s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1800-1814
Copulerede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1800
fol 48a
enkemand Søren Sørensen af Mesing og pige Kirsten Marie Pedersdatter af Forlev (copuleret)
fol 48b
enkemand og husmand Jens Jørgensen af Illerup og enke Anne Jørgensdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Mads Christensen og pige Dorthe Christensdatter af Vrold (copuleret)
hr Friderich Ludvig Tolstrup og jomf Anne Marie Laursen af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen og pige Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
fol 49a
enkemand Bernt Nielsen og pige Anne Sophie Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Niels Laursen og pige Maren Christensdatter af Stilling (copuleret)
enkemand Laurs Clausen af Skovsgaard i Hørning sogn og pige Anne Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og skomagersvend Christian Jensen Gyberg og enke Mette Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 49b
ungkarl Peder Gregersen af Bjødstrup og pige Sidsel Jensdatter af Vrold (copuleret)
ungkarl Poul Jensen og pige Anne Pedersdatter begge af Stilling (copuleret)
ungkarl Søren Andersen af Illerup og enke Maren Rasmusdatter af Gram (copuleret)

1801
fol 50a
ungkarl Enevold Enevoldsen og pige Maren Gothardsdatter af Ladegård (copuleret)
ungkarl Christen Pallesen og pige Maren Kjeldsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Anders Nielsen af Vrold og Maren Michelsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Mads Pedersen af Stjær og pige Kirsten Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 50b
ungkarl og snedkermester af Horsens Johannes Thone og jomf Friderica Lovise Holm af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen Nørgaard og enke Mette Christophersdatter begge af Stilling (copuleret)
ungkarl Peder Pedersen og pige Margrethe Laursdatter af Forlev (copuleret)
enkemand Hans Christian Terskov og pige Birgitte Olufsdatter af Firgårde (copuleret)
fol 51a
smed og enkemand Rasmus Hansen af Vrold og pige Anne Kirstine Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand og skomagermester Oluf Poulsen og pige Anne Cathrine Michelsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand Peder Rasmussen af Vrold og pige Anne Pedersdatter af Gram (copuleret)

1802
fol 51b
ungkarl Rasmus Andersen og pige Maren Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Mads Enevoldsen af Vrold og pige Elisabeth Pedersdatter ibd (copuleret)
ungkarl og sadelmagersvend Johan Madsen og pige Marie Sophie Sørensdatter Loumann af Skanderborg (copuleret)
husmand enkemand Erich Rasmussen af Forlev og pige Anne Johanne Andersdatter ibd (copuleret)
fol 52a
ungkarl Peder Pedersen af Herschendsgave og pige Anne Michelsdatter af Gram (copuleret)
ungkarl og hattemager Christopher Pedersen og pige Ingeborg Andersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og skomager Thomas Thomasen og pige Maren Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 52b
ungkarl Søren Jensen Loft og pige Karen Laursdatter begge af Skanderborg (copuleret)
Adam Fausing og jomf Abigael Søgaard (copuleret)
enkemand Niels Christensen og pige Anne Nielsdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Jeppe Pedersen og pige Anne Sørensdatter af Stilling (copuleret)
fol 53a
ungkarl Niels Jensen og pige Johanne Marie Jørgensdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Søren Sørensen af Gram og pige Margrethe Rasmusdatter af Stilling (copuleret)

1803
fol 53a
ungkarl og skomagersvend Søren Hansen og pige Mette Mortensdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Christen Hansen og pige Anne Dorthe Jensdatter begge af Vrold (copuleret)
fol 53b
ungkarl og borger sr Anders Dresler og enke madam Johanne Knudsdatter Hjort (copuleret)
enkemand Christen Christensen Slot og pige Maren Johansdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Niels Sørensen og pige Elisabeth Svendsdatter begge tjenende på Mallinggård (copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Stilling og pige Maren Nielsdatter (copuleret)
fol 54a
pige Anne Sørensdatter Schandorf af Mallinggård og degn i Nebel-Vær Niels Lund (copuleret)
ungkarl og betjent Anders Grumstrup og pige Else Cathrine Jensdatter Ustrup begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Jacobsen af Bjertrup og pige Maren Rasmusdatter af Stilling (copuleret)

