (begravet)
Rudolf Pedersens barn af Vrold - Mette
fol 5b
Rasmus Andersen og Elle Sørensdatter af Vrold (copuleret)
en soldats barn (begravet)
en rytters dødfødte barn ved Utzlers kompagni (begravet)
Andreas Væver og Kirsten Madsdatter (copuleret)
Casper Kierulfs barn af Skanderborg (begravet)
kyrasér Jacob Blacks? barn - Carl
rytter Hans Henrich Gettermans barn ved Utzlers kompagni - Henrich Johan Christian
amtsforvalter Schandorfs tvillinger - Johan Hein og Christian
fol 6a
Antoni Antonisens barn af Forlev - Peder
husmand Hans Rasmussen af Vrold (begravet)
Niels Korporals barn af Skanderborg - Karen
mons Palle Møllers datter - Mette Seidelin
kyrasér ved Gabels kompagni Christian Friderich Kochs barn - Henrich
Søren Fynbos barn af Skanderborg - Anne Kirstine
fol 6b
Rasmus Jensens barn af Vrold - Anne
Niels Bachs hustru af Vrold (begravet)
Niels Pedersen og Anne Aarhuus? (trolovet)
rytter Christopher Rusthoff af Skanderborg (begravet)
hyrdens barn af Vrold (begravet)
Søren Sørensens barn af Forlev - Søren
Peder Rasmussens barn af Skanderborg - Birgitte
Laurs Joensens dødfødte barn af Vrold (begravet)
gl Niels Pedersen og Anne Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 7a
Niels Pedersens barn af Skanderborg - Peder
Jens Knudsens barn - Jesper
Hans Horlachers søn Jesper (begravet)
Ejler Sillemans barn - Laurs
Jens Sørensen og Anne Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Christopher Albret og ms Holst af Skanderborg (copuleret)
Maren Jensdatter af Vrold (begravet)
et uægte barn - Hans
Frands Rytter og Kirsten Sørensdatter af Forlev (copuleret)
Lorentz Kochs barn - Hans Rudolf
fol 7b
Jens Clemensens barn - Birgitte
rytter Wilhelm Zornigs barn ved Utzlers kompagni - Hans Henrich
Rasmus Andersens datter Maren (begravet)
rytter Casper? Peters barn ved Utzlers kompagni - Johanne
Knud Legaards barn af Skanderborg - Sara
Rasmus Murmands hustru Birgitte af Skanderborg (begravet)
Michel Andersen af Gram (begravet)
Inge Michelsdatter af Stilling (begravet)
Karen Laursdatter af Stilling (begravet)

1724
fol 8a
Rasmus Andersens barn af Vrold - Anders
Jørgen Rasmussen og Kirsten Mogensdatter af Gram (copuleret)
Peder Christensens barn af Stilling - Christen
Jørgen Jensens barn af Skanderborg - Charlotte
Peder Rasmussens barn af Stilling - Mette
kornet Bangs datter - Maren
fol 8b
Andreas Bendixen og Karen Augustinidatter af Skanderborg (copuleret)
Steen Pedersens hustru af Skanderborg (begravet)
Anne Nielsdatter (begravet)
Christen Rask af Ladegård (begravet)
Niels Rasmussen af Vrold (begravet)
Niels Hansens hustru af Skanderborg (begravet)
Rasmus Andersens datter af Vrold - Maren
Jens Andersen og Maren Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Iver Sørensens barn - Søren
Søren Jensens barn af Skanderborg - Jens
Jens Sørensen og Elle Laursdatter af Vrold (copuleret)
Mads Poulsen af Forlev (begravet)
Knud Bendixens barn - Claus
fol 9a
Jep Jensens barn - Peder
Johan Svendsens datter Anne som udlagde soldat Johan Osterman (public absolveret)
Claus Skomagers barn - Rasmus
Peder Vævers barn - Jens
Laurs Nielsens barn - Maren
Anne Svendsdatters uægte barn - Svend (soldat Johan Osterman)
den svenske hattemagers barn - Karen
Anne Rasmusdatter som udlagde Anders Thomasen (public absolveret)
Rasmus Jensens barn - Maren
fol 9b
Eske Haunstrups søn - ?
