s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1740-49
Blandede poster


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1740
fol 116a
Anders Rasmussen og Kirsten Hansdatter af Skanderborg (trolovet)
Maren Møllers af Skanderborg (begravet)
pottemagerens barn af Stilling (begravet)
fol 116b
Jacob Pedersen tjenende ritmester Holst og Anne Kirstine Nielsdatter (trolovet)
Jens Poulsen og Anne Andersdatter af Ladegård (copuleret)
Ernst Bergsteds barn Kirsten Sophie af Ladegård (i kirke)
ritmester Eichsteds kudsks barn - Anne Kirstine
rytteren Bors af Barakkerne (begravet)
Thomas Hansens barn af Vrold - Anders
fol 117a
skoleholderen i Virring Niels Jacobsen og Charlotte Andersdatter af Skanderborg (trolovet)
Johan Snedkers barn af Skanderborg - Jens
Herløv Skrædders barn - Anne Cathrine
Christian Sour og Cathrine Lunds af Skanderborg (copuleret)
slotsfoged Gotfried Becher - 57 år
gl Jens Pedersen af Vrold (begravet)
krigsråd Christian Knudsen Gyberg af Skanderborg - 75 år
Iver Laursens barn af Vrold - Rasmus
Rasmus Mortensens barn af Stilling - Espen
fol 117b
Peder Jensen og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Andersens barn af Vrold - Karen
Mathias Skomagers barn af Skanderborg - 1 år
vagtmester Hadlers datter af Barakkerne - 9 år
Rasmus Mortensens barn af Stilling - 14 dage
Anne Nielsdatter gåsekvinde i Stilling (begravet)
Anders Munks barn af Vrold - Jens
Niels Laursens barn af Vrold - 6 dage
Cathrine Lunds af Skanderborg Christian Sours hustru (begravet)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - 2 år
fol 118b
Niels Jacobsen Skoleholder i Virring og Charlotte Andersdatter (copuleret - i Fruering kirke)
Niels Vævers barn af Skanderborg - Maren
korporal Postian af Tramps kompagni (begravet)
rytter Anders Nielsens barn af Eichsteds kompagni (begravet)
rytter Johan Didrich ?nagels barn af Eichsteds kompagni - Anne Kirstine
Niels Wissings hjemmedøbte barn af Skanderborg - Hans
Johan Daniel Rytters barn af Barakkerne - Riise
Herman Stern af Skanderborg (begravet)
fol 119a
rytter Johan Daniels barn Riise (i kirke)
Rasmus Bødkers datters uægte hjemmedøbte barn - Søren
Rasmus Halds barn af Gram - Jens
Rasmus Bødkers datters uægte barn (begravet)
Rasmus Pedersen af Vrold (begravet)
Niels Wissings barn Hans (i kirke)
Rasmus Christensens hjemmedøbte barn af Ladegård - Niels
gl Jens Jensens hustru af Gram (begravet)
Rasmus Christensens barn Niels (i kirke)
fol 119b
Jørgen Rasmussen Rytters barn af Eichsteds kompagni - 5 år
en rytter af Barakkerne (begravet)
Maren Rasmusdatter som tjente Helms og udlagde Rasmus Nielsen (public absolveret)
Rytter Andreas Dukhorns tvillinger - Phillip og Jørgen
gl Joen Bager af Skanderborg (begravet)
Peder Jensens to børn af Forlev (begravet)
Knud Sørensens barn af Gram - Kirsten
Rasmus Jensens barn af Skanderborg - Jens
rytter Johan Daniels barn af Barakkerne (begravet)
fol 120a
Peder Laursens barn af Skanderborg (navn mangler)
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Jens
Jørgen Pedersen og Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Christen Pedersens barn af Skanderborg (begravet)
en rytters barn af Barakkerne (begravet)
rytter Christian Booes barn af Barakkerne - Theresia
Thomas Jensens barn af Forlev - Else
Rasmus Bødkers datter som udlagde en rytter ved Eichsteds kompagni som nu er død (public absolveret)
fol 120b
gl Jens Jensens hustru af Gram - 70 år
Peder Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
den gl Ellen af Skanderborg (begravet)
Jens Smeds barn af Stilling - Mette
en gl kone af Adslev Maren Lofts (begravet)
Nicolaj Skomagers barn - Karen
rytter Niels Hansens dødfødte barn af Barakkerne (begravet)
korporal Balchs barn (begravet)
rytteren Booes barn af Barakkerne (begravet)
Peder Mortensens barn af Forlev (begravet)
gl Niels Markmand af Skanderborg (begravet)
en arresteret korporal ved Juels regiment (begravet)
fol 121a
Nicolaj Skomagers barn Karen (i kirke)
Søren Pedersen Holm af Eichsteds kompagni (begravet)
rytter Peder Jørgensens barn af Barakkerne (begravet)
Laurs Jensen Rytter af Barakkerne (begravet)
Peder Jensens barn af Skanderborg - Jens
Knud Pedersens dødfødte barn af Stilling (begravet)
rytter Morten Christensens barn af Barakkerne - Christen
den gl Jørgen Hansen af Skanderborg (begravet)
vagtmester Hadler af Barakkerne (begravet)
Christen Jespersens dødfødte barn af Stilling (begravet)
fol 121b
Søren Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Rasmus
Peiter Brøchners hustru af Stilling (begravet)
Rasmus Nielsen for hor (public absolveret - 2. gang)
Niels Hvols barn af Gram - Maren
Friderich Andersens barn af Vrold - Anne
Jens Jensen Skomagers barn af Skanderborg - Mette
Thor Murmand og hustru for uenighed og slagsmål (public absolveret)
Nicolaj Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
rytter Morten Christensens barn af Barakkerne (begravet)
fol 122a
rytter Jacob Pedersen og Anne Kirstine Nielsdatter (copuleret)
Søren Dons barn Rasmus af Ladegård (i kirke)
Jep Jensens barn af Vrold - 8 år
Jens Fregerslevs barn af Stilling - 6 år
Rasmus Bager Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Karen Knudsdatter Vævekone af Stilling (begravet)
Peder Lofts barn af Stilling (begravet)
Laurs Sørensens hjemmedøbte barn af Vrold - Anne
slotsfoged Abraham Rossel og jomf Marie Brandt (trolovet)
fol 122b
slotsfoged Abraham Baltzer Rossel og jomf Marie Brandt (copuleret)
Christian Tiils barn af Skanderborg - 1½ år
Peder Adslev af Skanderborg (begravet)
Peder Andersen Bergmand af Skanderborg (begravet)
kyrasér Jørgen Pedersens barn af Barakkerne - Maren
Marie Poulsdatters uægte dødfødte barn af Vrold (begravet)
Laurs Sørensens barn Anne af Vrold (i kirke)
Niels Baeses dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Christen Jensens barn af Stilling - Jens
rytter Jacob Pedersens barn af Barakkerne - Peder
Niels Wissings mindste barn af Skanderborg (begravet)
fol 123a
Erich Hems barn af Skanderborg - Jens
Hans Fynbos barn af Skanderborg - Karen
Friderich Andersens hustru af Vrold (begravet)
Peder Jørgensens barn af Forlev - Laurs
Anders Michelsens barn af Gram - Kirsten
korporal Kiorbers barn af Barakkerne - Friderich Johan
Thomas Skomagers barn af Skanderborg (navn mangler)
fol 123b
hyrdens barn af Gram (navn mangler - barnet døde)
Friderich Andersens barn af Vrold (begravet)
Jacob Bertelsen af Forlev - 70 år
Niels Overgaards dødfødte barn af Vrold (begravet)
Anders Rasmussen og Kirstine Hansdatter af Skanderborg (copuleret)
Anders Sørensen og Cathrine Taansdatter af Forlev (trolovet)
Knud Rytter og Bodil Andersdatter af Stilling (copuleret)
Laurs Sørensens barn af Vrold - 11 uger
rytter Rasmus Andersens barn af Barakkerne - Poul
rytter Johan Boes barn af Barakkerne - Else Amalie
fol 124a
Oluf Messen? Scholm og Malene Jørgensdatter (copuleret)
korporal Marcus Henrich Rabe af Skanderborg (begravet)
Mathias Michelsens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Kirstine Marie
Jens Sørensen Højrup og Karen Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Thomas Ovesens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Anders Christensens barn af Gram - Kirsten

1741
fol 124a
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Jørgen
Mathias Michelsens barn Kirsten af Skanderborg (i kirke)
fol 124b
Jens Sørensen Højrup og Karen Pedersdatter (trolovet)
Jens Pedersen Pallesens barn Maren (i kirke)
Jens Jensens barn af Stilling - Inger
Peiter Brøchner og Dorthe Sørensdatter af Stilling (copuleret)
Christen Jensens barn af Stilling (begravet)
den gl Margrethe Justsdatter af Skanderborg (begravet)
Anders Rasmussens barn af Skanderborg - Maren
fol 125a
rytter Johan Boes barn af Barakkerne (begravet)
en soldat fra Vrold som døde hos Rasmus Jacobsen i Vrold (begravet)
guldsmed Lombergs barn af Skanderborg (begravet)
Marie Poulsdatter af Vrold som udlagde Christian Rasmussen Rytter (public absolveret - 3. gang)
Apelone Mathiasdatter Taans som udlagde galanterikræmmer Daniel (public absolveret)
Friderich Andersen og Cathrine Jensdatter af Vrold (trolovet)
Mathias Michelsens barn af Skanderborg - 8 uger
en gl karl hos Jens Hansen i Gram (begravet)
Apelone Mathiasdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie
Johan Zeleck fra Strygerhuset (begravet)
Søren Fisker af Vrold (begravet)
fol 125b
Jens Sørensen Højrup og Karen Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Anne Ry af Gram (begravet)
hattemagerens barn af Skanderborg (begravet)
