s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1760-79
Copulerede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1760
fol 142b
kobbersmedesvend Niels Ginderup og enke Kirstine Andersdatter af Gram (trolovet)
Christen Rasmussen Vandmand og pige Elle Hansdatter begge af Vrold (trolovet)
ungkarl Jacob Ernstsen af Alken og enke Anne Jensdatter af Forlev (trolovet)
fol 143a
enkemand Jacob Mortensen og pige Ingeborg Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Knud Jensen og Bodil Hansdatter af Vrold (copuleret)
Niels Ginderup og Kirstine Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Poul Pedersen og Maren Jepsdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Sørensen og Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Peder Sørensen og Maren Michelsdatter af Skanderborg (copuleret)
Michel Christensen og Mette Olufsdatter af Stilling (copuleret)
Christen Rasmussen og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Rasmussen Vandmand og Elle Hansdatter af Vrold (copuleret)
Mads Nielsen af Vrold og Margrethe Jensdatter af Stilling (copuleret)
Laurs Pedersen og Gertrud Nielsdatter af Forlev (copuleret)
fol 143b
Christen Rasmussen tjenende oberstinden og Anne Christensdatter tjenende ibd (trolovet)
ungkarl Peder Sørensen og Maren Michelsdatter af Forlev (trolovet)
Michel Christensen af Mesing og Mette Olufsdatter af Stilling (trolovet)
fol 144b
Laurs Pedersen og Gertrud Nielsdatter begge af Forlev (trolovet)
Anders Pedersen af Carlbygaard og Marie Sørensdatter Dons af Ladegård (trolovet)
Mads Nielsen af Vrold og Margrethe Jensdatter af Stilling (trolovet)

1761
fol 143a
Jens Rasmussen og Apelone Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 144a
Jens Hansen og Maren Jespersdatter af Vrold (copuleret)
Christen Rasmussen og Kirsten Thomasdatter af Vrold (copuleret)
Conrad Johansen af Fregerslev og Karen Pedersdatter som tjente Espen Laursen i Skanderborg (copuleret)
Bertel Jacobsen og Maren Michelsdatter af Forlev (copuleret)
Jens Jensen og Mette Mogensdatter af Ladegård (copuleret)
Bertel Hansen af Tåning og Anne Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Niels Nielsen og Maren Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Nielsen og Anne Michelsdatter af Forlev (copuleret)
Peder Laursen og Kirsten Pedersdatter af Vrold (copuleret)
fol 145b
Jens Rasmussen og Apelone Sørensdatter (trolovet)
Christen Rasmussen Skrædder og pige Kirsten Thomasdatter begge af Vrold (trolovet)
enkemand Bertel Hansen af Tåning og pige Anne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
fol 146a
Jens Hansen og Maren Jespersdatter begge af Vrold (trolovet)
Conrad Johansen af Fregerslev og Karen Pedersdatter tjenende Espen Laursen (trolovet)
146b
enkemand Bertel Jacobsen af Forlev og enke Maren Michelsdatter af Skanderborg (trolovet)
Jens Jensen tjenende kammerråd Mollerup og Mette Mogensdatter tjenende Peder Danielsen (trolovet)
Niels Nielsen og pige Maren Laursdatter (trolovet)
fol 147a
Peder Laursen og pige Kirsten Pedersdatter begge af Vrold (trolovet)
Søren Nielsen og pige Anne Michelsdatter begge af Forlev (trolovet)
skoleholder Jens Kragh af Stilling og forrige skoleholders enke Maren Pedersdatter Høgh (trolovet)
fol 147b
Peder Sørensen af Gram og pige Maren Pedersdatter som tjente provsten (trolovet)

1762
fol 144a
Peder Sørensen af Gram og Maren Pedersdatter (copuleret)
Kej Isaksen og Peder Helts enke Johanne Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Pedersen af Brørup og Bodil Christensdatter af Båstrup (copuleret)
Søren Sørensen af Hylke og Karen Allesdatter af Båstrup (copuleret)
Søren Hansen Fynbo og Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (copuleret - i Venge kirke)
fol 145a
Laurs Rasmussen og Gertrud Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
mons Ulrich Adolph Zoëga og Lisbeth Sophie Bergsted (copuleret - kongebrev)
fol 147b
borger og snedker Kej Isaksen og enke Johanne Helts af Skanderborg (trolovet)
Søren Pedersen af Brørup og Bodil Christensdatter tjenende madam Møller (trolovet)
fol 148a
Søren Hansen Fynbo og Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Laurs Rasmussen Kudsk hos Woyda og Wøldiches husholderske Gertrud Christensdatter af Skanderborg (trolovet)
Rasmus Pedersen og Kirsten Nielsdatter begge af Stilling (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Maren Pedersdatter begge af Vrold (trolovet)
fol 148b
ungkarl Søren Nielsen Baes og pige Voldborg Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
sr Ulrich Adolph Zoëga og ms Lisbeth Marie Bergsteds af Ladegård (trolovet)

