s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1750-60
Blandede poster


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1750
fol 192a
Jens Poulsens barn af Gram - Karen
Peder Pedersens hjemmedøbte barn af Stilling - Peder
Johan Væver af Skanderborg som også var tambour (begravet)
farver Mathias Sortrups barn af Skanderborg - Jochum Borneman
fol 192b
Peder Nielsens barn af Vrold - Kirsten
birkeskriver Wissings barn af Skanderborg - Christine Agathe
Jens Laursens hustru af Forlev (begravet)
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Nicolaj
rytter Poul Leitz barn af Barakkerne (begravet)
Jens Skovs barn af Skanderborg - 8 år
fol 193a
Jacob Rasmussen af Vrold og Anne Christophersdatter (copuleret - i Hørning kirke)
Peder Poulsen og Anne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
Morten Drejers barn af Vrold - Birgitte
Huskirstens barn af Stilling (begravet)
Maren Jørgensdatter som tjente Peder Jørgensen i Forlev og udlagde Anders Mørch (public absolveret)
en stakkels mand fra Kattrup som døde i Skanderborg (begravet)
Rasmus Vægters barn af Skanderborg - Niels
portnerens hustru af Skanderborg (begravet)
fol 193b
Jens Skov Skomagers barn af Skanderborg - Rasmus
Christen Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
lille Stine hos Niels Baes i Skanderborg - 5½ år
Anders Nielsen Mørch af Forlev (public absolveret)
Jens Skovs mindste barn af Skanderborg (begravet)
Jens Jørgensen Leth og Anne Sørensdatter Dons af Ladegård (copuleret - kongebrev)
Peder Søgaards barn af Stilling - Karen
Bringel Skrædders svigermoder af Skanderborg (begravet)
fol 194a
Niels Jensens barn af Vrold - Maren
Mathias' barn af Forlev - Johanne
Andreas Christensen fæstebonde i Skårup sogn i Silkeborg og Lisbeth Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Niels Andersen og Maren Andersdatter af Vrold (trolovet)
fol 194b
Jens Højrups barn af Skanderborg - Peder
Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Cathrine Marie
Frandses moder af Gram (begravet)
Søren Skrædders barn af Skanderborg (begravet)
Maren Jørgensdatters uægte barn af Forlev - Niels
Niels Pedersens datter af Skanderborg - 12 år
Laurs Sørensens barn af Vrold - 9 år
Friderich Benners barn af Skanderborg - Regine
fol 195a
Frandses barn af Gram - Maren
korporal Bertelsens barn af Skanderborg - ½ år
Niels Rasmussen af Hvolbæk og Mogens Smeds datter af Vrold (trolovet)
Søren Rasmussens barn af Gram - Johan
portner Jens Nielsen og Karen Nielsdatter af Torrild (trolovet)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - Anne Marie
de tyske trykkerfolks barn af Skanderborg - Anne Helene
fol 195b
Jens Skov Skomagers hustru - 38 år
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Michel
Rasmus Andersen Hesteskærer og Maren Westsdatter af Samsø (trolovet)
Christian Thescou Soldat og Anne Cathrine Johansdatter af Forlev (copuleret)
Jens Jensen og Anne Marie Sørensdatter (trolovet)
fol 196a
Jens Jensen som tjener madam Haunstrup for lejermål med Maren Sørensdatter af Yding (public absolveret)
Niels Christensen Skomagersvend og Lisbeth Nielsdatter (trolovet)
trompeter Lantz barn af Skanderborg - Maren
Niels Christensen og Lisbeth Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Adrian Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter (trolovet)
fol 196b
Christen Nielsen Snedkers barn af Skanderborg - Niels
Adrian Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Margrethe Taans som udlagde aftakket rytter Christen Nielsen (public absolveret)
Jørgen Feldbereders hustru af Skanderborg (begravet)
Jens Højrups barn af Skanderborg - ½ år
Karen Jeppes barn af Skanderborg - 5 år
Herløv Jensen Bamberg af Skanderborg - 56 år
Johan Smits barn af Forlev - Rasmus
Christen Betjents barn af Skanderborg - Niels
fol 197a
Maren Pedersdatter af Vrold - 80+ år
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Rasmus Jacobsen Skomagers barn af Skanderborg - Jacob
Christen Poulsen og Anne Nielsdatter (copuleret)
Jens Skoleholders barn - Margrethe
Margrethe Taans uægte barn af Skanderborg - Christen
Peder Laursens hustru af Skanderborg - 35 år
fol 197b
Jens Jensen Væver og Anne Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Tiils barn af Skanderborg - Christiane Malene
Bertel Jacobsens barn af Forlev - Anne Cathrine
Rasmus Dams barn af Gram - Christian
Søren Vævers dødfødte barn af Stilling (begravet)
Anders Rasmussen Hesteskærers datter Kirsten af Stilling som udlagde husmand Poul Nielsen af Torrild (public absolveret)
Rasmus Nielsens barn af Gram - Just
Niels Christensen og Anne Lisbeth Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
portneren Jens Nielsen og Anne Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 198a
Niels Andersen Skrædders barn af Skanderborg - Anders
Søren Jacobsens barn af Stilling - Margrethe
hestegilder-datterens uægte barn af Stilling - Hans
oberstløjtnant Eichsteds barn af Skanderborg - Valentin Jørgen
Jørgen Jensen og Apelone Christiansdatter af Skanderborg (trolovet)
Niels Andersen og Maren Andersdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Andersen Hestegilders søn af Stilling og Maren Westsdatter af Samsø (copuleret)
Peder Bech Handskemagers hustru af Skanderborg (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - Maren
fol 198b
Niels Jensens søn af Forlev - 20 år
almisselem Anne Pedersdatter af Vrold - gammel og vanfør
en stakkels kone som døde i Vrold fra to pigebørn (begravet)
Rudolf Pedersen af Vrold (begravet)
Niels Bondes barn af Vrold - 8 dage
Poul Leitz Rytters barn af Barakkerne - Poul
Søren Sørensens barn af Forlev - Anne Dorthe
Adrian Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Joen Andersens hustru af Vrold - 50 år
Peder Laursen og Johanne Nielsdatter af Skvætmølle (trolovet)
præstens moder Birgitte Michelsdatter (efter 12 års ægteskab og 46 års enkestand) - 87 år
fol 199a
Christen Dams barn af Gram - 8 år
Taan Taansens barn af Forlev - Ellen
Morten Gabrielsens barn af Forlev - Jens
Terkild Mortensens barn af Vrold - Margrethe
enkemand Jens Nielsen Bech af Skanderborg og Karen Sørensdatter (trolovet)
Christopher Johansens barn af Strygerhuset - Kirstine
Jens Bech Handskemager og Karen Sørensdatter af Skanderborg (trolovet)
Espen Laursen og Maren Erichsdatter af Vrold (trolovet)
en stakkels kone som døde i Vrold (begravet)
fol 199b
Rasmus Pedersens barn af Gram - Peder
Søren Rasks barn af Gram - Peder
Espen Laursen og Maren Erichsdatter (trolovet)
Rasmus Mørchs svigermoder af Forlev (begravet)

1751
fol 200a
sadelmager Johan Grønwalds barn af Skanderborg - Christian Grønwald
Niels Hvol af Gram (begravet)
Rasmus Skrædders barn af Stilling (begravet)
Jacob Rasmussens barn af Vrold - Maren
Jørgen Foghs barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Espen Laursens hjemmedøbte tvillinger af Vrold (begravet)
Anders Murmester og Maren Jacobsdatter af Skanderborg (trolovet)
Morten Bagers søn lille Morten af Skanderborg - 10 år
Rasmus Skovfogeds barn af Forlev - Anne Marie
Søren Pedersens barn af Gram - 12 år
fol 200b
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - Anne
Christen Jespersen og Inger Jensdatter af Stilling (trolovet)
Oluf Hyrdes hustru af Stilling (begravet)
Jens Rasks barn af Vrold - Anne
Anders Michelsens barn af Gram - Niels
Peder Laursen af Skanderborg og Johanne Nielsdatter af Skvætmølle (copuleret)
Rasmus Skrædders barn af Stilling (begravet)
Espen Laursen og Maren Erichsdatter af Vrold (copuleret)
major Eichsteds søn Valentin Jørgen af Skanderborg - ½ år
hjulmandens barn af Gram - Søren
Peder Jørgensen og Maren Bones af Vrold (copuleret)
Anders Nielsen Murmester og Maren Jacobsdatter af Vrold (copuleret)
Jens Rasks barn af Vrold (begravet)
Jens Møllers barn af Stilling - Maren
fol 201a
Christen Handskemager en gl betler af Skanderborg (begravet)
en rytter af Skanderborg (begravet)
Friderich Benners hustru [Vibeke Jespersdatter] af Skanderborg - 38 år
Søren Horns barn af Gram - Anne Dorthe
Rasmus Skrædders barn af Stilling (begravet - den sidste af hans børn)
Christen Jespersens datter af Stilling - 21 år
Hans Nielsens barn af Vrold - Rasmus
Jens Bech Handskemager af Skanderborg og Karen en gl pige (copuleret)
Søren Horns barn Anne Dorthe af Gram (i kirke)
Poul Henrichsen Soldat og Karen Michelsdatter (copuleret - i Dover kirke)
fol 201b
Christen Michelsens hustru af Gram (begravet)
Rasmus Poulsen hustru af Skanderborg (begravet)
en rytter af Skanderborg som druknede (begravet)
rytter Friderich Struch af Skanderborg og Kirstine Octermans (trolovet)
Anders Guldsmeds barn Peder af Skanderborg - 1½ år
Rasmus Andersen Hestegilders barn af Stilling - Else Margrethe
Søren Joensens gl kone af Vrold (begravet)
Jens Nielsen Portners barn af Skanderborg - Christine
fol 202a
den anden rytter som druknede (begravet)
Thomas Jensens datter af Forlev og en enkemand, Jørgen Rasmussens bror, fra Hvolbæk (trolovet)
mons Sortrups hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne Cathrine
rytter Andreas Scheels barn af Barakkerne - Marie Grethe
mons Sortrups hjemmedøbte barn (begravet)