Niels Rings barn af Gram - Laurs
Kirsten Nielsdatter som tjente Ermandinger og udlagde ukendt karl Christian i Sjælland (public absolveret)
Knud Soldats barn af Gram (begravet)
Jørgen Foghs datter af Skanderborg - 3 år
Niels Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Poul
Andreas Skomagers barn af Skanderborg - Augustinus
Jens Laursen Skovfoged af Forlev (begravet)
fol 126a
Niels Pedersens barn Poul (i kirke)
kyrasér Hans Pedersens barn af Barakkerne (begravet)
Jesper Taansen af Vrold (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold - Michel
Søren Dons barn af Ladegård - ½ år
Friderich Benners barn af Skanderborg - Anne Marie
Niels Pedersens barn af Stilling (begravet)
Hans Laursen Rytters barn af Barakkerne - Rasmus
fol 126b
Niels Laursens barn af Vrold - Anne
Mette Andersdatter, Maren Rasmusdatters datter, som udlagde Friderich Nicolajsen, Nicolaj Skomagers søn (public absolveret)
Knud Pedersen Rytters barn af Stilling - Rasmus
Søren Smeds barn af Vrold - Karen
Bernt Hansens barn af Stilling - Maren
Peder Hansen Hyrdes hustru af Gram (begravet)
Niels Rasks barn af Gram (begravet)
Bernt Hansens barn Maren (i kirke)
fol 127a
skoleholder Søren Farres barn af Skanderborg - Niels
Margrethe Rasmusdatter af Stilling (begravet)
Thomas Ovesens barn af Skanderborg - 6 år
Niels Møllers dødfødte tvillinger af Skvætmølle (begravet)
Jens Skomagers barn af Skanderborg - Hans
Knud Jensens barn af Vrold (navn mangler - barnet døde)
Jens Knudsens søn Anders og Erich Sørensens steddatter af Vrold (trolovet)
Peder Rasmussen af Vrold (begravet)
fol 127b
døve og blinde Kirsten Rosendals af Skanderborg (begravet)
Friderich Nicolajsen (public absolveret)
Anders Sørensen og Cathrine Taansdatter af Forlev (copuleret)
rytter Friderich Blums barn af Barakkerne - Johan Henrich
rytter Christen Pedersens barn af Barakkerne - Kirsten
fol 128a
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Henrich
Rasmus Mortensens tvillinger - Espen og Gertrud
Friderich Blums hustru i barnsnød (begravet)
en af Rasmus Mortensens tvillinger (begravet)
Stumme Maries uægte barn af Skanderborg - Hans Jørgen
gl Marie Laursdatter af Skanderborg (begravet)
hjulmand Christen Rom af Vrold (begravet)
Jørgen Rasmussens hjemmedøbte barn af Gram - Peder
Jørgen Rasmussens Peder (i kirke)
fol 128b
Rasmus Laursen af Gram (begravet)
Thomas Vævers to børn af Skanderborg (begravet)
Stephanus Philipart omvendt fra katolicismen og optaget i menigheden efter at være (public absolveret)
2 ryttere af Wentins kompagni (begravet)
Jens Rytters barn af Skanderborg (begravet)
Thomas Vævers barn Michel (begravet)
Oluf Kleinsmeds barn af Skanderborg - Ulrich
Søren Rasmussens barn af Gram - Michel
fol 129a
Mette Bondes barn af Vrold - 12 år
Knud Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Jens
Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter af Forlev (trolovet)
sl Peder Sørensens hustru af Gram - 76 år
sl madam Marie Brandt slotsforvalter Abraham Rossels hustru - 16 år
Christen Michelsen af Horsens og Anne Dorthe Nielsdatter af Ladegård (copuleret)
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Margrethe Ilschen
Christopher Nielsens barn af Vrold (begravet)
Anne Malene Fiskers uægte barn af Skanderborg (begravet)
fol 129b
Anders Michelsens hustru af Gram - 41 år
rytter Christopher Dreslers barn af Barakkerne - Anne Sophie
korporal Blacks barn - 1½ år
Jens Knudsens datter af Vrold og en karl fra Veng (trolovet)
Rasmus Nielsen Mørch og Karen Nielsdatter af Forlev (copuleret)
Peder Knudsen af Stilling (begravet)
Søren Jensens datter af Vrold (begravet)
hyrden Peder Michelsen af Gram (begravet)
Hans Smeds barn af Skanderborg - 18 år
Jens Nielsen Rytters barn af Skanderborg - Johannes
fol 130a
Niels Baeses barn af Skanderborg - 4 år
en rytter af Barakkerne (begravet)
Maren Rasmusdatters datter af Skanderborg - ½ år
rytter Christian Bødker af Tramps kompagni (public absolveret - 2. gang)
Anders Christensens hustru Anne Nielsdatter af Gram - 40 år
Anders Michelsen af Gram og Jens Overgaards datter Maren (trolovet)
Marie Mathiasdatter som udlagde rytter Hans Jørgensen (public absolveret - 3. gang)
Christopher Drechslers barn af Barakkerne (begravet)
Christen Pedersens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Jens
fol 130b
Søren Haases barn af Skanderborg - Maren
Anders Christensen af Gram og Voldborg Jensdatter (trolovet)
Christen Pedersens barn Jens (i kirke)
soldat Peder Lofts barn af Stilling - Jens
Nicolaj Skomagers hjemmedøbte barn - Hans
Poul Jochumsen ? af Skanderborg (begravet)
Maren Bones 3. uægte barn af Vrold - Rasmus
Peder Laursens barn af Skanderborg - 1½ år
Niels Wissings barn af Skanderborg - Hans
Friderich Andersens barn af Vrold - 3 år
fol 131a
Nicolaj Skomagers barn Hans (i kirke)
Niels Pedersens hustrus søsters uægte barn af Vrold - Kirsten
Niels Laursens barn af Vrold - Johanne
Niels Ringer af Skanderborg (begravet)
Rasmus Christensens barn af Ladegård (begravet)
Niels Baeses hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne Stine
rytter Elias March og Johanne Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Niels Pedersens hustrus søsters uægte barn af Vrold (begravet)
fol 131b
Jens Laursen af Venge og Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
Anders Michelsen og Maren Jensdatter af Gram (copuleret)
Hans Fosses barn af Stilling - 3 år
Anders Jensen af Vrold og Karen Rasmusdatter (copuleret)
aftakket rytter Mathias Herman og Maren Amme som tjente major Pultz (trolovet)
Christen Mogensen af Brabrand og Johanne Pedersdatter af Gram (trolovet)
Søren Skrædders barn Mette (i kirke)
Anders Michelsens barn af Skanderborg - Maren
Mathias Petersen Herman og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
mons Wissings mindste barn af Skanderborg (begravet)
fol 132a
Mathias Michelsens søster af Forlev og en karl af Mesing (trolovet)
Jens Kudsks barn af Gram - få uger
Anders Christensen af Gram og Voldborg Jensdatter (copuleret)
Niels Overgaards barn af Vrold - Jens
Christopher Rosendahl af Skanderborg (begravet)
Christen Jensen Soldats barn af Stilling - Jens
rytter Elias March og Johanne Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Mogensen af Brabrand og Johanne Pedersdatter af Gram (copuleret)
fol 132b
Anders Michelsens barn Maren af Skanderborg (i kirke)
Niels Baeses barn Anne Stine (i kirke)
Niels Glarmesters hjemmedøbte barn af Skanderborg - Jens Christopher
Mathias Peter Hermans barn af Skanderborg - Peder
Peter Helms for ni års ugudelighed (public absolveret)
fol 133a
Anders Jørgensens barn af Forlev - Kirsten
en fattig kræmmer af Stilling (begravet)
Oluf Smits konemoder af Ladegård - 90 år
Anders Nielsen og Ellen Rasmusdatter af Gram (trolovet)
Friderich Blums barn af Barakkerne - 9 mdr
Peder Rasmussens barn af Gram - Anne

1742
fol 133b
Rasmus Fynbos barn af Skanderborg - 9 år
Laurs Knudsen og Maren Michelsdatter af Forlev (copuleret)
mons Bruuns barn af slottet - Hans Severin
Christopher Ermandingers og jomf Dorthe Sophie Udsens (copuleret)
Anders Nielsen og Ellen Rasmusdatter af Gram (copuleret)
Peder Pedersen en karl fra Koldens mølle og Karen Pedersdatter af Ladegård (trolovet)
Rasmus Vægters hustru (begravet)
Niels Thorsen Murmestersvend og sl Poul Malers datter Anne Marie Poulsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 134a
Gertrud Jensdatter af Vrold som udlagde rytter Hans Jørgen ved Vernings kompagni (public absolveret)
Niels Glarmesters barn Jens Christopher (i kirke)
Niels Glarmesters barn Jens Christopher (begravet)
Jens Nielsen af Vrold (begravet)
Thomas Vævers hustru af Skanderborg (begravet)
Oluf Christensen og Maren Michelsdatter af Stilling (trolovet)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Skvætmølle - Jørgen
Jens Hjulmands hustru af Vrold som døde af kulde i Dyrehaven (begravet)
Rasmus Joensen af Vrold - 75 år
fol 134b
Knud Pedersens barn Jens af Stilling - 9 mdr
korporal Willer og Johanne Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
Mathias Michelsens barn af Skanderborg - Michel
Jørgen Skrædders søn Bernt af Skanderborg (begravet)
Hans Fosses barn af Stilling - 7½ år
Andreas Bendixen Skomagers barn af Skanderborg - 1 år
Anne Johansdatter, Gertrud Pedersdatters pige i Stilling, som udlagde Peder Pedersen ibd (public absolveret)
Christian Tiils barn af Skanderborg - 2½ år
korporal Willer og Johanne Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 135a
Knud Sørensen Soldat af Gram og Karen Iversdatter af Ladegård (trolovet)
