s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1760-69
Døbte


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1760
fol 2a
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Jens Andersens barn af Vrold - Maren
Peder Knudsens barn af Stilling - Maren
kobbersmed Niels Ginderups barn af Skanderborg - Karen
Søren Skrædders barn af Vrold - Willum
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Niels
Søren Sørensens barn af Forlev - Anne
fol 2b
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Edel
Jonas Jensens barn af Ladegård - Jens
parykmager Benners barn af Skanderborg - Vibeke
sadelmager Johan Jacob Lemmes barn af Skanderborg - Peter
Jacob Mortensens barn af Vrold - Knud
fol 3a
Anders Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Taan Jensens barn af Vrold - Jens
Hans Jensens barn af Skanderborg - Jens
Jens Ernstsens barn af Forlev - Anne Cathrine
Niels Vejles barn af Skanderborg - Maren
Bodil Jensdatters uægte barn af Gram - Søren
Peder Jensen Bistrups barn af Skanderborg - Mathias
fol 3b
Niels Winther Rytters barn af Forlev - Niels
Jens Møllers barn af Stilling - Søren
Jens Jensens barn af Ladegård - Cathrine
Christen Virrings barn af Vrold - Lisbeth
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Rasmus
Jens Erichsens barn af Vrold - Erich
fol 4a
Christen Rasmussen Skrædders barn af Vrold - Johanne
Jørgen Knudsen Slagters barn af Skanderborg - Rasmus
Anders Michelsens barn af Gram - Kirsten
Christen Michelsens barn af Gram - Margrethe
Jørgen Thomasens barn af Forlev - Kirsten Marie
fol 4b
Anders Bryrups barn af Vrold - Michel
Knud Christophersens barn af Vrold - Andreas
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Christen Michelsens barn af Gram - Margrethe
trykkerens barn af Skanderborg - Martin Wilhelm
Jens Pottes barn af Skanderborg - Bodil

1761
fol 5a
Peder Laursens barn af Vrold - Karen
Knud Jensens barn af Stilling - Frands
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Karen
Niels Kolds barn af Vrold - Else Cathrine
Jens Nielsen Nedergaards barn af Vrold - Jens
fol 5b
Jens Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Anne Marie
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Mette
Knud Jensens barn af Vrold - Karen
Niels Rasmussens barn af Forlev - Eva
fol 6a
Søren Poulsens barn af Stilling - Poul
Niels Ginderups barn af Skanderborg - Laurs
Anne Andersdatters uægte barn af Vrold - Anne (Peder Jensen tjenende i Vrold)
kammerråd Wøldiches barn af Skanderborg - Anne Marie
Christen Legaards barn af Skanderborg - Niels
Just Rasmussens barn af Vrold - Maren
fol 6b
skrædder Friderich Jensens barn af Gram - Anne
Peder Danielsens datter af Ladegård - Bodil (døde strax)
Rasmus Laursen Vævers barn af Gram - Hans
Poul Møllers barn af Vrold - Edel
Christen Rasmussen Wrolds barn af Skanderborg - Christopher
Bringel Arvesen Kindbergs barn af Skanderborg - Cathrine Marie
fol 7a
husmand Jens Jørgensens barn af Forlev - Niels
Poul Pedersens barn af Vrold - Peder
Søren Nielsens barn af Stilling - Oluf
Søren Kleinsmeds barn af Skanderborg - Jens Peter
Rasmus Sørensens barn af Vrold - Erich
Oluf Kabels barn af Skanderborg - Grethe
Michel Christensens barn af Stilling - Oluf
fol 7b
Henrich Christiansens barn af Ladegård - Karen
Laurs Pedersens barn af Forlev - Niels
Jørgen Thomasens barn af Forlev - Anders
Nels Laursen Skovs barn af Skanderborg - Oluf
Peder Pedersen Kudsks barn af Skanderborg - Knud Trolle
