s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

Skanderborg 1788-1814
Begravede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1788
fol 124b
Thomas Snedkers søn Laurs - 6 år
hr Fabrichi søn - 8 år
Jens Drejers datter Friderica - 5 år
Jacob Boes søn - 1½ år
Poul Fynbos hustru af Skanderborg
en fattig kone fra Torrild som døde i sygestuen i Skanderborg
Søren Vægter - 57 år
Niels Molbos søn - 5 år
Stillings enkes datter Ingeborg - 11 år
Hans Ejlertsens datter Anne Marie - 4½ år
Jens Laursens datter - 12 år
Anders Snedker - 54 år
Rasmus Rojgaard - 55 år
Niels Skov Ringers søn Rasmus - 6 år
Loumann Snedkers datter - 0 år
Peder Skomagers enke - 60 år
Daniel Bøgild - 62 år
Jens Kolts datter - 2 år
Jens Stillings datter - 14 år
den besvangrede Anne Poulsdatter
fol 125a
en dreng fra sygestuen - ca 4 år
karetmager Peter Röhrs datter - 6 år
Niels Madsens datter - 2 dage
Jørgen Mahlers søn Niels Peter - 6 år
Rasmus Jørgensens søn Jørgen - 18 uger

1789
fol 125a
Michel Madsens datter - 1 år
Peder Galthens moder - 75 år
Niels Skovs datter Anne Marie - 5 år
Bernt Nielsens datter - 2 år
Jens Hørnings navnløse søn
jomf Bruun - 50 år
Baltzer Terp Bager - 49 år
Niels Skovs søn Jens - 11 år
drengen Laurs Nielsen fra sygestuen - 2 år
Laurs Rasmussens søn
en dreng Baltzer Thorsen? fra Grættrup død på sygestuen
Rasmus Slagters navnløse datter
hr Fabricius dødfødte datter

1790
fol 125a
Niels Madsens navnløse datter
madam Beyr - 60 år
Nicolaj Skrædders datter - 1 år
fol 125b
Bertel Lucasens datter - 1½ år
Jens Laursens datter - 5 år
sr Gyrstings datter - 5 år
degnen Schades dødfødte søn
Oluf Fynbos datter - 1½ år
Niels Gjødvads datter - 1½ år
Jacob Boes datter - 1½ år
Niels Molbo som druknede - 40 år
Claus Væver som druknede - 24 år
Jens Munk Hyrdes søn - 5 år
Knud Rasmussen - 77 år
Niels Madsen - 44 år
sl Jens Pallesens enke Cathrine Gabrielsdatter - 78 år
residerende kapelan hr Schandorf - 68 år
Peter Lagesen som fandtes liggende på gaden - 50 år
sr Schwarzwalds datter Sophie Helene - 1½ år
fol 126a
Inger Laursdatters søn Just Henrich - 20 år
Knud Nielsens Skrædders søn - 0 år

1791
fol 126a
Jens Ustrups datter - 3 år
hr Schwarzwalds hustru - 40 år
Jens Terndrups søn - 4 år
Niels Skovs søn Erich - 9 år
kammerjunker Levetzau - 39 år
kammerherre Bülow ?? Hansen - 24 år
Jens Lindes søn - 5 uger
Bendix Andreasen - 68 år
Loumanns søn - 5 år
Rasmus Soelgaards søn - 1 år
Rasmus Slagters søn - 8 uger
Peder Ovesens datter - 2 år
Søren Bræstrups søn - ½ år
Andreas Baeses hustru - 42 år
Andreas Baeses dødfødte datter
Vap? Hanses datter - 12 uger
Jens Bech handskemager - 95 år
Rasmus Pedersen - 60 år
Sidsel L?byes - 56 år
Rasmus Soelgaard - 36 år
Hans Baastrup - 45 år
Inger Laursdatter - 45 år
Laurs Rebslagers dreng - 12 år
fol 126b
feltskærer Schwarzwald - 48 år
Christen Wrold - 67 år
Peder Schandorfs datter - ½ år
Jens Andersen Hyrdes hustru - 50 år