Søren Dons hjemmedøbte barn - Marie
skoleholder Søren Farre af Skanderborg - 38 år
Niels Baeses barn af Skanderborg - 1 år
Henrich Snedkers barn - 4 år
Niels Møllers barn af Skvætmølle - 3 mdr
Rasmus Nielsens barn af Gram - Anne
Peder Søgaards barn af Stilling - Margrethe
guldsmed Lombergs barn af Skanderborg - Johan Friderich
Peder Pedersen af Stilling (public absolveret)
Herløv Skrædders barn Eske af Skanderborg - 8 år
Erich Hems barn af Vrold - 2½ år
fol 135b
Mette Pouchis uægte barn af Skanderborg - 5½ år
Rasmus Nielsens barn af Forlev - Jørgen Henrich
Jørgen Bondes barn af Vrold - 8 år
Rasmus Vægter og Anne Sørensdatter (trolovet)
Laurs Knudsens barn af Forlev (navn mangler)
Laurs Sørensens barn af Vrold - Søren
Anne Elisabeth Feltskærers af Skanderborg - 86 år
Herløv Skrædders to børn af Skanderborg - 4 og 3 år
Casper Blytækker og Anne Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Anne Johansdatters uægte søn af Stilling - Peder
fol 136a
Søren Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Rasmus
Maren Bones af Vrold som udlagde soldat Peder Jørgensen (public absolveret)
guldsmed Lombergs barn Johan Friderich (i kirke)
Søren Pedersens barn Rasmus af Gram (i kirke)
Oluf Christensen og Maren Michelsdatter af Stilling (copuleret)
Peder Laursens barn af Skanderborg - Johanne Mette
Rasmus Mortensens barn af Stilling - Gertrud
smeden i Gram (begravet)
Anne Ringers for drukkenskab (public absolveret)
fol 136b
sl Søren Farres barn Niels (begravet)
Mathias Pedersens datter af Forlev og en ungkarl af Dørup (trolovet)
Jørgen Foghs barn - Christian
korporal Blacks barn af Barakkerne - 5 år
korporal Blacks barn af Barakkerne - Johan Friderich
Hans Nielsens barn af Vrold - Niels
Peder Laursens barn Johanne Mette af Skanderborg (i kirke)
Hans Nielsens barn af Vrold - 5 år
fol 137a
Niels Klokkers barn af Skanderborg - 4 år
Niels Møllers barn af Skvætmølle - 8 år
Phillipart Stephans barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte Friderica
en gl opholdskone hos Rasmus Andersen i Vrold (begravet)
Knud Jensens barn Niels som kom ulykkeligt af dage - 6 år
Peder Laursen Skrædder af Vrold (begravet)
Niels Bondes barn - 4 år
Hans Nielsens barn - 6 år
Niels Bondes hjemmedøbte barn af Vrold - Niels
Knud Timmermands barn af Stilling - 1 år
Niels Baeses hustru af Skanderborg (begravet)
fol 137b
Rasmus Vægter og Anne Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Laurs Jensens barn af Vrold - Anne
Friderich Andersens barn af Vrold - Mette
Jens Hansens hjemmedøbte barn af Gram - Søren
Rasmus Mortensen Kirkeværge af Gram - 36 år
Jens Hansens barn Søren (i kirke)
Rasmus Halds barn af Gram - Maren
den gl Sophie Skrædders af Skanderborg (begravet)
sl Peder Christensens barn af Vrold - 6 år
fol 138a
Nicolaj Skomager og hustru af Skanderborg (begravet - i én grav)
Anders Jensens barn af Vrold - Anne
Søren Rytters hustru af Stilling (begravet)
Laurs Jensens barn af Vrold (begravet)
Rasmus Bødker og hustru for manglende altergang (public absolveret)
Niels Klokkers barn af Skanderborg - Mathias
Peiter Brøchners hustru af Stilling for tyveri (public absolveret)
Johan Snedkers barn af Skanderborg - Maren
Anders Michelsens hjemmedøbte barn af Gram - Jens
fol 138b
en feldberedersvend fra Flensburg som døde hos Jacob Feldbereder (begravet)
Conrad Kræmmers datter af Forlev - 15 år
Rasmus Nielsens barn af Forlev - 1 år
Anders Michelsens barn Jens af Gram (i kirke)
Friderich Andersens barn af Vrold - 6 uger
den norske snedkers hustru af Skanderborg (begravet)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Niels Christian
Christian Tiils hjemmedøbte tvillinger af Skanderborg - Anne Dorthe og Karen
fol 139a
Christen Skomagers barn af Skanderborg - Anne Marie
Peder Pedersen og Karen Pedersdatter af Ladegård (copuleret)
Casper Blytækker og Anne Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
rytter Elias Marchs barn af Skanderborg - Johan Henrich
Hans Pallesen af Skanderborg (begravet)
Anders Michelsen af Skanderborg (begravet)
Knud Erichsens hustru af Skanderborg (begravet)
mons Christopher Ermandingers hjemmedøbte barn af Skanderborg - Sophie Amalie
en rytterkone af Barakkerne (begravet)
et stakkels vanvittigt menneske i hullet død pga mangel på tilsyn (begravet)
Christen Jensen af Mesing og Margrethe Nielsdatter af Forlev (trolovet)
fol 139b
Anders Christensens barn af Gram - Anne
Christian Tiils tvillinger Anne Dorthe og Karen (i kirke)
Jens Højrups barn af Skanderborg - Peder
gl opholdskone Karen Jensdatter af Vrold (begravet)
Jens Højrups hustru af Skanderborg død i barnsnød - 29 år
Niels Rasmussen og Apelone Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
Niels Marcussen Tobakspinders hustru af Skanderborg - 39 år
Niels Thorsen og Marie Poulsdatter (copuleret)
Maren Knudsdatter som tjente oberstinde Bruchdorf - 29 år
fol 140a
Jens Højrups moderløse barn af Skanderborg - 2 uger
Mathias Pedersens hustru af Forlev (begravet)
Anders Christensens barn af Gram (begravet)
Mathias Hermans barn af Skanderborg (begravet)
Søren Jensens barn af Forlev - Margrethe
sr Christopher Ermandingers barn af Skanderborg - 3 uger
Jens Pedersens barn - Palle
Albret Rasmussen af Hem og Laurs Iversens datter Karen af Vrold (trolovet)
korporal Blacks barn af Barakkerne - ½ år
Christian Tiils tvilling af Skanderborg - 3 mdr
Rasmus Andersen Rytters barn - 2 år
fol 140b
Christian Bruuns hjemmedøbte barn af Skanderborg slot - Hans Henrich
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Rasmus
Jens Nørgaard og Karen Espensdatter af Stilling (trolovet)
Jens Fregerslevs barn Rasmus af Stilling (i kirke)
Maren Jensdatter af Skanderborg (begravet)
madam Hadler af Skanderborg - 49 år
Knud Sørensen aftakket soldat og Karen Iversdatter af Ladegård (copuleret)
Peder Terkildsens barn af Vrold - Maren
Søren Pedersen og hustru Karen Rasmusdatter af Gram i én grav - 34 år
Jens Nielsen Overgaard af Gram - 50 år
Karen Dams? af Gram (begravet)
Michel Ladefoged (begravet)

1743
fol 141a
Niels Snedkers barn af Skanderborg - 2½ år
Niels Baes og Anne Cathrine Severin tjenende provstinde Seidelin (trolovet)
Erich Hems barn af Skanderborg - Peder
Søren Pedersens barn af Gram - Ellen
fol 141b
Michel Erichsens hustru af Gram - 38 år
Karen Dams af Gram (begravet)
kapellanens svigermoder af Skanderborg - 85 år
Apelone Sørensdatter for at ligge Chr Ermandingers barn ihjel (public absolveret)
Peder Michelsens Peder og sl Jens Overgaards datter af Gram (trolovet)
Friderich Nicolajsen og Anne Laursdatter (trolovet)
en katolsk rytter af Eichsteds kompagni (begravet)
Knud Nielsen Legaard af Skanderborg (begravet)
Friderich Nicolajsen og Anne Laursdatter (trolovet)
Sophie Krabbes uægte barn af Skanderborg - Marie Engel (Anders Jørgen Grøn i Borgmester Grøns gård i København)
fol 142a
Maren Westsdatters uægte barn avlet i København - Erich (bryggersvend Jens Pedersen i Magstræde)
smeden Hans Thescou af Forlev - 63 år
Johan fra Strygerhuset (begravet)
Jens Nørgaard og Karen Espensdatter af Stilling (copuleret)
Laurs Sørensens hustru af Vrold (begravet)
Mette Jensdatter, som tjente ritmester Holst, og en drejer i Linå (copuleret)
Maren Westsdatters uægte barn (begravet)
Rasmus Møller af Vrold (begravet)
Jens Nørgaards barn af Stilling - Rasmus
fol 142b
Sidsel Rommedachis af Skanderborg - 80 år
sl Rasmus Mortensens barn af Stilling (begravet)
smedens enkes barn af Gram (begravet)
Bach Rasmusses barn af Gram (begravet)
korporal Marcussens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Kirstine
Rasmus Jensens barn af Skanderborg - Søren
Anders Michelsens søster Maren Michelsdatter af Stilling - 22 år
Niels Hvols barn af Gram - 4 år
korporal Marcussens hustru af Barakkerne - 30 år
Laurs Sørensen og Johanne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
korporal Marcussens barn af Barakkerne - Anne Kirstine
Jens Sørensen Højrup og Anne Margrethe Johansdatter Gothard af Bodil mølle (trolovet)
fol 143a
Rasmus Jensen Snedkers hustru af Vrold - 51 år
Niels Hvols hustru af Gram - 33 år
Jens Kudsk og Anne Margrethe Johansdatter af Bodil mølle (trolovet)
Niels Andersens barn af Vrold - Poul
betleren Troels' hustru af Stilling (begravet)
smedeenkens barn af Gram - 12 år
Sophie Krabbe som udlagde Andreas Jørgen Grøn fra København (public absolveret)
Jep Jensens barn af Vrold - Jens
Niels Glarmester af Skanderborg (begravet)
Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter af Gram (copuleret)
