s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1730-39
Blandede poster


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1730
fol 30b
Jørgen Rasmussen af Gram og Michel Søgaards datter af Stilling (trolovet)
pottemagerens barn af Stilling (begravet)
bødkerens karl Søren Andersen (public absolveret)
Niels Jensens hjemmedøbte barn af Ladegård - Jens
Søren Pedersen og Anne Jensdatter af Gram (copuleret)
Peder Rasmussens barn af Gram - Bodil
Knud Pedersen og Mette Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Jens Taansens barn af Vrold - Maren
aftakket rytter Nicolaj Joen af Vrold (begravet)
Michel Hjulmands søn af Vrold - 20 år
gl Rasmus Andersens søn af Vrold - 9 år
Margrethe Davidsdatters uægte barn af Vrold - ½ år
Maren Sørensdatter som tjente regimentsfeltskæreren og udlagde Morten Andersen ved livkompagniet (public absolveret)
fol 31a
Niels Jensens barn af Ladegård - Jens
rytter Hans Didrichsens barn - Barbara
Rasmus Pedersen og Ellen Nielsdatter (trolovet)
Søren Dons hjemmedøbte barn - Rasmus
Rasmus Koch af Gram - 69 år
Niels Jensens barn af Forlev - 6 år
Søren Dons barn Rasmus (i kirke)
Michel Satins? barn - Barbara
Christen Hjulmands søn af Vrold - 40 år
Anders Andersen og Anne Frandsdatter af Vrold (trolovet)
Niels Sørensen af Gram - 93 år
Terkildsens hjemmedøbte barn af Gram - Anne
Terkildsens barn Anne af Gram (i kirke)
fol 31b
Augustinus' datters uægte barn - Christen
Thomas Hansen og Dorthe Jensdatter begge af Vrold (trolovet)
Peder Laursen af Forlev - 74 år
Niels Skomagers hjemmedøbte barn af Skanderborg - Cathrine
Anders Christensens hjemmedøbte barn af Gram - Jesper
Nicolaj Skomagers barn - Cathrine Marie
Nicolaj Skomagers hustru - 31 år
Augustinus' datters uægte barn (begravet)
Henrich Rhodes barn - Johan Friderich
en rytter af livkompagniet (begravet)
Anders Christensens barn af Gram - Jesper
fol 32a
Jørgen Rasmussens steddatter Margrethe Jensdatter og enkemand Eske Christensen af Vitved (trolovet)
Rasmus Nielsens barn af Forlev - Anne Cathrine
Jens Laursen af Vrold (begravet)
Jørgen Rask af Gram og Michel Søgaards datter af Stilling (copuleret)
Andreas Skomagers barn af Skanderborg - Karen
et hjemmedøbt rytterbarn (navn mangler)
det hjemmedøbte rytterbarn (begravet)
Maren Olufsdatter af møllen som udlagde rytter Didrich Nielsen af livkompagniet (public absolveret)
en aftakket rytter (begravet)
en pige af Gram (begravet)
den gl Bach Niels af Vrold (begravet)
Niels Pedersens barn af Duegaarden i Stilling - Jens
fol 32b
Thomas Michelsens barn af Skanderborg - Michel
Jens Rud af Vrold (begravet)
Bach Niels af Ladegård (begravet)
Peder Fisker af Ladegård (begravet)
Thomas Hansen og Dorthe Jensdatter (copuleret)
Michel Jensens søn af Gram (begravet)
Thomas Hansens barn af Vrold - Maren
Søren Dragons barn af Forlev - Anne
Maren Bones uægte barn - Kirsten
mons Brandts barn af Skanderborg - 2 år
Else Augustinidatter som udlagde rytter Erich Niim af livkompagniet (public absolveret)
Rasmus Feldbereders barn (begravet)
Jørgen Pedersens barn af Vrold (begravet)
Jens Pedersens hustru som druknede (begravet)
fol 33a
Niels Sørensens hustru af Gram - 54 år
Maren Hyrdes og Hans Joensen af Skanderborg (copuleret)
portnerens datter som druknede med sin moder (begravet)
Cathrine Jespersdatter og Søren Jensen Haas (trolovet)
Anders Andersen og Anne Frandsdatter af Vrold (copuleret)
Jens Michelsens barn af Gram - Anne
Niels Korporals barn af Skanderborg - Christiane Hedvig
gl Willum Skrædder for modvillighed og hårdnakkethed (public absolveret)
Joen Andersens barn af Vrold - Maren
Casper Knissen og Botelle Jørgensdatter (trolovet)
fol 33b
Jacob Bertelsens barn af Forlev (begravet)
Thor Bejers dødfødte barn (begravet)
Maren Svejstrup som udlagde rytter Didrich Nielsen (public absolveret)
Niels Andersens barn af Vrold (begravet)
rytter Jens Jensens barn - Jørgen Baltzer
korporal Bangs barn - Casper
Eske Christensen og Margrethe Jensdatter af Stilling (copuleret)
Peder Handskemagers barn af Stilling - Them
snedker Rasmus' barn af Vrold (begravet)
Thomas Hansens barn af Vrold (begravet)
Rasmus Møller af Koldens mølle og Lene Nielsdatter (copuleret)
Jørgen Møllers barn af Skanderborg - Niels Christian
Rasmus Søgaard af Stilling - 48 år
fol 34a
Christopher Nielsen og Karen Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
rytter Niels Pedersens barn - Peder
Søren Haas og Cathrine Jespersdatter (copuleret)
Niels Skomagers hustrus hjemmedøbte barn - Maren
en gl mand af Forlev (begravet)
Mette Pouchlis uægte barn - Axel (rytter Søren Axelsen ved Gabels kompagni)
Hans Murmands barn af Skanderborg - Birgitte
Christian Tiil og Peder Olufsens pige (trolovet)
Søren Snedkers hustru af Skanderborg - 42 år
Rasmus Michelsens barn af Gram - Maren
fol 34b
rytter Casper Knissen og Botelle Jørgensdatter (copuleret)
Them Murmands datter af Stilling og en klejnsmedesvend af Århus (trolovet)
Jens Jensens hjemmedøbte barn af Stilling - Anne
Søren Jensens barn af Forlev - Mette
Jens Jensens datter Anne (i kirke)
de unge folk i Fuldbro mølle (copuleret)
en soldats barn af Skanderborg - Maren
gl Johan Svendsens hustru - 78 år
Niels Mørk af Forlev (begravet)
præstens anden søn - Jens
rytter Friderich Götsks barn - Johan Friderich
Asmus Jessens barn - Hans
fol 35a
præstens søn Jens (begravet)
Peder Mortensens barn af Forlev - Laurs
en gl tysk kone af Vrold (begravet)
hr Peder Kryssing og madam Else Bröckners (copuleret)
trompeter Daniel Friderich Gobbin og Karen Sørensdatter (trolovet)
Christian Tiil og en kvinde hos Peder Olufsen Skomager (copuleret)
?svend Jens Knudsen og Anne Else Themsdatter af Stilling (copuleret)
Knud Snedkers barn af Stilling - Rasmus
trompeter Daniel Friderich Gobbin og Karen Sørensdatter (copuleret)
Niels Skrædders barn - 2 år
Jørgen Dons barn af Ladegård - Bodil Marie
Margrethe Davidsdatters uægte barn (navn mangler)
Bertel Andreasen og Johanne Willumsdatter (trolovet)
fol 35b
Søren Fynbos søn og Jens Bagers datter (trolovet)
Søren Fynbo (begravet)
Christopher Fisker og hans fæstemø af Vrold (copuleret)
Maren Bones uægte barn (begravet)
hyrdens hjemmedøbte barn - Jens
Niels Madsen og Inger Poulsdatter af Vrold (trolovet)
Jens Hansens barn af Gram - Rasmus
Peder Christensens barn af Vrold - Johanne
hyrdens barn af Skanderborg - Jens
Niels Rasks hjemmedøbte barn af Gram - Poul
Søren Haases barn - Jens
Jacob Ernsts barn - Cathrine Rosine
Jep Jensen og Karen Andersdatter af Vrold (trolovet)
fol 36a
Rasmus Snedkers barn af Vrold - Johanne
et barn af Vrold (begravet)
Thomas Jensens hjemmedøbte barn af Forlev - Henrich
en parykmager, som var kommen til Skanderborg med en kvinde (begravet)
Margrethe Davidsdatter som udlagde rytter Anders Brørup (public absolveret)

1731
fol 36a
Niels Rasks barn af Gram - Poul
Thomas Hyrde af Skanderborg (begravet)
Niels Jensens hjemmedøbte barn af Forlev - Peder
Bertel Andreasen og Johanne Willumsdatter (copuleret)
Christopher Friderichsens barn af Gram - Søren
fol 36b
en gl kone fra Skvætmølle (begravet)
Friderich Blaases barn - Johan Jørgen
Else Rytterkones datters uægte barn - Else Cathrine
Peder Jensens barn af Vrold - Jens
Niels Pedersens barn af Forlev - Niels
Jens Pedersen og Anne Sørensdatter af Stilling (trolovet)
Anne Christensdatters uægte barn - 3 år
Herman Feldskærers hjemmedøbte barn - Christopher
rytter Hans Didrichsens barn - 3 år
Christen Nielsen og Johanne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
fol 37a
Peder Sallings barn - Friderich
Maren Markmands af Skanderborg (begravet)
Søren Pedersens hustru af Gram - 46 år
Jens Jensens hjemmedøbte barn af Gram - Søren
Fuldbro møllerkone (begravet)
Søren Vægter (begravet)
Nicolaj Skomager og hustru (public absolveret)
Mathias' datters barn af Forlev - Peder
Herman Feldskærers barn Christopher (i kirke)
Niels Madsen og Inger Poulsdatter (copuleret)
Niels Jensens barn af Forlev - Peder
Jens Jensens barn af Gram - Søren
fol 37b
pottemagerens hjemmedøbte barn - Anne
Niels Legaard af Skanderborg - 74 år
pottemagerens datter Anne af Stilling (i kirke)
Maren Bones som udlagde aftakket rytter Hans Thomasen (public absolveret)
Mette Pouchlis som udlagde rytter Søren Axelsen (public absolveret)
Niels Andersens barn af Vrold - Anne
Søren Pedersen af Gram og sl Rasmus Søgaards datter Anne Rasmusdatter (trolovet)
Søren Snedker og Anne Kirstine Rasmusdatter (trolovet)
Jens Pedersen og Anne Sørensdatter af Stilling (copuleret)
den gl Karen Feldbereders - 86 år
Rasmus Feldbereders barn - Cathrine
Else Rytterkones datter som udlagde rytter Mathias Haan (public absolveret)
Thems søster af Stilling (begravet)
fol 38a
Michel Barths hustru af Stilling (begravet)
Jens Michelsens barn af Gram (begravet)
Jens Glarmesters barn (begravet)
Niels Møllers barn af Skvætmølle (begravet)
Niels Jensen og Kirsten Svogers begge af Gram (copuleret)
Andreas Vævers barn af Skanderborg - Susanne
Rasmus Andersens hjemmedøbte barn af Vrold - Anne
rytter Friderich Pedersens barn - Jacob Ludvig
