s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1780-99
Copulerede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1780
fol 3b
ungkarl og smedesvend Peder Pedersen af Vitved og pige Anne Jensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 4a
ungkarl Jens Johansen og pige Else Kirstine Andersdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Michelsen af Virring og pige Mette Rasmusdatter af Gram (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Jensen Schou og pige Maren Rasmusdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 4b
ungkarl Laurs Christensen tjenende i Ladegård og pige Anne Dorthe Rasmusdatter ibd (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Hesbæk af Viborg og pige Else Erichsdatter Hem (trolovet og copuleret)
ungkarl og rytter ved eskadronen Nicolaj Rothaus og pige Maren Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
fol 5a
enkemand Johan Joseph af Ladegård og Niels Laursens enke Anne Cathrine Clausdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Jensen af Stilling og pige Anne Jensdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
fol 5b
sr Michael Brandt forvalter ved Wilhelmsborg og jomf Mette Marie Fædder? af Skanderborg (copuleret)

1781
fol 6a
ungkarl Thomas Laursen og pige Maren Christensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Pedersen af Stilling og pige Anne Johanne Christensdatter af Justenborg ved Gram (trolovet og copuleret)
fol 6b
ungkarl og soldat Michel Jensen af Dover sogn og pige Maren Jensdatter hos Peder Pedersen i Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Jørgen Jensen af Hvolbæk og pige Else Christensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
enkemand Knud Nielsen Due af Hørning og pige Anne Jensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
fol 7a
ungkarl Jacob Christensen og pige Kirstine Poulsdatter begge tjenende i Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og rytter ved slesvigske regiment Jens Knudsen og pige Maren Nielsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Terkildsen af Hem og pige Maren Christensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 7b
ungkarl Peder Sørensen og pige Birthe Sørensdatter af Gram (trolovet og copuleret)
enkemand borger og skomager Christen Jensen Bierring og enke Anne Mathiasdatter (trolovet og copuleret)
fol 8a
ungkarl og skrædddermester Anders Poulsen af Skanderborg og pige Karen Knudsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
enkemand Johan Henrich Wilhelm af Skanderborg og pige Anne Kirstine Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 8b
enkemand Jacob Lystrup af Skanderborg og pige Else Andersdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl og feltskærer Johan Gotfried Schwarzwald af Skanderborg og jomf Johanne Marie Magdalene Kragh af Skanderborg (trolovet og copuleret)

1782
fol 9a
ungkarl malersvend Jørgen Hveisel og pige Anne Margrethe Hansdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jesper Andersen og pige Kirstine Sørensdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 9b
enkemand Jens Hem snedker i Skanderborg og pige Anne Andersdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl borger og drejer Jens Andersen af Skanderborg og pige Anne Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 10a
ungkarl og selvejer Peder Jensen af Ringkloster og pige Anne Marie Jensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Erichsen af Blegind og pige Anne Olufsdatter tjenende i Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 10b
rytter Peder Jensen ved slesvigske regiment og pige Johanne Andersdatter (trolovet og copuleret - i Dover kirke)
ungkarl Niels Pedersen Møller af Lundum mølle og pige Johanne Knudsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 11a
enkemand Claus Rasmussen selvejer i Vitved og pige Anne Friderichsdatter af Gram (trolovet og copuleret)
ungkarl Hans Hansen af Horsens og pige Mette Marie Pedersdatter som tjente i Ladegård (trolovet og copuleret)
fol 11b
ungkarl og skomagersvend Jens Rasmussen Baes og pige Maren Madsdatter tjenende i Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Nielsen tjenende i Gram og pige Kirsten Poulsdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 12a
gårdmand og enkemand Laurs Christiansen af Mesing og pige Margrethe Sørensdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Pedersen af Vrold og Christen Overgaards enke Johanne Laursdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Thomas Jørgensen af Vrold og pige Karen Andersdatter tjenende ibd (trolovet og copuleret)