1792
fol 126b
Jens Drejers søn Søren - 7 år
kaptain Pultz - 67 år
Jørgen Baltzer Hansens søn - 18 uger
forvalter Storm - 53 år
Hans Ejlertsen - 64 år
Peder Schandorfs datter - 9 mdr
Hermans søn - 2 år
Oluf Fynbos søn - 4 år
Peder Schandorfs datter - 9 mdr
Søren Baastrups dødfødte søn
Michel Madsens datter - 6 år
gørtler Aastrups søn - 10 uger
Niels Lindes hustru i barnsnød - 44 år
degnen Rasmus Schade - 55 år
Johan B. Leidner - 71 år
Jens Olufsen - 63 år
inspektør Dahlstrøms søn Jacob Ludvig - 16 uger
feldbereder Anders Bruun - 50 år
Jørgen Rasmussens barn Hylleborg Dorothea - 4 uger
Oluf Kabels hustru - 78 år

1793
fol 127a
Jens Stilling - 62 år
Peder Kudsk - 80 år
Knud Skrædders datter Anne - 1½ år
Johan Mejers datter Dorothea Veronica - 13 år
Johan Møller Flechtner på Mallinggård - 69 år
Erich Smeds søsters to tvillinger - 3 dage
madam Gyrsting Inger Malene Andersen - 33 år
Bager Terps enke Gertrud - 62 år
kancelliråd Holms hustru Dorothea Cathrine Møller - 54 år
madam Mette Ludner født Ørsted - 79 år
Niels Baeses datter - 1 år
Ebbe Jensens datter - 3 mdr
Adam Schades søn Rasmus - ½ år
Mads Thybos datter Mette - 1 år

1794
fol 127a
vægterens søn Claus - 17 uger
Oluf Kabel - 80 år
Søren Erichsens datter - 7 år
degneenken madam Schades datter Friderica - 6 uger
sognepræstens søn Hans Tage Fabricius - 7 år
Jørgen? Balle - 62 år
Jens Kolts datter Johanne - 4 år
Trykke-Lenes søn Peter - 6 år
Jens Boes søn Rasmus - 5 år
Jacob Boes datter Anne Cathrine - 2 år
Jens Hem - 48 år
Erich Smeds hustru
Dreslers søn Johan Christophersen - 14 år
Christen Christensens søn Christen - 8 timer
Peder Smeds hustru - 78 år
Peder Ga?lens datter Lise - 17 år
Hans Haderslevs datter Kirstine - ½ år
Abigael Marie Hejde Hoff - 51 år
fol 127b
Mads Thybos hustru - 48 år

1795
fol 127b
Jacob Boes hustru Dorothea - 48 år
hr Duchs søn - 3 mdr
Adrian Pedersen - 78 år
inspektør Dahlstrøm - 42 år
inspektør Dahlstrøms hustru født Silkendorf - 38 år
skoleholder Bendix Abel Glahn - 46 år
rebslagerens datter Mette Kirstine - 3 år
Loumanns datter Mette - 12 år
madam Elisabeth Ancher Stausholm - 82 år
Jens Munks barn - 3 mdr

1796
fol 127b
den gl Kej Boxen - 72 år
Jørgen Baltzer som døde pludselig - 54 år
Bodil Stephansdatter - 70 år
Mejers datter - 13 år
Karen Jensdatter - 76 år
Christen Slots barn - ½ år
majorinde Fiin - 78 år
Peder Smed - 58 år
ritmester Peder Hovenbek Pultz - 66 år
Knud Skrædder - 45 år
Rasmus Skrædders broder - 12 år
trykkerens barn - 8 uger
Søren Jespersens hustru Johanne Christensdatter - 35 år
Niels Mortensen - 50 år

