s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

Skanderborg-Skanderup 1788-1814
Døbte


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1788
fol 1b
Elle Friderichsdatters uægte barn af Vrold - Mariane (Søren Nielsen Skræddersvend af Skanderborg)
Jørgen Pedersens barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Anne Sørensdatters uægte barn af Vrold - Peder (Hans Jensen gift mand i Tåstrup)
fol 2a
sr Gyrstings barn af Skanderborg - Mette Sophie
Jens Olufsen Murmesters barn af Skanderborg - Karen
Jens Ustrups barn af Skanderborg - Johanne
gårdmand Jens Andersens barn af Vrold - Kirsten
Rasmus Michelsens barn af Ladegård - Laurs
fol 2b
ung Rasmus Sørensen Rojgaards barn af Skanderborg - Johanne Marie
Knud Nielsens Skrædders barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Lene Trykkers uægte barn af Skanderborg - Johan Peter (trompeter Sour)
skrædder Loumanns barn - Marie Kirstine
fol 3a
Peder Pedersens barn af Forlev - Rasmus
Jens Johansens barn af Ladegård - Kirsten
Peder Sørensens barn af Forlev - Anne Kirstine
Rasmus Slagters barn af Skanderborg - Jørgen
fol 3b
Niels Gjødvads barn af Skanderborg - Maren
Rasmus Soelgaards barn af Skanderborg - Cathrine
Rasmus Andersens barn af Vrold - Karen
Antoni Pedersens barn af Vrold - Anne Margrethe
Christen Jensens barn af Forlev - Anne
fol 4a
Søren Henrichsens barn af Ladegård - Friderich
rytter Peder Andersens barn af Skanderborg - Jens
Jacob Boes' barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Oluf Fynbos barn af Skanderborg - Mette
fol 4b
Christen Sørensens barn af Ladegård - Mette
Peder Marcussens barn af Vrold - Marcus
Laurs Rasmussen Wengs datter af Skanderborg (navn mangler)
Christen Iversens barn af Margretendal - Kirstine Marie
fol 5a
ung Jens Jensen Vævers barn af Skanderborg - Else Marie
Bertel Lucasens barn af Skanderborg - Kirsten
Johan Mejers barn af Skanderborg - Flemine Petronelle

1789
fol 5a
Hans Christensens barn af Slotsgrunden - Hans Laursen
fol 5b
Bernt Nielsens barn af Skanderborg - Otte Christian Guldmand
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Karen
Jens Hems barn af Skanderborg - Anders
Jørgen Baltzer Hansen Drejers barn af Skanderborg - Marie Kirstine
fol 6a
rytter og handskemager Henrichs barn af Slotsgrunden - Anne Kirstine
Hagen Knudsens barn af Forlev - Kirsten
Spil Niels eller Niels Nielsens barn af Forlev - Maren
Nicolaj Christophersens barn af Skanderborg - Else
fol 6b
Jesper Andersens barn af Vrold - Søren
Rasmus Hansen Smeds barn af Vrold - Hans
Peder Kolts barn af Forlev - Susanne Marie
Jørgen Jensen Snedkers barn af Vrold - Anne
fol 7a
Søren Pedersen Kaas barn af Vrold - Niels
murermester Peder Schandorfs barn af Skanderborg - Christian
hr Gyrstings barn af Skanderborg - Inger
fol 7b
Peder Nielsen Kolts barn af Vrold - Jacob
Jens Hvasses barn af Skanderborg - Niels
Jens Kolts barn af Skanderborg - Johanne
junker Benzens barn af Skanderborg - Henrich Christian
fol 8a
Jens Boes barn af Skanderborg - Rasmus
Peder Ovesens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Laurs Andersen Munks barn af Vrold - Anders
Niels Rytters barn af Snurom - Anne Cathrine
fol 8b
handskemager Herman Schiørrings barn af Skanderborg - Anders Kragballe
Gregers Damsgaards barn af Skanderborg - Morten
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Cathrine Marie
skrædder Niels Mønsters barn af Skanderborg - Niels Christian
Morten Mortensens barn af Forlev - Kirsten
fol 9a
Justs husmand Erich Rasmussens barn af Justenborg - Christen
Loumand Skrædders barn af Skanderborg - Cathrine Kirstine
soldat Henrich Poulsens barn af Skanderborg - Poul
fol 9b
eskadronssadelmager Christen Nielsens barn af Skanderborg - Inger Marie
Jens Lindes barn - Mathias Mørch
Knud Christensens barn af Forlev - Niels
Niels Christensen Virrings barn af Vrold - Anne
Niels Eichsteds barn af Vrold - Mette
fol 10a
Søren Andersens barn af Vrold - Anne Dorthe
Jacob Ernstsens barn af Forlev - Peder
Simon Olufsen Cabels barn af Skanderborg - Mette Marie
fol 10b
Karen Madsdatters uægte barn af Skanderborg - Anne
Laurs Pedersens barn af huset ved den yderste bro i Dyrehaven - Mette Kirstine

1790
fol 10b
Niels Christensen Lunds barn af Skanderborg - Niels
Michel Madsens barn af Skanderborg - Karen
fol 11a
hjulmand Anders Friderichsens barn af Vrold - Søren
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Anne
Inger Nielsdatters uægte barn fra Siim - Johan Jacob Lemme (sadelmagersvend Christian Lemme)
fol 11b
Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Laurs Wengs barn af Skanderborg - Anne Marie
Maren Pedersdatters uægte barn af Skanderborg - Sophie Marie (kræmmer Peder Haderslev fra Haderslev)
fol 12a
Søren Pedersen Kaas barn af Vrold - Jens
Erich Pedersens barn af Vrold - Maren
Oluf Poulsens barn af Skanderborg - Rasmus
Laurs Nielsens barn af Vrold - Niels
fol 12b
Jens Alrø Drejers barn af Skanderborg - Karen Marie
Thomas Snedkers barn af Skanderborg - Laurs
korporal Mortensens barn af Skanderborg - Friderich
Jørgen Nielsen Winthers barn af Forlev - Niels
skrædder Michels barn af Ladegård - Anne
fol 13a
Peder Christensens barn af Vrold - Maren
gørtler Peder Aastrups barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Nicolaj Skrædders barn af Skanderborg - Jens
sr Gyrstings barn af Skanderborg - Wilhelm
fol 13b
Rasmus Slagters barn af Skanderborg - Jørgen
Karen Jensdatters uægte barn af Forlev - Ernst (Hagen Nielsen tjenende i Forlev)
Rasmus Soelgaards barn af Skanderborg - Jens
Knud Skrædders barn - Peder
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Anders
fol 14a
bødker Hveisels barn af Skanderborg - Niels Christian
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Jesper

1791
fol 14a
mesterskrædder Søren Nielsen Bræstrups barn af Skanderborg - Niels
Jens Hems barn af Skanderborg - Erich
fol 14b
sl kammerjunker Levetzaus barn af Skanderborg - Sophie Henriette Friderica
Mads Mortensens barn af Skanderborg - Thomas
Peder Nielsen Kolts barn af Vrold - Friderica
Jørgen Jensen Snedkers barn af den øverste gård i Vrold - Jacob
fol 15a
Jørgen Jensens barn af Forlev - Karen
Bernt Nielsens barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Peter Møllers barn af Skvætmølle - Maren
Rasmus Skrædders barn - Friderica Else
Hans Christensens barn af Slotsgrunden - Christiane
fol 15b
Peder Schandorfs tvillinger af Skanderborg - Pouline Wennemos og Anne Cathrine Elisabeth Wennemos
Niels Andersen Baeses barn af Skanderborg - Ingeborg
Niels Christensen Virrings barn af Vrold - Søren
fol 16a
Jens Terndrups barn af Skanderborg - Thomas
Peder Jensen Smeds barn af Forlev - Anne
Rasmus Andersens barn af Vrold - Anders
Søren Rings barn af Skanderborg - Johanne Marie
fol 16b
Niels Nielsens datter af Forlev (navn mangler)
Jørgen Baltzer Hansens barn af Skanderborg - Hans Christian
Peder Ovesens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Oluf Fynbos barn af Skanderborg - Poul

1792
fol 16b
Adam Schades barn - Niels
Jesper Andersens barn af Vrold - Anders
Niels Jensens barn af Vrold - Mette
fol 17a
Jacob Boes barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Knud Skrædders barn af Skanderborg - Anne
Jacob Ernstsens barn af Vrold - Anne Margrethe
Adam Schades barn af Skanderborg - Niels Siersted
fol 17b
Jens Johansens barn af Skanderborg - Anders
Christen (mlg)s barn af Dyrehavehuset - Anne
Laurs Pedersens barn af Vrold - Mette Kirstine
Jens Christensen Baastrups barn af Vrold - Anders
fol 18a
Jacob Christensens barn af Apelonehuset på Forlev mark - Poul
skomager Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Jens Hansen
Anders Bruuns barn af Skanderborg - Niels
Jens Lindes barn af Skanderborg - Kirstine Marie
fol 18b
gårdmand Rasmus Jensens barn af Forlev - Else Marie
gørtler Aastrups barn af Skanderborg - Willum
gårdmand Søren Rasmussens barn af Forlev - Peder
Jens Hvasses datter af Skanderborg (navn mangler)
rebslager Laurs Erichsens barn af Skanderborg - Mette Kirstine
fol 19a
skrædder Nicolaj Christophersens barn af Skanderborg - Rasmus
Michel Madsens barn af Skanderborg - Arnoldine Lovise
Michel Skrædders barn af Ladegård - Anne Kirstine
husmand Erich Rasmussens barn af Vrold - Anne Cathrine
Gert Hveisels barn af Skanderborg - Peder
fol 19b
Christen Jensens barn af Forlev - Anne Cathrine
Rasmus Slagters barn af Skanderborg - Niels
Mortensens barn af Skanderborg - Peder Bloch
Jens Olufsens barn af Skanderborg - Mette
Jesper Jensens barn af Vrold - Jens
Gregers Damsgaards barn af Skanderborg - Jens Bejer
Søren Drejers barn af Skanderborg - Mette Kirstine
kleinsmed Martinus Rohdes barn af Skanderborg - Johanne Mette Balsamine
fol 20a
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Anders
Søren Pedersens barn af Vrold - Mette
Hans Gundersens barn af Vrold - Mariane
Laurs Wengs barn af Skanderborg - Peder
Anders Nielsens barn af Vrold - Maren
kleinsmed Martinus Rohdes barn af Skanderborg - Johanne Mette Balsamine (præstens gentagelse)
hattemager Niels Baeses barn af Skanderborg - Anne Birgitte
fol 20b
skoleholder Søren Bondes barn af Vrold - Anne