1763
fol 145a
Søren Nielsen Baes og Voldborg Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Poul Kattrup og Sophie Elisabeth Kørber af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
Peder Nielsen og Maren Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
Michel Terkildsen og enke Gertrud Jensdatter af Gram (copuleret)
Christopher Dresler og Inger Andersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
Jens Henrichsen og Anne Andersdatter begge af Gram (copuleret)
Johan Nielsen og Mette Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
rytter Friderich Drutsmann og Anne Pedersdatter (copuleret - trolovede i Løgumkloster)
fol 130b
Søren Pedersen og Karen Pedersdatter begge af Vrold (copuleret)
Jens Jensen og Anne Jensdatter af Gram (copuleret)
Jørgen Balle og Anne Hedvig Willersdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Bødker og Kirsten Pedersdatter af Stilling (copuleret)
Hans Pedersen og Johanne Pedersdatter begge af Stilling (copuleret)
Erich Michelsen og Edel Christensdatter af Gram (copuleret)
Taans Taansen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 149a
Christopher Dresler og Inger Andersdatter af Skanderborg (trolovet)
Poul Kattrup kudsk hos Lindom i København og Sophie Elisabeth Kørbes i Skanderborg (trolovet)
149b
enkemand Rasmus Hansen af Røgen og birkeskriver Foghs tjenestepige Anne Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 150a
ungkarl Peder Nielsen og pige Maren Mathiasdatter af Forlev (trolovet)
fol 150b
ungkarl Johan Nielsen og pige Mette Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Jens Henrichsen og pige Anne Andersdatter begge af Gram (trolovet)
ungkarl Hans Pedersen og pige Johanne Pedersdatter begge af Stilling (trolovet)
fol 151a
ungkarl Jens Jensen og pige Maren Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Erich Michelsen og pige Edel Christensdatter begge af Gram (trolovet)
enkemand Peder Hansen Bødker og pige Kirsten Pedersdatter begge af Stilling (trolovet)
Søren Pedersen tjenende i Vrold og pige Karen Pedersdatter af Vrold (trolovet)
fol 151b
ungkarl Jens Jensen af Vrold og Anne Jensdatter af Gram (trolovet)
ungkarl og mester Jørgen Jensen Balle og pige Anne Hedvig Willersdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Niels Rasmussen af Hemstok og enke Maren Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 152a
ungkarl Taan Taansen Hyrde og pige Maren Pedersdatter af Stilling (trolovet)
enkemand Jens Pedersen og pige Else Marie Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Jens Pedersen og pige Anne Hagensdatter af Ladegård (trolovet)

1764
fol 130b
Jens Pedersen og Anne Hagensdatter af Ladegård (copuleret)
Jens Rasmussen af Stilling og Inger Pedersdatter af Gram (copuleret)
Ulrich Tolstrup og enke madam Anne Marie Legaard af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
Knud Hagensen og Birthe Christiansdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Peder Nielsen og enke Mette Knudsdatter af Gram (copuleret)
Christen Nielsen og Maren Joensdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Peder Knudsen af Stilling og pige Sidsel Jensdatter ibd (copuleret)
fol 131a
Them Jensen Smed i Vrold og pige Bodil Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Hans Peter Them og Cathrine Marie Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
sadelmager Johan Adam Lemme og pige Anne Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Oluf Hermansen og Cathrine Jensdatter af Vrold (copuleret)
Peder Chistensen og Maren Jensdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Christian Rasmussen og pige Anne Margrethe Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Peder Petersen Hall og enke Cathrine Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Jacob Jensen og Karen Pedersdatter af Mesing (copuleret - i Mesing kirke)
fol 152b
ungkarl Jens Rasmussen af Stilling og pige Inger Pedersdatter af Gram (trolovet)
enkemand Peder Knudsen af Stilling og pige Sidsel Jensdatter (trolovet)
ungkarl Peder Nielsen og enke Mette Knudsdatter begge af Gram (trolovet)
fol 153a
enkemand Peder Christensen af Hørning og Maren Jensdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Knud Hagensen og pige Birthe Christensdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Christen Nielsen og enke Maren Joensdatter af Vrold (trolovet)
fol 153b
ungkarl sr Ulrich Tolstrup og enke madam Anne Marie sl Legaards (trolovet)
ungkarl Oluf Hermansen og enke Cathrine Jensdatter af Vrold (trolovet)
enkemand Them Jensen Smed af Vrold og pige Bodil Nielsdatter tjenende Rasmus Jespersen i Skanderborg (trolovet)
fol 154a
glarmester Hans Peter Them og pige Cathrine Marie Nielsdatter begge af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Christian Rasmussen og pige Anne Margrethe Andersdatter begge tjenende generalinde Samitz i Skanderborg (trolovet)
fol 154b
sadelmager Johan Adam Lemme og pige Anne Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
feldberedersvend Peder Pedersen og enke Cathrine Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
enkemand Jacob Tømmermand af Mesing og pige Karen Pedersdatter tjenende slotsforvalteren i Skanderborg (trolovet)
fol 155a
Peter Johansen Mejer og enke Karen Laursdatter af Skanderborg (trolovet)

