s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1770-87
Døbte


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1770
fol 46b
Hans Jensens barn af Vrold - Rasmus
fol 47a
Kaudschs barn af Skanderborg - Johanne Charlotte
dragon Jacob Nielsen Holms barn af Skanderborg - Friderica Lovise
en kvindes uægte barn fra Fredericia - Karen (slagtersøn Palle Jensen)
Lorentz Michelsens barn af Skanderborg - Michael Johannes
Peder Nielsen Skovs barn af Forlev - Niels
fol 47b
Jens Erichsens barn af Vrold - Anne Margrethe
Jens Henrichsens barn af Gram - Anders
Margrethe Albretsdatters uægte barn af Stilling - Johanne Friderica (jægermester Pultz)
mons Peter Stillings barn af Skanderborg - Jacob Michael
mons Laurs Benners barn af Skanderborg - Elisabeth
fol 48a
Christen Rasmussen Skrædders barn af Vrold - Thomas
Taan Taansens barn af Vrold - Rasmus
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Knud
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Anne
Jens Andersens barn af Vrold - Christian
fol 48b
Niels Nielsen Hjorts barn af Forlev - Hans
Laurs Pedersens barn af Forlev - Karen
Knud Jensens barn af Vrold - Anders
Christen Virrings barn af Vrold - Johanne
Michel Søgaards barn af Stilling - Anne
fol 49a
Erich Michelsens barn af Gram - Michel
skovfoged Mathias Skovs barn - Niels
Jens Ernstsens barn af Forlev - Anne
smeden Mads Sørensens barn af Gram - Birthe
Hans Peter Thems barn af Skanderborg - Karen
Niels Kolds barn af Vrold - Hans Christian
Friderich Jensens barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 49b
Christen Nielsens barn af Stilling - Maren
Rasmus Præstebondes barn af Stilling - Anne Marie
Peder Overgaards barn af Vrold - Anne
Johan Nielsens barn af Vrold - Mette
Knud Pedersens barn af Gram - Anne
Christian Wissings barn af Skanderborg - Sara Cathrine
fol 50a
Niels Skov Skomagers barn af Skanderborg (navn mangler)
Taan Jensens barn af Vrold - Anne Else
Laurs Mathiasens barn af Skanderborg - Mathias
Jens Pedersens barn af Forlev - Rasmus
Christen Rasmussens enkes uægte barn af Stilling - Mette (husmand Jens Laursen af Stilling)
fol 50b
Jens Erichsens barn af Vrold - Margrethe
Peder Jørgensens barn af Fuldbro mølle - Enevold
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Maren
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels

1771
fol 50b
Anders Snedkers barn af Skanderborg - Peder
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Anne Sophie
fol 51a
Just Rasmussens barn af Vrold - Anne
Niels Hjorts barn af Vrold - Niels
Key Isaksen Boxens barn af Skanderborg - Isak
Peter Halds barn af Skanderborg - Carl
Niels Pedersen Smeds barn af Stilling - Anne Marie
Mads Nielsens barn af Vrold - Niels
fol 51b
Jørgen Jensen Balles barn af Skanderborg - Mette Margrethe
hattemager Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Eleonore
Peder Sørensens barn af Forlev - Niels
Thomas Erichsens barn af Stilling - Karen
Niels Knudsens barn af Vrold - Apelone
Jens Henrichsens barn af Gram - Anders
fol 52a
Jens Munks barn af Vrold - Anne Cathrine
Niels Kolds barn af Vrold - Else Cathrine
husmand Niels Andersens barn af Forlev - Johanne
Niels Jensens barn af Ladegård - Mette
Hans Thomasens barn af Vrold - Anders
Niels Nielsens barn af Vrold - Cathrine
fol 52b
Poul Snedkers barn af Vrold - Jep
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Søren
indsidder Jørgen Knudsens barn af Stilling - Johannes
Frands Andersens barn af Vrold - Mette
Laurs Mathiasens barn af Skanderborg - Rasmus
fol 53a
Jens Andersens barn af Vrold - Anders
Jens Drejers barn af Skanderborg - Søren
Rasmus Jørgensens barn af Gram - Anne

1772
fol 53a
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Adam Wilhardt
Johan Sadelmagers barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Jens Nedergaards barn af Vrold - Sidsel
fol 53b
sr Tolstrups barn af Skanderborg - Jørgen Henrich Bach
Jens Rasmussens barn - Rasmus
Anders Jensens barn af Forlev - Kirsten
Jørgen Baltzers barn af Skanderborg - Johanne
Jacob Olufsens barn af Skanderborg - Ulrich Christian
Jens Nielsens barn af Skanderborg - Peder
Jens Bolts barn af Skanderborg - Rasmus
fol 54a
Johan Englands barn af Vrold - Niels
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Peder Nielsens barn af Forlev - Kirsten Marie
Laurs Nielsens barn af Vrold - Anne
Søren Baeses barn af Skanderborg - Karen
fol 54b
Hans Jensens barn af Vrold - Anne
Niels Bondes barn - Niels
Niels Nielsens barn af Vrold - Niels
Taan Jensens barn af Vrold - Jens
Peder Overgaards barn af Vrold - Karen