1797
fol 128a [kort 5]
Jens Jensen Munk - 64 år
Niels Nicolajsen Snedker - 54 år
betjent Jens Terndrup - 53 år
Niels Thorsens enke Anne Marie Poulsdatter - 73 år
madam Ingeborg Charlotte Byner født Breum - 64 år
Jens Hørning - 50 år
madam Eleonore Medea Siersted født Hasselager - 51 år
skorstensfejer Johan Wilhelm som druknede, da han ville gå over søen på isen - 58 år
Christen Hedegaards enke Anne Jespersdatter - 71 år
Poul Sørensen Fynbo ringer ved Skanderup kirke - 71 år
Espen Laursens enke Maren Erichsdatter - 77 år
rebslager Laurs Nielsen Lind - 58 år
Christen Jensen Bierring - 67 år
rebslager Laurs Nielsen Linds enke Anne Mortensdatter - 74 år
løjtnant Bruun - 46 år

1798
fol 128a
Laurs Wengs søn Niels - 2 år
Ejlert Siversen Urmager født i Is?land - 36 år
Mads Thybos dødfødte søn
købmand Hans Holm - 46 år
Mads Andersen Ringer - 52 år
fol 128b
væver Simon Olufsen Kabel - 30 år
Bertel Lucasens hustru Mette Jensdatter - 50 år
bødker Gert Hveisels søn Peder - 6 år
enke oberstinde Anne de Trapaud født de Charisius - 57 år
sl skoleholder i Lyngby Anders Andersen Kurs enke Karen Knudsdatter - 69 år
kancelliråd og amtsforvalter Peter Andreas Holm - 60 år
Søren Bræstrup Skrædders søn Rasmus - 6 uger
Søren Erichsens hustru Anne Kirstine Pedersdatter - 46 år
Thomas Nielsens hustru Karen Jacobsdatter - 40 år
skoleholder Schades søn Carl Adolf - 9 mdr

1799
fol 128b
Søren Pedersens søn Christen Leth - ½ år
Søren Jensen Vævers hustru Else Pedersdatter - 36 år
Loumanns datter Maren - 5 år
Kirsten Rasmusdatter - 50 år
madam Elisabeth Sophie Grønbech født Anchersen - 65 år
skolelærer Adam Schade - 27 år
Christen Christensen Slots dødfødte søn
Søren Jensen Vævers datter Bodil Marie
fol 129a
Anders Leths søn Niels - 14 uger
snedkersvend Hans Adam Lemme - 34 år
Jens Ejlertsens dødfødte datter
Andreas Gaths datter Anne Johanne - få timer
Andreas Gaths hustru Ingeborg Pedersdatter - 31 år
betjent Pedersens hustru Maren Christensdatter - 31 år
jomf Dorothea Lovise Torbull hos frk Trapaud - 26 år
rebslager Mads Pedersens hustru Maren Andersdatter - 22 år
handskemager Herman Schiørring - 43 år
Rasmus Jespersens hustru Karen Sørensdatter - 64 år
Cathrine Hedvig Henrica sl oberstløjtnant Behmans enke - 81 år
Thomas Nielsens dødfødte datter
Karen Tidemann hos hattemager Niels Baes - 75 år
Frands Lemmes søn Johan - 4 mdr
urmagerenke Nicoline Siversens søn Friderich Christian - 3 mdr
Søren Pedersens datter Gertrud - 3½ år
Mads Pedersen Rebslagers søn Peder - ½ år
Peder Pallesens hustru Maren Sørensdatter - 56 år
Søren Erichsens hustru Maren Pedersdatter - 34 år