Albret Trompeters hustru af Skanderborg (begravet)
Anne Jensdatter af Vrold (begravet)
Karen Poulsdatter som udlagde rytter Henrich Fløjte ved Samnitz regiment (public absolveret)
smedens barn af Ladegård - Joen
Anders Thomasen (public absolveret)
Peder Vævers liden søn (begravet)
Rasmus Hyrdes barn - Rasmus
Jens Nielsens barn af Skanderborg - Niels
Jens Nielsens søn Niels (begravet)
Anders Thygesen og Johanne Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Thomas Jensens barn af Skanderborg - Hedvig
fol 10a
Søren Pedersens datter Voldborg af Gram (begravet)
Michel Andersens barn af Gram - Mogens
Maren Christensdatter af Gram (begravet)
Peder Laursens hustru af Forlev (begravet)
Maren Nielsdatter af Stilling (begravet)
Michel Andersen af Gram (begravet)
Anne Nielsdatter som udlagde skomagersvend Christian Gal?mester (public absolveret)
Elisabeth Pedersdatter som udlagde Laurs ? (public absolveret)
Jørgen Madsen og Maren Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Thorsens barn - Christen
Niels Jensens barn af Ladegård (navn mangler)
Niels Andersens barn - Rasmus
fol 10b
Terkild Michelsens barn Kirsten af Stilling (begravet)
Michel Andersens barn Mogens af Gram (begravet)
Peder Rasmussens hustru af Gram (begravet)
Rasmus Andersens barn af Vrold - Søren
Jens Clemensens hustru af Vrold (begravet)
Jens Taansens barn af Vrold (begravet)
Hans Hansen og Anne Berntsdatter af Vrold (copuleret)
Peder Rasmussens barn af Stilling (begravet)
Henrich Skrædders barn af Skanderborg (navn mangler)
Jens Israels hustru af Vrold (begravet)
Andreas Bendixens barn - Bendix
Terkild Michelsens barn af Stilling - Anne

1725
fol 11a
rytter Hans ved Gabels kompagni (begravet)
Niels Rasmussen af Skanderborg (begravet)
Jens Clemensens barn Anne af Vrold (begravet)
Anders Michelsen og Peder? Andersen af Vrold - (begravet?)
Thomas Jensens barn af Forlev - Jørgen
præstens søn Christian Gyberg (begravet)
hyrdens søn ? af Skanderborg (begravet)
Laurs Jensen af Vrold og Anne Justsdatter af Skanderborg - (begravet?)
N. Skrædders barn af Forlev - Herman
Niels Glarmester af Skanderborg (begravet)
en rytter af Gabels kompagni (begravet)
Morten Terkildsen af Vrold (begravet)
Christen Jørgensen af Skanderborg (begravet)
Niels Møller af Skanderborg (begravet)
Erich Møller af Skvætmølle (begravet)
fol 11b
Rasmus Jensens barn af Vrold - Sidsel
Niels Andersens barn af Vrold - Sidsel
Mette Rasmusdatter af Skanderborg (begravet)
Herløv Møllemand af Skanderborg (begravet)
Hans Allesen? af Skanderborg (begravet)
Niels Hjort af Forlev (begravet)
Peder Hjuler af Vrold (begravet)
Rasmus Jensens barn af Vrold - Hans
Nicolaj Skrædders dødfødte søn af Skanderborg (begravet)
kapellan i Skanderborg hr Michel Christian Weschefeld (begravet)
Bertel Henrichsen og Anne Marie Laursdatter (copuleret)
Anne Berntsdatter af Skanderborg (begravet)
Rasmus Rasmussen Bødkers datter Karen af Skanderborg (begravet)
fol 12a
rytter Johan Burkardts barn - Anne Elisabeth
en anden rytters barn - Andreas
Rasmus Hyrdes barn af Gram - Søren
Jonas Svendsen af Skanderborg (begravet)
Peder Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Gram (copuleret)
Rasmus Hyrde af Skanderborg (begravet)
Maren Laursdatter af Skanderborg (begravet)
Jørgen Madsen og Maren Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Anne Isaks barn af Skanderborg - Else
Jens Nielsens barn - Niels
fol 12b
Rasmus Andersens barn Søren af Vrold (begravet)
Erich Laursens søn (navn mangler)
Dorthe Nielsdatters barn af Forlev - Mette
Karen Christensdatters barn af Vrold - Anne (dragon Jens Vitberg)
Jens Jensen og Anne Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
en rytters barn ved Samnitz kompagni - Anne Justine Elisabeth
en rytters barn ved Gabels kompagni - Johan Christian
fol 13a
en rytters barn ved Samnitz kompagni - Ingeborg
Kirsten Nielsdatter som udlagde dragon Niels Pedersen (public absolveret)
Niels Skrædders datter Kirstine af Skanderborg som udlagde en enkes søn ved navn Ambrosius i Vingårdsstræde i København (public absolveret)
Peder Pallesen af Skanderborg (begravet)
Dorthe Laursdatter af Forlev som udlagde dragon Peder Mortensen (public absolveret)
Rasmus Andersens barn af Vrold - Rasmus
Jacob Bertelsens barn af Forlev Anne Cathrine
Rasmus Sadelmager og sl Niels Hjorts enke af Forlev (copuleret)
fol 13b
Peder Møller af Vester mølle og Regitze Møllers af Fuldbro mølle (copuleret)
Christian Fahnsmeds barn - Hans
et barn af Barakkerne - Georg Baltzer
Poul Nielsen af Forlev (begravet)
Gabriel Forlevs datter - Maren
Anne Simonsdatter af Skanderborg (begravet)
gl Rasmus Bødker af Skanderborg (begravet)
gl Rasmus Hyrde af Skanderborg (begravet)
gl Jens Skolemester af Skanderborg (begravet)
Jørgen Mathiasen af Forlev (begravet)
Niels Snedker af Skanderborg (begravet?)