1773
fol 54b
Christen Rasmussen Skrædders barn af Vrold - Dorothea
fol 55a
glarmester Thems barn af Skanderborg - Hans Friderich
Christen Skrædders barn af Vrold - Dorthe
Jens Ernstsens barn af Forlev - Karen
Jens Stillings barn af Skanderborg - Maren
Johan Friderich Henrich Heydenreichs barn af Barakkerne - Johan Mathias
fol 55b
Christen Wissings barn af Skanderborg - Niels
den tyverisigtede arrestants barn - Karen
sr Poul Dorscheus barn af Skanderborg - Friderich Emanuel
Johan Smeds barn af Forlev - Maren
fol 56a
Johan Nielsens barn af Vrold - Mette
Christen Virrings barn af Skanderborg (navn mangler)
Johan Lemmes barn af Skanderborg (navn mangler)
sr Ulrich Christian Tolstrups barn af Skanderborg - Dorothea Sophie
Jens Pedersens barn af Forlev - Peder
Niels Andersens barn af Stilling - Anders
fol 56b
glarmester og dragon Jacob Pedersen Holsts barn af Skanderborg - Peder
Peder Sørensens barn af Stilling - Rasmus
Jens Munks barn af Vrold - Anne Cathrine
sr Møllers barn af Skvætmølle - Hans
Oluf Hansen Smeds barn af Vrold - Maren
Niels Jensens barn af Vrold - Rasmus
fol 57a
Knud Jensens barn af Vrold - Anders
Anders Purups barn af Vrold - Laurs
Zoëgas barn af Forlev - Malene
Erich Sørensens barn af Forlev - Anne
Oluf Sørensens barn af Vrold - Maren
Jens Erichsens barn af Vrold - Erich
Taan Jensens barn af Vrold - Jens
fol 57b
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Peder
Christen Jensens barn af Gram - Peder
Thomas Rasmussens barn af Stilling - Knud
Mads Smeds barn af Gram - Peder
Erich Michelsens barn af Gram - Anne
Michel Nielsens barn af Gram - Anne
Jens Jensens barn af Gram - Mette
Rasmus Rasmussens barn - Rasmus
fol 58a
Peder Pedersens barn af Forlev - Troels
Friderich Hjulmands barn af Vrold - Jens

1774
fol 58a
Anne Marie Pedersdatters uægte barn - Rasmus? (Balle Jesper i Blegind)
Peder Nielsens barn af Forlev - Mette
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Christian
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - Maren
fol 58b
Niels Albretsens barn af Stilling - Maren
Just Rasmussens barn af Vrold - Jørgen
Laurs Mathiasens barn af Skanderborg - Gertrud
Christen Michelsens barn af Forlev - Anne Marie
Jens Haagens barn af Ladegård - Søren
Niels Knudsens barn af Vrold - Knud
fol 59a [kort 3]
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Inger Christine
Hans Bødkers barn af Vrold - Thomas
Niels Jensen Taanings datter Marens uægte barn af Vrold - Karen (Rasmus Pedersen tjenende i Jordbjerg i Hylke)
Anne Margrethe Johansdatters barn fra Ry avlet med rytter Niels Jørgensen af Barakkerne - Anne Kirstine
Jens Nedergaards barn af Vrold - Jens
fol 59b
Michel Madsens barn af Skanderborg - Bodil Marie
Niels Michelsens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Niels Leths barn af Ladegård - Anne Marie
Mads Jensens barn af Vrold - Sidsel
Dorschei barn af Skanderborg - Helene Mechtilde
Thomas Rasmussens barn af Gram - Knud
fol 60a
Peder Vestens barn af Vrold - Anne
Frands Andersens barn af Vrold - Mette
Søren Willumsens barn af Vrold - Niels
Peder Pedersens barn af Forlev - Peder
Peder Nielsens barn af Forlev - Christen
sr Jørgen Gimlinges barn af Ladegård (navn mangler)
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Anne Kirstine
fol 60b
Johan Nielsens barn af Vrold - Anne Margrethe
Søren Træskomands barn af Skanderborg - Niels
Peder Kroghs barn af Forlev (navn mangler - døde strax)
Jens Laursen Rytters barn af Skanderborg - Jens
Peder Nielsens barn af Vrold - Anne
sr Møllers barn af Skvætmølle - Erich Kjær
fol 61a
Søren Dragons barn af Ladegård - Inger Marie
Laurs Nielsens barn af Vrold - Karen
Niels Nielsen Bondes barn af Vrold - Anne Kirstine
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Mette
mons Møllers søn Erich Kjær af Skvætmølle (i kirke)
fol 61b
Christen Overgaards barn af Vrold - Rasmus
Mads Gaardmands barn af Vrold - Kirsten
Jens Lofts barn af Barakkerne - Marie
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Margrethe