1800
fol 129b
feldbereder Søren Hansen Lind - 43 år
Morten Taanings datter Kirsten - 3 mdr
Bertel Lucasens datter Karen - 24 år
Andreas Gaths dødfødte datter
Jens Nielsen Ustrup - 66 år
Christen Ovesens søn Hans - 9 år
Knud Rasmussens enke Maren Sørensdatter - 86 år
Frands Lemmes søn Hans - 8 mdr
Jens Nielsen - 70 år
Christen Ovesens datter Anne Margrethe - 2 år
skomagermester Rasmus Jespersen - 71 år
Bernt Nielsens hustru Dorthe Marie Rasmusdatter - 41 år
fuldmægtig Hans Laursen i Slotsgården - 75 år
Mortensens enkes datter Karen - 12 år
Peder Olufsen Normanns datter Kirsten Margrethe - 3 år
prokurator Borchsenii søn Henrich Ludvig Jacobi - 6 år
hr Fabricii søsterdatter Nicoline Barfoed - 6 år
Bernt Nielsens søn Rasmus - 4 mdr
skrædder Halberstadt - 48 år
Laurs Erichsen Rebslagers søn Christen - 3 år
fol 130a
Søren Linds enkes søn Søren Lind - 10 uger
Thomas Snedkers søn Søren - 12 år
Mads Pedersen Rebslagers dødfødte datter
Oluf Poulsen Fynbos hustru Helene Sørensdatter - 43 år
Søren Thranes datter Anne Mette - 2½ år
Niels Horndrups datter Cathrine Marie - 1 år
Christen Ovesens søn Jens - 4 år
sadelmager Riedells datter Marie Lovise - 1½ år
Jens Andersen Alrøs datter Jacomine - 9 mdr
Søren Nielsen Murmesters datter Inger - 1 år
Jens Andersen Alrøs søn Anders - 3 år

1801
fol 130a
kleinsmed Martinus Rhodes datter Johanne Mette Balsamine - 8 år
bødker Gert Hveisels dødfødte søn
rebslagersvend Laurs Nielsen Holms datter Inger Marie - 1 år
kontrollør Andreas Schmidt - 66 år
betjent Pedersens datter Edel Margrethe Øllegaard - 6 år
Mads Friises hustru Maren Sørensdatter Kastrup - 60 år
skomagermester Peder Pallesen - 68 år
en ukendt betler som fandtes død ibyfoged Tolstrups hønsehus - ca 60 år
Søren Jensen Diks? søn Knud af Teglhuset ved Ladegård - 9 mdr
fol 130b
trykker og farver Carl Petersen Halls datter Anne - 4 mdr
Søren Jensen Vævers søn Jens - 4 år
trykker og farver Carl Petersen Halls datter Else Kirstine - 4 år
Peder Galthen - 59 år
ungkarl Jørgen Jensen af Ringkloster som døde på sygehuset - 33 år
bager Bræstrups søn Peder Pallesen - 8 uger
skolelærer Peder Schouby - 30 år
Jacob Lystrups datter Anne Cathrine - 19 år
løjtnant Jesper Friderich v. Bülow - 17 år
smeden Hans Theskous hustru Berline Hansdatter - 40 år
Christen Pallesens søn Peder Pallesen - 7 uger
bager Bræstrups søn Jens Stilling - 8 mdr
skomager Rasmus Boes hustru Anne Cathrine Jensdatter - 77 år
Jens Jensen Hyrde - 80 år

1802
fol 130b
hattemager Niels Baeses tvillingesøn Anders - 1 dag
hattemager Niels Baeses tvillingedatter Else Margrethe - 7 dage
Morten Rasmussen Taanings søn Iver - 2 dage
Peder Olufsen Normanns søn Rasmus - 8 år
gørtler Søren Thranes datter Henrica Cathrine - 12 dage
fol 131a
trykker og farver Carl Petersen Hall - 31 år
enke oberstinde C. C. Christiane Friis født Nordenkrone? - 88 år
Søren Thomasen Portner - 60 år
købmand Niels Pedersen Møller - 47 år
jomf Ingeborg Cathrine Aagaard - 19 år
Laurs Rasmussen Weng - 56 år
Søren Erichsens søn Niels - ½ år
købmand Rasmus Jensen Søgaard - 65 år
skomager Peder Boes - 55 år
skomager Abraham Amundsens hustru Marie Cathrine Madsdatter - 23 år
Johannes Thones datter Hansine Anne Cathrine - ½ år
Bertel Bjørn - 91 år
trykker Carl Petersens enkes datter Anne Kirstine - 9 mdr
Søren Jensen Lofts datter Anne Mette - 2 uger
Søren Jensen Lofts datter Marie Kirstine - 3 uger