den ene af to druknede ryttere Christen Jensen (begravet)
Peder Poulsens barn af Vrold - Anne
Niels Baeses barn - Andreas
fol 38b
Niels Snedkers barn - Niels
Niels Skrædders barn af Lillegade - Maren
Niels Skrædders moder af Skanderborg (begravet)
en gl tysk stakkel som døde til Claus Skomagers (begravet)
Christen Sørensens hjemmedøbte barn - Friderich Christian
Agathe Johansdatter som udlagde rytter Knud Christensen (public absolveret)
Christen Sørensens barn Friderich Christian (i kirke)
Hans Drejers barn af Vrold - Bernt
Jens Laursen og Lene Jensdatter af Vrold (trolovet)
fol 39a
Peder Terkildsens hustru af Vrold (begravet)
Henrich Skrædder af Skanderborg (begravet)
den anden druknede rytter Bruns (begravet)
Andreas Pedersen og Bodil Frandsdatter af Vrold (trolovet)
gl pige Kirsten Justsdatter (begravet)
Jens Laursens barn af Forlev - Jens
Friderich Thescous barn af Forlev - Kirsten
Anders Smeds barn af Vrold - Bodil
Rasmus Andersens barn af Gram - Anders
fol 39b
Søren Sørensen af Forlev og Niels Munks enke (trolovet)
Johanne Nielsdatter og Christen Nielsen begge af Vrold (copuleret)
Hans Malers barn af Vrold - Thomas
Rasmus Andersens barn af Vrold - Anne
Agathe Johansdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Lisbeth
Jep Jensen og Karen Andersdatter af Vrold (copuleret)
Niels Møllers barn af Skvætmølle (navn mangler)
trompeter Gobbins barn - Dorothea Charlotte
fol 40a
Niels Laursen og Lene Jensdatter (copuleret)
Søren Fynbos anden søn og Kirsten som tjente til præstens (trolovet)
Jens Pedersen og Gabriels datter af Forlev (trolovet)
Christian Hansens hustru af Ladegård i barselsseng - 31 år
Agathe Johansdatters uægte barn (begravet)
Kirsten Jensdatter af Vrold som udlagde rytter Peder Knudsen (public absolveret)
Niels Glarmesters barn - Søren
Christian Hansen Smeds barn af Ladegård - Anne
Thor Bagers barn af Skanderborg - Anne
fol 40b
Erich Laursens barn af Vrold - Mette
Peder Christensens barn af Gram - Inger
Jens Knudsens barn af Stilling (begravet)
rytter Michel Barth og Them Murmands søsterdatter (trolovet)
Søren Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Anne
en kvinde fra Zeuthens 5. eller 6. uægte barn - Peder (aftakket soldat Jens Pedersen i Zeuthen)
Andreas Pedersen og Bodil Frandsdatter (copuleret)
Maren Svejstrups 3. uægte barn - Christian (rytter Didrich Nielsen som også er far til de andre)
fol 41a
Jørgen Rasmussens barn af Gram - Michel
Søren Snedker og hustru (copuleret)
Jørgen Rasmussens barn af Forlev (begravet)
Søren Dons datter Anne (i kirke)
Anders Jørgensens hjemmedøbte barn af Forlev - Niels
Christen Laursen og Maren Jensdatter af Ladegård (trolovet)
Maren Ovesdatter af Ladegård - 42 år
Anne Lisbeth Kirkekones datters barn - Johanne
Christopher Fiskers barn af Vrold - Karen
fol 41b
Jens Pedersens barn af Stilling - Vibeke
Casper Knissens barn - Malene
Anders Jørgensens barn Niels af Forlev (i kirke)
Friderich Thescous barn af Forlev (begravet)
Hans Smeds hjemmedøbte barn af Skanderborg - Niels
Johan Christian Tiils barn - Birgitte
Maren Hyrdes barn (begravet)
Jens Glarmesters barn (begravet)
Søren Thorsens hjemmedøbte barn af Forlev - Søren
Christen Laursen og Maren Jensdatter af Stilling (copuleret)
fol 42a
Jens Glarmesters hustru - 38 år
Rudolfs barn af Vrold - Peder
Hans Fosses hustru fra oberstløjtnantens kompagni (begravet)
Rasmus Fynbo og Kirsten som tjente på slottet (copuleret)
Poul Gertsens barn af Stilling - Rasmus
Hans Smeds barn Niels (i kirke)
Peder Poulsens barn af Vrold (begravet)
Mads ?sens barn - Anne
Joen Andersens barn af Vrold (begravet)
Jens Pedersens barn af Stilling (begravet)
fol 42b
Christen Laursens barn af Ladegård - Laurs
Niels Jensen Guldsmeds barn af Forlev - Maren
Søren Thorsens barn af Forlev - Søren
gl Jens Jensen og Marie Christophersdatter af Gram (trolovet)
Jens Pedersen og Cathrine Gabrielsdatter (copuleret)
Anne Marie Mathiasdatter som udlagde rytter Anders Torpesen (public absolveret)
Bertel Rytters hjemmedøbte barn - Hans
Anne Sørensdatter af Stilling for barnet som døde hos hende i sengen (public absolveret)
gl Jens Bamberg (begravet)
Michel Pedersens barn af Stilling - Niels
fol 43a
Bertel Andreasens barn (begravet)
Daniel Reinhardts barn - Baltzer
Nicolaj Skomagers barn - Christian
Andreas Pedersens barn af Vrold - Frands
den liderlige Maren Kochs (public absolveret - gud omvende hende ;-)
Niels Jensens barn af Gram - Jens
Peder Laursen og Anne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
Anne Marie Mathiasdatters uægte barn (navn mangler)
et rytterbarn - Anne Christiane
Michel Barth og Anne Cathrine Andreasdatter af Stilling (copuleret)
fol 43b
et fattigt barn af Vrold (begravet)
Jens Rytters hustru (begravet)
Anne Rytters uægte barn - Mette
Hannibal Brandts barn - Mette Sophie
Peder Laursen og Anne Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Niels Glarmesters barn (begravet)
gl Jens Jensen og Marie Friderichsdatter af Gram (copuleret)
Niels Pedersen Rytters barn - Karen
Hans Didrichsen Rytters barn - Didrich
Jørgen Dons barn - Charlotte Amalie
Snedker Rasmus' barn af Vrold (begravet)
fol 44a
Søren Rasmussens barn af Gram - 6 år
Anders Andersens hjemmedøbte barn af Vrold - Rasmus
Niels Væver og Dorthe Andersdatter (trolovet)
den gl Maren Gregersdatter af Stilling (begravet)
Anders Andersens barn Rasmus af Vrold (i kirke)
Niels Pedersens barn af Vrold - Peder
Maren Pedersdatter Hans Henrichsens hustru af Stilling (begravet)
Conrad Hofman Rytters tvillinger - Casper Reinhardt og Friderich Giesis
fol 44b
den gl Peder Sadelmager (begravet)
Jens Nielsens hustru af Vrold (begravet)
en gl kone af Vrold som døde på marken (begravet)
Maren Svejstrup som udlagde rytter Didrich Nielsen (public absolveret)

1732
fol 44b
Johan Nielsen og Karen Andersdatter af Forlev (trolovet)
Maren af Vrold (begravet)
Peder Hjulmands hustru af Vrold (begravet)
gl rytter Anders Dinen af Vrold (begravet)
Mogens Pedersen Smeds barn af Vrold - Jens
den tyske kræmmers barn af Forlev - Conrad
Hans Sørensens barn af Skanderborg - Rasmus
fol 45a
Herman Feldskærers hustru af Skanderborg (begravet)
en rytter af livkompagniet (begravet)
Mette Pouchis andet uægte barn (navn mangler)
rytter Laurs Birch og Anne Rasmusdatter (copuleret)
Anne Lisbeth Kirkekones datters barn (begravet)
Niels Jensen Guldsmeds barn af Forlev (begravet)
Peder Christensens barn af Vrold - Christen
Peder Rasmussens barn af Gram - Niels
Anne Christensdatter af Skanderborg som udlagde rytter Poul Wraa (public absolveret)
Niels Michelsen Skolemester af Forlev for udeblivelse fra alters (public absolveret)
fol 45b
Herløv Jensen og Karen Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Søren Sørensen og Inger Jørgensdatter af Ladegård (copuleret)
Anders Overgaards stedbarn af Vrold (begravet)
Søren Poulsen af Stilling - 54 år
Johan Burchardts barn af Skanderborg - Co?er
Laurs Birchs barn - Christen
Jens Hyrdes barn af Skanderborg - Søren
Peder Christiansens barn af Vrold (begravet)
Peder Rasmussens barn af Gram (begravet)
Kirsten Svogers barn af gram (begravet)
Sidsel Romedachis mand? (begravet)
Herman Feldskærers barn af Skanderborg (begravet)
den Anne Kochs der tjente madam Utzens - 73 år
fol 46a
den fremmede mands barn af Skanderborg - Niels
Herman Feldskærer (begravet)
generalmajor Samnitz (begravet)
Niels Pedersen Haarby og Anne Jensdatter (copuleret)
den norske snedkers barn af Skanderborg - Christian
Anne Jensdatter af Skanderborg som udlagde Anders Brørup, der udlægges for 4. gang (public absolveret)
Thomas Hansen Skomagersvends barn af Skanderborg - Peder
Rasmus Snedkers barn af Vrold - Karen
fol 46b
Morten Andersen Rytters barn af Skanderborg - Anne Marie
Søren Sørensen af Forlev og Niels Mørchs enke (copuleret)
Morten Andersens hustru af Skanderborg (begravet - i Hylke)
Mads Laursens barn af Forlev - Sidsel
Peder Sørensen af Gram - 67 år
Søren Snedkers barn af Skanderborg - Rasmus
et barn af Forlev døbt af provsten (navn mangler)
Peder Murmands barn af Skanderborg - Hans
fol 47a
en kvindes uægte barn - Helle
Inger Pedersdatter af Skanderborg - 67 år
Søren Snedkers barn (begravet)
ung Rasmus Andersens barn af Vrold - Maren
Willum Skrædders hustru af Vrold (begravet)
Johannes Nielsen og Maren Andersdatter af Forlev (copuleret)
Peder Roms barn af Vrold - Johanne
Peder Pedersens barn af Vrold - Anne
Niels Laursens barn af Vrold - Laurs
Mette Pouchis barn af Skanderborg (begravet)
fol 47b
Rasmus Rasmussens barn af Gram - Rasmus
Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
Peder Terkildsen og Sidsel Jensdatter af Vrold (copuleret)
Nicolaj Skomagers barn (begravet)
G?s barn af Skanderborg (begravet)
præstens datter - Dorothea Birgitte
en kvinde som døde udenfor byen (begravet)
Karen Rasmusdatter som udlagde rytter Anders Christensen (public absolveret)
en gl vanfør kvinde af Forlev (begravet)
den gl Niels Michelsen af Forlev (begravet)
fol 48a
Anne Jensdatters uægte barn af Skanderborg - Maren