1765
fol 131a
Peder Ditmar Stilling og ms Anne Marie Haslev af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
enkemand Mads Nielsen af Illerup og pige Kirsten Marie Thomasdatter af Forlev (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Ovsted og pige Anne Marie Terkildsdatter af Fuldbro mølle (copuleret - i Tåning kirke)
ungkarl Peder Johansen og enke Karen Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 131b
ungkarl Poul Møller og Maren Berntsdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Johan Henrich Wilhelm og pige Marie Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Anders Jensen og pige Johanne Marie Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Albretsen og Maren Jørgensdatter af Stilling (copuleret)
enkemand Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter af Stilling (copuleret)
enkemand Niels Nielsen Hjort og Karen Hansdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og enke Anne Andersdatter af Gram (copuleret)
Poul Leitz og Maren Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Enevoldsen af Framlev sogn og pige Sidsel Jensdatter af Vrold (copuleret)
fol 155a
bager Peter Dithmar Stilling og ms Anne Marie Hasle af Skanderborg (trolovet - kongebrev)
enkemand Mads Nielsen af Illerup og pige Kirsten Marie Thomasdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Johan Henrich Wilhelm og pige Anne Marie Sørensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Poul Møller garversvend og pige Maren Berntsdatter af Stilling (trolovet)
fol 156a
enkemand Niels Hjort og Karen Hansdatter af Forlev (trolovet)
enkemand Rasmus Pedersen af Ovsted og pige Anne Marie Terkildsdatter tjenestepige i Fuldbro mølle (copuleret - kongebrev - i Tåning kirke)
ungkarl Anders Jensen og pige Johanne Marie Christensdatter begge tjenende i Skanderborg (trolovet)
fol 156b
ungkarl Jens Rasmussen og enke Anne Andersdatter begge af Gram (trolovet)
ungkarl Jens Enevoldsen af Hørslevbol og pige Sidsel Jensdatter af Vrold (trolovet)
fol 157a
Niels Albretsen af Mesing og Maren Jørgensdatter af Stilling (trolovet - kongebrev - beslægtede)
enkemand Poul Leitz og pige Maren Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 157b
enkemand Jens Sørensen af Stilling og Maren Jørgensdatter af Vrold (trolovet)

1766
fol 131b
Jens Andersen og enke Anne Mortensdatter af Forlev (copuleret)
Andreas Bjørn og Else Marie Golsøe af Skanderborg (copuleret)
Peder Sørensen Dam og pige Gertrud Jensdatter begge af Stilling (copuleret)
Peder Michelsen og Maren Pedersdatter af Gram (copuleret)
frøkenpige Voldborg Erichsdatter af Skanderborg slot og enkemand Christen Jensen af Mesing (copuleret)
fol 132a
rytter Mads Andersen af kammerjunker Schacks eskadron og enke Anne Margrethe Pedersdatter af Skanderborg (copuleret - i Tulstrup kirke)
Anders Andersen af Skovsrød og pige Else Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Laurs Sørensen og Anne Statius af Ladegård (copuleret)
byskriver Niels Wissing og jomf Sara Cathrine Bang af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
Jens Christensen Stilling og Kirsten Sørensdatter af Skanderborg (copuleret - i Hylke kirke)
sr Johan Gotlieb Schønfeld og madam Anne Cathrine Schandorfs af Skanderborg (copuleret)
Søren Poulsen og Kirsten Knudsdatter af Stilling (copuleret)
matros Peter Hansen af Flensborg og Maren Laursdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Laurs Nielsen og pige Mette Andersdatter af Vrold (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen og enke Karen Jensdatter af Skanderborg (copuleret - kongebrev)
enkemand Knud Jensen og Maren Andersdatter af Vrold (copuleret)
fol 157b
ungkarl Jens Andersen af Mesing og enke Anne Mortensdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl sr Andreas Bjørn og jomf Else Marie Golsøe af Skanderborg (trolovet)
fol 158a
kyrasér Mads Andersen og enke Anne Margrethe Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Laurs Sørensen og pige Anne Anastasiusdatter Sørensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 158b
ungkarl Peder Sørensen Dam og pige Gertrud Jensdatter af Stilling (trolovet)
ungkarl Anders Andersen af Skovsrød og pige Else Jensdatter tjenende generalinde Samitz (trolovet)
ungkarl Peder Michelsen og enke Maren Pedersdatter af Gram (trolovet)
fol 159a
enkemand Christen Jensen af Mesing og Voldborg Erichsdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen og enke Kirsten Pedersdatter (trolovet)
feltskærer sr Schønfeld og enke Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 159b
ungkarl Jens Stilling og pige Kirsten Sørensdatter af Ladegård (trolovet)
byskriver sr Niels Wissing og jomf Sara Cathrine Bang af Overby (trolovet)
fol 160a
enkemand Søren Poulsen af Stilling og pige Kirsten Knudsdatter (trolovet)
ungkarl Laurs Nielsen og pige Mette Andersdatter (trolovet)
kyrasér Søren Olufsen og pige Kirstine Laursdatter (trolovet)
fol 160b
enkemand Knud Jensen af Vrold og Maren Andersdatter (trolovet)
matros Peder Hansen af Flensborg og Maren Laursdatter af Forlev (trolovet)
fol 161a
ungkarl Rasmus Jensen og pige Kirsten Sørensdatter (trolovet)
ungkarl Rasmus Sørensen og enke Karen Jensdatter (trolovet)