1775
fol 62a
Peder Overgaards barn af Vrold - Niels
Jens Stillings datter af Skanderborg (navn mangler)
overstreget: Peder Pedersens barn af Forlev - Peder
Jens Munks barn af Vrold - Johanne
Jens Pedersens barn af Forlev - Anne Cathrine
Jacob Holsts barn af Skanderborg - Oluf Cabel
Kirsten Laursdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Cathrine (en farversvend i Århus)
fol 62b
Peder Sørensens barn af Forlev - Rasmus
Jens Ernstsens barn af Forlev - Ernst
Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Friderich
Niels Nielsen Eisteds barn af Vrold - Niels
fol 63a
Niels (Michel) Madsens barn af Skanderborg - Mads
Jens Ustrups barn af Skanderborg - Else Cathrine
Jørgen Baltzers barn af Skanderborg - Ulrich Christian
Taan Jensens barn af Vrold - Anne Else
Søren Pedersens barn af Vrold - Karen
fol 63b
mons Dorschei barn af Skanderborg - Georgine Margrethe Koefoed
Cort Cortsens barn af Barakkerne - Rasmus
Jens Sørensens barn af Ladegård - Søren
Peter Röhrs barn af Skanderborg - Anne Birgitte
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Anne
Bendix Drejers (resten mlg)
fol 64a
Anders Snedkers barn af Skanderborg - Bodil
Laurs Espensens barn af Skanderborg - Espen
Jens Erichsens barn af Vrold - Maren
Zoëgas barn af Forlev - Lorentz Christian
Gregers Damsgaards barn af Skanderborg - Stephan Langballe
fol 64b
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - Erich
Michel Nielsens barn af Gram - Karen
husmand Christopher Hansens barn af Stilling - Anne Marie
Niels Albretsens barn af Stilling - Jens
husmand Peder Jensens barn af Stilling - Erich
fol 65a
Rasmus Laursens barn af Stilling - Henrich
Maren Pedersdatter Lofts uægte barn af Stilling - Gertrud

1776
fol 65a
Christen Andersens barn af Barakkerne - Maren
glarmester Thems barn af Skanderborg - Erich
fol 65b
Erich Sørensens barn af Forlev - Christopher
Laurs Rasmussens barn af Skanderborg - Rasmus
Jens Andersen Munks barn af Vrold - Kirsten Marie
Søren Fynbos barn af Skanderborg - Friderich Carl
fol 66a
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Søren
smed Ernst Hansens barn af Vrold (navn mangler)
Niels Doctors barn af Skanderborg - Michel
Rasmus Sørensen Rojgaards barn af Skanderborg - Maren
fol 66b
sr Dorschei barn af Skanderborg - Marie Christine Koefoed
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Henrich Christopher
Niels Nielsens barn af arresten - Anne Dorthe
Niels Hoberg Hyrdes barn af Skanderborg - Kirsten
fol 67a
Peder Sørensens barn af Forlev - Rasmus
Anne Kirstine Rasmusdatters uægte barn af Skanderborg - Kirsten
Peder Nielsens barn af Forlev - Anne
Anders Purups barn af Vrold - Maren
Peder Nielsens barn af Stilling (navn mangler - døde strax)
fol 67b
karetmager Peter Röhrs barn af Skanderborg - Peter
Søren Loumands barn af Skanderborg - Mette
Bertel Lucasens barn - Lucas
Søren Poulsens barn af Stilling - Knud
Rasmus Jensens barn af Stilling - Jens
købmand Møllers barn af Skanderborg (navn mangler)
Niels Leths barn Peder (i kirke)
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Sophie Magdalene
Mortens og Christopher Johansens datters barn af Skanderborg - Laurs
fol 211b
Peder Nielsens barn af Stilling - Anne
husmand Anders Jensens tvillinger af Stilling - Jens og Johanne
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Mette
Michel Rasmussens barn af Gram - Christen
gårdmand Rasmus Rasmussens barn af Gram - Hanne Marie
Jens Jørgensens barn af Gram - Maren

1777
fol 68a
Michel Madsens barn af Skanderborg - Niels
Erich Pedersens barn af Vrold - Peder
Niels Skov skomagers barn af Skanderborg - Christen
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Anne
mons Croses barn af Skanderborg som var kommen fra Frisenborg - Sophie Kirstine
fol 68b
Jørgen Baltzers barn af Skanderborg - Hans
Christen Bierrings barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Niels Nielsens barn af Vrold - Kirsten
Christen Laursen Overgaards barn af Vrold - Jens (døde strax)
Niels Knudsens barn af Vrold - Søren
fol 69a
Peder Overgaards barn af Vrold - Jens
Anders Kolds barn af Forlev - Anne Johanne
dansemester sr Johannes Lagarengs barn af Vrold - Johan Friderich
Jens Ernstsens barn af Forlev - Hans
sr Hans Thorns barn fra Lillemølle - Oluf
fol 69b
Lennert Christiansens barn af Forlev (navn mangler)
Hans Jensens barn af Vrold - Peder (døde strax)
Jens Pedersens barn af Forlev - Niels
Hans Thomasens barn af Vrold - Michel
Johan Nielsens barn af Vrold - Maren
Bertel Lucasens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
fol 70a
Søren Willumsens barn af Vrold - Peder
Jens Ustrups barn af Skanderborg - Else Cathrine
Jacob Glarmesters barn af Skanderborg - Oluf Cabel
karetmager Röhrs barn af Skanderborg - Anne Cathrine (døde strax)
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Karen
Jens Lofts barn af Skanderborg - Søren
Laurs Betjents barn af Skanderborg - Peder
fol 70b
sr Dorschei barn af Skanderborg - Helene Mathilde Koefoed
Laurs Espensens barn af Skanderborg - Espen
Corts barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Gregers Damsgaards barn af Skanderborg - Christian
Anne Kirstine Sørensdatters uægte barn af Skanderborg - Søren (matros Peder Alrø af Århus)
fol 71a
husmand Peder Jensens barn af Stilling - Jens (døde strax)
Rasmus Laursens barn af Stilling - Anne
Knud Pedersens barn af Gram - Anne
Peder Dams barn af Stilling - Anne
Laurs Rasmussens barn af Gram - Rasmus
Niels Gørtlers barn af Stilling - Peder
Erich Michelsens barn af Gram - Anne
Peder Nielsens barn af Gram - Anne
fol 94b
Peder Pedersens barn af Stilling - Anne
husmand Peder Jensens datter af Stilling - Maren
Søren Rasmussens barn af Gram - Rasmus
Michel Christiansens barn af Stilling - Bodil
Jens Nielsens datter af Stilling - Anne
Rasmus Jensens søn - Jens