1793
fol 20b
Peder Pedersens barn af Forlev - Peder
Peder Nielsens barn af Vrold - Anders
Laurs Nielsens barn af Vrold - Mette
fol 21a
hr Jansens barn - Ovine Emerence Juliane
sr Adam Schades barn - Rasmus
Andreas Baeses søn af Skanderborg (navn mangler)
Jens Drejers barn af Skanderborg - Søren
Rasmus Skrædders barn af Skanderborg - Christopher Conrad
omløber Elisabeth Johansdatters uægte barn født i Portstuen - Casper Sørensen Peter (Poul Caspersen)
Niels Jensens barn af Skanderborg - Jens
fol 21b
Peder Christensens barn af Vrold - Søren
Jørgen Jensens barn af Vrold - Jens
Niels Nielsens barn af Dyrendom - Niels
Niels Virrings barn af Vrold - Peder
Jens Andersens barn af huset ved Justenborg - Ove
Peter Møllers barn af Skvætmølle - Jens
fol 22a
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Christen
Peder Schandorfs søn af Skanderborg (navn mangler)
sadelmager Frands Henrich Lemmes barn af Skanderborg - Anne Marie Helena
Søren Skrædders barn af Skanderborg - Mariane
bager Bræstrups barn af Skanderborg - Thomas
Iver Michelsens barn af Skanderborg - Søren
Adam Schades barn af Skanderborg - Rasmus
fol 22b
Peder Jensen Smeds barn af Forlev - Jens
Rasmus Hansens barn af Vrold - Hans
Knud Hjorts barn af Forlev - Kirsten
Anders Nielsens barn af Vrold - Niels
Peder Rasmussens barn af Vrold - Johanne
Jørgen Jensens barn af Forlev - Christen
fol 23a
Peder Aastrups barn af Skanderborg - Ellen Marie
Niels Linds barn af Skanderborg - Anne Marie
Johan Mejers barn af Skanderborg - Sophie Dorothea
Ebbe Jensens barn af Skanderborg - Gundel Cathrine
kasserer Uchs barn af Skanderborg - Johanne Bapholdine
Jens Lindes barn af Skanderborg - Thomas Fischer
Jens Jensens barn af Skanderborg - Claus
Elisabeth Boserups uægte barn af Skanderborg - Jens (John Jensen tjenende i Kongsgård på Helgenæs)
fol 24a
Søren Jespersens barn af Skanderborg - Hans
Laurs Erichsens barn af Skanderborg - Niels Laursen
inspektør Dahlstrøms barn af Skanderborg - Jacob Ludvig
Christen Ovesens barn af Skanderborg - Friderica Anne Sophie
Peder Ovesens barn af Skanderborg - Maren
Mads Thybos barn af Skanderborg - Jens Olufsen
Bernt Nielsens barn af Skanderborg - Caroline Christiane

1794
fol 23b
Erich Rasmussens barn af Vrold - Anne Margrethe
Rasmus Jensens barn af Forlev - Jens
Ditlev Rasmussens barn af Teglovnen - Kirsten
Hans Gundersens barn af Vrold - Anne
Jens Johansens barn af Ladegård - Peder Søndergaard
fol 24b
Maren Pedersdatters uægte barn af Forlev - Anne Cathrine (en svinepranger ved navn Peder)
Mads Poulsens barn af Ladegård - Henrich
Jacob Ernstsens barn af Forlev - Maren
Christopher Erichsens barn af Forlev - Erich
Søren Pedersens barn af Vrold - Maren
Christen Hansens barn af Forlev - Anne Marie
Laurs Henrichsens datter af Forlev (navn mangler)
fol 25a
Peder Olufsens barn af Skanderborg - Rasmus
Loumann Skrædders barn af Skanderborg - Maren
bødker Hveisels barn af Skanderborg - Thomas Wissing
Hans Haderslevs barn af Skanderborg - Kirstine
Adam Schades barn af Skanderborg - Friderich Anton Sophus
Nicolaj Christophersens barn af Skanderborg - Christian
Martinus Rhodes barn af Skanderborg - Peder Svendsen Rhode
Jacob Boes' barn af Skanderborg - Anne Kirstine
sadelmager Riedells barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
fol 25b
Hans Jensens barn af Ladegård - Anne
Thomas Jørgensens barn af Vrold - Maren
Jesper Jensens barn af Vrold - Peder
fol 26a
sr Petersens barn af Skanderborg - Edel Margrethe Øllegaard
Oluf Fynbos barn af Skanderborg - Mette Kirstine
Søren Nielsens barn af Skanderborg - Johannes Christopher
Søren Skrædders barn af Skanderborg - Niels
Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Anne Mette
hr Duches barn af Skanderborg - Niels Bircherod
Jens Hems enkes barn af Skanderborg - Jens Hem
Søren Jespersens barn af Skanderborg - Mette
Laurs Pedersens barn af Skanderborg - Anne Marie Magdalene
Thomas Snedkers barn af Skanderborg - Niels
Niels Horndrups barn af Skanderborg - Johannes
fol 27a
Maren Christensdatters uægte barn af Skanderborg - Christian (Christian Haderslev)
Søren Linds barn af Skanderborg - Anders Bruun

1795
fol 25b
Søren Thorsens barn af Forlev - Anne Sørensdatter
Oluf Michelsens barn af Vrold - Laurs
Niels Nielsens barn af Forlev - Anne Cathrine
Peder Kolts barn af Vrold - Hans
fol 26b
Henrich Jacobsens barn af Vrold - Karen Marie
Jørgen Winthers barn af Ladegård - Margrethe
Jens Hansens barn af Forlev - Maren
Peder Rasmussens barn af Vrold - Karen
Peder Marcussen Gustes? barn af Vrold - Jens
Jørgen Jensens barn af Vrold - Knud
Hagen Nielsens barn af Forlev - Dorthe
fol 27a
Rasmus Skrædders barn af Skanderborg - Kirstine Hedvig
hr Gyrstings barn af Skanderborg - Dorothea Marie Petrea
forvalter Uchs barn af Skanderborg - Sophie Wilhelmine
Bræstrup Bagers barn af Skanderborg - Rasmus Soelgaard
Laurs Erichsens barn af Skanderborg - Anne Marie
Jens Drejers barn af Skanderborg - Friderica
fol 27b
Rasmus Hansens barn af Vrold - Hans
Peder Nørgaards barn af Vrold - Johanne
Niels Virrings barn af Gram skov - Jens
Laurs Pedersen Hjulmands barn af Vrold - Anne Margrethe
Niels Pedersens barn af ?neshus - Rasmus
Marcus Christopher Gerhard Holsts og Henrica Gundil Cecilie Grams barn af Saraberg - Jens Palle Christian
fol 28a
Knud Skrædders barn af Skanderborg - Peder
Jens Hyrdes barn af Skanderborg - Anders
Laurs Wengs barn af Skanderborg - Niels
hattemager Baeses barn af Skanderborg - Søren Skavenius
degnen hr Lundorphs barn af Skanderborg - Hans Friderich
Søren Jespersens barn af Skanderborg - Inger
Andreas Baeses barn af Skanderborg - Anne Marie
Hans Haderslevs barn af Skanderborg - Niels Møller
Christen Ovesens barn af Skanderborg - Jens
Peder Jensens barn af Skanderborg - Anne Margrethe
fol 28b
Niels Nielsens barn af Forlev - Niels

1796
fol 28b
Peder Jensens barn af Forlev - Maren
Niels Nielsens datter af Dyrendom - Wendel
Christen Hansens barn af Forlev - Sara Henriette Cathrine Cecilie
Peter Møllers barn af Skvætmølle - Anne Marie
fol 29a [kort 2]
Morten Rasmussens barn af Skanderborg - Jens
Oluf Fynbos barn af Skanderborg - Søren
Søren Nielsens barn af Skanderborg - Jens
Erich Møllers barn af Skanderborg - Christiane
Ebbe Jensens barn af Skanderborg - Niels Leth
Jens Lindes barn af Skanderborg - Hans Friderich Ludvig
Christen Slots barn af Skanderborg - Elisabeth
Peder Ovesens barn af Skanderborg - Bodil Marie
Mads Thybos barn af Skanderborg - Kirsten
Jens Jensen Vægters barn af Skanderborg - Hans
fol 29b
Mads Poulsens barn af Ladegård - Henrich
Anne Kirstines uægte barn af huset ved Justenborg - Niels (Christian som tjener præsten i Årslev)
Mads Møllers barn af Stampemøllen - Anne
Laurs Nielsens barn af Vrold - Sidsel Marie
Jacob Jensens barn af Vrold - Jens
Stine Pedersdatters uægte barn af Ladegård - Jacob (Jacob Mogensen tjenende Jens Ustrup i Skanderborg)
fol 30a
Gert Hveisels barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Søren Bræstrups barn af Skanderborg - Rasmine
Søren Thranes barn af Skanderborg - Niels
distriktskirurg Tønders barn af Skanderborg - Magdalene Caroline
Jens Christensen Virrings barn af Skanderborg - Karen
Knud Skrædders enkes barn af Skanderborg - Knud
Jørgen Bangs barn af Skanderborg - Christian Friderich
Bernt Nielsens barn af Skanderborg - Niels Møller
fol 30b
Rasmussens barn af Skanderup skole - Karen
Knud Hjorts barn af Forlev - Anders
Christian Christiansens barn af Ladegård - Peder
Nicolaj Christophersens barn af Hestehaven - Erich
Christopher Erichsens barn af Forlev - Laurs
fol 31a
Søren Hansen Linds barn af Skanderborg - Hans
parykmager Bruuns barn af Skanderborg - Friderich Christian
fol 31b
Jens Madsens barn af Forlev - Else Marie
Jesper Pedersens barn af Vrold - Else Cathrine
Laurs Henrichsens barn af Forlev - Maren
Niels Hjorts barn af Forlev - Karen
Peder Jensen Smeds barn af Forlev - Johanne
Niels Christian Jensens barn af Vrold - Jens Nielsen