Bendix Andreasen Skomager og Birgitte Christiansdatter Tiil (trolovet)
Anders Jensens barn af Vrold - Jesper
en luftspringers barn født i Skanderborg - Johan Bernt
fol 202b
Anders Christensens barn af Gram - Gertrud
luftspringerens barn (begravet)
rytter Friderich Struch og Christine Octermans af Skanderborg (copuleret)
Rasmus Jensen Snedkers barn af Vrold (navn mangler)
en rytter af Tramps kompagni og Bringel Skrædders kones søster (trolovet)
Christen Michelsen og Anne Rasmusdatter af Gram (trolovet)
Niels Rasmussen af Hvolbæk og Thomas Jensens datter af Forlev (copuleret)
Rasmus Hjulmands barn af Gram (begravet)
kyrasér Jacob Nielsen og Ingebrog Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 203a
Jørgen Feldbereder og Apelone Christiansdatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Baastrups barn af Vrold - Rasmus
den nye smeds barn af Vrold - 13 uger
Isak Nielsens hustru af Skanderborg (begravet)
Jacob Bertelsens enke af Forlev - 63 år
Peder Høghs barn af Gram - Anne
Christen Michelsen og Anne Rasmusdatter af Gram (copuleret)
Søren Pedersen Landsoldats barn af Vrold - Maren
Rasmus Jensens hustru af Vrold (introduceret)
Søren Pedersens barn af Gram - Anne
rytter Jacob Nielsen og Ingeborg Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 203b
Rasmus Pedersen Landsoldats barn af Stilling - Peder
Jørgen Slagters datter af Skanderborg - 10 år
Erich Sørensen af Vrold - 40 år
Rudolf Pedersens datter Maren af Vrold - 32 år
Niels Laursens datter Anne af Vrold - 9 år
Bendix Andreasen og Birgitte Christiansdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Smeds datter Anne Kirstines uægte barn af Gram - Hans
Peder Høghs hustru (introduceret)
Søren Pedersen Soldats hustru (introduceret)
Peder Laursen Bech af Skanderborg - 44 år
Søren Pedersens hustru af Gram (introduceret)
Rasmus Pedersen Soldats hustru af Stilling (introduceret)
Friderich Benner og Kirsten Hedvig Nielsdatter af Skanderborg (trolovet)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - 4 år
Knud Bondes hjemmedøbte barn af Vrold (navn mangler)
soldat Christian Friderichsens barn af Forlev - Kirsten Marie
Jens Jensen Vævers barn af Skanderborg - Anne Dorthe
fol 204a
Peder Rasmussen af Stilling - 72 år
Knud Jensens barn af Vrold - 8 dage
Rasmus Skrædders barn af Stilling - Michel
Morten Andersen Rytter og Margrethe Mortensdatter af Skanderborg (copuleret)
Christian Soldats hustru (introduceret)
Niels Klokkers barn af Skanderborg - Niels
Taan Jensen og Anne Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Thomas Jensens hustru af Forlev (introduceret)
Thomas Jensens mindste barn af Forlev - 5 uger
Jens Vævers hustru (introduceret)
Knud Bondes hustru (introduceret)
Jens Nielsen Soldats barn af Stilling - Bernt
fol 204b
Taan Jensen og Anne Pedersdatter af Vrold (copuleret)
Christen Andersen Horn og Kirsten Michelsdatter af Ladegård (copuleret)
Bertram Jørgensens hustru af Stilling - 64 år
Christen Jespersens barn af Stilling - Jesper
lægdsmandens hjemmedøbte barn af Gram - Else
Niels Klokkers hustru (introduceret)
Friderich Benner og Niels Pedersens datter (copuleret)
Jens Poulsens barn af Gram - Karen
lægdsmandens barn af Gram - 3 uger
korporal Bertelsens barn af Skanderborg - Henrich
fol 205a
Rasmus Nielsens barn af Stilling - Jens
Jens Mathiasens barn af Stilling - 3 uger
Niels Vejles barn af Skanderborg - Christen
Bertel Jacobsens barn af Forlev - 8 dage
Jens Jørgensens barn af Forlev - Anne Margrethe
Christen Rasmussens barn af Stilling - Jens
Christen Pedersens barn af Vrold - Anders
Rasmus Skovfoged af Forlev - 33 år
korporal Bertelsens barn af Skanderborg - ½ år

1752
fol 205b
almisselem Anne Munks af Vrold (begravet)
Jens Jensens søn af Gram (begravet)
Anders Jørgensens barn af Forlev - Karen
Adrian Pedersen Skomagers tvillinger af Skanderborg - Anne Cathrine og Maren
fol 206a
husmand Niels Jensens barn af Vrold - Maren
Niels Nielsen Snedker af Skanderborg - 97 år
Jens Stillings hjemmedøbte barn af Skanderborg - Dorothea
rytter og katolik Poul Leitz optaget i menigheden efter at være (public absolveret)
amtsforvalterens kudsk Niels Andersen af Skanderborg - 26 år
Mathias Pedersens dødfødte barn af Forlev (begravet)
Jacob Rasmussens barn af Vrold - 3 uger
Christen Betjent af Skanderborg - 35 år
fol 206b
skræddersvend Niels Olufsen Rømmes af Horsens og Anne Sophie Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
Jens Smeds barn af Stilling - 3 år
Jens Nørgaards barn af Stilling - Espen
Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Edel Margrethe
Adrian Pedersens tvillinger af Skanderborg - 14 dage
Niels Olufsen Rømmes og Anne Sophie Jørgensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 207a
Niels Laursen og Else Thomasdatter Molderup som begge tjente grevinde v. Holstein på Sjælland (trolovet)
Jens Nielsen Wrold af Skanderborg - 74 år
rytter Morten Andersens barn af Skanderborg - Kirsten
Jens Jensen som tjener madam Haunstrup og Kirsten Nielsdatter tjenende ibd (trolovet)
fol 207b
Christen Jespersen af Stilling (begravet)
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Karen
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Erich
Rasmus Vandmand og hans søn af Vrold som begge druknede (begravet)
hyrdens barn af Stilling - Niels
kammerherre og amtsmand Woydas hjemmedøbte barn af Skanderborg - Friderica Lovise
Taan Jensens barn af Vrold - Maren
Mads Skrædders barn af Stilling - 5 år
rytter Friderich Struchs dødfødte barn af Barakkerne (begravet)
fol 208a
amtsmand Woydas barn Friderica Lovise (i kirke)
Niels Laursen og Else Thomasdatter Molderup (copuleret)
Sidsel Nielsdatters uægte barn fra Grauerslund sogn - Maren
Niels Olufsen Rømmer og Sophie Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Ondrup Snedkers barn af Skanderborg - Else
Rasmus Feldbereder af Skanderborg - 61 år
trykkerens datter Clara af Skanderborg - 7 år
rytter og sadelmager Fiiger af Skanderborg - 57 år
Jep Laursens barn af Stilling - Anne
vagtmester Marcussens barn af Barakkerne - Alexander Ernst
fol 208b
Hans Henrich af Stilling (begravet)
Rasmus Mørch Skovfogeds barn af Forlev - 5 år
et taterbarn af Vrold - ½ år
Rasmus Laursens barn af Gram - Laurs
rytter Linert Frisman af Barakkerne - 26 år
Rasmus Nielsens søster af Gram - 29 år
Niels Jensen Ustrup og Karen Jensdatter (trolovet)
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Karen
Niels Jensen Ustrup og Karen Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Peder Søgaards barn af Stilling - Anne Kirstine
Niels Laursen af Forlev (begravet)
fol 209a
Mathias Sortrups barn af Skanderborg - Friderich Ludvig
Lisbeth Hansdatter som tjente Søren Bager og udlagde rytter Casper Busk der var død i Fredericia (public absolveret)
enkemand Niels Rasmussen og Dorthe Henrichsdatter af Gram (trolovet)
Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Elle
Søren Rasmussens barn af Gram (begravet)
Niels Laursens barn fra portstuen? - Christian
smedens hjemmedøbte barn af Vrold (navn mangler)
vagtmester Holst af Barakkerne - 38 år
Thomas Hansen af Vrold (begravet)
Mette Pedersdatters datter af Ladegård - 19 år
fol 209b
smedens hjemmedøbte barn af Vrold (begravet)
Sidsel Nielsdatters fra Grauerslund sogn som udlagde kræmmer Michel Pedersen (public absolveret)
3 ryttere af Barakkerne (begravet)
Niels Ustrup og Karen Jensdatter (copuleret)
rytter Oluf Nielsen - 50 år
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Hans Petersen
Jørgen Feldbereders hustru af Skanderborg - 40 år
rytter Michel Swinek af Barakkerne - 49 år
Laurs Sørensens hjemmedøbte barn af Vrold - Søren
enkemand Bertram Jørgensen og Johanne Jørgensdatter af Stilling (trolovet)
Laurs Sørensens barn Søren (i kirke)
Peder Helt for lejermål (public absolveret)
fol 210a [kort 8]
Christopher Rasmussen Svejstrup og Elisabeth Margrethe Nicolajsdatter (trolovet)
Niels Rasmussen af Dørup og Dorthe Henrichsdatter af Gram (copuleret)
Christopher Rasmussen og Elisabeth Margrethe Nicolajsdatter af Skanderborg (trolovet)
Oluf Hyrdes barn af Stilling (begravet)
Niels Bondes hjemmedøbte barn af Vrold - Anne Marie
Jens Nielsens barn af Vrold - Anne Johanne
Jørgen Jensen Feldbereder og Mette Andersdatter (trolovet)
Maren Fiskers af Skanderborg - 55 år
fol 210b
Søren Fynbo af Skanderborg - 70 år
Morten Drejers barn af Vrold - Iver
Jens Jensen Soldat og Inger Jensdatter af Stilling (trolovet)
Søren Bagers hustru af Skanderborg (begravet)
trompeter Lantz af Skanderborg - 46 år
Christopher Rasmussen og Elisabeth Margrethe Nicolajsdatter (copuleret)
sl Christen Betjents barn af Skanderborg - 2½ år
Søren Michelsen af Gram - 36 år
etatsrådinde Jessens fruerpige Dorthe Pedersdatter som udlagde Peter Helt (public absolveret)
Anders Andersen af Vrold - 52 år
Søren Rasmussen af Hvolbæk og Anne Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
Casper Blytækkers mindste barn af Skanderborg (begravet)
Jens Rasmussens barn af Vrold (navn mangler)
Jens Skomager af Skanderborg - 66 år
Christopher Erichsen og Karen Nielsdatter af Forlev (trolovet)
fol 211a