en rytter af Somnitz kompagni (begravet?)
Rasmus Jensens barn af Vrold - Michel
fol 14aa
Jesper Skomagers datter [af Skanderborg] - Anne
Rasmus Jensens barn af Vrold - Anne
Jacob Bertelsens datter Anne af Forlev (begravet)
Søren Sørensens datter Anne af Forlev (begravet)
Thomas Jensens søn Jørgen (begravet)
Laurs Nielsens barn af Vrold - Anne
Gabriel Antonisens barn af Stilling - Michel
Niels Pedersen og Maren Jensdatter af Stilling (copuleret)
Asmus Jessen og Maren Jensdatter af Barakkerne (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Michelsdatter af Stilling (copuleret)
Nicolaj Hansens barn af Forlev - Maren
Peder Madsen af Virring og Ingeborg Johansdatter af Stilling (copuleret)
fol 14ab
Rasmus Jensens barn Jens af Vrold (begravet)
Peder Christensens barn af Stilling - Rasmus
Poul Nielsens barn af Skanderborg - Christen
Rasmus Poulsens barn af Vrold - Anne
Jens Nielsens barn af Gram - Johanne

1726
fol 14ab
Jens Møllers barn af Stilling - Rasmus
fol 14ba
Anders Michelsen og Anne Rasmusdatter af Gram (copuleret)
Eske Haunstrups barn - Rasmus
Mads Boyelsens to børn (begravet)
Anders Sørensens barn - Jens
rytter Johan Buchwalds barn (begravet)
rytter Hans Peter Gerles barn - Niels
rytter Hans Peter Gerles barn Niels (begravet)
Maren Jensdatter af Vrold som udlagde Thomas Wrold (public absolveret)
Nicolaj Skomagers søn (begravet)
Søren Snedkers barn (begravet)
fol 14bb
Laurs Nielsen Rytters barn Kirsten (begravet)
Jens Knudsens barn af Vrold (begravet)
Rasmus Andersens barn af Vrold (begravet)
Michel Lunds søn Christian (begravet)
Wrold Jenses barn (begravet)
Jacob Mortensens barn af Vrold - Karen
Michel Lunds barn Christopher af Skanderborg (begravet)
Henrich Skrædders søn (begravet)
rytter Jonas Gabels datter Maren (begravet)
Niels Pedersens søn af Skanderborg (begravet)
Peder Adslevs datter af Skanderborg (begravet)
Hans Murmands barn - Søren
Søren Fynbos søn - Poul
fol 15a
Eske Haunstrups søn (begravet)
Jørgen Smeds søn (begravet)
Claus Skomagers barn - Christen
Peder Christensen og Maren Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Laurs Poulsen af Illerup og Dorthe Sørensdatter af Forlev (copuleret)
Søren Jensen og Johanne Jensdatter af Vrold (copuleret)
et par rytterfolk af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Murmands liden datter af Skanderborg (begravet)
Casper ? af Skanderborg (begravet)
Christen Thorsens barn af Vrold (begravet)
rytter Mads Boyelsens barn - Christiane
fol 15b
Anders Sørensens barn Jens af Vrold (begravet)
Jens Kochs datter Sidsel af Skanderborg (begravet?)
Thomas Jensens barn Elle af Skanderborg (begravet?)