Jens Smeds barn af Stilling - Peder
fol 143b
Jørgen Mortensens hustru af Vrold - 80 år
Niels Baes og Cathrine Severin (copuleret)
Friderich Nicolajsen og Anne Laursdatter (copuleret)
Søren Jensen af Forlev (begravet)
Søren Wen?ders hustru af Stilling (begravet)
en rytter og parykmager af Eichsteds kompagni (begravet)
Søren Jacobsens barn af Stilling - Cathrine
Jørgen Pedersens barn af Barakkerne - 2½ år
Søren Michelsen og Maren Jensdatter af Gram (trolovet)
Hans Allesen Soldat og Peder Christensens datter af Vrold (copuleret)
Jørgen Pedersens barn af Stilling - Maren
Anne Q?ilgaards af Stilling (begravet)
fol 144a
slotsforvalter Abraham Rytzel af Skanderborg - 39 år
Rasmus Fynbos barn af Skanderborg - Jochum
jomf Elene Kirstine Ebbesen af Skanderborg - 26 år
Peder Rasks datter Kirsten af Gram - 15 år
Søren Nielsens barn af Gram - Niels
Kirstine Langballes uægte barn født i Skanderborg - Niels Christian
Friderich Benners barn af Skanderborg - Laurs
fol 144b
Niels Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Maren
Jens Skomagers barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Søren Andersen Hjort og Anne Pedersdatter (trolovet)
birkeskriver Niels Wissings barn af Skanderborg - Hans
Niels Pedersens barn af Stilling - Maren
Rasmus Nielsens barn af Forlev - Else Marie
fol 145a
Søren Væver af Stilling og Anne Sørensdatter (copuleret)
almisselem Karen Sparres af Stilling (begravet)
gl Kirsten Rytter af Vrold - 90 år
Christopher Ermandingers hjemmedøbte barn - Lisbeth Marie
Knud Pedersens barn af Stilling - Jens
Jens Jensens vanføre bror af Stilling (begravet)
Niels Pedersens barn af Stilling - 5 uger
Cathrine Hansdatters 3. uægte barn af Skanderborg - Søren (Peder Helms af Skanderborg)
rytter Dreslers barn af Eichsteds kompagni - Anne Elisabeth
fol 145b
Cathrine Hansdatters uægte barn Søren (i kirke)
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Cathrine Lisbeth
aftakket rytter Jacob Axnig? (begravet)
Andreas Bendixens barn af Skanderborg - Augustinus
fremmed kvinde fra Nykøbing Marie Christine Bangs der udlagde Nicolaj Christian som rejste på Hillerød (public absolveret)
Christopher Ermandingers barn Lisbeth Marie (i kirke)
fol 146a
Christen Rasmussen og Birthe Jensdatter af Vrold (trolovet)
Rasmus Jensen og Anne Mathiasdatter af Forlev (trolovet)
Niels Andersen og Anne Nielsdatter af Stilling (trolovet)
Søren Michelsen og Maren Jensdatter af Gram (copuleret)
Friderich Andersens barn af Vrold - Mette
Anders Overgaards barn af Gram - Jens
Niels Andersen og Anne Nielsdatter af Stilling (copuleret)
Christen Pedersen og Johanne Andersdatter af Vrold (copuleret)
Niels Pedersens barn af Skanderborg - Else Kirstine
fol 146b
Andreas Bendixens hustru af Skanderborg - 41 år
Troels Jensen og Johanne Jensdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Andersen Rytters barn af Skanderborg - Poul
Christen Rasmussens hjemmedøbte barn af Gram - Lene Margrethe
Christen Rasmussen og Birthe Jensdatter af Vrold (copuleret)
Christen Rasmussens barn Lene Margrethe (i kirke)
Henrich Jochumsen og Anne Olufsdatter (trolovet)
fol 147a
Mathias Hermans barn af Skanderborg - Grethe Juliane
Henrich Jochumsen Snedker og Anne Olufsdatter af Skanderborg (trolovet)
Søren Andersen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Thomas Jensens hjemmedøbte barn af Forlev - Anne
Anne Cathrine Hansdatter som udlagde Peder Helms af Skanderborg (public absolveret - 3. gang)
Thomas Jensens barn Anne (i kirke)
Stumme Maries 4. uægte barn af Skanderborg (navn mangler)
fol 147b
Rasmus Christensens hjemmedøbte barn af Ladegård - Johanne
Rasmus Jensen og Anne Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
Anders Christensens barn af Gram (begravet)
slotsfoged Christian Bruuns barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Knud Jensens hjemmedøbte barn af Vrold - Niels
Søren Skaarups barn Niels (begravet)

1744
fol 148a
Oluf Christensens barn af Stilling - Mette
Michel Søgaard af Stilling - 80 år
Niels Andersens hjemmedøbte barn af Stilling - Inger
Mathias' barn af Forlev - Anne
kvartermester Blacks barn af Barakkerne - Else Sophie
Niels Thorsens barn af Skanderborg - Johanne Marie
Thomas Michelsen som havde besovet Anne Christensdatter (public absolveret)
fol 148b
Niels Andersens barn Inger af Stilling (i kirke)
Oluf Søholdt Kleinsmeds barn af Skanderborg - Marie Anne
Anders Hattemagers barn af Skanderborg - Kirstine Marie
fattig Kirsten Rytters af Vrold (begravet)
Anders Michelsens barn af Gram - Niels
Peder Terkildsen af Vrold - 69 år
Niels Laursens hjemmedøbte tvillinger af Gram - Jens og Rasmus
Friderich Nicolajsens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Niels Laursen Rings barn Rasmus af Gram - 5 dage
Niels Rings barn Jens af Gram (i kirke)
fol 149a [kort 6]
Søren Michelsens barn af Gram - Michel
Gertrud Jensdatters barn af Gram - Rasmus
Hans Allesens barn af Vrold - Anne Cathrine
Søren Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Jens
Peder Rasmussens barn af Gram - 2 år
Anders Jensens barn af Vrold - Jens
Søren Rasmussens tvillinger af Gram - Rasmus og Søren
fol 149b
Jørgen Rasmussens barn af Gram - Maren
Søren Rasmussens barn Rasmus af Gram - 3 uger
Rasmus Snedkers barn af Vrold - Søren
Anne Christensdatter som tjente Laurs Brodersen og udlagde Thomas Michelsen tjenende i Ladegård (public absolveret)
Søren Dons barn Jens af Ladegård (i kirke)
Ude Laursens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Laurs
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Eggert Christopher
fol 150a
hyrden af Gram (begravet)
Jens Nielsens hjemmedøbte barn af Stilling - Gertrud
kvinden fra Thys uægte barn (begravet)
Anders Jørgensens barn af Forlev - Anne Marie
Christen Pedersen og Johanne Andersdatter af Vrold (copuleret)
trompeter Rudolf Wurstels barn af Barakkerne - Jacob
Cathrine Jensdatter som udlagde Christen Pedersen begge tjenende Jørgen Dons i Ladegård (public absolveret)
Jens Nielsens barn Gertrud af Stilling (i kirke)
Jens Jensens barn af Stilling - Michel
fol 150b
Peder Nielsens barn af Vrold - Maren
trompeter Rudolf Wurstels hustru af Skanderborg (begravet)
Knud Pedersens barn af Stilling (begravet)
mons Ude Laursens barn Laurs af Skanderborg (i kirke)
Anne Marie Mathiasdatter som udlagde rytter Hans Jørgen Tiil (public absolveret - 4. gang)
Niels Michelsens barn af Skanderborg - Nicolaj
Niels Bondes hjemmedøbte barn af Vrold - Søren
fol 151a
hyrden i Stilling (begravet)
Erich Rasmussens datter Anne Erichsdatters uægte barn af Vrold - Rasmus (skomagersvend Anders Laursen Strøm af Horsens)
Niels Bondes barn Søren (i kirke)
Niels Laursens barn af Gram - 17 uger
Niels Laursens barn af Vrold - Laurs
Hans Møller af Forlev - 66 år
Peder Laursen Skrædders enke af Vrold og (mlg) (copuleret)
Søren Smeds barn af Vrold - 3 år
Søren Dons mindste barn af Ladegård (begravet)
fol 151b
Søren Haases barn af Skanderborg - Dorthe
Jens Nielsen af Vrold og Sidsel Jensdatter (copuleret)
Thor Murmand af Skanderborg (begravet)
Johan Bernhard Grønwald sadelmager og Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Jens Jensens barn af Stilling (begravet)
Johan Bernhard Grønwald sadelmager og Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Jørgen Rasmussens barn af Gram (begravet)
Christen Rasmussens barn (begravet)
Anders Michelsens barn af Gram (begravet)
fol 152a
Friderich Benners dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Peder Søgaards barn Maren (i kirke)
Laurs Sørensens hjemmedøbte barn af Vrold - Anne
Christen Pedersen af Ladegård (public absolveret)
Hans Nielsens barn af Vrold - Maren
en kvinde fra Horsens uægte barn født i Skanderborg - Anne Else (oberstløjtnant Succous tjener i Helsingør)
almisselem Anne Marie Jensdatter af Stilling (begravet)
Laurs Knudsens barn af Forlev - Michel
fol 152b
vagtmester Marcus Hansen og Inger Eversdatter Frismand (trolovet)
Peder Skomagers barn af Skanderborg - 1 år
Rasmus Halds barn af Gram - Mette
Peder Lofts barn af Stilling - Karen
Jens Virring og Johanne Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Anders Christensens barn af Gram - Mette
Peder Pedersens barn af Gram - Niels
fol 153a
Niels Rasmussen af Forlev og Else Jensdatter ibd (trolovet)
Bernt Hansens barn af Stilling - Else
Anne Erichsdatter af Vrold som udlagde skomagersvend Anders Laursen Strøm (public absolveret)
Niels Tobakspinders hjemmedøbte barn af Skanderborg - Maren
slagterens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Else Marie