1804
fol 54b
postmester Christian Schandorf af Skanderborg og jomf Ellen Lelling Winkel ibd (copuleret)
ungkarl Søren Hansen Dørup af Edslev og pige Anne Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
gørtler ungkarl Niels Nielsen Bruun og enke Maren Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
enkemand og maler Jørgen Hveisel og enke Maren Rasmusdatter Skov begge af Skanderborg (copuleret)
fol 55a
enkemand og borger Andreas Baes og pige Anne Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Thomasen og pige Karen Cortsdatter begge af Holskovgård (copuleret)
ungkarl og kanalgraver Hans Jensen Flensted og pige Mette Iversdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Andersen Stougaard af Ustrup og pige Anne Margrethe Rask? af Vrold (copuleret)
fol 55b
ungkarl og handskemager Johan Jacob Nicolajsen og urmagerenken Ingeborg Nicoline Johansdatter begge af Skanderborg (copuleret)

1805
fol 55b
ungkarl Rasmus Laursen og pige Anne Cathrine Hansdatter begge af Vrold (copuleret)
ungkarl Lucas Bertelsen og pige Johanne Sørensdatter (copuleret)
enkemand Michel Sørensen af Riis og pige Mette Frandsdatter af Vrold (copuleret)
fol 56a
ungkarl Anders Hansen smedesvend af Skanderborg og pige Inger Laursdatter ibd (copuleret)
ungkarl og skomager Jens Andersen og pige Anne Cathrine Hansdatter begge af Skanderborg (copuleret)
Michel Nielsen hvis hustru Anne Nielsdatter for ca 20 år siden er bortrejst og pige Maren Jørgensdatter begge af Forlev (copuleret)
fol 56b
ungkarl Niels Jacobsen af Hvolbæk og enke Anne Johanne Nielsdatter sl Michel Thorups af Stilling (copuleret)
enkemand Michel Jensen af Hørning og enke Maren Sørensdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl Peder Jensen og pige Maren Pedersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Andersen og pige Karen Rasmusdatter begge af Stilling (copuleret)
fol 57a
ungkarl Peder Jensen Ustrup og pige Maren Pedersdatter begge af Skanderborg (copuleret)

1806
fol 57a
ungkarl og væver Niels Pedersen af Gram og pige Sidsel Poulsdatter af Holskovgård (copuleret)
ungkarl og mestersmed Karsten Wolder af Skanderborg og pige Maren Nielsdatter af Stampemøllen (copuleret)
ungkarl Christen Christensen og pige Mette Jensdatter begge af Ladegård (copuleret)
fol 57b
ungkarl skolelærer og degn i Stilling Christian Nielsen og pige Ingeborg Rasmusdatter ibd (copuleret)
skomagermester Hans Hansen af Skanderborg og hans afdøde broder Peder Hansens enke Anne Margrethe Rasmusdatter (copuleret - kongebrev)
ungkarl og gårdmand Peder Laursen af Forlev og pige Birthe Jensdatter af Vrold (copuleret)
fol 58a
enkemand Jens Nielsen af Søballe og pige Mette Friderichsdatter af Forlev (copuleret)
enkemand og mesterskrædder Christen Riis og pige Anne Meulengracht begge af Skanderborg (copuleret)
fol 58b
ungkarl og feldberedermester Rasmus Andersen Bruun og pige Kirsten Jensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Erich Pedersen af Boes og pige Voldborg Rasmusdatter Lind af Stilling (copuleret)
ungkarl og skomagersvend Michel Nielsen og pige Anne Jensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Oluf Andersen af Forlev og pige Johanne Michelsdatter af Stilling (copuleret)
fol 59a
ungkarl og hattemager Christian Pedersen og hans afdøde broder Christopher Pedersens enke Ingeborg Andersdatter (copuleret - kongebrev)
ungkarl og skræddermester Oluf Loumann og pige Kirsten Andersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Hans Andersen og pige Kirsten Laursdatter begge tjenende på Justenborg (copuleret)
fol 59b
enkemand Jens Jensen og pige Else Sørensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Skovslund på Ingerslev mark og pige Karen Pedersdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl Mads Jensen af Koldens mølle og pige Maren Pedersdatter af Forlev (copuleret)
fol 60a [kort 3]
enkemand og smed i Emborg Christen Jensen og pige Sidsel Jørgensdatter tjenende i Skanderborg (copuleret)
sognepræsten Christian Fabricius og enke Elisabeth Nicoline Levetzau (copuleret - kongebrev)
ungkarl og feldbereder Claus Ditlev August Wohlers og pige Inger Andersdatter Bruun begge af Skanderborg (copuleret)