1803
fol 131a
madam Anne Marie Rathsach født Holm - 70 år
Jens Jensen Væver - 84 år
bødker Gert Hveisels søn Friderich Ludvig - 6 år
snedker Thomas Laursens søn Niels - 8 år
bødker Gert Hveisels søn Peder Hveisel - 4½ år
drejer Jens Alrøs søn Anders - 9 mdr
fol 131b
Andreas Gaths søn Peter - 5 år
Søren Nielsen Murmesters datter Inger - 1 år
vægter Christen Slots hustru Anne Cathrine Jensdatter - 32 år
Søren Jensen Vævers datter Else Cathrine - 3 år
Christen Pallesens tjenestepige Kirsten Sørensdatter - 30 år
kammerherre og ridder Hans Løvenhielm Bülow - 64 år
Friderich Tolstrups datter Anne Marie - 1 år
Jørgen Nielsens hustru Marie Jensdatter Pallesen - 67 år
skomagersend Hans Jochumsen af Randers - 34 år
Laurs Rasmussen af Linå som døde på sygehuset - 68 år
maler Hveisels hustru Anne Margrethe Hansdatter - 51 år
Andreas Gaths søn Christopher - 1½ år
Jørgen Baltzers enke Maren Christiansdatter - 71 år
Gregers Damsgaard - 56 år
Mads Friises søn Søren - 4 uger
Søren Thomasens enke Maren Laursdatter - 74 år
hattemager Christopher Pedersens søn Anders - 6 uger
kontrollør Schmidts enke Anne Marie - 54 år

1804
fol 132a
Mads Christensen Thybos søn Jens - 9 dage
skræddermester Søren Bræstrup - 45 år
gørtler Søren Nielsen Thrane - 41 år
degnen Hans Lundorphs søn Søren Peder - 5 år
organist skovs dødfødte datter
Jørgen Malers datter Anne Margrethe - 16 år
Søren Bræstrup Skrædders enke Johanne Rasmusdatter - 38 år
Jørgen Balles enke - 70 år
snedker Jens Andersen Overgaard - 43 år
Peder Jensen Holms hustru Eva Marie Sørensdatter - 33 år
Christen Bierrings enke Anne - 62 år
skomager Michel Madsen - 56 år
Anne Margrethe Cortsdatter som døde på sygehuset - 22 år
ungkarl Søren Sørensen tjenende Laurs Wengs enke, født i Astrup - 50 år
Severin Andersen Pinds dødfødte barn af Torrild
Gregers Damsgaards enke Anne Marie Jensdatter - 52 år
snedker Jens Overgaards enke Maren Madsdatter Brønd - 41 år
fol 132b
Christian Christiansen - 77 år
skomagermester Peder Hansens søn Hans Peter - 2 timer
ungkarl Jens Gregersen - 31 år
skomagermester Peder Hansen - 39 år
skomagersvend Hein Nölf Daman - 29 år
skomagersvend Johan Lund - 50 år
husmand Niels Christensen af Hørning død på sygehuset - 54 år
ringer og bedemand Niels Schou - 59 år
Andreas Baeses hustru Birthe Pedersdatter - 42 år
Jørgen Nielsen - 44 år
skomagermester Hans Haderslev - 50 år
Tater Cathrine - 60 år
Anders Laursen af Hemstok død på sygehuset - 56 år
skomagermester Jacob Rasmussen Boes - 56 år
Thomas Nielsens dødfødte søn
madam Anne Marie Fabricius født Rasmusdatter - 48 år
Peder Holms svigermoder Maren Michelsdatter kaldet Maren Tysks - 70 år
kanalgraver Otto Nicolaj Rodenberg Laursen - 56 år
hattemagermester Christopher Pedersen som gik gennem isen på søen - 26 år