Niels Rasmussen og Else Jensdatter af Forlev (trolovet)
vagtmester Marcus Hansen og Inger Ebbesdatter Frismand af Skanderborg (copuleret)
slagterens barn Else Marie af Skanderborg (i kirke)
fol 153b
gl aftakket rytter Iver Sørensen af Vrold (begravet)
aftakket dragon Peder Mortensen af Forlev (begravet)
Mathias Michelsen Skomagers barn af Skanderborg - Niels
Niels Bondes mindste barn af Vrold (begravet)
slotsforvalter Bruuns hjemmedøbte barn af Skanderborg - Christian Marcus
Niels Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Karen
Jens Virring og Johanne Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Jens Laursens barn af Forlev - Anne Cathrine
Niels Marcussen Tobakspinders barn Maren (i kirke)
fol 154a
Peder Handskemagers søn af Stilling - 16 år
slotsforvalter Bruuns barn Christian Marcus af Skanderborg (i kirke)
Niels Rasmussen og Else Jensdatter af Forlev (copuleret)
Niels Pedersen Soldats barn af Forlev - Niels
Christian Friderichsen Soldat og Anne Pedersdatter af Forlev (trolovet)
fol 154b
Mathias Michelsens barn Niels af Skanderborg (i kirke)
Mathias Hermans barn af Skanderborg - Ingeborg Kirstine
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Karen
Niels Pedersens barn af Stilling - Karen
Michel Erichsens barn af Gram - Anne

1745
fol 155a
sl Hans Pallesens enke af Skanderborg (begravet)
Christian Tiils barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Anne Jensdatter af Vrold som udlagde soldat Michel Jensen af Vrold (public absolveret)
Rasmus Nielsen Alrø født i Århus og Maren Jørgensdatter sl Rasmus Gregersens enke fra Århus (trolovet)
Maren Gabrielsdatter af Forlev og en enkemand af Jeksen (trolovet)
Niels Tobakspinders mindste barn af Skanderborg (begravet)
Jens Bagers hustru af Skanderborg efter 42 års ægteskab (begravet)
kyrasér Hans Poulsen og Anne Margrethe Jacobsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 155b
Søren Pedersens barn af Gram - Anne
Christen Jensen Skomagers barn af Skanderborg - Jens
Jens Højrups barn af Skanderborg - Karen
vagtmester Marcussens barn af Barakkerne - Oluf
Henrich Jochumsen og Anne Olufsdatter af Skanderborg (copuleret)
Friderich Nicolajsens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Jens Højrups barn (begravet)
Thomas Hansens barn af Vrold - Peder
fol 156a
Erich Hems barn af Skanderborg - Jens
en skræddersvend af Vrold - 20 år
Anne Erichsdatters uægte barn af Vrold (begravet)
den fanges barn, som blev frugtsommelig ved Rasmus Hald i Gram - Anne
Rasmus Halds barn af Gram (begravet)
fangen Anne Kirstine Christensdatters barn Anne (i kirke)
Jens Smeds barn af Stilling (begravet)
kyrasér Hans Poulsen og Anne Margrethe Jacobsdatter af Skanderborg (copuleret)
Karen Andersdatter af Forlev (begravet)
fangen Anne Kirstine Christensdatter ? ?
fol 156b
sr Hans Pedersen og Karen Rasmusdatter Fischer (trolovet)
Michel Nielsens datter af Skanderborg (begravet)
Peder Nielsens barn af Vrold - 3 år
sl Laurs Utzens enke Elisabeth Marie Zeeman af Skanderborg - 53 år
en ung rytter af Loutzens kompagni (begravet)
Christen Rasmussens hjemmedøbte barn af Vrold - Karen
birkeskriver Niels Wissings hjemmedøbte barn af Skanderborg - Bodil
Jens Nielsens barn af Vrold - Sidsel
skomagersvend Christen Jensen af Skanderborg - 29 år
fol 157a
sr Wissings barn Bodil (i kirke)
Niels Torrild Snedkers barn af Skanderborg - Laurs
Rasmus Jensens hjemmedøbte tvillinger af Skanderborg - Hans og Christopher
Christen Rasmussens barn Karen af Vrold (i kirke)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Skvætmølle - Johanne Margrethe
Knud Pedersens barn af Stilling - Søren
Cathrine Basts som havde været i gabestok (public absolveret)
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - 1½ år
Jep Jensens barn af Vrold - Anders
fol 157b
Rasmus Nielsens barn af Gram - Niels
Søren Smeds barn af Vrold - 4 dage
Rasmus Mørchs barn af Forlev - Niels
Mathias Hermans barn (begravet)
Jørgen Foghs hjemmedøbte barn - Maren
Niels Møllers barn Johanne Margrethe (i kirke)
Peder Knudsens datter af Stilling (begravet)
Jørgen Foghs barn Maren (i kirke)
Niels Rasmussens barn af Vrold - Onse
fol 158a
Johan Snedkers barn af Skanderborg - Kirsten
Karen Augustinidatter af Skanderborg (begravet)
Hans Nielsen Gylding og Karen Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
trompeter Lantz og Anne Knudsdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Bødker og hustru for forsømmelse 2. gang (public absolveret)
Jens Smeds barn af Stilling - Michel
Hans Smed af Skanderborg (begravet)
fol 158b
Rasmus Jensens barn af Skanderborg (begravet)
en katolsk galanterikræmmer som døde hos Tiil i Skanderborg (begravet)
Rasmus Jensens hustru af Skanderborg (begravet)
Christen Rasmussens barn af Vrold (begravet)
Andreas Bendixen og Anne Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Christen Rasmussens barn af Gram - Christian
Christen Vævers hustru af Skanderborg - 46 år
Anders Michelsens barn af Gram - Anne
fol 159a
Anne Frandsdatters uægte barn af Skanderborg - Johan
Kirsten Poulsdatter for liderlighed (public absolveret)
sadelmager Johan Grønwald og Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Hansens barn af Gram - Peder
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Anders
Jørgen Israelsens datter af Vrold - 21 år
Jens Michelsen af Gram (begravet)
fol 159b
Søren Jacobsens barn af Stilling - Bodil
farver mons Sortrups barn af Skanderborg - Birgitte
Niels Rasmussen af Forlev (begravet)
Rasmus Hald af Gram som besvangrede fangen i arresten (public absolveret)
Anne Frandsdatter som udlagde vagtmester Daniel (public absolveret)
en stakkels kvindes barn fra Forlev (begravet)
Michel Christensen og Anne Abels af Ladegård (trolovet)
madam Anne Brøchner af Skanderborg - 71 år
fol 160a
Jens Skovs barn af Skanderborg - Niels Christian
Mathias' barn af Forlev - Peder
Jørgen Rasmussens barn af Gram - Niels
Andreas Bendixen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Søren Dons barn af Ladegård (navn mangler)
Niels Bondes barn af Vrold - Karen
ritmester Holsts barn af Skanderborg - 2 år
fol 160b
Anders Christensens barn af Gram - Christen
Michel Christensen og Anne Abels af Ladegård (copuleret)
Bertel Andreasens ældste datter af Skanderborg (begravet)
Rasmus Skrædder af Stilling for forageligt levned (public absolveret)
Christian Friderichsen Soldat og Anne Pedersdatter af Forlev (copuleret)
Søren Pedersen Skrædders barn af Skanderborg - Anne Cathrine
hyrdens dødfødte barn af Stilling (begravet)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Eliana
Jens Jensens datters uægte barn - Søren
Anders Christensens barn af Gram - 4 uger
Jens Møllers hustru af Stilling - 55 år
fol 161a
Niels Murmesters barn af Skanderborg - Mette Helene
Søren Andersen af Alling og Maren Andersdatter sl Hans Smeds enke af Skanderborg (trolovet)
Rasmus Nielsens hustru af Gram - 27 år
slotsforvalter Bruuns barn af Skanderborg - Carl Friderich
Christen Rasmussens barn af Gram (begravet)
gl Peder Christensen af Vrold (begravet)
Rasmus Andersen Rytters barn af Barakkerne - Laurs
fol 161b
Taan Taansens hustru af Forlev (begravet)
Rasmus Nielsen Handskemager og Maren Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Anne Svendsdatter af Forlev (begravet)
soldat Hans Allesens barn af Vrold - Peder
Niels Bondes søn af Vrold - 10 år
Søren Knudsen og Anne Ringer for drukkenskab m.v. (public absolveret)
kedelflikker Rasmus Andersens barn født i Gram - Adam
Karen Taans af Skanderborg (begravet)
slotsforvalter Bruuns barn af Skanderborg (begravet)

1746
fol 162a
Peder Skomagers hustru af Skanderborg (begravet)
Jens Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
slotsforvalter Bruuns barn af Skanderborg (begravet)
trompeter Lantz barn af Barakkerne - Christine Margrethe
Jens Møllers søn af Stilling (begravet)
Mathias Haan og Anne Andersdatter af Skanderborg (trolovet)
Christen Jespersens barn af Stilling - Rasmus
trompeter Lantz broder af Skanderborg - 14 år
Jens Pallesens barn af Skanderborg - 4 år
Maren Sørensdatter som tjente Thomas Jensen i Forlev og udlagde Søren Jens Thomasen (public absolveret)
fol 162b
Søren Andersen og Maren Andersdatter (copuleret)
Jens Højrups barn af Skanderborg - Karen
Peder Jensen Skomager og Kirsten Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
den gl Maren Poulsdatter hos oberstinden i Skanderborg (begravet)
korporal Rabes enke af Skanderborg (begravet)
Anne Christensdatter som tjente Peder Laursen og udlagde rytter Peder Stephansen (public absolveret)