1807
fol 60a
ungkarl Niels Mortensen af Blegind og pige Abel Cathrine Jacobsdatter af Apeldonehuset på Forlev mark (copuleret)
fol 60b
enkemand Michel Hansen og enke Maren Rasmusdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og skomagermester Jens Jensen og pige Anne Marie Dam begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og snedker Christen Thomasen Boes og pige Anne Marie Hasle begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Anders Pedersen af Århus og pige Kirstine Christiansdatter af Ladegård (copuleret)
fol 61a
ungkarl og drejer Peder Thomasen Kragborg og pige Maren Jensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
enkemand og husmand i Vrold Jesper Pedersen og pige Karen Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen og pige Marie Kirstine Hermansdatter begge af Stilling (copuleret)
ungkarl Jens Friderichsen af Vrold og pige Anne Thomasdatter af Justenborg (copuleret)
fol 61b
ungkarl Rasmus Jørgensen af Vrold og pige Johanne Christensdatter af huset Klemimellem ved Skvætmølle (copuleret)
enkemand og selvejergårdmand Anders Sørensen af Riis og pige Maren Sørensdatter af Damsgård på Vrold mark (copuleret)
ungkarl og møller Gotfred Poulsen af Skvætmølle og pige Karen Jensdatter af Skanderborg (copuleret)

1808
fol 61b
ungkarl Søren Andersen og pige Maren Nielsdatter begge af Stilling (copuleret)
fol 62a
ungkarl Niels Thomasen og pige Kirsten Jensdatter begge af Vrold (copuleret)
ungkarl Jacob Nielsen af Dyrendom og pige Anne Johansdatter af Vrold (copuleret)
ungkarl Erich Sørensen Søgaard af Skanderborg og pige Ellen Andersdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl og landværnsmand Anders Knudsen og pige Ellen Pedersdatter af Vrold (copuleret)
fol 62b
ungkarl og karetmager Claus Pedersen af Skanderborg og pige Maren Poulsdatter i huset Fuglsang (copuleret)
hr Carl Holm og madam Dorothea Sophie Poulsen født Holm (copuleret)
ungkarl og drejer Niels Pedersen og pige Maren Olufsdatter begge af Skanderborg (copuleret)
enkemand Peder Jensen Holm og pige Anne Marie Jensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
fol 63a
ungkarl Jochum Johansen og Anne Laursdatter af Vrold (copuleret)
Anders Winther, skilt fra Bodil Nielsdatter Leth, og pige Maren Jensdatter af Gram (copuleret)
ungkarl Christen Jensen og pige Birthe Christensdatter begge af Skaringgård på Vrold mark (copuleret)
fol 63b
slagter? Niels Andersen af Skanderborg og enke Kirsten Nielsdatter af Rimmerhus på Ladegård mark (copuleret)
enkemand Peder Rasmussen af Vrold og pige Anne Rosine Laursdatter tjenende Rasmus Hansen (copuleret)