1778
fol 71b
Søren Loumands barn af Skanderborg - Søren
Jens Munks barn af Skanderborg - Otte Ludvig
Laurs Michelsens barn af Skanderborg - Mette Marie
sr Møllers barn af Skvætmølle - Anne Sophie
fol 72a
Jens Snedkers barn af Skanderborg - Christen
hattemager Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Christopher
Jens Andersens barn af Vrold - Christen
glarmester Hans Peter Thems barn af Skanderborg - Anne Cathrine
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Niels Rasmussens barn af Barakkerne - Anders
fol 72b
sl Niels Portners barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte
Fuldbro møller Peder Jørgensens barn - Jens
Laurs Nielsens barn af Vrold - Niels
Hans Mortensens barn af Skanderborg - Hans Friis
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Rasmus
Rasmus Sørensens barn af Skanderborg - Søren
fol 73a
Niels Andersen Mørchs barn af Forlev - Anders
Peder Sørensens barn af Forlev - Jens
Niels Nielsens barn af Vrold - Anders
Laurs Espensens barn af Skanderborg - Espen
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Erich
Morten Pedersens barn af Barakkerne - Christopher
fol 73b
kvinden Elles uægte barn født hos Jens Clausen i Vrold - Jens (en Haderslev kræmmer)
købmand Møllers barn af Skanderborg - Mariane
sr Gimlings barn af Ladegård - Peder Ebbesen
sr Dorschei barn af Skanderborg - Ludvig Anton Julius Koefoed
karetmager Peder Röhrs barn af Skanderborg - Anneken
fol 74a
Søren Sørensen Træskomands barn af Barakkerne - Jacob
korporal Fogts? datters uægte barn af Skanderborg - Christian (Laurs Christian hos kammerherre Rosenørn i København)
Peder Nielsens barn af Forlev (navn mangler)
sr Storms barn - Rasmus Malling
sergeant Peter Baldins? barn af Barakkerne - Birgitte Margrethe
fol 74b
Laurs Pedersens barn af Forlev - Peder
Ernst Smeds barn af Vrold - Anne Johanne
Jens Andersen Munks barn - Søren
Jørgen Nielsens barn af Vrold - Anne
Johan Nielsens barn af Vrold - Jochum
skomager Niels Skovs barn af Skanderborg - Jens
fol 75a
Michel Madsens barn af Skanderborg - Jens
Peder Christensens barn af Forlev - Christen
fol 212a
Michel Rasmussens barn af Gram - Anne Marie

1779
fol 75a
Jens Sørensens barn af Ladegård - Karen Jørgine Apelone
Jens Laursen Holms barn i Christen Virrings hus i Skanderborg - Anne
Mads Mortensen Lundgaards barn af Skanderborg - Knud
fol 75b
sr Hansens barn af Skanderborg - Peter Christian
Jens Andersens barn af Vrold - Karen
Jacob Glarmesters barn af Skanderborg - Johannes
Carl Gotlieb Schuberts og Johanne Maries barn af Skanderborg - Christian Friderich
Bertel Lucasens barn af Skanderborg - Inger Christine
Søren Loumanns barn af Skanderborg - Marie Sophie
fol 76a
soldat Johan Jochum Højers barn af Skanderborg - Henrich Samuel
Søren Willumsens barn af Vrold - Anne
Peder Pedersens barn af Forlev - Niels
Anders Laursens barn af Vrold - Anders
Jørgen Nielsens barn af Vrold - Rasmus
fol 76b
husmand Rasmus Christensens barn af Vrold - Niels
Niels Leths barn af Ladegård - Bodil Johanne
sergeant Baadens barn af Skanderborg - Magdalene Elisabeth Rebecca
Niels Nielsens barn af Vrold - Maren
Niels Hoberg Hyrdes barn af Skanderborg - Maren
fol 77a
købmand Møllers barn af Skanderborg - Christian
Hans Thorns barn af Vrold - Else Cathrine
Just Rasmussens barn af Justenborg - Sidsel Marie
fol 77b
Peder Sørensens barn af Forlev - Søren
sr Laursens barn af slottet - Anne Marie
Laurs Rasmussen Betjents barn af Skanderborg - Anne Marie
sr Anders Bruuns barn af Skanderborg - Anne
Michel Rudolfsens barn af Skanderborg - Anne Johanne
fol 78a
Christen Bierrings barn af Skanderborg - Jens
Johan Nielsens barn af Vrold - Inger
Morten Pedersens barn af Skanderborg - Laurs
rytter Jørgen Mejers tvillinger af Skanderborg - Anne Sophie og Dorthe Veronica
fol 78b
Knud Christensens barn af Forlev - Søren Knudsen
Peder Pallesens barn af Skanderborg - Christen
fol 212a
Rasmus Jensen Nørgaards barn - Anne
Jens Nielsens barn af Stilling - Anne
husmand Peder Nielsens barn af Gram - Niels
Jens Jørgensens barn af Gram - Anders
Laurs Rasmussens barn af Gram - Anne Margrethe
Erich Michelsens barn af Gram - Michel
husmand Christen Høghs barn af Gram - Peder
fol 212b
Michel Nielsens barn af Gram - Niels
Rasmus Poulsens barn af Stilling - Karen