1783
fol 12b
ungkarl og snedkersvend Niels Christensen Lind og pige Anne Marie Sørensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og skoleholder Christen Kjeldsen af Framlev sogn og pige Sidsel Christensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 13a
ungkarl og gårdmand i Gram Peder Rasmussen og pige Anne Marie Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Olufsen og Kirsten Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Knudsen og pige Karen Jensdatter begge af Stilling (trolovet og copuleret)
fol 13b
ungkarl og skomagersvend Søren Hansen og pige Johanne Nielsdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
enkemand Thomas Pedersen gårdmand i Båstrup og pige Maren Jensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Jørgensen af Fillerup og pige Anne Kirstine Christensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 14a
ungkarl Poul Christian Rasmussen borger og skipper i Horsens og pige Maren Justsdatter af Justenborg ved Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Pedersen af Ladegård og pige Kirsten Jensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 14b
ungkarl Laurs Pedersen af Vrold og enke Maren Jørgensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Terkild Sørensen af Gram og hans søskendebarn pige Maren Rasmusdatter ibd (trolovet og copuleret - kongebrev)
fol 15a
enkemand og husmand i Forlev Christen Jensen og pige Anne Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)

1784
fol 15a
ungkarl og borger Knud Nielsen af Skanderborg og pige Kirsten Madsdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 15b
ungkarl Erich Rasmussen af Vrold og pige Ellen Christensdatter ibd (trolovet og copuleret)
borger og købmand sr Hans Baastrup af Skanderborg og pige Johanne Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 16a
ungkarl Søren Henrichsen af Ladegård og pige Kirsten Marie Christensdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Johan Lucasen af Jeksen og pige Ellen Tønnesdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Nielsen Kold og pige Maren Jacobsdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 16b
ungkarl borger og købmand Carl Christian Byner og enke Ingeborg Charlotte Breum af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jørgen Pedersen af Skvætmølle og pige Anne Hansdatter af Vrold (trolovet)
fol 17a
skomagermester Jørgen Jensen Pallesen af Skanderborg og pige Johanne Hansdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Christensen tjenende sr Glud i Ladegård og pige Karen Christensdatter tjenende i Skvætmølle (trolovet)
ungkarl Jens Christensen og pige Kirsten Andersdatter (trolovet)
ungkarl Jesper Andersen og pige Karen Christensdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Jensen Bødker af Skanderborg og pige Dorthe Jacobsdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Vrold og hans søskendebarn Gertrud Knudsdatter (trolovet og copuleret - kongebrev)
fol 17b
ungkarl Jens Jensen af Vejerslev og pige Anne Marie Laursdatter af Stampemøllen ved Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Pedersen af Stilling og pige Anne Johanne Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Jensen skoleholder i Svejstrup og enke Maren Andersdatter af Vrold (trolovet og copuleret)

1785
fol 18a
enkemand Niels Andersen Mørch rytter af Skanderborg og pige Anne Mortensdatter (trolovet)
borger og købmand sr Hans Nicolaj Holm og jomf Anne Sophie Sadolin (trolovet og copuleret)
fol 18b
enkemand borger og glarmester sr Hans Peter Them og jomf Caroline Christiane Holm (copuleret)
Rasmus Hansen Smed af Vrold og pige Anne Conradsdatter (trolovet)
fol 19a
ungkarl og skomagersvend Jacob Rasmussen Boes og pige Dorthe Kirstine Conradsdatter (trolovet)
enkemand Jacob Ernstsen og pige Gertrud Pedersdatter (trolovet)
enke Helle Erichsdatter og ungkarl Christopher Nielsen (trolovet)
fol 19b
enkemand Jens Thomasen af Illerup og pige Sidsel Madsdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Jensen af Høver og pige Anne Kirstine Nielsdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Christensen og pige Else Jørgensdatter (trolovet)
ungkarl Bernt Nielsen og pige Dorthe Marie Rasmusdatter (trolovet)
fol 20a
ungkarl Friderich Ludvig Christensen og pige Maren Laursdatter (trolovet og copuleret)