Rasmus Murmand af Skanderborg (begravet)
Jens Mortensen af Hørning og Anne Jensdatter af Forlev (copuleret)
Knud Bendixens barn af Skanderborg - Bendix
Mogens Smeds barn af Vrold - Peder
Antonis barn af Forlev - Peder
fol 16a
præstens datter Cathrine Elisabeth (begravet)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Mette
Christen Joensens? barn Christen af Vrold (begravet)
Jacob Davidsens datter Karen af Vrold (begravet)
Rasmus Vandmands barn af Vrold - Sidsel
rytter Asmus Jessens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Jørgen Bondes datter af Vrold (begravet)
Rasmus Jensens datter Anne af Vrold (begravet)
Thomas Jensens barn af Forlev - Jørgen
fol 16b
Jens Clemensens hustru af Vrold (begravet)
Gabriel Jørgensens barn af Forlev - Maren
Marie Nielsdatter som udlagde rytter Magnus Poulsen ved Gabels kompagni (public absolveret)
Rasmus Jensens barn af Ladegård (navn mangler)
Peder Rasmussen af Vrold (begravet)

1727
fol 16b
rytter Christian Fosses barn - Christian Friderich
fol 17a
Christian Hertz' barn - Lucie Hedvig Sophie
Jens Mathiasen og Inger Pedersdatter (copuleret)
kyrasér Johan Christians barn - Florentina Rebecca
Jens Nielsens barn af Skanderborg - Niels
Jørgen Hansens hustru af Skanderborg (begravet)
Niels Glarmesters barn - Anne Cathrine
Jens Skomagers barn af Skanderborg - Claus
Søren Jensens barn af Vrold - Karen
Voldborg Slotmands (begravet)
Mathias Pedersen af Forlev (public absolveret)
Hans Wæde og Maren Sørensdatter af Skanderborg Ladegård (copuleret)
Jacob Bertelsens barn af Forlev - Anne Cathrine
fol 17b
Jørgen Pedersens barn af Vrold - Karen
Simon Brockers hustru af Ladegård (begravet)
Oluf Joensens barn af Skanderborg Ladegård - Stephan
Eske Haunstrups barn af Skanderborg - Niels
Michel Lunds barn af Skanderborg - Anne
Maren Sørensdatter af Vrold (begravet)
Rasmus Andersens barn af Vrold - Anders
Niels Pedersens barn af Vrold - Morten
kyrasér Johan Burchards barn - Johan Jørgen Martin
amtsforvalter Schandorf (begravet)
fol 18a
Anders Feldbereders hustru af Skanderborg (begravet)
drengen Peder Andersen af Stilling - 13 år
Erich Rasmussensn barn af Vrold - Christopher
Niels Pedersens barn af Stilling - Maren
Mathias' barn af Forlev - Else
Anders Jørgensen og Marie Mathiasdatter af Forlev (trolovet)
Peder Murmands barn af Skanderborg - Rasmus
en kvinde af Forlev (public absolveret)
Peder Dragons barn af Forlev - Morten
Hans Smeds barn af Skanderborg - Anders
Niels Jensens barn af Skanderborg Ladegård (navn mangler)
Eske Haunstrups barn (begravet)
Just Skomagers barn af Skanderborg - Antonius
Elisabeth Pedersdatters barn af Vrold - Rasmus
Jørgen Jensen Møllers barn af Skanderborg - Dorthe Diliane
Mette Sørensdatter af Stilling (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - Jens
fol 18b
Thomas Jensens barn af Vrold - Johanne
Jens Hansens barn af Gram - Anne
Abraham Hattemagers barn af Skanderborg (begravet)
Jens Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Nicolaj Smeds barn af Forlev (begravet)
Rasmus Jensens barn af Vrold - Jens
Jens Knudsens barn af Vrold - Birthe
Peder Rasmussen af Forlev (begravet)
kyrasér Christopher Hvidstens barn (begravet)
korporal Bangs barn - Casper
Hans Pallesens barn af Skanderborg - Peder
Jens Knudsens barn (begravet)
Rasmus Skrædders barn af Stilling - Rasmus
kornet Bangs barn - Anne Margrethe
kyrasér Hans Didrichsens barn - Laurs
kyrasér Conrad Hofmands barn - Adam
Jesper Jensens barn af Gram - Peder
fol 19a
Anders Michelsen og Maren Christensdatter af Skanderborg (copuleret - i Skanderup kirke)
Rasmus Poulsen og Johanne Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Vrold - Anne
Terkilds barn af Stilling - Dorthe
kyrasér Hans Didrichsen og Birthe Laursdatter (copuleret)