1780
fol 78b
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Niels
Peder Sørensen Holtoms barn af Skanderborg - Christopher
Hans Ejlertsens barn af Skanderborg - Jens
fol 79a
mons Thomas Estrups barn af Skanderborg - Susanne
Christopher Dreslers barn af Skanderborg - Johan Christopher
Jens Johan Jensens barn af Vrold - Karen
Jens Andersen Munks barn af Vrold - Christen
Niels Andersen Mørchs barn af Forlev - Anne
fol 79b
sr Jørgen Gimlings barn af Skanderborg - Niels Ustrup
Laurs Andersen Munks tvillinger af Vrold - Kirsten og Anne
Laurs Nielsens barn af Vrold - Niels
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Marie Cathrine
fol 80a
Niels Knudsens barn af Vrold - Jens
Niels Jensen Skovs moderløse barn af Skanderborg - Anne
sr Storms barn af Saraberg - Charlotte Hylleborg
Jens Johansens barn af Ladegård - Anne
vagtmester Hansens barn af Skanderborg (navn mangler)
fol 184b
Peder Jørgensens barn af Fuldbro mølle - Erich
Antoni Pedersens barn af Vrold - Johanne
Søren Andersens barn af Vrold (navn mangler)
Rasmus Sørensen Rojgaards barn af Skanderborg - Laurs
Bodil Caspersdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie (ungkarl Mads Pedersen fra Åkær gods)
fol 185a
Laurs Espensens barn af Skanderborg - Hans Friderich
mons Zoëgas barn af Forlev - Ulrich Selmer
Laurs Christensens barn af Gjødvad - Elisabeth
Anne Kirstine Sørensdatters uægte barn af Skanderborg - Karen (Jens Andersen Drejer af Skanderborg)
fol 185b
Nicolaj Rothausens barn af Skanderborg - Johan Henrich
Jørgen Michelsens barn af Skanderborg - Søren
Jens Hems barn af Skanderborg - Maren
Søren Pedersens barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 212b
Jens Henrichsens barn af Gram - Anne Kirstine
husmand Rasmus Pedersens barn af Stilling - Karen

1781
fol 186a
Peder Christensens barn af Vrold - Søren
Jens Jensen Munks barn af Skanderborg - Rasmus
Else Marie Nielsdatters uægte barn af Forlev - Anne (Søren Rasmussens søn Rasmus af Illerup)
skomager Peder Pallesens barn af Skanderborg - Anne
fol 186b
husmand Peder Nielsens barn af Forlev - Christen
Niels Nielsens barn af Vrold - Anne
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Peder
rytter Johannes Andersens barn af Skanderborg - Marie Kirstine
fol 187a
Laurs Michelsens barn af Ladegård - Anne Margrethe
ringer Niels Schous barn af Skanderborg - Rasmus
Niels Leths barn af Ladegård - Rasmus
skomager Michel Madsens barn af Skanderborg - Bodil
fol 187b
sr Anders Bruuns barn af Skanderborg - Erich
hattemager Peder Didrichsens barn af Skanderborg - Christian Wilhelm
Erich Pedersens barn af Vrold - Anne Marie
Søren Dragons barn af Ladegård - Ellen
Jens Andersen Munks barn af Vrold - Christen
fol 188a
Simon Jensens barn af huset ved Mallinggård - Mette Marie
Søren Loumanns barn af Skanderborg - Niels
sr Christen Wissings barn af Skanderborg - Hans Kruse
købmand sr Peder Møllers barn af Skanderborg - Inger Kirstine
glarmester Hans Peter Thems barn af Skanderborg - Apelone
Laurs Rasmussens barn af Skanderborg - Kirsten Marie
fol 188b
Peder Pedersens barn af Forlev - Peder
gl Jens Jensens barn af Forlev - Inger
Knud Christensens barn af Forlev - Bodil Marie
Anne Kirstine Guldbergs uægte barn af Barakkerne - Birthe Hvid (amtsforvalter Lunds skriverdreng Knud Hvid af Tammestrupgård)
Hans Ejlertsens barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 189a
Johan Nielsens (resten mlg) af Vrold
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Morten
Maren Nielsdatters uægte barn af Vrold - Niels (Terkild Væversvend af Åbenrå)
Jens Laursens barn af Barakkerne - Peder
Jørgen Nielsens barn af Vrold - Mette
fol 189b
Jens Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
Laurs Rasmussens barn af Gram - Mette
enke Marie Christensdatters barn af Århus - Kirstine
husmand Jens Pedersens barn af Stilling - Anne
Anders Jensens barn af Stilling - Søren
Laurs Snedkers barn af Stilling - Anne Cathrine
fol 190a
Johan Nielsens barn af Vrold - Inger
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Morten
fol 213a
Jens Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
husmand Laurs Rasmussens barn af Gram - Mette
fattig kone Marie Christensdatters barn af Århus - Kirstine
husmand Jens Pedersens barn af Stilling - Anne
Anders Jensens barn af Stilling - Søren
fol 213b
husmand Laurs Snedkers barn af Stilling - Anne Cathrine