1797
fol 31a
Christian Haderslevs barn af Skanderborg - Lovise
feldbereder Gert Nicolaj Wibers barn af Skanderborg - Peter Baltzer
Jørgen Pallesens barn af Skanderborg - Maren
Jens Sørensens barn af Skanderborg - Søren
fol 32a
Peder Hansen Skomagers barn af Skanderborg - Maren
degnen Hans Lundorphs barn af Skanderborg - Anne Marie
Niels Horndrups barn af Skanderborg - Mette Kirstine
Rasmus Christophersen Skrædders barn af Skanderborg - Christense
prokurator Jørgen Karstens Bloch Borchsenii og Henninga Arnika Irgens Gjørups barn af Skanderborg - Willads Martinus Magnus
hyrden Jens Andersen Munks og Ove Marie Ovesdatters barn af Skanderborg - Maren
fol 32b
Peder Pedersen Nørgaards barn af Vrold - Anne Marie
Jørgen Winthers barn af Ladegård - Marcus Wolder
Peder Kolts barn af Vrold - Niels
Jens Christensen Ebeltofts barn af Hestehavelund - Christen
fol 33a
sadelmager Johan Friderich Riedells og Karen Lovise Hesselbergs barn af Skanderborg - Carl Christian
forvalter Uchs og Birthe Kirstine Uchs barn af Skanderborg - Johan Wilhelm
Peder Olufsen Normanns og Karen Rasmusdatters barn af Skanderborg - Kirsten Margrethe
skræddermester Niels Mønsters og Mette Olufsdatters barn af Skanderborg - Christopher Overgaard
Morten Rasmussen Taanings og Inger Jensdatters barn af Skanderborg - Rasmus
fol 33b
Niels Christensen Virrings barn af Gram skov - Rasmus
Rasmus Hansens barn af Vrold - Rasmus
Jesper Jensens barn af Vrold - Maren
fol 34a
rejsende kapelan Christian Nielsen Krarups og Kirsten Thomasen Krarups barn af Skanderborg - Lucie
Jens Lindes og Friderica Lovise Mørchs barn af Skanderborg - Anders Christian
Laurs Erichsen Rebslagers og Anne Lisbeth Sørensdatters barn af Skanderborg - Christen
Laurs Pedersens og Else Marie Nielsdatters barn af Skanderborg - Niels
fol 34b
Jørgen Jensens og Maren Jensdatters barn af Vrold - Jens
Søren Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Vrold - Anne
Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Karen Marie
Niels Poulsens og Inger Marie Sørensdatters barn af Ladegård - Nicoline
fol 35a
Jens Andersen Alrøs og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Anders
skorstensfejer Johan Casper Krummes og Anne Christensdatters barn af Skanderborg - Anne
Søren Nielsen Murmesters og Mariane Dreslers barn af Skanderborg - Niels
skoleholder Adam Schades og Christiane Siersteds barn af Skanderborg - Carl Adolf
fol 35b
Anders Winthers og Bodil Marie Nielsdatters barn af Ladegård - Niels Leth
Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Rasmus
Laurs Pedersen Hjulmands og Anne Christensdatters barn af Vrold - Anne Marie
Peder Rasmussens og Anne Christensdatters barn af Vrold - Anne Marie

1798
fol 35a
Ebbe Jensens og Anne Marie Leths barn af Skanderborg - Jens Christian
fol 36a
Carl Petersen Hvols og Karen Laursdatter Taanings barn af Skanderborg - Else Kirstine
Iver Christensen Skomagers og Johanne Jensdatters barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte
skomagermester Hans Hansens og Margrethe Sørensdatters barn af Skanderborg - Hans Peter
gørtler Søren Thranes og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Anne Mette
fol 36b
sr Peder Leths og Mette Johanne Faurschous barn af Ladegård - Niels Leth
Peder Jensen Smeds og Eva Nielsdatters barn af Forlev - Johanne
Niels Jensens og Maren Frandsdatters barn af Vrold - Jens
fol 37a
Christen Ovesens og Else Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Søren Bræstrup Skrædders og Johanne Rasmusdatters barn af Skanderborg - Rasmus
Søren Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Christen Leth
Jens Christensen Virrings og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Anne
fol 37b
Jens Laursens og Anne Jensdatters barn af Teglhuset på Ladegård mark - Simon
Christen Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Saraberg - Anne Marie
Jens Johansens og Else Kirstine Andersdatters barn af Ladegård - Johan
Anders Nielsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrold - Niels
fol 38a
Anders Baeses og Birthe Pedersdatters barn af Skanderborg - Peder
Peder Jensen Holms og Eva Marie Sørensdatters barn af Skanderborg - Karen Marie
Peder Ovesens og Mariane Jensdatters barn af Skanderborg - Maren Cathrine
bager Christian Bræstrups og Friderica Lovise Stillings barn af Skanderborg - Helene
kleinsmed Martinus Rhodes og Anne Marie Rhodes barn af Skanderborg - Mariane Petronelle
fol 38b
Peder Taansens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Vrold - Anne
Kirsten Marie Jensdatters uægte barn af Vrold - Anne Cathrine (Rasmus Pedersen tjenende i Forlev)
Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Anne Kirstine
Niels Poulsens og Inger Marie Sørensdatters barn af Ladegård - Søren
fol 39a
bødker Gert Hveisels og Agnethe Kirstine Wissings barn af Skanderborg - Peder Hveisel
sr Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørskovs barn af Skanderborg - Rasmus
sr Anders Skovs og Cathrine Marie Jespersens barn af Skanderborg - Niels Emanuel
Peder Hansens og Grethe Jespersens barn af Skanderborg - Inger
Jørgen Pallesens og Johanne Hansdatters barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 39b
Laurs Henrichsens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Forlev - Kirsten Marie
Rasmus Jensens og Anne Margrethe Johansdatters barn af Vrold - Jens
fol 40a
Anders Leths og Anne Johanne Pedersdatters barn af Skanderborg - Niels
degnen Hans Lundorphs og Anne Kirstine Dahlsen Lundorphs barn af Skanderborg - Søren Peter

1799
fol 39b
Jørgen Winthers og Anne Cathrine Dorothea Gothardsdatters barn af Ladegård - Mette
fol 40a
Søren Jensen Vævers og Else Jensdatters barn af Skanderborg - Bodil Marie
Niels Baeses og Elisabeth Skavenius barn af Skanderborg - Lorentz Nicolaj Mancin
Jens Ejlertsens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg (navn mangler - døde strax)
fol 40b
Jørgen Jensens og Maren Jensdatters barn af Vrold - Sidsel Marie
Mads Poulsens og Karen Henrichsdatters barn af Ladegård - Anne Cathrine
Hans Jensens og Maren Christiansdatters barn af Vrold - Jens
Johanne Olufsdatters uægte barn fra Århus født i Jens Virrings hus i Gram skov - Oluf (matros Laurs Olufsen af Århus)
fol 41a
Andreas Gaths og Ingeborg Petersdatters barn af Skanderborg - Anne Johanne (døde strax)
skorstensfejer Johan Casper Krummes og Kirsten Andersdatters barn af Skanderborg - Eva Victoria
handskemager Laurs Frandsens og Anne Mette Nielsdatters barn af Skanderborg - Friderica Anne Sophie
sadelmager Friderich Riedells og Karen Lovise Hesselbergs barn af Skanderborg - Marie Lovise
rebslager Mads Pedersens og Maren Andersdatters barn af Skanderborg - Peder
fol 41b
Peder Danielsens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Forlev - Else
Knud Nielsens og Karen Andersdatters barn af Vrold - Niels
Rasmus Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Vrold - Jens
Niels Christensen Virrings og Anne Sørensdatters barn af Gram skov - Mette
fol 42a
Mads Christensen Thybos og Anne Cathrine Jensdatters barn af Skanderborg - Christen
skrædder Søren Bræstrups og Johanne Rasmusdatters barn af Skanderborg - Maren
konsumptionsforvalter Uchs og Birthe Kirstine Pedersen Uchs barn af Skanderborg - Anne Margrethe
parykmager Laurs Bruuns og Anne Margrethe Bechers barn af Skanderborg - Peder Møller
prokurator Jørgen Karstens Bloch Borchsenii og Henninge Arnika Irgens Gjørups barn af Skanderborg - Carl Mogens Gjørup
fol 42b
Thomas Nielsens og Mette Marie Rasmusdatters dødfødte datter af Skanderborg
Jesper Jensen Snedkers og Karen Pedersdatters barn af Vrold - Anne Marie
Nicolaj Christophersen Skrædders og Karen Jensdatters barn af Havredal i Hestehaven - Christen
sr Peder Leths og Mette Johanne Faurschous barn af Ladegård - Mette Johanne Cathrine
fol 43a
sr Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørschous barn af Skanderborg - Jesper
Laurs Erichsen Rebslagers og Anne Lisbeth Sørensdatters barn af Skanderborg - Mette Kirstine
Frands Henrich Lemmes og Birgitte Marie Hansens tvillinger af Skanderborg - Johan og Hans
Søren Thranes og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Maren
fol 43b
Peder Nielsen Kolts og Maren Jacobsdatters barn af Vrold - Thomas
Peter Møllers og Deliane Møllers barn af Skvætmølle - Hans Peter
husmand Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Kirsten Marie
husmand Laurs Pedersen Hjulmands og Anne Christensdatters barn af Vrold - Christen
fol 44a
Søren Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Gertrud
Morten Rasmussen Taanings og Inger Jensdatters barn af Skanderborg - Kirsten
Søren Nielsen Murmesters og Mariane Christophersdatters barn af Skanderborg - Inger
Rasmus Christophersen Skrædders og Amalie Benners barn af Skanderborg - Elisabeth Margrethe
Laurs Christiansen Murmesters og Sidsel Nielsdatters barn af Skanderborg - Karen Marie
fol 44b
husmand Christian Christensens og Gertrud Marie Pedersdatters barn af Ladegård - Anne Marie
fol 45a
Niels Jensen Horndrups og Anne Johansdatters barn af Skanderborg - Cathrine Marie

1800
fol 44b
Jens Christensen Virrings og Anne Andersdatters barn af Gram skov - Mette
husmand Peder Taansens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Vrold - Christen
fol 45a
Andreas Gaths og Kirstine Dreslers dødfødte datter af Skanderborg
Jens Overgaard Snedkers og Maren Bruuns barn af Skanderborg - Bodil Adolfine Sophie
Jens Andersen Alrøs og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Jacomine
skomagersvend Christian Haderslevs og Caroline Sørensdatters barn af Skanderborg - Anne Margrethe
fol 45b
husmand Niels Nielsens og Anne Margrethe Sørensdatters barn af Forlev - Niels
husmand Jesper Pedersens dødfødte barn af Vrold
gårdmand Jacob Ernstsens og Gertrud Pedersdatters barn af Forlev - Karen
husmand Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Friderica Juliane Charlotte
Peder Jensen Smeds og Eva Nielsdatters barn af Forlev - Niels
fol 46a
Bernt Nielsens og sl Dorthe Marie Rasmusdatters barn af Skanderborg - Rasmus
Søren Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Karen
væver Jens Hansens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg - Maren
Søren Jensen Vævers og Lene Mejersdatters datter af Skanderborg - Else Cathrine
Abraham Amundsen Skomagers og Marie Cathrine Madsdatters barn af Skanderborg - Hans Peter Baastrup
væver Jens Ejlertsens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg - Maren
fol 46b
Ebbe Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Holskov - Gunild
Rasmus Jensen Vævers og Mette Jacobsdatters barn af Slukefter - Christian
Anders Winthers og Bodil Nielsdatters barn af Ladegård - Charlotte Cathrine
husmand Peder Christensens og Maren Sørensdatters barn af Vrold - Christen (døde strax)
Niels Olufsens og Maren Hansdatters barn af Forlev - Oluf
fol 47a
Christen Ovesens og Else Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Anne Margrethe
sl feldbereder Søren Linds og Maren Jespersens barn af Skanderborg - Søren Lind
sr Jørgen Bangs og Apelone Aagaards barn af Skanderborg - Laurs Bang
postmester Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørschous barn af Skanderborg - Johanne
fol 47b
Jens Christensen Ebeltofts og Anne Kirstine Jensdatters barn af Hestehavelund - Jens
Søren Jensens og Karen Marcusdatters barn af Teglhuset - Knud Johansen
husmand Peder Rasmussens og Anne Christensdatters barn af Vrold - Christen
Rasmus Sørensens og Maren Jensdatters barn af Gram skov - Jens
fol 48a
Laurs Pedersen Iversens og Else Marie Nielsdatters barn af Skanderborg - Elisabeth Nicoline
Andreas Baeses og Birthe Pedersdatters barn af Skanderborg - Christen
degnen Hans Lundorphs og Anne Kirstine Dahlsens barn af Skanderborg - Nicolaj
fol 48b
husmand Mads Christensens og Dorthe Christensdatters barn af Vrold - Kirstine Pouline