Steen Pedersen af Skanderborg (begravet)
pottemagerens barn af Stilling - Zinne
Niels Sørensens barn Rasmus af Stilling (begravet)
Andreas Skomagers barn af Skanderborg - Sophie Magdalene
Peder Adslevs barn af Skanderborg - Gertrud
Maren Arnfelds af Skanderborg (begravet)
Rasmus Fisker af Skanderborg (public absolveret)
kyrasér Peder Gerlings barn - Hans Jacob
Peder Christensens barn af Vrold (navn mangler)
Rasmus Andersen af Vrold (begravet)
Peder Jensens barn af Vrold (begravet)
Hans Murmands barn af Skanderborg - Zinne
fol 19b
Christian Hertz barn af Skanderborg (begravet)
kyrasér Claus Petersens barn - Joachim Daniel
Hans Murmands barn af Skanderborg (begravet)
smedens barn af Gram - Mads
pottemagerens barn af Stilling (begravet)
Søren Snedkers barn af Skanderborg - Anne Marie
en husmand af Vrold (begravet)
kyrasér Rasmus Jensens barn - Else Christine
Niels Pedersen af Skanderborg (begravet)
Rasmus Jensens hustru af Vrold (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold (navn mangler)
kyrasér Willum Rytters barn (begravet)
Niels Legaard og Inger Pedersdatter (copuleret)
Christen Jespersen og Maren Jensdatter af Stilling (copuleret - i Stilling kirke)
Peder Jensens barn af Vrold - Karen
Anne Andreasdatters barn af Skanderborg - Elisabeth (Mathias Haan)
Dorthe Laursdatter af Forlev som udlagde dragon Peder Mortensen i Vrold (public absolveret)
fol 20a
Niels Søren og Anne Pedersdatter (copuleret)
Inge Jørgensdatters barn - Ellen (dragon Søren Sørensen)
Herman Feltskærers barn af Skanderborg - Mette
Michel Holgersens barn af Forlev (navn mangler)
Anders Jørgensen og Maren Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
Søren Rasmussens barn af Gram - Maren
Margrethe Jensdatter som udlagde rytter Friderich Thit (public absolveret)
Margrethe Jensdatters barn - Karen
Joen Andersen og Kirsten Michelsdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Feldbereders barn af Skanderborg - Maren

1728
fol 20b
Jørgen Jensen Smeds barn af Skanderborg - Charlotte
Niels Corporals barn (begravet)
Peder Andersens barn (begravet)
møllerens barn af Skvætmølle - Maren
kyrasér Jacob Christian Fosses barn - Marie Amalie
hyrden Simon Brocher af Ladegård (begravet)
Anne Ibsdatter af Forlev som udlagde Rasmus Jensen tjenende Niels Pedersen i Ladegård (public absolveret)
Inger Jørgensdatter af Ladegård som udlagde dragon Søren Sørensen tjenende Michel Søgård i Stilling (public absolveret)
Lambert Nicolaj og Gertrud Clausdatter (trolovet)
Jens Thomasen af Forlev (begravet)
kyrasér Mads Boyelsens barn - Sophie
Anne Christensdatter af Skanderborg som udlagde rytter Søren Vrå (public absolveret)
fol 21a
Else Rytterkones datter (begravet)
Niels Jensen af Stilling (begravet)
Kirsten Justersdatters hjemmedøbte barn - Niels
Rasmus Jensen Markmands barn af Ladegård (begravet)
Jens Hyrdes barn af Stilling (begravet)
Peder Rasmussens barn af Gram - Kirsten
dragon Søren Jensens barn af Forlev - Niels
trompeter Wendels barn - Charlotte
Herman Feltskærers barn - 14 uger
Anne Christensdatters uægte barn - Mette
Anne Andersdatter som udlagde rytter Mathias Haan ved livkompagniet (public absolveret)
Michel Laursen af Stilling - 57 år
Jacob Jacobsen af Gram - 67 år
Rasmus Jensen Overgaards barn af Vrold - Peder
Niels Rasks barn af Gram - Karen
fol 21b
Niels Jensen Dragons barn af Forlev - Helle
Oluf Kruses hustru af Skanderborg - 76 år
Niels Pedersens barn af Vrold - Cathrine
Christian Hertz barn - Jørgen Grabow
Maren Johansdatter som udlagde rytter Christian Themer (public absolveret)
Rasmus Jensen tjenende Niels Pedersen i Ladegård (public absolveret)
Jacob Andersen og Else Christensdatter (trolovet)
Jørgen Møllers barn af Skanderborg - 3 år