Jens Erichsens barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 8a
Morten Jacobsens barn af Vrold - Jacob
Mads Nielsens barn af Vrold - Kirsten
Rasmus Murmands barn af Skanderborg - Niels
Jens Stillings barn af Skanderborg - Christen
Niels Jensens barn af Vrold - Anne
Friderich Hjulmands barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 8b
Niels Thorsens barn af Skanderborg - Poul
Johan Smeds barn af Forlev - Hans Christian
Peder Jørgensens barn af Fuldbro mølle - Michel
Rasmus Nielsens barn af Gram - Maren
korporal Blachs barn af Skanderborg - Palle Christian
Christen Laursens barn af Vrold - Anne
Jens Andersens barn af Vrold - Anders
fol 9a
Mads Sørensen Smeds barn af Gram - Peder
Peder Overgaards barn af Vrold - Niels

1762
fol 9a
Jørgen Mathiasens barn af Forlev - Laurs
Them Jensen Smeds barn af Vrold - Anne Margrethe
Søren Rasmussens barn af Ladegård - Anne
Kirsten Maries uægte barn af Skanderborg - Anne
fol 9b
Jens Vævers barn af Skanderborg - Søren
Jacob Ernstsens barn af Forlev - Anne
Jens Hansens barn af Vrold - Karen
Christen Rasmussens barn af Vrold - Bodil
Knud Pedersens barn af Gram - Mette
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Søren
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Christian
fol 10a
Rasmus Jensens barn af Forlev - Voldborg
Hans Jensens barn af Vrold - Jens
Taan Jensens barn af Vrold - Christen
justitsråd Wøldiches hjemmedøbte barn af Skanderborg - Helene Laurette
Christen Virrings barn af Vrold - Anne
degnens hjemmedøbte søn af Skanderborg - Mathias Nicolaj
justitsrådens datter Helene Laurette (i kirke)
kobbersmedens barn af Skanderborg - Karen Kirstine
fol 10b
degnens søn Mathias Nicolaj (i kirke)
Christen Jonasens barn af Forlev - Else
Johan Jacob Sadelmagers barn af Skanderborg - Elisabeth
Christen Rasmussens barn af Stilling (navn mangler)
Jens Jensens barn af Stilling - Maren
Christen Båstrups barn af Vrold - Sidsel
fol 11a
Christen Nielsens barn af Vrold - Niels
Knud Jensens barn af Vrold - Anne Else
Anne Jensdatters uægte barn af Gram - Maren (Jens Virrings søn Jens af Vrold)
Søren Jensens barn af Forlev - Mads
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Søren Nielsens barn af Stilling (navn mangler)
fol 11b
Christen Vandmands barn af Vrold - Elle
Jens Ernstsens barn af Forlev - Ernst
Mads Nielsens barn af Vrold - Sidsel
Niels Nielsen Portners barn af Skanderborg - Niels Christian
Anne Willumsdatters uægte barn af Skanderborg - Elisabeth
Niels Jensens barn af Vrold - Kirstine Marie
fol 12a
rytter Kautsis barn af Skanderborg - Friderich Christian
Peder Sørensens barn af Gram - Søren
Hans Drejers barn af Skanderborg - Jørgen
Peder Iversens barn af Vrold - Peder
Wagners barn af Skanderborg - Flemming Peter
Peder Jørgensens barn af Fuldbro mølle - Terkild
skoleholder Stillings barn af Skanderborg - Friderica Lovise
fol 12b
Michel Soldats barn af Ladegård - Mette
Mads Smeds barn af Gram - Jacob

1763
fol 12b
Rasmus Christensens barn af Vrold - Kirsten
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Jesper
fol 13a
Jacob Mortensens barn af Vrold - Anne
Niels Rasmussens barn af Stilling - Anne Johanne
Anders Michelsens barn af Gram - Anne
Jens Møllers barn af Stilling - Christen
Jens Hansens barn af Vrold - Jesper
Hans Ejlertsens barn af Skanderborg - Jens
fol 13b
skoleholder Jens Kraghs barn af Stilling (navn mangler)
Jens Rasmussens barn af Vrold - Mette
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Mette Kirstine