Knud Pedersen af Blegind og Maren Jensdatter af Gram (trolovet)
Peter Andreasen Helt og enke Johanne Nielsdatter (trolovet)
sergeant Niels Laursens barn af Skanderborg - 9 mdr
Jørgen Jensen og Mette Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
rytter Poul Leitz barn af Barakkerne - Anders
Johan Smeds barn af Forlev - Maren
Peder Skrædders søn af Vrold - 17 år
Rasmus Snedker af Vrold - 70 år
birkeskriver Wissings barn af Skanderborg - Niels
fol 211b
Niels Christian Jørgensen Møller og enke Bodil Stephansdatter (trolovet)
Christopher Erichsen og Karen Nielsdatter af Forlev (copuleret)
Søren Pedersen og Else Jensdatter af Forlev (trolovet)
Jens Jensen og Inger Jensdatter af Stilling (copuleret)
Peder Pedersens barn af Stilling - Gertrud
Bertel Jacobsens barn af Forlev - Margrethe
Bertel Jacobsens barn Margrethe (begravet)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - Maren
Niels Jensens barn af Vrold - Jens
Jens Madsens barn af Stilling - Mads
fol 212a
Peter Helt og Johanne Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Bertram Hyrde af Stilling og Johanne Nielsdatter (copuleret)
Niels Christensen Møller og Bodil Stephansdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Rasmussen af Hvolbæk og Anne Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Knud Pedersen af Blegind og Maren Jensdatter af Gram (copuleret)
Søren Pedersen og Else Jensdatter af Forlev (copuleret)
Friderich Benners barn af Skanderborg - Niels
Oluf Christensens barn af Stilling - Michel
Jørgen Slagters barn af Skanderborg - Simeon
Anders Hattemagers barn af Skanderborg - Maren
farver Claus Brandts barn af Skanderborg - Christian
fol 212b
soldat Peder Mogensen og Kirsten Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Christen Michelsens barn af Gram - Michel
Knud Snedkers barn af Stilling - Karen
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - Peder
Kirsten Pedersdatter af Vrold som var trolovet med Peder Mogensen og døde i barselsseng (begravet)
Søren Vævers hustru af Stilling (begravet)
Rasmus Christensens barn af Ladegård (begravet)
Jens Stillings barn af skolen - ½ år
degnens barn af Hundslund som var i Skvætmølle hos svigerforældrene - 1 år
Peder Skrædders enke af Vrold - 60 år
Mathias Christensen og Karen Sørensdatter af Vrold (trolovet)
fol 213a
Niels Andersens barn af Vrold - Anders
korporal Bertelsens barn af Barakkerne - Ingeborg Cathrine
Christopher Rasmussens barn af Skanderborg - Rasmus
Christophers barn af Strygerhuset - Johan
Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter sl Rasmus Joensens enke af Vrold (trolovet)
Peder Skomagers barn af Skanderborg - Rasmus
Rasmus Mørks barn af Forlev - 12 år
Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter af Vrold (trolovet)
Peder Nørgaard som faldt ned af et træ og slog sig ihjel (begravet)
fol 213b
Hans Allesens barn Anne Cathrine af Vrold - 5 år
Christen Skomagers barn af Skanderborg (begravet)
Hans Allesens barn af Vrold - Rasmus
rektor Jens Viby af Skanderborg - 72 år

1753
fol 213b
Søren Væver og Anne Frandsdatter af Stilling (trolovet)
Christopher Rasmussens barn af Skanderborg (begravet)
Rasmus Andersens datter Maren af Vrold og Just Rasmussen af Emborg (trolovet)
en katolsk luftspringer af Skanderborg - 30 år
enkemand Søren Bager og enke Maren Jørgensdatter (trolovet)
Anders Nielsen Mørch af Forlev - 30 år
Johanne Willumsdatter af Skanderborg (begravet)
Søren Snedker og Anne Margrethe Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 214a
enkemand Søren Snedker og Anne Margrethe Pedersdatter af Nørre Vissing (trolovet)
Rasmus Hansen og Birgitte Hansdatter af Vrold (trolovet)
Joen Andersens datter og Christen Nielsen af Vrold (trolovet)
Anne Margrethe Pedersdatter som tjente på slottet og udlagde Jørgen Jensen Murmester (public absolveret)
soldat Jens Laursen og Mette Hansdatter af Stilling (copuleret)
den gl Christopher Nielsen Fisker af Vrold - 67 år
Søren Væver og Anne Frandsdatter af Stilling (copuleret)
Christen Skomagers mindste barn af Skanderborg - 3 år
Søren Bager og Maren Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Rytzows hustru af Skanderborg - 56 år
Søren Skovfogeds piges uægte tvillinger - Christian og Maren (Jens Christian)
Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Søren Skovfogeds piges uægte tvillinger (begravet)
fol 214b
Søren Jacobsens barn af Stilling - Jacob
Ulrich Jacobsen og enke Maren Jørgensdatter Ustrup (trolovet)
Jens Laursen Molbo af Stilling - 72 år
Søren Sørensens barn af Forlev - Clara Eleonora
Søren Jacobsens barn Jacob af Stilling (i kirke)
sergeanten Jens Hvidberg af Vrold - 50 år
Jens Taansens datter af Vrold der fik de to uægte børn (begravet)
Jens Balle - 70 år
Maren Pedersdatter som tjente Jens Pedersen Smed og udlagde Søren Bødker af Vrold (public absolveret)
Jens Mathiasen af Stilling - 47 år
flensborgkonens mand Martin Byner - 74 år
Friderich Strucks navnløse barn af Barakkerne (begravet)
Niels Skrædders barn af Skanderborg - Christiane Dorothea
madam Burchard som døde hastig - 78 år
fol 215a
Christen Legaards barn af Skanderborg - Poul
Søren Vævers dødfødte barn af Stilling (begravet)
Jens Vævers barn af Skanderborg - Jep
Johan Sadelmagers barn af Skanderborg - Niels
hyrden Oluf Christensens barn af Stilling - Niels
Søren Andersen Bødker af Vrold for lejermål med Maren Pedersdatter (public absolveret)
Jacob Bagers moders ugifte moster af Skanderborg - 95 år
Rasmus Skrædder af Stilling for lejermål (public absolveret)
Jørgen Hvidbergs enke Karen Laursdatter af Vrold og Peder Rasmussen rytter (trolovet)
fol 215b
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - Erich
Jens Knudsens enke af Vrold (begravet)
Jens Bager af Skanderborg - 78 år
vagtmester Hansens hustru af Barakkerne (begravet)
Jesper Skomagers hustru af Skanderborg (begravet)
Ulrich Jacobsen og Maren Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Just Rasmussen og Maren Rasmus Andersens datter af Vrold (copuleret)
Jens Rasmussens moder af Vrold (begravet)
Jørgen Feldbereders barn af Skanderborg - Jens
Samuel Christian Wagner og Mette Rasmusdatter (trolovet)
fol 216a
fahnsmeden Johan Wejbechs barn af Barakkerne - Andreas
Laurs Sørensen af Vrold (begravet)
Søren Snedker og Anne Margrethe Pedersdatter (copuleret)
Niels Dorethes? hustru af Vrold (begravet)
Oluf Kappels barn af Barakkerne - Inger Marie
sadelmagerens barn af Skanderborg - 10 år
Mathias' barn af Forlev - Laurs
Oluf Smeds datter Johanne af Ladegård - 21 år
Peder Rasmussen Rytter og Karen Laursdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Sørensen tjenende major Pultz og Karen Hansdatter (trolovet)
et fattigt barn hos Rasmus ? i Skanderborg - 9 år
Jenses datter i Vrold og Christen Nielsen af Haarby (copuleret)
Anders Michelsens barn af Gram - Anne Kirstine
fol 216b
Rasmus Nielsens barn af Gram - Anne
vægterens barn af Skanderborg - Ide Margrethe
Adrian Petersens barn af Skanderborg - Peder
mons Sortrups barn af Skanderborg - Christian Gertsen
Jens Schandorf af Ladegård - 26 år
Christopher Erichsens barn af Forlev - Charlotte
Rasmus Nielsens barn af Stilling - 2½ år
Søren Sørensens barn af Gram - Maren
Morten Andersen Rytters barn af Skanderborg - Anders
Hans Jensen født i Grumstrup og enke Johanne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
fol 217a
Christen Bødkers datter af Forlev - 25 år
Hans Jensen og Johanne Nielsdatter af Vrold (trolovet)
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - ½ år
Jens Skoleholders barn - Dorthe
Thomas Jensens barn af Forlev - Jens
mons Sortrups mindste barn af Skanderborg (begravet)
Jørgen Slagters mindste barn af Skanderborg - 1½ år
Knud Jensens barn af Vrold - Jens
Christian Wagner og Mette Rasmusdatter af Skanderborg (copuleret)
Anders Rasmussens barn af Vrold - Anne
Knud Jensens mindste barn af Vrold (begravet)
Jens Møllers barn af Stilling - Rasmus
Jens Skolemesters mindste barn af Skanderborg (begravet)
Ulrich Jacobsens barn af Skanderborg - Else Marie
fol 217b
Niels Vejles barn af Skanderborg - Holger
Rasmus Sørensen og Karen Hansdatter af Skanderborg (copuleret)
Mathias Christensen og Agathe Jacobsdatter Bruun (trolovet)
Poul Sørensen og Cathrine Hansdatter sl Jens Balles enke (trolovet)
Espen Laursens tvillinger af Skanderborg - Laurs og Rasmus
Mathias Christensen og Agathe Jacobsdatter Bruun af Skanderborg (trolovet)
Poul Sørensen og Cathrine Balles af Skanderborg (trolovet)
fol 218a
Peder Helts barn af Skanderborg - Jytte Cathrine
Peder Roms moder af Vrold, et almisselem - 90 år
Bertel Jacobsens barn af Forlev - Niels
Hans Jensen og Johanne Nielsdatter (copuleret)
Jens Poulsen af Ladegård (begravet)
Jørgen Nielsen Smed af Båstrup og Karen Pedersdatter som tjente i Skvætmølle (trolovet)
Poul Sørensen og Cathrine Johansdatter af Skanderborg (copuleret)
Johan Christian Stegman og Maren Jensdatter (trolovet)
Søren Skovfogeds hustru af Skanderborg (begravet)
den stakkels Søren Væver af Skanderborg (begravet)
Mathias Christensen og Agathe Jacobsdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 218b
Frands Foss korporal og Cathrine Elisabeth Tiils af Skanderborg (trolovet)
