s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

Stilling-Gram 1788-1814
Døbte


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1792
fol 1b
Peder Knudsens barn af Stilling - Rasmus

1793
fol 1b
Jens Pedersens barn af Stilling - Christen
Mathias Jensens barn af Stilling - Knud
Henrich Jensens barn af Stilling - Søren
Michel Thorups barn af Stilling - Bodil Marie
Niels Christensens barn af Stilling - Maren
Jens Svendsens barn af Gram - Maren
Søren Nielsens barn af Gram - Maren
Rasmus Thomasens barn af Gram - Karen

1794
fol 1b
Peder Sørensens barn af Gram - Mads
Rasmus Sørensens barn af Gram - Kirsten Marie
Rasmus Nielsens barn af Gram - Kirsten Marie
fol 2a
Christen Nielsen Leths barn af Stilling - Niels
skoleholder Linds barn af Stilling - Søren

1795
fol 2a
Enevold Jørgensens barn af Stilling - Peder
Henrich Jensens barn af Stilling - Niels
Christen Nielsen Leths barn af Stilling - Maren
Mathias Jensens barn af Stilling - Jens
Thomas Rasmussens barn af Gram - Johanne
Rasmus Thomasens barn af Gram - Jens Christopher
Rasmus Sørensens barn af Virringlund ved Gram - Maren
Michel Pedersens barn af Gram - Maren
Terkild Sørensens barn af Gram - Rasmus
Jens Svendsens barn af Gram - Anne Marie

1796
fol 2b
Jens Petersens barn af Stilling - Jens
Michel Thorups barn af Stilling - Mette
Niels Christensens barn af Stilling - Christen
Jens Rasmussens barn af Stilling - Niels
Enevold Jørgensens barn af Stilling - Jørgen
Peder Knudsens barn af Gram - Anne Kirstine
Rasmus Thomasens barn af Gram - Anne Margrethe
Maren Andersdatters uægte barn af Gram - Maren (en rejsende)
fol 3a
Niels Hansens barn af Stilling - Hans
Rasmus Nørgaards barn af Stilling - Niels
skoleholder Linds barn af Stilling - Kirsten Cathrine

1797
fol 3a
Rasmus Sørensens barn af Gram - Mads
Michel Pedersens barn af Gram - Peder
fol 3b
Søren Thorsens barn af Stilling - Mads
Henrich Jensens barn af Stilling - Anne Cathrine
Christian Andersens barn af Stilling - Kirsten Margrethe
Peder Rasmussens barn af Stilling - Kirsten Marie
fol 4a
Christen Leths barn af Stilling - Michel

1798
fol 3a
Jens Svendsens og Johanne Gotliebsdatters barn af Gram - Svend
fol 4a
Enevold Jørgensens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Anne
Ove Christensens og Maren Pedersdatters barn af Stilling - Peder
Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Stilling - Kirsten Marie
fol 4b
Niels Hansens og Inger Marie Christensdatters barn af Stilling - Jens
Christen Leths og Anne Michelsdatters barn af Stilling - Michel

1799
fol 3a
Rasmus Thomasens og Kirsten Margrethe Jensdatters barn af Gram - Jens
fol 3b
Christen Jensen Møllers og Mette Knudsdatters barn af Gram - Knud
Daniel Rasmussens og Stine Jensdatters barn af Gram - Michel
Jens Friderichsens og Karen Clausdatters barn af Gram - Maren
fol 4a
gårdmand Peder Rasmussens og Magdalene Rasmusdatters barn af Gram - Anne Marie
fol 4b
Søren Thorsens og Maren Pedersdatters barn af Stilling - Anne Kirstine
Henrich Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Stilling - Ingeborg
fol 5a
Peder Rasmussens og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Rasmus
Niels Christensens og Else Jensdatters barn af Stilling - Ebid??
Jens Pedersens og Anne Johanne Christensdatters barn af Stilling - Anne Johanne
Ove Christensens og Maren Pedersdatters barn af Stilling - Christen
fol 5b
Michel Thorups og Anne Johanne Nielsdatters barn af Stilling - Peder
Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Stilling - Søren