1805
fol 133a
Jacob Lystrups hustru Else Andersdatter - 56 år
Andreas Baeses søn Anders - 12 år
Christopher Dreslers hustru Inger Andersdatter - 75 år
købmand Carl Christian Byhner - 92 år
skomagersvend Christian Jensen - 36 år
betjent Petersens datter Gerhardine Elisabeth - 12 år
Søren Jensen Stjærs datter Karen - 5 år
Karen Taanesdatter - 74 år
ungkarl Rasmus Michelsen fra Horndrup død i fru Holms gård - 51 år
tømmermand Søren Laursen på Blegdammen - 67 år
Jacob Knudsen født på sygehuset søn af husmand Knud Andersen og Birthe Jacobsdatter på Snerild mark - 8 dage
købmand Johannes Thone - 33 år
Rasmus Brændstrups søn Peder - ½ år
Jens Vævers enke Marie Sørensdatter - 74 år
Jens Jensen Vævers hustru Stine Friderichsdatter - 45 år
Jørgen Drejer alias Jørgen Baltzers hustru Mette Kirstine Christensdatter - 40 år

1806
fol 133b
Søren Lofts datter Mette - 6 uger
skrædder Christen Riises hustru Anne Jensdatter - 56 år
skomagersvend Holger Nielsen Vejle - 59 år
feldbereder Søren Linds enke Maren Rasmusdatter [Jespersen] - 51 år
hattemager Niels Boes datter Else Margrethe - 1 år
rebslager Mads Friises søn Søren - 2 mdr
bager Christian Ludvig Bloch Bræstrup - 40 år
handskemagersvend Simon Johansen født i Høver - 50 år
Christen Jensen Bruun tjenestekarl hos købmand Erich Møller, druknede i søen - 44 år
sadelmager Madsens søn Søren - 1 år
hattemager Niels Baeses datter Ingeborg - 15 år
Maren Pedersdatters søn Michel - 14 dage
drejer Jens Alrøs søn Jacob - 2 år
Peder Pedersen Fregerslevs datter Mariane - 2 mdr
væver Michel Hansens hustru Kirstine Cathrine Nielsdatter af Slotshusene - 52 år
Johan Peter Rothausen tidl kobbersmed i Vejle - 79 år
Andreas Gaths hustru Anne Christine Christophersdatter Dresler - 32 år

1807
fol 134a
skomagersvend Iver Jensen - 44 år
enke Dorthe Nielsdatter - 57 år
snedkersvend Anders Fruergaard - 27 år
Sophie Magdalene Munkeberg født Garde - 84 år
Christen Pallesens søn Jens Christensen - 2 år
bedemand, ringer og maler Jørgen Hveisel - 50 år
Hans Flensted ?nels søn Jens - 2½ år
almisselem ungkarl Johan Thomasen af Odder død på sygehuset - 52 år
almisselem enke Margrethe Nielsdatter af Svejstrup død på sygehuset - 54 år
væver Jens Ejlertsens dødfødte søn
Mads Friises datter Mariane - 11 dage
Anders Rasmussens enke Maren Jacobsdatter alias hattemagerenken - 88 år
skomager Jens Mathiasens datter Mette Marie - 5 uger
Michel Jensens søn Jens Christian af ? død på sygehuset - 1 år
madam Lovise Møller født Aastrup - 52 år
jomf Maren Arlander Haslund - 53 år
fol 134b
soldat Søren Knudsens søn Knud i Forlev - 8 uger
almisselem Niels Rasmussen af Vrold - 75 år