aftakket rytter Antonius af Ladegård (begravet)
rytter Jacob Ernsts barn - Marie Elisabeth
Rasmus Overgaards barn af Vrold - 10 uger
fol 22a
Claus Skomagers tvillinger - Kirsten og Kirsten Marie
Daniel Jacobsens barn af Gram - 12 uger
Niels Sørensen Hjulmand af Stilling - 56 år
Eske Haunstrups barn - Anne Marie
mons Jens Juels barn af Stilling - Kirsten
Jesper Jensen af Gram - 66 år
Jørgen Rasmussen og Anne Marie Hansdatter begge af Forlev (copuleret)
Anders Jørgensens barn af Forlev - Kirsten
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Anne
Peder Christensen og Birthe Jacobsdatter af Gram (copuleret)
Thomas Jensens barn af Forlev (navn mangler)
Niels Johansen Skrædders barn af Forlev - Kirsten
fol 22b
Maren Svendsdatters uægte barn - Johan
kyrasér Conrad Hofmands barn - Ingeborg
Christopher Skrædders barn af Gram - Maren
feldbereder Jacob Andersen og Else Cathrine Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Kirsten Justersdatters barn - Niels
Apelone Bødkers af Skanderborg (begravet)
Erich Laursens barn af Vrold - Jens
Jørgen Pedersens barn af Vrold - Rasmus
Rasmus Jensen og Inger Cathrine Johansdatter (copuleret)
hyrdens? barn af Ladegård (navn mangler)
fol 23a
Niels Andersen Baes og Karen Willumsdatter af Skanderborg (trolovet)
lille Niels Snedkers barn af Skanderborg - Mette Kirstine
Christopher Skrædders barn af Gram (begravet)
Andreas Snedker af Skanderborg (begravet)
Niels Sørensens barn af Skanderborg - Johanne
Maren Rasmusdatter af Skanderborg (begravet)
rytter Knud Erichsens barn (begravet)
rytter Friderich Blaases barn (begravet)
Jens Jensens barn af Gram - Jens
Henrich Rosts barn - Hans Christian
Niels Pedersens barn - Kirstine
kyrasér Niels Pedersen og Karen Nielsdatter (trolovet)
Jørgen Pedersens barn af Vrold - 12 uger
Niels Pedersens barn af Vrold - ½ år
Peder Christensens barn af Vrold - 1 år
Jørgen Møllers broder af Skanderborg som druknede på søen (begravet)
Jens Henrichsen af Gram - 40 år
fol 23b
Søren Dons hustru af Ladegård - 67 år
Anders Christensen og Anne Nielsdatter af Gram (trolovet)
pottemagerens barn af Stilling - 3 dage
Peder Mortensen Dragon og Dorthe Laursdatter (trolovet)
Friderich Wolthers barn af Stilling (begravet)
Joen Andersens barn af Vrold - Michel
Hans Smeds barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Niels Andersen Baes og Karen Willumsdatter (copuleret)
Søren Raats hustru af Skanderborg - 64 år
Isak Nielsens barn - Christiane
Anders Smeds barn af Vrold - Karen
Peder Hattemagers datters uægte barn - Michel
kyrasér Friderich Blaases barn (begravet)
Svend Murmands dødfødte barn (begravet)
Hans Theschous konemoder af Forlev - 70 år
? Carl Gustav Wendel (begravet?)
Peder Hattemagers datters barn (begravet)
Anders Christensen og Anne Nielsdatter af Gram (copuleret)
fol 24a
kyrasér Niels Pedersen og Karen Nielsdatter (copuleret)
Johan Molsted - 42 år
Antoni Jensens barn af Forlev - Antoni
Friderich Thescous barn af Forlev - Maren
Friderich Thescous hustru (begravet)
Claus Skomagers barn (begravet)
Peder Hattemagers datter som udlagde rytter Peder Andersen (public absolveret)
Maren Hansdatter som tjente Augustinus og udlagde rytter Knud Christensen (public absolveret)
Mathias' barn af Forlev (begravet)
Niels Sørensen af Stilling - 56 år
Jens Hansens barn af Gram - Bodil
Hannibal Brandts barn - Mette Sophie

1729
fol 24b
rytteren Carbens (begravet)
Jens Michelsen og Gertrud Friderichsdatter af Gram (trolovet)
Friderich Thescou og Karen Sørensdatter af Forlev (trolovet)
Herman Feltskærers barn - Friderich
Thomas Ovesens barn af Haderslev - Rasmus
Niels Snedkers søn - 7 år
Jens Laursens barn af Forlev - Søren
Jørgen Møllers barn af Skanderborg - Anne Sophie
Rudolfs barn af Vrold - Kirsten