1801
fol 48a
bødker Gert Hveisels og Agnethe Kirstine Wissings dødfødte søn af Skanderborg
Carl Petersen Halls og Karen Laursdatters barn af Skanderborg - Anne
fol 48b
smeden Rasmus Hansens og Anne Conradsdatters barn af Vrold - Anne
Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Niels
husmand Hans Jensens og Maren Christiansdatters barn af Vrold - Hans Holm
fol 49a
handskemager Laurs Frandsens og Anne Mette Frandsens barn af Skanderborg - Julius Carl
Peder Ovesens og Mariane Jensdatters barn af Skanderborg - Anne
snedker Jens Overgaards og Maren Bruuns søn af Skanderborg - Anders Christian
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Laursen Tolstrups barn af Skanderborg - Hans Laursen
bødker Christian Bræstrups og Friderica Stillings tvillinger af Skanderborg - Peder Pallesen og Jens Stilling
fol 49b
husmand Niels Nielsens og Anne Jørgensdatters barn af Forlev - Dorthe
husmand Laurs Henrichsens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Forlev - Jens
Rasmus Jensens og Anne Margrethe Johansdatters barn af Kapelanhuset i Dyrehaven - Johan
husmand Anders Nielsens og Kirsten Nielsdatters barn af Vrold - Jens
50a
skomager Andreas Gaths og Anne Kirstine Dreslers barn af Skanderborg - Christopher
Mads Christensen Thybos og Anne Cathrine Jensdatters barn af Skanderborg - Maren
postmester Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørschous barn af Skanderborg - Johannes
skomager Jørgen Pallesens og Johanne Hansdatters barn af Skanderborg - Hans
kleinsmed Martinus Rhodes og Anne Marie Satses barn af Skanderborg - Niels Thorsen
fol 50b
gårdmand Peder Danielsens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Forlev - Daniel
væver Enevold Enevoldsens og Maren Gothardsdatters barn af Slukefter - Mette Margrethe
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Niels Peter
fol 51a
organist Anders Schous og Cathrine Marie Jespersen Schous barn af Skanderborg - Sophie Helene
skrædder Søren Bræstrups og Johanne Rasmusdatters barn af Skanderborg - Rasmus
skoleholder i Skanderup Niels Ravns og Anne Cathrine Bechs barn af Skanderborg - Birgitte Christense
skomagermester Peder Hansens og Anne Margrethe Jespersens barn af Skanderborg - Rasmus Jespersen
Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Peder Pallesen
fol 52a
sadelmager Johan Friderich Riedels og Karen Lovise Hesselbergs barn af Skanderborg - Sophie Lovise Charlotte
Søren Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Jens
rebslager Mads Pedersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Peter
Peder Jensen Holms og Eva Marie Sørensdatters barn af Skanderborg - Jens Christian

1802
fol 50b
Nicolaj Christophersens og Karen Jensdatters barn af Hestehaven - Elisabeth Margrethe
fol 51b
husmand Jens Christensen Virrings og Anne Andersdatters barn af Gram skov - Friderica Lovise
husmand Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Niels Christian
husmand Anders Hansens og Sidsel Pedersdatters dødfødte søn af Vrold
husmand Niels Christensen Virrings og Anne Sørensdatters barn af Gram skov - Karen
husmand og snedker Jesper Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrold - Niels
fol 52b
husmand Peder Nielsen Kolts og Maren Jacobsdatters barn af Vrold - Søren
gårdmand Knud Nielsens og Karen Andersdatters barn af Vrold - Thomas
gårdmand Ebbe Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Holskov - Anne Cathrine
husmand Anders Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Vrold - Kirsten Marie
fol 53a
hattemager Niels Baeses og Elisabeth Skavenius hjemmedøbte tvillinger af Skanderborg - Anders og Else Margrethe
murermester Søren Nielsens og Mariane Dreslers barn af Skanderborg - Inger
Morten Rasmussen Taanings og Inger Jensdatters hjemmedøbte barn af Skanderborg - Iver
distriktskirurg Hans Tønder Gyrstings og Dorothea Christine Rathsach Gyrstings barn af Skanderborg - Henriette Cathrine Juliane
farver og trykker Carl Petersens og Karen Laursdatters barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Peder Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Niels
fol 53b
husmand Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Karen Marie
gårdmand Jens Sørensens og Maren Jensdatters barn af Vrold - Jørgen
gårdmand Niels Olufsens og Maren Hansdatters barn af Forlev - Jørgen
fol 54a
gørtler Søren Thranes og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Henriette Cathrine
Jens Lindes og Friderica Lovise Mørchs barn af Skanderborg - Jørgen Sanner
skrædder Rasmus Christophersens og Amalie Karen Benners barn af Skanderborg - Kirstine Helvig
Niels Horndrups og Anne Johansdatters barn af Skanderborg - Kirstine Marie
Johannes Thones og Friderica Lovise Holms barn af Skanderborg - Hansine Anne Cathrine
Christian Christensen Haderslevs og Caroline Sørensdatters barn af Skanderborg - Kirsten Marie
fol 54b
gårdmand Rasmus Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Vrold - Rasmus Søgaard
gårdmand Peder Erichsens og Anne Nielsdatters navnløse søn af Vrold
husmand Jens Mortensens og Charlotte Amalie Vejles barn af Slukefter - Charlotte Amalie
husmand Niels Sørensens og Gertrud Gundersdatters barn af Teglhuset - Anne Johanne
fol 55a
skolelærer Oluf Bechs og Johanne Marie Bechs barn af Skanderborg - Birgitte Kirstine
Mads Poulsens og Karen Henrichsdatters barn af Skanderborg - Anne Elisabeth
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Laursen Tolstrups barn af Skanderborg - Anne Marie
consumptionsforvalter Christian Ludvig Uchs og Birthe Kirstine Hersens Uchs barn af Skanderborg - Juliane Jacobi
skomager Niels Michelsen Møllers og Birgitte Rasmusdatters barn af Skanderborg - Birgitte Kirstine
fol 55b
Karen Nielsdatters uægte barn af Vrold - Laurs (ungkarl Christopher Laursen af Vrold)
husmand Thomas Christensens og Johanne Antonisdatters barn af Vrold - Kirsten
fol 56a
postmester Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørschous barn af Skanderborg - Friderich Anton Sophus
drejer Jens Andersen Rhodes og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Anders
Peder Pedersen Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Gertrud
Søren Jensen Diehs og Karen Marcusdatters barn af Skanderborg - Jacob
Søren Jensen Lofts og Karen Laursdatters tvillinger af Skanderborg - Anne Mette og Marie Kirstine (begge døde strax)

1803
fol 55b
gårdmand Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Vrold - Peder
fol 56b
husmand Mads Christensens og Dorthe Christensdatters barn af huset ved Justenborg - Kirsten
væver Rasmus Jensens og Mette Jacobsdatters barn af huset ved slotskirken - Deliane
gårdmand Peder Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Gram - Michel
husmand Anders Hansens og Sidsel Pedersdatters navnløse søn af Vrold
fol 57a
Morten Rasmussen Taanings og Inger Jensdatters barn af Skanderborg - Iver
degnen Hans Lundorps og Anne Kirstine Dahlsens barn af Skanderborg - Christian
Rasmus Andersens og Maren Pedersdatter Galthens barn af Skanderborg - Elisabeth
væver Jens Hansens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg - Benedicte Antonette
fol 57b
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Forlev - Clara Eleonora
husmand Rasmus Poulsens og Karen Jensdatters barn af Ladegård - Søren
husmand Erich Rasmussens og Anne Johanne Andersdatters barn af Forlev - Ellen
fol 58a
Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Peder Pallesen
Christen Ovesens og Else Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Mette
handskemager Laurs Frandsens og Anne Mette Sørensdatters barn af Skanderborg - Frands
skomager Andreas Gaths og Anne Kirstine Dreslers barn af Skanderborg - Ingeborg
Søren Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Niels
fol 58b
husmand Marcus Jensens og Anne Pedersdatters barn af huset ved Mallinggård - Karen
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Rasmus
Bodil Marie Knudsdatters uægte barn af Vrold - Maren (Poul Jacobsen tjenende Michel Aabye i Århus)
fol 59a [kort 3]
skomagersvend Thomas Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Skanderborg - Thomas
Mads Friises og Mette Sørensdatters barn af Skanderborg - Søren
rebslager Mads Pedersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Anders
Andreas Baeses og Birthe Pedersdatters tvillinger af Skanderborg - Niels og Maren
fol 59b
smeden Peder Jensens og Eva Nielsdatters barn af Forlev - Barbara
husmand Hans Jensens og Maren Christiansdatters barn af Vrold - Anne
husmand Niels Jensens og Johanne Maries barn af Forlev - Peder Schandorf
fol 60a
hattemager Christopher Pedersens og Ingeborg Andersdatters hjemmedøbte søn af Skanderborg - Anders
postmester Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørschous barn af Skanderborg - Peder
bødker Gert Hveisels og Agnethe Kirstine Wissings barn af Skanderborg - Friderica Lovise
Søren Jensen Lofts og Karen Laursdatters barn af Skanderborg - Anne Cathrine
fol 60b
gårdmand Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Peder
husmand Niels Christensens og Anne Nielsdatters barn af Forlev - Maren
gårdmand Peder Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Erich
husmand Christen Hansens og Anne Dorthe Jensdatters barn af Vrold - Anne Marie
fol 61b
husmand Jesper Pedersens og Anne Marie Laursdatters dødfødte søn af Vrold
husmand Rasmus Jensens og Anne Margrethe Johansdatters barn af kapelanhuset ved Dyrehaven - Hans
gårdmand Peder Danielsens og Anne Cathrine Laursdatters barn af Forlev - Anne Kirstine
Adam Fausings og Abigael Fausings barn af Fuldbro mølle - Christine Marie
fol 62b
gårdmand Ebbe Jensens og Marie Nielsdatters barn af Holskov - Gunild
husmand Niels Nielsen Hjorts og Margrethe Sørensdatters barn af Forlev - Rasmus
husmand Mads Enevoldsens og Lisbeth Pedersdatters barn af Vrold - Maren
gårdmand Niels Jensens og Kirsten Jacobsdatters dødfødte søn af Nørgård i Forlev
rytter Niels Sørensens og Marie Elisabeth Svendsdatters barn af Mallinggård - Laurs
fol 63b
husmand Niels Poulsens og Marie Sørensdatters barn af Ladegård - Anne
gårdmand Søren Pedersens og Olive Jensdatters barn af Ladegård - Peder