Herløv Jensen Bamberg af Skanderborg og hans tjenestepige Karen (copuleret)
Taan Taansens barn af Forlev - 5½ år
Jens Smeds barn af Stilling - Them
den gl stakkel Inger Molbos af Stilling (begravet)
Rasmus Jensens barn af Vrold - Niels
Niels Brøchner af Skanderborg - 67 år
Rasmus Nielsens barn af Forlev - Ingeborg
fol 48b
Knud Pedersens barn af Stilling - Kirsten
Johan Murmands vanføre barn (begravet)
Niels Møllers barn af Skvætmølle - Erich
Eske Haunstrups barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Christen Jespersens barn af Stilling - Jens
hyrdens barn af Ladegård - Adam
fol 49a
Eske Nielsen Haunstrup af Skanderborg - 39 år
hr Johan Bruun sognepræst i ?rup og ?berg og jomf Maren Brøchner af Skanderborg (copuleret)
Niels Pedersen Væver og Dorthe Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
den norske snedkers barn som døde af børnekopper - 4 år
Mette Pouchis som anden gang udlagde samme rytter Søren Axelsen (public absolveret)
Søren Sørensens barn af Ladegård - Søren
den norske snedkers andet barn også af børnekopper - ½ år
Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Vrold (copuleret)
fol 49b
Maren Andersdatter som udlagde rytter Peder Knudsen, der udlægges for 3. gang (public absolveret)
Jens Taansens barn af Vrold - Christen
Anders Michelsens barn af Gram - Rasmus
Hans Murmands barn af Skanderborg - 6 år
Hans Murmands andet barn af Skanderborg - 2 år
Anne Wraas uægte barn af Skanderborg - 2 år
Anders Rytters barn af Vrold - Maren
korporal Arentfeld og Birthe Kirstine Smit af Skanderborg (trolovet)
Oluf Erichsen Møller af Fuldbro mølle - 63 år
fol 50a
Joen Andersens barn af Vrold - Maren
Jørgen Møllers barn - 2 år
Jens Adslevs barn - 7 år
Mette Pouchis søsters barn - 8 år
Mads Burchards barn af Skanderborg - 10 år
Hannibal Brandts søn Hans af Skanderborg - 8 år
Peder Murmands barn af Skanderborg - ½ år
Niels Jensens barn af Ladegård - 1½ år
Jens Pedersens barn af Stilling - Anne
sl Eske Haunstrups to børn Niels og Hans Henning af Skanderborg (begravet)
lille Niels Snedkers barn af Skanderborg - 2 år
et fattigt fremmed barn af Vrold (begravet)
Gatha Johansdatters andet uægte barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Rasmus Michelsens hjemmedøbte barn af Gram - Rasmus
fol 50b
Jens Bagers datter og nordmanden Peder Erichsen af ? (trolovet)
Jørgen Strygemands søn - 15 år
Jørgen Feldbereders barn af Skanderborg - Cathrine
Rasmus Michelsens barn Rasmus af Gram (i kirke)
Rasmus Fynbos dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
hyrdens barn af Stilling - Jens
Hans Smeds barn af Skanderborg (begravet)
Bertel Andreasens barn af Skanderborg - Else Margrethe
fol 51a
lille Niels Snedkers barn af Skanderborg - Anders
Andreas Skomagers barn - Elisabeth
Nicolaj Spillemand af Skanderborg (begravet)
Jens Rasmussen og Kirsten Nielsdatter af Gram (trolovet)
Søren Haases barn af Skanderborg - Hans
fol 51b
Niels Vævers barn af Skanderborg - Peder
Sidsel Romedachis datters uægte barn - Laurs
Hans Nielsen og Karen Jensdatter af Vrold (trolovet)
Maren Jensdatter som tjente Jørgen Andersen og udlagde rytter Simon Mortensen (public absolveret)
Rasmus Knudsen og Anne Michelsdatter af Stilling (trolovet)
smed Christian Hansens barn af Ladegård - Laurs
Niels Guldsmeds hjemmedøbte tvillinger af Forlev - Lisbeth og Anne Marie
Sidsel Romedachis datters uægte barn (begravet)
fol 52a
Christian Smeds barn Laurs af Ladegård (i kirke)
Peder Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Peder Handskemagers barn af Stilling - Maren
Søren Pedersen og Karen Rasmusdatter af Gram (trolovet)
Michel Erichsen og Anne Pedersdatter af Gram (trolovet)
Peder Erichsen og Kirsten Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Christensen Virring og Maren Jensdatter begge af Vrold (trolovet)
Søren Dons barn af Ladegård - Bodil
fol 52b
Jens Rasmussen og Kirsten Nielsdatter begge af Gram (copuleret)
den gl Jep Poulsen af Skanderborg (begravet)
Peder Rasmussens barn af Vrold - 14 dage
Peder Laursens barn af Vrold - Niels
Søren Rasks dødfødte barn af Gram (begravet)
korporal Arentfeld og Birthe Kirstine Knudsdatter (copuleret)

1733
fol 52b
Peder Rasks barn af Gram - Maren
fol 53a
Jacob Pottemagers barn af Stilling - Zinnet
Søren Dons barn af Ladegård - Bodil
Enevold Møller af Fuldbro mølle og sl Oluf Møllers datter (copuleret)
Rasmus Andersens barn af Gram - Jens
Michel Lund af Skanderborg (begravet)
pottemagerens barn af Stilling - 8 dage
den afdankede Jens Rytter og generalindens kokkepige Karen (trolovet)
Mette Bechs barn af Ladegård - Jørgen
fol 53b
Niels Jensen Guldsmeds tvillinger Lisbeth og Anne Marie af Forlev (i kirke)
korporal Arentfelts hjemmedøbte barn - Knud
Jens Nielsen af Forlev og Maren Mortensdatter af Veng (trolovet)
korporal Arentfelts barn Knud (i kirke)
Hans Nielsen og Karen Jensdatter af Vrold (copuleret)
Niels Skrædders fader af Vrold (begravet)
Agathe Johansdatters uægte barn (begravet)
Jens Laursens søn af Stilling - 20 år
gl Rasmus Andersens hjemmedøbte barn af Vrold - Maren
fol 54a
Jens Hansens barn af Gram - Hans
Anders Christensens barn af Gram - Bodil
Rasmus Mortensen af Hørning og Karen Espensdatter af Stilling (trolovet)
Thomas Jensens barn af Forlev - Margrethe
Jens Jensens barn af Gram (begravet)
Anders Christensens barn Bodil (i kirke)
Agathe Johansdatter som denne gang udlagde Knud Christensen Rytter (public absolveret - 2. gang)
den gl Laurs Fisker af Vrold - 80 år
fol 54b
Jørgen Madsens tjenestepige Maren Jensdatters uægte barn - Morten
Michel Basts steddatters uægte barn af Stilling - Maren (Niels Rasmussen)
Johannes Nielsen Snedkers barn af Forlev - Niels
Anders Michelsen og Karen Jepsdatter af Skanderborg (trolovet)
Søren Jensens barn af Vrold - Kirsten
skrædderkonen gl Marie af Forlev (begravet)
Erich Hem og Else Augustinidatter af Skanderborg (trolovet)
Peder Sørensen og Rasmus Laursens datter af Gram (copuleret)
fol 55a
Rasmus Michelsens to børn af Gram (begravet)
Niels Bonde og Jens Madsens datter af Vrold (trolovet)
Rasmus Snedkers far Jens Jørgensen af Vrold - 85 år
Jens Rytter og Karen Jensdatter (copuleret)
skomagersvend Jens Jensen og Johanne Poulsdatter (trolovet)
Jens Michelsen af Vrold - 63 år
Søren Dons søn Rasmus af Ladegård (begravet)
Jacob Feldbereders barn af Skanderborg - Agathe Christiane Marie
Søren Dons barn Bodil af Ladegård (begravet)
gl stakkel Anne Mortensdatter af Ladegård (begravet)
Peder Christensen og Maren Jensdatter af Vrold (copuleret)
Thomas Jensens barn af Forlev - Margrethe
fol 55b
Christopher Skrædders barn af Gram (begravet)
Rasmus Andersens mindste barn (begravet)
skrædder Rasmus Knudsen og Anne Michelsdatter af Stilling (copuleret)
Maren Fusmans af Skanderborg (begravet)
den gl Jørgen i Strygerhuset (begravet)
Jens Jensens barn af Stilling - Margrethe
Michel Erichsen og Anne Pedersdatter af Gram (copuleret)
Jens Pedersen Skomagers barn af Skanderborg - Peder
Jørgen Rasmussens barn af Gram - Rasmus
Anders Rytters barn af Vrold - 5½ år
Nicolaj Skomagers hjemmedøbte barn - Cathrine Marie
fol 56a
Søren Kochs hjemmedøbte barn - Peiter
Friderich Thescous barn af Forlev - Søren
Jens Hansens barn af Gram (begravet)
Nicolaj Skomagers barn Cathrine Marie (i kirke)
gl Rasmus Andersens barn af Vrold - Maren
Søren Kochs barn Peiter (i kirke)
Rasmus Mortensen og Karen Espensdatter af Stilling (copuleret)
Niels Pedersens barn af Stilling - Peder
fol 56b
Jens Nielsen og Karen Mortensdatter af Forlev (copuleret)
Terkilds barn af Stilling - 13 år
Jens Rytters hjemmedøbte barn - Henrich
Laurs Iversens søn af Vrold - 26 år
Margrethe Davidsdatters tredie uægte barn af Vrold - Hans
Niels Pedersens barn af Skanderborg - Johanne
Mads Laursens barn af Forlev (begravet)
korporal Langes frue af Stilling - 81 år
Helvig Carlsdatter af Stilling som udlagde Niels Laursen der tjente Søren Poulsens enke i Stilling (public absolveret)
Rasmus Nielsen Sadelmager af Forlev (begravet)
fol 57a
Jens Rytters hjemmedøbte barn Henrich (i kirke)
Maren Pedersdatter som tjente Peder Murmand og udlagde rytter Hans Neve (public absolveret)
Peder Jensens barn af Vrold - Rasmus
Inger Jacobsdatter af Skanderborg - 40 år
Jens Sørensens steddatter af Vrold (begravet)
Jens Christensen Virrings barn af Vrold - Christen
Peder Roms barn af Vrold (begravet)
Niels Nielsen Bonde og Karen Jensdatter af Vrold (copuleret)
Erich Hem og Else Augustinidatter af Skanderborg (copuleret)
fol 57b
regimentsskriver Niels Molderup og jomf Charlotte Amalie Harlev af Skanderborg (copuleret)
Anders Michelsen og Karen Jespersdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Glarmesters barn af Skanderborg - Hans Peiter
Mette Jensdatter af Ladegård for manglende altergang (public absolveret)
Jens Jensen Skomagersvend og Johanne Poulsdatter af Skanderborg (copuleret)
præstens tredie søn - Jens Christopher
Niels Laursen af Stilling for hor bedrevet med Helvig Carlsdatter (public absolveret)
Jørgen Dons barn af Ladegård - Rasmus
fol 58a