Frands Fosses barn af Skanderborg - Christian
Niels Rasmussen af Hårby og Mette Andersdatter af Forlev (trolovet)
Knud Pedersens barn af Gram - Søren
Rasmus Pedersens barn af Gram - Søren
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Johanne
Enevold Møllers barn af Fuldbro mølle - Jens
rytter Johan Christian Stegman og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Karen Thorsdatter af Skanderborg (begravet)
Niels Rasmussen af Hårby og Mette Andersdatter af Forlev (copuleret)
Taan Jensens søn og Anders Jørgensens datter af Forlev (trolovet)
fol 219a
Dorthe Laursdatter af Forlev (begravet)
Peder Helts barn af Skanderborg - 6 uger
korporal Fosses barn af Skanderborg (begravet)
Bendix Andreasens barn af Skanderborg (begravet)
Niels Marcussens datter af Skanderborg - 21 år

1754
fol 219a
den gl Niels Snedker af Skanderborg - 92 år
kammerherre Woydas hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne Beate Magdalene
slotsforvalter Bruuns søn Hans Henrich af Skanderborg - 11 år
Anders Christensens hjemmedøbte barn af Gram - Anne Marie
kammerherrens barn Anne Beate Magdalene (i kirke)
Jørgen Nielsen Smed af Båstrup og Karen Pedersdatter af Skvætmølle (copuleret)
fol 219b
Anders Christensens barn Anne Marie (i kirke)
en blind mand i Stilling for lejermål i Fruering (public absolveret)
Anders Jensen Væver og Birgitte Nielsdatter Baes (trolovet)
Enevold Møllers hustru af Fuldbro mølle (introduceret)
Anders Jensen Væver og Birgitte Nielsdatter Baes (trolovet)
Anders Michelsens datter af Gram - 16 år
Niels Jensens barn af Vrold - Kirsten Marie
Søren Pedersen Soldats barn af Vrold - Cathrine Marie
korporal Foss og Elisabeth Tiils af Skanderborg (copuleret)
Søren Dons af Ladegård - 65 år
Rasmus Vester som druknede (begravet)
Christen Pedersens barn af Vrold - Peder
Niels Jensen og Mette Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
Taans barn af Vrold - Sidsel
den blinde Rasmus Jespersens barn af Stilling - Hans
fol 220a
Jørgen Thomasen af Forlev og Maren Andersdatter (trolovet)
Jacob Rasmussens barn af Vrold - Kirsten
Jørgen Mathiasen og Karen Laursdatter af Forlev (trolovet)
Jørgen Thomasen og Maren Andersdatter af Forlev (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Stilling (begravet)
Jørgen Slagters konemoder af Stilling (begravet)
Jep Laursens barn af Stilling - Laurs
den gl Christopher Skrædder af Skanderborg - over 100 år
Anders Brørups barn af Vrold - Laurs
Søren Nielsen og Anne Terkildsdatter af Stilling (trolovet)
Rasmus Jacobsens barn af Skanderborg - Jens
Christen Pedersens hustru af Vrold (introduceret)
Anders Christensens hustru af Gram (introduceret)
Rasmus Poulsen og Mette Andersdatter af Velling i Bryrup sogn (trolovet)
fol 220b
Just Rasmussen af Vrold og Helle? Pedersdatter (trolovet)
Mathias Sortrups barn af Skanderborg - 2 år
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - 2 år
Søren Pedersens barn af Forlev - Dorthe Marie
Peder Pedersen og Maren Laursdatter (trolovet)
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Erich
Taan Jespersens hustru (introduceret)
Christen Nielsens barn af Vrold - Kirsten
Peder Søgaards barn af Stilling - Niels
kaptajnsfrue madam Boye af Skanderborg - 70 år
Rasmus Poulsen og Mette Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
Jacob Rasmussens hustru af Vrold (introduceret)
Rasmus Møllers barn af Stilling - Jens
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Anne
Jørgen Mathiasen og Anne Laursdatter af Forlev (copuleret)
Peder Skrædders datter af Vrold - 16 år
en dreng som tjente Maren Mathiasdatter i Forlev - 17 år
Rasmus Murmands barn af Skanderborg - Peder
Rasmus Møllers barn af Stilling (begravet)
Friderich Skomagers mindste barn af Skanderborg (begravet)
ulæselig post
fol 221a
stumme Maries datters uægte barn af Skanderborg - Hans Jørgen (en karl ved navn Jørgen i Århus)
Bringel Skrædders svage barn af Skanderborg - 5 år
Friderich Struchs navnløse barn af Skanderborg (begravet)
Knud Pedersens hustru af Gram (begravet)
rytter Johan Kautsch og Magdalene Dorothea Henchen begge tyskere i Skanderborg (trolovet)
Rasmus Jacobsens hustru af Skanderborg (introduceret)
Friderich Skomagers hustru af Skanderborg (introduceret)
rytter Heigmans barn af Barakkerne - Anne Dorthe
Søren Pedersens hustru af Forlev (introduceret)
Christen Nielsens hustru af Vrold (introduceret)
Mathias Sørensens barn af Gram - Søren
Morten Bager af Skanderborg - 70 år
Peder Pedersen og Maren Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
Knud Pedersen og Rasmus Halds ældste datter af Gram (trolovet)
Friderich Strucks hustru af Skanderborg - 19 år
Oluf Kleinsmeds søn (begravet)
Rasmus Pedersen Murmesters søn Peder af Skanderborg - 4 uger
Rasmus Rasmussen og Johanne Jacobsdatter af Skanderborg (trolovet)
Anders Jensen Væver og Birgitte Bas af Skanderborg (copuleret)
Oluf Christensens hustru af Skanderborg - 40 år
Peder Røgters hjemmedøbte barn af Vrold - Anders
Mathias Nielsen og Kirsten Rudolfsdatter af Vrold (trolovet)
Jørgen Slagters søsterdatter af Skanderborg - 15 år
Johan Snedkers barn af Skanderborg - Jacob
Peder Røgters barn Anders af Vrold (i kirke)
fol 221b
Johan Snedkers hjemmedøbte barn af Skanderborg (begravet)
Jørgen Mathiasens barn af Forlev - Maren
Søren Vævers barn af Stilling - Søren
Søren Væver af Stilling - 38 år
Christen Båstrups barn af Vrold - Kirsten
et hjemmedøbt barn af Gram (navn mangler)
Rasmus Rasmussen og Johanne Jacobsdatter af Skanderborg (copuleret)
Just Rasmussen og Else Pedersdatter af Forlev (copuleret)
Bach Rasmus' barn af Gram - Karen
Vagners barn af Skanderborg - Friderich
Anne Terkildsdatter og Søren Jensen af Stilling (copuleret)
Knud Pedersen og Kirsten Rasmusdatter Halds af Skanderborg (copuleret)
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Jørgen Thomasens barn af Forlev - Anders
Casper Blytækkers hustru af Skanderborg (begravet)
trykkerens barn af Skanderborg - Marie Clara
hyrden Hans Peiters hustru af Skanderborg (begravet)
Peder Donnich af Ladegård (begravet)
Mathias Nielsen og Kirsten Rudolfsdatter (copuleret)
Jacob Bagers barn af Skanderborg - Michel
Niels Klokkers søn Mads af Skanderborg - 11 år
fol 222a
Niels Jensens barn af Vrold - Anne
Niels Bondes barn af Vrold - 2 år
ungkarl sr August Lobedon af Fredericia og jomf Cathrine Marie Haunstrup af Skanderborg (trolovet og copuleret)
Niels Snedkers barn af Skanderborg Kirstine
Søren Christensen og Anne Andersdatter af Ladegård (trolovet)
hyrden Hans Peiter Gierling og Maren Rasmusdatter som tjente Wissing (trolovet)
aftakket Christen Nielsen og enke Kirsten Jensdatter sl Peder Normanns (trolovet)
Jens Sørensen Stillings barn af Skanderborg - Søren
fol 222b
hyrden Hans Peiter Gierling og Maren Rasmusdatter (trolovet)
Søren Christensen og Anne Andersdatter af Ladegård (trolovet)
Christen Nielsen aftakket rytter og Kirsten Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
korporal Bertelsens barn af Barakkerne - Anne Marie
Jørgen Feldbereders barn af Skanderborg - 1½ år
Jens Poulsens barn af Gram - Poul
Niels Nørgaards hustru Karen Sørensdatter af Stilling - 57 år
Claus Brandts barn af Skanderborg - Anders
Christen Michelsens barn af Gram - Elle
Rasmus Jensen Hjulmands barn af Stilling - Maren
Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Kirstine? Dorthe
Kej Isaksen og Christiane Jensdatter (trolovet)
Johan Kautsch af Skanderborg og Dorthe Magdalene Henchen (copuleret)
Rasmus Hansens tvillinger af Vrold - Birthe og Anne
Søren Pedersen barn af Gram - Peder
fol 223a
Kej Isaksen og Christiane Jensdatter af Skanderborg (trolovet)
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - Karen
Christopher Skrædders dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Rasmus Hansens ene tvilling af Vrold (begravet)
Christen Michelsens barn af Gram (begravet)
Morten Drejers barn af Vrold - Christopher
Anders Guldsmeds hjemmedøbte barn af Skanderborg (begravet)
Christen Nielsen og Kirsten Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Jensens barn af Vrold - Johan
Søren Christensen og Karen Andersdatter af Skanderborg (copuleret)
hyrden Hans Peiter Gierling og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Søgaard af Stilling - 33 år
Søren Jensens barn af Vrold (begravet)
rytter Johan Georg Janche af Fredericia og Johanne Charlotte Litle? (trolovet)
Peder Skomagers barn af Skanderborg - Hedvig Christine
Niels Jensen og Mette Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Hans Jensens barn af Vrold - Laurs
hyrdens barn af Forlev - 8 år
Jørgen Møller Seidelin og jomf Anne Margrethe Bang af Skanderborg (trolovet og copuleret)
fol 223b
Niels Nielsen og Maren Jørgensdatter begge af Forlev (trolovet)
Jens Fregerslevs barn af Stilling - Maren
Rasmus Hansens anden tvilling af Vrold (begravet)
Mathias Christensens barn af Vrold - Anne
degnen mons Selmers barn af Hundslund født i Skvætmølle - Cecilie Helene
Jens Rytter af Skanderborg (begravet)
vagtens barn af Skanderborg - 4 år
Mathias Sortrups barn af Skanderborg - Christopher