1800
fol 4a
Terkild Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Gram - Dorothea
Andreas Rasmussens og Johanne Thomasdatters barn af Gram - Karen
fol 4b
husmand Rasmus Sørensens og Helene Madsdatters barn af Gram - Rasmus
fol 5b
Mathias Jensens og Karen Pedersdatters barn af Stilling - Søren
Peder Rasmussens og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Rasmus
fol 6a
Christian Andersens og Mariane Andersdatters barn af Stilling - Mette
Niels Hansens og Inger Marie Christensdatters barn af Stilling - Gundel
Enevold Jørgensens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Jørgen
fol 6b
husmand Niels Laursens og Maren Christensdatters barn af Stilling - Agnethe

1801
fol 4b
Anders Dams barn af Gram - Jens (døde strax)
gårdmand Daniel Rasmussens barn af Gram - Anne
fol 6b
gårdmand Henrich Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Stilling - Anne
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Rasmus
fol 7a
husmand Ove Christensens og Maren Pedersdatters barn af Stilling - Else
gårdmand Poul Jensens og Anne Pedersdatters barn af Stilling - Karen
husmand Christian Andersens og Mariane Andersdatters barn af Stilling - Sidsel

1802
fol 4b
gårdmand Jens Friderichsens og Karen Clausdatters barn af Gram - Anne
fol 5a
Jens Svendsens og Johanne Gotliebsdatters barn af Gram - Maren
gårdmand Andreas Rasmussens og Johanne Thomasdatters barn af Gram - Kirsten Marie
husmand Christen Jensens og Mette Knudsdatters barn af Gram - Søren
fol 7a
husmand Niels Laursens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Laurs
fol 7b
gårdmand Christen Leths og Anne Michelsdatters barn af Stilling - Michel
husmand Niels Christensens og Else Jensdatters barn af Stilling - Peder
husmand Niels Hansens og Inger Marie Christensdatters barn af Stilling - Jacob
gårdmand Rasmus Pedersens og Anne Johanne Pedersdatters barn af Stilling - Gertrud

1803
fol 5b
husmand Rasmus Sørensens og Helene Madsdatters barn af Gram - Anne Johanne
gårdmand Daniel Rasmussens og Stine Jensdatters barn af Gram - Rasmus
fol 8a
Jens Rasmussen Nørgaards og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Peder
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Michel
gårdmand Enevold Jørgensens og Maren Nielsdatters søn (navn mangler)
gårdmand Henrich Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Stilling - Anne Marie
fol 8b
husmand Stephan Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Stilling - Esther
husmand Mathias Jensens og Karen Pedersdatters barn af Stilling - Peder
gårdmand Poul Jensens og Anne Pedersdatters barn af Stilling - Peder

1804
fol 5b
Anne Sørensdatters uægte barn af Gram - Maren (Christen Michelsen af Virring)
fol 6a
gårdmand Peder Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Gram - Kirsten Marie
gårdmand Anders Jensens og Kirsten Hansdatters barn af Gram - Jens
gårdmand Peder Rasmussens og Magdalene Rasmusdatters barn af Gram - Kirsten
fol 8b
husmand Peder Knudsens barn af Stilling - Michel

1805
fol 6b
gårdmand Søren Sørensens og Margrethe Rasmusdatters barn af Gram - Mette
Morten Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Gram - Anne
gårdmand Daniel Rasmussens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Gram - Anne Kirstine (døde strax)
fol 9a
gårdmand Rasmus Pedersens og Anne Johanne Pedersdatters barn af Stilling - Peder
gårdmand Henrich Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Stilling - Peder
husmand og landsoldat Jens Jacobsens og Maren Rasmusdatters barn af Stilling - Jacob
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Anne Johanne
Anne Jensdatters uægte barn af Stilling - Peder (Jørgen Christophersen soldat i Rendsborg)

1806
fol 6b
gårdmand Jens Friderichsens og Karen Clausdatters barn af Gram - Friderich
fol 7a
gårdmand Peder Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Gram - Maren
gårdmand Daniel Rasmussens og Kirstine Jensdatters barn af Gram - Jens
Anders Dams og Kirsten Hansdatters barn af Gram - Anne
Søren Sørensens og Margrethe Rasmusdatters barn af Gram - Søren
fol 9b
gårdmand Christen Nielsen Leths og Anne Michelsdatters barn af Stilling - Christen
boelsmand Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Stilling - Anders
gårdmand Rasmus Dams og Anne Johanne Pedersdatters barn af Stilling - Anne