Niels Skrædders barn af Skanderborg - Anders
parykmager Benners barn af Skanderborg - Peder
fol 14a
Christen Michelsens barn af Gram - Maren
Niels Kolds barn af Vrold - Christen
husmand Jens Rasmussens barn af Vrold - Anne
Jens Erichsens barn af Vrold - Karen
Jens Skjoldelevs barn af Skanderborg - Christen
Søren Baeses barn af Skanderborg - Niels
Frands Nielsens barn af Gram (navn mangler)
Anders Rasmussens barn af Vrold - Erich
fol 14b
mons Wilhelms hjemmedøbte barn af Skanderborg - Johanne Severine
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Mette
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
mons Wilhelms datter Johanne Severine af Skanderborg (i kirke)
Peder Nielsens barn af Forlev - Birthe
Anders Vævers barn af Skanderborg - Andreas
Peder Nielsens barn af Stilling - Niels
fol 15a
Jørgen Knudsen Slagters barn af Skanderborg - Margrethe
Steemands enkes uægte barn af Skanderborg - Anne Johanne (Friderich Sørensen Murmester i Lundum)
Rasmus Jørgensens barn af Gram - Kirsten
Martin Mejer Trykkers barn af Skanderborg - Johan Martin
Niels Johansens barn af Forlev - Anne Margrethe
justitsråd Wøldickes barn af Skanderborg - Cathrine Magdalene
fol 15b
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Kirsten
Peder Danielsens barn af Ladegård - Daniel
Søren Sørensens barn af Forlev - Rasmus
Søren Pedersens barn af Vrold - Anne
rytter Friderich Drutshammers barn af Barakkerne - Carl Friderich
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Maren
Jens Jensens barn af Skanderborg - Jens
fol 16a
Jens Ernstsens barn af Forlev - Ernst
rytter Oluf Kabels barn af Barakkerne - Simon
Jørgen Thomasens tvillinger af Forlev - Anne og Anne Marie
rytter Peder Sørensens barn af Barakkerne - Anne
Laurs Pedersens barn af Forlev - Peder
fol 16b
dr Munkebergs hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Ulrich Zoëgas barn af Ladegård - Clara Eleonora
Hans Jensens barn af Vrold - Johanne
dr Munkebergs barn Anne Kirstine af Skanderborg (i kirke)

1764
fol 16b
Christopher Rasmussen Skrædders barn af Skanderborg - Nicolaj
fol 17a
rytter Carsten Carstensens barn af Barakkerne - Cecilie Amalie
skoleholderens tvillinger af Stilling - Søren og Anne
Just Rasmussens barn af Vrold - Peder
Rasmus Murmands barn af Skanderborg - Poul ?sen
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Grethe
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Kirsten
Sidsel Nielsdatters uægte barn af Vrold - Lisbeth (Jens Christensen Ladefoged i Ladegård)
fol 17b
Rasmus Jensens barn af Forlev - Jens
Jonas Jensens barn af Ladegård - Cathrine
Søren Poulsens barn af Stilling - Anne Marie
Poul Leitz barn af Skanderborg - Niels
Peder Overgaards barn af Vrold - Jens
fol 18a
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Niels Jensens barn af Vrold - Anne
Peder Iversens barn af Vrold - Anne
Søren Nielsens barn af Forlev - Michel
Taan Taansens barn af Vrold - Peder
hyrden Søren Sørensens barn af Gram - Karen
rytter Mathias Günthers barn af Barakkerne - Günther
fol 18b
Niels Rasmussens barn af Forlev - Christen
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - Anne Margrethe
Niels Kolds barn af Vrold - Anders
Hans Pedersens barn af Stilling - Peder
Jens Rasmussens barn af Gram - Anne
Friderich Hjulmands barn af Vrold - Anders
Knud Pedersens barn af Gram - Jens
fol 19a
Christen Overgaards barn af Vrold - Anders
kammerjunker Schacks barn af Skanderborg - Johan Ludvig