Peder Christensens barn af Vrold - Christen
Niels Nørgaards barn af Stilling - Søren
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Skvætmølle - Cathrine Elisabeth
Apelone Bambergs af Skanderborg - 75 år
Niels Møllers barn Cathrine Elisabeth (i kirke)
Jørgen Møllers barn af Skanderborg - Niels Christian
fol 58b
Peder Normans barn af Skanderborg (navn mangler)
Niels Skrædders hjemmedøbte barn af Skanderborg - Søren
Niels Jensens hjemmedøbte barn af Ladegård - Lisbeth
Niels Skrædders barn Søren (i kirke)
Hans Nielsens barn af Vrold - Bodil Marie
Jørgen Bonde af Vrold (begravet)
Peder Normans barn af Skanderborg (begravet)
Niels Jensens barn Lisbeth af Ladegård (i kirke)
Niels Erichsen af Sim og Mette Marie Jocumsdatter af Ladegård (trolovet)
fol 59a [kort 3]
Niels Nørgaards søster af Stilling og en aftakket rytter (trolovet)
Thor Murmands hjemmedøbte barn af Skanderborg - Jens
Anders Laursen Feldbereder - 73 år
Thor Murmands barn (i kirke)
Peder Poulsen og Margrethe Laursdatter af Stilling (trolovet)
Søren Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Peder
Morten Andersen og Johanne Christensdatter af Skanderborg (trolovet)
Søren Pedersens barn Peder (i kirke)
Rasmus Skrædders barn af Stilling - Michel
den norske snedkers barn af Skanderborg - Christopher
Niels Baeses barn af Skanderborg - Claus Wilhelm
fol 59b
Jørgen Dons barn af Ladegård (begravet)
Margrethe Davidsdatter af Vrold som udlagde Anders Brørup (public absolveret - 3. gang)
Jesper Taansens hustrus søsters uægte barn af Vrold (navn mangler)
Hans Fynbos barn af Skanderborg - Jens
Andreas Friderichsen og Anne Jensdatter Niels Nørgaards søster af Stilling (copuleret)
Rasmus Feldbereders barn af Skanderborg - Anders
præstens bror Niels Jensen Ilberg skoleholder i Stilling og Anne Elisabeth Olufsdatter Bruun af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Fynbos barn af Skanderborg - Mette Sophie
fol 60a
husmand Niels Jensens barn af Gram - Peder
Jens Laursens anden søn Anders Jensen af Stilling - 30 år
Morten Andersen Kjær og Johanne Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
gl Niels Bonde af Vrold - 78 år
Niels Erichsen og Mette Marie Jochumsdatter af Ladegård (copuleret)
Peder Poulsen og Margrethe Laursdatter af Stilling (copuleret)
Anders Michelsens barn af Skanderborg - Maren
Jens Pedersens hustru af Vrold (begravet)
Peder Mortensens barn af Forlev - Daniel
fol 60b
Anders Michelsens barn af Skanderborg (begravet)
Oluf Pedersen og hustru (begravet)
Jens Nielsens barn af Forlev - Maren
Karen Pedersdatter af Vrold som udlagde rytter Jens Frandsen (public absolveret)
Erich Hems barn af Skanderborg - Ingeborg
Herløv Skrædders hjemmedøbte barn af Skanderborg - Eske
Herløvs barn Eske (i kirke)
fol 61a
Peder Rasks hjemmedøbte barn af Vrold - Rasmus
Søren Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Maren

1734
fol 61a
Christen Pedersens barn af Skanderborg - Peder
Jens Michelsens barn af Gram - Anne
Søren Jensens barn af Forlev - Margrethe
Peder Rasks barn af Vrold (begravet)
Rasmus Mortensens hjemmedøbte barn af Stilling - Søren
fol 61b
Anne Marie Haunstrups af Skanderborg - 67 år
sl Karen Pedersdatter Bambergs af Skanderborg - 74 år
Rasmus Mortensens barn Søren af Stilling (i kirke)
Jens Clemensen af Vrold (begravet)
Peder Roms barn af Vrold - Antoni
Anders Smeds barn af Vrold - Jørgen
Niels Bondes hjemmedøbte barn af Vrold - Maren
Rasmus Skrædders barn af Stilling (begravet)
Søren Dons barn af Ladegård - Maren
Peder Rasks barn af Vrold (begravet)
fol 62a
Lisbeth Pedersdatter af Vrold som udlagde Peder Jensen, der tjente med hende i Århus (public absolveret - 4. gang)
Jens Jensen Skomagersvends barn af Skanderborg - Niels Jacobi
Niels Pedersens barn af Vrold - Dorthe
Søren Rasks barn af Gram - Jens
hr Friderich Hansen sognepræst i Søndervissing og Voerladegård og jomf Cathrine Elisabeth Harlev af Skanderborg (copuleret)
fol 62b
Christen Sørensens barn af Skanderborg - Kirstine Marie
Jesper Taansens tvillinger af Vrold - Taan og Else
Hans Fynbos mindste barn (begravet)
Terkilds broder ungkarl Rasmus (begravet)
Peder Christensens hjemmedøbte barn af Gram - Maren
Jens Rasmussen og Cathrine Pedersdatter af Forlev (trolovet)
en rytters barn af Skanderborg - Anne Margrethe
fol 63a
Niels Bondes barn Maren af Vrold (i kirke)
et rytterbarn af Skanderborg (begravet)
Peder Christensens barn af Gram - Maren
Jens Laursen af Stilling (begravet)
Jørgen Nielsen Nedergaard af Skanderborg (begravet)
Mette Bachs barn af Ladegård (begravet)
Jens Rasmussens barn af Gram - Anne
Niels Rasks nyfødte barn af Gram (begravet)
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Mette
fol 63b
Niels Andersens barn af Vrold - Niels
krigsråd Gybergs kudsk Niels Clausen af Skanderborg (begravet)
Jens Jensens hustru af Stilling (begravet)
Mette Lunds datter og West Rytter af Skanderborg (trolovet)
regimentsskriver Molderups barn - Cathrine Elisabeth
Erich Laursens barn af Vrold - Anne
mons Christian Bruuns barn af Skanderborg - Lucie
fol 64a
kyrasér Johan Jacob Conrad af Skanderborg og Anne Sophie Jørgensdatter af Sønder Vissing (trolovet)
Lisbeth Pedersdatters 4. uægte barn af Vrold (navn mangler)
kyrasér Jacob Brusch af Skanderborg og Maren Pedersdatter (trolovet)
Niels Pedersen af Ladegård - 72 år
Jens ?sens barn Anne af Skanderborg (begravet)
Anders Jørgensens barn af Forlev - Maren
kyrasér Carl B?tzer ved grev Holchs kompagni og Birgitte Christensdatter af Skanderborg (trolovet)
Gabriel i Forlev (begravet)
fol 64b
Jens Pedersens barn af Skanderborg (begravet)
Michel Jensen af Gram - 59 år
Jens Jensens søster af Stilling (begravet)
Jens Jensen og Anne Rasmusdatter af Stilling (trolovet)
Morten Bager og Karen Henrichsdatter af Skanderborg (trolovet)
West Rytter og Mette Lunds datter (copuleret)
Jens Rasmussen og Cathrine Pedersdatter af Forlev (copuleret)
Johannes Snedkers hustru af Skanderborg (begravet)
Niels Jensen af Ladegård som blev fundet død i hestehaven - 36 år
den fattige præstekone af Skanderborg (begravet)
Jens Jensen og Anne Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Cathrine Møllers barn af Stilling - Rasmus
fol 65a
Knud Sørensen Soldats barn af Gram - Søren
Peder Ladefogeds konemoder af Skanderborg (begravet)
Rasmus Michelsens hjemmedøbte tvillinger af Gram - Henrich og Maren
mons Peter Helms og Maren Wognsdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Michelsens ene tvilling (i kirke)
Rasmus Michelsens anden tvilling (begravet)
Margrethe Nicolajsdatter som udlagde Friderich Pedersen som tjente Morten Damsgaard i Ringkloster (public absolveret)
Niels Pedersen og Maren Nielsdatter hos Knud Legaard (trolovet)
Karen Fynbos (begravet)
Niels Vævers barn af Skanderborg - Anne
Peder Poulsens barn af Stilling - Anne
fol 65b
Niels Rasmussen Wissing og Agnethe Christiansdatter af Skanderborg (trolovet)
Margrethe Laursdatter af Stilling død i barselsseng efter første barn (begravet)
Peder Murmands barn af Skanderborg - Margrethe
Cathrine Møllers og hendes barn af Stilling (begravet)
Christen Jespersens barn af Stilling - Anne
Knud Pedersens barn af Skanderborg - Margrethe
Niels Pedersen og Maren Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
fo 66a
hyrdens barn af Gram (begravet)
Morten Bager og Karen Henrichsdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Sørensens barn af Strygerhuset - Kirsten
Rudolfs hjemmedøbte barn af Vrold - Gertrud
Jens Rytters barn af Skanderborg - Ingeborg
Rudolfs dødfødte barn af Gram (begravet)
Karen Taansdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Marie
Rudolfs barn Gertrud af Vrold (i kirke)
Rudolfs hustru af Vrold som døde i barnsnød (begravet)
Peder Knudsens hustru af Stilling (begravet)
Jens Jensens barn af Gram - Karen
fol 66b
Michel Berger og Marie Peiters (trolovet)
Terkild Michelsens barn af Stilling - Michel
Michel Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Gertrud
Margrethe Søgaards datter Karen Rasmusdatter af Stilling - 18 år
Thomas Jensens broder af Forlev (begravet)
Jens Dragons barn af Stilling - Søren
Anne Marie Poulsdatter som udlagde rytter Christen Jensen (public absolveret)
fol 67a
Michel Erichsens barn af Gram - Erich
Friderich Andersen og Mette Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
Jep Jensens hjemmedøbte barn af Vrold - Jens
Johan Christian og Sidsel Marie af Skanderborg (copuleret)
Thomas Hansens tvillinger af Vrold - Anne og Maren
Thomas Hansens tvillinger af Skanderborg (navn mangler) og Anne
fol 67b
lille Niels Snedkers barn af Skanderborg - Søren
Peder Rasmussens barn af Gram - Niels
Søren Snedkers barn af Skanderborg (begravet)
Michel Pedersens barn Gertrud (i kirke)
Jens Dragons barn af Stilling (begravet)
Johan Christian Rytters barn af Skanderborg - Friderich Christian
fol 68a
Thomas Jensens broders kones fader, en meget gl mand af Forlev (begravet)
Niels Erichsens barn af Ladegård - Anne Marie
Peder Laursens barn af Vrold - Jens
Niels Haarbys barn af Barakkerne - Anne Malene