1782
fol 190a
Laurs Andersen alias lille Laurs Munks søn af Vrold - Christopher
Peder Christensens barn af Vrold - Ellen
sr Lunds barn af Ladegård - Peder Malling
fol 190b
Knud Jensen Fiskers barn af Vrold - Jens
feldbereder Thomas Estrups barn af Skanderborg - Laurs Christian
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Peder
rytter Otte Jørgensens barn af Skanderborg - Maren
fol 191a
rytter Nicolaj Rothausens barn af Skanderborg - Anne Johanne
Jens Erichsen Hems barn af Skanderborg - Else (moderen begr. samme dag)
Jørgen Jensens barn af Forlev - Stine
husmand Laurs (mlg)s barn af Ellehuset på Forlev mark (rest mlg)
sr Storms barn af Saraberg - Petronelle
fol 191b
Peder Sørensens barn af Forlev - Maren
rytter Johan Mejers barn af Skanderborg - Charlotte
gl Jens Munks barn af Vrold - Anne Dorthe
forvalter Laursens barn af Skanderborg - Hans Hatting
handskemager Jens Bechs barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Jørgen Mahlers barn af Skanderborg - Niels Peter
fol 192a
mons Waldemar Friderich August Rommels barn af Skanderborg - Johannes
Michel Rudolfsens barn af Skanderborg - Rudolf
Morten Pedersens barn af Skanderborg - Jørgen
Tårn? Cathrines uægte barn af Skanderborg - Anne Margrethe Susanne (rytter Christen Gundersen i Horsens)
fol 192b
hr Laursens barn af Skanderborg - Hans
Thomas Jørgensens barn af Vrold (navn mangler)
Johan Wilhelm Skorstensfejers barn af Skanderborg - Anne Marie
Jacob Lystrups barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Erich
fol 193a
Gregers Damsgaards barn af Skanderborg - Anne Kirstine
købmand Møllers barn af Skanderborg - Christian
Jens Ustrups barn af Skanderborg - Erich
Anders Poulsens barn af Skanderborg - Kirsten
Antoni Pedersens barn af Vrold - Peder
fol 193b
Rasmus Jensens barn af Kokgården i Stilling (navn mangler)
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Mette Elisabeth Sophie
Niels Knudsens barn af Vrold - Apelone
fol 213b
Rasmus Sørensens barn af Stilling - Maren
fol 214a
gårdmand Jens Jørgensens barn af Gram - Søren
Jens Johan Jensens barn af Lyngborg - Niels
husmand Jens Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
fol 214b
husmand Rasmus Poulsens barn af Stilling - Gertrud
Jens Henrichsen Drejers barn af Stilling - Birgitte
Rasmus Jensen Nørgaards barn af Stilling - Karen

1783
fol 193b
Niels Jensen Schous barn af Skanderborg - Erich
fol 194a
Christen Iversens barn af Margrethendal - Johanne Margrethe
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Mette Elisabeth Sophie
Jens Alrø Drejers barn af Skanderborg - Friderica
karetmager Peder Röhrs barn af Skanderborg - Cecilie
fol 194b
Hans Sønderborgs barn af Ellehuset i Dyrehaven - Jacob
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Inger
forvalter Laurbergs barn af Skanderborg - Peder
rytter Johannes Andersens barn af Skanderborg - Johanne Marie
fol 195a
Bertel Lucasens barn af Skanderborg - Hans Christian Friis
Jens Bejers barn af Skanderborg - Anders
Rasmus Rojgaards barn af Skanderborg - Anne Cathrine
sr Schwartzwalds barn af Skanderborg - Johan Henrich
fol 195b
Rasmus Sørensens barn af Skanderborg - Søren
rytter Peder Jensens barn af Skanderborg - Karen
Anders Laursen Purups barn af Vrold - Else Marie
Jørgen Baes barn af Margrethendal - Michel
Peder Sørensens barn af Forlev - Christen
fol 196a
Jørgen Nielsens barn af Vrold - Niels
Søren Andersens barn af Vrold - Johanne
Christian Henrichsens barn af Ladegård - Kirsten
Justs husmand Jens Laursens barn af Justenborg - Christen
fol 196b
korporal Christen Jensens barn af Skanderborg - Jens
Hans Guldborgs barn af Skanderborg - Christence
Niels Nielsens barn af Vrold - Karen
Peder Nielsens barn af Forlev - Karen
fol 197a
Jens Betjents barn af Skanderborg - Øllegaard
rytter Jørgen Michelsens barn af Skanderborg - Friderich Christian
en kvindes barn fra Belom født hos Peder Nørgaard i Vrold - Anne Marie (Jonas Jespersen af Grandslev)
Laurs Michelsens barn af Ladegård - Anne Kirstine
fol 197b
Jens Hems barn af Skanderborg - Ingeborg Jørgine
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Jørgen
Peder Pedersens barn af Forlev - Hans Friis
Peder Murmesters barn af Skanderborg - Anne Marie Elisabeth
Jens Olufsens barn af Skanderborg - Anne Meulengrachts
fol 198a
Laurs Rasmussens barn af Skanderborg - Rasmus
Loumann Skrædders barn af Skanderborg - Mette
ung trompeter Rommels barn af Skanderborg - Magdalene Birgitte Dorothea
fol 214b
Søren Andersens barn af Gram - Simon
fol 215a
Niels Albretsens barn af Stilling - Jørgen
husmand Peder Sørensens barn af Gram - Søren
Michel Pedersen Smeds barn af Stilling - Rasmus