1767
fol 132b
rytter Søren Olufsen og pige Kirstine Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Jensen og Kirsten Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Jensen og enke Maren Pedersdatter af Gram (copuleret)
Rasmus Baastrup og Bodil Marie Wissing af Skanderborg (copuleret)
Anders Bruun og Anne Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Jensen Schou og Anne Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Poul Leitz og Sidsel Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Anders Jensen Snedker og Margrethe Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Hans Pedersen i Siim og Maren Stegmands af Skanderborg (copuleret)
Christen Jensen og enke Birthe Christensdatter af Forlev (copuleret)
Rasmus Michelsen og Maren Pedersdatter af Ladegård (copuleret)
Niels Gudmansen og jomf Soelmand af Javngyde (copuleret)
Jens Nielsen af Høver og Birthe Jørgensdatter af Javngyde (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen og enke Anne Michelsdatter af Mesing (copuleret)
fol 133a
Peder Nielsen og Maren Michelsdatter af Vrold (copuleret)
Jens Andersen og pige Maren Christensdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Rasmus Laursen af Adslev og pige Kirsten Knudsdatter (copuleret)
Christian Wissing og Bodil Marie Hvas af Skanderborg (copuleret)
fol 161b
feldbereder ungkarl Anders Rasmusen Bruun af Skanderborg og pigen Anne Jørgensdatter (trolovet)
ungkarl Anders Jensen af Jordbjerg og pige Margrethe Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen og enke Maren Pedersdatter af Gram (trolovet)
fol 162a
ungkarl Christen Jensen af Mesing og enke Birthe Christensdatter af Forlev (trolovet)
enkemand Poul Leitz og Sidsel Nielsdatter af Vrold (trolovet)
enkemand sr Rasmus Baastrup og jomf Bodil Marie Wissing (trolovet)
fol 162b
ungkarl Niels Jensen Schou af Skanderborg og pige Anne Christensdatter tjenende Hans Friis (trolovet)
enkemand Rasmus Laursen af Adslev og pige Kirsten Knudsdatter af Ellerup (trolovet)
fol 163a
ungkarl Rasmus Michelsen af Sønder Vissing og pige Maren Pedersdatter (trolovet)
enkemand Hans Pedersen af Siim og enke Maren Stegmands af Skanderborg (trolovet)
selvejerhusmand Rasmus Pedersen af Mesing og enke Anne Michelsdatter af Stilling (trolovet)
fol 163b
enkemand Jens Andersen af Torrild og pige Maren Knudsdatter af Fensholt (trolovet)
ungkarl Jens Nielsen af Høver og pige Birthe Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 164a
ungkarl Jens Andersen og pige Maren Christensdatter begge af Vrold (trolovet)
ungkarl sr Christian Wissing og pige Bodil Mogensdatter Hvas af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Peder Nielsen og pige Maren Michelsdatter begge af Forlev (trolovet)
fol 164b
ungkarl Mads Jensen og pige Kirsten Pedersdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Anders Christensen og pige Annne Knudsdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Frands Andersen og pige Kirsten Knudsdatter af Vrold (trolovet)