1804
fol 61a
Mads Christensen Thybos og Anne Cathrine Jensdatters barn af Skanderborg - Jens (døde strax)
Peder Ovesens og Mariane Jensdatters barn af Skanderborg - Ove Hansen
organist Anders Skovs og Cathrine Marie Jespersens dødfødte datter af Skanderborg
sl Søren Bræstrup Skrædders og sl Johanne Rasmusdatters barn af Skanderborg - Søren Bræstrup
hattemager Niels Baeses og Elisabeth Skavenius barn af Skanderborg - Anders
fol 62a
Severin Andersen Pinds dødfødte barn født på sygehuset i Skanderborg
skomagermester Peder Hansens og Anne Margrethe Jespersens barn af Skanderborg - Hans Peter (døde strax)
Peder Pedersen Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Johanne
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Laursen Tolstrups barn af Skanderborg - Anne Marie Dorothea
skræddermester Rasmus Christophersens og Amalie Benners barn af Skanderborg - Mette Marie
fol 63a
sadelmager Johan Madsens og Anne Marie Loumanns barn af Skanderborg - Søren Madsen
murermester Søren Nielsens og Mariane Dreslers barn af Skanderborg - Sophie Magdalene
drejer Jens Andersen Alrøs og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Jacob
Thomas Nielsens og Mette Marie Rasmusdatters dødfødte søn af Skanderborg
skomager Christian Haderslevs og Caroline Laursdatters barn af Skanderborg - Nicoline Elisabeth
fol 63b
Jesper Justesens og Mariane Pedersdatters barn af Justenborg - Else Justine (døde strax)
væver Rasmus Jensens og Mette Jacobsdatters barn af huset ved slotskirken - Peter
fol 64a
Johannes Thones og Friderica Lovise Holms barn af Skanderborg - Jacobine Andersine Charlotte
konsumptionsforvalter Christian Ludvig Uchs og Birthe Kirstine Petersen Uchs barn af Skanderborg - Charlotte Amalie
amtsforvalter Andreas Molbech Lunds og Sophie Amalie Westphalen Lunds barn af Skanderborg - Sophie Andrea
fol 64b
husmand Søren Rasmussens og Dorthe Hansdatters barn af Slukefter - Anne
husmand Peder Nielsen Kolts og Maren Jacobsdatters barn af Vrold - Anne
husmand Peder Taansens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Vrold - Rasmus (døde strax)
Anne Marie Erichsdatters uægte barn af Vrold - Niels Michelsen (ungkarl Michel Nielsen af Fruering)
fol 65a
konsumptionsbetjent Anders Grumstrups og Else Cathrine Ustrups barn af Skanderborg - Jens
kanalgraver Hans Jensen Flensteens og Mette Pedersdatters barn af Skanderborg - Jens
fol 65b
husmand Peder Pedersen Nørgaards og Anne Christensdatters barn af Vrold - Christen
husmand Jens Christensen Virrings og Anne Andersdatters barn af Gram skov - Christine
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Rasmus
husmand Christian Christensens og Gertrud Marie Pedersdatters barn af Ladegård - Anne Mette
fol 66b
major Brochs barn af Saraberg - Elisabeth Christopherine Lovise Larsenia
Laurs Henrichsens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Forlev - Maren
husmand Anders Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Vrold - Jens
husmand Niels Olufsens og Maren Hansdatters barn af Forlev - Hans
fol 67b
gårdmand Jens Sørensens og Maren Jensdatters barn af Vrold - Anne Kirstine
husmand og snedker Jesper Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrold - Anne Marie
Anne Laursdatters uægte barn af Vrold - Anne Marie (Niels Andersen af Hvolbæk)
Jørgen Gundersens og Mette Nielsdatters barn af huset ved Holskovgård - Gunder
postmester Søren Jespersens og Marie Christine Nørskous barn af Mallinggård - Baltzer Terp
fol 68b
gårdmand Niels Jensens og Maren Jensdatters barn af Forlev Nørgård - Rasmus

1805
fol 65a
degnen Hans Lundorphs og Anne Kirstine Dahlsens barn af Skanderborg - Søren Peter
fol 66a
Rasmus Bræstrups og Birgitte Loulunds barn af Skanderborg - Peder
postmester Christian Schandorfs og Ellen Lelling Winthers barn af Skanderborg - Mathias Severin
Andreas Baeses og Anne Pedersdatters barn af Skanderborg - Anders
Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Jens Christensen
fol 67a
Niels Horndrups og Anne Johansdatters barn af Skanderborg - Christen
hattemager Niels Baeses og Elisabeth Skavenius barn af Skanderborg - Else Margrethe
skomagersvend Thomas Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Skanderborg - Elisabeth Nicoline
husmand Knud Andersens og Birthe Jacobsdatters barn af Snerild født på sygehuset - Jacob Knudsen
fol 68a
Lucas Bertelsens og Johanne Sørensdatters barn af Skanderborg - Andreas Molbech
Mads Christiansen Thybos og Anne Cathrine Jensdatters barn af Skanderborg - Jens Erichsen
sl distriktskirurg Samuel Friderich Raubachs og Maren Ingerslev Raubachs barn af Skanderborg - Andrea Marie Helene Elisabeth
fol 68b
gårdmand Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Anders
gårdmand Jens Nielsens og Anne Marie Andersdatters dødfødte søn af Justenborg
Søren Knudsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Forlev - Anne Margrethe
fol 69a
Mads Friises og Mette Sørensdatters barn af Skanderborg - Søren
handskemager Laurs Frandsens og Anne Mette Sørensdatters barn af Skanderborg - Karen
skomager Andreas Gaths og Anne Kirstine Dreslers barn af Skanderborg - Johannes Christopher Dresler
fol 69b
husmand Thomas Christensens og Johanne Antonisdatters barn af Vrold - Antoni
gårdmand Rasmus Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Vrold - Rasmus Søgaard
husmand Niels Sørensens og Gertrud Gundersdatters barn af Jomfruhuset i Ladegård - Anne Kirstine
husmand Mads Christensens og Dorthe Christensdatters barn af Vrold - Bodil Marie
husmand Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Michel
husmand Jesper Pedersens og Anne Malene Laursdatters dødfødte søn af Vrold
fol 70a
Søren Lofts og Karen Laursdatters barn af Skanderborg - Mette (døde strax)
kaptajn og branddirektør Georg Mathias Gerhard Kreys og Johanne Caroline Marie Bondy Kreys barn af Skanderborg - Elisabeth Nicoline
fol 70b
gårdmand Peder Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Anne
Anne Jacobsdatters og sl soldat Johan Jochum Kangiser som døde i Viborg, et barn født i Forlev - Anne Margrethe
husmand Niels Christensens og Anne Nielsdatters barn af Forlev - Anne Marie
fol 71b
husmand Mads Enevoldsens og Lisbeth Pedersdatters barn af Vrold - Kirsten
husmand Erich Rasmussens og Anne Johanne Andersdatters barn af Forlev - Anders
husmand Rasmus Laursens og Anne Cathrine Hansdatters barn af Vrold - Anne Marie
husmand Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Karen Marie
fol 72b
gårdmand Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Gertrud
gårdmand Johan Thomasens og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Gram mark - Peder
husmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af huset Kirstinelund i Forlev - Jens
husmand Hans Jensens og Maren Christiansdatters barn af Vrold - Hans
fol 73b
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Forlev - Else Marie
gårdmand Søren Pedersens og Olive Jensdatters barn af Ladegård - Cathrine
gårdmand Søren Christiansensn og Gunild Jensdatters barn af Forlev - Anne

1806
fol 70a
handskemagersvend Johan Jacob Nicolajsens og Ingeborg Nicoline Windekildes barn af Skanderborg - Gertrud Marie
fol 71a
rebslager Mads Pedersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Søren
Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Jens
organist Anders Skovs og Cathrine Marie Skovs barn af Skanderborg - Jens
Rasmus Andersen Galthens og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Ellen
fol 72a
skomager Jørgen Pallesens og Johanne Hansdatters barn af Skanderborg - Jens
Maren Pedersdatters uægte barn af Skanderborg - Michel (døde strax - feldberedersvend Claus Ditlevsen Wolert)
skorstensfejer Christian Haderslevs og Caroline Hansdatters barn af Skanderborg - Mette Kirstine Bierring
Peder Pedersen Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Mariane
fol 73a
postmester Christian Schandorfs og Ellen Lelling Winkels barn af Skanderborg - Laurs
skomagermester Hans Hansens og Anne Margrethe Jespersens barn af Skanderborg - Benedicte
vægter Christen Slots og Maren Johansdatters barn af Skanderborg - Christen
bødker Gert Hveisels og Agnethe Kirstine Wissings barn af Skanderborg - Peder Hveisel
fol 73b
gårdmand Jens Nielsens og Anne Marie Andersdatters barn af Justenborg - Christiane
fol 74a
skolelærer i Skanderup Oluf Bechs og Johanne Marie Plesners barn af Skanderborg - Magdalene Cathrine
skrædder Rasmus Christophersens og Amalie Benners barn af Skanderborg - Vibeke Sophie
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Tolstrups barn af Skanderborg - Ulrica Christiane
fol 74b
husmand Poul Knudsens og Karen Hansdatters barn af Forlev - Anne Dorthe
husmand Niels Sørensens og Lisbeth Svendsdatters barn af Gram mark - Mathias
Jørgen Kiærulfs og Mette Cathrine Kiærulfs barn af Ladegård - Johanne Clementine Pouline
husmand Peder Taansens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Vrold - Rasmus
fol 75b
parcellist Niels Laursens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Forlev - Søren
Adam Fausings og Abigael Søgaards barn af Fuldbro mølle - Jacob
husmand Christen Hansens og Anne Dorthe Jensdatters barn af Vrold - Hans
gårdmand Ebbe Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Holskovgård - Rasmus Leth
fol 76b
gårdmand Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Peder (døde strax)
husmand Andreas Jensens og Anne Laursdatters barn af Ladegård - Niels
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Rasmus
husmand Marcus Jensens og Anne Pedersdatters barn af Ladegård - Kirsten
husmand Niels Pedersens og Mette Marie Hansdatters barn af Forlev - Peder
fol 77b
husmand Jens Christensen Virrings og Anne Andersdatters barn af Gram skov - Christen
gårdmand Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Gertrud
gårdmand Peder Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Johanne
Søren Jensen Lofts og Karen Laursdatters barn af Slotsgrunden - Mette