1784
fol 198b
kirurg sr Gyrstings barn af Skanderborg - Ingeborg
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Anders Kjær
rytter Johan Mejers barn af Skanderborg - Hanne Friderica
rytter Nicolaj Rothausens barn af Skanderborg - Ingeborg
fol 199a
Niels Christensen Linds barn af Skanderborg - Christen
Knud Christensens barn af Forlev - Karen
Søren Henrichsens barn af Ellehuset ved Ladegård - Jens
Johan Wilhelm Skorstensfejers barn af Skanderborg - Kirstine
fol 199b
Søren Hansens barn af Skanderborg - Maren
sr Gluds barn af Ladegård - Charlotte Hylleborg
sr Baeses barn af Skanderborg - Hans
Peder Kolds barn af Vrold (navn mangler)
fol 200a [kort 7]
Erich Rasmussens barn af Vrold - Anne Cathrine
Hans Baastrups barn af Skanderborg - Anne Marie
Michel Madsens tvillinger af Skanderborg - Friderich og Sophie Friderica
Jørgen Pedersens barn af Skvætmølle - Maren
fol 200b
Erich Pedersens barn af Vrold - Jens
Laurs Andersen Munks barn af Vrold - Rasmus Schade
Niels Docters barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 201a
Peder Christensens barn af Vrold - Søren
Jørgen Jensens barn af Forlev - Kirsten Marie
Christen Jensens (mlg) af Forlev (rest mlg)
Johan Nielsens barn af Vrold - Jochum
kammerjunker von Benzens barn af Skanderborg - Johanne Friderica Sophie Charlotte
fol 201b
Laurs Espens barn af Skanderborg - Johanne Christiane
Søren Pedersen Kaas barn af Vrold - Peder
mesterskrædder Knud Nielsens barn af Skanderborg - Niels
konsumptionsforvalter Laurbergs barn af Skanderborg - Anker Christian
fol 202a
Hans Ejlertsens barn af Skanderborg - Anne Marie
sr Jørgen Gimlings barn af Skanderborg - Anne Apelone Margrethe Hiersing
sr Peder Brændstrups barn af Ladegård - Jens Laursen
fol 202b
Hans Guldbergs barn af Skanderborg - Hans
ung Jens Munks barn af Vrold - Niels
fol 215a
husmand Jens Pedersens barn af Stilling - Anne
fol 215b
Laurs Snedkers barn af Stilling - Anne
Erich Michelsens barn af Gram - Peder
Rasmus Pedersen Vævers barn af Stilling - Niels
fol 216a
husmand Niels Rasmussens barn af Stilling - Maren
husmand Michel Rasmussens barn af Gram - Johannes
Rasmus Jensens barn af Stilling - Johannes
Jens Nielsen Snedkers barn af Stilling - Anne Johanne
Anders Jensen Hjulmands barn af Stilling - Bodil

1785
fol 202b
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Jesper
murmester Peder Schandorfs barn af Skanderborg - Peter Wennemoss
fol 203a
Christian Henrichsens barn af huset mellem Vester og Skvætmølle - Johanne
Kirsten Lucasdatters uægte barn af Skanderborg - Marie Lovise (trompeter Johannes Christian Rommel)
Jens Andersen Dragons barn af Skanderborg - Søren
Jens Pedersens enkes barn af Skanderborg - Maren
fol 203b
Peder Sørensens barn af Forlev - Christen
Jens Laursens barn af Skanderborg - Kirsten
Jørgen Mahlers barn af Skanderborg - Anne Margrethe
sr Gyrstings barn af Skanderborg - Ellen
fol 204a
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Erich
sr Schwartzwalds barn af Skanderborg - Sophie Helene Dorothea
Jens Christensens barn af Margrethendal - Dorthe Marie
Søren Andersens barn af Vrold - Christen
fol 204b
Jens Terndrups barn af Skanderborg - Karen
Niels Andersen Gjødvads barn af Skanderborg - Maren Marie
Kirsten Nielsdatters uægte barn af Forlev - Niels (rytter Christen Gundersen ved eskadronen)
fol 205a
Just Rasmussens husmand Laurs Jørgensens barn af Justenborg - Erich
Antoni Pedersens barn af Vrold - Else
sr Baeses barn af Portstuen - Lovise
Thomas Snedkers barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Morten Mortensens barn af Forlev - Else Marie
fol 205b
Oluf Hansens barn af Skanderborg - Nicolaj Jens
Jens Hems barn af Skanderborg - Maren
Christiane Siersteds uægte barn af Skanderborg - Friderica Eleonore Cathrine (løjtnant Schack)
fol 206a
Laurs Rasmussens barn af Skanderborg - Rasmus
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Gertrud
Margrethe Sørensdatters uægte barn af Forlev - Søren (Anders Sørensens søn Knud i Alken)
Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Isabelle
fol 206b
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Karen
fol 216b
Peder Pedersens barn af Stilling - Peder
Søren Knudsens barn af Stilling - Mette
Christian Pedersen Smeds barn af Stilling - Peder
husmand Jens Rasmussens barn af Stilling - Karen
fol 217a
Jens Jørgensens barn af Gram - Voldborg
Maren Thorsdatters uægte barn af Gram - Michel (Rasmus Michelsen tjenende i Skvætmølle)
Jens Henrichsens barn af Gram - Anne Marie
fol 217b
husmand Søren Andersens barn af Gram - Maren
Jacob Christensens barn af Apolonshuset - Christen
Peder Christensen Kolds barn af Forlev - Peder
Hans Christensens barn huset ved den første bro i Dyrehaven - Søren
fol 218a
Rasmus Andersens barn af Vrold - Anne Margrethe
sr Hans Nicolaj Holms barn af Skanderborg - Christian Albret

