s
Skanderborg-Skanderup-Stilling sognes kirkebog, Hjelmslev herred, 1723-1814

1760-69
Begravede


Alle sogne, blandede poster
1723-1729
1730-1739
1740-1749
1750-1760
Døbte
Begravede
1760-1769
1770-1787
1760-1769
1770-1787
Copulerede
1760-1779
1780-1799
1800-1814
 
 
Skanderborg
Skanderup
Stilling-Gram
Døbte
1788-1814
1793-1814
Begravede
1788-1814
1788-1814
1793-1814

1760
fol 80b
Rasmus Wissings moder Sidsel Sørensdatter af Forlev - 80 år
Rasmus Fiskers søn af Vrold - 14 dage
Frands Tibstrup af Stilling - 78 år
Jens Munks dødfødte datter af Forlev
Thomas Jensen af Forlev - 63 år
gl Niels Snedkers enke af Skanderborg - 75 år
Jens Jensen af Stilling - 54 år
Jens Nedergaards moder Sidsel af Vrold - 84 år
Peder Pedersens hustru Mette Jensdatter af Stilling - 35 år
Terkild Michelsen af Stilling - 65 år
Bertram af Stilling - 71 år
Søren Nielsen af Stilling - 43 år
kobbersmed Niels Ginderups datter Karen af Skanderborg - 3 uger
Niels Pedersens datter af Skanderborg - 16 år
N Ns barn af Gram
provst Høghs datter Dorthe Høgh af Skanderborg - 30 år
fol 81a
Mads Nielsens hustru Kirsten Rudolfsdatter af Vrold - 32 år
Søren Pedersens datter af Gram - 7 år
Erich Erichsen af Vrold - 24 år
Niels Vejles barn Maren af Skanderborg - 4 år
Johan Sadelmagers søn Christian af Skanderborg - 9 år
Niels Skrædders søn Anders af Skanderborg - 9 år
Christen Rasmussens søn af Vrold - 2 år
Christen Hedegaard af Skanderborg - 60 år
Søren Nielsens hustru af Stilling - 30 år
Christen Rasmussen af Gram - 64 år
hyrden Søren Rasmussens datter Anne af Ladegård - 10 år
Niels Jensen af Vrold - 81 år
Christen Rasmussen Skrædders barn Johanne af Vrold - 3 uger
Christopher Skrædders barn Marie af Skanderborg - 10 mdr
Jens Erichsens søn Erich af Vrold - 5 uger
Jørgen Thomasens barn Kirsten Marie af Forlev - 8 dage
fol 81b
Hans Jensens hustru Johanne Nielsdatter af Vrold - 33 år
Christians moder af Vrold - 66 år
Peder Sørensen af Skanderborg - 61 år
Niels Jensen af Forlev - 69 år
en gl mand død i fængslet, indsat for tyveri - 60 år
Marie Sørensdatter Dons af Ladegård - 18 år
Jens Jensens datter Margrethe af Stilling - 28 år
Peder Nielsens søn Niels af Vrold - 14 dage
Friderich Christian af Forlev - 64 år

1761
fol 81b
Christen Rasmussen Skrædders hustru Bodil Andersdatter af Vrold - 30 år
Anders Rytters hustru Mette Pedersdatter af Vrold - 80 år
Peder Laursens datter Karen af Vrold - 8 dage
fol 82a
Christen Taansen af Vrold - 74 år
Peder Laursens hustru Mette Erichsdatter af Vrold - 29 år
Jens Jensen af Gram - 72 år
Søren Rasmussens barn Jens af Ladegård - 6 dage
Karen Nielsdatter af Stilling - 16 år
Peder Helt af Skanderborg - 34 år
Maren Andersdatter af Vrold - 70 år
kobbersmedens søn Laurs af Skanderborg - 7 uger
Jens Adslevs hustru Elisabeth Margrethe Brøchner af Skanderborg - 56 år
Søren Dons enke Bodil Nielsdatter af Ladegård - 53 år
Peder Danielsens datter Bodil - 2 dage
Friderich Hjulmands barn af Vrold - 4 år
Rasmus Boes dødfødte barn af Skanderborg
Hans Drejers søn Laurs og datter Anne af Skanderborg - 2 dage
Jens Rasmussen af Skanderborg - 70 år
Friderich Hjulmands datter Anne Cathrine af Vrold - 5 år
Niels Madsen af Vrold - 78 år
Jens Ottesen af Stilling - 35 år
Henrich Snedker af Skanderborg - 79 år
kleinsmedens barn Jens Peter af Skanderborg - 8 uger
fol 82b
Christen Nielsen af Skanderborg - 56 år
Peder Sørensens hustru af Gram - 47 år
Christopher Hansens søn Jens af Skanderborg - 4 år
Mads Nielsens datter Kirsten af Vrold - 10 uger
Sidsel Sørensdatter af Skanderborg - 80 år
Jens Stillings søn Christen af Skanderborg - 9 uger