1786
fol 20a
enkemand Rasmus Jensen af Stilling og enke Else Marie Nielsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 20b
enkemand Peder Nielsen og Maren Nielsdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomagersvend Jens Jensen Væver og pige Kirstine Marie Friderichsdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl og smedesvend Søren Jensen Bech af Grundfør og pige Cathrine Poulsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
Hr Nicolaj von Essen Barfoed af Horsens og jomf Dorothea Cathrine Fabricius af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen Holmstol og pige Johanne Michelsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 21a
skomager Oluf Poulsen af Skanderborg og pige Helle Sørensdatter af Stilling (trolovet)
enkemand Jens Andersen gårdmand af Vrold og pige Maren Andersdatter ibd (trolovet)
fol 21b
sr Anders Winding Kruse af Hvolgård og jomf Anne Christine Munkeberg af Skanderborg (trolovet og copuleret)
enkemand og korporal Niels Mortensen og pige Anne Sophie Knudsdatter (trolovet)

1787
fol 22a
enkemand Søren Nielsen og pige Maren Sørensdatter (trolovet)
ungkarl Willum Sørensen og enke Maren Jepsdatter (trolovet)
Rasmus Rasmussen Soelgaard og Friderica Lovise Stilling (trolovet)
Nicolaj Christophersen af Skanderborg og Karen Jensdatter af Vrold (trolovet)
fol 22b
ungkarl Anders Jepsen af Vrold og pige Anne Pedersdatter af Havreballe (trolovet)
ungkarl Peder Jensen og Johanne Christensdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Daniel Knudsen af Tåstrup og enke Anne Margrethe Sørensdatter (trolovet)
fol 23a
ungkarl Rasmus Jensen af Svejstrup og pige Anne Cathrine Nielsdatter (trolovet)
Jacob Jensen af Skanderborg og pige Karen Nielsdatter ibd (trolovet)
Laurs Pedersen og Else Marie Nielsdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
fol 23b
Niels Andersen af Skanderborg og pige Anne Sophie ibd (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Sørensen og pige Maren Nielsdatter af Ladegård (trolovet)
Josias Kindemoes og pige Bodil Marie Rasmusdatter (trolovet)
fol 24a
ungkarl Christian Christensen og pige Gertrud Marie Pedersdatter af Ladegård (trolovet)
Rasmus Michelsen af Ladegård og pige Helle Rasmusdatter ibd (trolovet)
kaptajn Laurs Reichved Sommerfeldt og frk Marie Christiane Fiin (trolovet og copuleret)
fol 24b
Henrich Jensen af Hørning og Mette Rasmusdatter af Stilling (trolovet og copuleret)

1788
fol 24b
Henrich Johansen Rytter og pige Anne Christensdatter af Skanderup sogn (trolovet)
hr Steen Curt sognedegn i Torrild og Vedslet og Øllegaard Margrethe Bang (trolovet)
fol 25a
ungkarl borger og brændevinsmand Mads Friis af Skanderborg og enke Maren Nielsdatter Krag af Stilling (trolovet)
fol 25b
skoleholder mons Rasmus Lind og pige Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)
fol 26a
enkemand Niels Jørgensen og pige Anne Marie Jacobsdatter (trolovet)
ungkarl og mesterskomager Niels Madsen ? og pige Maren Andersdatter Thorp (trolovet og copuleret)
fol 26b
enkemand Christen Nielsen eskadronssadelmager og pige Anne Margrethe Christophersdatter Dresler (trolovet og copuleret)
ungkarl Laurs Nielsen af Vrold og pige Kirsten Johansdatter ibd (trolovet)
ungkarl Peder Marcussen af ?lev og pige Karen Jensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 27a
enkemand Jens Hansen af Vrold og pige Anne Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomagersvend Jørgen Baltzer Hansen Hule og pige Mette Kirstine Christensdatter Lind begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
mesterskrædder Niels Nielsen Mønster og pige Mette Kirstine Olufsdatter Schmidt (trolovet og copuleret)
fol 27b
ungkarl mons Jens Erichsen Hørning og jomf Ingeborg Charlotte Vejle (trolovet og copuleret)