1768
fol 133a
Mads Jensen og enke Kirsten Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Anders Christiansen og Anne Margrethe Knudsdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Jensen Friis og pige (mlg) af Skanderborg (copuleret)
Niels Andersen og enke Maren Michelsdatter af Forlev (copuleret)
Niels Nielsen Bonde og Karen Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Frands Andersen og Kirsten Knudsdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Pedersen og enke Ingeborg sl Jacob Mortensens af Vrold (copuleret)
Rasmus Andersen af Gram og enke Bodil Jensdatter af Stilling (copuleret)
Laurs Christensen af Mesing og Kirsten Olufsdatter af Stilling (copuleret)
fol 133b
Niels Joensen og Johanne Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Peder Rasmussen af Vissing og Anne Madsdatter i Veng (copuleret)
Peter Hald og Else Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Bodil Stephansdatter af Stilling og Jens Christensen af Grumstrup (copuleret)
Mogens Sørensen af Fillerup og Karen Pedersdatter som tjente hr Pultz (copuleret)
fol 165a
ungkarl Rasmus Jensen Friis og pige (mlg) af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Niels Andersen og enke Maren Michelsdatter sl Bertel Jacobsens af Forlev (trolovet)
ungkarl Niels Nielsen Bonde af Vrold og pige Karen Sørensdatter af Forlev (trolovet)
fol 165b
Rasmus Andersen og enke Bodil Jensdatter af Gram (trolovet)
ungkarl Rasmus Pedersen og enke Ingeborg sl Jacob Mortensens af Vrold (trolovet)
fol 166a
enkemand Niels Rasmussen og besvangret kvinde Johanne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Laurs Christensen af Mesing og pige Kirsten Olufsdatter af Stilling (trolovet)
enkemand Peder Rasmussen af Vissing og pige Anne Madsdatter Veng (trolovet)
fol 166b
enkemand Peter Hald og pige Else Andersdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Mogens Sørensen og pige Karen Pedersdatter af Fillerup (trolovet)
ungkarl Christian Michelsen af Forlev og pige Anne Pedersdatter (trolovet)

1769
fol 133b
Christian Michelsen og Anne Pedersdatter af Forlev (copuleret)
Jens Christensen og Kirsten Christophersdatter af Strygerhuset (copuleret)
Svend Taysen og Kirstine Marie Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
Lorentz Sattler og Dora Krygerin af Skanderborg (copuleret)
Niels Rasmussen og Karen Friderichsdatter af Forlev (copuleret)
Peder Pedersen og Karen Sørensdatter af Stilling (copuleret)
Jens Sørensen og Anne Marie Mortensdatter af Ladegård (copuleret)
jomf Charlotte Bejer og mons Mathias Bøgh af Skanderborg (copuleret)
Johan Nielsen og Dorthe Jochumsdatter af Vrold (copuleret)
Lorentz Michelsen og Bodil Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Andersen af Vilholt og Sophie Jensdatter af Elling (copuleret)
fol 167a
ungkarl Svend Taysen snedkersvend og Kirsten Marie Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 167b
Jens Christensen i lære hos Peder Smed og Christopher Johansens datter Kirsten i Strygerhuset (trolovet)
enkemand Niels Jørgensen og pige Anne Rasmusdatter af Virring (trolovet)
enkemand Niels Rasmussen af Forlev og pige Karen Friderichsdatter (trolovet)
fol 168a
ungkarl Peder Pedersen af Stilling og pige Karen Sørensdatter (trolovet)
Jens Jørgensen og pige Gertrud Andersdatter af Gram (trolovet)
fol 168b
ungkarl Jens Sørensen og pige Anne Marie Mortensdatter af Ladegård (trolovet)
fraskilt underofficer Lorentz Sattler og pige Sara Krygeren af Skanderborg (trolovet)
fol 169a
enkemand sr Just Henrich Wemmelmand skoleholder i Mesing og pige Inger Cathrine Laursdatter af Skanderborg (trolovet)
Johan Nielsen og pige Dorthe Jochumsdatter af Vrold (trolovet)
sr Mathias Bøgh og jomf Charlotte Bejer af Skanderborg (trolovet)
fol 169b
ungkarl Lorentz Michelsen og pige Bodil Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 170a
enkemand Rasmus Andersen af Vilholt og pige Sophie Jensdatter af Elling (trolovet)
enkemand Hans Laursen af Monbjerg og pige Anne Marie Nielsdatter af Vrold (trolovet)
fol 170b
borger sr Johan Mathiasen og jomf Kirstine Stilling af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Peder Pedersen og enke Maren Nielsdatter af Forlev (trolovet)

1770
fol 134a
mons Johan Mathiasen Bage og jomf Kirstine Stilling af Skanderborg (copuleret)
enkemand Hans Laursen af Monbjerg og pige Anne Marie Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Jens Sørensen og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Ladegård (copuleret)
ungkarl Peder Pedersen og enke Maren Poulsdatter af Forlev (copuleret)
sr Julius Rosenmeyer og jomf Maren Nielsdatter Møller af Skvætmølle (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen og pige Anne Margrethe Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Virring og enke Anne Jensdatter af Vrold (copuleret)
Taan Jensen og Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
fol 171a
enkemand Taan Jensen af Vrold og pige Maren Jensdatter af Stilling (trolovet)
ungkarl Jens Sørensen og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Ladegård (trolovet)
ungkarl Rasmus Nielsen og pige Anne Margrethe Christensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 171b
ungkarl sr Julius Rosenmeyer og pige Maren Nielsdatter Møller af Skanderborg (trolovet)
enkemand Jens Christensen Virring og enke Anne Jensdatter af Vrold (trolovet)
fol 172a
ungkarl Hans Thomasen og enke Johanne Michelsdatter af Vrold (trolovet)