1807
fol 7b
Morten Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Gram - Anne
fol 9b
gårdmand Jens Rasmussens og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Ellen
fol 10a
skoleholder C. Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn af Stilling - Anders
gårdmand Poul Jensens og Anne Pedersdatters tvillinger af Stilling - Gertrud og Ingeborg
gårdmand Erich Pedersens og Voldborg Rasmusdatters barn af Stilling - Johanne
fol 10b
husmand Jens Nielsens og Marie Kirstine Hermansdatters barn af Stilling - Herman

1808
fol 7b
Jens Friderichsens og Karen Clausdatters barn af Gram - Claudiane
gårdmand Søren Sørensens og Margrethe Rasmusdatters barn af Gram - Anne
fol 10b
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Peder
Erich Sørensen Søgaards og Ellen Andersdatters barn af Stilling - Karen
husmand Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Anne
fol 11a
gårdmand Jens Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Stilling - Dorothea

1809
fol 7b
gårdmand Anders Jensen Dams og Kirsten Jensdatters barn af Gram - Ellen
husmand Rasmus Sørensens og Helene Madsdatters dødfødte datter af Gram
fol 8a
gårdmand Peder Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Gram - Peder
Maren Justsdatters uægte barn fra Balle - Anne (Didrich Jørgensen Smed i T?åstrup)
fol 11a
Anne Jensdatters uægte barn af Stilling - Peder (Christian Christenen i Teglhuset)
gårdmand Jens Rasmussen Nørgaards og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Anne
husmand Erich Søgaards og Ellen Andersdatters barn af Stilling - Søren (døde strax)
fol 11b
husmand Anders Jensens enke Maren Hermansdatters barn af Stilling - Anders
skolelærer C. Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn af Stilling - Rasmus
boelsmand Peder Knudsens og Maren Jensdatters barn af Stilling - Jørgen
gårdmand Erich Pedersens og Voldborg Rasmusdatters barn af Stilling - Rasmus

1810
fol 8a
gårdmand Daniel Rasmussens og Kirstine Jensdatters barn af Gram - Anne Kirstine
boelsmand Morten Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Gram - Maren
fol 8b
Anne Marie Michelsdatters uægte barn af Gram - Rasmus (Jochum Pedersen tjenende i Skanderborg)
fol 12a
gårdmand Rasmus Pedersen Dams og Anne Johanne Pedersdatters barn af Stilling - Peder
husmand Jens Jacobsens og Maren Rasmusdatters barn af Stilling - Anne Birgitte
husmand Jens Nielsens og Maren Hermansdatters barn af Stilling - Else Marie
gårdmand Poul Jensens og Anne Pedersdatters barn af Stilling - Anne Johanne
fol 12b
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Karen

1811
fol 8b
gårdmand Søren Sørensens og Anne Margrethe Rasmusdatters barn af Gram - Rasmus
gårdmand Søren Poulsen Perthous og Anne Jensdatters barn af Gram - Niels
fol 12b
husmand Jens Jacobsens og Maren Rasmusdatters barn af Stilling - Jens Jacobsen Jensen
husmand Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Jens

1812
fol 8b
gårdmand Peder Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Gram - Mette
fol 9a
gårdmand Jens Friderichsens og Karen Clausdatters barn af Gram - Caroline
gårdmand Anders Jensens og Maren Sørensdatters barn af Gram - Rasmus
boelsmand Morten Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Gram - Ellen
fol 12b
skolelærer C. Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn af Stilling - Niels
fol 13a
husmand Søren Rasmussens og Maren Hermansdatters barn af Stilling - Rasmus

1813
fol 9a
gårdmand Peder Pedersens barn af Gram - Poul
fol 13a
gårdmand Erich Pedersens og Voldborg Rasmusdatters barn af Stilling - Dorothea Marie
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Stilling - Ellen
husmand Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn af Stilling - Peder
fol 13b
gårdmand Jens Rasmussen Nørgaards og Mette Christophersdatters barn af Stilling - Christopher
gårdmand Rasmus Pedersen Dams og Anne Johanne Pedersdatters barn af Stilling - Michel
skolelærer Christian Nielsens og Ingeborg Rasmusdatters barn af Stilling - Niels

1814
fol 14a
hjulmand Niels Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Stilling - Niels
husmand Laurs Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Stilling - Jens

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c