1809
fol 63b
ungkarl Niels Rasmussen og pige Anne Marie Gundersdatter begge af Vrold (copuleret)
ungkarl og mestersmed Niels Kollerup og Kirstine Wilhelmsdatter begge af Skanderborg (copuleret)
fol 64a
ungkarl Anders Rasmussen af Fruering og sl Johan Thomasens enke Anne Kirstine Pedersdatter af Gram (copuleret)
ungkarl Hans Christian Kollerup og pige Maren Rasmusdatter (copuleret)
fol 64b
ungkarl Anders Jensen af Fruering og pige Maren Sørensdatter af Gram (copuleret)
ungkarl og soldat Thomas Topgaard af Århus og pige Elisabeth Kirstine Hermans af Skanderborg (copuleret)
Johan Friderich von Nutzhorn fuldmægtig på amtsstuen og jomf Johanne Margrethe Erika Svendsen (copuleret - kongebrev)
ungkarl og feldberedersvend Niels Peter Olufsen og pige Gertrud Høst begge af Skanderborg (copuleret)
fol 65a
ungkarl og smed Hans Christian Olufsen og Johanne Jacobsen begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jørgen Jensen af Riis og pige Kirstine Marie Sørensdatter af Damsgaard på Vrold mark (copuleret)
enkemand og drejer Peder Thomasen af Skanderborg og pige Kirstine Hansdatter af Notrup, Rårup sogn i Bjerre herred (copuleret)
fuldmægtig Laurs Schiellerup og jomf Birgitte Winkel begge af Hobro (copuleret - kongebrev)
fol 65b
ungkarl Laurs Jensen af Skanderborg og enke Anne Kirstine Sørensdatter af Forlev (copuleret)
ungkarl Thomas Rasmussen Møller af Århus og pige Anne Olufsdatter af Skanderborg (copuleret)

1810
fol 66a
enkemand og skomagermester Christen Vejle og pige Karen Pedersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
løjtnant Casper Friderich Behmann og præstens datter Edel Margrethe Øllegaard Levetzau (copuleret)
Laurs Bolvig og jomf Anne Margrethe Hiardemaal (copuleret)
fol 66b
Jacob Engerslev Rosborg og jomf Dorothea Sophie Tolstrup (copuleret)
ungkarl Knud Sørensen og pige Anne Marie Laursdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen og pige Kirsten Laursdatter begge af Skanderborg (copuleret)
gårdmand Thomas Jensen af Forlev, skilt fra Johanne Danielsdatter, og pige Kirsten Andersdatter begge af Forlev (copuleret)
fol 67a
apoteker David Seidelin og frk Delia Ulrica Sidelmann (copuleret)
ungkarl Henning Høst forvalter på Haraldslund og pige Karen Andersdatter af Gjødvad (copuleret)
enkemand Søren Rasmussen af Illerup og pige Anne Sophie Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
fol 67b
ungkarl Jesper Hofgaard af Sønderbygård ved Fredericia og jomf Marie Sophie Føns af Ladegård Edelsborg (copuleret)
enkemand Willum Sørensen og enke Anne Jensdatter begge af Vrold (copuleret)
ungkarl og sadelmager Andreas Brandt og jomf Cathrine Solgaard begge af Skanderborg
ungkarl Jacob Mogensen og pige Johanne Christensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
fol 68a
borger og mestersnedker Mathias Jahnsen og enke Friderica Lovise Holm sl Thones begge af Skanderborg (copuleret)

1811
fol 68a
ungkarl og landværnsmand Christen Christensen Westhorn og Maren Ovesdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jochum Pedersen og pige Maren Pedersdatter (copuleret)
fol 68b
jæger ved jyske infanteri enkemand Peder Nielsen Jensmark og pige Marie Lisbeth Wolder af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og mesterskomager Oluf Bergqvist og enke Karen Jensdatter sl Gotfred Poulsens begge af Skanderborg (copuleret)
ingeniør kaptajn Waldemar Nicolau Bryggeman Bechmann og jomf Margrethe Elisabeth Lund af Skanderborg (copuleret)
fol 69a
by- og herredsfoged Andreas Nicolaj Bagger og jomf Karen Hasselmann Woetmann af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og skomagersvend Thor Rasmussen Svendborg og pige Birthe Pedersdatter begge af Skanderborg (copuleret)
Andreas Thonnesen? og jomf Nicoline Føns på Edelsborg (copuleret)
ungkarl og skomager Johan Schultz af Skanderborg og pige Marie Kirstine Jensdatter af Ladegård (copuleret)
fol 69b
ungkarl og skomagermester Jacob Andersen Bruun og pige Cathrine Kirstine begge af Skanderborg (copuleret)
borger Carl Holm og pige Johanne Christensdatter begge af Skanderborg (trolovet - og ophævet)
borger Carl Holm og jomf Mette Kirstine Bierring af Skanderborg (copuleret)
fol 70a
enkemand og bager Mads Christensen Thybo og pige Karen Jørgensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Jens Jensen Kold og pige Kirstine Christensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
borger Erich Jensen Møller og pige Erasmine Jensdatter Dahl begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen af Årslev og enke Maren Nielsdatter af Stilling (copuleret)
fol 70b
ungkarl Søren Rasmussen af Mesing og enke Maren Hermansdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl Thomas Poulsen Væver af Storring og pige Karen Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)