Maren Hansdatters uægte hjemmedøbte barn - Christen
Niels Sørensen Handskemager af Gram - 80 år
Oluf Pedersen af Skanderborg - 76 år
fol 25a
Maren Sørensdatter tjenende madam Buchart som udlagde rytter Casper Knissen (public absolveret)
Kirsten Sadelmagers (begravet)
Maren Hansdatters uægte barn (begravet)
Lambret Nicolaj og Gertrud Clausdatter (copuleret)
Anders Jensens barn af Vrold - Gertrud
Peder Christensens barn af Vrold - Anne
Friderich Thescous barn af Forlev (begravet)
Michel Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Kirsten
Søren Dons af Ladegård og Bodil Nielsdatter (trolovet)
Søren Dons bror af Ladegård og Kirsten Nielsdatter (trolovet)
Mette Marie Gruntmand af Forlev som udlagde aftakket rytter Niels Jensen (public absolveret)
kyrasér Willem Ollemans barn - Johan Henrich
Michel Pedersens barn Kirsten af Stilling (i kirke)
Jørgen Jensen og Karen Jacobsdatter af Skanderborg (copuleret)
Them Pedersens hustru af Stilling - 61 år
Anne Andersdatter af Vrold (begravet)
fol 25b
Herman Feltskærers barn (begravet)
en stakkels mand som døde i Gram (begravet)
Søren Rasks barn af Gram - Karen
Søren Antonisens barn af Forlev - Just
Maren Hansdatters uægte barn - Johanne
Johan Conrad Greves barn af Forlev - Clara Cathrine
Wendel Jacobsdatter af Skanderborg - 77 år
Søren Kudsk og Marie Mortensdatter (trolovet)
Oluf Kruse af Skanderborg (begravet)
Anders Michelsens barn af Gram - Michel
Margrethe Davidsdatter som tjente Christopher Skrædder og udlagde rytter Anders Brørup (public absolveret)
Johan Christian Graubels barn - Anne Kirstine
trompeter Wendel som druknede (begravet)
Niels Pedersens barn af Skanderborg - Karen
fol 26a
den rytter som druknede med trompeter Wendel (begravet)
kyrasér Niels Pedersen og Anne Sørensdatter (trolovet)
Peder Christensens barn af Gram - Jacob
Rasmus Markmands barn af Ladegård - Karen
kyrasér Daniel Reinhardts barn - Ingeborg
Johan Burcharts barn - Anne Margrethe
Mette Lunds datters barn - Wendel
Christopher Fiskers hustru af Vrold - 74 år
Jacob Feldbereders barn - Ulrich Christian
rytter Johan Christians barn - Marie Øllegaard
fol 26b
Niels Korporals barn - 3 uger
Laurs Jensens datters barn af Vrold - 1½ år
Peder Hattemager (begravet)
korporal Bangs barn - Christian
Jørgen Feldbereders barn af Skanderborg - Anne Kirstine
en aftakket rytters barn af Forlev - Anne Dorthe
smedens barn af Vrold - Anne
gl Anne Pedersdatter af Vrold (begravet)
et rytterbarn fra livkompagniet (begravet)
sl Else Hansdatter - 75 år
gl Rasmus Andersen(s barn???) af Vrold - 76 år
Søren Koch og Maren Jespersdatter (trolovet)
den norske kvindes barn hos Apelone Bambergs (begravet)
Anders Michelsens hjemmedøbte barn - Michel
Niels Andersen Baeses barn - Else Birgitte
fol 27a
Anders Michelsens barn Michel (i kirke)
Anders Michelsens hustru - 33 år
Poul Nielsen Legaard - 37 år
Jørgen Rasmussens barn af Forlev - Rasmus
en gl kvinde af Vrold (begravet)
Peder Murmands barn - Johanne
Thomas Michelsen og Margrethe Pedersdatter (trolovet)
Hans Joensen som krænkede Maren Hyrdes (public absolveret)
Kirsten Hansdatter som tjente Gybergs og udlagde Gybergs kudsk Laurs Pedersen (public absolveret)
Anne Willumsdatter som tjente Brøckners og udlagde gårdkarl Søren Pedersen (public absolveret)
korporal Bernt Honderup og Maren Rasmusdatter (trolovet)
Niels Møllers barn af Skvætmølle - Anne Dorthe
kyrasér Hans Fosses barn - Hans
fol 27b
Peder Vævers barn af Skanderborg - Kirsten Marie
Kirsten Mogensdatter af Gram - 49 år
Maren Hyrdes uægte dødfødte barn (begravet)
Margrethe Davidsdatters uægte barn - Maren (Anders Brørup)
Jens Michelsen og Gertrud Friderichsdatter af Gram (copuleret)
Søren Rasmussen Dons og Bodil Nielsdatter af Ladegård (copuleret)