Palle Rolgers barn af Skanderborg - Elisabeth
fol 68b
Knud Legaards hustru - 50 år
Just Skomagers søn af Skanderborg - 10 år
Jep Jensens barn Jens af Vrold (i kirke)
Peder Rasmussens barn af Gram (begravet)
Friderich Andersen og Mette Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Niels Vissing og Agnethe Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Andersen af Vrold (begravet)
rytter Herman Cortsen Zimmerman af Skanderborg (begravet)
Andes Jensen og Mette Andersdatter af Vrold (trolovet)
rytter Christian Wagners barn af Skanderborg - Lene
Hans Nicolaj Møller og Karen Pedersdatter af Forlev (trolovet)
fol 69a
Laurs Jensen af Vrold (begravet)
Karen Michelsdatter af Vrold - 75 år
Michel Berger og Marie Peitersdatter af Skanderborg (copuleret)

1735
fol 69a
Jens Hansens barn af Gram - Rasmus
Christopher Skrædders barn af Gram - Anne Marie
Nicolaj Skomagers barn af Skanderborg - Christian
Peder Jensens barn af Vrold (begravet)
Friderich Andersens barn (begravet)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af møllen - Christian
fol 69b
Rasmus Fynbos barn af Skanderborg - Kirsten Marie
Jørgen Pedersens barn af Vrold - Karen
Søren Jensens søn af Vrold og Rasmus Andersens enke (trolovet)
Peder Normans barn af Skanderborg - Kirsten Marie
Peder Sørensen Langballe og Dorthe Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Møllers barn Christian af Skvætmølle (i kirke)
fol 70a
Jørgen Olufsen af Forlev - 72 år
Søren Kochs barn af Skanderborg - Mette
Niels Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Vrold (trolovet)
den stumme Maries andet uægte barn af Skanderborg - Cornelius Helm (Niels Sørensen fra Eg Ustrup)
Jens Taansens barn af Vrold - Rasmus
et rytterbarn af Skanderborg - Kirstine Marie
fol 70b
Peder Handskemagers barn af Stilling - Johanne
kræmmerens barn af Stilling - Maren
Rasmus Nielsens barn af Forlev - Niels
Hans Nielsens barn af Vrold - Niels
Cathrine Johansdatter af Forlev som udlagde Søren Jacobsen af Forlev (public absolveret)
Niels Andersens hustru af Vrold - 37 år
Margrethe Davidsdatters barn - 6 år
fol 71a
Rasmus Snedkers barn af Vrold - Anne
Knud Bendixens søn af Skanderborg - 7 år
smedens hjemmedøbte barn af Gram - Sophie
korporal Holsts hjemmedøbte barn af Skanderborg - Simon
Anders Michelsens barn af Skanderborg - Johan Henrich
Peder Olufsen skomager af Skanderborg - 74 år
smedens barn Sophie af Gram (i kirke)
fol 71b
korporal Holsts barn Simon (i kirke)
Anders Michelsens barn af Skanderborg (begravet)
Kirsten Pedersdatter af Stilling - 72 år
Inger Thomasdatter som udlagde skomagersvend Oluf Nielsen (public absolveret)
konen Anne Jensdatter fra Randers som udlagde en rytter (public absolveret)
Søren Haases barn af Skanderborg - Bertel
Terkilds hjemmedøbte barn af Vrold - Maren
Jens Pedersen af Stilling som kom hastig af dage (begravet)
fol 72a
Peder Poulsens barn af Stilling (begravet)
Niels Overgaard og Inger Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Niels Jensens barn af Forlev - Mette
Peder Terkildsens barn af Vrold (begravet)
Anders Jensen og Maren Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Thomas Jensens barn af Forlev - Mette
Niels Smeds barn af Stilling - Maren
fol 72b
regimentsskriver Molderups barn af Ladegård - Edel Lene Margrethe
Margrethe Davidsdatter og Peder Nielsen af Vrold (trolovet)
Thomas Ovesens barn af Skanderborg - Charlotte Amalie
Knud Jensen og Maren Nielsdatter af Vrold (trolovet)
Søren Jacobsen af Forlev (public absolveret)
smedens barn af Vrold - Anne
Jens Nielsen og Karen Mathiasdatter af Vrold (trolovet)
Friderich Benner og Vibeke Jespersdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 73a
smedens barn af Vrold (begravet)
mons Brandts hjemmedøbte barn - Anne Margrethe
mons Peder Wern og jomf Elisabeth Margrethe Brøchners af Skanderborg (copuleret)
Peder Christensens barn af Vrold - Kirsten
Jens Jensens barn af Gram (begravet)
mons Brandts barn Anne Margrethe (i kirke)
Knud Jensen og Maren Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Peder Rasks barn af Vrold (navn mangler)
Niels Rasmussen og Maren Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Søren Rasks barn af Gram (begravet)
fol 73b
Jens Pedersens hustru af Skanderborg (begravet)
Inger Thomasdatters uægte barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Søren Hjort af Forlev efter års elendighed (begravet)
Søren Dons barn af Ladegård - Bodil
Inger Jensdatter som udlagde Niels Poulsen af Forlev (public absolveret)
Erich Sørensen og sl Rasmus Andersens enke af Vrold (copuleret)
Niels Jensen og Lisbeth Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Taan Taansens barn af Forlev - Maren
fol 74a
rytter Peder Jensens barn af Barakkerne - Terkild
Jens Jensens barn af Stilling - Margrethe
Rudolfs barn af Vrold (begravet)
Jens Nielsen og Karen Mathiasdatter (copuleret)
Anne Jespersdatters søn af Stilling (begravet)
Friderich Benner og Vibeke Jespersdatter af Skanderborg (copuleret)
Christopher Fiskers barn af Vrold - Niels
hyrdens barn af Gram - Maren
fol 74b
Christopher Clausen og Anne Poulsdatter af Forlev (trolovet)
Niels Vissings barn af Skanderborg - Rasmus
Niels Jensen Guldsmeds tvillinger af Forlev - Niels og Karen
Anders Christensens barn af Gram - Niels
hyrdens barn af Gram (begravet)
fol 75a
Inger Jensdatters uægte barn af Forlev - Poul
Andreas Pedersens barn af Vrold - Maren
Peder Christensens barn af Vrold (begravet)
regimentsskriver Molderups barn (begravet)
korporal Wilhards barn af Skanderborg - Anne Hedvig
Rasmus Andersens hjemmedøbte barn af Gram - Maren
fol 75b
Anders Skomagers barn af Skanderborg - Apelone
Søren Pedersens barn af Gram - Inger
en pige af Skanderborg (begravet)
Thomas Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Peder Jørgensens barn af Forlev - Jørgen
Rasmus Andersens barn af Vrold - Søren
fol 76a
Niels Baeses barn af Skanderborg - Søren
Rasmus Andersens barn Søren af Vrold (i kirke)
et uægte barn af Forlev - Poul
Knud Jensen Kyrasér og Vibeke Johansdatter af Skanderborg (trolovet)
Inger Jensdatter af Forlev (begravet)
Jens Sørensen af Vrold - 35 år
Hans Møller og Karen Pedersdatter af Forlev (copuleret)
Peder Nielsen og Margrethe Davidsdatter af Vrold (copuleret)
fol 76b
Inger Jensdatters uægte barn af Forlev (begravet)
Rasmus Mortensens barn af Stilling - Anne
Peder Poulsens barn af Stilling - Poul
Niels Hul og Ellen Pedersdatter af Gram (trolovet)
Peder Poulsens barn af Stilling (begravet)
Jens Jensens barn af Stilling - Niels
Jacob Pottemager og Karen Knudsdatters datter af Stilling (trolovet)
fol 77a
Johanne Sørensdatter der tjente Peder Olufsen og udlagde skomagersvend Rasmus Jensen (public absolveret)
Jens Jensens barn af Stilling (begravet)
Maren Bones uægte barn af Skanderborg - Laurs
Søren Dons barn Bodil af Ladegård (begravet)
kyrasér Knud Jensen og Vibeke Johansdatter af Skanderborg (copuleret)
generalindens stuepige Anne (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - Jens
Johanne Sørensdatters uægte barn af Skanderborg - Jens
fol 77b
Johanne Sørensdatters uægte barn Jens af Skanderborg (begravet)
Christopher Clausen og Anne Poulsdatter af Forlev (copuleret)
Bertel Andersens barn af Barakkerne - Hans Wilhelm
Niels Rasks barn af Gram (begravet)
den gl Maren Svinsager af Skanderborg (begravet)
Jesper Taansens barn af Vrold - Else
fol 78a
Niels Poulsen af Forlev (public absolveret)
feldskærer Tiils barn af Skanderborg - Anne Marie
Laurs Brodersen og Lisbeth Nedergaards af Skanderborg (trolovet)
Conrad Hofmand barn af Barakkerne - Marie Elisabeth
Peder Rasks barn af Gram - Jens
Niels Pedersens barn af Skanderborg - Karen
fol 78b
Niels Pedersen Hul og Ellen Pedersdatter af Gram (copuleret)
Casper Knissens barn af Barakkerne - Johan Martin
Hans Knudsens barn af Skanderborg - Knud
major Pultz barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte Georgina
Niels Bondes hustru af Vrold - 26 år
fol 79a
Friderich Benners barn af Skanderborg - Mathias

1736
fol 79a
Niels Andersens barn af Vrold (begravet)
Casper Knissens barn af Barakkerne (begravet)
Peder Roms barn af Vrold - Johanne
Rudolfs hjemmedøbte barn af Vrold - Michel
Niels Jensens hjemmedøbte barn - Anne
fol 79b
Jens Dragons barn af Stilling - Søren
hyrdens barn af Stilling - Rasmus
Augustinus Henrichsen af Skanderborg som druknede på søen (begravet)
Rudolf Pedersens barn Michel af Vrold (i kirke)
Niels Overgaards barn Anne af Vrold (i kirke)
Jacob Erichsen og Kirsten Pedersdatter af Stilling (copuleret)
hyrdens barn af Stilling - Rasmus
Peder Rasmussens barn af Gram (begravet)
fol 80a
Niels Andersens barn Maren af Vrold (i kirke)
Margrethe Davidsdatters barn af Vrold - Johanne
Jens Jensen af Gram - 75 år
Rasmus Andersen og Anne Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Friderich Andersens barn af Vrold - Anders
Anders Jensens barn af Vrold - Jens
Michel Pedersen af Stilling (begravet)
fol 80b
Jens Bødker af Skanderborg - 95 år
Jens Pedersens barn af Skanderborg (navn mangler)