1812
fol 70b
enkemand Hans Gundersen og pige Marie Kirstine Jensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
fol 71a
ungkarl og skomagersvend Peter Nielsen Smidt og enke og jordemoder Christine Regine Barsø begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl og skomagermester Christian Friderich Boes og pige Kirstine Marie Linde begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Niels Due og enke Mette Nielsdatter (copuleret)
enkemand Anders Hansen og pige Kirsten Pedersdatter af Vrold (copuleret)
fol 71b
ungkarl og smed i Mesing Christen Rasmussen og pige Bodil Andersdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl Erich Erichsen Torsting og pige Kirstine Marie Weng af Skanderborg (copuleret)
enkemand Christen Olufsen af Hørning og pige Maren Hansdatter af Gram (copuleret)

1813
fol 72a
enkemand Christen Hansen og enke Mette Johansdatter begge af Vrold (copuleret)
ungkarl og skoleholder Søren Jørgensen og pige Else Jensdatter begge af Vrold (copuleret)
enkemand og gårdmand Michel Sørensen af Riis og pige Anne Dorothea Sørensdatter af Vrold (copuleret)
fol 72b
borger og bager Rasmus Pedersen Terp og jomf Kirsten Poulsen Søbrandt begge af Skanderborg (copuleret)
borger og handskemager Ove Poulsen Søbrandt af Århus og jomf Maren Pedersdatter Terp af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Michelsen af Fregerslev og pige Maren Christensdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl og handelsmand Laurs Thomasen og pige Friderica Rasmussen begge af Skanderborg (copuleret)
fol 73a
enkemand Thomas Rasmussen af Mesing og pige Karen Thomasdatter af Skanderborg (copuleret)
ungkarl skomagersvend Rasmus Pedersen Tinning og pige Kirsten Marie Christensdatter begge af Skanderborg (copuleret)
ungkarl Søren Hansen og Maren Hansdatter af Forlev (copuleret)
enkemand Niels Pedersen af Svejstrup og enke Maren Nielsdatter af Nørregård i Forlev (copuleret)

1814
fol 73b
ungkarl Christen Jacobsen af Voer Hem og pige Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Vrold og pige Anne Jacobsdatter af Voer Hem (copuleret)
ungkarl Jens Jensen Nena? af Vrold og enke Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
ungkarl og skomagersvend Rasmus Jacobsen af Horsens og enke Kirstine Marie Giers af Skanderborg (copuleret)
fol 74a
ungkarl og landsoldat Rasmus Sørensen af Ry og pige Friderica Pedersdatter af Vrold (copuleret)
enkemand Henrich Soele og jomf Hylleborg Mørch begge af Skvætmølle (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen og enke Margrethe Laursdatter sl Fregerslevs begge af Skanderborg (copuleret)
fol 74b
ungkarl Mads Rasmussen og pige Kirsten Laursdatter begge af Gram (copuleret)
ungkarl Jens Frandsen af Mesing og pige Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
ungkarl Enevold Hansen af Funder tjenende på Marselisborg og enke Marie Kirstine Jørgensdatter sl husmand Christen Pedersens i Gram (copuleret)

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c