1762
fol 82b
Ernst Bergsteds hustru Clara Ovesdatter af Ladegård - 61 år
Søren Snedker af Skanderborg - 87 år
Jacob Nielsen Trommeslagers hustru af Skanderborg - 32 år
Søren Laursen Hyrde af Ladegård - 79 år
Marie Peiters af Skanderborg - 87 år
Christen Legaard af Skanderborg - 36 år
Christen Legaards søn Niels af Skanderborg - 19 uger
vagtmester Marcusses datter Cathrine af Skanderborg - 16 år
Christopher Skrædders søn Niels af Skanderborg - 4 år
fol 83a
Anders Bryrup af Vrold - 45 år
møllerens søn Erich af Skvætmølle - 29 år
Jens Hansens barn Karen af Vrold - 4 uger
Bendix' Christian af Skanderborg - 10 dage
Anders Bryrups søn Michel af Vrold - 1½ år
Niels Thorsens datter af Skanderborg - 4 år
Jacob Trommeslagers datter af Skanderborg - 7 år
Oluf Kabels datter af Skanderborg - 4 år
Jacob Trommeslagers datter Cathrine Marie af Skanderborg - 12 år
Niels Pedersen Corporal af Skanderborg - 76 år
skytten Peter Zölner af slottet - 27 år
Thomas Michelsen af Vrold - 78 år
Anne Andersdatters uægte barn Anne af Vrold - 1 år
Peder Nielsens søn Jesper af Vrold - 5½ år
Peder Nielsens søn Niels af Vrold - 2½ år
Anders Jensens dødfødte søn af Vrold
en gl kone af Stilling - 85 år
Christen Legaards søn af Skanderborg - 5½ år
Christen Virrings datter Lisbeth af Vrold - 2 år
Jens Pedersens hustru Birthe af Forlev - 45 år
smedens søn Niels af Vrold - 3 år
Troels Jensen af Vrold - 78 år
degnens datter Christine Hygom af Skanderborg - 5 år
degnens datter Anne Kejtrup Hygom af Skanderborg - 3½ år
fol 83b
Anders Bryrups søn Laurs af Vrold - 8 år
Christopher Skrædders dødfødte datter af Skanderborg
Søren Jacobsens datter Kirsten af Stilling - 20 år
Rasmus Dam af Gram - 56 år
Peder Danielsens datter Bodil af Ladegård - ½ år
Mette Rasmusdatter af Forlev - 70 år
Friderich Benners datter Vibeke af Skanderborg - 2½ år
Jens Ernstsens søn Ernst af Forlev - 3 uger
Søren Jensens barn af Forlev - 4 uger
Jørgen Dons af Ladegård - 68 år
rytter Raatskes søn af Skanderborg - 8 år
Christen Legaards datter af Skanderborg - 4 år
Joen Andersen af Vrold - 72 år
Jørgen Pedersen af Vrold - 76 år
Maren Laursdatter af Vrold - 82 år
Birthe Christophersdatter af Vrold - 80 år
Peder Iversens barn Peder af Vrold - 3 uger
Jens Jensens moder af Ladegård - 74 år
Friderich Rebslagers fader af Skanderborg - 75 år
provst Christen Høgh af Skanderborg - 63 år
dr Munkebergs ældste datter af Skanderborg - 4 år