Jens Jensens barn af Vrold - Jens
Anders Rasmussens barn af Vrold - Maren
Mathias Rasmussens barn af Vrold - 14 dage
Poul Leitz barn af Barakkerne - Peder
Hans Olufsen Rytters barn af Barakkerne - Karen
Niels Jørgensens barn af Forlev - Morten
Rasmus Jespersen og Inger Sørensdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 224a
Rasmus Nielsens hustru af Gram (begravet)
Kej Isaksen og Christiane Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Nielsens barn af Stilling - Niels
Rasmus Jespersen og Inger Sørensdatter af Skanderborg (trolovet)
Anders Vævers nyfødte barn af Skanderborg (begravet)
trompeter Bejers barn af Skanderborg - Eske Haunstrup
Christen Skomagers hustru af Skanderborg (begravet)

1755
fol 224a
Friderich Jensen af Alken og Karen Andersdatter af Vrold (trolovet)
Hans Allesens barn af Vrold - Anne Cathrine
Justs hjemmedøbte barn af Vrold - Rasmus
Jens Rasmussens barn af Vrold - Kirsten
Christen Skomagers hustru af Skanderborg - 40 år
rytter Weismüller af Barakkerne (begravet)
mons Wissings barn af Skanderborg - Christen
Jørgen Fosses datter af Skanderborg - 9 år
fol 224b
rytter Johan Christian Kautschs barn af Barakkerne - Johan Friderich
Niels Kolds barn af Vrold - Peder
Just Rasmussens barn af Vrold - 14 dage
Andreas Pedersen af Vrold (begravet)
Søren Smed af Vrold (begravet)
enkemand Christen Jensen Skomager og Anne Jespersdatter (trolovet)
en betler ved navn Thomas Nielsens yngste barn død i Vrold (begravet)
Johan Grønwald Sadelmager af Skanderborg (begravet)
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - 9 år
Casper Blytækker af Skanderborg som blev fundet død på marken (begravet)
Søren Willumsen og enke Gertrud Rasmusdatters sl Søren Smeds datter Anne Sørensdatter (trolovet)
Christen Hedegaard og Anne Jespersdatter af Skanderborg (trolovet)
Rasmus Jespersen og Inger Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Willumsen og Anne Sørensdatter af Vrold (trolovet)
Rasmus Halds konemoder af Gram - 70 år
Jens Stillings hustru af Skanderborg (begravet)
rytter Johan Georg Jancke og Johanne Charlotte Letenhamen? (copuleret)
Erich Rasmussen af Vrold (begravet)
Laurs Terkildsens? hustru af Vrold (begravet)
Poul Fynbos hustru af Skanderborg (begravet)
fol 225a
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Erich
Poul Pedersen og Karen Christophersdatter af Vrold (trolovet)
birkedommer Gundorfs hustru madam Agathe Schandorf af Skanderborg - 47 år
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Søren
Jacob Jensen og Anne Marie Christophersdatter af Gram (trolovet)
Jens Rasmussens barn af Vrold - 11 år
Anne Pedersdatter som tjente Rasmus Christensen i Ladegård og udlagde Rasmus Christensen selv (public absolveret)
Knud Pedersens barn af Gram - Anne Marie
Jacob Jensen og Anne Marie Christophersdatter af Gram (trolovet)
Anders Overgaards stedsøn af Gram - 27 år
Jens Smeds søn Them Jensen af Stilling og Niels Dorethes datter af Vrold (trolovet)
Niels Nielsen Smed og Maren Jørgensdatter af Forlev (copuleret)
Jens Nedergaards barn af Vrold - Birgitte
Peder Skrædders barn af Forlev - Jens
gl Inger Pedersdatter af Stilling (begravet)
Søren Bagers hustru af Skanderborg - 54 år
Casper Blytækkers barn af Skanderborg - ½ år
fol 225b
Jens Soldats barn af Stilling - Maren
Rasmus Christensen af Ladegård (public absolveret)
vagtmester Claus Pedersen og Dorthe Pedersdatter af Skanderborg (trolovet)
Maren Ovesdatter som tjente Ernst i Ladegård hendes uægte barn - Jens (Søren Rasmussen i Hørning)
rytter Johan Georg Jeniks barn af Skanderborg - Johanne Kirstine
Morten Gabrielsens barn af Forlev - Anne Marie
Fridrich Jensen af Alken og Karen Andersdatter af Vrold (copuleret)
Rasmus Murmands barn af Skanderborg - Peder
Peder Kudsks barn af Skanderborg - Ingeborg Charlotte
Dorthe Sophie Hansdatter som tjente majorinde Pultz og enkemand Julius Wilhelm Hillersfeldt (copuleret)
sl Søren Hvols barn af Gram (begravet)
Enevold Jensen Møller af Fuldbro mølle - 53 år
Maren Ovesdatter af Ladegård som udlagde gift soldat i Fregerslev Søren Rasmussen (public absolveret)
Oluf Christensen og Karen Olufsdatter af Stilling (copuleret)
fol 226a
enkemand Poul Sørensen og Mette Olufsdatter af Ladegård (trolovet)
almisselem Anne Christensdatter af Vrold - 80 år
Dreslers hustru af Barakkerne (begravet)
Poul Sørensen og Mette Olufsdatter af Ladegård (trolovet)
Jacob Jensen Tømmermand og Anne Marie Christensdatter af Gram (copuleret)
Friderich Benners barn af Skanderborg - Vibeke
sl sadelmager Johan Grønwalds barn af Skanderborg - Johanne
Poul Pedersen og Karen Christophersdatter af Vrold (copuleret)
Søren Willumsen og Anne Sørensdatter af Vrold (copuleret)
Peder Helts barn af Skanderborg - Johanne Cathrine
Maren Christensdatters uægte barn født hos Bringel Skrædder - Philip (Philip Vorberg i ?ing)
Søren Poulsen og Anne Jensdatter af Søgaard (trolovet)
Ulrich Jacobsens barn af Skanderborg - Karen
Jens Pedersen Smed af Skanderborg (begravet)
Poul Pedersens barn af Vrold - Anne
fol 226b
vagtmester Claus Pedersen og Dorthe Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Søren Sørensens barn af Forlev - Søren
korporal Frands Fosses barn af Skanderborg - Johanne
Niels Mortensen Damsgaard og Maren Nielsdatter af Ladegård (copuleret)
birkeskriver Wissings barn Agathe Christiane af Skanderborg (begravet)
mons Seidelins barn af Skanderborg - Niels
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - Elisabeth
den gl Søren Thorsen af Vrold - 70 år
Johan Smeds barn af Forlev (begravet)
Jens Vægters barn af Skanderborg - 5 år
Peder Skomagers barn Helvig af Skanderborg - 1½ år
Jacob Rasmussen af Torup i Hundslund sogn som blev skudt af skovrider Mønster i Storring (begravet)
aftakket rytter Johan Henrich Black og Johanne Nielsdatter (trolovet)
afskediget rytter Johan Jacob Lemme og Anne Marie Christiansdatter Tiil af Skanderborg (trolovet)
fol 227a
Søren Snedkers barn af Skanderborg - Anne Kirstine
Christen Snedkers barn af Skanderborg - ½ år
korporal Kørbers hustru af Barakkerne (begravet)
Poul Pedersens barn af Vrold - ½ år
vagtmester Claus Pedersens barn af Skanderborg - Peder
Christiane Jensdatter som var gift med Kej Isaksen af Skanderborg og udlagde Jochum Bylow (public absolveret)
Niels Nielsens barn af Forlev - Niels
Johan Jacob Lamme og Anne Marie Christiansdatter Tiil af Skanderborg (copuleret)
tyskeren Mejers barn Lene af Skanderborg - 6 år
Anders Christensens barn af Gram - Maren
Bendix Andersens barn af Skanderborg - Johanne
Poul Sørensen og Mette Olufsdatter af Ladegård (copuleret)
Søren Rasmussen gift soldat af Hørning for lejermål (public absolveret)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - Jesper
rytter Johan Hybners barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 227b
Jørgen Foghs mindste datter af Skanderborg - 5 år
Jens Olufsen og Anne Nielsdatter af Fruering (trolovet)
korporal Johan Henrich Black og Johanne Nielsdatter af Skanderborg (copuleret)
Frands Nielsens hjemmedøbte barn af Gram - Sidsel
Jens Erichsen og Else Thomasdatter af Forlev (copuleret - kongebrev)
Maren Jørgensdatters uægte barn af Vrold - Anne
Johan Josephs barn af Ladegård - Christen
lille Niels Jensens barn af Vrold - Jørgen
Peder Laursen og Mette Erichsdatter af Vrold (trolovet)
Christen Skomagers barn af Skanderborg - 3 uger
Anders Jørgensens barn af Forlev (begravet)
Just Rasmussens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Niels Laursen Snedkers barn af Skanderborg (begravet)
Jacob Bagers barn af Skanderborg - Jørgen Henrich
Søren Jacobsens barn af Stilling - Maren
Niels Pedersen Skrædders barn af Skanderborg - Knud
Maren Jørgensdatters uægte barn af Vrold (begravet)
Jens Møllers hustru af Stilling (begravet)
fol 228a
Jens Olufsen og Anne Nielsdatter (copuleret - i Fruering kirke)
Søren Poulsen og Anne Jensdatter af Stilling (copuleret)
Knud Pedersens barn af Gram - 1 år
sl Enevold Møllers barn af Fuldbro mølle - Enevold
Casper Blytækkers ældste barn af Skanderborg - 11 år
Margrethe Taans uægte dreng af Skanderborg - 6 år
Maren Jørgensdatter af Vrold som udlagde Jens Nielsen Nedergaard gift mand i Vrold (public absolveret)
Søren Erichsen og Christine Sophie Johansdatter Weller (trolovet)
Christen Nielsens barn af Skanderborg - Niels Peiter
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - 4 år
den sadelmager der fik luftspringerens kone, et barn (begravet)
Them Jensen og Cathrine Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Peder Nielsen og Else Jespersdatter af Vrold (trolovet)
Christen Legaards barn af Skanderborg - Christen
Mathias Hansen Soldat og Anne Pedersdatter af Vrold (trolovet)
Knud Jensens barn af Vrold - Gertrud
fol 228b
hyrdens søn Hans af Skanderborg - 17 år
Jacob Nielsen Skrædders vanføre barn af Skanderborg - 4 år
Peder Jensen Grovsmedesvend og enke Anne Cathrine Wellers (trolovet)
Margrethe Friderichsdatter af Skanderborg - 41 år
Peder Jensen Smedesvend og Anne Cathrine Weller sl Jens Smeds enke af Skanderborg (trolovet)
Peder Laursens og Mette Erichsdatter af Vrold (copuleret)
Christian Wagners barn af Skanderborg - Hans Christian