bødkerens hustru af Gram (begravet)
Bach Rasmus' søns hjemmedøbte barn af Gram - Kirsten
major Pultz' barn Ingeborg Charlotte Georgina (i kirke)
Rasmus Feldbereders barn af Skanderborg (begravet)
Rasmus Overgaards datter af Vrold og en mand af Tåning (trolovet)
fol 81a
Johan Christian Rytters barn af Skanderborg (begravet)
Jørgen Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Maren
Hannibal Brandts barn af Skanderborg (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold (begravet)
en gl stakkel af Forlev (begravet)
Søren Pedersens hustru af Gram - 45 år
Niels Markmands hustru af Skanderborg (begravet)
Anders Jensens hustru af Vrold (begravet)
korporal Holsts barn af Barakkerne - Anne Marie
fol 81b
Friderich Benners barn af Skanderborg (begravet)
Peder Jensens konemoder af Forlev (begravet)
Jens Hyrdes barn af Skanderborg (begravet)
Jep Jensens barn af Vrold (begravet)
præstens dødfødte datter (begravet)
Jørgen Madsen af Skanderborg - 55 år
Jørgen Dons barn af Ladegård - 14 dage
en gl kone af Forlev (begravet)
slotsgartner mons Bruuns barn af Skanderborg - 2 år
Maren Svejstrup som udlagde Didrich Nielsen (public absolveret - 4. gang)
fol 82a
Christen Pedersen af Vrold (begravet)
rytter Jens Flodbergs barn af Barakkerne - Jens Andreas
Christen Pedersens barn af Skanderborg - Margrethe
Cathrine Murmesters af Skanderborg (begravet)
Dorthe Skolemesters af Skanderborg (begravet)
Peder Væver af Skanderborg (begravet)
Jens Flodbergs barn af Skanderborg (begravet)
Anders Jensen og Kirsten Jensdatter af Vrold (trolovet)
fol 82b
Joen Andersens hjemmedøbte barn af Vrold - Anders
Jens Jensen Skomagers barn af Skanderborg (navn mangler)
Rasmus Henrichsens søns barn af Gram - Kirsten
Peder Adslevs hustru af Skanderborg (begravet)
Niels Nielsen af Vrold og Cathrine Sørensdatter af Forlev (trolovet)
Joen Andersens barn Anders af Vrold (i kirke)
fol 83a
gl fattige Laurs Rask af Skanderborg (begravet)
gl fattige Anne Ladefogeds af Skanderborg (begravet)
Anne Lisbeth Seljekone af Skanderborg (begravet)
Rasmus Andersen og Anne Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Bachs barn af Gram (begravet)
Peder Jensens barn af Vrold - Maren
Jørgen Rasmussens morbroder af Forlev (begravet)
Niels Laursen og Anne Jensdatter af Forlev (trolovet)
Herløv Jensens barn af Skanderborg - Hans
et hjemmedøbt rytterbarn af Barakkerne - Bodil
fol 83b
Niels Glarmesters hjemmedøbte barn af Skanderborg - Søren
Jens Markmand af Skanderborg (begravet)
regimentsskriver Molderups barn af Ladegård - Christian Gyberg
glarmesterens barn Søren (i kirke)
Jochum Lentz' barn Bodil (i kirke)
regimentsskriver Molderups hustru af Ladegård - 23 år
Rasmus Snedkers moder af Vrold - meget gammel
Jørgen Rasmussens barn af Gram - Kirsten
fol 84a
Niels Vævers barn af Skanderborg - Maren
Peder Bierrings barn af Vrold - Anders
Jens Laursens barn af Vrold - Anne
rytter Laurs Birks barn af Barakkerne - Rasmus
Maren Jensdatters datter af Skanderborg - 12 år
Søren Smeds to børn af Vrold - 3 år og dødfødt
Jørgen Olufsens søn af Forlev - 30 år
fol 84b
Erich Laursens barn af Vrold - 5? år
Laurs Brodersen og Elisabeth Ovesdatter af Skanderborg (copuleret)
Otte Jørgensens barn af Barakkerne - Johan Christian
Michel Kruses? barn af Skanderborg - Cathrine Elisabeth
Rasmus Sørensen og Ellen Laursdatter begge fra Hylke (trolovet)
Peder Christensens barn af Vrold - Kirsten
Søren Pedersens barn af Gram (begravet)
den norske snedkers barn af Skanderborg - Jens
fol 85a
Søren Jensen af Vrold - 66 år
Niels Nielsen Bonde af Vrold og Cathrine Sørensdatter af Forlev (copuleret)
en aftakket soldats barn af Vrold - Jens
Niels Møllers barn af Skvætmølle - Niels Severin
mons Peder Werns hjemmedøbte barn af Skanderborg - Maren
Birgitte Nielsdatter af Skanderborg - 65 år
Anne Glarmesters af Skanderborg (begravet)
Peder Christensen af Gram (begravet)
Søren Snedkers barn - Anne Margrethe
Søren Dons hjemmedøbte barn af Ladegård - Niels
fol 85b
Peder Werns barn Maren (i kirke)
Hans Skovs barn af Barakkerne - Oluf
Anne Kirstine Nielsdatters uægte barn af Vrold avlet med rytter Niels Pedersen af Skanderborg - Anne Sophie
Niels Møllers barn Niels Severin fra Skvætmølle (i kirke)
Niels Laursen og Anne Jensdatter af Forlev (copuleret)
Jens Jensen af Stilling (begravet)
Anders Michelsens barn - Sophie Amalie
fol 86a
sl Peder Christensens barn af Gram - Anne
Søren Dons barn Niels af Ladegård (i kirke)
Anders Jørgensens barn af Forlev - Anne
Niels Pedersens barn af Vrold (begravet)
Knud Pedersens barn af Stilling - Peder
fol 86b
Maren Nielsdatter som udlagde soldat Anders Rasmussen af Forlev (public absolveret)
Ernst Bergsted og Clara Ovesdatter af Ladegård (copuleret)
Knud Soldats barn af Gram - Niels
Jens Jensens hjemmedøbte barn af Stilling - Elle
Rasmus Christensens hjemmedøbte barn af Ladegård - Sidsel
Niels Molbos barn af Forlev - Else
fol 87a
Thomas Ovesens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Henrich
Niels Huls barn af Gram - Anne
Jens Jensens barn Elle af Stilling (i kirke)
sognepræst Just Schandorf i Ugilt i Fåborg stift og Kirstine Marie Harlev af Skanderborg (copuleret)
Niels Laursens barn af Forlev (navn mangler)
fol 87b
Thomas Ovesens barn Henrich (i kirke)
Anders Jensen og Kirsten Jensdatter af Vrold (copuleret)
Knud Jensens barn af Vrold - Niels
Niels Jensens konemoder af Forlev - 90 år
Rasmus Christensens barn Sidsel af Ladegård (i kirke)
Thomas Hansens barn af Vrold - 3 år
fol 88a
Niels Klokkers barn af Skanderborg - Johanne
Erich Hems barn Augustinus (i kirke)
Søren Dons barn af Ladegård - ½ år
Knud Christensen og Agathe Johansdatter af Skanderborg (trolovet)
hattemagerens barn af Skanderborg - Johan Peter
Jørgen Fogh og Maren Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Anne Hansdatter af Skanderborg - 85 år
fol 88b
Blasius Frandsen ?s barn af Barakkerne - Sidsel Marie

1737
fol 88b
korporal Georg Jorhoffs barn af Skanderborg - Johan Georg
Niels Jensens barn af Gram - Maren
Hans Murmands hjemmedøbte barn af Skanderborg - Søren
fol 89a
rytter Michel Koch af Stilling (begravet)
Nicolaj Skomagers hjemmedøbte barn af Skanderborg - Sara
Hans Drejers hustru af Vrold (begravet)
Laurs Pedersens barn af Barakkerne - Cathrine
Jens Smeds barn af Stilling - Maren
en gl stakkel af Skanderborg (begravet)
Hans Jensens barn af Vrold - Maren
fol 89b
Jens Virrings barn af Vrold - Jens
Mette Hansdatter af Skanderborg - 74 år
Nicolaj Skomagers barn Sara (i kirke)
en rytter fra La Roches kompagni (begravet)
Peder Nielsen Rytters barn af Skanderborg - Niels
Niels Poulsen og Anne Jensdatter af Forlev (trolovet)
Hans Murmands barn af Skanderborg (begravet)
fol 90a
Friderich Benners barn af Skanderborg - Anne Elisabeth
gl Jens Israelsen af Vrold (begravet)
Hans Smeds barn af Skanderborg - Anders
Knud Justsen og Dorthe Pedersdatter af Stilling (trolovet)
Søren Kochs barn af Skanderborg (begravet)
Mads Michelsen og Bodil Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 90b
Jep Jensens barn af Vrold - Jens
hyrdens barn af Gram - Mette
Søren Poulsens enke af Stilling - 71 år
Anders Jensens barn af Vrold - Maren
Birgitte Jacobsdatters barn af Gram (begravet)
Christopher Skrædders barn af Gram - Mette
fol 91a
Jens Rasmussen Rytters barn - Maren
Iver Laursens barn af Vrold - Erich
Peder Dragons barn af Forlev (navn mangler)
den norske snedkers barn af Skanderborg (begravet)
Erich Laursen af Vrold (begravet)
en katolsk haglmager som døde hos Niels Corporal (begravet)
Michel Erichsens hjemmedøbte barn af Gram - Peder
Thomas Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Niels Vævers barn af Skanderborg (begravet)
fol 91b
Michel Erichsens barn Peder (i kirke)
Jens Hansens hjemmedøbte barn af Gram - Maren
mons Casper Petersen og Anne Cathrine Lund (copuleret)
Ernsts hjemmedøbte barn af Ladegård - Sophie Dorothea
hyrdens barn af Ladegård (begravet)
Karen Taansdatters uægte barn af Skanderborg (begravet)
Jens Hansens barn Maren af Gram (i kirke)
Rasmus Fiskers hustru af Skanderborg (begravet)
Inger Clausdatters uægte barn af Skanderborg (begravet)
Jens Jensens hjemmedøbte barn af Stilling - Jens
fol 92a
en rytter af ritmester Mules kompagni (begravet)
Jens Jensens barn af Stilling (begravet)
Rasmus Michelsen af Stilling (begravet)
Ernst Bergsteds barn Sophie Dorothea af Ladegård (i kirke)
Anne Kirstine Nielsdatter som udlagde rytter Niels Pedersen (public absolveret)
Søren Smeds barn af Vrold (begravet)
Ernst Bergsteds barn af Ladegård (begravet)
Jep Jensens barn af Vrold (begravet)
Knud Dragons barn af Gram (begravet)
fol 92b
en rytter af Barakkerne (begravet)
et rytterbarn af Barakkerne (begravet)
Mathias Michelsen og Bodil Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Knud Christensen Rytter og Agathe Johansdatter af Skanderborg (copuleret)
Ernst Bergsteds barn Lisbeth af Ladegård (begravet)
Christian Tiils barn af Skanderborg - Erich
Lambert Dier?s og Sabine Hellesdatters barn af Barakkerne - Elisabeth