1763
fol 84a
Søren Nielsens dødfødte barn af Forlev
Christen Hedegaards søn Jesper af Skanderborg - 5 år
Niels Pedersens enke Anne af Skanderborg - 63 år
Grethe Stilling af Skanderborg - 24 år
Rasmus Jespersens barn Søren af Skanderborg - 6 år
Karen Stilling af Skanderborg - 30 år
Elle Sørensdatter af Vrold - 60 år
dr Munkebergs mindste datter af Skanderborg - 3 år
Niels Kolds barn af Vrold - 3 dage
trykkeren Johan Martin Mejer af Skanderborg - 50 år
husmand Jens Rasmussens datter Anne af Vrold - 3 uger
Peder Poulsens hustru af Vrold - 70 år
Jonas Jensens søn Jens af Ladegård - 2 år
Peder Nielsen af Skanderborg - 82 år
Jens Pedersen Pallesen af Skanderborg - 67 år
hyrden Hans Petersen af Skanderborg - 86 år
fol 84b
Mette Pedersdatter af Vrold - 75 år
Anders Michelsens datter Anne af Gram - ½ år
Jens Taansens datter af Vrold - 36 år
Taan Jensens datter af Vrold - 3 år
Knud Jensens datter Karen af Vrold - 2 år
Peder Nielsens søn Niels af Vrold - 1 år
Friderich Hjulmands barn af Vrold - 2 år
Jens Munks søn Niels af Forlev - 2 år
Hjord Nielses datter Anne af Vrold - 1½ år
Jørgen Pedersens enke af Vrold - 70 år
Christen Baastrups datter Karen af Vrold - 5 år
Jacob Rasmussens datter Anne af Vrold - ½ år
Rasmus Christensens datter Karen af Vrold - ½ år
Niels Kolds søn Anders af Vrold - 5 år
Peder Møllers søn Terkild af Fuldbro mølle - 8 mdr
madam Haunstrup af Skanderborg - 75 år
Niels Kolds datter Else Cathrine af Vrold - 2½ år
møllerens søn Enevold af Fuldbro mølle - 7 år
kororal Kørbers hustru af Skanderborg - 59 år
Niels Taanings barn af Vrold - 1½ år
Christen Baastrups barn Jens af Vrold - 6½ år
Jørgen Slagters datter Margrethe af Skanderborg - 6 uger
Hans Jensens søn Laurs af Vrold - 9 år
Christen Michelsens datter Maren af Gram - ½ år
Friderich Andersen af Vrold - 54 år
Bank? Rasks barn af Gram - 3 mdr
et spædbarn af Stilling
Rasmus Jespersens datter af Skanderborg - 3 år
fol 85a
smedens hustru Anne Cathrine Nielsdatter af Vrold - 34 år
Jørgen Thomasens datter Kirsten af Forlev - 3 uger
Knud Pedersens datter Mette af Gram - 2 år
Rasmus Jespersens søn Jesper af Skanderborg - 2 år
Jonas Jensens datter Kirsten af Ladegård - 5½ år
Peder Knudsens hustru Maren Jensdatter og barn - 34 år
Niels Johansens barn af Forlev - 3 år
Jørgen Thomasens barn af Forlev - 5 uger
smedens barn af Vrold - 7 uger
Niels Wissings søn Niels af Skanderborg - 13 år

1764
fol 85a
Peder Laursen af Vrold - 47 år
et rytterbarn af Stilling - 3 år
Rasmus Laursen af Gram - 37 år
Jens Kraghs barn af Stilling - 4 uger
Christen Wrolds søn Rasmus af Skanderborg - 6 år
Henrich Markmands datter Karen af Ladegård - 2 år
fol 85b
Anders Munk af Vrold - 62 år
byens skoleholder Niels Klokker af Skanderborg - 53 år
justitsråd Wøldiches ældste datter Anne Marie af Skanderborg - 3 år
Søren Haas af Skanderborg - 70 år
Jørgen Mathiasens søn Laurs af Forlev - 2 år
Jørgen Thomasens søn Anders af Forlev - 2½ år
Rasmus Murmands søn Poul af Skanderborg - 3 uger
Christen Nielsen af Vrold - 38 år
Jens Munk af Forlev - 40 år
Peder Danielsens søn Daniel af Ladegård - 8 mdr
Rasmus Laursens søn Hans af Gram - 3 år
Hans Drejer af Skanderborg - 35 år
Poul Leitz hustru af Skanderborg - 42 år
Dorthe Andersdatter af Skanderborg - 42 år
Rasmus Iversen af Vrold - 24 år
Rasmus Nielsens datter Maren af Gram - 2 år
Mette Møllers af Skanderborg - 70 år
(mlg) fra Gram - 16 år
Søren Sørensens søn Rasmus af Forlev - ½ år
Anders Rasmussens søn Erich af Vrold - 1 år
Laurs Pedersens søn af Forlev - 4 mdr
fol 86a
Bertel Jacobsen af Forlev - 43 år
Poul Fynbos barn Kirsten af Skanderborg - 10 uger
Jens Nielsens hustru Sidsel af Vrold - 46 år
Niels Thorsens barn af Skanderborg - 2½ år
Peder Nielsens barn af Vrold - 7 uger
et uægte barn af Forlev - 3 uger
Birthe Mortensdatter af Skanderborg - 50 år
Poul Leitz søn Niels af Skanderborg - 1 uge
løjtnant Jørgen Burchhardt Aabenhuus af Skanderborg - 56 år
Jens Pottes hustru af Skanderborg - 35 år
Rasmus Sørensen af Gram - 24 år
Morten Drejers søn Iver af Vrold - 12 år
Peder Overgaards søn Jens af Vrold - 12 uger
Peder Jørgensens hustru Anne Michelsdatter af Fuldbro mølle - 30 år
Anders Hattemagers datter Anne Marie af Skanderborg - 8 år
Bertel Haas af Skanderborg - 29 år
Thor Nielsen af Skanderborg - 17 år
Anders Jensen af Vrold - 49 år
Anders Jensens datter Anne af Vrold - 22 år
Peder Jørgensen Rytters hustru Maren af Vrold - 56 år
Søren Willumsens hustru af Vrold - 33 år
Peder Overgaards søn Niels af Vrold - 3 år
tobaksspinderens hustru Kirsten Poulsdatter af Skanderborg - 57 år
korporal Rudolphs søn Claus af Barakkerne - 5 uger
fol 86b
Wagners søn Flemming af Skanderborg - 2 år