Jens Højrups barn af Skanderborg - 5 uger
Isak Nielsens datter datters barn fra København - Anne Sophie
fol 163a
husmand Friderich Poulsens barn af Vrold - Poul
Friderich Poulsens barn Poul af Vrold (begravet)
Oluf Pedersen Slagter af Barakkerne (begravet)
vellærde Peter Troner? af Skanderborg - 72 år
Bringel Arvesen Kitbergs barn af Skanderborg - Elisabeth
Friderich Skomagers dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Mathias' barn af Forlev (begravet)
Peder Thomasen og enke Kirsten Nielsdatter af Forlev (trolovet)
fol 163b
Thomas Jensens barn af Forlev - Kirsten Marie
Peder Thomasen og enke Kirsten Nielsdatter (trolovet)
Niels Andersens barn af Vrold - 9 mdr
Johan Sadelmagers barn af Skanderborg - Dorthe
Rasmus Snedkers barn af Vrold - Johanne
Peder Pedersen og Mette Jensdatter af Stilling (trolovet)
Peder Michelsens karl Søren og Peder Michelsens datter af Gram (trolovet)
en fattig betler fundet død på Vrold mark (begravet)
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Christiane Ulderica
fol 164a
Anders Jensens barn af Vrold - Laurs
Niels Tobakspinders barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Taan af Forlev og præstens pige fra Venge sogn (copuleret)
Isak Nielsens datters barn af Skanderborg (begravet)
Christian Soldats hustru af Forlev (begravet)
Peder Laursens barn af Skanderborg (begravet)
Søren Jensens barn af Vrold - Jens
Peder Pedersen og Mette Jensdatter af Stilling (copuleret)
hyrdeenken Kirsten (begravet)
Søren Smeds barn af Vrold - Rasmus
Peder Jensen og Kirsten Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
en rytter af Barakkerne (begravet)
Søren Pedersens barn af Gram (begravet)
fol 164b
Jørgen Dons barn af Ladegård - Margrethe
Thomas Jensen af Vrold (begravet)
Knud Jensens barn af Vrold - Gertrud
Andreas Bendixens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Karen
Andreas Bendixens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Peder (tvillinger)
ungkarl Anders Pedersen og pige Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Jørgen Dons barn af Ladegård - 5 uger
Andreas Skomagers hustru og nyfødte tvillinger af Skanderborg (begravet)
Peder Thomasen og Kirsten Nielsdatter af Forlev (copuleret)
Thomas Jensens søn Jens Thomasen for lejermål (public absolveret)
fol 165a
vagtmester Marcussens barn af Barakkerne - Cathrine Margrethe
Søren Sørensen og Maren Pedersdatter af Gram (copuleret)
Anders Rasmussen Hattemagers barn af Skanderborg - Engel
Peder Værn af Skanderborg - 42 år
Johan Smed og Anne Christiansdatter af Forlev (trolovet)
Rasmus Snedkers barn af Vrold (begravet)
Rasmus Skrædders barn af Stilling - Hans
Rasmus Nielsen og Karen Pedersdatter af Stilling (copuleret)
Michel Rasmussen af Fruering og Anne Pedersdatter af Stilling (copuleret - i Fruering kirke)
fol 165b
Christen Rasmussens barn af Vrold - Jens
sl slotsfoged Petersens enke af Skanderborg - 70 år
gl Ove Rytter af Forlev (begravet)
Friderich Nicolajsen og Maren Erichsdatter af Vrold (trolovet)
Mathias Haan og Anne Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Maren Frandsdatter som udlagde Christopher Jensen (public absolveret)
ritmester Holsts mindste datter (begravet)
Peder Pedersens barn af Gram - Anne
fol 166a
Søren Nielsen Skaarups barn af Gram - Maren
et barn som havde været hos Jørgen Rasmussen i Forlev - 5 år
kvinden Mette som tjente hr Peder og udlagde rytter Mejer (public absolveret)
farver Sortrups barn af Skanderborg - Hylleborg Sophie
Maren Frandsdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie
mons Murai Sproch vægters barn af Skanderborg - Cathrine Eleonore
Bertel Jacobsens barn af Forlev - Jacob
Søren Rasmussens barn af Gram - Rasmus
fol 166b
aftakket rytter Rasmus Nielsen og Margrethe Poulsdatter (trolovet)
Niels Laursens barn af Gram - Maren
Else Gregersdatter af Gram som druknede i en tørvegrav (begravet)
Johans søn af Strygerhuset og Søren Dons pige af Ladegård (trolovet)
en rytter som druknede sig selv (begravet)
Oluf Smeds barn af Skanderborg - Eva
smeden Johan Rasmussen og (mlg) Christiansdatter af Forlev (copuleret)
Christopher Johansen og Maren Jensdatter af Ladegård (copuleret)
Rasmus Nielsen og Margrethe Poulsdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 167a
Anders Christensens barn af Gram - Christen
Maren Laursdatter som tjente Jørgen Rasmussen i Forlev og udlagde Peder Jørgensen af Forlev (public absolveret)
Mette Andersdatters uægte barn af Skanderborg - Karen
markmandens barn af Skanderborg - Anne
Søren Sørensen af Forlev - 80 år
Gertrud Pedersdatter af Stilling - 79 år
gl Maren Vævekone af Vrold - 85 år
Anders Christensens barn af Gram (begravet)
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Cathrine Elisabeth
fol 167b
Taan Taansens barn af Forlev - Ellen
Christen Rasmussens barn af Gram - Edel
Christen Christensens barn af Skanderborg - Maren
Friderich Nicolajsen og Maren Erichsdatter af Skanderborg (copuleret)
Friderich Portner af Skanderborg (begravet)
slotsfoged Bruuns pige som døde i Vrold (begravet)
Taan Taansens barn af Forlev (begravet)
Peder Jørgensen af Forlev (public absolveret)
Mathias Hermans barn af Skanderborg - Margrethe
fol 168a
Jens Hansens barn af Gram - Laurs
den gl pige som var Thomas Ovesens moster af Skanderborg (begravet)

1747
fol 168a
Laurs Sørensens barn af Vrold - Niels
Peiter Andreasens elendige kone af Gram (begravet)
Søren Dons barn af Ladegård - Rasmus
Søren Haases barn af Skanderborg - Karen
fol 168b
Jens Smeds barn af Skanderborg (begravet)
Søren Vævers dødfødte barn (begravet)
Laurs Sørensens barn af Vrold (begravet)
Christian Tiils barn af Skanderborg - Eske
den gl Knud Bendixen af Skanderborg - 95 år
Rasmus Jensens barn uden byen - Anne Kirstine
den nye skrædders barn af Skanderborg - Ide Pauline
fol 169a
Søren Pedersens barn af Gram - Jens
madam Hammer af Skanderborg (begravet)
Margrethe Nielsdatter som tjente på slottet og udlagde Laurs Nielsen Kudsk (public absolveret)
gl opholdskone Johanne Rasmusdatter af Gram (begravet)
Maren Jensdatter opholdskone i Gram (begravet)
Jens Jensens barn af Stilling - Peder
Jens Jensens barn Peder af Stilling (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold - Rasmus
Michel Berger af Skanderborg - 63 år
Jens Højrups barn af Skanderborg - Lene
fol 169b
Gertrud Bødkers af Skanderborg (begravet)
Mathias Michelsens barn af Skanderborg - 6 uger
Jens Pedersen som tjente regimentsskriveren for lejermål med Else Christensdatter (public absolveret)
Niels Pedersen af Gammelgaard og Maren Sørensdatter af Forlev (trolovet)
Jens Højrups barn af Skanderborg (begravet)
Else Christensdatter af Ladegård som udlagde Jens Pedersen (public absolveret)
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Laurs
almisselem gl Iver Mortensen af Gram (begravet)
Jens Bagers datters uægte barn - Peder (rytter Claus ved Loutzows kompagni)
Søren Sørensen af Forlev og Ernst Bergsteds steddatter Anne Kirstine Nielsdatter af Ladegård (trolovet)
aftakket rytter Christopher Svendsens barn af Barakkerne - Ernestine Amalie
fol 170a
Jens Bagers datters uægte barn Peder (i kirke)
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Friderich Andreasens barn af Vrold - Niels
en rytter af Barakkerne (begravet)
Christen Jespersens konemoder Anne Pedersdatter af Stilling - 68 år
birkeskriver von Coln af Skanderborg (begravet)
Jens Smeds barn af Stilling - Michel
Rebecca Mejers af Forlev (begravet)
Jens Smeds barn Michel (begravet)
Cathrine Clausdatter af Skanderborg (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Gram - Niels
fol 170b
Rasmus Christensens hustru af Ladegård - 36 år
Peder Rasmussens barn af Stilling - Jens
Peder Skomagers barn af Skanderborg - Rasmus
Niels Pedersen af Gammelgaard og Maren Sørensdatter af Forlev (copuleret)
Peder Skomagers barn Rasmus af Skanderborg - 6 dage
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Leonora Friderica Ulderica
ungkarl Jens Nielsen Adslev og madam Elisabeth Margrethe Brøchner sl Wærns (copuleret)
fol 171a
Morten Gabrielsen af Forlev og Lisbeth Jensdatter ibd (trolovet)
rytter Jens Ustrups barn af Barakkerne - Christen
Anders Olufsens barn af Forlev (navn mangler)
Niels Andersens barn af Vrold (begravet)
Peder Lofts barn af Stilling - Maren
Niels Sørensen og Johan Pigs datter af Stilling (trolovet)
madam Brandt af Skanderborg - 57 år
fol 171b
ritmester Holsts datter af Skanderborg - 5 uger
Søren Pedersen Skrædders barn af Skanderborg - 6 år