Søren Klejnsmeds barn af Skanderborg - Johannes
rytter Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Caroline Christiane
Jørgen Balles barn af Skanderborg - Johannes
Johan Nielsens barn af Vrold - Kirsten
fol 19b
Rasmus Christensens barn af Vrold - Anne Kirstine
Christen Michelsens barn af Gram - Jens
Mads Nielsens barn af Vrold - Maren
Jens Henrichsens barn af Gram - Kirsten
Knud Jensens barn af Vrold - Karen
Søren Fynbos barn af Skanderborg - Maren
Johan Jacobsen Sadelmagers barn af Skanderborg - Hans Adam Lemme
Knud Hagensens barn af Forlev - Hagen
fol 20a
Jens Vævers barn af Skanderborg - Claus
rytter Jens Bechs barn af Barakkerne - Elisabeth Marie
Søren Willumsens barn af Vrold - Maren
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Søren
korporal Rudolfs barn af Barakkerne - Claus
mons Astrups barn af Skanderborg - Iver Nicolaj
fol 20b
Jens Andersen Munks barn af Vrold - Cathrine
skrædder Christen Rasmussens barn af Vrold - Friderich Christian
Jens Pedersens barn af Ladegård - Peder
Peder Nielsens barn af Stilling - Maren
Rasmus Knudsens barn af Stilling - Knud
fol 21a
Jens Ernstsens barn af Forlev - Maren
mons Tolstrups barn af Skanderborg - Christian
Jens Pedersens barn af Forlev - Rasmus
Henrich Christiansens barn af Ladegård - Karen
Peder Nielsens barn af Gram - Ellen
Knud Soldats barn af Stilling - Anne
Jacob Mortensens barn af Vrold - Anne Johanne
fol 21b
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Kirsten
Jørgen Mathiasens barn af Forlev - Cathrine Marie

1765
fol 21b
Jens Virrings barn af Gram - Gertrud
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Anne
fol 22a
Jens Jensens barn af Stilling - Anne
Peder Sørensens barn af Gram - Peder
Peter Stillings barn af Skanderborg - Henrich
skoleholder Kraghs barn af Stilling - Anne Marie
rytter Johannes Poulsens barn af Barakkerne - Cecilie
justitsråd Wøldiches barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 22b
Niels Rasmussens barn af Stilling - Maren
Søren Nielsens barn af Stilling - Oluf
Christen Rasmussens barn af Vrold - Jens
Søren Pedersens barn af Vrold - Peder
Peder Danielsens barn af Ladegård - Anne
Christen Virrings barn af Vrold - Lisbeth
fol 23a
ritmester Geislers barn af Skanderborg - Christian Ditlev
Kautshs barn af Skanderborg - Johan Carl
Niels Nielsen Portners barn af Skanderborg - Maren
Laurs Pedersens barn af Forlev - Maren
Rasmus Sørensens barn af Vrold - Knud
Friderich Jensens barn af Gram - Jens
fol 23b
Kej Boxens barn af Skanderborg - Anne Marie
fahnsmeden Jens Christensens barn af Skanderborg - Nicolaj Christian Gotlieb
Bendix Skomagers barn af Skanderborg - Christian
Rasmus Nielsens barn af Gram - Niels
Jens Erichsens barn af Vrold - Niels
smedens barn af Gram - Birthe
fol 24a
hyrden Laurs Troelsens barn af Skanderborg - Kirsten
Jørgen Slagters barn af Skanderborg - Jørgen
Søren Sørensens barn af Forlev - Søren
Peder Pedersen Halds barn af Skanderborg - Birthe
fol 24b
Søren Baeses barn af Skanderborg - Cathrine Marie
glarmester Hans Peter Thems barn af Skanderborg - Niels
mons Bejers barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Peder Overgaards barn af Vrold - Niels
Hans Jensens barn af Vrold - Anne
fol 25a
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - Terkild
Poul Snedkers barn af Vrold - Karen
Peder Nielsens barn af Forlev - Niels
Michel Christensens barn af Stilling - Christen
Friderich Benners barn af Skanderborg - Anne Cathrine