1765
fol 86b
Rasmus Jacobsen af Vrold - 76 år
Søren Pedersens datter Anne af Vrold - 1 år
Friderich Skomagers hustru Maren Erichsdatter af Skanderborg - 45 år
justitsråd Wøldiches datter Cathrine Magdalene af Skanderborg - 1½ år
Rasmus Pedersens hustru Kirsten Nielsdatter af Stilling - 52 år
Anders Jørgensens datter Kirsten af Forlev - 24 år
Jens Erichsens datter af Vrold - 3 år
Knud Legaard af Skanderborg - 86 år (andre mener 90)
Anders Rasmussens søn Rasmus af Vrold - 5 år
Mads Nielsens datter Maren af Vrold - ½ år
Rasmus Sørensens datter Anne af Stilling - 11 uger
fol 87a
Johannes Nielsen Bamberg af Skanderborg - 55 år
Anders Rytter af Vrold - 79 år
Søren Christensen af Gram - 42 år
Jens Rasmussens datter af Vrold - 2 år
hyrdens hustru og barn - 45 år / 6 uger
rytter Oluf Kabels datter Anne Kirstine af Skanderborg - 9 år
Taan Jensens dødfødte barn af Vrold
Just Rasmussens søn Peder af Vrold - 1 år
løjtnant Bangs enke af Skanderborg - 79 år
jomf Christiane Magdalene Schandorf af Skanderborg - 56 år
Niels Hjorts hustru af Forlev - 60 år
smedens hustru af Ladegård - 80 år
Jens Rasks datter af Vrold - 3 år
Rasmus Pedersen af Stilling - 38 år
Christopher Clausens karl Søren Friderichsen af Forlev - 27 år
Anders Pedersen Guldsmed af Skanderborg - 46 år
Jens Hjulmands datter Kirsten af Ladegård - 8 år
Hjord Nielses datter Anne af Vrold - 1 år
Peder Schmidt af Stilling - 80 år
Maren Rasmusdatter af Skanderborg - 78 år
Mads Nielsens hustru Margrethe Jensdatter af Vrold - 30 år
fol 87b
Knud Hagensen af Forlev - 95 år
glarmester Hans Peters søn Niels af Skanderborg - 4 dage
Anneken Sørensdatter Haas af Skanderborg - 27 år
Jens Taansen af Vrold - 84 år
Jep Jensens enke af Vrold - 70 år
Jørgen Thomasen af Forlev - 38 år
hyrdens barn af Skanderborg - 2 mdr
rytter Mathias Günthers datter Margrethe Elisabeth af Barakkerne - 4 år
Niels Nielsen Bonde af Vrold - 63 år
Dorthe Hagensdatter af Ladegård - 30 år
Knud Christophersen af Vrold - 45 år
Hans Drejers hustru af Vrold - 72 år
rytter Christopher Hansens datter af Skanderborg - 9 år
Karen Galskøts af Skanderborg - 70 år
Peder Overgaards hustru Maren Jensdatter af Vrold - 38 år
Jacob Rasmussens datter Kirsten af Vrold - 12 år
Niels Overgaards enke af Vrold - 70 år
Peder Nielsens datter af Vrold - 2 uger
Søren Erichsen Kleinsmed af Skanderborg - 48 år