1789
fol 28a
ungkarl Simon Olufsen Cabel og pige Maren Nielsdatter begge af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Hagen Knudsen og pige Anne Pedersdatter (trolovet)
ungkarl Niels Christensen og pige Anne Sørensdatter begge af Vrold (trolovet)
fol 28b
ungkarl Peder Pedersen af Mesing og enke M(resten mlg) (trolovet og copuleret)
ungkarl og mesterskomager Christen Nielsen Vejle og pige Anne Cathrine Jacobsdatter (trolovet og copuleret)
enke Anne Hansdatter og ungkarl Søren Thorsen (trolovet og copuleret)
fol 29a
ungkarl Jørgen Nielsen Winther og pige Anne Cathrine Dorthe Gothardsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Rasmussen af Ladegård og pige Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (trolovet)

1790
fol 29b
Gert Pedersen Hveisel og jomf Agnethe Christiansdatter Wissing (trolovet og copuleret)
skoleholder Rasmus Christophersen og pige Amalie Benner (trolovet)
enkemand Jørgen Olufsen og enke Bodil Andersdatter af Skvætmølle (trolovet)
ungkarl og skræddersvend Søren Nielsen og pige Johanne Rasmusdatter (trolovet)
fol 30a [kort 2]
Peder (mlg) tjenende byfoged Tolstrup og pige Johanne Laursdatter (trolovet)
ungkarl og smed Peder Jensen af Forlev og pige Eva Nielsdatter (trolovet)
ungkarl Gunner Hansen af Skanderborg og pige Ide Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 30b
snedkersvend Andreas Andersen Baes af Skanderborg og pige Anne Marie Christensdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl og hattemager Niels Andersen Baes og pige Elisabeth Scavenius (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Pedersen gårdmand i Tåning og pige Anne Christensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Ditlev Rasmussen af Ladegård og pige Kirsten Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Flensted og enke Clara Eleonora Sørensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)

1791
fol 31a
skoleholder Søren Nielsen Bonde af Vrold og pige Anne Kirstine Johansdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomagersvend Jens Nielsen og pige Anne Mortensdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Christensen af Forlev og enke Maren Mathiasdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Mads Poulsen og pige Karen Henrichsdatter begge af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Sørensen og pige Elisabeth Jensdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 31b
ungkarl Hans Henrich Petersen af Skanderborg og enke Maren Andersdatter Terp (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Sørensen og pige Karen Pedersdatter begge af Stilling (trolovet)
ungkarl Jørgen Nielsen og pige Anne Marie Jensdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og sadelmager Jørgen Friderich Kobber af Næstved, Sjælland, og jomf Joachime Hørnstrup af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Knud Rasmussen af Vrold og pige Maren Thorsdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Hans Gundersen af Vrold og pige Ellen Friderichsdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 32a
ungkarl Anders Nielsen og enke Maren Nielsdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
pige Lene Christensdatter af Ladegård og ungkarl Jens Hansen ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl og kleinsmedesvend Martinus Pedersen Rhode og pige Anne Marie Pedersdatter Sats begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og bryggersvend Bertel Jensen af København og pige Anne Hansdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 32b
enkemand Søren Thorsen af Forlev og pige Maren Pedersdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl Jesper Jensen og pige Maren Pedersdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Hansen af Fregerslev og pige Anne Pedersdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
pige Anne Johansdatter og ungkarl Niels Jensen begge af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Madsen Smed af Gram og pige Anne Nielsdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Johan Thomasen og pige Anne Kirstine Pedersdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
fol 33a
mons Adam Schade og Christiane Eleonora Siersted (trolovet og copuleret)
ungkarl Mathias Jensen og pige Karen Pedersdatter begge af Stilling (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Olufsen rytter af Skanderborg og pige Karen Rasmusdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Fastrup og enke Anne Andersdatter af Gram (trolovet og copuleret)