1808
fol 134b
Jacob Boes enke Kirsten Laursdatter - 64 år
Cathrine Tonnes - 80 år
rokkedrejer Jens Alrø - 53 år
hattemager Peder Didrichsens hustru Maren Sørensdatter - 71 år
Peder Fregerslevs datter Else Marie - ½ år
enke madam Margrethe Stilling født Pallesen - 72 år
skrædder Friderich Pedersens søn Peder ? - 7 år
Kirstine Wilhelms søn Johannes Nicolaj - ½ år
vægter Christen Slots søn Christen - 2 år
slagter Andreas Baeses søn Hans Friderich - 9 mdr
degnen Hans Lundorphs datter Anne Marie - 11 år
Bernt Nielsens hustru Anne Sophie Christensdatter - 50 år
Mads Christensen Thybos dødfødte søn
enke Birgitte Bendixen - 85 år
Hans Drejers enke Maren Sørensdatter - 93 år
møller Gotfried Poulsen som druknede i søen - 26 år
fol 135a
spisemester Rasmus Christensens datter Johanne død på sygehuset - 7 år
Rasmus Andersen Galthens datter Ellen - 2 år
jomf Rasmussen - 60 år
Christopher Dresler - 76 år
sadelmager Madsens datter Else - 6 år
Gert Wibers søn Peder Baltzer - 12 år
Jens Laursens datter Anne - 29 år
murermester Laurs Christiansens hustru Sidsel Nielsdatter - 45 år
bager Terps hustru Benedicte [Rasmusdatter] Jespersen - 39 år

1809
fol 135a
skrædder Oluf Loumanns søn Niels Møller - 1 år
Jens Pedersens datter Anne Marie Jensdatter fra Fregerslev som druknede i en brønd - 19 år
drejer Peder Thomasens hustru Maren Jensdatter - 23 år
Bernt Nielsen - 62 år
frk Anne Margrethe Trapaud - 47 år
fol 135b
Maren Sørensdatters søn Christian - 3 dage
Niels Horndrups dødfødte søn
Jens Grønbech - 60 år
smeden Stephan Nielsen - 69 år
slagter Andreas Baeses dødfødte søn
Edel Margrethe Michelsdatters datter Karen - 14 dage
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns dødfødte søn
Mads Thybos hustru Anne Cathrine Jensdatter - 41 år
skomagermester Rasmus Boes - 86 år
skomagermester Christen Vejles hustru Anne Cathrine Jacobsdatter - 54 år
slagter Andreas Baeses søn Hans Friderich - ½ år
skræddersvend Martin Rosenstrøm - 58 år
Christian Haderslevs datter Laurine Amalie - 4 uger
feldbereder Niels Peter Olufsens søn Jens Olufsen - 14 dage
murermester Laurs Christiansens datter Sidsel - 14 dage

1810
fol 135b
skrædder Halberstadts enke Mette Helene Nielsdatter - 67 år
Claus Wibers - 49 år
drejer Peder Thomasens søn Thomas Møller - 1½ år
fol 136a
handskemagersvend Johan Jacob Nicolajsens datter Johanne Friderica - 2½ år
almisselem Ingeborg Hems - 60 år
karetmager Peter Röhr - 66 år
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns søn Jens - 2 uger
Peder Thomasens svigermoder Maren Pedersdatter - 57 år
almisselem Cathrine Adrians - 68 år
Carl Christian Holms hustru Dorothea Sophie Holm - 42 år
Knud Sørensens søn Laurs Weng - 18 uger

1811
fol 136a
Jens Simonsen fra Åle by død på sygehuset - 38 år
Christian Berntsen som tjente bager Terp - 22 år
handelsmand Hansens og Friderica Petrine Holsts uægte barn Christiane Friderica - 9 uger
hofjunker Levetzau - 24 år
fol 136b
kateket Lundorphs søn Henrich - 2½ år
almisselem Birgitte Baes - 83 år
almisselem Jens Munk død på sygehuset - 68 år
kateket Lundorphs søn Nicolaj - 10 år
jordemoder madam Barsøes datter Emilie Charlotte - 3 år
snedkersvend Søren Sørensen som druknede i søen - 22 år
skolelærer Christen Pallesens søn Hans Friderich - 14 uger
Jacob Mogensens og Johanne Christensdatters dødfødte søn