fol 25b
mons Rudolfs barn af Skanderborg - Anne Marie
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Peder
rytter Niels Winthers barn af Forlev - Jørgen
Peder Nielsens barn af Stilling - Johanne
Anders Rasks barn af Vrold - Kirsten
fol 26a
Jens Hansens barn af Vrold - Karen
rytter Mathias Günthers barn af Barakkerne - Anne Cathrine
eskadronssadelmager Peter Petersens barn af Barakkerne - Jacob
Søren Kleinsmeds barn af Skanderborg - Peter
Jens Christensen Skrædders barn af Skanderborg - Kirsten
Peder Nielsens barn af Vrold - Margrethe
fol 26b
husmand Jens Rasmussens barn af Vrold - Anne
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Kirsten
Christen Nielsens barn af Stilling - Peder

1766
fol 26b
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Anne
Jørgen Thomasens barn af Forlev - Jørgen
fol 27a
skovfoged Wagners barn af Skanderborg - Flemming Peter
Rasmus Terkildsens barn af Stilling - Peder
Jens Høvinghofs barn af Stilling - Andreas
Taan Taansens barn af Vrold - Ellen
Just Rasmussens barn af Vrold - Anne
fol 27b
Jochum Clausens barn af Barakkerne - Øllegaard
justitsråd Wøldiches hjemmedøbte barn af Skanderborg - Cathrine Magdalene
Niels Taanings barn af Vrold - Jens
Jens Møllers barn af Stilling - Peder
justitsråd Wøldiches datter af Skanderborg (i kirke)
Johan Nielsens barn af Vrold - Anne
fol 28a
mons Tolstrups hjemmedøbte barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Anders
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Michel
skoleholder Kraghs barn af Stilling - Søren
Peder Knudsens barn af Stilling - Knud
Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Karen
Niels Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
fol 28b
Rasmus Pedersen Murmesters barn af Skanderborg - Poul Nielsen
Friderich Hjulmands barn af Vrold - Mette
Johan Smeds barn af Forlev - Niels
Zoëgas barn af Ladegård - Conrad
Christopher Rasmussens barn af Skanderborg - Rasmus
fol 29a [kort 2]
Christen Rasmussens barn af Stilling - Jens
Jens Pedersens barn af Ladegård - Anne Dorthe
Jens Sørensens barn af Vrold - Maren
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - Anne
kammerherre Woydas barn af Skanderborg slot - Leopoldine Sophie Dorothea Amalie
Niels Jensens barn af Vrold - Anne
fol 29b
mons Andreas Bjørns barn af Skanderborg - Johan Christian
Søren Pedersens barn af Vrold - Anne
Jens Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Niels Nielsen Hjorts barn af Forlev - Niels
Knud Pedersens barn af Gram - Mette
fol 30a
Michel Soldats barn af Gram - Inger
Rasmus Jensens barn af Forlev - Sidsel Marie
Christen Jonasens barn af Forlev - Anne Margrethe
mons Bejers barn af Skanderborg - Friderica Sophie Dorothea
Taan Jensens barn af Vrold - Jens
fol 30b
Christen Sørensens barn af Vrold - Søren
Niels Andersen Skrædders barn af Skanderborg - Anne Mette
korporal Dams barn af Barakkerne - Friderica Christine
Jonas Jensens barn af Ladegård - Kirsten
Anders Vævers barn af Skanderborg - Niels
Christen Laursens barn af Vrold - Laurs
fol 31a
Rasmus Knudsens barn af Stilling - Jens
ritmester Geislers barn af Skanderborg - Helle Urne
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Dorthe
Christen Virrings barn af Vrold - Niels
fol 31b
Peder Overgaards barn af Vrold - Maren

1767
fol 31b
Johan Jacobsen Lemmes barn af Skanderborg - Johan Christian Lemme
Jørgen Balles barn af Skanderborg - Johannes
Peder Nielsens barn af Gram - Maren
Jens Ernstsens barn af Forlev - Thomas