1807
fol 75a
kanalgraver Hans Jensen Flensteds og Mette Pedersdatters barn af Skanderborg - Peder
smedemester Karsten Wolders og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Marcus
Peder Ustrups og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Jens
konsumptionsbetjent Anders Grumstrups og Else Cathrine Ustrups barn af Skanderborg - Anders
fol 76a
Søren Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Rasmus
sadelmager Johan Madsens og Anne Marie Loumanns barn af Skanderborg - Edel Margrethe
skræddermester Christen Riises og Anne Meulengracht Jensdatters barn af Skanderborg - Jens Christian
fol 77a
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns og Kirstine Jensdatters barn af Skanderborg - Maren
væver Jens Ejlertsens og Anne Laursdatters dødfødte søn af Skanderborg
skomagermester Jens Mathiasens og Anne Cathrine Hansdatters barn af Skanderborg - Mette Marie
slagter Andreas Baeses og Anne Pedersdatters barn af Skanderborg - Hans Friderich
fol 78a
Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Jens
Mads Friises og Mette Sørensdatters barn af Skanderborg - Mariane (døde strax)
skomagermester Jens Jensen Basballes og Anne Marie Rasmusdatters barn af Skanderborg - Andreas Nicolaj
Søren Nielsen Murmesters og Mariane Dreslers barn af Skanderborg - Inger
fol 78b
husmand Thomas Christensens og Johanne Antonisdatters barn af Vrold - Christen
skomagersvend Michael Nielsens og Anne Jensdatters dødfødte søn af Ladegård
husmand Niels Jensens og Johanne Marie Jørgensdatters barn af Forlev - Jens
husmand Niels Poulsens og Marie Sørensdatters barn af Ladegård - Kirsten
fol 79a
hattemager Christian Pedersens og Ingeborg Andersdatters barn af Skanderborg - Kirsten Marie
Peder Pedersen Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Else Marie
rebslager Mads Pedersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Maren
Niels Baeses og Elisabeth Skavenius barn af Skanderborg - Wilhelm
fol 79b
gårdmand Peder Laursens og Birthe Jensdatters barn af Forlev - Laurs
husmand Peder Pedersen Nørgaards og Anne Christensdatters barn af Slukefter - Niels
gårdmand Rasmus Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Vrold - Anne Marie
gårdmand Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Peder
fol 80a
skræddermester Oluf Loumanns og Kirsten Andersdatters barn af Skanderborg - Niels Møller
Kirstine Wilhelmsdatters uægte barn af Skanderborg - Johannes Nicolaj (smeden Niels Kollerup af Skanderborg)
skorstensfejer Christian Haderslevs og Caroline Hansdatters barn af Skanderborg - Susanne Henriette Friderica
fol 80b
gårdmand Jens Sørensens og Maren Jensdatters barn af Vrold - Kirsten
husmand Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Kirsten Marie
husmand Jesper Pedersens og Anne Malene Laursdatters dødfødte datter af Vrold
husmand Jørgen Gundersens og Mette Nielsdatters barn af huset ved Holskovgård - Søren
husmand Anders Hansens og Sidsel Pedersdatters navnløse datter af Vrold
fol 81a
soldat og skomagersvend Thomas Thomasens og Maren Andersdatters barn af Skanderborg - Mads
fol 81b
husmand Mads Jensens og Maren Pedersdatters barn af Forlev - Gertrud
husmand Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Friderica
husmand Mads Enevoldsens og Lisbeth Pedersdatters barn af Vrold - Apelone
soldat Søren Knudsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Forlev - Knud
fol 82b
gårdmand Søren Christiansens og Gunild Jensdatters barn af Forlev - Helene Cathrine Friis
Ebbe Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Holskovgård - Christen Leth
husmand Rasmus Jensens og Anne Margrethe Johansdatters barn af Vrold - Dorthe
fol 83b
husmand Erich Rasmussens og Anne Johanne Andersdatters barn af Forlev - Karen Marie
husmand Christen Hansens og Anne Dorthe Jensdatters barn af Vrold - Maren

1808
fol 81a
handskemager Laurs Frandsens og Anne Mette Nielsdatters barn af Skanderborg - Niels Christian
drejer Jens Alrøs og Anne Sørensdatters barn af Skanderborg - Johanne
fol 82a
handskemagersvend Johan Jacob Nicolajsens og Ingeborg Nicoline Windekildes barn af Skanderborg - Johanne Friderica
postmester Christian Schandorfs og Ellen Lelling Winthers barn af Skanderborg - Carl Christian
spisemester Rasmus Christensens og Mette Cathrine Jensdatters barn født på sygehuset - Jens Christian
fol 83a
jordemoder Anne Kirstine Nielsdatters uægte barn af Skanderborg - Johanne Marie (forrige skolelærer Jørgen Piil af Skanderborg)
kaptajn og branddirektør Georg Mathias Gerhardt Kreys og Johanne Caroline Marie Bondys barn af Skanderborg - Georg Mathias Gerhardt
Mads Christensen Thybos og Anne Cathrine Jensdatters dødfødte søn af Skanderborg
Ditlev Wohlerts og Inger Bruuns barn af Skanderborg - Anders Bruun
fol 83b
husmand Jesper Jensens og Maren Pedersdatters barn af Vrold - Hans
fol 84a
feldbereder Rasmus Bruuns og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Anders Bruun
degnen Jens Lundorphs og Anne Kirstine Dahlsens barn af Skanderborg - Henrich
sl møller Gothardt Poulsens og Karen Jensdatters barn af Skanderborg - Kirsten
drejer Niels Pedersens og Maren Olufsdatters barn af Skanderborg - Charlotte Margrethe
fol 84b
husmand Rasmus Schades og Anne Cathrine Hansdatters barn af Vrold - Laurs
gårdmand Søren Pedersens og Olive Jensdatters barn af Ladegård - Maren
Rasmus Jørgensens og Johanne Christiansdatters barn af Klemimellem - Niels Christian
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Forlev - Peder (døde strax)
gårdmand Jens Nielsens og Anne Marie Andersdatters barn af Justenborg - Niels
fol 85b
husmand Anders Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Vrold - Niels
gårdmand Peder Laursens og Birthe Jensdatters barn af Forlev - Jens
Rasmus Jensens og Mette Jacobsdatters barn af Slotsgrunden - Ingeborg
Niels Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Forlev - Christen
fol 86b
Karen Knudsdatters uægte barn af Forlev - Kirsten Marie (Rasmus Johansen tjenende i Illerup)
sl husmand Jesper Pedersens og Karen Rasmusdatters barn af Vrold - Jesper
Anne Jacobsdatters uægte barn af Forlev - Ernst (Laurs Jensen tjenende farver Fischer i Skanderborg)
fol 87b
husmand Jens Friderichsens og Anne Thomasdatters barn af Vrold - Karen

1809
fol 85a
degnen Peder Thomasens og Maren Jensdatters barn af Skanderborg - Thomas Møller
skrædder Oluf Loumanns og Kirsten Andersdatters barn af Skanderborg - Peder Espesen
skrædder Christen Riises og Anne Meulengrachts barn af Skanderborg - Jens
Peder Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Laurs
fol 86a
Maren Sørensdatters uægte barn af Skanderborg - Christian (døde strax - skomagersvend Christian Andreasen af Århus)
Niels Horndrups og Anne Johansdatters dødfødte søn af Skanderborg
snedker Christian Thomasen Boes og Anne Marie Hasles barn af Skanderborg - Mariane
skolelærer Christen Pallesens og Maren Knudsdatters barn af Skanderborg - Peter Baltzer Wibers
skomager Jens Basballes og Anne Marie Rasmusdatters barn af Skanderborg - Else Cathrine Marie
fol 87a
Peder Ustrups og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Clara Eleonora
smeden Karsten Wolders og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Niels
slagter Andreas Baeses og Anne Pedersdatters tvillinger af Skanderborg - Hans Friderich og dødfødt
hattemager Niels Baeses og Elisabeth Skavenius barn af Skanderborg - Niels
fol 87b
Poul Knudsens og Karen Hansdatters barn af Forlev - Hans
husmand Jens Christensen Virrings og Anne Andersdatters barn af Gram skov - Helle
Inger Marie Christensdatters uægte barn af Vrold - Christen (Laurs Terkildsen tjenende sr Tolstrup)
fol 88a
Edel Margrethe Michelsdatters uægte barn af Skanderborg - Karen (landværnsmand Peder Christian)
Rasmus Andersen Galthens og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Ellen
feldberedermester Rasmus Andersen Bruuns og Kirsten Jensdatters dødfødte søn af Skanderborg
Søren Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Henrich
fol 88b
husmand Niels Jensens og Johanne Marie Jørgensdatters barn af Forlev - Christiane
husmand Niels Sørensens og Lisbeth Svendsdatters barn af Grundhuset på Gram mark - Kirstine
husmand Niels Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Vrold - Søren
Niels Laursens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Forlev - Jens
fol 89a [kort 4]
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Tolstrups barn af Skanderborg - Peter Andreas Holm
skomagermester Hans Hansens og Anne Margrethe Jespersens barn af Skanderborg - Maren
væver Jens Ejlertsens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg - Hans Ejlertsen
fol 89b
Adam Fausings og Abigael Søgaards barn af Fuldbro mølle - Rasmus
gårdmand Jacob Ernstsens og Gertrud Pedersdatters barn af Forlev - Anne Margrethe
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Anne Kirstine
fol 90a
Peder Jensen Holms og Anne Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Eva Marie
skrædder Rasmus Christophersens og Amalie Benners barn af Skanderborg - Christense
Thomas Topgaards og Elisabeth Cathrine Hermansdatters barn af Skanderborg - Anne Cathrine Christiane
fol 90b
postmester Søren Jespersens og Marie Kirstine Nørskovs barn af Mallinggård - Peder
gårdmand Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Anne Cathrine
husmand Jochum Johansens og Anne Laursdatters tvillinger af Vrold - Johan og Anne Marie
gårdmand Peder Laursens og Birthe Jensdatters barn af Forlev - Niels
fol 91a
skorstensfejer Christian Haderslevs og Caroline Hansdatters barn af Skanderborg - Laurine Amalie
feldbereder Niels Peder Olufsens og Gertrud Høsts barn af Skanderborg - Jens Olufsen
murermester Laurs Christiansens og Ellen Birgitte Christiansdatters barn af Skanderborg - Sidsel
jurist Rasmus Damgaards og Anne Cathrine Damgaards barn af Skanderborg - Søren Johannes
karetmager Claus Pedersens og Maren Poulsdatters barn af Skanderborg - Mariane
fol 91b
husmand Thomas Christensens og Johanne Antonisdatters barn af Vrold - Jacob Hansen
husmand Anders Knudsens og Ellen Pedersdatters barn af Vrold mark - Maren
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Forlev - Anne Johanne
husmand Laurs Jensens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Forlev - Søren
fol 92b
husmand Peder Hansens og Dorthe Nielsdatters barn af Vrold - Maren