1792
fol 33b
hyrden Jens Andersen af Skanderborg og pige Ove Marie ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Svendsen og pige Johanne Gotliebsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Andreas Baes af Skanderborg og pige Birthe Pedersdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
hr Jørgen Christian Nandrup af Baasgaard og enke madam Johanne Christine Hartmann sl Thranes (trolovet og copuleret)
fol 34a
Christian Ludvig Bræstrup af Horsens og enke Friderica Lovise Soelgaard født Stilling (trolovet og copuleret)
enkemand Jørgen Rasmussen og pige Dorothea Cathrine Achman begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Didrich Pedersen og enke Engel Andersdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Jensen og pige Anne Rasmusdatter begge af Stilling (trolovet og copuleret)
ungkarl Laurs Mathiasen af Svejstrup præstegård og enke Maren Jensdatter sl Hans Ejlertsens af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 34b
enkemand og snedker Niels Christensen Lind og Maren Pedersdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Hansen af Vrold og pige Anne Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Thomasen af Gram og Kirsten Margrethe Jensdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
ungkarl og borger Søren Jespersen og enke madam Baastrup begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 35a
enkemand Anders Nielsen og pige Kirsten Nielsdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)

1793
fol 35a
ungkarl Mads Christensen af Skanderborg og enke Kirsten Jensdatter sl Jens Olufsens (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Rasmussen af Vrold og enke Karen Jensdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen af Vitved og pige Anne Christensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 35b
ungkarl Ebbe Jensen af Skårup og pige Anne Marie Nielsdatter Leth af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Ry og pige Johanne Margrethe Sørensdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
enkemand Laurs Andersen og enke Johanne Nielsdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Hørby og pige Margrethe Sørensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
fol 36a
ungkarl og sadelmager Johan Friderich Riedell og pige Karen Hesselbjerg af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen af Hemstok og pige Maren Jensdatter af Gram (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Michelsen af Mesing og pige Ellen Sørensdatter af Skanderborg Slotsgrund (trolovet og copuleret)
ungkarl Jacob Christensen af Skanderborg og pige Mette Andersdatter Kjær ibd (trolovet og copuleret)
amtsforvalter Peter Andreas Holm og Kirstine Marie Tolstrup (copuleret)
fol 36b
ungkarl Søren Nielsen og pige Mariane Christophersdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Christensen og pige Anne Cathrine Loft begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Oluf Michelsen af Stilling og pige Maren Olufsdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
pige Karen Laursdatter og ungkarl Christopher Erichsen begge af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Andreasen og pige Maren Terkildsdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 37a
ungkarl Daniel Pedersen af Skanderborg og pige Karen Sørensdatter af Ladegård (trolovet og copuleret)
ungkarl og bager Rasmus Terp og jomf Benedicte [Rasmusdatter] Jespersen begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Nielsen Leth af Fregerslev og pige Anne Michelsdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
kancelliråd og amtsforvalter Peter Andreas Holm af Skanderborg og jomf Kirstine Marie Tolstrup (trolovet og copuleret)
fol 37b
ungkarl Laurs Henrichsen af Båstrup og pige Anne Cathrine Jensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)