Oluf Kleinsmeds barn af Skanderborg - 9 mdr
Christen Skomagers barn af Skanderborg - Rasmus
Søren Pedersens barn af Gram (begravet)
Bernt Hansens barn af Stilling - Anne
Erich Hems barn af Skanderborg - Else Cathrine
Christen Skomagers barn af Skanderborg - 2 år
Peder Thomasens barn af Forlev - Thomas
fol 172a
Hans Nielsens barn af Vrold - Maren
rytter Hans Jørgen Tiises barn af Barakkerne - Mette Marie
rytter Hans Poulsens barn af Barakkerne - Poul
Rasmus Halds barn af Gram - Maren
Karen Jørgensdatter hos hr Peder som udlagde Laurs Jensen rytter (public absolveret)
Jørgen Mortensen af Vrold (begravet)
madam Utsens pige Maren og en mand af Fillerup (copuleret)
fol 172b
markmandens barn af Skanderborg - 3 år
Knud Pedersens barn af Stilling - Jens
Jens Nielsens barn af Vrold - Peder
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Anne Marie
Anders Michelsens barn af Gram - Kirsten
Maren Hjulkone af Stilling (begravet)
Just Skomagers hustru af Skanderborg (begravet)
Jens Nielsens barn af Vrold (begravet)
trompeter Lantz barn af Barakkerne - 3 år
Margrethe Taans barn af Skanderborg - 3 år
fol 173a
Rasmus Nielsens barn af Gram (begravet)
Margrethe Poulsdatters hjemmedøbte uægte barn - Niels
Hans Jørgen Thiises barn af Barakkerne - 5 uger
Jørgen Dons hustru af Ladegård (begravet)
vagtmester Marcussens barn af Barakkerne - Oluf
Margrethe Poulsdatters vanføre barn (i kirke)
Margrethe Poulsdatters første barn af Skanderborg - 3 år
Just Skomager af Skanderborg (begravet)
Niels Rasmussen af Forlev og Else Albrets ibd (trolovet)
fol 173b
Jacob Feldbereders hustru af Skanderborg - 50 år
Terkild Mortensen og Karen Sørensdatter af Vrold (trolovet)
Herløv Skrædders hustru af Skanderborg - 50 år
Morten Gabrielsen og Elisabeth Jensdatter af Forlev (copuleret)
den pige der tjente på slottet fra Hylke og en mand fra Skårup (copuleret - i Hylke kirke)
Jens Jespersens barn af Stilling - Jesper
Jens Skomagers hustru Maren Olufsdatter af Skanderborg (begravet)
Niels Klokkers barn af Skanderborg - Thor
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Niels
Niels Sørensen og Anne Johansdatter af Stilling (copuleret - i Fruering kirke)
fol 175a
Terkild Mortensen og Karen Sørensdatter (trolovet)
Jens Clausen af Overby og Maren Andersdatter af Vrold (trolovet)
Søren Pedersen og Karen Jensdatter af Vrold (trolovet)
Johan Pig af Stilling (begravet)
Rasmus Svinsager af Skanderborg (begravet)
Mathias Pedersens barn af Forlev - Peder
Jens Skomagers barn af Skanderborg - Else Margrethe
Niels Rasmussen og Else Albretsdatter af Forlev (copuleret)
fol 175b
Søren Pedersen og Karen Jensdatter af Vrold (trolovet)
Michel Peiters gl konemoder af Skanderborg (begravet)
Peder Jensens søn af Vrold - 14 år
mons Sortrups barn af Skanderborg - Christian
Peder Pedersens barn af Stilling - Gertrud
major Eichsteds barn af Skanderborg - Auguste Ernestine
fol 176a
Anders Christensens barn af Gram - Christen
Gertrud Friderichsdatter af Gram - 56 år
Terkild Mortensen og Karen Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Hans Henrichsens hustru af Stilling (begravet)
Anders Jørgensens barn af Forlev - 1½ år
Jens Bagers datter Anne Cathrine som udlagde rytter Claus Peitersen af Skanderborg (public absolveret)
Else Skrædderkone af Skanderborg (begravet)
birkedommer Gundorf og jomf Agathe Schandorf af Skanderborg (copuleret)
hyrden Jens Rasmussens barn af Gram - Christen
Mette Balles, Jens Balles hustru af Skanderborg (begravet)
Søren Pedersen og Karen Jensdatter af Vrold (copuleret)
fol 176b
ungkarl Christen Nielsen Snedkersvend og Apelone Andersdatter (trolovet)
Morten Jacobsen Drejer af Vrold og Anne Iversdatter af Vrold (trolovet)
Maren Rasmusdatters datters uægte barn af Skanderborg (begravet)

1748
fol 177a
Christopher Johansens barn af Strygerhuset - Cathrine
Apelone Andersdatters barn af Skanderborg (begravet)
Anders Christensens barn Christen af Gram (begravet)
Søren Michelsens barn af Gram - Kirsten
skrædder Kritlevs hustru af Skanderborg (begravet)
trompeter Lantz hjemmedøbte barn af Barakkerne - Kirstine Margrethe
Jochum Rabbes Skrædders hustru af Skanderborg (begravet)
trompeter Lantz barn Kirstine Margrethe (i kirke)
parykmager Friderich Benners barn af Skanderborg - Christence
Johan Høghs af Forlev (begravet)
Apelone Andersdatter som nylig var trolovet (begravet)
fol 177b
Niels Jørgensen af Virring og Else Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
Mette Malers, Jochum Malers hustru af Skanderborg (begravet)
sr Christopher Ermandingers hustru Dorthe Sophie Utzens af Skanderborg - 28 år
Rasmus Jacobsens hustru af Vrold (begravet)
den fremmede skrædder Kritlev af Skanderborg (begravet)
Jochum Skrædders vanføre barn af Skanderborg (begravet)
Jens Møllers barn af Stilling - Rasmus
Jochum Skrædder af Skanderborg (begravet)
Søren Andersen Hjort, Anne Ringers mand som var kommen fra tugthuset (begravet)
Rasmus Jensen Snedkers barn af Vrold - Inger
fol 178a
Søren Sørensens barn af Forlev - Karen
Peder Fahnsmeds hustru af Barakkerne (begravet)
Søren Haases barn af Skanderborg - 3 år
Jens Clausen af Overby og Maren Andersdatter af Vrold (copuleret)
Søren Pedersens barn af Vrold - Anne
rytter og fahnsmed Poul Leitz og Dorthe Andersdatter af Barakkerne (trolovet)
Peder Normans barn af Skanderborg - Jens
Rasmus Gjesing af Forlev (begravet)
Mette Lunds af Skanderborg (begravet)
fangen Peder fra Hads herred som sad inde for et mord i Hansted (begravet)
fol 178b
Michel Erichsens barn af Gram - Peder
farver mons Sortrups barn af Skanderborg (begravet)
Michel Erichsens barn Peder af Gram (i kirke)
Jens Balle og Cathrine Slagters af Skanderborg (trolovet)
Laurs Sørensens barn af Vrold - Jens
Bach Rasmus af Gram (begravet)
almisselem Søren Nielsen af Gram (begravet)
Niels Klokkers barn af Skanderborg (begravet)
gl Morten Skovfoged af Skanderborg - 89 år
Hans Henrich af Stilling og enke Anne Michelsdatter (trolovet)
fol 179a
Søren Jacobsens barn af Stilling - Dorthe
Søren Jacobsen Vævers barn af Stilling - Maren
Bertel Jacobsens barn af Forlev - Troels
soldat Michel Sørensens barn af Ladegård - Laurs
den gl møllerenke af Skvætmølle - 87 år
Laurs Sørensens barn af Vrold (begravet)
Oluf Smed af Skanderborg (begravet)
Rasmus Henrichsens hustru af Gram (begravet)
fol 179b
Rasmus Feldbereders datter Maren af Skanderborg - 20 år
Søren Dons mindste barn af Ladegård (begravet)
Jens Balle og Cathrine Hansdatter (copuleret)
Rasmus Bødker af Skanderborg (begravet)
Jens Møller af Stilling - 68 år
amtsmandens forrider Søren Jørgensen for forsømmelse af sakramentet (public absolveret)
Søren Hansen Soldat og Anne Jensdatter af Forlev (trolovet)
Johan Sadelmagers barn af Skanderborg - Ingeborg
Jens Nielsen og Maren Laursdatter af Vrold (trolovet)
Peder Michelsen af Gram (begravet)
en soldat af kaptajn Geddes kompagni som faldt i en brønd og druknede (begravet)
en rytter af Barakkerne (begravet)
fol 180a [kort 7]
major Eichsteds brygggerpige Karen af Skanderborg - 20 år
en soldat af Skanderborg (begravet)
Anders Hattemagers barn af Skanderborg - 4 år
Hans Allesens barn af Vrold - Ernst
den gl Kirsten Møllers af Skanderborg (begravet)
Christen Nielsen og Anne Eliasdatter af Forlev (trolovet)
Christen Poulsens hustru af Vrold - 80 år
Niels Baeses barn af Skanderborg - Peter
Poul Nielsens enke af Forlev - 80 år
Thomas Hansens barn af Vrold - 6 år
Morten Jacobsen og Anne Iversdatter af Vrold (copuleret)
Niels Baeses barn af Skanderborg - 10 dage
fol 180b
Oluf Christensens barn af Stilling - Kirsten
Jørgen Nielsen af Virring og Else Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - 3 år
smedens enke af Gram (begravet)
Jens Rasmussen og Rudolfs datter af Vrold (trolovet)
Peder Nielsens barn af Vrold (begravet)
Peder Rasmussen af Gram (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold - 10 år
jomf Marie Schandorf af Skanderborg - 37 år
Knud Jensens barn af Vrold - 2 år
sprøchmester de Murais barn af Skanderborg - Anne Charlotte
Rasmus Jacobsens søn af Vrold og Mads Fregerslevs? pige ibd (trolovet)
fol 181a
Herløv Skrædder og Dorthe Olufsdatter af Skanderborg (trolovet)
Rasmus Skovfogeds barn af Forlev - Mette Marie
Terkild Mortensens barn af Forlev - Marie
Søren Jensens hjemmedøbte barn af Vrold - Kirsten
Oluf Christensens mindste barn af Stilling (begravet)
Søren Jensens barn Kirsten af Vrold (i kirke)
Rasmus Laursen Hjulmands barn af Gram - Maren
fol 181b
Anne Cathrine Michelsdatter som tjente Laurs Brodersen og udlagde Rasmus Rasmussen hyrdens søn i Skanderborg (public absolveret)