Christen Snedkers barn af Skanderborg - 6 år
Rasmus Føns Vægters barn af Skanderborg - 5 år
Jens Vævers barn af Skanderborg - 4 år
korporal Bertelsens barn af Barakkerne - 9 mdr
den gl Margrethe ?datter af Forlev - 70 år
Jens Møller af Stilling og Karen Sørensdatter af Gram (trolovet)
Jørgen Seidelins barn af Skanderborg (begravet)

1756
fol 228b
Jens Højrup af Skanderborg - 49 år
sl Johan Sadelmagers barn af Skanderborg - 9 mdr
fol 229a
Friderich Benners barn Vibeke af Skanderborg - ½ år
Christen Snedkers barn af Skanderborg - 2 år
Mathias Christensens barn af Vrold - Søren
amtsmand Woydas barn af Skanderborg - Juliane Charlotte
Søren Sørensens barn Michel af Gram - 7 år
Søren Sørensens barn Anne Dorthe af Gram - 5 år
Peder Christensens barn af Raath født i Skanderborg - Anne Margrethe
Adrian Pedersens søn af Skanderborg - 2½ år
Woydas barn Juliane Charlotte (i kirke)
Johannes Sweibels barn af Barakkerne - Martinus
Niels Vejles barn af Skanderborg - Maren
Mathias Smeds hjemmedøbte barn af Gram - Karen
rytter Johan Hybners barn af Barakkerne (begravet)
Peder Jensen af Randers og Anne Cathrine Wellers af Skanderborg (copuleret)
Søren Erichsen og Kirstine Sophie Wellers (copuleret)
Rasmus Nielsens barn af Gram - 3 år
Christen Rasmussens barn af Stilling - 4 år
fol 229b
Taan Jensens barn af Vrold - Peder
Henrich Christians barn af Ladegård - Kirstine
Mads Smeds barn af Gram (begravet)
Jens Nielsens barn af Forlev - 18 uger
Taan Jensens barn af Vrold - 3½ år
Anne Justsdatter af Gram - 72 år
Jep Jensens søn af Vrold - 13 år
Mads Nielsens barn af Vrold - Niels
rytter Johan Steimans barn af Barakkerne - Karen
Rasmus Pedersens barn af Gram - Mette
Anders Jørgens søn af Forlev - 15 år
lille Niels Jensens barn af Vrold - 14 uger
Taan Jensens barn af Vrold - 2 år
Jens Møller af Stilling og Karen Sørensdatter (copuleret)
Mathias Pedersens datter Forlev - 6 år
Christen Rasmussens søn Rasmus af Stilling - 5 år
Anne Frandsdatters søn Søren af Stilling - 1½ år
Christen Skrædders dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Jens Rasmussens barn af Vrold - Maren
fol 230a
Jørgen Rasmussen af Gram - 72 år
Christen Rasmussens barn af Stilling - Maren
trykkerens barn af Skanderborg - Martin Ludvig
? Nielsens mindste barn af Gram - 1 år
Jens Soldats barn af Gram - 4½ år
Michel Soldats barn af Gram - Rasmus
Niels Taanings barn af Vrold - 2 år
major Trolles barn af Skanderborg - Vibeke Charlotte
Søren Sørensens barn af Forlev - 9 mdr
Søren Willumsens barn af Vrold - Søren
Jochum Byner for lejermål med Christiane Jensdatter (public absolveret)
Jens Munks barn af Forlev - 1 år
Peder Thomasens barn af Forlev - 8 år
Oluf Jacobsens barn af Skanderborg - Søren
Jens Nørgaards søn Espen af Stilling - 4 år
Jens Nedergaard af Vrold for lejermål med Maren Jørgensdatter (public absolveret)
Oluf Christensens barn Michel (begravet)
Jens Møllers mindste søn Rasmus (begravet)
Christen Pedersens barn af Vrold - 4 år
Søren Jacobsens mindste barn af Stilling (begravet)
fol 230b
kancelliråd Steen Steensen fra Aunsbjerg og jomf Cathrine Elisabeth Molderup (copuleret)
Niels Kolds barn af Vrold - 4 år
Søren Jensen og Maren Michelsdatter af Gram (trolovet)
Niels Jensens barn af Vrold - 1½ år
samme Niels Jensens barn af Vrold - Laurs
Niels Ondrup Snedkers barn af Skanderborg - Marie Margrethe
Christen Baastrups barn af Vrold - 4½ år
trykkerens barn af Skanderborg - 6 uger
Jens Hjulmands barn af Stilling - 4 år
Christen Horns barn af Stilling (navn mangler)
Christen Rasmussen Baastrups to børn af Vrold - 7 og 9 år
Laurs Brodersens hustru af Skanderborg - 72 år
Rasmus Pedersens barn af Vrold - 4½ år
Knud Jensen af Hørby og Anne Frandsdatter af Stilling (trolovet)
løjtnant Niels Rodenborg og jomf Maren Wærn af Skanderborg (trolovet)
fol 231a
Jens Rasmussen af Vrold - 41 år
Peder Nielsen og Else Jespersdatter af Vrold (copuleret)
gl Isak Nielsen af Vrold - 84 år
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Maren
Maren Thøgersdatter der tjente Espen Laursen og udlagde Hans Jensen rytter (public absolveret)
sr Niels Rodenborg og jomf Maren Pedersdatter Wærn (copuleret)
Voldborg Ammes barn af slottet - 5½ år
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Gram (begravet)
Poul Fynbos barn af Skanderborg - Cathrine
Mathias Nielsens barn af Vrold - ½ år
Jens Stilling Skoleholder og Christen Pedersens datter Margrethe af Skanderborg (trolovet - kongebrev)
Jens Fregerslevs barn Niels af Stilling - 9 år
Michel Erichsen af Gram - 48 år
Rasmus Hansens tvillinger af Vrold - Hans og Anne
Mads Hansen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Peder Kudsks barn af Skanderborg - Knud
Anders Hattemagers barn af Skanderborg - Anne Marie
Rasmus Poulsens barn af Skanderborg - Poul
Friderich Jensens barn af Vrold - Anne Cathrine
fol 231b
Jørgen Thomasens barn af Forlev - Else
Søren Sørensen af Forlev - 32 år
Jens Sørensen Stilling og Margrethe Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Jens Vævers barn - Jens
rytter Oluf Cabels barn af Barakkerne - Anne Cathrine
Søren Poulsens barn af Stilling - Helle
korporal Blacks barn af Barakkerne - Charlotte Elisabeth
birkedommer Gundorf af Skanderborg - 59 år
Peder Sørensenog sl Michel Erichsens enke af Gram (trolovet)
Jacob Pedersens barn af Gram - Jens
Niels Taanings barn af Vrold - Erich
en af Rasmus Hansens tvillinger af Vrold - 9 uger
Jacob Tømmermands barn af Gram - Jens
Søren Jensens barn af Gram - Søren
Jacob Tømmermands barn af Gram - 14 dage
trompeter Bejers barn af Skanderborg - Eske Haunstrup
fol 232a
Søren Pedersens barn af Vrold - Peder
Jørgen Seidelins dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Peder Pedersens barn af Skanderborg - 14 uger
Ulrich Feldbereders steddatter af Skanderborg - 11 år
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - Niels
Christen Hedegaards barn af Skanderborg - Jesper
Anne Ringers af Skanderborg - 68 år
Søren Joensen og Maren Michelsdatter af Gram (copuleret)
Søren Nørgaards barn af Stilling - Karen
Johan Jacob Lemme sadelmagers barn af Skanderborg - Christian Henrich Lemme
Knud Jensen af Hårby og Anne Frandsdatter af Stilling (copuleret)
Else sl gårdmand Peder Smeds hustru af Stilling - 75 år
Thomas Jensens barn af Forlev - Christen
Peder Sørensen og Michel Erichsens enke af Gram (copuleret)
Jens Møllers navnløse barn af Stilling (begravet)
Peder Nielsens barn af Vrold - Jesper
Peder Laursens barn af Vrold - Laurs
fol 232b
Thomas Jensens barn Christen af Forlev - 3 uger
Hans Jensen betjent i Skanderborg og enke Anne Margrethe Højrup (trolovet)
Mathias Hansens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Jens Erichsens barn af Forlev - Anne
Hans Jensen og Anne Margrethe Højrups (trolovet)
Christen Nielsens barn af Vrold - Niels
Niels Nielsens barn af Forlev - Kirsten
rytter Kautschs barn af Skanderborg - Dorthe Lucie
birkeskriver Niels Wissings barn af Skanderborg - Friderica Lovise

1757
fol 233a
rytter og sadelmager Johan Georg Janckes barn af Skanderborg - Johan
Niels Nielsen Bondes barn af Vrold - Søren
Bertel Jacobsens hustru af Forlev - 30 år
Johan Smeds dødfødte barn af Forlev (begravet)
Christen Baastrups karl Rasmus Sørensen og Karen Erichsdatter af Vrold (trolovet)
Mette Christensdatter som tjente Thomas Jensen i Forlev og udlagde soldat Christen Andersen af Forlev (public absolveret)
almisselem Christen Nielsen af Vrold - 49 år
Johan Jacob Lemmme Sadelmagers barn af Skanderborg - ½ år
ungkarl (navn mangler) og enke Stine Nielsdatter sl Søren Sørensens af Forlev (trolovet)
Iver Laursen af Vrold - 47 år
Anders Michelsens barn af Gram - Peder
Anders Michelsens barn Peder af Gram (begravet)
Christen Baastrups barn af Vrold - Jens
Thomas Smeds barn af Vrold - Jens
Jochum Wagners hustru af Skanderborg - over 70 år
Hans Friis og Anne Margrethe Højrups af Skanderborg (copuleret)
Christen Jonasen og Anne Kirstine Nielsdatter af Forlev (copuleret)
fol 233b
Peder Skomagers barn af Skanderborg - Hedvig Christiane
Jørgen Mathiasens barn af Forlev - Mathias
smedens hjemmedøbte barn af Gram - Rasmus
Jens Allesens barn af Stilling - Niels
korporal Kørber og enke Karen Frandsdatter af Skanderborg (trolovet)
Hans Nielsens datters uægte barn af Vrold - Jens (soldat Jørgen Jensen af Jelling)
Søren Jacobsens barn af Stilling - Rasmus
Søren Jacobsens dødfødte barn af Stilling (begravet)
Søren Jacobsens barn Rasmus af Stilling (begravet)
Just Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Christen Rasmussen Skomagers barn af Skanderborg - Rasmus
Frands Nielsens barn af Gram - Rasmus
fol 234a
korporal Kørber og enke Karen Henrichsdatter af Skanderborg (copuleret)
sadelmager Jansens barn af Skanderborg - 10 uger
Hans Nielsens datters uægte barn af Vrold (begravet)
kyrasér Poul Leitz barn af Barakkerne - Marie Grethe
Friderich Benners barn af Skanderborg - Hans Adolf
Bringel Skrædders barn af Skanderborg - 4 år
Jens Stillings barn af Skanderborg - Anne
Rudolfs enke af Vrold (begravet)
Mathias Nielsens dødfødte barn (begravet)
trykkerens hjemmedøbte barn af Skanderborg - Anne Magdalene