Jørgen Rasmussen Dons og Kirsten Nielsdatter af Ladegård (copuleret)
korporal Bernt Honderup og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Søren Kudsk og Anne Marie Mortensdatter (copuleret)
Søren Gergersen Koch og Maren Jespersdatter (copuleret)
Friderich Christian og Karen Sørensdatter af Forlev (copuleret)
Søren Pedersens barn af Gram - Maren
Søren Nielsens barn af Stilling - Jesper
Christen Jespersens barn af Stilling - Mette
fol 28a
aftakket rytter Christian Theimer og Maren Johansdatter (trolovet)
Eske Haunstrups barn - Hans Henning
korporal Bangs mindste barn (begravet)
kyrasér Jens Jensen og Else Nielsdatter (copuleret)
aftakket rytter Andreas Wons' barn af Forlev - 2 mdr
Søren Pedersen af Gram - 44 år
Jørgen Møllers datter - 1½ år
snedker Rasmus' barn af Vrold - Anne
Rasmus Jensen af Vrold (begravet)
præstens søn Jens - 2 dage
Oluf Smeds barn af Ladegård - Mette
Thomas Michelsen og Margrethe Pedersdatter (copuleret)
Henrich Michelsen af Gram (begravet)
Maren Johansdatter og Christian Theimer (copuleret)
Jens Glarmesters barn - Karen
fol 28b
Hans Drejers barn af Vrold - Maren
husmand Niels Jensens barn af Ladegård - Christian
Jens Jensens hustru af Gram - 65 år
Hans Drejers barn af Vrold (begravet)
rytter Niels Pedersen og Anne Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Laursens datter af Gram og Mads Sørensen Skytte (trolovet)
den gl gartner af Ladegård (begravet)
Jørgen Bondes barn af Vrold - Bodil
Christopher Friderichsens barn af Gram - Anne
Jens Skomager af Skanderborg (begravet)
Jens Juels hjemmedøbte barn af Stilling - Ude Andreas
den gl Ove som var Maren Jeppes mand i Skanderborg (begravet)
Mads Sørensen Skytte og Mette Rasmusdatter (copuleret)
Laurs Pedersen af Ladegård (public absolveret)
Niels Pedersens barn af Vrold - Cathrine
fol 29a [kort 2]
Jens Juels barn Ude Andreas af Stilling (i kirke)
korporal Bangs barn (begravet)
Peder Mortensen og Dorthe Laursdatter af Forlev (copuleret)
kyrasér Mads Boyelsens barn ved livkompagniet - Ditlev
Søren Pedersen og Anne Jensdatter af Gram (trolovet)
Jens Jensen og Maren Michelsdatter af Stilling (trolovet)
sl Jacob Weinhofs datter Dorthe og rytter Friderich Pretzman (trolovet)
Mads Boyelsens barn (begravet)
Jens Andersens hjemmedøbte barn af Stilling - Søren
sl Marie Oberförsters - 74 år
Niels Glarmesters barn - Søren
fol 29b
den svenske hattemager Abraham Nielsens? barn af Skanderborg - Karen
Karen Jensdatter af Skanderborg som udlagde skibskarl Jacob Olufsen (public absolveret)
Rasmus Michelsen og Kirsten Rasmusdatter af Gram (trolovet)
en rytter af oberst Gabels kompagni (begravet)
Claus Skomagers barn af Skanderborg - Kirsten
Friderich Pretzman og Dorthe Jacobsdatter Weinhof (copuleret)
Niels Glarmesters barn - 12 dage
Jens Andersens barn af Stilling (begravet)
Erich Rasmussens barn af Vrold - Maren
Maren Rasmusdatter som udlagde hyrden på Urup Hans Joensen (public absolveret)
Knud Pedersen og Mette Rasmusdatter af Stilling (trolovet)
kvinden Botelles uægte barn - Anne Marie (Casper Knudsen?)
Jens Jensen og Maren Michelsdatter af Stilling (copuleret)
Mette Lunds datter Cathrine som udlagde rytter West? Michelsen (public absolveret)
fol 30a
Jens Møllers hjemmedøbte barn af Stilling - Maren
Jens Møllers barn Maren (i kirke)
Jesper [Rasmussen] Skomagers barn - Rasmus
rytter Laurs Pedersens barn ved Samnitz kompagni - Ingeborg Benedicte
Hans Poulsen af Vrold (begravet)
den gl smedekone af Vrold (begravet)
Christopher Skrædders barn af Gram (begravet)
Else Jochumsdatter der tjente Peder Væver i Skanderborg og druknede sig i søen (begravet)
Rasmus Michelsen og Kirsten Laursdatter af Gram (copuleret)
Rasmus Feldbereders barn - Anders

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c