1766
fol 88a
Christopher Dreslers datter Grethe af Skanderborg 2 år
Mads Michelsen af Skanderborg - 59 år
en rytter af Barakkerne - 34 år
Søren Poulsens hustru Anne Jensdatter af Stilling - 49 år
Christen Taanings barn af Stilling - 7 mdr
Søren Basses datter af Skanderborg - ½ år
Poul Fynbos datter af Skanderborg - 2 mdr
Rasmus Rasmussens barn af Gram - 50 år
fol 88b
Jens Rasks datter Anne af Vrold - 9 uger
Niels Marcussen af Skanderborg - 55 år
Niels Wissings hustru af Skanderborg - 52 år
Peder Sørensen af Gram - 48 år
Just Rasmussens datter Anne af Vrold - 2 uger
justitsråd Wøldiches datter Cathrine Magdalene af Skanderborg - 2 uger
Knud Jensens søn Frands af Stilling - 5 år
Dorthe Byhners af Skanderborg - 85 år
Rasmus Nielsen af Vrold - 38 år
rytter Christen Alstrups søn Christen af Barakkerne - 9 år
Niels Rasmussens søn Christen af Forlev - 2 år
Knud Christophersens søn Andreas af Vrold - 5 år
Backstophers enke Karen Rasmusdatter af Vrold - 64 år
Jesper Andersen af Stilling - 36 år
Jens Virrings datter Maren af Gram - 4 år
major og oberförster Friderich Pultz af Skanderborg - 72 år
Rasmus Sørensens datter Anne af Stilling - ½ år
fol 89a [kort 4]
Rasmus Baastrups hustru Johanne Jacobsdatter af Skanderborg - 52 år
Taan Taansens datter Ellen af Vrold - 3 mdr
Jens Sørensens datter Maren af Vrold - 2 uger
trykkerens datter Birthe af Skanderborg - 1 år
Poul Leitz hustru Maren Nielsdatter af Skanderborg - 42 år
Andreas Bjørns søn Johan Christian af Skanderborg - 7 uger
Knud Fiskers hustru Bodil Hansdatter af Vrold - 38 år
Jens Andersens datter Cathrine af Vrold - 2 år
kammerherre Woydas mindste datter Leopoldine Sophie Dorothea Amalie af slottet - 4 mdr
Anders Jørgensen af Forlev - 69 år
Søren Sørensen Horn af Gram - 47 år
Peder Skomagers søn Rasmus af Skanderborg som druknede i søen - 13 år
justitsrådinde Marie Wøldiche født i Tønder 5. febr 1739 - 27 år

1767
fol 89b
Christen Gundersen af Stilling - 73 år
Johan Nielsens datter Anne af Vrold - 9 mdr
jomf Dorthe Brodersen af Skanderborg - 68 år
Christen Skrædders søn Friderich Christian af Vrold - 2 år
justitsråd Wøldiches datter Helene Laurette af Skanderborg - 5 år
korporal Dams søn af Barakkerne - 17 uger
Jens Skov af Skanderborg - 75 år
Søren Kleinsmeds moder af Skanderborg - 82? år
Jens Erichsens søn Erich af Vrold - 8 uger
Herman Nielsens navnløse datter af Forlev
fol 90a
Herman Nielsens hustru af Forlev - 50 år
Peder Jørgensen af Forlev - 65 år
Knud Bondes svigermoder af Vrold - 81 år
Knud Bonde af Vrold - 69 år
Knud Bondes hustru - 52 år
Anders Hattemagers hustru af Skanderborg - 45 år
Jens Skovs enke af Skanderborg - 61 år
Christen Jonasens søn af Forlev - 3 år
Søren Poulsens datter af Forlev - 4 år
Knud Soldats datter af Stilling - 3 år
sl Knud Christophersens enke af Vrold - 36 år
Niels Rasmussen af Stilling - 36 år
Jens Stillings søn af Skanderborg - 13 uger
Them Smeds søn af Vrold - 7 uger
Meids barn af Vrold
mons Tolstrups dødfødte barn af Skanderborg
Rasmus Boes dødfødte barn af Skanderborg
Rasmus Taansens datter Maren af Skanderborg - 4 år
slotsforvalter Bruuns svigermoder af Skanderborg - 94 år