smedens barn af Gram - Simeon
Hans Hansen D?p og Maren Sørensdatter (trolovet)
Martin Mejer Trykkers barn Anne Magdalene af Skanderborg (i kirke)
Rasmus Jensen som tjener Peder Jørgensen i Forlev og Maren Laursdatter af Forlev (trolovet)
fol 234b
smedens barn Simeon af Gram (i kirke)
Søren Klejnsmeds barn af Skanderborg - Erich
Rasmus Jensen og Maren Laursdatter af Forlev (trolovet)
korporal Bertelsens barn af Barakkerne - Johanne Marie
Hans Olufsens barn af Barakkerne - Oluf
en kvindes uægte barn af Skanderborg - Hans (rytter Bertel Hansen fra A?borg)
madam Schandorf af Skanderborg - 71 år
det uægte barn Hans (begravet)
Jacob Nielsens barn af Skanderborg - Niels
Rasmus Christensen og Maren Nielsdatter af Ladegård (trolovet)
Hans Hansen Drejer og Maren Sørensdatter af Skanderborg (copuleret)
Michel Soldat af Vrold som druknede med major Pultz karl, der blev fundet ved Båstrup og begravet i Hylke (begravet)
Rasmus Murmands barn af Skanderborg - Bodil Marie
Niels Jensens barn af Vrold - Jørgen
skovfogedens barn af Forlev - Mette
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - 9 mdr
fol 235a
Rasmus Christensen og Maren Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Jens Jørgensens barn af Forlev - Morten
Rasmus Sørensen og Karen Erichsdatter af Vrold (copuleret)
Christopher Skrædders barn af Skanderborg - Nicolaj
Peder Danielsen af Stilling og Cathrine Sørensdatter af Ladegård (trolovet)
Peder Lofts steddatter af Stilling (begravet)
Rasmus Pedersens barn af Stilling - Rasmus
Jacob Bagers barn af Skanderborg - Ib Mørch
den gl stakkel Maren Vævers af Skanderborg - 72 år
Søren Pedersens barn af Gram - Maren
Christen Snedkers barn af Skanderborg - Karen
Jonas Jensen af Borup og Bodil Jørgensdatter af Ladegård (trolovet)
fol 235b
Karen Sørensdatter som tjente Jørgen Dons i Ladegård og udlagde samme Jørgen Dons (public absolveret)
Mathias Pedersens barn af Forlev - Christen
Peder Danielsen og Cathrine Sørensdatter af Ladegård (copuleret)
Martin Trykkers hustru af Skanderborg (begravet)
Christian August Bertelsens barn af ?vig født i Skanderborg - Cathrine Marie
Adrian Pedersens barn af Skanderborg - Peder
Jacob Rasmussens barn af Vrold - Rasmus
Hans Drejers barn af Skanderborg - Hans
Christen Andersen Landsoldat af Forlev for lejermål (public absolveret)
Knud Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Anne Cathrine
Søren Pedersens barn af Gram - 6 uger
Knud Pedersens barn Anne Cathrine af Gram (i kirke)
doktor Munkebergs barn af Skanderborg - Anne Christine
Jens Jensens barn af Ladegård - Kirsten
fol 236a
mons Seidelins barn af Skanderborg - Palle
Anders Rasmussens barn af Vrold - Karen
Ingeborg Jensdatter som udlagde Bernt Frandsen fra Avnsberggaard i ?sle sogn (public absolveret)
Peder Handskemagers datters uægte barn af Stilling - Rasmus
enkemand Christopher Mosin degn og skoleholder i Åstrup og Maren Michelsdatter Stilling af Skanderborg (trolovet)
kammerherre Woydas navnløse datter af Skanderborg (begravet)
Rasmus Jensen og Maren Laursdatter af Forlev (copuleret)
den gl Karen Knud Bendixens af Skanderborg (begravet)
Jacob Tømmermands barn af Gram - Bodil Marie
Jonas Jensen af Borup og Bodil Jørgensdatter af Ladegård (copuleret)
broderen Anders Jensen og søsteren Lene? Jørgensdatter (copuleret)
Knud Jensens barn af Stilling - Jens
Hans Nielsen af Ry og Karen Augustinidatter som tjente på slottet (trolovet)
fol 236b
Christopher Mosin og Maren Michelsdatter Stilling (copuleret)
Jens Møllers barn af Stilling - Anne
Mathias Pedersen af Forlev - 70 år
Anders Jensens barn af Vrold - Kirsten
Rasmus Nielsens hjemmedøbte barn af Gram - Lisbeth
den gl Seidelin af Skanderborg - 98 år
Rasmus Nielsens barn Lisbeth af Gram (i kirke)
rytter Johan Hybners barn af Skanderborg - Johan David
Christen Laursen og Johanne Laursdatter som skal bo i annexgården i Vrold (trolovet)
Hans Nielsen og Karen Augustinidatter af Skanderborg (copuleret)
Christen Jonasens barn af Forlev - Else
Christen Jonasens barn Else af Forlev (begravet)
den elendige Rasmus Jørgensen af Forlev - 28 år
fol 237a
Jens Pedersen af Forlev og Birgitte Laursdatter (trolovet)
ungkarl Peder Jørgensen og enke Anne Michelsdatter af Fuldbro mølle (trolovet)
Peder Kudsks barn af Skanderborg - Anne Marie
Peder Jørgensen og Anne Michelsdatter af Fuldbro mølle (copuleret)
Søren Haases søn Hans af Skanderborg - 24 år
Jens Pedersen af Forlev og Birgitte Laursdatter (trolovet)
Anders Michelsens barn af Gram - Anne
Rasmus Sørensens barn af Vrold - Søren
Anne Nørgaards af Stilling - 80 år

1758
fol 237b
gl Anne Nørgaards af Stilling - 80 år
Jørgen Dons af Ladegård (public absolveret)
almisselem Anne Munks af Forlev - 76 år
trykker Henrich Mejers mindste barn af Skanderborg - ½ år
Christian Jørgensen af Kattrup og enke Anne Sørensdatter af Båstrup (trolovet)
Christian Wagners barn af Skanderborg - Friderich
Christen Rasmussens barn af Stilling - Rasmus
Poul Ringers barn af Skanderborg - Oluf
Troels Jensens hustru af Vrold - 70 år
Niels Taanings dødfødte barn af Vrold (begravet)
Johan Sadelmagers enke af Skanderborg - 30 år
madam von Coln af Skanderborg - 53 år
korporal Blacks barn af Skanderborg - Henrich
Ulrich Bruuns barn af Skanderborg - Anne Marie
Christen Poulsen af Vrold - 80 år
vagtmester Clausens barn af Skanderborg - Friderica
fol 238a
Christen Michelsens barn af Gram - Anne Johanne
Marie Pedersdatter som tjente Peder Danielsen i Ladegård et uægte barn - Christian (gift mand Johan Joseph hos J. Dons i Ladegård )
Mathias Nielsens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Rasmus Hansens barn af Vrold - Anne
aftakket rytter Kauschis svigermoder af Skanderborg, en gl tysk kone - 80 år
Christen Jensen af Vrold og Anne Nielsdatter ibd (trolovet)
Knud Christophersen af Dørup og Maren Andreasdatter Rudolfs af Vrold (trolovet)
rytter Stegmans barn af Skanderborg - Johan Christian
Anne Sørensdatter af Forlev som udlagde Jens Jensen der tjente med hende hos Bertel Jacobsen i Forlev (public absolveret)
Jens Ernstsens barn af Forlev - Karen
Jens Christensens hustru af Gram - 41 år
overstreget: Peder Knudsen og Maren Jensdatter Møller begge af Stilling (trolovet - fæstemanden blev dog udkommanderet til soldat inden trolovelsen)
fol 238b
Kirstine Andreasdatter som tjente Ernst Bergsted og udlagde Niels Leth, Rasmus Christensens søn af Ladegård (public absolveret)
Hans Jensens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Johan Martin Mejer trykker og Cathrine Jørgensdatter af Skanderborg (copuleret)
Anne Eliasdatters vanføre datter af Vrold - 18 år
Anne Pedersdatter som tjente Peder Danielsen i Ladegård og udlagde gift mand Johan Joseph (public absolveret)
almisselem og hyrde Laurs Jensen af Forlev (begravet)
Rasmus Wissings barn af Forlev - Christen
Morten Drejers barn af Vrold - Karen
korporal Frands Fosses barn af Barakkerne - Søren
Peder Kudsks barn af Skanderborg - 1 år
Søren Jensens stedsøn Niels Jørgensen af Gram - 13 år
Rasmus Jensen uden byen - 60 år
det usle barn af Forlev - 3 uger
Søren Pedersen Skovfoged af Skanderborg - 61 år
Jonas Jensens barn af Ladegård - Kirsten
Peder Danielsens hjemmedøbte barn af Ladegård - Søren
rytter Hans Jensen af Poulsens kompagni og Rasmus Jespersens pige Marie Christensdatter (trolovet)
Jens Pedersen og Birthe Laursdatter af Forlev (copuleret)
Peder Danielsens barn Søren (i kirke)
Oluf Christensen Lapmand af Stilling - 5 år
Christen Laursen og Johanne Laursdatter af Vrold (copuleret)
rytter Hans Jensen og Anne Marie Christensdatter af Skanderborg (copuleret)
Peder Pedersens barn af Skanderborg - 3 år
fol 239a
Jørgen Hansens barn af Forlev - Maren
Knud Jensens søn Jens af Stilling - 9 mdr
Niels Vejles barn af Skanderborg - Dorthe
Knud Pedersens stedsøn Michel af Gram - 14 år
Jens Jensen af Vrold - 50 år
Christen Legaards barn af Skanderborg - Anne Margrethe
Anders Christensens barn af Gram - Jens
amtsforvalter Hans Justsen af Skanderborg - 79 år, 7 mdr, 3 dage og 16 minutter ;-))
Søren Nørgaards barn af Stilling - Terkild
soldat Knud Pedersen og pige Maren Jensdatter af Stilling (trolovet)
Christen Nielsen af Århus og Maren Jensdatter født i Fruering (trolovet)
fol 239b
Rasmus Jespersens barn af Skanderborg - Søren
Friderich Skomagers barn af Skanderborg - Karen
Christen Jensens barn af Vrold - Maren
margin: Jørgen Slagters hustru - 26 år
Søren Pedersens hustru af Gram - 45 år
Jens Olufsens hjemmedøbte barn af Stilling - Ovidius Henricus Benedictus
Jacob Nielsens dødfødte barn af Skanderborg (begravet)
Jens Ovesens barn Ovidius Henricus Benedictus (i kirke)
trykker Henrich Mejers barn af Skanderborg - Anne Marie
Knud Pedersen og Maren Jensdatter af Stilling (copuleret)
Søren Snedkers barn af Skanderborg - Mette
Jørgen Seidelin Møllers barn af Skanderborg - Niels
mons Bejers barn af Skanderborg - Friderich Christian
Johan Lemme Sadelmagers barn af Skanderborg - Frands Heinrich
Michel Soldats barn Michel af Stilling (i kirke)
Knud Christophersen og Maren Andreasdatter af Vrold (copuleret)
Jens Rasmussens barn af Vrold - Kirsten