1771
fol 134a
Rasmus Nielsen og Anne Margrethe Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Nielsen og Anne Erichsdatter af Skanderborg (copuleret)
Carl Hebelin og jomf Malene Pedersdatter (trolovet)
Christen Hansen af Jellinge Møllested og pige Kirsten Jensdatter (copuleret)
Peder Rasmussen og Maren Thomasdatter af Vrold (copuleret)
fol 134b
Anders Purup og Karen Andersdatter af Vrold (copuleret)
Johan Friderich Henrich Heydenreich og enke Inger (mlg) af Skanderborg (copuleret)
Niels Michelsen af Fruering og pige Maren Thomasdatter af Forlev (copuleret)
Just Rasmussen og Christen Michelsens enke af Gram (copuleret)
Michel Nielsen Wrold og Maren Frandsdatter af Gram (copuleret)
Michel Mogensen og Bach Sørens enke af Gram (copuleret)
Jens Rasmussen som tjente major Fiin og pige Else Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Poulsen af Mesing og enke Kirsten Pedersdatter af Stilling (copuleret)
enkemand Peder Rasmussen af Stjær og enke Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
fol 172a
ungkarl Jens Nielsen og pige Anne Erichsdatter af Skanderborg (trolovet)
sr Svend Carl Hebelin og jomf Malene Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 172b
enkemand Christen Hansen Skrædder af Jelling Møllested og pige Kirsten Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 173a
Rasmus Jensen og pige Maren Michelsdatter af Skanderborg (trolovet)
Peder Rasmussen og Maren Thomasdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Anders Laursen Purup og pige Karen Andersdatter af Forlev (trolovet)
fol 173b
ungkarl Johan Friderich Henrich Heydenreich og enke Inger Laursdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Niels Michelsen af Fruering og pige Maren Thomasdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Just Rasmussen og Christen Michelsens enke af Gram (trolovet)
enkemand Jens Jensen af Virring og pige Kirsten Pedersdatter af Hørning (trolovet)
ungkarl Michel Nielsen af Vrold og Maren Frandsdatter af Gram (trolovet)
fol 174a
enkemand Michel Mogensen og Bach Sørens enke af Gram (trolovet)
ungkarl Peder Jensen og pige Inger Erichsdatter af Stilling (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen tjenende major Fiin og pige Else Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 174b
ungkarl Christen Poulsen af Mesing og enke Kirsten Pedersdatter af Stilling (trolovet)
enkemand Peder Rasmussen af Stjær og enke Anne Rasmusdatter af Stilling (trolovet)

1772
fol 134b
enkemand Niels Skrædder og pige Karen Jensdatter af Stilling (copuleret)
herredsfoged Holmer og jomf Bang af Odder (copuleret)
Søren Sørensen og Anne Rasmusdatter af Ladegård (copuleret)
dragon Jacob Pedersen og Anne Olufsdatter af Skanderborg (copuleret)
skoleholder Krogh og Ellen som tjente hr Lund i Stilling (copuleret)
Peder Hansens søn Søren i Båstrup og pige Bodil Sørensdatter af Ustrup (copuleret)
Baltzer Jensen Terp og Gertrud Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 135a
Hans Hansen Møller og Johanne Margrethe Møller af Skvætmølle (copuleret)
fol 174b
skoleholder Jens Kragh og pige Ellen Jensdatter af Stilling (trolovet)
fol 175a
ungkarl og dragon Jacob Pedersen og pige Anne Olufsdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Søren Pedersen af Båstrup og pige Bodil Sørensdatter af Ustrup (trolovet)
ungkarl Baltzer Jensen og pige Gertrud Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 175b
enkemand Jens Nielsen af Stilling og enke Marie Ebbesdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Peder Gabrielsen og enke Karen Friderichsdatter af Forlev (trolovet)

1773
fol 135a
sr Jacob Stilling og pige Johanne (mlg) af Skanderup skole (copuleret)
Oluf Sørensen og enke Maren Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
landsoldat Søren Sørensen og pige Anne Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Jens Nielsen af Stilling og enke Marie Ebbesdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Peder Gabrielsen og enke Karen Friderichsdatter af Forlev (copuleret)
Jens Jensen Møller feldberedersvend og enke Mette Marie Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Herman Ludvig af Randers og pige Karen Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Hans Pedersen Funder og pige Mette Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Peder Jensen og pige Anne Andersdatter af Forlev (copuleret)
Peder Danielsens enke og ungkarl Niels Leth af Ladegård (copuleret)
sr Jørgen Gimlinge og pige Apelone Konnerup af Ladegård (copuleret)
Søren Nielsen og enke Anne Sophie af Stilling (copuleret)
fol 135b
Christen Jensen Virring og pige Karen Rasmusdatter (copuleret)
fol 176a
ungkarl Oluf Sørensen af Firgårde og enke Maren Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
landsoldat og enkemand Søren Sørensen og pige Anne Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 176b
feldberedersvend ungkarl Jens Jensen Møller og enke Mette Marie Andersdatter af Skanderborg (trolovet)
enkemand Peder Jensen og pige Anne Andersdatter af Forlev (trolovet)
fol 177a
enkemand Søren Nielsen skoleholder i Rørt og Bjerager og Peder Rasmussens enke Anne Sophie Rasmusdatter (trolovet)
fol 177b
enkemand Herman Ludvig af Randers og pige Karen Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl og mester Michel Madsen og pige Anne Kirstine Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Poul Nielsen af Århus og pige Margrethe Pedersdatter af Stilling (trolovet)