provsten sl Mag. Nicol Seidelin af Skanderborg - 71 år
fol 93a
Thomas Jensens hustru af Forlev - 39 år
Peder Mortensen Dragons barn af Forlev (begravet)
Peder Terkildsens barn af Vrold - Terkild
Peder Murmands barn af Skanderborg - Kirstine
Mette Pouchis som udlagde rytter Søren Axelsen der siges at være i Rendsborg (public absolveret - 2. gang)
Peder Murmands barn af Skanderborg (begravet)
fol 93b
Peder Laursen og Karen Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Oluf Christiansen og Anne Kirstine Pedersdatter (trolovet)
Peder Rasmussens hjemmedøbte tvillinger af Gram - Anne og Mette
Søren Dons hjemmedøbte barn - Anne Cathrine
fol 94a
Peder Rasmussens tvillinger af Gram (i kirke)
Thomas Skomagers barn af Skanderborg - Wendel
Søren Dons barn Anne Cathrine (i kirke)
Søren Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Peder
Peder Jørgensens barn af Forlev - Else
Søren Pedersens barn Peder (i kirke)
fol 94b
Hans Fynbos barn af Skanderborg - Morten
Thomas Hansens barn af Vrold - Kirsten
Peder Rasmussens barn af Gram - Peder
Oluf Christiansen og Anne Kirstine Pedersdatter (copuleret)
Peder Laursen og Karen Jensdatter (copuleret)
Conrad Hoffmans barn - Anne Dorthe
fol 95a
Niels Poulsen af Mesing og Anne Jensdatter (copuleret)
Iver Laursen og Karen Dinesdatter af Vrold (trolovet)
Niels Baeses hjemmedøbte barn - Anne Kirstine
Marie Poulsdatter som udlagde Christian Tiil (public absolveret - 2. gang)
korporal Algrens barn - Andreas
Søren Hansen Rytters uægte barn - Hans
David Taansen og Maren Andersdatter (trolovet)
fol 95b
Niels Overgaards barn - Maren
Peder Rasks barn af Gram (begravet)
Niels Pedersens hustru af Stilling - 40 år
Friderich Benners barn af Skanderborg (begravet)
Peder Jørgensens barn af Forlev - Else
en rytter af ritmester Samnitz kompagni (begravet)
fol 96a
Christen Rasmussen og Ingeborg Sørensdatter af Ladegård (trolovet)
Rasmus Christensens barn af Ladegård - Christen
Michel Nielsen og Anne Margrethe Nicolajsdatter af Skanderborg (trolovet)
Peder Nielsens barn af Vrold (begravet)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Jørgen
Anne Laursdatter som tjente Michel Lund og udlagde skomagersvend Johannes Hansen af Skanderborg (public absolveret)
Niels Baeses barn Anne Cathrine (i kirke)
fol 96b
rytter Hans Skovs barn - Birthe Marie
Peder Jensens barn af Forlev - Riise
Marie Poulsdatters uægte barn - Christian
Peder Rasmussens barn af Gram (begravet)
rytter Christen Simonsen og Karen Jacobsdatter af Barakkerne (trolovet)
Karen Laursdatter af Skanderborg - 54 år
Jørgen Foghs hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne
fol 97a
Jørgen Foghs barn Anne Dorthe (i kirke)
Rasmus Christensens barn af Ladegård - Christen
Laurs Jensens barn af Forlev - Niels
Iver Laursen og Karen Dinesdatter af Vrold (copuleret)
Christen Rasmussen og Ingeborg Sørensdatter af Ladegård (copuleret)
Christen Simonsen og Karen Jacobsdatter af Barakkerne (copuleret)
fol 97b
Johannes Snedkers barn af Skanderborg - Michel
Rasmus Mortensens hjemmedøbte barn af Stilling - Anne
Rasmus Mortensens barn Anne (i kirke)
Niels Michelsen og Karen Taans (copuleret)

1738
fol 97b
Niels Laursens barn af Vrold (begravet)
Søren Kochs barn af Skanderborg - Jacob
fol 98a
den gl Willum Skrædder som var gået fra Alken til Skanderborg men forvildede sig og druknede i en sø (begravet)
kræmmer Jens Christensen fra Haderslev som døde hos Jørgen Fogh (begravet)
Drude Mette Iversdatter som udlagde Jørgen Rasmussen (public absolveret)
Rasmus Jensen og Helms pige (trolovet)
Jørgen Rasmussen Dons barn af Ladegård - Niels
David Taansen og Maren Andersdatter (copuleret)
Terkilds barn af Skanderborg - Martha Lisbeth
fol 98b
den norske snedkers barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Søren Vævers hustru af Stilling (begravet)
Søren Nielsens hustru af Gram (begravet)
en rytters barn af Frigasts kompagni (begravet)
Jens Jensens barn af Gram (begravet)
Christen Jensens barn af Ladegård - Lene Margrethe
Søren Koch af Skanderborg (begravet)
Terkilds barn af Stilling - Rasmus
Hans Pedersens barn af Gram - Maren
fol 99a
Jørgen Foghs hustru Maren Pedersdatter af Skanderborg - 36 år
Peder Roms barn af Vrold - Karen
Herløv Skrædders dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
madam Brodersen af Skanderborg - 75 år
en rytters barn af Skanderborg (begravet)
hyrdens barn af Gram - Margrethe
Søren Nielsen og Lisbeth Friderichsdatter af Gram (trolovet)
fol 99b
Rasmus Benjaminsen og Anne Dorthe Johansdatter af Forlev (trolovet)
Jens Jensen Skomagers barn af Skanderborg (navn mangler)
Laurs Michelsen af Skanderborg (begravet)
den gl Niels Christensen af Fuldbro mølle (begravet)
rytter Rasmus Alvors uægte barn af Barakkerne - Rasmus
fol 100a
Christian Tiil for ægteskabsbrud med Maren Poulsdatter (public absolveret)
den gl aftakkede rytter Joen af Gram (begravet)
Niels Andersens barn af Vrold - Peder
Jep Jensens barn af Vrold - Dorothea
Rasmus Thaarup som tjente major Pultz - 29 år
Jens Laursens barn af Forlev - Karen
generalinde Samnitz katolske tjener Johan Friderich Christopher (public absolveret - og optaget i menigheden)
fol 100b
Knud Pedersens barn af Stilling - Peder
Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
ungkarl Jens Ditlev af Stilling (begravet)
Anders Christensens barn af Gram - Anne
Peder Rasks barn af Vrold (begravet)
Jens Laursens barn af Forlev (begravet)
Rasmus Jensens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Christen
Laurs Sørensen af Vrold som var trolovet til Søren Jensens datter - 22 år
korporal Imhofs barn af Barakkerne (begravet)
fol 101a
Rasmus Jensens barn Christen af Skanderborg (i kirke)
Rasmus Bødkers hustru Gertrud Jensdatter for hendes foragtelige levned med drukkenskab m.v. (public absolveret)
Søren Væver af Stilling - 72 år
Søren Rask af Gram (begravet)
Jens Jensens hjemmedøbte barn af Stilling - Mette
Mathias Michelsens barn af Skanderborg - Marie Kirstine
Jens Jensens barn Mette (i kirke)
Niels Møllers barn Niels af Skvætmølle (begravet)
fol 101b
sl Erich Laursens datter Karen af Vrold - 16 år
Peder Terkildsens barn af Vrold (begravet)
Christopher Skrædders barn af Gram (begravet)
Jørgen Rasmussen af Ladegård (public absolveret)
Thor Murmands dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Rasmus Snedkers barn af Vrold (begravet)
Rudolf Pedersens steddatter af Vrold - 9 år
Peder Vævers datter af Skanderborg (begravet)
Mathias Michelsen Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
korporal Imhofs barn af Skanderborg - Henrich Christian
fol 102a
Michel Koukous barn af Barakkerne - Birthe Margrethe
præstens søn Jens Christopher af Skanderborg - 5 år
Christen Michelsen og Elle Laursdatter af Gram (trolovet)
Søren Smeds dødfødte barn af Vrold (begravet)
Andreas Skomagers barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Christopher Nielsens barn af Vrold - Anne
fol 102b
Jens Smeds barn af Stilling - Anne Marie
Rasmus Rasmussens hjemmedøbte barn af Vrold - Voldborg
Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter (copuleret)
Rasmus Rasmussens barn Voldborg af Gram (i kirke)
Søren Rasmussen fra Hvolbæk og Maren Michelsdatter af Gram (trolovet)
fol 103a
Niels Wissings barn Christian Nicolaj (i kirke)
mons Christian Hansen Steenstrup og Dorthe Pedersdatter Holm (copuleret - i Linå kirke)
Enevold Møllers hustru af Fuldbro mølle - 23 år
Margrethe Davidsdatters dødfødte barn af Vrold (begravet)
Peder Laursens barn af Skanderborg - Dorthe
Bernt Henrichsen og Peder Handskemagers datter af Stilling (trolovet)
fol 103b
Margrethe Poulsdatter som udlagde rytter Søren Hansen (public absolveret)
Christen Andersens hustru som blev pisket og kom på Bremerholm (public absolveret - fordi hun havde forsømt sakramentet)
Niels Corporals hjemmedøbte barn - Maren
Søren Haases barn af Skanderborg - Anneke
Jacob Pottemager af Stilling og Sidsel Nielsdatter (copuleret)
Christen Jespersens dødfødte barn af Stilling (begravet)
en aftakket rytters barn Blasius af Skanderborg (begravet)
Friderich Andersens barn af Vrold - Niels
Niels Pedersens barn Grethe (i kirke)
Jens Jensens broder af Stilling - 27 år
fol 104a
Jens Jensen Fregerslevs hjemmedøbte barn af Stilling - Jens Christopher
Erich Hems hjemmedøbte barn af Skanderborg - Christen
Peder Mortensens barn af Forlev - Maren
en gl skånsk mand af Skanderborg (begravet)
Jens Fregerslevs barn Jens Christopher af Stilling (i kirke)
Christen Pedersen Handskemager og Maren Vævers af Skanderborg (trolovet)
Nicolaj Skomagers barn af Skanderborg - Regina Cathrine
Christen Pedersens barn af Skanderborg - Jens
fol 104b
Jens Andersen og Birgitte Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Søren Nielsen og Lisbeth Friderichsdatter af Stilling (copuleret)
Peder Murmands barn af Skanderborg - Hans
rytter Bertel Andreasens hustrus hjemmedøbte barn af Skanderborg - Lucia
Søren Rasmussen og Maren Michelsdatter af Gram (copuleret)
Jørgen Rasmussens hjemmedøbte barn - Jens
Friderich Benners barn af Skanderborg - Christian Ludvig
