s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

Stilling-Gram 1788-1814
Begravede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1793
fol 143b
Jens Nielsen Nørgaard af Stilling - 70 år
Jens Jensen Møller af Stilling - 72 år
Rasmus Knudsen af Stilling - 62 år
Christian Pedersen Smeds søn Søren af Stilling - 1½ år
Niels Christensens datter Agnethe af Stilling - 3 år
Peder Pedersen af Stilling - 44 år
Thomas Rasmussens hustru Karen Knudsdatter af Gram - 49 år
Michel Mouritsen af Gram - 74 år
Jens Jørgensens dødfødte søn af Gram
Rasmus Sørensens søn Mads af Gram - 2 dage

1794
fol 143b
Christian Smeds dødfødte datter af Stilling
Christian Smeds datter af Stilling - 3 uger
Søren Andersen af Gram - 47 år
Knud Thomasen af Gram - 20 år
Søren Rasmussens datter Dorothea af Gram - 5½ år
Terkild Sørensens søn Rasmus af Gram - 2½ år

1795
fol 143b
Karen Madsdatter af Stilling - 45 år
Søren Nielsen af Stilling - 76 år
skoleholder Linds søn Søren af Stilling - ½ år
Enevold Jørgensens datter Mette af Stilling - 2½ år
Rasmus Terkildsen af Stilling - 57 år
Jens Nielsen af Stilling - 65 år
Andreas Rasmussens datter Maren af Gram - 4 mdr
Rasmus Thomasens søn Jens Christian af Gram - 4 mdr
enke Sidsel Madsdatters søn Mads af Gram - 2 år
Jens Jørgensens datter Voldborg af Gram - 10 år
fol 144a
Johanne Jensdatter af Stilling - 76 år
Karen Espensdatter af Stilling - 86 år

1796
fol 144a
Rasmus Molbo af Stilling - 88 år
Albret Nielsen af Stilling - 16 år
Karen Jensdatter af Stilling - 73 år
Rasmus Sørensen af Stilling - 75 år
Søren Rasmussen Bødker af Stilling - 69 år
Andreas Rasmussens søn Rasmus af Gram - 12 timer
Rasmus Thomasens datter Karen af Gram - 3½ år

1797
fol 144a
Jørgen Enevoldsen af Stilling - 9 mdr
Mette Olufsdatter af Stilling - 53 år
Kirsten Cathrine Rasmusdatter Lind af Stilling - 10 mdr
Michel Christensen Leth af Stilling - 4 uger
Mads Sørensen af Stilling - 5 mdr
Sidsel Jensdatter af Stilling - 66 år
Thomas Rasmussen af Gram - 66 år
Andreas Rasmussens søn Rasmus af Gram - 9 dage
Rasmus Olufsens søn Peder af Gram født i Blegind - 8 mdr
Laurs Sørensens hustru af Gram - 94 år

1798
fol 144a
Friderich Jensens hustru af Gram - 76 år
Jens Svendsens søn Svend af Gram - 3 uger
Michel Pedersen af Gram - 31 år
Erich Michelsen af Gram - 65 år
fol 144b
Niels Rasmussen Nørgaard af Stilling - 2 år
Christen Leths søn Michel af Stilling - 10 uger
Peder Knudsens datter Kirsten Marie af Stilling - 7 mdr

1799
fol 144a
Terkild Sørensens søn Rasmus af Gram - 3 år
Terkild Sørensens søn Michel af Gram - 10 år
fol 144b
Jens Pedersens hustru af Stilling - 42 år
Peder Rasmussens søn Rasmus af Stilling - 4 mdr
Rasmus Thomasens datter Anne Margrethe af Gram - 2 år
Michel Andersen af Gram - 70 år
Peder Skrædders datter Anne af Gram - 21 år
Peder Jørgensens søn Jørgen af Gram - 26 år
Andreas Rasmussens søn Rasmus af Gram - 1 dag

1800
fol 144b
husmand Ove Christensens søn Christen af Stilling - 4 mdr
Niels Andersen af Stilling - 84 år
Inger Rasmusdatter af Stilling - 74 år
Søren Poulsen Søgaard af Stilling - 76 år
fattig enke Anne Kirstine Jensdatter fra Viby som har gået og betlet og døde i Gram - 97 år
Rasmus Smeds dødfødte søn af Gram
husmand Peder Sørensens søn Mads af Gram - 6 år
Peder Sørensen af Gram - 52 år

1801
fol 144b
Rasmus Pedersens datter Anne Kirstine af Stilling - 14 dage
Jens Nielsens søn Niels af Lyngborghuset - 12 år
Niels Hansens datter Mariane af Stilling - 7 år
Jens Jørgensen af Gram - 62 år
fol 145a
gårdmand Peder Sørensen af Stilling - 63 år
gårdmand Peder Rasmussen af Stilling - 35 år

1802
fol 144b
ungkarl Laurs Pedersen af Gram - 60 år
Anders Dams søn Jens af Gram - 14 dage
fol 145a
Peder Knudsens dødfødte datter af Stilling
Michel Christensen Søgaard af Stilling - 64 år
Niels Albretsens hustru af Stilling - 54 år
Jens Svendsens datter Maren af Gram - 1 mdr

1803
fol 145a
husmand Niels Christensens søn Peder af Stilling - 9 mdr
gårdmand Christen Leths søn Michel af Stilling - 1 år
Enevold Jørgensens dødfødte søn af Stilling
Anders Dams dødfødte søn af Gram
husmand Christen Jensens søn Søren af Gram - 1 år