1810
fol 92a
postmester Christian Schandorfs og Ellen Lelling Winkels barn af Skanderborg - Jens Emil
skomagersvend Michael Nielsens og Anne Jensdatters barn af Skanderborg - Jens
hattemagermester Christian Pedersens og Ingeborg Andersdatters barn af Skanderborg - Pouline Kirstine
Carl Christian Holms og Dorothea Sophie Holms barn af Skanderborg - Jacobine Charlotte
fol 92b
Anne Sophie Laursdatters uægte barn af Ladegård - Laurs (Jørgen Henrichsen i Skvætmølle)
Anne Marie Hermansdatters uægte barn af Gram skov - Rasmus (Hans Gundersen tjenende i Stilling)
fol 93a
murermester Søren Nielsens og Mariane Dreslers barn af Skanderborg - Jacob Bostrup
handskemagersvend Johan Jacob Nicolajsens og Ingeborg Nicoline Windekildes barn af Skanderborg - Friderich Anton
snedker Niels Kollerups og Kirstine Wilhelms barn af Skanderborg - Peter Baltzer Wibers
rebslager Mads Pedersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Søren
fol 93b
Anne Pedersdatters uægte barn af Gram - Peder (Anders Jensen tjenende i Ladegård)
Lise Jørgensdatters uægte barn af Nyholm på Gram mark - Anne Johanne (Jens Jørgensen Soldat)
husmand Jørgen Gundersens og Mette Nielsdatters barn af Ringmåhus ved Holskov - Voldborg
gårdmand Jens Laursen Brændstrups og Apelone Nielsdatters barn af Vrold - Peder Brændstrup
fol 94a
sadelmager Johan Madsens og Anne Marie Sophie Loumanns barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Eskild Sørensen Søgaards og Maren Bjødstrups barn af Skanderborg - Søren
konsumptionsbetjent Anders Grumstrups og Else Cathrine Ustrups barn af Skanderborg - Niels
Peder Andersens og Kirsten Christensdatters barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 94b
husmand Niels Poulsens og Inger Marie Sørensdatters barn af huset ved Mallinggård - Sidsel
husmand Erich Rasmussens og Anne Johanne Andersdatters barn af Forlev - Anders
gårdmand Jens Nielsens og Anne Marie Andersdatters barn af Justenborg - Anders
husmand Niels Christensens og Anne Nielsdatters barn af Forlev - Mariane
fol 95a
fuldmægtig Johan Friderich Levi Nutzhorns og Johanne Margrethe Erica Nutzhorns barn af Skanderborg - Christian Friderich
Rasmus Wengs og Marie Frausing Wengs barn af Skanderborg - Kirstine Martha Marie
feldberedermester Rasmus Bruuns og Kirstine Jensdatters barn af Skanderborg - Jens (døde strax)
Hans Flensteds og Mette Pedersdatters barn af Skanderborg - Mette Marie
fol 95b
husmand Anders Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Vrold - Maren
husmand Hagen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn af Forlev - Mette Marie
husmand Rasmus Jørgensens og Johanne Christensdatters barn af Vrold - Jørgen
husmand Peder Thomasens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Vrold - Thomas
fol 96a
Friderich Ludvig Tolstrups og Anne Marie Laursen Tolstrups barn af Skanderborg - Christian Tolstrup
Christian Haderslevs og Caroline Laursdatters barn af Skanderborg - Laurine Amalie
Knud Sørensens og Anne Marie Laursdatters barn af Skanderborg - Laurs Weng
Andreas Baeses og Anne Pedersdatters barn af Skanderborg - Hans Friderich
Christen Christensen Slots og Maren Johansdatters barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Henning Høsts og Karen Andersdatters barn af Skanderborg - Jens Peter
fol 96b
gårdmand Niels Thomasens og Kirsten Jensdatters barn af Vrold - Karen
gårdmand Jørgen Jensens og Kirsten Marie Sørensdatters barn af Vrold - Anne Kirstine
gårdmand Rasmus Hansens og Anne Rasmusdatters barn af Vrold - Jens Peter
Anders Purups og Karen Andersdatters uægte barn af Fuldbro mølle - Ellen
gårdmand Søren Pedersens og Trine Pedersdatters barn af Ladegård - Jens Peter
fol 97a
Christen Thomasens og Anne Marie Hasles barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Hans Olufsens og Johanne Jacobsdatters barn af Skanderborg - Oluf Hansen
Peder Thomasens og Kirsten Hansdatters barn af Skanderborg - Thomas Møller

1811
fol 97a
handelsmand Hansens og Friderica Petrine Høsts uægte barn af Skanderborg - Christiane Friderica
Oluf Loumanns og Kirsten Andersdatters barn af Skanderborg - Johanne
fol 97b
smeden Jens Hansens og Malene Nielsdatters barn af Vrold - Mette Kirstine
boelsmand Thomas Jensens og Kirsten Andersdatters dødfødte søn af Forlev
Thomas Hansens og Anne Hansdatters barn af Vrold - Hans
Anders Knudsens og Ellen Pedersdatters barn af Vrold - Peder
gårdmand Peder Laursens og Birthe Jensdatters barn af Forlev - Christen
fol 98a
skræddermester Christen Riis og Anne Meulengrachts barn af Skanderborg - Anne Marie
Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Hans Friderich
Søren Jensen Lofts og Karen Laursdatters dødfødte datter af Skanderborg
Jochum Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Johanne Marie
apoteker Seidelins og Cilia Ulrica Zidelmans barn af Skanderborg - Friderich Herman Ludolf Marx
Jens Basballes og Anne Marie Rasmusdatter Dams barn af Skanderborg - Caroline Friderica
fol 98b
gårdmand Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Maren
husmand Rasmus Jensens og Anne Margrethe Johansdatters barn af Vrold - Maren
husmand Jens Christensens og Anne Andersdatters barn af Gram hus - Christian
fol 99a
Peder Fregerslevs og Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Else Marie
feldbereder Niels Olufsens og Gertrud Høsts barn af Skanderborg - Hans Peter
Peder Holms og Anne Marie Jensdatters barn af Skanderborg - Rasmus
skomagermester Oluf Bergqvists og Karen Jensdatters barn af Skanderborg - Jørgen Kold
smed Karsten Wolders og Maren Nielsdatters barn af Skanderborg - Hans Marcussen
oberst Ferdinand Zubers og Cecilie Liebmans barn af Skanderborg - Anne Friderica Therese Harriet
fol 99b
husmand Niels Egsteds og Anne Nielsdatters barn af Vrold - Maren
Laurs Bolvigs og Anne Margrethe Hjardemaals barn af Holskovgård - Jens Christopher
husmand Peder Nielsen Slots og Mette Rasmusdatters barn af Cappellog - Niels
husmand Anders Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Vrold - Niels (døde strax)
husmand Niels Rasmussens og Anne Marie Gundersdatters barn af Vrold - Anne
fol 100a
Niels Kollerups og Kirstine Wilhelmsdatters barn af Skanderborg - Gert Nicolaj Wibers
landværnsmand Søren Berntsen Nims og Anne Birgitte Pedersdatter Röhrs uægte barn af Skanderborg - Jens Severin
Peder Baastrups og Kirstine Laursdatters barn af Skanderborg - Anne Marie
sadelmager Anders Brandts og Cathrine Soelgaards barn af Skanderborg - Rasmus
hattemagermester Christian Pedersen og Ingeborg Andersdatters barn af Skanderborg - Christopher Peter
fol 100b
nordmand Jens Christensens og Mette Cathrine Sørensdatters uægte barn - Anne Cathrine
Maren Pedersdatters uægte barn af Forlev Stampemølle - Deliane (snedkersvend Peder Hveisel)
husmand Rasmus Skades og Anne Cathrine Hansdatters barn af Vrold - Anne Kirstine
husmand Poul Knudsens og Anne Hansdatters barn af Forlev - Knud
gårdmand Niels Thomasens og Kirsten Jensdatters barn af Vrold - Karen
fol 101a
feldberedermester Rasmus Bruuns og Kirstine Jensdatters barn af Skanderborg - Jens
Jacob Mogensens og Johanne Christensdatters dødfødte søn af Skanderborg
skomagermester Jens Mathiasens og Anne Cathrine Hansdatters barn af Skanderborg - Anders Mathiasen
købmand Erich Møllers og Erasmine Jensdatter Dahls barn af Skanderborg - Johannes
skomagermester Jacob Bruuns og Anne Cathrine Loumanns barn af Skanderborg - Anders Bruun
Ditlev August Wohlerts og Inger Andersdatters barn af Skanderborg - Claus Ditlev
fol 102a
sekretær Peder Rases og Anne Margrethe Andersdatters barn af Skanderborg - Caroline Mathilde
drejlsvæver Thomas Poulsens og Karen Pedersdatters barn af Skanderborg - Poul
Eske Søgaards og Maren Jensdatter Bjødstrups barn af Skanderborg - Friderica Lovise Charlotte