1774
fol 135b
Peder Olufsen og enke Sidsel Laursdatter af Vrold (copuleret)
Jens Laursen Rytter og pige Sidsel Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Michel Madsen og pige Anne Kirstine Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Pedersen Röhr og Karen Sørensdatter Hass af Skanderborg (copuleret)
enkemand Anders Sørensen og pige Anne Dorthe Sørensdatter af Alken (copuleret)
Niels Nielsen og Inger Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Peder Nielsen og Inger Christiansdatter af Forlev (copuleret)
fol 178a
ungkarl Dines Christensen og pige Anne Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
enkemand Peder Nielsen og pige Inger Christiansdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Peder Pedersen Röhr og pige Karen Sørensdatter Hass af Skanderborg (trolovet)
fol 178b
ungkarl Niels Nielsen og pige Inger Rasmusdatter af Vrold (trolovet)

1775
fol 135b
Jens Henrichsen Drejer og pige Anthomatia? Nielsdatter Damsgaard af Skanderborg (copuleret)
sergeant Svendsen og pige Birgitte Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Laurs Espensen og Kirsten Marie Tiils (rettet til Cathrine Marie Tiil - copuleret)
fol 136a
Søren Tysk og den besovede Maren Michelsdatter af Skanderborg (copuleret)
Jørgen Gimlinge og Karen Bruun af Ladegård (copuleret)
Peder Sørensen og Clara Eleonora Sørensdatter af Forlev (copuleret)
Poul Nielsen af Århus og Margrethe Pedersdatter af Stilling (copuleret)
Jens Pedersen og den forlængst besovede Mette Erichsdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Loumann og Else Schous af Skanderborg (copuleret)
Christen Andersen og farverens datter Birgitte Mørch af Skanderborg (copuleret)
Anders Jensen og Bodil Sørensdatter af Stilling (copuleret)
Laurs Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 178b
enkemand Nicolaj Svendsen og pige Birgitte Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 179a
ungkarl Laurs Espensen og pige Cathrine Marie Christensdatter Tiil af Skanderborg (trolovet)
enkemand Søren Christensen og Maren Michelsdatter af Skanderborg (trolovet)
mester Anders Bruun og pige Maren Rasmusdatter [Jespersen] af Skanderborg (trolovet)
fol 179b
ungkarl Peder Laursen og pige Kirstine Jensdatter Sats af Skanderborg (trolovet)
enkemand Rasmus Sørensen Rojgaard og Kirsten Laursdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Michel Rasmussen og Anne Rasmusdatter (trolovet)

1776
fol 136a
Michel Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Gram (copuleret)
Anders Bruun og pige Maren Rasmusdatter [Jespersen] af Skanderborg (copuleret)
Peder Laursen og Kirsten Jensdatter ? af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Sørensen og den forhen besovede Kirsten Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 136b
Hylleborg Schade af Skanderborg og Friderich Christian Guldmand i Århus (copuleret)
Rasmus Jensen Nørgaard og pige Elle Jensdatter af Stilling (copuleret)
Erich Pedersen og enke sl Jens Nedergaards af Vrold (copuleret)
Søren Rasmussen af Gram og (mlg - copuleret)
Niels Poulsen og enke Maren Andersdatter af Forlev (copuleret)
Guldsmed Bagge og jomf Apelone Svenstrup af Skanderborg (copuleret)
Christen Bierring og Anne Nielsdatter Hestbæk af Skanderborg (copuleret)
Jens Jensen Munk og Maren Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Terkildsen Holm og Anne Marie Mortensdatter Wig (copuleret)
fol 180a
enkemand Peder Nielsen og enke Anne Jensdatter af Stilling (trolovet)
fol 181b
ungkarl sr Thorn og Johanne Holst af Skvætmølle (trolovet)