Jørgen Rasmussens barn Jens (i kirke)
Christen Michelsen og Elle Laursdatter af Gram (copuleret)
Niels Hvols hjemmedøbte barn af Gram - Peder
fol 105a
Niels Haarbys barn af Barakkerne - Anders
Michel Doctors barn af Skanderborg - Niels
Erich Hems barn Christen (i kirke)
Rasmus Benjaminsen og Anne Dorthe Hansdatter (copuleret)
Niels Hvols barn Peder af Gram (i kirke)
Kirsten Michelsdatter af Gram (begravet)
Bernt Henrichsen og Peder Handskemagers datter af Stilling (copuleret)
Margrethe Jensdatter af Stilling (begravet)
rytter Bertel Andreasens barn Lucia (i kirke)
fol 105b
Niels Rasmussens barn af Gram - Anne
Anne Marie Jensdatter af Stilling som udlagde rytter Willum Pedersen (public absolveret)
Knud Soldats barn af Gram - Søren
Casper Kierulfs hustru af Skanderborg - 60 år
rytter Sassis? barn af Barakkerne - Jacob Christian
Jens Andersen og Birgitte Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Pedersen og Maren Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
krigsråd Gybergs hustru Cathrine Elisabeth Melbons? - 74 år
den fremmede snedkers barn fra Torrild (begravet)
Søren Rytters datters uægte barn af Stilling - Anne
fol 106a
Rasmus Bagers hjemmedøbte barn af Skanderborg - Jens
ungkarl Claus som døde i Ladegård (begravet)
Rasmus Bagers barn Jens (i kirke)
Jens Pedersens barn af Skanderborg - Jørgen
Rasmus Rasmussens barn af Gram - 1½ år
Peder Christensen af Vrold (begravet)
Christen Laursens barn af Ladegård - 2 år
Niels Laursens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Joen Andersens barn af Vrold - 2 år

1739
fol 106b
Peder Mortensens barn af Forlev (begravet)
Jesper Smeds datters uægte barn af Skanderborg - David (smedesvend Oluf Olufsen af København)
Jens Skovs barn af Skanderborg - Jens
Jens Kudsks barn af Skanderborg - Karen
Taan Taansens barn af Forlev - Maren
Søren Dons barn af Ladegård - 1½ år
Peder Christensens barn af Vrold - 5½ år
fol 107a
Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Stilling (trolovet)
Johanne Pedersdatter af Ladegård - 80 år
Peder Rasmussens barn af Gram - Laurs
Maren Bones barn af Vrold - 3 år
Søren Dons barn af Ladegård - Anne Cathrine
Søren Dons barn Maren af Ladegård (begravet)
Peder Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Stilling (trolovet)
Maren Bones barn af Forlev - 10 år
Mette Flois? barn af Forlev - 3 år
en stakkel ved navn Jens af Vrold (begravet)
fol 107b
Peder Jørgensens tvillinger af Forlev - Laurs og Anders
Hans Nielsens barn af Vrold - Jens
Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Stilling (copuleret)
Niels Overgaards hjemmedøbte barn af Vrold (navn mangler)
en stakkels mand fra Hørning som døde i Vrold (begravet)
Rasmus Christensens barn af Ladegård - 3 år
Thomas Jensens dødfødte barn af Forlev (begravet)
David Taansens barn af Skanderborg - Sidsel
fol 108a
Thomas Ovesens barn af Skanderborg - 3 år
Peder Jørgensens barn af Forlev - 3 uger
Peder Jørgensens barn Laurs af Forlev (i kirke)
Casper Kierulf og Gudde Cathrine Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Niels Jensens barn af Vrold - 3 uger
fol 108b
Niels Bondes hjemmedøbte barn af Vrold - Søren
husmand Søren Nielsens dødfødte barn af Gram (begravet)
Jacob Pottemagers hjemmedøbte barn - Erich
Jens Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Vibeke
Bodil Vinkone af Skanderborg (begravet)
Knud Legaard og Marie Lucie Hachen af Skanderborg (trolovet)
Jacob Pottemagers barn Erich af Stilling (i kirke)
fol 109a
Jens Dragons barn Vibeke (i kirke)
smedens barn Willum af Gram (i kirke)
gl Maren Jespersdatter af Vrold - 80 år
Karen Jensdatters barn af Vrold - 6 år
Niels Overgaards barn af Vrold - 5 uger
Niels Bondes barn Søren af Vrold (i kirke)
Jørgen Dons navnløse barn af Ladegård (begravet)
fol 109b
Casper Blytækkers hustru af Skanderborg - 27 år
aftakket rytter Hans Fosses barn af Stilling - Cathrine
Niels Klokkers barn af Skanderborg - Mathias
Niels Laursens barn af Vrold - 7 år
Johanne Ammes uægte barn af Skanderborg - Rasmus
Rasmus Bødkers datter for sakramentets forsømmelse (public absolveret)
fol 110a
Johan Didrich Schiøndagh og Else Rasmusdatter af Skanderborg (trolovet)
Knud Legaard og Anne Marie Hachen (copuleret)
Rasmus Sørensen Fynbo og Kirstine Jochumsdatter (trolovet)
Niels Skrædder af Skanderborg - 80 år
Thomas Ovesens barn - Anne Malene
fol 110b
Enevold Jensen Møller og Anne Margrethe Legaards af Skanderborg (trolovet)
den gl apoteker Bartolomæus i Skanderborg - 88 år
Jens Fregerslevs barn af Stilling - 9 mdr
Peder Normanns hjemmedøbte barn Kirsten Marie (i kirke)
skrædderens moder af Vrold (begravet)
Søren Smeds barn af Vrold - Karen
Johanne Amme som udlagde Christian Rasmussen Bødker (public absolveret)
Peder Christensens barn af Vrold - 14 uger
Jørgen Fiskers datters uægte barn af Skanderborg - Anne Rosine
fol 111a
korporal Henrich Blacks tvillinger af Skanderborg - Johannes Ceriacus og Sophie Magdalene
Anders Jørgensens barn af Forlev - 11 år
Rasmus Ditlevsen og Kirsten Mathiasdatter af Forlev (trolovet)
Mathias Michelsens barn af Skanderborg - Michel
Peder Rasmussen og Anne Jensdatter af Stilling (copuleret)
fol 111b
Peder Terkildsens barn af Vrold - Kirsten
Christian Tiils barn Johan Friderich (i kirke)
Peder Poulsens barn af Stilling - Hans
aftakket rytter Jørgen Rasmussen af Skanderborg (begravet)
Bernt Hansens barn af Stilling - Hans
Rasmus Fynbo og Anne Kirstine Jochumsdatter (copuleret)
et dødfødt rytterbarn fra Svanes kompagni (begravet)
fol 112a
Peder Handskemagers søn af Stilling - 12 år
Casper Kierulf og Gudde Cathrine Jensdatter (copuleret)
Jens Poulsen og Anne Andersdatter af Ladegård (trolovet)
Friderich Andreasens barn af Stilling - Christian
Enevold Jensen og Anne Margrethe Legaards (copuleret)
rytter Johan von Berns barn af Barakkerne - Johannes
Niels Jensens barn af Forlev - Gertrud
Jens Hansens barn af Gram - Michel
fol 112b
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Skvætmølle - Else Cathrine
Jens Virrings hustru af Vrold død i barnsnød (begravet)
Jens Laursens barn af Forlev - Anne
Rasmus Benjaminsens barn - Anne Marie
Niels Jensens barn af Forlev - Gertrud
Niels Glarmesters hjemmedøbte barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte
fol 113a
Rasmus Ditlevsen og Kirsten Mathiasdatter af Forlev (copuleret)
den gl Maren Bertelsdatter af Skanderborg - 80 år
Niels Møllers barn Else Cathrine af Skvætmølle (i kirke)
Niels Glarmestere barn Ingeborg Charlotte (i kirke)
Peder Rasks barn af Vrold - Laurs
kleinsmedesvend Oluf Olufsen ?holm og Malene Johansdatter af Skanderborg (trolovet)
Christian Bruuns hjemmedøbte barn på slottet - Henriette Lucie
fol 113b
Niels Hyrdes barn af Skanderborg - Morten
rytter Ulrich Liebs? barn af Barakkerne - Dorothea Saphine
Niels Glarmesters barn af Skanderborg - 6 uger
Jørgen Pedersen og Anne Erichsdatter af Stilling (trolovet)
sr Christian Bruuns barn Henriette Lucie (i kirke)
Søren Pedersen Lægdsmands barn af Gram - Anders
rytter Christen Nielsens dødfødte barn af Barakkerne (begravet)
fol 114a
rytter Oluf Jørgensen Schultz barn af Barakkerne - Hans Jørgen
korporal Marcus' barn af Barakkerne - Christina
ritmester Holsts barn af Skanderborg - Charlotte Amalie
Søren Jensen af Vrold (begravet)
Johan Didrich Schiøndag og Else Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
rytter Hans Olufsens barn af Skanderborg - Anne Sophie
Niels Snedkers barn fra Torrild - Bendix
fol 114b
Jens Laursens hjemmedøbte barn af Forlev - Henrich
Peder Jensen og Maren Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
parykmagersvend ungkarl Christian Sour og Cathrine Lunds af Skanderborg (trolovet)
fol 115a
vagtmester Bechmans barn af Barakkerne - Didrich Gotfried
Ernst Bergsteds hjemmedøbte barn af Ladegård - Kirstine Sophie
Niels Torrild Snedkers barn - 3 uger
Jens Knudsen af Vrold - 76 år
vagtmester Bechmans barn Didrich Gotfried (i kirke)
Morten Bagers barn af Skanderborg - Morten
Christen Rasmussens barn af Ladegård - Rasmus
soldat Peder Loft og Kirsten Pedersdatter af Stilling (copuleret)
Peder Lofts barn af Stilling - Maren
Cathrine Hansdatter som udlagde Rasmus Nielsen der tjente Helms (public absolveret)
fol 115b
sl madam Bruun fra slottet - 34 år
Christen Jensen Soldat og Maren Jensdatter af Stilling (copuleret)
Jens Rytters barn af Skanderborg - Peder
hyrdens barn af Skanderborg - 6 uger
hattemagersvend Anders Rasmussen og Kirstine Hansdatter (trolovet)
Knud Jensens hjemmedøbte barn af Vrold - Jens
Niels Overgaards tvillinger af Vrold - Jens og Karen
Rasmus Nielsen som tjente Jørgen Fogh for lejermål med Cathrine Hansdatter (public absolveret)
fol 116a
Knud Jensens barn af Vrold - 8 dage
rytter Christen Nielsens syge kone fra Barakkerne - 25 år
Jens Laursen Skovfogeds barn af Forlev - Jørgen Henrich
gl Søren Pedersens barn af Gram - Kirsten
vagtmester Blume af Barakkerne (begravet)
Niels Overgaards tvillinger af Vrold - 10 dage

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c