1768
fol 90a
Rasmus Terkildsens dødfødte barn af Gram
Johan Snedkers datter Maren af Skanderborg - 29 år
sl Niels Bondes enke af Vrold - 54 år
fol 90b
Christen Jensens opholdskone Anne Rasks af Forlev - 89 år
Ingeborg Rytters moder af Skanderborg - 77 år
Rasmus Pedersen af Gram - 42 år
Jens Andersen af Stilling - 87 år
Peder Sørensens navnløse søn af Forlev
aftakket rytter Mathias Günthers barn af Ladegård
Mads Smeds datter af Gram - 13 uger
Jens Rasmussens datter Anne af Vrold - 15 år
Anders Christensens søn af Stilling - 3 uger
Peder Trykkers datter af Skanderborg - 5 år
Ernst Bergsted af Ladegård - 68 år
Søren Sørensen af Forlev - 38 år
Peder Trykkers hustru af Skanderborg - 37 år
Laurs Sørensens datter af Ladegård - 1 år
Peder Trykkers søn Martin af Skanderborg - 6 år
Jens Vævers søn Niels af Skanderborg - 7 år
skoleholder Høvinghof af Skanderborg - 29 år
Jacob Bertelsen af Forlev - 19 år
en pige som kom syg fra Skjold i Bjerre herred - 9 mdr
sr Zoëgas dødfødte datter af Stilling
fol 91a
Frands Rasmussen af Vrold - 55 år
Rasmus Jensens navnløse barn af Forlev
Anne Frandsdatter, Lam? Frandses moder af Vrold - 89 år
sr Lindskov i Skvætmølle som tjente hr Mollerup i Ladegård - 28 år
Schiønfeldts steddatter Karen af Skanderborg
Marie Hansdatter af Forlev - 70 år
Jørgen Rasmussen af Forlev - 72 år
Maren Rasmusdatter af Stilling - 84 år
den gl Maren Nielsdatter af Vrold - 84 år
Ingeborg Rytters navnløse barn af Skanderborg

1769
fol 91a
Peder Møllers barn af Fuldbro mølle - 1 år
Taans hustru af Vrold - 43 år
Joen Skrædders moder af Vrold - 90 år
Jens Nedergaards datter Sidsel af Vrold - 3 dage
Christen Snedkers søn af Skanderborg - 5 år
Søren Willumsens navnløse barn af Vrold
Poul Snedkers datter Karen af Vrold - 5 år
Hans Jensens datter Kirsten af Vrold - 4 år
Søren Willumsens andet barn Maren af Vrold - 4 år
Taans barn Rasmus af Vrold - 1 år
Jens Andersens datter Anne Marie af Vrold - 1 mdr
Anne Vægters af Skanderborg - 79 år
fol 91b
Christen Skrædders datter Johanne af Vrold - 2 år
Søren Taansens barn af Forlev - 5 år
Søren Pedersens dødfødte barn af Vrold
Jens Bolts navnløse barn af Vrold
Rasmus Murmesters søn af Skanderborg - 2 år
Søren Baeses søn Niels af Skanderborg - 6 år
Jørgen Balles søn af Skanderborg - 3 år
Anne Marie Friderichsdatters uægte navnløse barn af Skanderborg
portnerens søn Laurs af Skanderborg
Tolstrups ammes uægte barn - 10 mdr
rytter Jacob af Skanderborg som tjente sr Hans Friis - ca 27 år
Jens Overgaards og Maren Pedersdatters uægte barn af Vrold - ½ år
Taan Jensens søn af Vrold - 2 år
Molbo Rasks navnløse søn af Stilling
Jens Pedersens to børn af Forlev
Laurs Sørensens barn af Ladegård
Mathias Skovs barn af Skanderborg
glarmesterens barn af Skanderborg
den gl Kørbel af Skanderborg - 72 år
Anders Dyhrs svage søn af Ladegård
Jens Pedersens barn af Forlev
Johan Nielsens hustru af Vrold
Jens Erichsens barn af Forlev
Hans Sejersens spæde søn af Ladegård
Johan Nielsens navnløse datter af Vrold
fol 92a
smedens søn af Forlev - 2 år
Troels Bertelsen af Forlev - 22 år
Jens Pedersens søn af Forlev - 5 mdr
Hans Skytte af Skanderborg - 88 år
Niels Skovs barn Andreas Juel af Skanderborg - nogle uger
Karen Jensdatters uægte navnløse barn af Skanderborg
Rasmus Christensen af Ladegård - 79 år
Jens Bolts søn af Vrold
Taan Jensens svigermoder af Vrold - 69 år
Troelses dødfødte barn af Forlev
Peder Pedersens navnløse søn af Stilling - 1 dag

Top


Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 11.11.2010
c