1777
fol 136b
sr Thorn og Johanne Cathrine Holst af Skvætmølle (copuleret)
Christen Rasmussen af Vitved og pige Maren Jensdatter Fregerslev af Stilling (copuleret)
Jens Jørgensen af Solbjerg og enke Inger Pedersdatter af Stilling (copuleret)
Niels Snedkersvend og Johanne Marie Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Laurs Michelsen og pige Karen Christensdatter af Ladegård (copuleret)
Laurs Rasmussen og Barbara Rasmusdatter af Forlev (copuleret)
fol 137a
Jens Andersen og Frands Andreasens enke Kirsten Knudsdatter af Vrold (copuleret)
Jørgen Nielsen og Karen Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Linnert Christiansen og Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (copuleret)
fol 180a
ungkarl Linnert Christiansen og pige Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
sr Jochum Friderich Krose og jomf Christiane Berntsdatter af Frisenborg (trolovet)
fol 180b
ungkarl Niels Nicolajsen Kolding og Johanne Marie Nielsdatter Møller af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Laurs Michelsen og pige Karen Christensdatter (trolovet)
fol 181b
Christen Rasmussen af Vitved og pige Maren Jensdatter af Stilling (trolovet)
enke Inger Pedersdatter af Stilling og Jens Jørgensen af Solbjerg (trolovet)
ungkarl Laurs Rasmussen og pige Barbara Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Jens Andersen og enke Kirsten Knudsdatter af Vrold (trolovet)
fol 182a
ungkarl Jørgen Nielsen og Karen Rasmusdatter af Vrold (trolovet)

1778
fol 137a
Hans Baastrup og Marie Ostenberg af Skanderborg (copuleret)
Niels Portners enke og ungkarl Søren Thomasen af Skanderborg (copuleret)
farver mons Thomas Fischer og enke madam Anne Kirstine sl Mørchs af Skanderborg (copuleret)
Niels Rasmussen og Anne Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Pedersen og pige Anne Jespersdatter af Vrold (copuleret)
Niels Mørch og Lisbeth Nielsdatter af Forlev (copuleret)
Peder Christensen Kold og Anne Marie Pedersdatter af Forlev (copuleret)
enkemand Søren Willumsen og pige Maren Hansdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen Dam af Riis og den besvangrede Maren Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Jens Knudsen af Elling og Anne Cathrine Andersdatter af Ladegård (copuleret)
Antoni Pedersen og Inger Marie Andersdatter af Vrold (copuleret)
Hans Thomasen og Karen Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Johan Wilhelm og Maren Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Morten Jensen og Kirsten Christensdatter af Svejstrup (copuleret)
fol 181a
ungkarl Hans Pedersen og Marie Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Niels Rasmussen af Stilling og pige Anne Andersdatter af Sjelle (trolovet)
ungkarl Niels Andersen og enke Lisbeth Nielsdatter af Forlev (trolovet)
fol 182a
ungkarl Antoni Pedersen og pige Anne Johanne Andersdatter af Vrold (trolovet)
enkemand Hans Thomasen og pige Karen Pedersdatter af Vrold (trolovet)
enkemand Søren Willumsen og pige Maren Hansdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl Søren Thomasen og Niels Nielsens enke Maren Laursdatter af Portstuen (trolovet)
fol 182b
ungkarl Jens Knudsen og pige Cathrine Andersdatter af Ladegård (trolovet)
ungkarl Peder Christensen og Anne Marie Pedersdatter af Forlev (trolovet)
enkemand Søren Pedersen og pige Anne Jespersdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl mons Thomas Fischer og enke madam Anne Kirstine sl Mørchs af Skanderborg (trolovet)
fol 183a
enkemand Rasmus Pedersen af Riis og Maren Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Johan Wilhelm og Maren Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Jens Rasmussen og Anne Laursdatter af Stilling (trolovet)
enkemand Morten Jensen og pige Kirsten Christensdatter af Svejstrup (trolovet)
fol 183b
ungkarl Thomas Jørgensen og enke Karen Sørensdatter af Vrold (trolovet)

1779
fol 137a
Thomas Jørgensen og Karen Sørensdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Niels Pedersen af Hørning og pige Anne Cathrine Thomasdatter af Forlev (copuleret)
handskemager Jens Bech på ca 80 år og pige Engel Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Hans Ejlertsen og pige Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 183b
enkemand Niels Pedersen og pige Anne Cathrine Thomasdatter af Forlev (trolovet)
fol 184a
Jens Nielsen Bech og pige Engel Andersdatter Koch (trolovet)
ungkarl Laurs Sørensen og enke Anne Andersdatter (trolovet)
Adrian Pedersen og pige Anne Cathrine Christophersdatter (trolovet)

fol 2a [bog 4]
konsumptionsforvalter Laurs Laurberg og jomf Ellen Cathrine Hatting (copuleret)
ungkarl Knud Christensen af Forlev og pige Maren Sørensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl og feldberedersvend Thomas Estrup og enke Anne Marie Bruun (trolovet og copuleret)
fol 2b
husmand og ungkarl Laurs Andersen af Vrold og pige Anne Marie Christophersdatter (trolovet og copuleret)
mons Peder Glud af Ladegård og jomf Helene Sophie Malling (copuleret)
fol 3a
ungkarl og snedkersvend Jens Erichsen Hem og pige Jørgine Ingeborg Pedersdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Poulsen af Hørning og pige Kirstine Marie Hansdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen af Vrold og pige Mette Jacobsdatter (trolovet og copuleret)
fol 3b
ungkarl Peder Sørensen og pige Maren Christophersdatter (trolovet og copuleret)

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c