1812
fol 136b
Karen Christensdatter - 56 år
Hans Jensen Flensteds datter Mette Marie - 1½ år
Søren Erichsens søn Anders - 5 dage
Rasmus Terps moder Abigael - 68 år
fol 137a
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns søn Jens - 9 mdr
Hans Gundersens hustru Ellen Friderichsdatter - 59 år
postmester Christian Schandorf - 35 år
Niels Kollerups søn Peter Baltzer - 2½ år
almisselem Anne Jensdatter enke efter Jens Drejer - 72 år
Jørgen Christian Vejles datter Margrethe - 4 dage
trykker Peter Hald - 78 år
Peder Thomasen Drejers søn Thomas Møller - 2 år
fuldmægtig Nutzhorns søn Christian Friderich - 2½ år
Thomas Randers søn Julius Marcus - ½ år
kammeråd og amtsforvalter Lunds datter Sophie Andrea - 8 år
urmager Giers datter Nicoline Christine Gier - 2 år
farver Thomas Schebers hustru Kirstine Andersdatter - 83 år

1813
fol 137b
hattemager Niels Baeses søn Niels - 4 år
skrædder Søren Loumanns hustru Else Nielsdatter Schou - 65 år
urmager Abraham Gier - 46 år
kateket Lundorphs søn Christian - 10 år
Søren Erichsens datter Anne Kirstine - 1 mdr
feldbereder Niels Olufsens søn Jens von Hagen - 11 uger
Peder Fregerslev som faldt fra et træ i Ustrup skov - 51 år
kateket Lundorphs søn Søren Peter - 8 år
skræddermester Rasmus Christophersens søn Christian Ludvig - 1½ år
Mads Friises hustru Mette Sørensdatter - 35 år
nordmanden Jens Christensen som tjente byfoged Bagger og væltede med en vogn - 60 år
fol 138a
byfoged Tolstrups hustru Anne Marie Tolstrup født Ørting - 81 år
Anne Margrethe Pedersdatters uægte datter Maren Andrea - 8 mdr
ungkarl Anders Jensen jæger ved Århus regiment død på sygehuset - 33 år
Else Marie Jensdatters dødfødte søn

1814
fol 138a
bødker Gert Hveisels søn Friderich Ludvig - 9 mdr
rebslagermester Mads Pedersen - 46 år
Hans Flensteds søn Hans - 13 uger
regimentskirurg Johann Peter Winge - 30 år
konsumptionsforvalter Christian Ludvig Uch - 52 år
Ditlev Wohlerts datter Maren - 2 dage
pige Johanne Andersdatter datter af husmand Anders Pedersen i Svinballe i Hundslund sogn død på sygehuset - 15 år
fol 138b
købmand Eske Søgaards hustru Maren Jensdatter Bjødstrup - 34 år
skomagermester Peter Schmidts datter Marie Kirstine Barsøe - 10 år
Jacob Bruuns søn Søren - ½ år
Claus Pedersens moder Mette Sørensdatter - 83 år
Peder Jensen Holms tvillingesøn David Cilius - 10 dage
guldsmedesvend Carl Friderich Didrichsen født i Magdeburg i Preussen - 55 år
Mads Mortensen - 70 år
Jens Basballes datter Else Cathrine Marie - 5 år
Søren Nielsen Murmesters datter Friderica Lovise - 1 år
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns søn Jens - 7 mdr
fol 139a
snedkermester Christen Thomasens søn Thomas - 8 uger
Jens Ustrups enke Anne Erichsdatter - 70 år
Oluf Møllers søn Christian - 1 år
Hans Gundersens datter Edel Johanne - 8 dage
Thomas Randers datter Elisabeth Nicoline - 9 år
skolelærer Christen Pallesens søn Peder Pallesen - 11 år
Jens Laursens hustru Sidsel Jensdatter - 70 år

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 15.10.2017
c