1794
fol 37b
gørtlersvend ungkarl Søren Trane og pige Maren Nielsdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl feldbereder Søren Hansen Lind og enke Maren [Rasmusdatter] Jespersen sl Bruuns begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 38a
ungkarl Jesper Rasmussen af Hørby og pige Maren Rasmusdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
distriktskirurg Hans Tønder Gyrsting og jomf Dorothea Christine Rethsach begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Pedersen af Fastrup og enke Bodil Jensdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
fol 38b
ungkarl Anders Jensen og pige Juliane Jacobsdatter begge af Skanderborg (trolovet)
enkemand Christen Purup af Vrold og enke Mette Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl og skomagersvend Andreas Jacobsen Gath og pige Ingeborg Pedersdatter Hald af Skanderborg (trolovet)
enke Maren Nielsdatter af Stilling og ungkarl Enevold Jørgensen af Norring mølle (trolovet og copuleret)
fol 39a
enkemand Peder Pedersen af Vrold og pige Anne Christensdatter af Båstrup (trolovet)
ungkarl Jens Madsen af Mesing og pige Karen Jensdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Hansen af Saraberg og pige Kirsten Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 39b
bogholder Dines Simonsen og frk Johanne Lovise Fiin af Skanderborg (trolovet og copuleret)
hr Hans Duche af Horsens og jomf Regine Cathrine Poulsen af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og feldberedermester sr Gert Nicolaj Wibers og jomf Johanne Jørgensdatter Roh? begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
sr Christian Marcus Christopher Gerhard Holst og jomf Henrika Gundil Cecilie Gram (trolovet og copuleret)
fol 40a
ungkarl Hagen Nielsen og pige Karen Rasmusdatter begge af Forlev (trolovet og copuleret)
ungkarl Laurs Pedersen og pige Anne Christensdatter begge i husene på Slotsgrunden (trolovet og copuleret)

1795
fol 40a
enkemand Mads Christensen af Skanderborg og pige Anne Cathrine Jensdatter af Vrold (trolovet og copuleret)
fol 40b
ungkarl Knud Pedersen af Ladegård og pige Karen Jensdatter af Dyrendom (trolovet og copuleret)
ungkarl skomagersvend og landsoldat Christian Haderslev af Svendborg og pige Caroline Laursdatter af Saraberg (trolovet og copuleret)
ungkarl Andreas Rasmussen af Virring og pige Johanne Thomasdatter af Gram (trolovet)
ungkarl Peder Jensen og pige Eva Marie Sørensdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 41a
ungkarl Thomas Nielsen og pige Karen Jacobsdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og mesterskomager Peder Hansen og jomf Anne Margrethe [Rasmusdatter] Jespersen af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jacob Jensen og pige Anne Pedersdatter begge af Vrold (trolovet)
ungkarl Christian Andersen og pige Mariane Andersdatter begge af Stilling (trolovet)
fol 41b
ungkarl Oluf Rasmussen af Hørby og pige Mette Jørgensdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Mads Mogensen af Bredalsgaard i Humlum sogn i Skodborg herred og pige Ellen Marie Pedersdatter af Ladegård (trolovet)
enkemand Søren Nielsen Bruun skoleholder i Vrold og pige Anne Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Jesper Pedersen og pige Anne Malene Laursdatter af Vrold (trolovet)
fol 42a
smed og ungkarl Hans Christian Johansen Tarskov af Forlev og pige Berline Marie Kirstine Hansdatter af København (trolovet)
ungkarl Jørgen Laursen Bang og jomf Apelone Aagaard begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)

1796
fol 42a
ungkarl Jens Christensen og pige Anne Andersdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 42b
enkemand og afskediget rytter Niels Christian Jensen og pige Maren Christiansdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomagersvend Iver Jensen og pige Johanne Jensdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl og rebslagersvend Mads Pedersen og pige Maren Andersdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 43a
ungkarl væver Michel Hansen og pige Kirstine Cathrine Nielsdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl og bager Hans Bjerager og pige Johanne Friderica Hansdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomagermester Hans Hansen og pige Edel Margrethe Sørensdatter Gyberg af Skanderborg (trolovet)
ungkarl og gørtler Laurs Christensen af Odder og pige Mariane Jørgensdatter Bjerager af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 43b
ungkarl Niels Jensen og pige Maren Frandsdatter begge af Vrold (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen af Holme og pige Maren Thomasdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)