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - Morten
Jens Nielsen og Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Jens Thorsen Bech af Horsens og Mette Margrethe Leth (trolovet)
Peder Rasmussens barn af Stilling - Karen (døbt i Tiset, konens fødesogn)
fol 182a
Jacob Nielsen og Mette Kirstine Eskesdatter (trolovet)
Christen Nielsen og Anne Eliasdatter af Forlev (copuleret)
Rasmus Jensen af Gram (begravet)
Jens Jensens datter af Gram og en karl af Virring (trolovet)
Søren Hansen Soldat og Anne Jensdatter af Forlev (copuleret)
Jacob Rasmussen af Vrold og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Jens Thorsen Bech af Horsens og Mette Margrethe Leth som tjente her i 11 år (copuleret)
Jens Rasmussen af Vrold og Mette Rudolfsdatter (copuleret)
Herløv Bamberg og Dorthe Olufsdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Vrold - Karen
fol 182b
Søren Thomasen af Illerup og Else Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
Jens Virrings steddatters barn af Vrold - 8 dage
sr Christian Mønster skovrider og jomf Elisabeth Barthling af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
Anders Michelsens navnløse barn af Gram (begravet)
Rasmus Rasmussens søn for lejermål med Anne Cathrine Michelsdatter (public absolveret)
Henrich Christiansen og Karen Sørensdatter (trolovet)
Rasmus Nielsens barn af Gram - Maren
fol 183a
Søren Pedersens barn af Gram - Laurs
David Thomasen Soldat og Maren Nielsdatter (trolovet)
Hans Henrich af Stilling og enke Anne Michelsdatter (copuleret)
en norsk rytter af Barakkerne (begravet)
Peder Rasks søn af Gram og Terkilds datter af Stilling (trolovet)
Mathias Sortrups barn af Skanderborg - Jørgen
Henrich Michelsen og Karen Jørgensdatter (copuleret)
fol 183b
Rasmus Pedersen af Gram - 25 år
Rasmus Skrædders barn af Stilling - 14 år
Simon (mlg) og (mlg) af Gram (trolovet)
Jens Poulsen af Virring og Gertrud Jensdatter af Gram (copuleret)
Søren Sørensens hjemmedøbte barn af Gram - Michel
Jens Smeds barn af Stilling - 12 år
Anders Jensens barn af Vrold - Rasmus
Anne Poulsdatter af Gram (begravet)
Morten Jacobsens barn af Vrold - Anne
fol 184a
Niels Andersens barn af Vrold - Anne Marie
Terkild Mortensens barn af Vrold - Maren
Rasmus Halds barn af Gram - 1½ år
Knud Pedersens barn af Stilling (begravet)
hyrdens barn af Gram (begravet)

1749
fol 184b
Rasmus Halds barn af Gram (begravet)
aftakket rytter Rasmus Nielsens barn af Skanderborg - Poul
Peder Skomagers barn af Skanderborg - Else Cathrine
den gl Anne Terkildsdatter af Stilling - 82 år
Kirsten Andreasdatter af Forlev - 86 år
Jens Henrichsen og Karen Fløjs af Forlev (trolovet)
Søren Michelsens barn af Gram (begravet)
rytter Rasmus Nielsens barn af Skanderborg - 4 uger
fol 185a
Peder Pedersens barn af Stilling - 1½ år
Henrich Christiansens barn af Ladegård - Christian
David Tonnesen og Maren Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
københavnerkonen Else Jochumsdatters uægte barn - Ellen Dorthe
Andreas Bendixen af Skanderborg (begravet)
Anders Michelsens søn og Rasmus Pedersens enke af Gram (trolovet)
gl Marie Pedersdatter af Forlev (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - Maren
fol 185b
Peiter Andreasen af Gram (begravet)
Jens Henrichsen og Karen Jensdatter af Forlev (copuleret)
Bernt Henrichsen af Stilling (begravet)
major Eichsteds barn af Skanderborg - Lovise
Rasmus Jensens barn af Vrold - 4 år
rytter Poul Leitz barn af Barakkerne - Poul
Rasmus Christensens karl og Søren Dons pige af Ladegård (trolovet)
fol 186a
Michel Andersen og Anne Jensdatter af Gram (copuleret)
slotsforvalter Bruuns barn af Skanderborg - Anne Cathrine
gl Karen Rasmusdatter af Skanderborg - 95 år
Else Jochumsdatter som udlagde løjtnant Ebbe Clausen (public absolveret)
Jacob Nielsen og Mette Kirstine Eskesdatter af Skanderborg (copuleret)
Jørgen Fisker af Skanderborg (begravet)
soldat Michel Jensen og enke Maren Olufsdatter af Vrold (trolovet)
fol 186b
Jens Rasmussens barn af Vrold - Søren
Michel Jensen Soldat og Maren Olufsdatter af Vrold (trolovet)
Peder Rasmussens søn af Gram og Terkilds datter af Stilling (copuleret)
Anders Christensens barn af Gram - Christen
Anders Blegemands hustru af Skanderborg - 85 år
kvartermester Black af Skanderborg - 49 år
Erich Hems barn af Skanderborg - 7 år
Ove Rytters hustru af Forlev (begravet)
Jens Nielsens barn af Vrold - Anne
fol 187a
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Niels
Christen Nielsen Snedker og Kirstine Jørgensdatter (trolovet)
Christen Rasmussens tvillinger af Gram - Christian og Lene Margrethe
Christen Nielsen og Kirsten Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
Christen Rasmussens tvilling Lene Margrethe (begravet)
Christen Rasmussens anden tvilling Christian (i kirke)
fol 187b
Christopher Johansens barn af Strygerhuset - Maren
Anders Jørgensens barn af Forlev - Else
David Soldats hjemmedøbte barn Mette af Skanderborg (begravet)
Simon Thomasen, Jørgen Slagters konefader af Skanderborg (begravet)
Jens Møllers barn af Stilling - Jens
Søren Fynbos hustru af Skanderborg (begravet)
Enevold Møllers hustru af Fuldbro mølle - 56 år
fol 188a
Oluf Smeds barn Ulrich af Skanderborg - 8 år
Thomas Jensens barn af Forlev - Maren
Knud Bondes dødfødte barn af Vrold (begravet)
Niels Klokkers barn af Skanderborg - 2 dage
Christian Tiils barn af Skanderborg - Johan Henrich
Laurs Sørensens barn af Vrold - Maren
Niels Jensen og Anne Erichsdatter af Vrold (trolovet)
fol 188b
Johan Joseps søn og Kirsten Jensdatter af Ladegård (copuleret)
sl Oluf Smeds svage datter af Skanderborg - 7 år
rytter Jens Tanderups barn af Barakkerne - Johan
Jens Mathiasens barn af Stilling - Karen
Anne Dorthe Nielsdatter som tjente Lytzow og udlagde rytter Jochum Bylow (public absolveret)
Cathrine Sørensdatter som tjente madam Ravn og udlagde rytter Niels Sørensen (public absolveret)
fol 189a
Peder Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Bodil
Jørgen Knudsen Slagters barn af Skanderborg - 5 år
Rasmus Jacobsen Skomagersvend og Anne Cathrine Jensdatter (trolovet)
Niels Jensen og Sidsel Laursdatter af Vrold (trolovet)
Laurs Joensen af Vrold (begravet)
Cathrine Jensdatter som tjente i Ladegård og udlagde Jørgen Rasmussen af Ladegård (public absolveret - 2. gang)
fol 189b
Jørgen Rasmussen af Ladegård (public absolveret)
Anders Hattemagers barn af Skanderborg - Rasmus
Christen Rasmussen og Anne Jensdatter af Stilling (copuleret)
Jens Nørgaards barn af Stilling - Karen
Hans Henrichs hustru af Stilling som døde uforløst (begravet)
Jens Molbos hustru af Stilling (begravet)
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Gotlob Friderich
trompeter Bejers barn af Skanderborg - Cathrine Ernestine
fol 190a
Niels Jensen af Vrold (begravet)
Mogens Smeds unge søn af Vrold (begravet)
trompeter Bejers barn af Skanderborg (begravet)
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - Peder
en rytter af Eichsteds kompagni (begravet)
smedens barn af Gram (begravet)
Peder Høghs barn af Gram - Christen
Niels Jensen og Sidsel Laursdatter af Vrold (copuleret)
Peder Nielsen og Anne Cathrine Andersdatter som begge tjente i Ladegård (trolovet)
fol 190b
Jens Smeds barn af Stilling - Mette Marie
Niels Jensen og Anne Erichsdatter af Vrold (copuleret)
Herløv Skrædders hustru og dødfødte datter af Skanderborg (begravet)
aftakket rytter Peder Jørgensen af Vrold og Maren Rudolfsdatter ibd (trolovet)
fol 191a
Peder Jørgensen og Maren Bones eller Rudolfs af Vrold (trolovet)
Søren Michelsens barn af Gram - Niels
slotsforvalter Bruuns mindste datter af Skanderborg (begravet)
Christian Tiils mindste barn af Skanderborg (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - 1½ år
Jacob Rasmussens barn af Vrold - Mette
Søren Snedkers hustru af Skanderborg (begravet)
Jens Nielsen Snedker og Cathrine Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Nielsen og Anne Cathrine Andersdatter af Vrold (copuleret)
Jaocb Rasmussens hustru af Vrold i barnsnød (begravet)
guldsmed Lomberg af Skanderborg (begravet)
tobakspinderens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
fol 191b
Anders Hvols dødfødte barn af Gram (begravet)
Michel Jensen Soldat og Maren Olufsdatter af Vrold (copuleret)
Erich Sørensens moder af Vrold (begravet)
Oluf Christensens barn af Stilling - Kirsten
vagtmester Marcussens barn af Barakkerne - Edel Margrethe
en aftakket rytter som boede i Vrold - 65 år

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c