1804
fol 145a
husmand Søren Jensen af Stilling - 26 år
husmandsenke Maren Nielsdatters datter Johanne af Stilling - 3 dage
husmand Peder Pedersen Snedkers hustru Bodil Jensdatter af Stilling - 67 år
husmand Anders Christiansens hustru Margrethe Knudsdatter af Stilling - 70 år
enke Maren Rasmusdatter af Gram - 71 år
Christen Jensens datter af Gram - 2 dage
husmand Christen Jensen Møllers hustru Mette Knudsdatter af Gram - 34 år
Anne Pedersdatter som er skilt fra sin mand - 35 år
opholdsmand Michel Nielsen af Gram - 67 år
opholdsmand Hans Pedersen af Gram - 65 år
opholdsmand Friderich Jensen af Gram - 77 år

1805
fol 145a
enke Bodil Pedersdatter af Gram - 75 år
Anders Jensen Dams søn Jens af Gram - 9 mdr
gårdmand Hans Jensen af Gram - 64 år
fol 145b
husmand Mathias Jensens hustru Karen Pedersdatter af Stilling - 37 år
ungkarl Peder Rasmussen af Stilling - 31 år
enke Bodil Rasmusdatter af Stilling - 89 år
gårdmand Michel Thorup af Stilling - 60 år
skoleholder Rasmus Andersen Lind af Stilling - 52 år
husmand Jens Nielsens søn Niels født i Boes død i Stilling - 9 mdr
Søren Thorsens hustru Maren Pedersdatter af Stilling - 48 år
Søren Thorsen af Stilling - 64 år
husmand Peder Knudsen af Stilling - 67 år

1806
fol 145b
gårdmand Rasmus Pedersen Dams søn Peder af Stilling - ½ år
opholdskone Peder Knudsens moder Kirsten Rasmusdatter af Stilling - 67 år
skrædder Jens Jacobsens søn Jacob af Stilling - 9 mdr
Jens Pedersens datters uægte søn Peder af Stilling - ½ år
gårdmand Christen Leths søn Christen af Stilling - 2 mdr
gårdmand Jens Andersens dødfødte datter af Stilling
husmand Peder Skrædders hustru Mette Knudsdatter af Gram - 76 år
Daniel Rasmussens datter Anne Kirstine af Gram - 4 uger
Morten Sørensens datter Anne af Gram - 9 mdr

1807
fol 145b
husmandsenke Mette Jensdatter af Gram - 75 år
husmand Rasmus Sørensens dødfødte datter af Gram
Rasmus Smeds moder Karen Rasmusdatter af Gram - 73 år
opholdskone Karen Rasmusdatter af Gram - 88 år
Michel Skrædders hustru Anne Marie Rasmusdatter af Gram - 60 år
fol 146a
gårdmand Jens Andersens dødfødte datter af Stilling

1808
fol 146a
husmand Christen Rasmussen af Stilling - 86 år
husmand Jens Nielsens enke Kirsten Pedersdatter af Stilling - 60 år
gårdmand Erich Pedersens datter Johanne af Stilling - 1 år

1809
fol 145b
gårdmand Søren Nielsen af Gram - 50 år
omvandrende kedelflikker Laurs død i Gram
husmand Rasmus Sørensens dødfødte datter af Gram
fol 146a
husmand Anders Jensens hustru Anne Nielsdatter af Stilling - 81 år
husmand Erich Sørensen Søgaards søn Søren af Stilling - ½ dag
gårdmand Jens Andersen af Stilling - 33 år

1810
fol 145b
opholdskone Anne Jensdatter af Gram - 90 år
opholdskone Mette Sørensdatter af Gram - 70 år
fol 146a
gårdmand Henrich Jensens søn Rasmus Sørensen af Stilling - 22 år
pige Maren Pedersdatter Høgh af Stilling - 67 år
opholdskone Else Nielsdatter af Stilling - 74 år
Jens Andersens enke Karen Rasmusdatter af Stilling - 27 år
smeden Anders Pedersen af Stilling - 66 år
opholdsmand Jørgen Rasmussen Møller fra Nørring mølle - 74 år
husmand Niels Christensen af Stilling - 47 år
fol 146b
opholdsmand Jacob Sørensen af Stilling - 57 år

1811
fol 146a
husmand Rasmus Sørensen af Gram - 42 år
Anne Marie Michelsdatters uægte søn Rasmus Jochumsen af Gram - 3 mdr
opholdskone Maren Pedersdatter af Gram - 80 år
fol 146b
almisselem Anne Jensdatter af Stilling - 82 år
Anne Jensdatters uægte søn Peder Christiansen af Stilling - 2 år
Dorothea Jensdatter af Stilling - 3 år
almisselem Peder Nielsen af Stilling - 82 år

1812
fol 146a
opholdskone Anne Andersdatter af Gram - 67 år
gårdmand Peder Pedersens datter Mette af Gram - 2 uger
fol 146b
husmand Peder Jensen af Stilling - 45 år
skolelærer C. Nielsens søn Niels af Stilling - 13 dage

1813
fol 146a
gårdmand Peder Pedersens søn Poul af Gram - 2 mdr
Anne Sørensdatters uægte barn Kirsten Jensdatter af Gram - 1 år
smeden Rasmus Madsen af Gram - 56 år
fol 146b
husmand Jens Pedersens søn Christen af Stilling - 20 år
husmand Jens Nielsens hustru Maren Hermansdatter af Stilling - 28 år
gårdmand Jens Rasmussens hustru Anne Rasmusdatter af Stilling - 33 år
skrædder Niels Pedersen af Stilling - 50 år
opholdskone Bodil Jensdatter af Stilling - 92 år

1814
fol 146b
gårdmand Rasmus Dams søn Michel af Stilling - ½ år

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 11-2-06
c