1797
fol 43b
ungkarl Niels Poulsen og pige Inger Marie Sørensdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Knud Nielsen og enke Karen Andersdatter sl Thomas Jørgensens (trolovet og copuleret)
fol 44a
ungkarl Søren Jensen og pige Else Pedersdatter begge af Skanderborg (trolovet)
ungkarl sr Peder Leth og jomf Margrethe Faurschou begge af Ladegård (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Sørensen af Riis by og pige Anne Jensdatter af Vrold (trolovet)
ungkarl og maler Andreas Lørberg af Århus og enke Anne Sophie Rasmusdatter af Stilling (trolovet)
Peder Taansen og Anne Cathrine Christensdatter af Vrold (trolovet)
fol 44b
Anders Hansen og Sidsel Pedersdatter af Vrold (trolovet)
borger og indvåner Søren Jespersen af Skanderborg og jomf Marie Kirstine Nørskov af lille Hjøllund (copuleret)

1798
fol 44b
enkemand Laurs Sørensen og pige Maren Andersdatter begge af Gram (trolovet)
enkemand Hans Jensen af Svejstrup og pige Anne Nielsdatter af Forlev (trolovet og copuleret)
fol 45a
ungkarl Jens Hansen og pige Anne Laursdatter begge af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Daniel Rasmussen og pige Anne Kirstine Jensdatter af Gram (trolovet og copuleret)
hr Hans Adolf Dilleben og jomf Cathrine Marie Borgen (trolovet)
ungkarl Anders Jensen Skov og pige Cathrine Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Andreas Jacobsen Rothaus og pige Karen Rasmusdatter [Jespersen] af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 45b
gårdmand Jens Andersen af Gram og pige Karen Nielsdatter af Gram (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Andersen af Gram og pige Karen Michelsdatter af Stilling (trolovet)
ungkarl Laurs Frandsen og pige Anne Mette Nielsdatter begge af Horsens (trolovet)
fol 46a
hr Peder Rasmussen Daugaard til Jordbjerggaard og jomf Sophie Hedvig Woetmann af Skanderborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Danielsen af Mesing og pige Anne Kirstine Jørgensdatter af Forlev (trolovet)
ungkarl Rasmus Jensen og pige Anne Margrethe Johansdatter begge af Vrold (trolovet)
enkemand Oluf Michelsen af Mesing og pige Anne Pedersdatter af Stilling (trolovet og copuleret)
fol 46b
enkemand Bertel Lucasen og pige Maren Christensdatter (copuleret)

1799
fol 46b
ungkarl Peder Rasmussen af Virring og enke Malene Rasmusdatter af Gram (trolovet og copuleret)
ungkarl og skomager Abraham Amundsen og pige Marie Cathrine Madsdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og smed Jens Andersen Højstrøm af Sjælland og pige Cathrine Marie Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 47a
enkemand Søren Jensen og pige Anne Marie Magdalene Mejersdatter eller Johansdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand og skomager Andreas Gath og pige Anne Christine Dresler begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Hans Jensen og enke Maren Christiansdatter begge af Vrold (copuleret)
enkemand Gunder Petersen og pige A. M. Bendixdatter begge af Skanderborg (copuleret)
fol 47b
ungkarl og skomagersvend Christian Carsten Ferdinand Hamelau og pige Charlotte Johansdatter Mejer (copuleret)
enkemand og rebslager Mads Pedersen og pige Mette Cathrine Sørensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen af Riis og enke Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
fol 48a
ungkarl Rasmus Pedersen af Stilling og pige Anne Johanne Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Skanderborg og enke Anne Marie Jensdatter sl Møllers ibd (copuleret)
ungkarl Niels Olufsen og pige Maren Hansdatter begge af Forlev (copuleret)

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c