1786
fol 209a?
Michel Thorups barn af Stilling - Niels
Jens Johan Jensens barn af Gram - Maren
Christian Pedersen Smeds barn af Stilling - Peder
gårdmand Peder Rasmussens barn af Gram - Rasmus
gårdmand Søren Rasmussens barn af Gram - Peder
fol 218a
sr Hans Baastrups barn af Skanderborg - Peder
fol 218b
Elisabeth Jensdatters uægte barn af Skanderborg - Jens
Maren Pedersdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie (Søren Sørensen i Gjern på Tvilum gods)
fol 219a
mesterskrædder Søren Loumanns barn af Skanderborg - Søren
Peder Nielsen Kolds barn af Vrold - Niels
mesterskrædder Knud Nielsens barn af Skanderborg - Niels
Christen Jensens barn af Forlev - Jens
fol 219b
Rasmus Hansen Smeds barn af Vrold - Karen
skorstensfejer Johan Wilhelms barn af Skanderborg - Anne Marie
Peder Pedersens barn af Forlev - Jens Peter
Niels Nielsen Eisteds barn af Vrold - Inger Marie
Jørgen Jensens barn af (mlg) - Knud
fol 220a
Hans Ejlertsens barn af Skanderborg - Anne
Jens Johansens barn - Jørgine
Peder Nielsens barn af Forlev - Anne Cathrine
Andreas Baeses barn af Skanderborg - Christian
Jens Rasmussen Boes barn af Skanderborg - Christian Friderich
Johan Mejers barn af Skanderborg - Magdalene
Jacob Boes barn af Skanderborg - Johan Conrad
fol 220b
tolder Laurbergs barn af Skanderborg - Maren
Søren Hansens barn af Skanderborg - Hans
Jens Jensen Vævers barn af Skanderborg - Friderich
fol 221a
Jens Christensen Baastrups barn af Vrold - Birthe
hr Fabricius' barn af Skanderborg - Hans
Niels Jensen Schou Ringers barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 221b
hr Laursens barn af Slotsgrunden - Lorentz
Laurs Sørensens barn af Ladegård - Søren
Jens Kolds barn af Skanderborg - Anne
Niels Linds barn af Skanderborg - Søren
fol 222a
Erich Rasmussens barn i Justs hus ved Justenborg - Anne Cathrine
Jens Ebeltofts barn af Skanderborg - Maren
kirurg sr Gyrstings barn af Skanderborg - Anders
Christiane Siersteds uægte barn af Skanderborg - Lovise (løjtnant Schack)
fol 222b
karetmager Peder Röhrs barn af Skanderborg - Anne Birgitte
Bernt Nielsens barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Søren Pedersen Kaas barn af Skanderborg - Mette

1787
fol 210b
husmand Jens Rasmussens barn af Stilling - Kirsten
Jens Henrichsens barn af Gram - Anne Marie
Laurs Snedkers barn af Stilling - Larus
Mette Rasmusdatters uægte barn af Stilling - Rasmus (Søren Landsoldat som tjente hendes fader)
fol 210a
husmand Jens Pedersens barn af Stilling - Anne Cathrine
Niels Albretsens barn af Stilling - Jørgen
Peder Knudsens barn af Gram - Knud
Rasmus Jensen Nørgaards barn af Stilling - Niels
fol 223a
Jørgen Jensens barn af Forlev - Christen
Peder Schandorfs barn af Skanderborg - Rasmus
Søren Henrichsens barn af Ladegård - Maren
Peder Nielsen Kolds barn af Vrold - Niels
fol 223b
Laurs Andersen Munks barn af Vrold - Niels Knudsen
Laurs Michelsens barn af Ladegård - Marie Kirstine
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Peder
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Jacob
fol 224a
rytter Henning Nielsen Bechs barn af Skanderborg - Anne Christine
Knud Christensens barn af Forlev - Kirsten
Erich Pedersens barn af Vrold - Anne Margrethe
Peder Andersen Rytters datter af Barakkerne (navn mangler - døde strax)
degnen Rasmus Schades barn af Skanderborg - Friderica Anne Sophie
fol 224b
Rasmus Soelgaards barn af Skanderborg - Jens
Oluf Fynbos barn af Skanderborg - Anne
Laurs Pedersens barn af Ladegård - Peder
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Gertrud
Thomas Snedkers barn af Skanderborg - Søren
fol 225a
Jens Hems barn af Skanderborg - Maren
Hans Baastrups barn af Skanderborg - Peder
Rasmus Jørgensens barn af Skanderborg - Anne Marie Kirstine
Jens Terndrups barn af Skanderborg - Thomas
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 225b
Søren Andersens barn af Vrold - Christen
Jens Alrø Drejers barn af Skanderborg - Anne Marie
Jørgen Hveisel Mahlers barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Michel Madsens barn af Skanderborg - Karen
Rasmus Hansen Smeds barn af Vrold - Bodil
fol 226a
korporal Mortensens barn af Skanderborg - Karen
Jacob Ernstsens barn af Forlev - Anne
handskemager Herman Schiørrings barn af Skanderborg - Elisabeth Cathrine
Peter Møllers barn af Skvætmølle - Erich
Nicolaj Christophersen Skrædders barn af Skanderborg - Christopher

1788
fol 226b
Elle Friderichsdatters uægte barn af Vrold - Marie Anne (Søren Nielsen Skræddersvend af Skanderborg)
Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Anne Kirstine

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c