1812
fol 101b
Christen Gotliebs og Maren Pedersdatters barn af Ladegård - Peder
hjulmand Thomas Christensens og Johanne Antonisdatters barn af Vrold - Hans
Christen Hansens og Kirsten Jensdatters barn af Saraberg - Cecilie
Stephan Rasmussens og Johanne Rasmusdatters barn af Vrold - Johanne
fol 102a
by- og herredsfoged Andreas Nicolaus Baggers og Caroline Woetman Baggers barn af Skanderborg - Andrea Caroline
fol 102b
husmand Jochum Johansens og Anne Laursdatters barn af Vrold - Laurs (døde strax)
husmand Niels Serritslevs og Gertrud Ottes barn af Slukefter - Henrich Soele
husmand Niels Laursens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Forlev - Peder
Jens Madsens og Mette Maries barn af Ladegård - Marie Sophie
Andreas Warthous og Nicoline Føns barn af Ladegård - Margrethe
fol 103a
Knud Sørensens og Anne Marie Laursdatter Wengs barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Peder Andersens og Kirsten Christensdatters barn af Skanderborg - Anders
Søren Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Anders (døde strax)
Rasmus Christophersens og Amalie Benners barn af Skanderborg - Christian Ludvig
Christen Thomasens og Anne Marie Hasles barn af Skanderborg - Mogensine
fol 103b
Søren Christiansens og Gundel Jensdatters barn af Forlev - Frands Henrichsen
Jørgen Jensens og Kirsten Marie Sørensdatters barn af Vrold - Søren
Søren Pedersens og Trine Pedersdatters barn af Ladegård - Olive
Anne Evas Høyers uægte barn af Holtskov - Anne Evas (Niels Kraft den ældre i Nim)
husmand Thomas Hansens og Anne Hansdatters barn af Vrold - Laurs
fol 104a
Rasmus Andersen Galthens og Maren Pedersdatters barn af Skanderborg - Anne Marie
væver Jens Ejlertsens og Anne Laursdatters barn af Skanderborg - Mette Lene
Mads Christensen Thybos og Karen Jørgensdatters barn af Skanderborg - Marie Cathrine
fuldmægtig Johan Friderich Levin Nutzhorns og Johanne Margrethe Erica Svendsen Nutzhorns barn af Skanderborg - Svend Ernst
fol 104b
gårdmand Christopher Erichsens og Karen Laursdatters barn af Forlev - Jens
Maren Jensdatters uægte tvillinger af Vrold - Jens og Maren (Niels Laursen landsoldat af Vrold)
husmand Jens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Vrold - Kirsten Marie
fol 105a
Claus Pedersens og Maren Poulsdatters barn af Skanderborg - Knud Peter
Rasmus Wengs og Marie Frausing Wengs barn af Skanderborg - Casper
Peder Thomasens og Kirstine Hansdatters barn af Skanderborg - Maren
Thomas Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Skanderborg - Julius Marcus
fol 105b
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Forlev - Anne Kirstine
husmand Hans Andersens og Kirsten Laursdatters barn af Vrold - Anne Marie
husmand Niels Christensens og Anne Nielsdatters barn af Forlev - Anne Margrethe
gårdmand Jens Nielsens og Anne Marie Andersdatters barn af Justenborg - Rasmus
fol 106a
Jørgen Christensen Vejles barn af Skanderborg - Margrethe (døde strax)
rebslager Mads Petersens og Mette Cathrine Sørensdatters barn af Skanderborg - Hans Peter
Hans Christian Olufsens og Johanne Jacobsdatters barn af Skanderborg - Jacob
postmester Christian Schandorfs og Ellen Lelling Winkels barn af Skanderborg - Christian
skomagersvend Thor Rasmussens og Birthe Pedersdatters barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 106b
husmand Peder Hansens og Dorthe Nielsdatters barn af Vrold - Karen
fol 107a
organist Anders Skovs og Cathrine Marie Skovs barn af Skanderborg - Andreas Nicolaj Johan Henrich Laurentius
Edel Margrethe Michelsdatters uægte barn af Skanderborg - Karen (Niels Rasmussen landsoldat af Nørre Vissing)
skomager Peter Schmidts og Kirstine Rosine? Sørensdatters barn af Skanderborg - Anne Amalie Charlotte

1813
fol 106b
postmester Søren Jespersens og Sophie Magdalene Schmidts barn af Mallinggård - Jens Henrich
gårdmand Thomas Jensens og Kirsten Andersdatters barn af Forlev - Else Marie
fol 107a
slagter Andreas Baeses og Anne Pedersdatters barn af Skanderborg - Agathe Hedvig
fol 107b
Peder Danielsens og Anne Pedersdatters barn af Forlev - Rasmus
Peder Laursens og Birthe Jensdatters barn af Forlev - Jørgen
Anne Dorthe Jensdatters uægte barn af Forlev - Anne Kirstine (landsoldat Anders Jensen af Grumstrup)
smeden Jens Hansens og Malene Nielsdatters barn af Vrold - Jens
fol 108a
hattemager Christian Pedersens og Ingeborg Andersdatters barn af Skanderborg - Anne
Oluf Bergqvists og Karen Jensdatters barn af Skanderborg - Caroline
Rasmus Andersen Bruuns og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Johanne
Peder Baastrups og Kirsten Laursdatters barn af Skanderborg - Gertrud
Peder Fregerslevs og Anne Margrethe Laursdatters barn af Skanderborg - Mariane
fol 108b
husmand Jens Hansens og Lene Christensdatters barn af Forlev - Knud Jensen
husmand Jochum Johansens og Anne Laursdatters barn af Vrold - Laurs
Jens Christensen Virrings og Anne Sørensdatters barn af Gram hus - Dorothea Margrethe
husmand Anders Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Vrold - Sidsel Marie
fol 109a
smeden Niels Kollerups og Kirstine Wilhelmsdatters barn af Skanderborg - Peter Baltzer Wibers
skræddermester Oluf Loumanns og Kirstine Andersdatters barn af Skanderborg - Anne
Anne Margrethe Pedersdatters uægte barn af Skanderborg - Maren Andrea (hattemagermester Andreas Olufsen af Horsens)
feldbereder Niels Olufsens og Gertrud Høsts barn af Skanderborg - Jens Hagen
byfoged Baggers og Caroline Woetmans barn af Skanderborg - Abel Charlotte
fol 109b
Andreas Warthous og Nicoline Marie Føns Warthous barn af Ladegård - Anne Margrethe
husmand Poul Knudsens og Karen Hansdatters barn af Forlev - Peder
husmand Peder Christensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Vrold - Gundel
husmand Anders Knudsens og Ellen Pedersdatters barn af Vrold - Karen Marie
fol 110a
skræddermester Christen Riis og Anne Meulengraths barn af Skanderborg - Mads
bødker Gert Hveisels og Agnethe Kirstine Wissings barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Christian Haderslevs og Caroline Laursdatters barn af Skanderborg - Sophie Andrea
Søren Erichsens og Dorthe Nielsdatters barn af Skanderborg - Anne Kirstine (døde strax)
sadelmager Johan Madsens og Marie Sophie Loumanns barn af Skanderborg - Mads Sørensen
fol 110b
gårdmand Niels Thomasens og Kirsten Jensdatters barn af Vrold - Maren
skolelærer Søren Jørgensens og Else Jensdatters barn af Vrold - Jørgen
Adam Fausings og Abigael Søgaards barn af Fuldbro mølle - Søren
Anne Pedersdatters uægte barn af Ladegård - Thomas (Thomas Jensens søn Jens Thomasen af Ladegård)
fol 111a
murermester Søren Nielsens og Mariane Christophersdatter Dreslers barn af Skanderborg - Friderica Lovise
skomagermester Christian Boes og Anne Kirstine Lindes barn af Skanderborg - Friderica Lovise
Hans Jensen Flensteds og Mette Pedersdatters barn af Skanderborg - Hans
urmager Abraham Giers og Kirstine Marie Nielsdatters barn af Skanderborg - Abraham Gier
Oluf Møllers og Christiane Christiansdatters barn af Skanderborg - Christian
fol 112a
skomagermester Jacob Bruuns og Cathrine Loumanns barn af Skanderborg - Søren Loumann
apoteker David Seidelins og Cilia Ulrica Zidelmanns barn af Skanderborg - Lille Hans Christian Paulus
Peder Andersen Dyrs og Kirsten Christensdatters barn af Skanderborg - Christen
Else Marie Jensdatters dødfødte søn af Skanderborg

1814
fol 111b
Jochum Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Klemimellem - Caroline
gårdmand Søren Christiansens og Gundel Jensdatters barn af Forlev - Gundel Marie
gårdmand Jørgen Jensens og Kirsten Marie Sørensdatters barn af Vrold - Jens
gårdmand Ebbe Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Vrold - Peder
fol 112a
Ditlev August Wohlerts og Inger Andersdatter Bruuns barn af Skanderborg - Maren (døde strax)
Rasmus Andersen Bruuns og Kirsten Jensdatters barn af Skanderborg - Jens
fol 112b
gårdmand Søren Pedersens og Trine Pedersdatters barn af Ladegård - Maren
boelsmand Søren Hansens og Maren Hansdatters barn af Forlev - Gertrud
Karen Knudsdatters uægte barn af Forlev - Anders Hansen (Hans Bendsen, en omløber uden fast opholdssted)
fol 113a
sadelmagermester Anders Brandts og Cathrine Soelgaards barn af Skanderborg - Peter
Eske Søgaards og Maren Jensdatter Bjødstrups barn af Skanderborg - Jens
skomagersvend Rasmus Pedersens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Skanderborg - Maren
Gundel Hansdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie Kirstine (skræddersvend Søren Jensen Alrø af Skanderborg)
fol 114a
guldsmed Rasmus Sørensens og Kirstine Dorothea Sørensdatters barn af Skanderborg - Petra Claudine
kaptajn Waldemar Nicolaj Bryggemann Buchmanns og Margrethe Elisabeth Lund Buchmanns barn af Skanderborg - Sophus Andreas Christian Georg
Knud Sørensen Møllers og Anne Marie Laursdatter Wengs barn af Skanderborg - Friderica Christiane Dorothea
Peder Jensen Holms og Anne Marie Jensdatters tvillingesøn af Skanderborg - David Cilius (døde strax)
fol 115a
Rasmus Pedersen Terps og Kirstine Poulsdatters barn af Skanderborg - Benedicte Balsamine
skomagermester Jens Basballes og Anne Marie Rasmusdatters barn af Skanderborg - Mette Marie
smed Jens Christensens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Skanderborg - Christian
Claus Pedersens og Maren Poulsdatters barn af Skanderborg - Mette Marie
fol 116a
snedkermester Christen Thomasens og Anne Marie Hasles barn af Skanderborg - Thomas (døde strax)
Johan Friderich Levin Nutzhorns og Johanne Margrethe Erica Svendsen Nutzhorns barn af Skanderborg - Anne Cathrine Regine
Hans Gundersens og Marie Kirstine Jensdatters barn af Skanderborg - Edel Johanne (døde strax)
drejermester Peder Thomasens og Kirstine Hansdatters barn af Skanderborg - Anne Cathrine
Peder Baastrups og Kirsten Laursdatters barn af Skanderborg - Maren
fol 117a
Maren Sørensdatters uægte barn af Skanderborg - Jens (ungkarl Jens Nicolajsen)
murermester Jens Svanes og Apelone Mortensdatters barn af Skanderborg - Christian Rudolf
drejer Christen Pallesens og Maren Kjeldsdatters barn af Skanderborg - Johanne Marie
Rasmus Wengs og Marie Frausings barn af Skanderborg - Christen Frausing

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c