fol 32a
Jens Erichsens barn af Vrold - Erich
glarmester H. P. Thems barn af Skanderborg - Niels
Jens Pedersens barn af Forlev - Peder
Johan Casper Kaudschs barn af Skanderborg - Ingeborg
Rasmus Jørgensens barn af Gram - Jørgen
Jens Jensens barn af Stilling - Jens
fol 32b
Søren Baeses barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Hans Pedersens barn af Stilling - Maren
Jens Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Maren Christensdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Johanne
fol 33a
Peder Sørensens barn af Stilling - Søren
Jens Nedergaards barn af Vrold - Niels
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Karen
Just Rasmussens barn af Vrold - Peder
fol 33b
Søren Jensens barn af Skanderborg - Lembreth
Søren Nielsens barn af Stilling - Else
Peder Nielsens barn af Forlev - Mathias
fol 34a
Niels Rasmussens barn af Forlev - Rasmus
mons Peter Stillings barn af Skanderborg - Jørgine
Christen Rasmussens barn af Vrold - Johanne
Jens Henrichsens barn af Gram - Henrich
fol 34b
rytter Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Carl Christian
kobbersmed Søren Heins barn af Skanderborg - Ellen Marie
Niels Jensen Skovs barn af Skanderborg - Mette
fahnsmed Jens Christensens tvillinger af Skanderborg - Helene Sophie og Keye Friderich
fol 35a
Erich Michelsens barn af Gram - Christen
Christen Vandmands barn af Vrold - Thomas
fol 35b
Peder Danielsens barn af Ladegård - Daniel
Søren Poulsens barn af Stilling - Anne
Jens Rasmussens barn af Stilling - Johanne
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Søren
fol 36a
Them Smeds barn af Vrold - Henrich
Peder Knudsens barn af Stilling - Karen
Søren Jensens barn af Stilling (navn mangler)
Laurs Pedersens barn af Forlev - Peder
Hans Jensens barn af Vrold - Kirsten
Mads Nielsens barn af Vrold - Margrethe
fol 36b
Peder Nielsens barn af Vrold - Mathias
rytter Søren Olufsens barn af Skanderborg - Oluf
Johan Englands barn af Vrold - Anne
Peder Nielsens barn af Vrold - Jesper (Jens overstreget)
fol 37a
vagtmester sr Onsbergs barn af Skanderborg - Kirstine Elisabeth
Jørgen Mathiasens barn af Forlev - Else
Rasmus Taansens barn af Vrold - Maren
fol 37b
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Anne Marie
Søren Sørensens barn af Forlev - Anne Cathrine
Peter Trykkers barn af Skanderborg - Johan Peter
Jens Vævers barn af Skanderborg - Anders
Peder Sørensens barn af Vrold - Michel
fol 38a
Taan Taansens barn af Vrold - Rasmus
Laurs Nielsens barn af Vrold - Anne Malene
Rasmus Boes barn af Skanderborg - Cathrine
sr Tolstrups barn af Skanderborg (navn mangler)

1768
fol 38b
Poul Leitz barn af Skanderborg - Niels
Peder Sørensens barn af Forlev - Anne
Peder Jørgensen Møllers barn af Fuldbro mølle - Gertrud
Mads Smeds barn af Gram - Maren
Jens Jensens barn af Vrold - Cathrine
Christen Sørensen Hyrdes barn af Vrold - Christen
fol 39a
Søren Fynbos barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Peder Sørensens barn af Stilling - Søren
Christen Jensens barn af Forlev - Knud
Jens Erichsens barn af Vrold - Anne Cathrine
Peder Nielsens barn af Forlev - Karen
fol 39b
Jens Andersens barn af Vrold - Kirsten
Andreas Bjørns barn af Skanderborg - Johan Christian
Michel Laursens barn af Stilling - Anne
Anders Christiansens barn af Stilling - Knud
sr Christian Wissings barn af Skanderborg - Agnethe Kirstine
fol 40a
Jens Høvinghofs barn af Skanderborg - Niels
Niels Nielsen Hjorts barn af Forlev - Anders