Jens ?sens mindste barn af Stilling - 3 uger
mons Seidelins barn Palle af Skanderborg - 1½ år
fol 240a [kort 9]
Peder Kutschs barn af Skanderborg - Ingeborg
Peder Knudsens barn af Stilling - Maren
landsdommer Schinkel af Viborg og jomf Edel Helene Margrethe Mollerup af Ladegård (copuleret)
Niels Snedkers barn af Skanderborg - Espen
Niels Møllers søn Christian Gyberg af Skvætmølle - 23 år
Niels Andersen af Vrold - 69 år
Christen Jørgensen af Kattrup og enke Anne Sørensdatter (copuleret - i Hylke kirke)
Johan Joseph af Ladegård (public absolveret)
Bendix Andreasens barn af Skanderborg - Anders
et fattigt betlerbarn Peder fra Hemstok hvis far var Hans Pedersen (begravet)
Rasmus Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Maren
Claus Rasmussen og Else Nielsdatter af Ladegård (trolovet)
Rasmus Pedersens barn Maren (i kirke)
Peder Knudsens barn (begravet)
møllerens barn af Fuldbro mølle (navn mangler)
præstens hustru - 60 år
Rasmus B?s svigermor fra Saksild - 80 år
Claus Rasmussen og Else Nielsdatter af Ladegård (copuleret)
Jens Jensen af Forlev (public absolveret)
Christen Nielsen og Maren Jensdatter af Skanderborg (copuleret)
Niels Vejles mindste barn af Skanderborg (begravet)
fol 240b
Johans moder af Strygerhuset (begravet)
kvartermester Blacks datters uægte barn af Skanderborg - Sophie Magdalene (Anders Knudsen i København, nu død)
Christen Nielsens barn uden byen - Anne

1759
fol 240b
Niels Skrædders barn af Skanderborg - Søren
madam Rauns af Skanderborg - 70 år
soldat Niels Rasmussen og pg Anne Christensdatter begge tjenende i Forlev (trolovet)
præstens bror Niels Høghs hustru af Skanderborg - 66 år
Johan Smeds barn af Forlev - Anne
Rasmus Christensens barn af Vrold - Niels
Christen Sørensen og Karen Rasmusdatter af Vrold (trolovet)
fol 241a
Jens Erichsen af Vrold og Mette Nielsdatter af Forlev (trolovet)
soldat Niels Rasmussen og Anne Christensdatter (copuleret)
glarmesterenken Karen af Skanderborg - 59 år
Søren Poulsens barn af Stilling - Peder
Michel Soldats barn Michel af Stilling - 20 uger
Jens Vævers barn af Skanderborg - Niels
Anders Guldsmeds barn af Skanderborg - Karen
Christian Markmands hjemmedøbte barn af Ladegård - Søren
Christen Hedegaards barn af Skanderborg - Jens
markmandens barn Søren af Ladegård (i kirke)
Niels Nielsen og pige Kirsten af Ladegård (trolovet)
Espen Laursens søn Rasmus af Skanderborg - 5½ år
Jens Madsens barn af Vrold - Niels
fol 241b
Mads Nielsens barn af Vrold (begravet)
Christen Rasmussen Skomagers barn af Skanderborg - Mette Kirstine
enkemand Hans Møller af Blegind og Søren Jensens steddatter Kirsten Jørgensdatter af Gram (trolovet)
Jacob Mortensen af Vrold - 60 år
Rasmus Jensens barn af Forlev - Kirsten
Jesper Rasmussen Skomager af Skanderborg - 78 år
Niels Nielsen og Kirsten kammerråd Molderups pige (copuleret)
Christen Jonasens barn af Forlev - Søren
Søren Bagers barn af Skanderborg - Peder
fol 242a
Hans Jensens barn af Skanderborg - Anne
Niels Sørensen Hyrdes barn af Stilling - 6 år
Søren Bagers barn Peder af Skanderborg - 14 dage
Christen Sørensen Taaning og enke Karen Rasmusdatter af Vrold (copuleret)
Peder Laursen Høgh af Skanderborg - 65 år
Them Jensens barn af Vrold - Niels
Hybners mindste barn Johan David af Barakkerne - 1½ år
Hans Nielsens hustru af Vrold - 50 år
almisselem Anne Jespersdatter af Vrold - 49 år
Niels Rasmussens barn af Forlev - Rasmus
Niels Jensens barn af Vrold - Karen
Mads Christensens barn af Vrold - Christen
fol 242b
Knud Soldats barn af Stilling - Anne Kirstine
kammerherre Woydas barn af Skanderborg - Friderich Christian
Peder Thomasens stedsøn Peder Nielsen af Forlev - 20 år
kammerherre Woydas barn (i kirke)
Hans Christiansen Møller og Kirsten Jørgensdatter af Gram (copuleret)
Peder Danielsens barn Søren af Ladegård - 1½ år
Taan Jensens dødfødte barn af Vrold (begravet)
Jens Erichsen af Vrold og Mette Nielsdatter af Forlev (copuleret)
Knud Christophersens barn af Vrold - Kirsten
hyrden Søren Pedersens barn af Vrold - Jens
enkemand og skomager Henrich Jørgensen af Horsens og Eva Kirstine Hansdatter af Skanderborg (trolovet)
fol 243a
Niels Leth af Ladegård (public absolveret)
Friderich Jensens barn af Vrold - Maren
Henrich Jørgensen Mørch af Horsens og Eva Kirstine Hansdatter af Skanderborg (trolovet)
Christen Nielsen Kræmmers barn af Skanderborg - Niels
Hans Ejlersens barn af Skanderborg - 3 mdr
Christen Nielsens barn Niels af Vrold - 2½ år
Mads Sørensen Smeds barn af Gram - Karen
Rasmus Pedersens barn af Skanderborg - Anne Dorthe
Søren Erichsens barn af Skanderborg - Johanne Margrethe
Friderich Skomagers barn Nicolaj af Skanderborg - 10 år
Christen Laursens barn af Vrold - Maren
Hans Jensens steddatter Maren Laursdatter af Vrold - 10 år
Niels Rasmussens barn Rasmus af Forlev - 15 uger
Thomas Jensens datter Anne af Forlev og ungkarl Peder Jensen af Blegind (trolovet)
Knud Jensens barn Anne Kirstine af Stilling - 15 uger
Jørgen Madsens barn af Forlev - Mette
fol 243b
Jens Andersen af Vrold og Maren Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
Henrich Jørgensen Mørch og Eva Kirstine Hansdatter (copuleret)
Christen Rasmussen af Vrold og Bodil Andersdatter af Vrold (trolovet)
Jens Andersen af Vrold og Maren Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
gl fattige Maren Pökers af Stilling (begravet)
Knud Christophersens mindste barn Kirsten af Vrold - 3 mdr
Hans Drejers barn af Skanderborg - Søren
Peder Jensen af Blegind og Anne Thomasdatter af Forlev (copuleret)
husmand Jens Jensens barn af Gram - Rasmus
Jens Andersen af Vrold og Maren Rasmusdatter af Forlev (copuleret)
Jens Nielsens søn Niels af Vrold - ½ år
Christen Båstrups barn af Vrold - Karen
fol 244a
skoleholderens barn af Stilling - Otto
skoleholder Jens Stillings barn af Skanderborg - Anne Marie
Christen Nielsens barn af Vrold - Anne
Jens Christensen Skjoldelevs barn af Skanderborg - Jens
Anders Nedergaards barn af Vrold - Erich
Johan Smeds barn af Forlev - 7 år
Niels Jensens barn af Vrold - Rasmus
enkemand Jacob Mortensen af Vrold og Ingeborg Nielsdatter (trolovet)
Johan Josephs barn af Ladegård - Jens
Christopher Rasmussens barn af Skanderborg - Anne Marie
fol 244b
Just Rasmussens barn af Vrold - Maren
Peder Danielsens barn af Ladegård - Søren
Just Rasmussens datter Maren af Vrold - 8 dage
Christen Rasmussen og Bodil Andersdatter af Vrold (copuleret)
soldat Søren Sørensen og Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
Knud Pedersens hjemmedøbte barn af Gram - Peder
soldat Søren Sørensen af Illerup og Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (trolovet)
Knud Jensen af Stilling og Bodil Hansdatter af Vrold (trolovet)
Poul Pedersen af Ringkloster og Maren Jepsdatter af Vrold (trolovet)
fol 245a
Hans Jensens barn af Vrold (begravet)
Peder Laursens barn af Vrold - Karen
soldat Søren Sørensen af Illerup og Anne Marie Rasmusdatter af Forlev (copuleret)
Niels Jensens barn Rasmus af Vrold - 6 uger
Christen Wagners barn af Skanderborg - Sophie Dorothea
Niels Pedersen Duegaard af Stilling - 64 år
Søren Jacobsens barn af Stilling - Maren
Peder Rom af Vrold (begravet)
Rasmus Fiskers barn af Vrold - Erich
slotsdegnen Niels Høgh af Skanderborg (begravet)
fol 245b
doktor Munkebergs barn af Skanderborg - Wilhelmine Caroline
skovfoged Wagners datter Sophie Dorothea (begravet)

1760
fol 246a
Peder Nielsens barn af Vrold - Niels
Rasmus Wissings moder Sidsel Sørensdatter af Forlev - 80 år
Rasmus Fiskers søn af Vrold - 14 dage
almisselem Frands Tebstrup af Stilling (begravet)
Niels Ginderup kobbersmedesvend og enke Kirstine Andersdatter fra København (trolovet)
fol 246b
Jens Munks dødfødte datter af Forlev (begravet)
enkemand Jacob Mortensen og pige Ingeborg Nielsdatter af Vrold (copuleret)
Knud Jensen af Stilling og Bodil Hansdatter af Vrold (copuleret)
gårdmand Thomas Jensen af Forlev - 63 år
Jens Andersens barn af Vrold - Maren
Peder Knudsens barn af Stilling - Maren
fol 246c
gl Niels Snedkers enke af Skanderborg, Niels Vejles svigermor (begravet)
Jens Jensen af Stilling (begravet)
Jens Nedergaards moder Sidsel af Vrold (begravet)
Christen Rasmussen Vandmand og Elle Hansdatter begge af Vrold (trolovet)
Peder Pedersens hustru Mette Jensdatter af Stilling - 35 år
Christen Rasmussen Vandmand og Elle Hansdatter (trolovet)
fol 246b + 247a
[fol gentaget]
fol 247b
kobbersmed Niels Ginderups barn af Skanderborg - Karen
Terkild Michelsen af Stilling (begravet)
husmand Bertram af Stilling (begravet)
Søren Nielsen af Stilling (begravet)
kobbersmed Niels Ginderups datter Karen af Skanderborg - 3 uger
Niels Pedersens datter af Skanderborg - 16 år
et ungt barn af Gram (begravet)
fol 248a
Søren Willumsen Skrædders barn af Vrold - Willum
provst Høghs datter Dorthe Høghs af Skanderborg - 28 år
gårdmand Mads Nielsens hustru Kirsten Rudolfsdatter af Vrold - 32 år
Christen Snedkers søn af Skanderborg - Niels
Søren Sørensens datter af Forlev - Anne Margrethe
ungkarl Peder Sørensen og pige Maren Michelsdatter (trolovet)
fol 248b
Christen Snedkers barn - Mette Kirstine

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c