Knud Jensens barn af Vrold - Bodil Marie
Søren Sørensens barn af Stilling - Anne Marie
Jens Henrichsens barn af Gram - Henrich
fol 40b
Mads Jensens barn af Vrold - Helle
sl skoleholder Høvinghofs barn af Skanderborg - Johan Nicolaj Casper Høvinghof
husmand Jens Jensens barn af Gram - Maren
Niels Jacobsen Rytters barn af Skanderborg - Christian Friderich
fol 41a
Peder Overgaards barn af Vrold - Elisabeth
Peder Nielsens barn af Stilling - Jens
Christen Virrings barn af Vrold - Jens
Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Didrich
Maren Pedersdatters uægte barn af Stilling - Søren (Peder Rude)
Christen Båstrups barn af Vrold - Karen
fol 41b
Jens Stillings barn af Skanderborg - Mette Marie
Søren Poulsens barn af Stilling - Peder
Christen Nielsens barn af Vrold - Onse
Anders Rasmussens barn af Vrold - Anne Margrethe
Them Smeds barn af Vrold - Niels
fol 42a
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Margrethe

1769
fol 42a
Søren Vægters barn af Skanderborg - Rasmus
sr Ulrich Tolstrups barn af Skanderborg - Kirstine Marie
fol 42b
Jens Pedersens barn af Forlev - Erich
Niels Skovs barn af Skanderborg - Jens
Jens Nedergaards barn af Vrold - Sidsel
Maren Pedersdatters uægte barn af Vrold - Sidsel (Jens Overgaard)
fol 43a
Jens Ernstsens barn af Forlev - Anne Kirstine
ung Jens Andersens barn af Vrold - Kirsten
glarmester sr Thems barn af Skanderborg - Kirstine
Jens Jensens barn af Ladegård - Christian
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Anne Cathrine
fol 43b
Niels Nielsens barn af Vrold - Cathrine
Niels Knudsens barn af Vrold - Maren
Søren Willumsens barn af Vrold - Niels
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Søren
Peder Michelsens barn af Gram - Rasmus
fol 44a
et par omløberes barn født i Vrold - Niels
Niels Jensens barn af Vrold - Rasmus
Anders Jensens barn af Forlev - Mette
Niels Kolds barn af Vrold - Hans Christian
Friderich Jensens barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 44b
Jens Pedersens barn af Forlev - Anne
Peder Sørensens barn af Forlev - Søren
Henrich Markmands barn af Ladegård (navn mangler)
Karen Taansdatters uægte barn af Skanderborg - Maren
Peter Trykkers barn af Skanderborg - Ingeborg
præstens søn af Skanderborg - Frands
fol 45a
Johan Jacob Lemmes barn af Skanderborg - Johanne Margrethe
Just Rasmussensn barn af Vrold - Anne
Christen Laursens barn af Vrold - Anne
mester sr Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Benedicte
Frands Andersens barn af Vrold - Maren
Johan Nielsens barn af Vrold - Niels
Hans Jensens barn - Kirsten
fol 45b
Laurs Nielsens barn af Vrold - Anne
Karen Sørensdatters uægte barn af Forlev - Johanne (John Pedersen forpagter ved Lyngballegaard)
Niels Johansens barn af Vrold - Kirsten
sr Friderich Benners barn af Skanderborg - Amalie Karen
Rasmus Pedersen Murmesters barn af Skanderborg - Poul
Peder Nielsens barn af Gram - Anne
fol 46a
Mads Nielsens barn af Vrold - Peder
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Anne Dorthe
Peder Nielsens barn af Forlev - Jens
Niels Skovs barn af Skanderborg - Andreas Juel
sr Peder Danielsens barn af Ladegård - Christen
fol 46b
Bendix Skomagers barn af Skanderborg - Eske
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle (navn mangler)
Rasmus Jensens barn - Johanne
Jens Sørensens barn af Ladegård - Kirsten
rebslagerens barn af Skanderborg - Niels

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c